Thông Báo Truyện
Truyện Đề Cử
Bài viết mới nhất
   

Phan Hữu Linh
2012/03/13 19:32
Thủy sản :  

1.  Nuôi cá bằng thuốc nổi tổng hợp .
2.  Kĩ thuật nuôi cá năng suất cao.
3.  Kỹ thuật nuôi rùa trên cạn .
4.  Sản xuất thịt nhân tạo ( thịt cá, tôm ).
Võ thuật :
1.  Võ thuật biện chứng .
2.  Cước đẳng
3.  Song khiêng .
4.  Nhu thuật .
5.  Bạch Quy Quyền .
- Công phu :
•  Đàn Tử Quyền .
•  Nhu Miêu Công .
Dự đoán biện chứng :
Phân chia dự đoán biện chứng :
•  Dự đoán tuyệt đối .
•  Dự đoán tương đối .
Bổ trợ : Phương pháp nghiên cứu logic học biện chứng .
: Phương pháp nghiên cứu lý thuyết xác suất thống kê .
Sinh học :
1.  Nguyên lý giả tự nhiên (máy móc tự nhân đôi ) .
Vật lý :
•  Tự động hóa .
•  Học thuyết hình thành vũ trụ .
Phương pháp : xích ma .
Triết học :
•  Cặp phạm trù :
- Trừu tượng và cụ thể .
1.  Hiện thực trừu tượng, cơ sở và phương pháp .
2.  Phương pháp luận nghiên cứu khoa học .
3.  Logic học biện chứng .
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X
Fshare