Thông Báo Truyện
   

28 Mar.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {249}

Gintama [update 535 TV next 536], Đọc Truyện Gintama [update 535 TV next 536] Tiếng Việt

Tags: , , , , , , ,

Gintama
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Tên truyện: Gintama
Tác giả: Hideaki Sorachi
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Historical, Sci-fi, Shounen, Supernatural
Nguồn: Wild-cats.fforum.biz/forum.htm | Alo8.com |truongton.net
Nội dung
Lấy bối cảnh thời Edo giống y như trong lịch sử Nhật Bản, nhưng lại cực kì hiện đại với trạm phi thuyền, những tòa nhà chọc trời, ô tô,… thậm chí còn hiện đại hơn cả hiện tại!?
Tuy hiện đại nhưng ko thanh bình, vì Edo này bị người ngoài hành tinh gọi là Amanto chiếm đóng và chính quyền bù nhìn Mạc phủ (Bakufu) là tay sai đắc lực của chúng.
Lệnh cấm mang kiếm được thiết lập nhằm ngăn sự chống đối của các samurai.
Vì cái lệnh (chết tiệt) này mà samurai trở nên vô dụng.
Và Sakata Gintoki của chúng ta là một samurai được sinh ra trong cái thời đại như vậy.
Câu chuyện xoay quanh anh chàng này cùng 2 trợ thủ đắc lực là Shimura Shinpachi, Kagura và thú cưng Sadaharu.
Cả 3 (nếu ko tính Sadaharu) cùng nhau làm đủ mọi việc để dọn dẹp Edo hủ bại và… trả tiền nhà!!!

READ ONLINE

Mới cập nhật:

Gintama chap 535 - TV
Gintama chap 534 - TV
Gintama chap 533 - TV
Gintama chap 532 - TV
Gintama chap 531 -link nhanh
Gintama chap 530-link nhanh
Gintama chap 529 -link nhanh
Gintama chap 528 -link nhanh
Gintama chap 527 -link nhanh
Gintama chap 526 - link nhanh
Gintama chap 525 - link nhanh
Gintama chap 524 - link nhanh
Gintama chap 523
Gintama chap 522
Gintama chap 521
Gintama chap 520
Gintama chap 519
Gintama chap 518
Gintama chap 517
Gintama chap 516
Gintama chap 515
Gintama chap 514
Gintama chap 513
Gintama chap 512
Gintama chap 511
Gintama chap 510
Gintama chap 509
Gintama chap 508
Gintama chap 507
Gintama chap 506
Gintama chap 505
Gintama chap 504
Gintama chap 503
Gintama chap 502

Gintama chap 495
Gintama chap 494
Gintama chap 493
Gintama chap 492
Gintama chap 488
Gintama chap 487
Gintama chap 486
Gintama chap 485
Gintama chap 484
Gintama chap 483
Gintama chap 482
Gintama chap 481
Gintama chap 480
Gintama chap 479
Gintama chap 478
Gintama chap 477
Gintama chap 476
Gintama chap 475
Gintama chap 474
Gintama chap 473
Gintama chap 472
Gintama chap 471
Gintama chap 470
Gintama chap 469
Gintama chap 468
Gintama chap 467
Gintama chap 466
Gintama chap 465
Gintama chap 464
Gintama chap 463
Gintama chap 462
Gintama chap 461
Gintama chap 460
Gintama chap 459
Gintama chap 458
Gintama chap 457
Gintama chap 456
Gintama chap 455

Gintama chap 444
Gintama chap 443
Gintama chap 442
Gintama chap 441
Gintama chap 440
Gintama chap 439
Gintama chap 438
Gintama chap 437

Gintama chap 435
Gintama chap 434


Gintama chap 426 - link nhanh
Gintama chap 425 - link nhanh


Gintama chap 421
Gintama chap 420
Gintama chap 419

Gintama chap 412 - NEW - link nhanh
Gintama chap 411 - NEW - link nhanh

Gintama chap 385
Gintama chap 384

Gintama chap 382

Gintama chap 352 - New
Gintama chap 351

Gintama chap 348 - link nhanh
Gintama chap 347 - link nhanh

Gintama chap 335
Gintama chap 334
Gintama chap 333


Gintama chap 328
Gintama chap 327


Gintama chap 311
Gintama chap 310
Gintama chap 309
Gintama chap 308
Gintama chap 307
Gintama chap 306
Gintama chap 305
Gintama chap 304
Gintama chap 303
Gintama chap 302
Gintama chap 301
Gintama chap 300
Gintama chap 299
Gintama chap 298
Gintama chap 297
Gintama chap 296
Gintama chap 295
Gintama chap 294
Gintama chap 293
Gintama chap 292
Gintama chap 291
Gintama chap 290


Gintama chap 283
Gintama chap 282

Gintama chap 279
Gintama chap 278
Gintama chap 277
Gintama chap 276
Gintama chap 275
Gintama chap 274
Gintama chap 273
Gintama chap 272
Gintama chap 271
Gintama chap 270
Gintama chap 269
Gintama chap 268
Gintama chap 267
Gintama chap 266
Gintama chap 265
Gintama chap 264
Gintama chap 263
Gintama chap 262
Gintama chap 261
Gintama chap 260
Gintama chap 259
Gintama chap 258
Gintama chap 257
Gintama chap 256
Gintama chap 255
Gintama chap 254
Gintama chap 253
Gintama chap 252
Gintama chap 251
Gintama chap 250
Gintama chap 249
Gintama chap 248
Gintama chap 247
Gintama chap 246
Gintama chap 245
Gintama chap 244
Gintama chap 243
Gintama chap 242
Gintama chap 241
Gintama chap 240
Gintama chap 239
Gintama chap 238
Gintama chap 237
Gintama chap 236
Gintama chap 235
Gintama chap 234
Gintama chap 233
Gintama chap 232
Gintama chap 231
Gintama chap 230
Gintama chap 229
Gintama chap 228
Gintama chap 227
Gintama chap 226
Gintama chap 225
Gintama chap 224
Gintama chap 223
Gintama chap 222
Gintama chap 221
Gintama chap 220
Gintama chap 219
Gintama chap 218
Gintama chap 217
Gintama chap 216
Gintama chap 215
Gintama chap 214
Gintama chap 213
Gintama chap 212
Gintama chap 211
Gintama chap 210
Gintama chap 209
Gintama chap 208
Gintama chap 207
Gintama chap 206
Gintama chap 205
Gintama chap 204
Gintama chap 203
Gintama chap 202
Gintama chap 201
Gintama chap 200
Gintama chap 199
Gintama chap 198
Gintama chap 197
Gintama chap 196
Gintama chap 195
Gintama chap 194
Gintama chap 193
Gintama chap 192
Gintama chap 191
Gintama chap 190
Gintama chap 189
Gintama chap 188
Gintama chap 187
Gintama chap 186
Gintama chap 185
Gintama chap 184
Gintama chap 183
Gintama chap 182
Gintama chap 181
Gintama chap 180
Gintama chap 179
Gintama chap 178
Gintama chap 177
Gintama chap 176
Gintama chap 175
Gintama chap 174
Gintama chap 173
Gintama chap 172
Gintama chap 171
Gintama chap 170
Gintama chap 169
Gintama chap 168
Gintama chap 167
Gintama chap 166
Gintama chap 165
Gintama chap 164
Gintama chap 163
Gintama chap 162
Gintama chap 161
Gintama chap 160
Gintama chap 159
Gintama chap 158
Gintama chap 157
Gintama chap 156
Gintama chap 155
Gintama chap 154
Gintama chap 153
Gintama chap 152
Gintama chap 151
Gintama chap 150
Gintama chap 149
Gintama chap 148
Gintama chap 147
Gintama chap 146
Gintama chap 145
Gintama chap 144
Gintama chap 143
Gintama chap 142
Gintama chap 141
Gintama chap 140
Gintama chap 139
Gintama chap 138
Gintama chap 137
Gintama chap 136
Gintama chap 135
Gintama chap 134
Gintama chap 133
Gintama chap 132
Gintama chap 131
Gintama chap 130
Gintama chap 129
Gintama chap 128
Gintama chap 127
Gintama chap 126
Gintama chap 125
Gintama chap 124
Gintama chap 123
Gintama chap 122
Gintama chap 121
Gintama chap 120
Gintama chap 119
Gintama chap 118
Gintama chap 117
Gintama chap 116
Gintama chap 115
Gintama chap 114
Gintama chap 113
Gintama chap 112
Gintama chap 111
Gintama chap 110
Gintama chap 109
Gintama chap 108
Gintama chap 107
Gintama chap 106
Gintama chap 105
Gintama chap 104
Gintama chap 103
Gintama chap 102
Gintama chap 101
Gintama chap 100
Gintama chap 99
Gintama chap 98
Gintama chap 97
Gintama chap 96
Gintama chap 95
Gintama chap 94
Gintama chap 93
Gintama chap 92
Gintama chap 91
Gintama chap 90
Gintama chap 89
Gintama chap 88
Gintama chap 87
Gintama chap 86
Gintama chap 85
Gintama chap 84
Gintama chap 83
Gintama chap 82
Gintama chap 81
Gintama chap 80
Gintama chap 79
Gintama chap 78
Gintama chap 77
Gintama chap 76
Gintama chap 75
Gintama chap 74
Gintama chap 73
Gintama chap 72
Gintama chap 71
Gintama chap 70
Gintama chap 69
Gintama chap 68
Gintama chap 67
Gintama chap 66
Gintama chap 65
Gintama chap 64
Gintama chap 63
Gintama chap 62
Gintama chap 61
Gintama chap 60
Gintama chap 59
Gintama chap 58
Gintama chap 57
Gintama chap 56
Gintama chap 55
Gintama chap 54
Gintama chap 53
Gintama chap 52
Gintama chap 51
Gintama chap 50
Gintama chap 49
Gintama chap 48
Gintama chap 47
Gintama chap 46
Gintama chap 45
Gintama chap 44
Gintama chap 43
Gintama chap 42
Gintama chap 41
Gintama chap 40
Gintama chap 39
Gintama chap 38
Gintama chap 37
Gintama chap 36
Gintama chap 35
Gintama chap 34
Gintama chap 33
Gintama chap 32
Gintama chap 31
Gintama chap 30
Gintama chap 29
Gintama chap 28
Gintama chap 27
Gintama chap 26
Gintama chap 25
Gintama chap 24
Gintama chap 23
Gintama chap 22
Gintama chap 21
Gintama chap 20
Gintama chap 19
Gintama chap 18
Gintama chap 17
Gintama chap 16
Gintama chap 15
Gintama chap 14
Gintama chap 13
Gintama chap 12
Gintama chap 11
Gintama chap 10
Gintama chap 9
Gintama chap 8
Gintama chap 7
Gintama chap 6
Gintama chap 5
Gintama chap 4
Gintama chap 3
Gintama chap 2
Gintama chap 1

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Prison School - 5 trai 1000 gái [Update chap 143, next chap 144]
Chiến tranh sinh hóa - Biomega [update chap 26 next 27]
World Trigger [update chap 69, next is chap70] - Link nhanh
ReLIFE [Chap 14, next 15]
Kẻ mạo hiểm cờ bạc - Kakegurui [Chap 9 - 9.5 next 10]
Vỉ em yêu anh - Koi Wo Suru No Ga Shigoto Desu [update chap 21, next 22] Lưu ý: 18+
Horimiya [update chap 49, next is 50]
Thần gì mà cùi bắp - Noragami [update chap 39, next 40
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [update chap 426 Raw, next 427]
World of Super Sand Box - Game và thế giới thực [update chap 46 - 47, next 48]- Link nhanh
Chobits Chap 49
GTO shounan 14 days Chap ...
Kekkaishi chap 163
Angel densetsu chap 67
Mộng Mơ Đầu Đời Chap 44
[V-Sky] Da Capo Chap 3
A Town Where You Live Cha...
Lucky Luke chap 35
Đôrêmon - Bí Mật Hành Tin...
Piano no mori Chap 7

Sửa lần cuối Cáo Sửa vào2015/03/28 19:41
lê minh quý Email
2014/11/01 18:36
ai đó cho biết tại sao làm phim mới tới tập 265 là hết vậy
nguyendung293 Email
2014/09/10 10:07
Truyện này hay nhưng dịch thuật rất cực vì lời thoại nhiều, cám ơn ad đã bỏ nhiều công sức và thời gian dịch để mọi người thưởng thức :)grin
gozuoka2000 Email
2014/08/30 11:16
zanzanzan
cumapmap Email
2014/08/18 21:51
kiếm mãi ko ra bộ gintama của nxb để mua xem mấy chap thiếu . mong nhóm dịch up nốt mấy chap kia đi chứ bây giờ biết mua ở đâu đc unhappy
jackteopro Email
2014/08/15 17:27
Anime của Gintama là theo season nha bạn! Còn the movie thì là phần ngoại truyện! K liên quan đến cốt truyện.... Manga nổi tiếng nào có Anime thì chả có mấy cái The movie. One Piece hay Naruto còn có tới hơn chục cái
SwDd._.Galaxy Email
2014/08/03 22:21
mình nhớ là hình như gintama the movie 2 là tập cuối rồi mà ?
kid Email
2014/04/15 20:19
Thánh Gin cuối cùng cũng bị mất ti,lúc trước là bi giờ là ti.đời đen 0 chịu nỗi
YukariYami.14 Email
2014/04/12 22:14
\( ' - ' )/ đây là bản vietsub đầy đủ nhất dồi. Nhóm dịch ngừng nữa thì con ngu Anh như cháu đây làm sao sống nổi?
vi13t01 Email
2013/09/19 05:17
sao thiêu tùm lum vay chap 428 dau
Ash Email
2013/08/30 21:25
@fangzert: Mà vì mấy nhóm nó bắt đầu làm kiểu này nên 1 số đông mới đi mua truyện, và Kim Đồng vừa rồi cũng mới tăng xuất bản! Giờ thì tạm dừng ở tập 48 rồi đấy, bản online cũng ngừng luôn. Sang mẹ nó bản Anh đọc tiếp đi cho đủ, vừa ý ông.
Ash Email
2013/08/30 21:19
@fangzert: Phải mà ông góp ý tử tế tí nghe còn lọt tai. Đằng này đã ko ưa thì bỏ mẹ luôn đi đọc làm gì. Kim Đồng chứ đéo phải đùa đâu, hồi trước cũng do tiến độ Mokey làm quá khủng + dịch chất lượng nên KĐ mới mời Mokey về đấy. Với lại đây là dịch ko công. Tụi nó còn đi học, đi làm chứ đéo ai ngồi cả ngày cắm mặt vào máy. Nhìn bản Anh đi xem mỗi chap nó bao nhiêu chữ.
fangzert Email
2013/08/14 13:32
các chap cách nhau nhiều thế, dịch thì dịch mẹ nó luôn đi còn bày đặt mua truyện bản quyền... đéo phải ai cũng có điều kiện để mua mà đọc đâu, có khi lục tung cả thị trấn đéo có đến nữa quyển để mua mà đọc, dịch thì dịch con bà mày đi còn làm trò này nọ...
coolboy1912 Email
2013/06/24 11:10
ko up đủ lu đi add
jackteopro Email
2013/06/18 11:40
Truyện quá hài :v
swat_police Email
2013/04/06 11:36
YAMAZAKI còn sống không zậy crycry
swat_police Email
2013/01/14 14:02
chap 302 cảm động quá.Hay, like nhìu shyshyshyshyzanzan
phamhuy170000 Email
2012/10/03 15:50
cha mẹ ơi. bên bản Eng 415 chap rui` . mong chủ thớt dịch nhanh sao cho = nhéenvyenvystupid
DarkFawkes Email
2012/08/07 08:58
qua hay thk
DarrkQuincy1999
2012/07/23 16:33
ôi cười chết mất
DarkQuincy1999
2012/07/04 08:10
yeah lại có chap mới rồi thank nhiều
DarkQuincy1999
2012/06/26 11:06
thank chủ thớt , chuyện hay lắmzanzan
DarkQuincy1999 Email
2012/06/17 09:31
ôi hóng lâu quá , truyện quá hay mà sao lâu quá kok thấy up típ vậy
DarkQuincy1999
2012/06/12 10:24
zanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzan
DarkQuincy1999
2012/06/12 10:23
cố gắng up típ nha các anh
DarkQuincy1999
2012/06/12 10:22
hay quáquá haysắp đánh nhau to rồi hihienvy
DarkQuincy_1999 Email
2012/06/09 20:09
sao chuyện này hay mà kok up típ vậy
hohohohoho Email
2012/05/20 16:38
=))) hay quá =)) đọc mà cười đau cả bụng =))
kameroco
2012/01/02 12:25
sao truyen nay hay the ma ko viet tiep vay
w
2011/08/31 20:27
sao it vay.
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X