Thông Báo Truyện
   

8 Dec.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1984}

Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 412 Tiếng Việt, TV], Đọc Truyện Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 412 Tiếng Việt, TV] Tiếng Việt

Tags: , , , , , , , , ,


Fairy Tail

Manga : Fairy Tail
Tác giả: Hiro Mashima
Thể loại : hanh dong, bao luc ,phieu luu mao hiem
Nguồn : mr.kata and 32-86 vvt || truongton.net || vn-zoom.com || Truyentranhtuan.com || alo8.com || Thienduongmanga.com
=Nội dung=

Lucy 17 tuổi, là một tinh linh pháp sư trong lần viếng thăm thị trấn Harujion. Cô đã gặp Nastu, một thiếu niên mắc chứng bệnh say xe nặng, hễ đi bất kì phương tiện giao thông nào cũng say, nặng nữa là đằng khác.....kinh thật. Nhưng Natsu không phải là người bình thường cậu sở hữu phép thuật cổ đại Long thuật. Cậu là thành viên của một Guild bất khả chiến bại, không phải thành viên nào cũng là pháp sư hàng đầu.... nhưng họ làm việc không câu nệ tiểu tiết, thẳng tay làm việc phá hoại vô số bất chấp hậu quả. Mỗi thành viên đều có số phận, quá khứ đau thương riêng đều tập hợp về đó. Hội Fairy Tail


READ ONLINE

Fairy tail chap 412 TV
Fairy tail chap 411 TV
Fairy tail chap 410 TV
Fairy tail chap 409 TV
Fairy tail chap 408 TV
Fairy tail chap 407 TV
Fairy tail chap 406 TV
Fairy tail chap 405 TV
Fairy tail chap 404 TV
Fairy tail chap 403 TV
Fairy tail chap 402 TV
Fairy tail chap 401 TV
Fairy tail chap 400 TV
Fairy tail chap 399 TV
Fairy tail chap 398 TV
Fairy tail chap 397 TV
Fairy tail chap 396 TV
Fairy tail chap 395 TV
Fairy tail chap 394 TV
Fairy tail chap 393 TV
Fairy tail chap 392 TV
Fairy tail chap 391 TV
Fairy tail chap 390 TV
Fairy tail chap 389 TV
Fairy tail chap 388 TV
Fairy tail chap 387 TV
Fairy tail chap 386 TV
Fairy tail chap 385 TV
Fairy tail chap 384 TV
Fairy tail chap 383 TV
Fairy tail chap 382 TV
Fairy tail chap 381 TV
Fairy tail chap 380 TV
Fairy tail chap 379 TV
Fairy tail chap 378 TV
Fairy tail chap 377 TV
Fairy tail chap 376.5 TV
Fairy tail chap 376.1 TV
Fairy tail chap 376 TV
Fairy tail chap 375 TV
Fairy tail chap 374.5 TV
Fairy tail chap 374 TV
Fairy tail chap 373 TV
Fairy tail chap 372 TV
Fairy tail chap 371 TV
Fairy tail chap 370 TV
Fairy tail chap 369 TV
Fairy tail chap 368 TV
Fairy tail chap 367 TV
Fairy tail chap 366 TV
Fairy tail chap 365 TV
Fairy tail chap 364.5 TV
Fairy tail chap 364 TV
Fairy tail chap 363 TV
Fairy tail chap 362 TV
Fairy tail chap 361 TV
Fairy tail chap 360 TV
Fairy tail chap 359 TV
Fairy tail chap 358 TV
Fairy tail chap 357 TV
Fairy tail chap 356 TV
Fairy tail chap 355 TV
Fairy tail chap 354 TV
Fairy tail chap 353 TV
Fairy tail chap 352 TV
Fairy tail chap 351 TV
Fairy tail chap 350 TV
Fairy tail chap 349 TV
Fairy tail chap 348 TV
Fairy tail chap 347 TV
Fairy tail chap 346 TV
Fairy tail chap 345.5 TV
Fairy tail chap 345 TV
Fairy tail chap 344 TV
Fairy tail chap 343 TV
Fairy tail chap 342 TV
Fairy tail chap 341 TV
Fairy tail chap 340 TV
Fairy tail chap 339 TV
Fairy tail chap 338 TV
Fairy tail chap 337 TV
Fairy tail chap 336 TV
Fairy tail chap 335 TV
Fairy tail chap 334 TV
Fairy tail chap 333 TV
Fairy tail chap 332 TV
Fairy tail chap 331 TV
Fairy tail chap 330 TV
Fairy tail chap 329 TV
Fairy tail chap 328 TV
Fairy tail chap 327 TV
Fairy tail chap 326 TV
Fairy tail chap 325 TV
Fairy tail chap 324 TV
Fairy tail chap 323 TV
Fairy tail chap 322 TV
Fairy tail chap 321 TV
Fairy tail chap 320 TV
Fairy tail chap 319 TV
Fairy tail chap 318 TV
Fairy tail chap 317 TV
Fairy tail chap 316 TV
Fairy tail chap 315 TV
Fairy tail chap 314 TV
Fairy tail chap 313 TV
Fairy tail chap 312 TV
Fairy tail chap 311 TV
Fairy tail chap 310 TV
Fairy tail chap 309 TV
Fairy tail chap 308 TV
Fairy tail chap 307 TV
Fairy tail chap 306 TV
Fairy tail chap 305 TV
Fairy tail chap 304 TV
Fairy tail chap 303 TV
Fairy tail chap 302 TV
Fairy tail chap 301 TV
Fairy tail chap 300 TV
Fairy tail chap 299 TV
Fairy tail chap 298 TV
Fairy tail chap 297 TV
Fairy tail chap 296 TV
Fairy tail chap 295.5 TV
Fairy tail chap 295 TV
Fairy tail chap 294 TV
Fairy tail chap 293 TV
Fairy tail chap 292 TV
Fairy tail chap 291 TV
Fairy tail chap 290 TV
Fairy tail chap 289 TV
Fairy tail chap 288 TV
Fairy tail chap 287 TV
Fairy tail chap 286 TV
Fairy tail chap 285 TV
Fairy tail chap 284 TV
Fairy tail chap 283 TV
Fairy tail chap 282 TV
Fairy tail chap 281 TV
Fairy tail chap 280.5 TV
Fairy tail chap 280 TV
Fairy tail chap 279 TV
Fairy tail chap 278 TV
Fairy tail chap 277 TV
Fairy tail chap 276 TV
Fairy tail chap 275 TV
Fairy tail chap 274 TV
Fairy tail chap 273 TV
Fairy tail chap 272 TV
Fairy tail chap 271 TV
Fairy tail chap 270 TV
Fairy tail chap 269 TV
Fairy tail chap 268 TV
Fairy tail chap 267 TV
Fairy tail chap 266 TV
Fairy tail chap 265 TV
Fairy tail chap 264 TV
Fairy tail chap 263 TV
Fairy tail chap 262 TV
Fairy tail chap 261 TV
Fairy tail chap 260 TV
Fairy tail chap 259 TV
Fairy tail chap 258 TV
Fairy tail chap 257 TV
Fairy tail chap 256 TV
Fairy tail chap 255 TV
Fairy tail chap 254 TV
Fairy tail chap 253 TV
Fairy tail chap 252 TV
Fairy tail chap 251 TV
Fairy tail chap 250 TV
Fairy tail chap 249 TV
Fairy tail chap 248 TV
Fairy tail chap 247 TV -
Fairy tail chap 246 TV -
Fairy tail chap 245 TV
Fairy tail chap 244 TV
Fairy tail chap 243 TV
Fairy tail chap 242 TV
Fairy tail chap 241 TV
Fairy tail chap 240 TV
Fairy tail chap 239 TV
Fairy tail chap 238 TV
Fairy tail chap 237 TV
Fairy tail chap 236 TV
Fairy tail chap 235 TV
Fairy tail chap 234 TV
Fairy tail chap 233 TV
Fairy tail chap 232 TV
Fairy tail chap 231 TV
Fairy tail chap 230 TV
Fairy tail chap 229 TV
Fairy tail chap 228 TV
Fairy tail chap 227 TV
Fairy tail chap 226 TV
Fairy tail chap 225 TV
Fairy tail chap 224 TV
Fairy tail chap 223 TV
Fairy tail chap 222 TV
Fairy tail chap 221 TV
Fairy tail chap 220 TV
Fairy tail chap 219 TV
Fairy tail chap 218
Fairy tail chap 217
Fairy tail chap 216
Fairy tail chap 215
Fairy tail chap Special
Fairy tail chap 214
Fairy tail chap 213
Fairy tail chap 212
Fairy tail chap 211
Fairy tail chap 210
Fairy tail chap 209
Fairy tail chap 208
Fairy tail chap 207
Fairy tail chap 206
Fairy tail chap 205
Fairy tail chap 204
Fairy tail chap 203
Fairy tail chap 202
Fairy tail chap 201
Fairy tail chap 200
Fairy tail chap 199
Fairy tail chap 198
Fairy tail chap 197
Fairy tail chap 196
Fairy tail chap 195
Fairy tail chap 194
Fairy tail chap 193
Fairy tail chap 192
Fairy tail chap 191
Fairy tail chap 190
Fairy tail chap 189
Fairy tail chap 188
Fairy tail chap 187
Fairy tail chap 186
Fairy tail chap 185
Fairy tail chap 184
Fairy tail chap 183
Fairy tail chap 182
Fairy tail chap 181
Fairy tail chap 180
Fairy tail chap 179
Fairy tail chap 178
Fairy tail chap 177
Fairy tail chap 176
Fairy tail chap 175
Fairy tail chap 174
Fairy tail chap 173
Fairy tail chap 172
Fairy tail chap 171
Fairy tail chap 170
Fairy tail chap 169
Fairy tail chap 168
Fairy tail chap 167
Fairy tail chap 166
Fairy tail chap 165
Fairy tail chap 164
Fairy tail chap 163
Fairy tail chap 162
Fairy tail chap 161
Fairy tail chap 160
Fairy tail chap 159
Fairy tail chap 158
Fairy tail chap 157
Fairy tail chap 156
Fairy tail chap 155
Fairy tail chap 154
Fairy tail chap 153
Fairy tail chap 152
Fairy tail chap 151
Fairy tail chap 150
Fairy tail chap 149
Fairy tail chap 148
Fairy tail chap 147
Fairy tail chap 146
Fairy tail chap 145
Fairy tail chap 144
Fairy tail chap 143
Fairy tail chap 142
Fairy tail chap 141
Fairy tail chap 140
Fairy tail chap 139
Fairy tail chap 138
Fairy tail chap 137
Fairy tail chap 136
Fairy tail chap 135
Fairy tail chap 134
Fairy tail chap 133
Fairy tail chap 132
Fairy tail chap 131
Fairy tail chap 130
Fairy tail chap 129
Fairy tail chap 128
Fairy tail chap 127
Fairy tail chap 126
Fairy tail chap 125
Fairy tail chap 124
Fairy tail chap 123
Fairy tail chap 122
Fairy tail chap 121
Fairy tial chap 120
Fairy tail chap 119
Fairy tail chap 118
Fairy tail chap special
Fairy tail chap 117
Fariy Tail Chap 116
Fairy Tail Chap 115
Fairy Tail Chap 114
Fairy Tail Chap 113
Fairy Tail Chap 112
Fairy Tail Chap 111
Fairy Tail Chap 110
Fairy Tail Chap 109
Fairy Tail Chap 108
Fairy Tail Chap 107
Fairy Tail Chap 106
Fairy Tail Chap 105
Fairy Tail Chap 104
Fairy Tail Chap 103
Fairy Tail Chap 102
Fairy Tail Chap 101
Fairy Tail Chap 100
Fairy Tail Chap 99
Fairy Tail Chap 99
Fairy Tail Chap 98
Fairy Tail Chap 97
Fairy Tail Chap 96
Fairy Tail Chap 95
Fairy Tail Chap 94
Fairy Tail Chap 93
Fairy Tail Chap 92
Fairy Tail Chap 91
Fairy Tail Chap 90
Fairy Tail Chap 89
Fairy Tail Chap 88
Fairy Tail Chap 87
Fairy Tail Chap 86
Fairy Tail Chap 85
Fairy Tail Chap 84
Fairy Tail Chap 83
Fairy Tail chap 82
Fairy Tail chap 81
Fairy Tail chap 80
Fairy Tail chap 79
Fairy Tail chap 78
Fairy Tail chap 77
Fairy Tail chap 76
Fairy Tail chap 75
Fairy Tail chap 74
Fairy Tail Chap 73
Fairy Tail Chap 72
Fairy Tail Chap 71
Fairy Tail Chap 70
Fairy Tail Chap 69
Fairy Tail Chap 68
Fairy Tail Chap 67
Fairy Tail Chap 66
Fairy Tail Chap 65
Fairy Tail Chap 64
Fairy Tail Chap 63
Fairy Tail Chap 62
Fairy Tail Chap 61
Fairy Tail Chap 60
Fairy Tail Chap 59
Fairy Tail Chap 58
Fairy Tail Chap 57
Fairy Tail Chap 56
Fairy Tail Chap 55
Fairy Tail Chap 54
Fairy Tail Chap 53
Fairy Tail Chap 52
Fairy Tail Chap 51
Fairy Tail Chap 50
Fairy Tail Chap 49
Fairy Tail Chap 48
Fairy Tail Chap 47
Fairy Tail Chap 46
Fairy Tail Chap 45
Fairy Tail Chap 44
Fairy Tail Chap 43
Fairy Tail Chap 42
Fairy Tail Chap 41
Fairy Tail Chap 40
Fairy Tail Chap 39
Fairy Tail Chap 38
Fairy Tail Chap 37
Fairy Tail Chap 36
Fairy Tail Chap 35
Fairy Tail Chap 34
Fairy Tail Chap 33
Fairy Tail Chap 32
Fairy Tail Chap 31
Fairy Tail ngoại truyện
Fairy Tail Chap 30
Fairy Tail Chap 29
Fairy Tail chap 28
Fairy Tail chap 27
Fairy Tail chap 26
Fairy Tail Chap 25
Fairy Tail Chap 24
Fairy Tail chap 23
Fairy Tail Chap 22
Fairy Tail Chap 21
Fairy Tail Chap 20
Fairy Tail Chap 19
Fairy Tail Chap 18
Fairy Tail Chap 17
Fairy Tail Chap 16
Fairy Tail Chap 15
Fairy Tail Chap 14
Fairy Tail Chap 13
Fairy Tail Chap 12
Fairy Tail Chap 11
Fairy Tail Chap 10
Fairy Tail Chap 9
Fairy Tail Chap 8
Fairy Tail Chap 7
Fairy Tail Chap 6
Fairy Tail Chap 5
Fairy Tail Chap 4
Fairy Tail Chap 3
Fairy Tail Chap 2
Fairy Tail Chap 1


Xem Fairy Tail (Anime) : http://topphimhay.com/phim-fairy-tail/m2442.html


Sửa lần cuối kamala Sửa vào2014/12/09 08:08
ThÀnh BeAn Email
2014/11/03 23:18
truyện đang đến đoạn hay . có chap mới ad dịch nhanh nha
taikute100 Email
2014/11/02 08:47
đấy đấy.Cứ cái tiến độ nhanh nhanh thế này có phải tốt hơn ko
hotieudiep
2014/10/29 17:37
iu mavis mất òi
hungnguyen Email
2014/10/27 17:31
truyen dau lau ra the angerangerangerangerangerangercrycrycrycrycrycrykillkillkillkill
fancuongOP Email
2014/10/27 12:36
zanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzan
fancuongOP Email
2014/10/27 12:35
mà bây giờ thằng made (===) gì đó với con acanogia sắp sua83 tái xuất giang hồ rồi
fancuongOP Email
2014/10/27 12:33
cái dếch gì ko bit! sao dạo này ít người bình luận quá zị ? truyện đang tới hồi hay cơ mà
moamoa Email
2014/10/21 18:53
đậu xanh rau má ! cha ad lâu vl
wanha142 Email
2014/10/21 08:09
mới đọc truyện này khoảng 1 tuần lúc đầu dọc thấy erza với natsu lúc nào cũng ở bên nhau cứ tưởng là 1 đôi chứ ai ngò ko phải cá nhân mình ko thích tg người yêu của erza cho lắm có lẽ tại vì tg này ít xuất hiên và lúc đầu ác nên ko thích no lắm
taikute100 Email
2014/10/20 20:02
đậu xanh thằng ad up lâu vkl
guitar Email
2014/10/19 07:36
ra tiếp di Ad ơi thằng Natsu chết tới nơi rồi
10000000 Email
2014/10/17 12:07
dự là cháp sau thằng natsu sẽ bị thằng quỷ vương đánh cho băm dằm
kikiki Email
2014/10/15 12:06
AD làm nhanh lên đi hóng lâu quá ad ơi
matdieuhau2 Email
2014/10/13 11:54
bà nội choa !!! con Erza nó ko còn 5 giác quan nữa mà tại sao erza còn nhìn Face ON nữa
gaibar Email
2014/10/12 11:56
giác quan thứ 6 , 7 vl ????
onnepiece Email
2014/10/10 18:12
đếch, chiến thắng bằng niềm tin ak ?
teamngon5t Email
2014/10/08 11:58
á diu92uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ! hay vãi
langkhach2 Email
2014/10/07 11:19
âu my god ! skill " Niềm tin Thần công " của Erza hình như truyện FT thích tuyệt kĩ Niềm Tin này lắm nhỉ
linhdnf Email
2014/10/02 20:41
k bít cái gọi là ánh sáng của hội là cái đ j nữa
Lovenow Email
2014/10/02 14:30
ben ông nôi makarov éo bít chừng nào mở vũ khí bí mật nữa
NatsuZ Email
2014/10/01 11:57
mấy bố bây giờ bắt đầu thảo luận truyện tranh đừng có cãi nhau. Star commnent
quang loz Email
2014/09/30 18:30
liên kết sinh học cho con quy kia rui muc tieu cua erza la giet no
xeohazz Email
2014/09/30 18:27
hoi hop cho doi vl
surenkock Email
2014/09/30 18:24
truyen cang ngay cang hoi hop ai se chien thang ? END se hoi sinh ? hac long acnogia chien thang ingeel ? moi cac ban don xem
quang loz Email
2014/09/30 18:16
doc truyen phe vai ! ước gì mình có phép thuật
ichgio 2 Email
2014/09/30 18:12
truyện đánh quá dữ ! thắng cho quỷ vương 1 mặt đánh với thằng natsu mặt kia nó truyền lệnh cho boss cưu ma môn, quá khôn vkl. đập mẹ nó đi natsu
linhdnf Email
2014/09/30 17:08
cha nào ns cũng có lý ta
Shiro Email
2014/09/27 13:00
đc rồi các chú đừng cãi nhau nữa thằng langkhach nó là fan cuồng của OP nên kệ mẹ nó đi.Cái truyện FT tui nghe vài đứa nói mỗi lần đấu với boss là tụi nó luôn giảng đạo vậy vậy xin hỏi có hiểu ko mà bày đặt thời này trẻ trâu luôn muốn bình luận thiếu suy nghĩ, chúng ta nên biết mấy kiểu câu giờ nào cần thiết hoặc không cần thiết gặp gì nói đó éo biết phong cách manga/anime con láo. One piece thì những tập đầu có vẻ cùi nhưng sau khi lập đội thì càng ngày bị hấp dẫn. Tóm lại là truyện nào cũng có 1 phong cách riêng của nó, làm ơn xin đọc kĩ rồi hãy bình luận dc không ạ ??
sonzaikolt5 Email
2014/09/23 18:41
Neu nhu FT muon gianh ngoi vi quan quan voi Op thi phai ra doi vao nam cung voi OP moi mong thang dc doanh thu , noi dung cua Fairy tail rat hay: minh2 da quan sat rat61 nhieu va dieu minh chu y nhat61 chinh la su75 bat61 ngo72 nen doi voi Fairy tail minh thay no qua nhieu chi tiet nham ( ko tinh nhung tran danh) .
gold.walker Email
2014/09/23 17:28
#pekinkt đúg rồi,mình cũng đọc nhiều truyện,nhưng trước đến h thích nhất 3 bộ,nar OP vs FT,thì 2 bộ nar vs OP gần như là bỏ rồi,kiểu như k mong ngóng cháp mới như trước nữa,kiểu miên man dài dòng,kể lể là nhiều chứ,cảm giác như tác giả hết văn rồimkhông thấy gì đặc sắc nữa,không như FT càng đọc càng hóng cháp mới :v
Phân trang 1/105 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X