Thông Báo Truyện
   

5 Oct.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {123}

Berserk - Kiếm sĩ đen [update chap 337, next is 338] - Gay Cấn, Đọc Truyện Berserk - Kiếm sĩ đen [update chap 337, next is 338] - Gay Cấn Tiếng Việt

Tags: , , , , ,

Berserk - Kiếm sĩ đen


Tác giả: Kentaro Mira
Thể loại: Shounen, Fantasy, Seinen, Action, Sci-fi, Supernatural, Adventure
Tình trạng: On-going
Năm phát hành: 1989
Nguồn : blogtruyen.com|| manga24h.com || thegioitruyentranh.vn

Nội dung

Trong bối cảnh loạn lạc của chiến tranh, mỗi con người khi sinh ra đều mang một sứ mệnh và vai trò nhất định.
Đặc biệt, có những người được xem là có khả năng thay đổi thế giới, họ được gọi là "God Hand" và có quyền phán xét mọi việc.
Đến một lúc nào đó người mang số mệnh phải đứng trước sự lựa chọn cho cuộc đời mình: đi theo số phận sắp đặt trở thành thành viên của God Hand hay tự tìm cho mình lối đi riêng...
Từ đó phát triển ra hai tuyến nhân vật, một đồng ý với những gì số phận sắp đặt, một từ bỏ để đi theo con đường riêng của mình.
Nhân vật chính trong truyện là Gatts, từ nhỏ đã bị xem là một đứa bé đem lại xui xẻo vì người ta nói rằng anh sinh ra từ một xác chết.
Gatts là một kiếm sĩ với thanh kiếm to bản đeo trên lưng, chỉ với một nhát anh có thể khiến đối phương gãy lìa.
Nhưng đồng thời Gatts cũng là một Berserker - những con người chỉ biết chiến đấu điên cuồng với thứ vũ khí khủng khiếp và thường không thể làm chủ được cơn phẫn nộ của bản thân trong những cuộc đối đầu...

===== ĐỌC ONLINE =====

Berserk intro
Berserk chap 1a
Berserk chap 1b
Berserk chap 1c
Berserk chap 2a
Berserk chap 2b
Berserk chap 3a
Berserk chap 3b
Berserk chap 4a
Berserk chap 4b
Berserk chap 4c
Berserk chap 4d
Berserk chap 5a
Berserk chap 5b
Berserk chap 5c
Berserk chap 6a
Berserk chap 6b
Berserk chap 7a
Berserk chap 7b
Berserk chap 8a
Berserk chap 8b
Berserk chap 9
Berserk chap 10
Berserk chap 11
Berserk chap 12
Berserk chap 13
Berserk chap 14
Berserk chap 15
Berserk chap 16
Berserk chap 17
Berserk chap 18
Berserk chap 19
Berserk chap 20
Berserk chap 21
Berserk chap 22
Berserk chap 23
Berserk chap 24
Berserk chap 25
Berserk chap 26
Berserk chap 27
Berserk chap 28
Berserk chap 29
Berserk chap 30
Berserk chap 31
Berserk chap 32
Berserk chap 33
Berserk chap 34
Berserk chap 35
Berserk chap 36
Berserk chap 37
Berserk chap 38
Berserk chap 39
Berserk chap 40
Berserk chap 41
Berserk chap 42
Berserk chap 43
Berserk chap 44
Berserk chap 45
Berserk chap 46
Berserk chap 47
Berserk chap 48
Berserk chap 49
Berserk chap 50
Berserk chap 51
Berserk chap 52
Berserk chap 53
Berserk chap 54
Berserk chap 55
Berserk chap 56
Berserk chap 57
Berserk chap 58
Berserk chap 59
Berserk chap 60
Berserk chap 61
Berserk chap 62
Berserk chap 63
Berserk chap 64
Berserk chap 65
Berserk chap 66
Berserk chap 67
Berserk chap 68
Berserk chap 69
Berserk chap 70
Berserk chap 71
Berserk chap 72
Berserk chap 73
Berserk chap 74
Berserk chap 75
Berserk chap 76
Berserk chap 77
Berserk chap 78
Berserk chap 79
Berserk chap 80
Berserk chap 81
Berserk chap 82
Berserk chap 83
Berserk chap 84
Berserk chap 85
Berserk chap 86
Berserk chap 87
Berserk chap 88
Berserk chap 89
Berserk chap 90
Berserk chap 91
Berserk chap 92
Berserk chap 93
Berserk chap 94
Berserk chap 95
Berserk chap 96
Berserk chap 97
Berserk chap 98
Berserk chap 99
Berserk chap 100
Berserk chap 101
Berserk chap 102
Berserk chap 103
Berserk chap 104
Berserk chap 105
Berserk chap 106
Berserk chap 107
Berserk chap 108
Berserk chap 109
Berserk chap 110
Berserk chap 111
Berserk chap 112
Berserk chap 113
Berserk chap 114
Berserk chap 115
Berserk chap 116
Berserk chap 117
Berserk chap 118
Berserk chap 119
Berserk chap 120
Berserk chap 121
Berserk chap 122
Berserk chap 123
Berserk chap 124
Berserk chap 125
Berserk chap 126
Berserk chap 127
Berserk chap 128
Berserk chap 129
Berserk chap 130
Berserk chap 131
Berserk chap 132
Berserk chap 133
Berserk chap 134
Berserk chap 135
Berserk chap 136
Berserk chap 137
Berserk chap 138
Berserk chap 139
Berserk chap 140
Berserk chap 141
Berserk chap 142
Berserk chap 143
Berserk chap 144
Berserk chap 145
Berserk chap 146
Berserk chap 147
Berserk chap 148
Berserk chap 149
Berserk chap 150
Berserk chap 151
Berserk chap 152
Berserk chap 153
Berserk chap 154
Berserk chap 155
Berserk chap 156
Berserk chap 157
Berserk chap 158
Berserk chap 159
Berserk chap 160
Berserk chap 161
Berserk chap 162
Berserk chap 163
Berserk chap 164
Berserk chap 165
Berserk chap 166
Berserk chap 167
Berserk chap 168
Berserk chap 169
Berserk chap 170
Berserk chap 171
Berserk chap 172
Berserk chap 173
Berserk chap 174
Berserk chap 175
Berserk chap 176
Berserk chap 177
Berserk chap 178
Berserk chap 179
Berserk chap 180
Berserk chap 181
Berserk chap 182
Berserk chap 183
Berserk chap 184
Berserk chap 185
Berserk chap 186
Berserk chap 187
Berserk chap 188
Berserk chap 189
Berserk chap 190
Berserk chap 191
Berserk chap 192
Berserk chap 193
Berserk chap 194
Berserk chap 195
Berserk chap 196
Berserk chap 197
Berserk chap 198
Berserk chap 199
Berserk chap 200
Berserk chap 201
Berserk chap 202
Berserk chap 203
Berserk chap 204
Berserk chap 205
Berserk chap 206
Berserk chap 207
Berserk chap 208
Berserk chap 209
Berserk chap 210
Berserk chap 211
Berserk chap 212
Berserk chap 213
Berserk chap 214
Berserk chap 215
Berserk chap 216
Berserk chap 217
Berserk chap 218
Berserk chap 219
Berserk chap 220
Berserk chap 221
Berserk chap 222
Berserk chap 223
Berserk chap 224
Berserk chap 225
Berserk chap 226
Berserk chap 227
Berserk chap 228
Berserk chap 229
Berserk chap 230
Berserk chap 231
Berserk chap 232
Berserk chap 233
Berserk chap 234
Berserk chap 235
Berserk chap 236
Berserk chap 237
Berserk chap 238
Berserk chap 239
Berserk chap 240
Berserk chap 241
Berserk chap 242
Berserk chap 243
Berserk chap 244
Berserk chap 245
Berserk chap 246
Berserk chap 247
Berserk chap 248
Berserk chap 249
Berserk chap 250
Berserk chap 251
Berserk chap 252
Berserk chap 253
Berserk chap 254
Berserk chap 255
Berserk chap 256
Berserk chap 257
Berserk chap 258
Berserk chap 259
Berserk chap 260
Berserk chap 261
Berserk chap 262
Berserk chap 263
Berserk chap 264
Berserk chap 265
Berserk chap 266
Berserk chap 267
Berserk chap 268
Berserk chap 269
Berserk chap 270
Berserk chap 271
Berserk chap 272
Berserk chap 273
Berserk chap 274
Berserk chap 275
Berserk chap 276
Berserk chap 277
Berserk chap 278
Berserk chap 279
Berserk chap 280
Berserk chap 281
Berserk chap 282
Berserk chap 283
Berserk chap 284
Berserk chap 285
Berserk chap 286
Berserk chap 287
Berserk chap 288
Berserk chap 289
Berserk chap 290
Berserk chap 291
Berserk chap 292
Berserk chap 293
Berserk chap 294
Berserk chap 295
Berserk chap 296
Berserk chap 297
Berserk chap 298
Berserk chap 299
Berserk chap 300
Berserk chap 301
Berserk chap 302
Berserk chap 303
Berserk chap 304
Berserk chap 305
Berserk chap 306
Berserk chap 307
Berserk chap 308
Berserk chap 309
Berserk chap 310
Berserk chap 311
Berserk chap 312
Berserk chap 313
Berserk chap 314
Berserk chap 315
Berserk chap 316
Berserk chap 317
Berserk chap 318
Berserk chap 319
Berserk chap 320
Berserk chap 321
Berserk chap 322
Berserk chap 323
Berserk chap 324
Berserk chap 325
Berserk chap 326
Berserk chap 327A
Berserk chap 327B
Berserk chap 327C
Berserk chap 327D
Berserk chap 327E
Berserk chap 327F
Berserk chap 328
Berserk chap 329
Berserk chap 330
Berserk chap 331
Berserk chap 332
Berserk OneShot Zero
Berserk chap 333
Berserk chap 334
Berserk chap 335
Berserk chap 336
Berserk chap 337


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Desutoro 246 [Chap 6, next chap 7]
World of Super Sand Box - Game và thế giới thực [Chap 55, next 56]
UQ Holder! [Update chap 78 TV, next is chap 79]
Medaka Box [update chap 120 next is 121]
Thánh tự kỷ - Handa-kun [update chap 7, next is 8] - Truyện rất hay
Thế giới cây - Green Worldz[Chap 62, next is chap 63]
Già siêu nhân - Inu Yashiki [update chap 31, next 32] - Hay
Onepunch-Man [Update chap 66.6 TV, next is 67 ]
The God Of High School [Chap 196 Tiếng Việt, next 197]
Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka [Chap 32, next 33]
umi no misaki chap 9
Thiên thần tập sự - Charm...
School Days chap 12
Freezing chap 7
3x3 Eyes Chap 13
One Piece chap 732 tiếng ...
Tổng hợp God Child - Đứa ...
Fairy Tail Chap 66
Bleach Chap 265
Defense Devil chap 18

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/10/18 12:57
lhthien29 Email
2014/08/26 19:29
yead!! ra chap 33 roi!! đợi mấy tháng nay rùi.Cám ơn nhóm dịch nhé!
bjstormkg Email
2014/05/29 09:24
yead!! ra chap 335 roi!! doi nguyen 1 thag
thanhnhankp Email
2014/04/22 13:19
Mừng quá, ra tiếp chap mới rồi!
hatiendat1 Email
2014/04/20 14:50
Yeah cuối cùng cũng ra 344
RoTo Email
2014/04/09 17:38
Các bạn chuẩn bị đón đọc tiếp đi. Ông tác giả đã chuẩn bị quay lại tiếp tục câu tuyện rồi. Tin này mình lấy ở Otaku thời báo đảm bảo không phải tin vặt :v
mon1996 Email
2014/03/06 12:47
xem mấy bác nói truyện đang ngừng up... tin thật hay đùa. đang đọc mà nghe vậy chả muốn đọc tiếp. chả nhẽ đọc đc nửa và sẽ chả bao giờ đc biết thêm ????unhappy
facogilasai Email
2014/02/10 01:29
lâu là vì tác giả tạm ngưng bộ truyện này mà tập trung vào bộ truyện khác có tên là Gingantomakhia !! Bộ này từng đc tác giả sáng tác 20 năm trước nên việc ra chap mới hoàn toàn là rất lâu >.<
tuanvu0707 Email
2013/12/12 13:10
theo tụi tìm hiểu đc ít nhiều, thì có khả năng tác giả đã mất ( tai nạn jj ấy) ns chung là tác giả mất tr khi hoàn thành berserk T_T, mnìh rất mong đó chỉ là tin vịt
RymSaker Email
2013/08/30 10:39
truyện này hình như chấm dứt rồi hả add ... 6 tháng ko ra chap mới :/ ....
thang1 Email
2013/07/24 06:17
sao mà truyện này mãi không ra vậy nhỉ..hic đợi lâu quá đi mất, đang đến đoạn hay
gate_123321 Email
2013/06/30 20:22
lau the
nhocnhoggggg Email
2013/06/04 03:17
ae rất biết ơn các bạn đã dịch, bọn mìh sẽ ủng hộ hết mình, mong là các bạn mau mau ra chap mới để mọi người cùng đọc, tks các bạn rất nhiều, truyện cực kì hay crycrycry
ganhua209198 Email
2013/05/03 12:44
truyen nay bi lam sao ay nhi.sao ko up date di ma de may thang rui ko update 1 tap nao vay
tuanvu0707 Email
2013/04/28 10:43
rất lâu ròi ko có chap mới, chắc AD nghỉ làm bộ này lun rồi
candiunse Email
2013/03/25 19:09
sao lâu ra tập mới vậy admin
congacon Email
2013/03/10 17:17
admin oi, con dang nua khong vay, doi zai co
nightfury123 Email
2013/02/01 18:14
bao gio thi co chap 334 vay ad truyen hay valeu ma doi lau qua hok thay up nua co ai biet thi chi minh nhe tks rat nhiu
loi_lam_cua_tui Email
2012/12/26 09:41
càng đọc càng thấy hấp dẫn mấy bác ra cho lẹ giùm nha pig mà nó có hoạt hình sao mà có dc tới tập 4 zậy nà sweatsao ko ra cho hết luôn coi hoạt hình thì còn thấy nó sắc sảo hơn nữa nói chung là truyện này cực kỳ tuyệt đỉnh envyenvyenvyenvyenvyenvy
trungfbia50 Email
2012/12/04 08:41
first blood
trung.zoi Email
2012/12/01 21:09
cam on ad nhieu lam!truyen rat hay!cu tuong hong dc doc tiep nua chu!tuong het raw!!!thanks nhieu lam
nvtthan Email
2012/12/01 13:27
mún tks ad 1 tiếng mà cứ bị chặn hoài puke
nvtthan Email
2012/11/26 23:41
đọc một mạch 4 5 ngày liềnenvy truyên tuyetj lắm. tks ad nhiềugrin
trung.zoi Email
2012/11/21 17:57
chuan bi khong co truyen doc nua roi!chi con vai chap nua thoi thi berserk se ket thuc vi khong co raw!!buon wa
NooNguyen Email
2012/11/06 19:11
love cuoi cung tac gia da ra chap moi roi moi ng oiiiiii Shooting star
trungfbia50 Email
2012/10/26 09:39
first blood tap 2
trungfbia50 Email
2012/10/25 16:51
first blood nhe
nextdiem Email
2012/10/22 16:08
hay quá chưa đọc cũng thất hay thanks mấy a dịch giả và biên tập post truyệnlovelovezan
FanAnime Email
2012/10/21 20:31
cảm ơn team sub với chủ toppic nha hay lắm thank nhiều
thai111222 Email
2012/10/18 15:40
chuc nhom moi hoat dong tot nhe!!! truyen qua haycoolcool
nextdiem Email
2012/10/18 10:54
quá hay mỗi tội chờ hơi lâu.grin
Phân trang 1/16 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X
Fshare