Thông Báo Truyện
   


13 Aug.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1712}

Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 396, next is 397] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 396, next is 397] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , , , , ,


Fairy Tail


Manga : Fairy Tail
Tác giả: Hiro Mashima
Thể loại : hanh dong, bao luc ,phieu luu mao hiem
Nguồn : mr.kata and 32-86 vvt || truongton.net || vn-zoom.com || Truyentranhtuan.com || alo8.com || Thienduongmanga.com
=Nội dung=

Lucy 17 tuổi, là một tinh linh pháp sư trong lần viếng thăm thị trấn Harujion. Cô đã gặp Nastu, một thiếu niên mắc chứng bệnh say xe nặng, hễ đi bất kì phương tiện giao thông nào cũng say, nặng nữa là đằng khác.....kinh thật. Nhưng Natsu không phải là người bình thường cậu sở hữu phép thuật cổ đại Long thuật. Cậu là thành viên của một Guild bất khả chiến bại, không phải thành viên nào cũng là pháp sư hàng đầu.... nhưng họ làm việc không câu nệ tiểu tiết, thẳng tay làm việc phá hoại vô số bất chấp hậu quả. Mỗi thành viên đều có số phận, quá khứ đau thương riêng đều tập hợp về đó. Hội Fairy Tail


READ ONLINE

Fairy tail chap 396 TV


Fairy Tail Chap 1
Fairy Tail Chap 2
Fairy Tail Chap 3
Fairy Tail Chap 4
Fairy Tail Chap 5
Fairy Tail Chap 6
Fairy Tail Chap 7
Fairy Tail Chap 8
Fairy Tail Chap 9
Fairy Tail Chap 10
Fairy Tail Chap 11
Fairy Tail Chap 12
Fairy Tail Chap 13
Fairy Tail Chap 14
Fairy Tail Chap 15
Fairy Tail Chap 16
Fairy Tail Chap 17
Fairy Tail Chap 18
Fairy Tail Chap 19
Fairy Tail Chap 20
Fairy Tail Chap 21
Fairy Tail Chap 22
Fairy Tail chap 23
Fairy Tail Chap 24
Fairy Tail Chap 25
Fairy Tail chap 26
Fairy Tail chap 27
Fairy Tail chap 28
Fairy Tail Chap 29
Fairy Tail Chap 30
Fairy Tail ngoại truyện
Fairy Tail Chap 31
Fairy Tail Chap 32
Fairy Tail Chap 33
Fairy Tail Chap 34
Fairy Tail Chap 35
Fairy Tail Chap 36
Fairy Tail Chap 37
Fairy Tail Chap 38
Fairy Tail Chap 39
Fairy Tail Chap 40
Fairy Tail Chap 41
Fairy Tail Chap 42
Fairy Tail Chap 43
Fairy Tail Chap 44
Fairy Tail Chap 45
Fairy Tail Chap 46
Fairy Tail Chap 47
Fairy Tail Chap 48
Fairy Tail Chap 49
Fairy Tail Chap 50
Fairy Tail Chap 51
Fairy Tail Chap 52
Fairy Tail Chap 53
Fairy Tail Chap 54
Fairy Tail Chap 55
Fairy Tail Chap 56
Fairy Tail Chap 57
Fairy Tail Chap 58
Fairy Tail Chap 59
Fairy Tail Chap 60
Fairy Tail Chap 61
Fairy Tail Chap 62
Fairy Tail Chap 63
Fairy Tail Chap 64
Fairy Tail Chap 65
Fairy Tail Chap 66
Fairy Tail Chap 67
Fairy Tail Chap 68
Fairy Tail Chap 69
Fairy Tail Chap 70
Fairy Tail Chap 71
Fairy Tail Chap 72
Fairy Tail Chap 73
Fairy Tail chap 74
Fairy Tail chap 75
Fairy Tail chap 76
Fairy Tail chap 77
Fairy Tail chap 78
Fairy Tail chap 79
Fairy Tail chap 80
Fairy Tail chap 81
Fairy Tail chap 82
Fairy Tail Chap 83
Fairy Tail Chap 84
Fairy Tail Chap 85
Fairy Tail Chap 86
Fairy Tail Chap 87
Fairy Tail Chap 88
Fairy Tail Chap 89
Fairy Tail Chap 90
Fairy Tail Chap 91
Fairy Tail Chap 92
Fairy Tail Chap 93
Fairy Tail Chap 94
Fairy Tail Chap 95
Fairy Tail Chap 96
Fairy Tail Chap 97
Fairy Tail Chap 98
Fairy Tail Chap 99
Fairy Tail Chap 99
Fairy Tail Chap 100
Fairy Tail Chap 101
Fairy Tail Chap 102
Fairy Tail Chap 103
Fairy Tail Chap 104
Fairy Tail Chap 105
Fairy Tail Chap 106
Fairy Tail Chap 107
Fairy Tail Chap 108
Fairy Tail Chap 109
Fairy Tail Chap 110
Fairy Tail Chap 111
Fairy Tail Chap 112
Fairy Tail Chap 113
Fairy Tail Chap 114
Fairy Tail Chap 115
Fariy Tail Chap 116
Fairy tail chap 117
Fairy tail chap special
Fairy tail chap 118
Fairy tail chap 119
Fairy tial chap 120
Fairy tail chap 121
Fairy tail chap 122
Fairy tail chap 123
Fairy tail chap 124
Fairy tail chap 125
Fairy tail chap 126
Fairy tail chap 127
Fairy tail chap 128
Fairy tail chap 129
Fairy tail chap 130
Fairy tail chap 131
Fairy tail chap 132
Fairy tail chap 133
Fairy tail chap 134
Fairy tail chap 135
Fairy tail chap 136
Fairy tail chap 137
Fairy tail chap 138
Fairy tail chap 139
Fairy tail chap 140
Fairy tail chap 141
Fairy tail chap 142
Fairy tail chap 143
Fairy tail chap 144
Fairy tail chap 145
Fairy tail chap 146
Fairy tail chap 147
Fairy tail chap 148
Fairy tail chap 149
Fairy tail chap 150
Fairy tail chap 151
Fairy tail chap 152
Fairy tail chap 153
Fairy tail chap 154
Fairy tail chap 155
Fairy tail chap 156
Fairy tail chap 157
Fairy tail chap 158
Fairy tail chap 159
Fairy tail chap 160
Fairy tail chap 161
Fairy tail chap 162
Fairy tail chap 163
Fairy tail chap 164
Fairy tail chap 165
Fairy tail chap 166
Fairy tail chap 167
Fairy tail chap 168
Fairy tail chap 169
Fairy tail chap 170
Fairy tail chap 171
Fairy tail chap 172
Fairy tail chap 173
Fairy tail chap 174
Fairy tail chap 175
Fairy tail chap 176
Fairy tail chap 177
Fairy tail chap 178
Fairy tail chap 179
Fairy tail chap 180
Fairy tail chap 181
Fairy tail chap 182
Fairy tail chap 183
Fairy tail chap 184
Fairy tail chap 185
Fairy tail chap 186
Fairy tail chap 187
Fairy tail chap 188
Fairy tail chap 189
Fairy tail chap 190
Fairy tail chap 191
Fairy tail chap 192
Fairy tail chap 193
Fairy tail chap 194
Fairy tail chap 195
Fairy tail chap 196
Fairy tail chap 197
Fairy tail chap 198
Fairy tail chap 199
Fairy tail chap 200
Fairy tail chap 201
Fairy tail chap 202
Fairy tail chap 203
Fairy tail chap 204
Fairy tail chap 205
Fairy tail chap 206
Fairy tail chap 207
Fairy tail chap 208
Fairy tail chap 209
Fairy tail chap 210
Fairy tail chap 211
Fairy tail chap 212
Fairy tail chap 213
Fairy tail chap 214
Fairy tail chap Special
Fairy tail chap 215
Fairy tail chap 216
Fairy tail chap 217
Fairy tail chap 218
Fairy tail chap 219 TV
Fairy tail chap 220 TV
Fairy tail chap 221 TV
Fairy tail chap 222 TV
Fairy tail chap 223 TV
Fairy tail chap 224 TV
Fairy tail chap 225 TV
Fairy tail chap 226 TV
Fairy tail chap 227 TV
Fairy tail chap 228 TV
Fairy tail chap 229 TV
Fairy tail chap 230 TV
Fairy tail chap 231 TV
Fairy tail chap 232 TV
Fairy tail chap 233 TV
Fairy tail chap 234 TV
Fairy tail chap 235 TV
Fairy tail chap 236 TV
Fairy tail chap 237 TV
Fairy tail chap 238 TV
Fairy tail chap 239 TV
Fairy tail chap 240 TV
Fairy tail chap 241 TV
Fairy tail chap 242 TV
Fairy tail chap 243 TV
Fairy tail chap 244 TV
Fairy tail chap 245 TV
Fairy tail chap 246 TV -
Fairy tail chap 247 TV -
Fairy tail chap 248 TV
Fairy tail chap 249 TV
Fairy tail chap 250 TV
Fairy tail chap 251 TV
Fairy tail chap 252 TV
Fairy tail chap 253 TV
Fairy tail chap 254 TV
Fairy tail chap 255 TV
Fairy tail chap 256 TV
Fairy tail chap 257 TV
Fairy tail chap 258 TV
Fairy tail chap 259 TV
Fairy tail chap 260 TV
Fairy tail chap 261 TV
Fairy tail chap 262 TV
Fairy tail chap 263 TV
Fairy tail chap 264 TV
Fairy tail chap 265 TV
Fairy tail chap 266 TV
Fairy tail chap 267 TV
Fairy tail chap 268 TV
Fairy tail chap 269 TV
Fairy tail chap 270 TV
Fairy tail chap 271 TV
Fairy tail chap 272 TV
Fairy tail chap 273 TV
Fairy tail chap 274 TV
Fairy tail chap 275 TV
Fairy tail chap 276 TV
Fairy tail chap 277 TV
Fairy tail chap 278 TV
Fairy tail chap 279 TV
Fairy tail chap 280 TV
Fairy tail chap 280.5 TV
Fairy tail chap 281 TV
Fairy tail chap 282 TV
Fairy tail chap 283 TV
Fairy tail chap 284 TV
Fairy tail chap 285 TV
Fairy tail chap 286 TV
Fairy tail chap 287 TV
Fairy tail chap 288 TV
Fairy tail chap 289 TV
Fairy tail chap 290 TV
Fairy tail chap 291 TV
Fairy tail chap 292 TV
Fairy tail chap 293 TV
Fairy tail chap 294 TV
Fairy tail chap 295 TV
Fairy tail chap 295.5 TV
Fairy tail chap 296 TV
Fairy tail chap 297 TV
Fairy tail chap 298 TV
Fairy tail chap 299 TV
Fairy tail chap 300 TV
Fairy tail chap 301 TV
Fairy tail chap 302 TV
Fairy tail chap 303 TV
Fairy tail chap 304 TV
Fairy tail chap 305 TV
Fairy tail chap 306 TV
Fairy tail chap 307 TV
Fairy tail chap 308 TV
Fairy tail chap 309 TV
Fairy tail chap 310 TV
Fairy tail chap 311 TV
Fairy tail chap 312 TV
Fairy tail chap 313 TV
Fairy tail chap 314 TV
Fairy tail chap 315 TV
Fairy tail chap 316 TV
Fairy tail chap 317 TV
Fairy tail chap 318 TV
Fairy tail chap 319 TV
Fairy tail chap 320 TV
Fairy tail chap 321 TV
Fairy tail chap 322 TV
Fairy tail chap 323 TV
Fairy tail chap 324 TV
Fairy tail chap 325 TV
Fairy tail chap 326 TV
Fairy tail chap 327 TV
Fairy tail chap 328 TV
Fairy tail chap 329 TV
Fairy tail chap 330 TV
Fairy tail chap 331 TV
Fairy tail chap 332 TV
Fairy tail chap 333 TV
Fairy tail chap 334 TV
Fairy tail chap 335 TV
Fairy tail chap 336 TV
Fairy tail chap 337 TV
Fairy tail chap 338 TV
Fairy tail chap 339 TV
Fairy tail chap 340 TV
Fairy tail chap 341 TV
Fairy tail chap 342 TV
Fairy tail chap 343 TV
Fairy tail chap 344 TV
Fairy tail chap 345 TV
Fairy tail chap 345.5 TV
Fairy tail chap 346 TV
Fairy tail chap 347 TV
Fairy tail chap 348 TV
Fairy tail chap 349 TV
Fairy tail chap 350 TV
Fairy tail chap 351 TV
Fairy tail chap 352 TV
Fairy tail chap 353 TV
Fairy tail chap 354 TV
Fairy tail chap 355 TV
Fairy tail chap 356 TV
Fairy tail chap 357 TV
Fairy tail chap 358 TV
Fairy tail chap 359 TV
Fairy tail chap 360 TV
Fairy tail chap 361 TV
Fairy tail chap 362 TV
Fairy tail chap 363 TV
Fairy tail chap 364 TV
Fairy tail chap 364.5 TV
Fairy tail chap 365 TV
Fairy tail chap 366 TV
Fairy tail chap 367 TV
Fairy tail chap 368 TV
Fairy tail chap 369 TV
Fairy tail chap 370 TV
Fairy tail chap 371 TV
Fairy tail chap 372 TV
Fairy tail chap 373 TV
Fairy tail chap 374 TV
Fairy tail chap 374.5 TV
Fairy tail chap 375 TV
Fairy tail chap 376 TV
Fairy tail chap 376.1 TV
Fairy tail chap 376.5 TV
Fairy tail chap 377 TV
Fairy tail chap 378 TV
Fairy tail chap 379 TV
Fairy tail chap 380 TV
Fairy tail chap 381 TV
Fairy tail chap 382 TV
Fairy tail chap 383 TV
Fairy tail chap 384 TV
Fairy tail chap 385 TV
Fairy tail chap 386 TV
Fairy tail chap 387 TV
Fairy tail chap 388 TV
Fairy tail chap 389 TV
Fairy tail chap 390 TV
Fairy tail chap 391 TV
Fairy tail chap 392 TV
Fairy tail chap 393 TV
Fairy tail chap 394 TV
Fairy tail chap 395 TV
Fairy tail chap 396 TV

Xem Fairy Tail (Anime) : http://topphimhay.com/phim-fairy-tail/m2442.html

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
The God Of High School [update chap 168, next is 169]
Toukyou Kushu [update chap 85, next is 86]
Đấu La Đại Lục [update chap 124, next is 125]
BEELZEBUB - VUA QUỶ [update chap 240,Extra 3]
Air gear [update chap 225, next is 226] - Truyện này hay :D
Detective Academy Q [update chap 35, next is 36]
Huyễn Thế Ký [update chap 39, next is 40]
Oresama teacher - Thầy giáo của tôi [update chap 54, next is 55]
Maken Ki (update chap 55 next is 56)
New Prince of Tennis [update chap 58, next is 59]
Lọ Lem Hậu Đậu Tập 7
Kami nomi zo Shiru Sekai ...
Change 123 -Tam Nữ  Hiệp ...
to love ru chap 42
Bitagi - Anh chàng ngổ ng...
Dragon Ball chap 39
Tổng hợpThe Boy Of the Fe...
Mộng Mơ Đầu Đời Chap 16
Hatsukoi Limited chap 25
Happy World Chap 40

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/08/13 07:56
0974755095_tn Email
2014/08/15 21:05
haiz.....................shuaishuai
Linh Huynh Email
2014/08/13 22:01
co tap cuoi chua non woeeeeeee
thinhpro221 Email
2014/08/12 07:38
Sao cả tuần rồi mà k có chap mới thế ad -_- cả mấy truyện kia cx thế. đợi mòn cả cổ >_<
mogiuabanngay Email
2014/08/09 22:27
lâu ra vãi nhỉ chap 396sweatsweat
tppdung Email
2014/08/09 17:43
ra lẹ 396 đê em nghiệng tới lấy bàn chải làm kiếm của erza và đá làm băng của Gray rồi này @@ grin
hungmapls123 Email
2014/08/09 11:03
hay qua khi nao moi co chap 396 vay envy
H4T Email
2014/08/02 21:55
mới đọc lại chap 108, hơi bị giao động giả thiết natsu la E.N.D@@. hy vọng là k f
langkhach Email
2014/08/02 08:29
pick cuối đọc mà cười bò, "chết cha, dây đúng hai thằng quỷ dại" , quỷ mà sợ dây phải quỷ ^^
Thánh Cuồng Email
2014/08/01 22:50
Éo thể nào nhịn cười đc :)) (chap 395)
quangduc Email
2014/08/01 17:05
sao giog chap 394 the ad??
tam5141958 Email
2014/08/01 16:59
trùng rồi trùng vơi 394 r AD ơi unhappy
nhocxinh1 Email
2014/07/30 22:38
Doi hinh nay co the danh bai THE END Windy(thu mon: buff dame def) Sting (hau ve bien len cong ve thu) Rogue Natsu (ho cong) Gajeel Gray(trung phong) (dut diem = Bang Su Sat Quy) vs THE END Lieu voi doi hinh nay co mang ve chien thang k ? (1 ket thuc co hau or la dau thuong cho ca nguoi o lai) Don xem nhung tap ke tieo cua Fairy Taik
fairytail234
2014/07/25 12:58
sao T6 rùi mà ko thấy tập mới ra nhỉ
haclonghell Email
2014/07/25 11:53
ad dịch truyện từ web nào z ạ, cho e link gốc đc ko
huyhuyhuy Email
2014/07/19 14:56
đọc hay bao giờ ra chap mơí hả ad
sakurakyo Email
2014/07/19 09:10
Cho mình cảm ơn đội subteam vì đã tốn công sub bộ truyện này nhé! Mình thích Fairy Tail lắm luôn đó! Mà sao ra chap mới lâu quá vậy? Đợi mòn ruột luôn chứ chẳng chơi!
fairytail234
2014/07/18 06:48
đọc mới 3' là xong h là phải đợi tuần sau để xem típ bùn pá
aceskiller Email
2014/07/16 15:19
moi nguoi cho e hoi tap phim moi nhat hien gio la chap bn a ???
O.I.K.F Email
2014/07/08 21:39
Truyện này xem ra cũng hay ghê!
fairytail234
2014/07/04 21:20
đọc 1' là xong angerangerangeranger
spellcaster Email
2014/07/03 15:59
@haclonghell: Tầm cỡ chiều tối t6 đó bạn
haclonghell Email
2014/07/03 11:00
trung bình thì thứ mấy là ra chap mới z ad, để e biết còn chờ, mong quá
chivi1ty01 Email
2014/07/02 17:49
mỗi 1 tuần ra mấy chap vaz mọi người .??
spellcaster Email
2014/06/28 20:50
chap này hay kinh
fairytail234
2014/06/27 20:19
đọc 3' là xong angerangeranger
hera hanazawa Email
2014/06/24 13:30
ko bjt tập mấy là hết v ta ♫♪♫♪(^^^)
hera hanazawa Email
2014/06/24 13:29
s tập 390 chưa có nữa.ra nhiu nhiu ik
tatoanb32 Email
2014/06/22 18:00
eck dc 3 phut đọc đã hết rồi.........killkillkillkillkillkillkillkillkillkillkillkillkillkillkillkillkill
fairytail234
2014/06/20 20:58
tức thật đg hay lại hết angerangerangerangerangeranger
rina lucy Email
2014/06/20 19:44
hu hu ngắn quá ! vậy là phải đợi tuần sau nữa òi
Phân trang 1/103 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X