Thông Báo Truyện
   


30 Oct.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {107}

Diêm đế - King of hell [update tập 38-40 + chap 220], Đọc Truyện Diêm đế - King of hell [update tập 38-40 + chap 220] Tiếng Việt

Tags: , , , , ,


Diêm đế - King of hell


Manga : Diêm Đế
Tác giả: Ra In Soo – Kim Jae Hwan
Thể loại : action,martial art,manhwua,shounen
Nguồn : Từ 1->29 comic.vuilen.comTừ tập 30 trở đi : truyendich.net
Từ tập 36 trở đi : 4rumtruyen.com
Ma đế - sứ giả của Diêm la đại vương ( nói ngắn gọn là Diêm vương ="= ) là một tay kiếm cừ khôi , xuất chúng vào 300 năm trước . Công việc nhàm chán hằng ngày là đi bắt linh hồn về địa phủ . Nhưng nay , sự sống trên dương gian đang bị các yêu ma cõi âm đe dọa ; và Diêm vương đã ra lệnh cho tên "lông bông" âý một công việc là đi giải quyết các yêu ma này . Cùng với 2 người bạn đồng hành của mình , Ma đế sẽ chiến thắng lũ yêu ma quấy rối và ngăn cản cuộc chiến chính tà được chăng ?

READ ONLINE

Diêm Đế Chap 264
Diêm Đế Chap 263

Diêm đế Chap 220 -
Diêm đế Chap 219 -
Diêm đế Chap 218 -
Diêm đế Chap 217 -
Diêm đế Chap 216 -
Diêm đế Chap 215 -
Diêm đế Chap 214 -
Diêm đế Chap 213 -
Diêm đế Chap 212 -
Diêm đế Chap 211 -
Diêm đế Chap 210 -
Diêm đế Chap 209 -
Diêm đế Chap 208 -
Diêm đế Chap 207 -
Diêm đế Chap 206 -
Diêm đế Chap 205 -
Diêm đế Chap 204 -
Diêm đế Chap 203 -
Diêm đế Chap 202 -
Diêm đế Chap 201 -
Diêm đế Chap 200 -
Diêm đế Chap 199 -
Diêm đế Chap 198 -
Diêm đế Chap 197 -
Diêm đế Chap 196 -
Diêm đế Chap 195 -
Diêm đế Chap 194 -
Diêm đế Chap 193 -
Diêm đế Chap 192 -
Diêm đế Chap 191 -
Diêm đế Chap 190 -
Diêm đế Chap 189 -
Diêm đế Chap 188 -
Diêm đế Chap 187 -
Diêm đế Chap 186 -
Diêm đế Chap 185 -
Diêm đế Chap 184 -
Diêm đế Chap 183 -
Diêm đế Chap 182 -
Diêm đế Chap 181 -
Diêm đế Chap 180 -
Diêm đế Chap 179 -
Diêm đế Chap 178 -
Diêm đế Chap 177 -
Diêm đế Chap 176 -
Diêm đế Chap 175 -
Diêm đế Chap 174 -
Diêm đế Chap 173 -
Diêm đế Chap 172 -
Diêm đế Chap 171 -
Diêm đế Chap 170 -
Diêm đế Chap 169 -
Diêm đế Chap 168 -
Diêm đế Chap 167 -
Diêm đế Chap 166 -
Diêm đế Chap 165 -
Diêm đế Chap 164 -
Diêm đế Chap 163 -
Diêm đế Chap 162 -
Diêm đế Chap 161 -
Diêm đế Chap 160 -
Diêm đế Chap 159 -
Diêm đế Chap 158 -
Diêm đế Chap 157 -
Diêm đế Chap 156 -
Diêm đế Chap 155 -
Diêm đế Chap 154 -
Diêm đế Chap 153 -
Diêm đế Chap 152 -
Diêm đế Chap 151 -
Diêm đế Chap 150 -
Diêm đế Chap 149 -
Diêm đế Chap 148 -
Diêm đế Chap 147 -
Diêm đế Chap 146 -
Diêm đế Chap 145 -
Diêm đế Chap 144 -
Diêm đế Chap 143 -
Diêm đế Chap 142 -
Diêm đế Chap 141 -
Diêm đế Chap 140 -
Diêm đế Chap 139 -
Diêm đế Chap 138 -
Diêm đế Chap 137 -
Diêm đế Chap 136 -
Diêm đế Chap 135 -
Diêm đế Chap 134 -
Diêm đế Chap 133 -
Diêm đế Chap 132 -
Diêm đế Chap 131 -
Diêm đế Chap 130 -
Diêm đế Chap 129 -
Diêm đế Chap 128 -
Diêm đế Chap 127 -
Diêm đế Chap 126 -
Diêm đế Chap 125 -
Diêm đế Chap 124 -
Diêm đế Chap 123 -
Diêm đế Chap 122 -
Diêm đế Chap 121 -
Diêm đế Chap 120 -
Diêm đế Chap 119 -
Diêm đế Chap 118 -
Diêm đế Chap 117 -
Diêm đế Chap 116 -
Diêm đế Chap 115 -
Diêm đế Chap 114 -
Diêm đế Chap 113 -
Diêm đế Chap 112 -
Diêm đế Chap 111 -
Diêm đế Chap 110 -
Diêm đế Chap 109 -
Diêm đế Chap 108 -
Diêm đế Chap 107 -
Diêm đế Chap 106 -
Diêm đế Chap 105 -
Diêm đế Chap 104 -
Diêm đế Chap 103 -
Diêm đế Chap 102 -
Diêm đế Chap 101 -
Diêm đế Chap 100 -
Diêm đế Chap 99 -
Diêm đế Chap 98 -
Diêm đế Chap 97 -
Diêm đế Chap 96 -
Diêm đế Chap 95 -
Diêm đế Chap 94 -
Diêm đế Chap 93 -
Diêm đế Chap 92 -
Diêm đế Chap 91 -
Diêm đế Chap 90 -
Diêm đế Chap 89 -
Diêm đế Chap 88 -
Diêm đế Chap 87 -
Diêm đế Chap 86 -
Diêm đế Chap 85 -
Diêm đế Chap 84 -
Diêm đế Chap 83 -
Diêm đế Chap 82 -
Diêm đế Chap 81 -
Diêm đế Chap 80 -
Diêm đế Chap 79 -
Diêm đế Chap 78 -
Diêm đế Chap 77 -
Diêm đế Chap 76 -
Diêm đế Chap 75 -
Diêm đế Chap 74 -
Diêm đế Chap 73 -
Diêm đế Chap 72 -
Diêm đế Chap 71 -
Diêm đế Chap 70 -
Diêm đế Chap 69 -
Diêm đế Chap 68 -
Diêm đế Chap 67 -
Diêm đế Chap 66 -
Diêm đế Chap 65 -
Diêm đế Chap 64 -
Diêm đế Chap 63 -
Diêm đế Chap 62 -
Diêm đế Chap 61 -
Diêm đế Chap 60 -
Diêm đế Chap 59 -
Diêm đế Chap 58 -
Diêm đế Chap 57 -
Diêm đế Chap 56 -
Diêm đế Chap 55 -
Diêm đế Chap 54 -
Diêm đế Chap 53 -
Diêm đế Chap 52 -
Diêm đế Chap 51 -
Diêm đế Chap 50 -
Diêm đế Chap 49 -
Diêm đế Chap 48 -
Diêm đế Chap 47 -
Diêm đế Chap 46 -
Diêm Đế Chap 45
Diêm Đế Chap 44
Diêm Đế Chap 43
Diêm Đế Chap 42
Diêm Đế Chap 41
Diêm Đế Chap 40
Diêm Đế Chap 39
Diêm Đế Chap 38
Diêm Đế Chap 37
Diêm Đế Chap 36
Diêm Đế Chap 35
Diêm Đế Chap 34
Diêm Đế Chap 33
Diêm Đế Chap 32
Diêm Đế Chap 31
Diêm Đế Chap 30
Diêm Đế Chap 29
Diêm Đế Chap 28
Diêm Đế Chap 27
Diêm Đế Chap 26
Diêm Đế Chap 25
Diêm Đế Chap 24
Diêm Đế Chap 23
Diêm Đế Chap 22
Diêm Đế Chap 21
Diêm Đế Chap 20
Diêm Đế Chap 19
Diêm Đế Chap 18
Diêm Đế Chap 17
Diêm Đế Chap 16
Diêm Đế Chap 15
Diêm Đế Chap 14
Diêm Đế Chap 13
Diêm Đế Chap 12
Diêm Đế Chap 11
Diêm Đế Chap 10
Diêm Đế Chap 9
Diêm Đế Chap 8
Diêm Đế Chap 7
Diêm Đế Chap 6
Diêm Đế Chap 5
Diêm Đế Chap 4
Diêm Đế Chap 3
Diêm Đế Chap 2
Diêm Đế Chap 1

Diêm Đế Tập 40e
Diêm Đế Tập 40d
Diêm Đế Tập 40c
Diêm Đế Tập 40b
Diêm Đế Tập 40a
Diêm Đế Tập 39f
Diêm Đế Tập 39e
Diêm Đế Tập 39d
Diêm Đế Tập 39c
Diêm Đế Tập 39b
Diêm Đế Tập 39a
Diêm Đế Tập 38g
Diêm Đế Tập 38f
Diêm Đế Tập 38e
Diêm Đế Tập 38d
Diêm Đế Tập 38c
Diêm Đế Tập 38b
Diêm Đế Tập 38a - Tieng han
Diêm Đế Tập 37 -
Diêm Đế Tập 36 - Phần 4 -
Diêm Đế Tập 36 - Phần 3 -
Diêm Đế Tập 36 - Phần 2 -
Diêm Đế Tập 36 - Phần 1 -
Diêm Đế Tập 35 - Phần 4
Diêm Đế Tập 35 - Phần 3
Diêm Đế Tập 35 - Phần 2
Diêm Đế Tập 35 - Phần 1
Diêm Đế Tập 34 - Phần 4
Diêm Đế Tập 34 - Phần 3
Diêm Đế Tập 34 - Phần 2
Diêm Đế Tập 34 - Phần 1
Diêm Đế Tập 33 - Phần 4
Diêm Đế Tập 33 - Phần 3
Diêm Đế Tập 33 - Phần 2
Diêm Đế Tập 33 - Phần 1
Diêm Đế Tập 32 - Phần 6
Diêm Đế Tập 32 - Phần 5
Diêm Đế Tập 32 - Phần 4
Diêm Đế Tập 32 - Phần 3
Diêm Đế Tập 32 - Phần 2
Diêm Đế Tập 32 - Phần 1
Diêm Đế Tập 31 - Phần 6
Diêm Đế Tập 31 - Phần 5
Diêm Đế Tập 31 - Phần 4
Diêm Đế Tập 31 - Phần 3
Diêm Đế Tập 31 - Phần 4
Diêm Đế Tập 31 - Phần 3
Diêm Đế Tập 31 - Phần 2
Diêm Đế Tập 31 - Phần 1
Diêm Đế Tập 30 - Phần 4
Diêm Đế Tập 30 - Phần 3
Diêm Đế Tập 30 - Phần 2
Diêm Đế Tập 30 - Phần 1
Diêm Đế Tập 29
Diêm Đế Tập 28
Diêm Đế Tập 27
Diêm Đế Tập 26
Diêm Đế Tập 25
Diêm Đế Tập 24
Diêm Đế Tập 23
Diêm Đế Tập 22
Diêm Đế Tập 21
Diêm Đế Tập 20
Diêm Đế Tập 19
Diêm Đế Tập 18
Diêm Đế Tập 17
Diêm Đế Tập 16
Diêm Đế Tập 15
Diêm Đế Tập 14
Diêm Đế Tập 13
Diêm Đế Tập 12
Diêm Đế Tập 11
Diêm Đế Tập 10
Diêm Đế Tập 9
Diêm Đế Tập 8
Diêm Đế Tập 7
Diêm Đế Tập 6
Diêm Đế Tập 5
Diêm Đế Tập 4
Diêm Đế Tập 3
Diêm Đế Tập 2
Diêm Đế Tập 1
Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Tướng Dạ [update chap 15, next is 16]
Assassination Classroom - Lớp học sát thủ [update chap 105, next is 106] Hay
Nanatsu no Taizai [update chap 100]
Thần Thoại Minh Vương [update chap 50, next is 51]
Umineko no Naku Koro ni Episode 4: Alliance of the Golden Witch [update chap 18, next is 19]
History's strongest Disciple Kenichi [update chap 162, 583, next is 584]
Linh Khế Sư [update chap 12, next is 13]
Hayate x Blade [update chap 14, next is 15
Sidonia No Kishi [update chap 20, next is 21]
Sinbad no Bouken [update chap 33, next is 34]
[V-Sky] School Rumble Cha...
Fate/Illya chap 6
1/2 Prince chap 22
Kid gang - Nhóc siêu quậy...
Lunar Legend Tsukihime ch...
Thần Khí Vương Chap 30
kid gang nhoc sieu quay c...
King Of Fighter Kyo Chap ...
A Town Where You Live Cha...
love hina [tv] chap 19 [1...

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/10/30 21:26
NguyenHieu Email
2014/09/14 03:34
AD oi! sao lai đề Blog Bóng Đá quảng cáo ở cuối mỗi chap vậy? chẳng có chỗ để mọi người commen nữa, hichic! AD cố lên nhéshyshy cố gắng up cho trọn bộ truyện nhé đừng up dở dang nữa nhé! bộ này bị ngắt quãng mất 2 năm trời đấysweat.
chivi1ty01 Email
2014/08/16 16:50
truyện này có chap cuoiis chưa vậy m.n ơi. ai biết có lin k nào không .cho minh xin với. hóng tiếp tiếp truyện này lâu lắm rồi . ko tìm ra nó ở đâu cá cả.
chivi1ty01 Email
2014/08/10 14:08
ai có link truyen nay ko .cho minh xin voi.minh ko biet tim o dau ca. tks nhiu ah.
kingofhell2014 Email
2014/05/20 19:48
Hiện tại mình đang Remake bộ này, mình đang cần người giúp sức trong việc dịch thuật, một mình thì làm cũng được thôi nhưng mà hơi lâu. Bạn nào có cùng đam mê thì liên hệ yahoo: kingofhell2014
tjeuthanchet Email
2014/04/20 08:15
ad ới sao ko có chap 114 =>>
1buongchuoi9 Email
2013/12/30 08:21
Link download die hết rùi ad ơi
thantang Email
2013/02/19 23:08
waiting....^^!
giatocquy1995 Email
2012/12/05 10:39
bao h moi ra tap 43 zay may ban
aczxsv Email
2012/11/23 09:57
truyện này hay ma hình như Mod bỏ rui thì phải, sang tuần ra đến tập 42 rùi
giatocquy1995 Email
2012/09/26 10:10
38-39-40 co roi cac ban up len yk
giatocquy1995 Email
2012/09/26 09:50
diem de tap 38 39 40 au cac ban oj
OpSanji Email
2012/09/09 14:53
các bác đưa tập 38 39 lên đi hình như nó ra rồi mà
satnhanda02 Email
2012/08/01 18:39
unhappy the la` drop zuj` ak`
babylong100 Email
2012/07/26 12:02
toi rùi đang hay lại ngưng
kaka8x Email
2012/07/24 00:29
huhu diêm đế NXB ra dến tập 40 rồi mà ko ai scan lên cho anh em đọc à ai úp lên cả tâp 38-39-30 đi tiếng việt lun nha ai làm đi thank trước
FBI
2012/07/20 10:13
tap 37 38 ra lau roi` ma` sao hok dich ra da~ dem len roi`!!!anger!!! lam` kho A\E wa di!!fear
VMT
2012/07/14 09:21
NXB kim đồng ra tập 39 rồi các bác scan lên đi
t.t.n.k
2012/06/12 08:49
bà con sao chẳng ai trans hết vậy.............buồn...đợi lâu mà chẳng có đọc.hicshuaishuai
ron Email
2012/05/09 22:06
dịch giùm các bạn ơi.........@@
naruto.... Email
2012/04/22 12:14
sao mai ma ko dich di het vay lam nguoi ta doi moi co ma ko doc dc
angel9x93
2012/04/19 18:35
híc đang đoạn hay mà cứ cho chờ vậy zời
chan truyen tranh Email
2012/04/19 10:15
chan ghe luon doc truyen cho gan 1 nam ma hok co gi moi ... chan om`
linhphong Email
2012/04/18 12:35
bác ơi up lại tập 37 vs dịch tập 38 dùm em với....
angel9x93
2012/04/16 17:11
up dùm em tập 37 cái tks nh
naruto.... Email
2012/04/11 13:14
tap 38 ra lau roi ma sao van chua dich di de do lam j
naruto...... Email
2012/04/11 13:08
mk ko dich thi saodo ưeb giom ma coi cho dc dung là
solo Email
2012/04/07 10:31
pó tay..không dịch đăng lên đánh đố anh em ah....
Lucky
2012/04/02 10:56
sao chưa dịch tập 38 vậy
lesaman Email
2012/03/17 18:04
anh ơi up lun các cheap khác của diêm đế cho tụi em xem với nha tk anh nhìu love
JMC
2012/03/14 20:42
up laj tap 37 deeeeeeeeeeeeeeeee
Phân trang 1/4 Trang đầu 1 2 3 4 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X