Thông Báo Truyện
   

22 Feb.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {176}

Diêm đế - King of hell [update tập 44a, 44b phần 2] - Bom giao thừa, Đọc Truyện Diêm đế - King of hell [update tập 44a, 44b phần 2] - Bom giao thừa Tiếng Việt

Tags: , , , , ,


Diêm đế - King of hell


Manga : Diêm Đế
Tác giả: Ra In Soo – Kim Jae Hwan
Thể loại : action,martial art,manhwua,shounen
Nguồn : Từ 1->29 comic.vuilen.comTừ tập 30 trở đi : truyendich.net
Từ tập 36 trở đi : 4rumtruyen.com
Ma đế - sứ giả của Diêm la đại vương ( nói ngắn gọn là Diêm vương ="= ) là một tay kiếm cừ khôi , xuất chúng vào 300 năm trước . Công việc nhàm chán hằng ngày là đi bắt linh hồn về địa phủ . Nhưng nay , sự sống trên dương gian đang bị các yêu ma cõi âm đe dọa ; và Diêm vương đã ra lệnh cho tên "lông bông" âý một công việc là đi giải quyết các yêu ma này . Cùng với 2 người bạn đồng hành của mình , Ma đế sẽ chiến thắng lũ yêu ma quấy rối và ngăn cản cuộc chiến chính tà được chăng ?

READ ONLINE

Diêm Đế II tập 44b
Diêm Đế II tập 44a
Diêm Đế II tập 43f
Diêm Đế II tập 43e
Diêm Đế II tập 43d
Diêm Đế II tập 43c
Diêm Đế II tập 43b
Diêm Đế II tập 43a
Diêm Đế II tập 42f
Diêm Đế II tập 42e
Diêm Đế II tập 42d
Diêm Đế II tập 42c
Diêm Đế II tập 42b
Diêm Đế II tập 42a
Diêm Đế II Tập 41f
Diêm Đế II Tập 41e
Diêm Đế II Tập 41d
Diêm Đế II Tập 41c
Diêm Đế II Tập 41b
Diêm Đế II Tập 41a
Diêm Đế II Tập 40f
Diêm Đế II Tập 40e
Diêm Đế II Tập 40d
Diêm Đế II Tập 40c
Diêm Đế II Tập 40b
Diêm Đế II Tập 40a
Diêm Đế II Tập 39f
Diêm Đế II Tập 39e
Diêm Đế II Tập 39d
Diêm Đế II Tập 39c
Diêm Đế II Tập 39b
Diêm Đế II Tập 39a
Diêm Đế II Tập 38g
Diêm Đế II Tập 38f
Diêm Đế II Tập 38e
Diêm Đế II Tập 38d
Diêm Đế II Tập 38c
Diêm Đế II Tập 38b
Diêm Đế II Tập 38a
Diêm Đế II Tập 37g
Diêm Đế II Tập 37f
Diêm Đế II Tập 37e
Diêm Đế II Tập 37d
Diêm Đế II Tập 37c
Diêm Đế II Tập 37b
Diêm Đế II Tập 37a
Diêm Đế II Tập 36d
Diêm Đế II Tập 36c
Diêm Đế II Tập 36b
Diêm Đế II Tập 36a


Diêm đế Chap 274 Full phần 1
Diêm đế Chap 273
Diêm đế Chap 272
Diêm đế Chap 271
Diêm đế Chap 270
Diêm đế Chap 269
Diêm đế Chap 268
Diêm đế Chap 267
Diêm đế Chap 266
Diêm đế Chap 265
Diêm đế Chap 264
Diêm đế Chap 263
Diêm đế Chap 262
Diêm đế Chap 261
Diêm đế Chap 260
Diêm đế Chap 259 - Link nhanh
Diêm đế Chap 258 - Link nhanh
Diêm đế Chap 257 - Link nhanh
Diêm đế Chap 256 - Link nhanh
Diêm đế Chap 255 - Link nhanh
Diêm đế Chap 254 - Link nhanh
Diêm đế Chap 253 - Link nhanh
Diêm đế Chap 252 - Link nhanh
Diêm đế Chap 251 - Link nhanh
Diêm đế Chap 250 - Link nhanh
Diêm đế Chap 249 - Link nhanh
Diêm đế Chap 248 - Link nhanh
Diêm đế Chap 247 - Link nhanh
Diêm đế Chap 246 - Link nhanh
Diêm đế Chap 245 - Link nhanh
Diêm đế Chap 244 - Link nhanh
Diêm đế Chap 243 - Link nhanh
Diêm đế Chap 242 - Link nhanh
Diêm đế Chap 241 - Link nhanh
Diêm đế Chap 240 - Link nhanh
Diêm đế Chap 239 - Link nhanh
Diêm đế Chap 238 - Link nhanh
Diêm đế Chap 237 - Link nhanh
Diêm đế Chap 236 - Link nhanh
Diêm đế Chap 235 - Link nhanh
Diêm đế Chap 234 - Link nhanh
Diêm đế Chap 233 - Link nhanh
Diêm đế Chap 232 - Link nhanh
Diêm đế Chap 231 - Link nhanh
Diêm đế Chap 230 - Link nhanh
Diêm đế Chap 229 - Link nhanh
Diêm đế Chap 228
Diêm đế Chap 227
Diêm đế Chap 226
Diêm đế Chap 225
Diêm đế Chap 224
Diêm đế Chap 223
Diêm đế Chap 222
Diêm đế Chap 221
Diêm đế Chap 220
Diêm đế Chap 219
Diêm đế Chap 218
Diêm đế Chap 217
Diêm đế Chap 216
Diêm đế Chap 215
Diêm đế Chap 214
Diêm đế Chap 213
Diêm đế Chap 212
Diêm đế Chap 211
Diêm đế Chap 210
Diêm đế Chap 209
Diêm đế Chap 208
Diêm đế Chap 207
Diêm đế Chap 206
Diêm đế Chap 205
Diêm đế Chap 204
Diêm đế Chap 203
Diêm đế Chap 202
Diêm đế Chap 201
Diêm đế Chap 200
Diêm đế Chap 199
Diêm đế Chap 198
Diêm đế Chap 197
Diêm đế Chap 196
Diêm đế Chap 195
Diêm đế Chap 194
Diêm đế Chap 193
Diêm đế Chap 192
Diêm đế Chap 191
Diêm đế Chap 190
Diêm đế Chap 189
Diêm đế Chap 188
Diêm đế Chap 187
Diêm đế Chap 186
Diêm đế Chap 185
Diêm đế Chap 184
Diêm đế Chap 183
Diêm đế Chap 182
Diêm đế Chap 181
Diêm đế Chap 180
Diêm đế Chap 179
Diêm đế Chap 178
Diêm đế Chap 177
Diêm đế Chap 176
Diêm đế Chap 175
Diêm đế Chap 174
Diêm đế Chap 173
Diêm đế Chap 172
Diêm đế Chap 171
Diêm đế Chap 170
Diêm đế Chap 169
Diêm đế Chap 168
Diêm đế Chap 167
Diêm đế Chap 166
Diêm đế Chap 165
Diêm đế Chap 164
Diêm đế Chap 163
Diêm đế Chap 162
Diêm đế Chap 161
Diêm đế Chap 160
Diêm đế Chap 159
Diêm đế Chap 158
Diêm đế Chap 157
Diêm đế Chap 156
Diêm đế Chap 155
Diêm đế Chap 154
Diêm đế Chap 153
Diêm đế Chap 152
Diêm đế Chap 151
Diêm đế Chap 150
Diêm đế Chap 149
Diêm đế Chap 148
Diêm đế Chap 147
Diêm đế Chap 146
Diêm đế Chap 145
Diêm đế Chap 144
Diêm đế Chap 143
Diêm đế Chap 142
Diêm đế Chap 141
Diêm đế Chap 140
Diêm đế Chap 139
Diêm đế Chap 138
Diêm đế Chap 137
Diêm đế Chap 136
Diêm đế Chap 135
Diêm đế Chap 134
Diêm đế Chap 133
Diêm đế Chap 132
Diêm đế Chap 131
Diêm đế Chap 130
Diêm đế Chap 129
Diêm đế Chap 128
Diêm đế Chap 127
Diêm đế Chap 126
Diêm đế Chap 125
Diêm đế Chap 124
Diêm đế Chap 123
Diêm đế Chap 122
Diêm đế Chap 121
Diêm đế Chap 120
Diêm đế Chap 119
Diêm đế Chap 118
Diêm đế Chap 117
Diêm đế Chap 116
Diêm đế Chap 115
Diêm đế Chap 114
Diêm đế Chap 113
Diêm đế Chap 112
Diêm đế Chap 111
Diêm đế Chap 110
Diêm đế Chap 109
Diêm đế Chap 108
Diêm đế Chap 107
Diêm đế Chap 106
Diêm đế Chap 105
Diêm đế Chap 104
Diêm đế Chap 103
Diêm đế Chap 102
Diêm đế Chap 101
Diêm đế Chap 100
Diêm đế Chap 99
Diêm đế Chap 98
Diêm đế Chap 97
Diêm đế Chap 96
Diêm đế Chap 95
Diêm đế Chap 94
Diêm đế Chap 93
Diêm đế Chap 92
Diêm đế Chap 91
Diêm đế Chap 90
Diêm đế Chap 89
Diêm đế Chap 88
Diêm đế Chap 87
Diêm đế Chap 86
Diêm đế Chap 85
Diêm đế Chap 84
Diêm đế Chap 83
Diêm đế Chap 82
Diêm đế Chap 81
Diêm đế Chap 80
Diêm đế Chap 79
Diêm đế Chap 78
Diêm đế Chap 77
Diêm đế Chap 76
Diêm đế Chap 75
Diêm đế Chap 74
Diêm đế Chap 73
Diêm đế Chap 72
Diêm đế Chap 71
Diêm đế Chap 70
Diêm đế Chap 69
Diêm đế Chap 68
Diêm đế Chap 67
Diêm đế Chap 66
Diêm đế Chap 65
Diêm đế Chap 64
Diêm đế Chap 63
Diêm đế Chap 62
Diêm đế Chap 61
Diêm đế Chap 60
Diêm đế Chap 59
Diêm đế Chap 58
Diêm đế Chap 57
Diêm đế Chap 56
Diêm đế Chap 55
Diêm đế Chap 54
Diêm đế Chap 53
Diêm đế Chap 52
Diêm đế Chap 51
Diêm đế Chap 50
Diêm đế Chap 49
Diêm đế Chap 48
Diêm đế Chap 47
Diêm đế Chap 46
Diêm Đế Chap 45
Diêm Đế Chap 44
Diêm Đế Chap 43
Diêm Đế Chap 42
Diêm Đế Chap 41
Diêm Đế Chap 40
Diêm Đế Chap 39
Diêm Đế Chap 38
Diêm Đế Chap 37
Diêm Đế Chap 36
Diêm Đế Chap 35
Diêm Đế Chap 34
Diêm Đế Chap 33
Diêm Đế Chap 32
Diêm Đế Chap 31
Diêm Đế Chap 30
Diêm Đế Chap 29
Diêm Đế Chap 28
Diêm Đế Chap 27
Diêm Đế Chap 26
Diêm Đế Chap 25
Diêm Đế Chap 24
Diêm Đế Chap 23
Diêm Đế Chap 22
Diêm Đế Chap 21
Diêm Đế Chap 20
Diêm Đế Chap 19
Diêm Đế Chap 18
Diêm Đế Chap 17
Diêm Đế Chap 16
Diêm Đế Chap 15
Diêm Đế Chap 14
Diêm Đế Chap 13
Diêm Đế Chap 12
Diêm Đế Chap 11
Diêm Đế Chap 10
Diêm Đế Chap 9
Diêm Đế Chap 8
Diêm Đế Chap 7
Diêm Đế Chap 6
Diêm Đế Chap 5
Diêm Đế Chap 4
Diêm Đế Chap 3
Diêm Đế Chap 2
Diêm Đế Chap 1


Diêm Đế Tập 40f
Diêm Đế Tập 40e
Diêm Đế Tập 40d
Diêm Đế Tập 40c
Diêm Đế Tập 40b
Diêm Đế Tập 40a
Diêm Đế Tập 39f
Diêm Đế Tập 39e
Diêm Đế Tập 39d
Diêm Đế Tập 39c
Diêm Đế Tập 39b
Diêm Đế Tập 39a
Diêm Đế Tập 38g
Diêm Đế Tập 38f
Diêm Đế Tập 38e
Diêm Đế Tập 38d
Diêm Đế Tập 38c
Diêm Đế Tập 38b
Diêm Đế Tập 38a - Tieng han
Diêm Đế Tập 37 -
Diêm Đế Tập 36 - Phần 4 -
Diêm Đế Tập 36 - Phần 3 -
Diêm Đế Tập 36 - Phần 2 -
Diêm Đế Tập 36 - Phần 1 -
Diêm Đế Tập 35 - Phần 4
Diêm Đế Tập 35 - Phần 3
Diêm Đế Tập 35 - Phần 2
Diêm Đế Tập 35 - Phần 1
Diêm Đế Tập 34 - Phần 4
Diêm Đế Tập 34 - Phần 3
Diêm Đế Tập 34 - Phần 2
Diêm Đế Tập 34 - Phần 1
Diêm Đế Tập 33 - Phần 4
Diêm Đế Tập 33 - Phần 3
Diêm Đế Tập 33 - Phần 2
Diêm Đế Tập 33 - Phần 1
Diêm Đế Tập 32 - Phần 6
Diêm Đế Tập 32 - Phần 5
Diêm Đế Tập 32 - Phần 4
Diêm Đế Tập 32 - Phần 3
Diêm Đế Tập 32 - Phần 2
Diêm Đế Tập 32 - Phần 1
Diêm Đế Tập 31 - Phần 6
Diêm Đế Tập 31 - Phần 5
Diêm Đế Tập 31 - Phần 4
Diêm Đế Tập 31 - Phần 3
Diêm Đế Tập 31 - Phần 4
Diêm Đế Tập 31 - Phần 3
Diêm Đế Tập 31 - Phần 2
Diêm Đế Tập 31 - Phần 1
Diêm Đế Tập 30 - Phần 4
Diêm Đế Tập 30 - Phần 3
Diêm Đế Tập 30 - Phần 2
Diêm Đế Tập 30 - Phần 1
Diêm Đế Tập 29
Diêm Đế Tập 28
Diêm Đế Tập 27
Diêm Đế Tập 26
Diêm Đế Tập 25
Diêm Đế Tập 24
Diêm Đế Tập 23
Diêm Đế Tập 22
Diêm Đế Tập 21
Diêm Đế Tập 20
Diêm Đế Tập 19
Diêm Đế Tập 18
Diêm Đế Tập 17
Diêm Đế Tập 16
Diêm Đế Tập 15
Diêm Đế Tập 14
Diêm Đế Tập 13
Diêm Đế Tập 12
Diêm Đế Tập 11
Diêm Đế Tập 10
Diêm Đế Tập 9
Diêm Đế Tập 8
Diêm Đế Tập 7
Diêm Đế Tập 6
Diêm Đế Tập 5
Diêm Đế Tập 4
Diêm Đế Tập 3
Diêm Đế Tập 2
Diêm Đế Tập 1
Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 422 TA , next is 423] - Link nhanh
Assassination Classroom - Lớp học sát thủ [update chap 117 TV - next 121] Hay - Link nhanh
Học viện siêu nhân - My Hero Academia [update chap 29 - 31 , next is 32]
NOW [update chap 101,102 next is 103]
Thảm họa Ong Độc - Hive [update chap 35, next 36]
Enigma [update chap 17 next is 18]
Hajime No Ippo [update chap 182, next is 183] -(link nhanh) Một trong 10 manga chiến đấu hay nhất mọi thời đại
Hồi sinh thành quái vật - Re:Monster - Reincarnated: Monster [update chap 11, next is chap 12]
Witch Hunter - Thợ săn phù thủy [update chap 118 (142 Tiếng Anh), next 119]
Tìm thân xác này đi! - Karada Sagashi [chap 4, next chap 5]
naruto chap 331
Megaman X chap 5
Ping chap 11
pretty face chương 28
Kid gang - Nhóc siêu quậy...
Bartender - Người pha chế...
Lights Out chap 38
ring chap 5
Flame Of Recca - Ngọn lửa...
Mua may bán tài chap 4-5

Sửa lần cuối ducph Sửa vào2015/02/22 20:22
NguyenHieu Email
2014/09/14 03:34
AD oi! sao lai đề Blog Bóng Đá quảng cáo ở cuối mỗi chap vậy? chẳng có chỗ để mọi người commen nữa, hichic! AD cố lên nhéshyshy cố gắng up cho trọn bộ truyện nhé đừng up dở dang nữa nhé! bộ này bị ngắt quãng mất 2 năm trời đấysweat.
chivi1ty01 Email
2014/08/16 16:50
truyện này có chap cuoiis chưa vậy m.n ơi. ai biết có lin k nào không .cho minh xin với. hóng tiếp tiếp truyện này lâu lắm rồi . ko tìm ra nó ở đâu cá cả.
chivi1ty01 Email
2014/08/10 14:08
ai có link truyen nay ko .cho minh xin voi.minh ko biet tim o dau ca. tks nhiu ah.
kingofhell2014 Email
2014/05/20 19:48
Hiện tại mình đang Remake bộ này, mình đang cần người giúp sức trong việc dịch thuật, một mình thì làm cũng được thôi nhưng mà hơi lâu. Bạn nào có cùng đam mê thì liên hệ yahoo: kingofhell2014
tjeuthanchet Email
2014/04/20 08:15
ad ới sao ko có chap 114 =>>
1buongchuoi9 Email
2013/12/30 08:21
Link download die hết rùi ad ơi
thantang Email
2013/02/19 23:08
waiting....^^!
giatocquy1995 Email
2012/12/05 10:39
bao h moi ra tap 43 zay may ban
aczxsv Email
2012/11/23 09:57
truyện này hay ma hình như Mod bỏ rui thì phải, sang tuần ra đến tập 42 rùi
giatocquy1995 Email
2012/09/26 10:10
38-39-40 co roi cac ban up len yk
giatocquy1995 Email
2012/09/26 09:50
diem de tap 38 39 40 au cac ban oj
OpSanji Email
2012/09/09 14:53
các bác đưa tập 38 39 lên đi hình như nó ra rồi mà
satnhanda02 Email
2012/08/01 18:39
unhappy the la` drop zuj` ak`
babylong100 Email
2012/07/26 12:02
toi rùi đang hay lại ngưng
kaka8x Email
2012/07/24 00:29
huhu diêm đế NXB ra dến tập 40 rồi mà ko ai scan lên cho anh em đọc à ai úp lên cả tâp 38-39-30 đi tiếng việt lun nha ai làm đi thank trước
FBI
2012/07/20 10:13
tap 37 38 ra lau roi` ma` sao hok dich ra da~ dem len roi`!!!anger!!! lam` kho A\E wa di!!fear
VMT
2012/07/14 09:21
NXB kim đồng ra tập 39 rồi các bác scan lên đi
t.t.n.k
2012/06/12 08:49
bà con sao chẳng ai trans hết vậy.............buồn...đợi lâu mà chẳng có đọc.hicshuaishuai
ron Email
2012/05/09 22:06
dịch giùm các bạn ơi.........@@
naruto.... Email
2012/04/22 12:14
sao mai ma ko dich di het vay lam nguoi ta doi moi co ma ko doc dc
angel9x93
2012/04/19 18:35
híc đang đoạn hay mà cứ cho chờ vậy zời
chan truyen tranh Email
2012/04/19 10:15
chan ghe luon doc truyen cho gan 1 nam ma hok co gi moi ... chan om`
linhphong Email
2012/04/18 12:35
bác ơi up lại tập 37 vs dịch tập 38 dùm em với....
angel9x93
2012/04/16 17:11
up dùm em tập 37 cái tks nh
naruto.... Email
2012/04/11 13:14
tap 38 ra lau roi ma sao van chua dich di de do lam j
naruto...... Email
2012/04/11 13:08
mk ko dich thi saodo ưeb giom ma coi cho dc dung là
solo Email
2012/04/07 10:31
pó tay..không dịch đăng lên đánh đố anh em ah....
Lucky
2012/04/02 10:56
sao chưa dịch tập 38 vậy
lesaman Email
2012/03/17 18:04
anh ơi up lun các cheap khác của diêm đế cho tụi em xem với nha tk anh nhìu love
JMC
2012/03/14 20:42
up laj tap 37 deeeeeeeeeeeeeeeee
Phân trang 1/4 Trang đầu 1 2 3 4 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X