Thông Báo Truyện
Nhà Tài Trợ
+1 Để đọc truyện nhanh hơn :

12 Apr.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1530}

Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 380, next is 381] Tiếng việt,tv, Đọc Truyện Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 380, next is 381] Tiếng việt,tv Tiếng Việt

Tags: , , , , , , , , ,


Fairy Tail
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Manga : Fairy Tail
Tác giả: Hiro Mashima
Thể loại : hanh dong, bao luc ,phieu luu mao hiem
Nguồn : mr.kata and 32-86 vvt || truongton.net || vn-zoom.com || Truyentranhtuan.com || alo8.com || Thienduongmanga.com
=Nội dung=

Lucy 17 tuổi, là một tinh linh pháp sư trong lần viếng thăm thị trấn Harujion. Cô đã gặp Nastu, một thiếu niên mắc chứng bệnh say xe nặng, hễ đi bất kì phương tiện giao thông nào cũng say, nặng nữa là đằng khác.....kinh thật. Nhưng Natsu không phải là người bình thường cậu sở hữu phép thuật cổ đại Long thuật. Cậu là thành viên của một Guild bất khả chiến bại, không phải thành viên nào cũng là pháp sư hàng đầu.... nhưng họ làm việc không câu nệ tiểu tiết, thẳng tay làm việc phá hoại vô số bất chấp hậu quả. Mỗi thành viên đều có số phận, quá khứ đau thương riêng đều tập hợp về đó. Hội Fairy Tail


READ ONLINE

Fairy Tail Chap 1
Fairy Tail Chap 2
Fairy Tail Chap 3
Fairy Tail Chap 4
Fairy Tail Chap 5
Fairy Tail Chap 6
Fairy Tail Chap 7
Fairy Tail Chap 8
Fairy Tail Chap 9
Fairy Tail Chap 10
Fairy Tail Chap 11
Fairy Tail Chap 12
Fairy Tail Chap 13
Fairy Tail Chap 14
Fairy Tail Chap 15
Fairy Tail Chap 16
Fairy Tail Chap 17
Fairy Tail Chap 18
Fairy Tail Chap 19
Fairy Tail Chap 20
Fairy Tail Chap 21
Fairy Tail Chap 22
Fairy Tail chap 23
Fairy Tail Chap 24
Fairy Tail Chap 25
Fairy Tail chap 26
Fairy Tail chap 27
Fairy Tail chap 28
Fairy Tail Chap 29
Fairy Tail Chap 30
Fairy Tail ngoại truyện
Fairy Tail Chap 31
Fairy Tail Chap 32
Fairy Tail Chap 33
Fairy Tail Chap 34
Fairy Tail Chap 35
Fairy Tail Chap 36
Fairy Tail Chap 37
Fairy Tail Chap 38
Fairy Tail Chap 39
Fairy Tail Chap 40
Fairy Tail Chap 41
Fairy Tail Chap 42
Fairy Tail Chap 43
Fairy Tail Chap 44
Fairy Tail Chap 45
Fairy Tail Chap 46
Fairy Tail Chap 47
Fairy Tail Chap 48
Fairy Tail Chap 49
Fairy Tail Chap 50
Fairy Tail Chap 51
Fairy Tail Chap 52
Fairy Tail Chap 53
Fairy Tail Chap 54
Fairy Tail Chap 55
Fairy Tail Chap 56
Fairy Tail Chap 57
Fairy Tail Chap 58
Fairy Tail Chap 59
Fairy Tail Chap 60
Fairy Tail Chap 61
Fairy Tail Chap 62
Fairy Tail Chap 63
Fairy Tail Chap 64
Fairy Tail Chap 65
Fairy Tail Chap 66
Fairy Tail Chap 67
Fairy Tail Chap 68
Fairy Tail Chap 69
Fairy Tail Chap 70
Fairy Tail Chap 71
Fairy Tail Chap 72
Fairy Tail Chap 73
Fairy Tail chap 74
Fairy Tail chap 75
Fairy Tail chap 76
Fairy Tail chap 77
Fairy Tail chap 78
Fairy Tail chap 79
Fairy Tail chap 80
Fairy Tail chap 81
Fairy Tail chap 82
Fairy Tail Chap 83
Fairy Tail Chap 84
Fairy Tail Chap 85
Fairy Tail Chap 86
Fairy Tail Chap 87
Fairy Tail Chap 88
Fairy Tail Chap 89
Fairy Tail Chap 90
Fairy Tail Chap 91
Fairy Tail Chap 92
Fairy Tail Chap 93
Fairy Tail Chap 94
Fairy Tail Chap 95
Fairy Tail Chap 96
Fairy Tail Chap 97
Fairy Tail Chap 98
Fairy Tail Chap 99
Fairy Tail Chap 99
Fairy Tail Chap 100
Fairy Tail Chap 101
Fairy Tail Chap 102
Fairy Tail Chap 103
Fairy Tail Chap 104
Fairy Tail Chap 105
Fairy Tail Chap 106
Fairy Tail Chap 107
Fairy Tail Chap 108
Fairy Tail Chap 109
Fairy Tail Chap 110
Fairy Tail Chap 111
Fairy Tail Chap 112
Fairy Tail Chap 113
Fairy Tail Chap 114
Fairy Tail Chap 115
Fariy Tail Chap 116
Fairy tail chap 117
Fairy tail chap special
Fairy tail chap 118
Fairy tail chap 119
Fairy tial chap 120
Fairy tail chap 121
Fairy tail chap 122
Fairy tail chap 123
Fairy tail chap 124
Fairy tail chap 125
Fairy tail chap 126
Fairy tail chap 127
Fairy tail chap 128
Fairy tail chap 129
Fairy tail chap 130
Fairy tail chap 131
Fairy tail chap 132
Fairy tail chap 133
Fairy tail chap 134
Fairy tail chap 135
Fairy tail chap 136
Fairy tail chap 137
Fairy tail chap 138
Fairy tail chap 139
Fairy tail chap 140
Fairy tail chap 141
Fairy tail chap 142
Fairy tail chap 143
Fairy tail chap 144
Fairy tail chap 145
Fairy tail chap 146
Fairy tail chap 147
Fairy tail chap 148
Fairy tail chap 149
Fairy tail chap 150
Fairy tail chap 151
Fairy tail chap 152
Fairy tail chap 153
Fairy tail chap 154
Fairy tail chap 155
Fairy tail chap 156
Fairy tail chap 157
Fairy tail chap 158
Fairy tail chap 159
Fairy tail chap 160
Fairy tail chap 161
Fairy tail chap 162
Fairy tail chap 163
Fairy tail chap 164
Fairy tail chap 165
Fairy tail chap 166
Fairy tail chap 167
Fairy tail chap 168
Fairy tail chap 169
Fairy tail chap 170
Fairy tail chap 171
Fairy tail chap 172
Fairy tail chap 173
Fairy tail chap 174
Fairy tail chap 175
Fairy tail chap 176
Fairy tail chap 177
Fairy tail chap 178
Fairy tail chap 179
Fairy tail chap 180
Fairy tail chap 181
Fairy tail chap 182
Fairy tail chap 183
Fairy tail chap 184
Fairy tail chap 185
Fairy tail chap 186
Fairy tail chap 187
Fairy tail chap 188
Fairy tail chap 189
Fairy tail chap 190
Fairy tail chap 191
Fairy tail chap 192
Fairy tail chap 193
Fairy tail chap 194
Fairy tail chap 195
Fairy tail chap 196
Fairy tail chap 197
Fairy tail chap 198
Fairy tail chap 199
Fairy tail chap 200
Fairy tail chap 201
Fairy tail chap 202
Fairy tail chap 203
Fairy tail chap 204
Fairy tail chap 205
Fairy tail chap 206
Fairy tail chap 207
Fairy tail chap 208
Fairy tail chap 209
Fairy tail chap 210
Fairy tail chap 211
Fairy tail chap 212
Fairy tail chap 213
Fairy tail chap 214
Fairy tail chap Special
Fairy tail chap 215
Fairy tail chap 216
Fairy tail chap 217
Fairy tail chap 218
Fairy tail chap 219 TV
Fairy tail chap 220 TV
Fairy tail chap 221 TV
Fairy tail chap 222 TV
Fairy tail chap 223 TV
Fairy tail chap 224 TV
Fairy tail chap 225 TV
Fairy tail chap 226 - Download chap 226
Fairy tail chap 227 - Download chap 227
Fairy tail chap 228 - Download chap 228
Fairy tail chap 229 - Download chap 229 TV
Fairy tail chap 230 - Download chap 230 TV
Fairy tail chap 231 - Download chap 231 TV
Fairy tail chap 232 - Download chap 232 TV
Fairy tail chap 233 - Download chap 233 TV
Fairy tail chap 234 - Download chap 234 TV
Fairy tail chap 235 - Download chap 235 TV
Fairy tail chap 236 TV
Fairy tail chap 237 TV
Fairy tail chap 238 TV
Fairy tail chap 239 TV
Fairy tail chap 240 TV
Fairy tail chap 241 TV
Fairy tail chap 242 TV
Fairy tail chap 243 TV
Fairy tail chap 244 TV
Fairy tail chap 245 TV
Fairy tail chap 246 TV -
Fairy tail chap 247 TV -
Fairy tail chap 248 TV
Fairy tail chap 249 TV
Fairy tail chap 250 TV
Fairy tail chap 251 TV
Fairy tail chap 252 TV
Fairy tail chap 253 TV
Fairy tail chap 254 TV
Fairy tail chap 255 TV
Fairy tail chap 256 TV
Fairy tail chap 257 TV
Fairy tail chap 258 TV
Fairy tail chap 259 TV
Fairy tail chap 260 TV
Fairy tail chap 261 TV
Fairy tail chap 262 TV
Fairy tail chap 263 TV
Fairy tail chap 264 TV
Fairy tail chap 265 TV
Fairy tail chap 266 TV
Fairy tail chap 267 TV
Fairy tail chap 268 TV
Fairy tail chap 269 TV
Fairy tail chap 270 TV
Fairy tail chap 271 TV
Fairy tail chap 272 TV
Fairy tail chap 273 TV
Fairy tail chap 274 TV
Fairy tail chap 275 TV
Fairy tail chap 276 TV
Fairy tail chap 277 TV
Fairy tail chap 278 TV
Fairy tail chap 279 TV
Fairy tail chap 280 TV
Fairy tail chap 280.5 TV
Fairy tail chap 281 TV
Fairy tail chap 282 TV
Fairy tail chap 283 TV
Fairy tail chap 284 TV
Fairy tail chap 285 TV
Fairy tail chap 286 TV
Fairy tail chap 287 TV
Fairy tail chap 288 TV
Fairy tail chap 289 TV
Fairy tail chap 290 TV
Fairy tail chap 291 TV
Fairy tail chap 292 TV
Fairy tail chap 293 TV
Fairy tail chap 294 TV
Fairy tail chap 295 TV
Fairy tail chap 295.5 TV
Fairy tail chap 296 TV
Fairy tail chap 297 TV
Fairy tail chap 298 TV
Fairy tail chap 299 TV
Fairy tail chap 300 TV
Fairy tail chap 301 TV
Fairy tail chap 302 TV
Fairy tail chap 303 TV
Fairy tail chap 304 TV
Fairy tail chap 305 TV
Fairy tail chap 306 TV
Fairy tail chap 307 TV
Fairy tail chap 308 TV
Fairy tail chap 309 TV
Fairy tail chap 310 TV
Fairy tail chap 311 TV
Fairy tail chap 312 TV
Fairy tail chap 313 TV
Fairy tail chap 314 TV
Fairy tail chap 315 TV
Fairy tail chap 316 TV
Fairy tail chap 317 TV
Fairy tail chap 318 TV
Fairy tail chap 319 TV
Fairy tail chap 320 TV
Fairy tail chap 321 TV
Fairy tail chap 322 TV
Fairy tail chap 323 TV
Fairy tail chap 324 TV
Fairy tail chap 325 TV
Fairy tail chap 326 TV
Fairy tail chap 327 TV
Fairy tail chap 328 TV
Fairy tail chap 329 TV
Fairy tail chap 330 TV
Fairy tail chap 331 TV
Fairy tail chap 332 TV
Fairy tail chap 333 TV
Fairy tail chap 334 TV
Fairy tail chap 335 TV
Fairy tail chap 336 TV
Fairy tail chap 337 TV
Fairy tail chap 338 TV
Fairy tail chap 339 TV
Fairy tail chap 340 TV
Fairy tail chap 341 TV
Fairy tail chap 342 TV
Fairy tail chap 343 TV
Fairy tail chap 344 TV
Fairy tail chap 345 TV
Fairy tail chap 345.5 TV
Fairy tail chap 346 TV
Fairy tail chap 347 TV
Fairy tail chap 348 TV
Fairy tail chap 349 TV
Fairy tail chap 350 TV
Fairy tail chap 351 TV
Fairy tail chap 352 TV
Fairy tail chap 353 TV
Fairy tail chap 354 TV
Fairy tail chap 355 TV
Fairy tail chap 356 TV
Fairy tail chap 357 TV
Fairy tail chap 358 TV
Fairy tail chap 359 TV
Fairy tail chap 360 TV
Fairy tail chap 361 TV
Fairy tail chap 362 TV
Fairy tail chap 363 TV
Fairy tail chap 364 TV
Fairy tail chap 364.5 TV
Fairy tail chap 365 TV
Fairy tail chap 366 TV
Fairy tail chap 367 TV
Fairy tail chap 368 TV
Fairy tail chap 369 TV
Fairy tail chap 370 TV
Fairy tail chap 371 TV
Fairy tail chap 372 TV
Fairy tail chap 373 TV
Fairy tail chap 374 TV
Fairy tail chap 374.5 TV
Fairy tail chap 375 TV
Fairy tail chap 376 TV
Fairy tail chap 376.1 TV
Fairy tail chap 376.5 TV
Fairy tail chap 377 TV
Fairy tail chap 378 TV
Fairy tail chap 379 TV
Fairy tail chap 380 TV


Xem Fairy Tail (Anime) : http://topphimhay.com/phim-fairy-tail/m2442.html

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Naruto [update chap 673, next is 674] Tiếng việt, tv
Hiệp khách giang hồ [update chap 454, next is 455] Tiếng việt,tv
Bleach [update chap 577, next is 578] Tiếng việt,tv
Toriko [update chap 273, next is 274] Tiếng Việt, TV
Cửu Đỉnh Ký [update chap 53 next is 54]
Tower of God 2 [update chap 85 next is 86]
Tuyệt Thế Vô Song [chap 142, next is 143]
Tầm tần ký [update chap 161, next is 162]
Dong Binh Thiên Hạ [update chap 44 next is 45]
Tân Tác Long Hổ Môn [update chap 613, next is 614]
Kekkaishi - kết giới sư c...
Tổng hợp Poker King [upda...
Bạn trai tôi là ma cà rồn...
Mysterious Girlfriend X c...
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy...
gantz chap 180
Psyren chap 1
Hirunaka no Ryuusei [upda...
Virgin Na Kankei chap 7
Bitagi - Anh chàng ngổ ng...

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/04/11 16:43
ngoankg Email
2014/04/11 20:32
anh ad cho em hoi truyen hoang phi hong tron bo 4phan kiem o trang wed nao vay anh .voi lai 4phan dung co thieu 1vol nhe .Em kiem nhiu trang wed roi` ma k co du bo mong anh kiem dum` em .cam on anh
YukariYami.14 Email
2014/04/11 18:29
cứ tưởng được xem light chap này chớ (,,#゚Д゚)
spellcaster Email
2014/04/11 17:54
đọc 1 lần 2 chap khá thấm :3. Có điều th` cha Quỷ Vương vs Zeref ai trâu hơn :|. K lẽ đã là quỷ vương mà còn phải dùng đến sách của Zeref để giải phóng quỷ của ng` khác :-/
lucifer.slayer Email
2014/04/09 17:49
khi nào ra 380 vậy có pro nào chỉ em biết không :D
Lan Anlhl Email
2014/04/06 14:11
bjờ ra chap 380 vậy mọi ng ơiiii
demonlord2801 Email
2014/04/05 22:48
chuyện ecchi vãi! cả đầu lẫn đuôi đều bị banh đò ( cả trai lẫn gái) đúng là .....
quyvinh12vn Email
2014/03/29 19:04
làm ngay 2 chap phê vllll
danvodoi1995 Email
2014/03/28 20:51
2 chap luôn, quá tuyệt anh AD ơi.thanks nhóm dịch + tác giả. làm truyện nhanh thật. mong rằng tiếp tục được như thế này lovelovelovelovelovelovelove
anhnhat_vip_boy Email
2014/03/28 17:26
Có chap 377 rồi kìa ad ơi :|
fairy queen Email
2014/03/28 08:06
hic..hic lâu quá
khangnho193 Email
2014/03/27 19:54
ngày 31/3/2014 sẽ có chap 377 m.n ráng chờ nhé
Playful_Kiss
2014/03/25 18:30
Ui thích quá, Fairy Tail là truyện mình ưu ái nhất trong top mấy bộ truyện tranh mình thích đấy.
spellcaster Email
2014/03/21 20:39
hay nhưng chap này ngắn quá ><
khangnho193 Email
2014/03/19 20:00
ngay 23/3/2014 se co chap 376
vuanhmy123 Email
2014/03/14 13:49
vừa đọc xong. chap sau là Wendy vs Ezel rồi, ko biết thế nào
lunasu Email
2014/03/13 20:08
hay ghê khi nào có chap mới vậygrinpiggrinpigshysmokecrycoolpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpiglovelovelovelove
Uchiha_huvi Email
2014/03/11 12:12
Ad ơi lật ngược danh sách các chapter lại đi hihi! truyện cũng dài rồi mỗi lần zô phải kéo xuống rất bất tiện thanks! Cảm ơn nhóm dịch rất nhiều!!!!
Vuminhkhoi Email
2014/03/08 01:14
coolfeargrinpigpukequestionshockshuaishysmilesmokestupidsweatuplook
aonotesukunes
2014/03/07 21:18
hay wa di cac ae oi bao jo ja chap moi vaiangerangeranger
Titania_Erza Email
2014/03/07 17:42
Cám ơn AD nhé!!! đề nghị mỗi tuần úp 1 cháp mới cũng đc!!! grin
Natsu_Dragneel Email
2014/03/03 20:40
unhappy
Natsu_Dragneel Email
2014/03/03 20:39
tui chỉ muốn thông báo cho mấy bạn cùng biết thôi mà. hixhix. z thì tui sẽ từ bỏ cái bản mặt kia đực chưa. angerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangeranger
nguyenduyphuoc Email
2014/03/02 19:32
nè bạn natsu-draneel với bạn optimus cái tin FT ra ep 176 vào năm 2014 tháng 4 mình bít từ lúc tác giả thông báo rùi...bỏ kái bản mặt dê của bạn đi nhá..kaka
Z.Optimus Email
2014/02/27 08:35
up chậm quá trời ơi !!!! angerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangeranger Thật chứ :)) Tin tức đáng tin cậy đấy :)) năm nay hoặc năm sau sẽ đc coi envyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvy
HUONGROMANO Email
2014/02/25 12:05
vẫn chưa có chap mới ak! chán quácry[emot]crycry mà có thật là sẽ ra phần phim tiếp không thế mọi người??? stupid
Z.Optimus Email
2014/02/25 11:39
đăng chậm quá :(
spellcaster Email
2014/02/22 08:00
chap mới quá hay. Vượt sự mong đợi luôn :)))))
heartfilia_lucy Email
2014/02/20 17:53
tuyet wa! fairy tail! k bik bao gio moi ra chap moi!!lovelovelove[emot]love[/emot
duc1990 Email
2014/02/19 21:37
176 trở lên tháng tư mới bắt đầu ra mắt nhé
nhokbui_tt1 Email
2014/02/19 21:27
Có ai coi được tập phim 176......Trở lên kg chỉ mình Đi!angercrycry
Phân trang 1/101 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X