Thông Báo Truyện
   

20 Jan.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {266}

History's strongest Disciple Kenichi [update chap 209 - 210], Đọc Truyện History's strongest Disciple Kenichi [update chap 209 - 210] Tiếng Việt

Tags: , , , , ,


History's strongest Disciple Kenichi
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


THÔNG TIN CHUNG
History's Strongest Disciple Kenichi

Tên khác: Shijou Saikyou no Deshi Kenichi
Tác giả: Matsuena Syun
Thể loại: Action, Comedy, Ecchi, Martial Arts, Shounen
History's Strongest Disciple , câu chuyện về 1 anh chàng yếu đuối luôn bị bắt nạt - Shirahama Kenichi,. Một ngày kia, vì bị bọn côn đồ trong trường dần cho 1 trận nên cậu ta quyết định học võ để trả thù. Sau khi gia nhập vào 1 lò võ, Kenichi mới biết mình đã vào 1 nơi dành cho các võ sư tinh thông các loại võ khác nhau : quyền Thái, judo, nhu thuật, karate .v.v..


Phần này là tiếp ở phần 1 , bắt đầu từ chap 249 trở đi.

đọc online


Mới cập nhật:

History's strongest Disciple Kenichi chap 210
History's strongest Disciple Kenichi chap 209
History's strongest Disciple Kenichi chap 208
History's strongest Disciple Kenichi chap 207
History's strongest Disciple Kenichi chap 206
History's strongest Disciple Kenichi chap 205
History's strongest Disciple Kenichi chap 204
History's strongest Disciple Kenichi chap 203
History's strongest Disciple Kenichi chap 202
History's strongest Disciple Kenichi chap 201
History's strongest Disciple Kenichi chap 200
History's strongest Disciple Kenichi chap 199
History's strongest Disciple Kenichi chap 198
History's strongest Disciple Kenichi chap 197
History's strongest Disciple Kenichi chap 196
History's strongest Disciple Kenichi chap 195
History's strongest Disciple Kenichi chap 194
History's strongest Disciple Kenichi chap 193


History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 583
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 582
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 581
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 580
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 579
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 578
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 577
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 576
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 575
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 574
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 573
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 572
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 571
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 570
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 569
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 568
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 567
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 566
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 565
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 564
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 563
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 562
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 561
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 560
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 559
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 558
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 557
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 556
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 555
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 554
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 553
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 552
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 551
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 550
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 549
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 548
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 547
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 546
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 545
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 544
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 543
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 542
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 541
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 540
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 539
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 538
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 537
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 536
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 535
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 534
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 533
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 532
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 531
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 530
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 529
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 528
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 527
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 526
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 525
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 524
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 523
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 522
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 521
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 520
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 519
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 518
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 517
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 516
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 515
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 514
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 513
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 512
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 511
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 510
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 509
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 508
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 507
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 506
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 505
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 504
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 503
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 502
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 501
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 500
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 499
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 498
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 497
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 496
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 495
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 494
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 493
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 492
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 491
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 490
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 489
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 488
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 487
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 486
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 485
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 484
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 483
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 482
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 481
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 480
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 479
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 478
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 477
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 476
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 475
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 474
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 473
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 472
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 471
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 470
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 469
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 468
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 467
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 466
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 465
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 464
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 463
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 462
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 461
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 460
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 459
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 458

History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 457 -

Từ 457 do phongsama dịch

History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 456 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 455 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 454 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 453 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 452 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 451 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 450 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 449 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 448 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 447 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 446 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 445 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 444 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 443 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 442 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 441 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 440 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 439 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 438 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 437 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 436 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 435 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 434 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 433 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 432 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 431 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 430 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 429 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 428 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 427 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 426 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 425 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 424 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 423 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 422 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 421 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 420 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 419 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 418 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 417 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 416 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 415 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 414 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 413 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 412 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 411 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 410 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 409 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 408 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 407 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 406 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 405 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 404 -
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 403 - Easycome.us
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 402 - Easycome.us
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 401
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 400
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 399
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 398
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 397
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 396
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 395
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 394
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 393
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 392
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 391
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 390
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 389
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 388
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 387
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 386
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 385
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 384
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 383
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 382
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 381
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 380
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 379
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 378
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 377
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 376
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 375
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 374
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 373
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 372
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 371
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 370
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 369
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 368
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 367
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 366
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 365
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 364
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 363
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 362
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 361
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 360
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 359
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 358
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 357
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 356
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 355
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 354
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 353
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 352
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 351
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 350
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 349
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 348
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 347
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 346
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 345
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 344
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 343
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 342
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 341
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 340
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 339
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 338
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 337
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 336
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 335
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 334
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 333
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 332
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 331
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 330
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 329
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 328
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 327
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 326
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 325
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 324
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 323
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 322
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 321
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 320
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 319
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 318
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 317
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 316
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 315
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 314
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 313
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 312
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 311
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 310
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 309
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 308
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 307
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 306
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 305
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 304
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 303
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 302
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 301
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 300
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 299
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 298
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 297
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 296
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 295
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 294
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 293
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 292
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 291
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 290
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 289
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 288
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 287
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 286
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 285
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 284
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 283
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 282
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 281
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 280
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 279
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 278
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 277
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 276
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 275
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 274
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 273
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 272
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 271
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 270
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 269
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 268
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 267
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 266
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 265
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 264
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 263
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 262
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 261
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 260
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 259
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 258
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 257
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 256
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 255
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 254
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 253
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 252
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 251
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 250
History's strongest Disciple Kenichi (phần 2) chap 249

History's strongest Disciple Kenichi chap 197
History's strongest Disciple Kenichi chap 196
History's strongest Disciple Kenichi chap 195
History's strongest Disciple Kenichi chap 194
History's strongest Disciple Kenichi chap 193
History's strongest Disciple Kenichi chap 192
History's strongest Disciple Kenichi chap 191
History's strongest Disciple Kenichi chap 190
History's strongest Disciple Kenichi chap 189
History's strongest Disciple Kenichi chap 188
History's strongest Disciple Kenichi chap 187
History's strongest Disciple Kenichi chap 186
History's strongest Disciple Kenichi chap 185
History's strongest Disciple Kenichi chap 184
History's strongest Disciple Kenichi chap 183
History's strongest Disciple Kenichi chap 182
History's strongest Disciple Kenichi chap 181
History's strongest Disciple Kenichi chap 180
History's strongest Disciple Kenichi chap 179
History's strongest Disciple Kenichi chap 178
History's strongest Disciple Kenichi chap 177
History's strongest Disciple Kenichi chap 176
History's strongest Disciple Kenichi chap 174
History's strongest Disciple Kenichi chap 173
History's strongest Disciple Kenichi chap 172
History's strongest Disciple Kenichi chap 171
History's strongest Disciple Kenichi chap 170
History's strongest Disciple Kenichi chap 169
History's strongest Disciple Kenichi chap 168
History's strongest Disciple Kenichi chap 167
History's strongest Disciple Kenichi chap 166
History's strongest Disciple Kenichi chap 165
History's strongest Disciple Kenichi chap 164
History's strongest Disciple Kenichi chap 163
History's strongest Disciple Kenichi chap 162
History's strongest Disciple Kenichi chap 161
History's strongest Disciple Kenichi chap 160
History's strongest Disciple Kenichi chap 159
History's strongest Disciple Kenichi chap 158
History's strongest Disciple Kenichi chap 157
History's strongest Disciple Kenichi chap 156
History's strongest Disciple Kenichi chap 155
History's strongest Disciple Kenichi chap 154
History's strongest Disciple Kenichi chap 153
History's strongest Disciple Kenichi chap 152
History's strongest Disciple Kenichi chap 151
History's strongest Disciple Kenichi chap 150
History's strongest Disciple Kenichi chap 149
History's strongest Disciple Kenichi chap 148
History's strongest Disciple Kenichi chap 147
History's strongest Disciple Kenichi chap 146
History's strongest Disciple Kenichi chap 145
History's strongest Disciple Kenichi chap 144
History's strongest Disciple Kenichi chap 143
History's strongest Disciple Kenichi chap 142
History's strongest Disciple Kenichi chap 141
History's strongest Disciple Kenichi chap 140
History's strongest Disciple Kenichi chap 139
History's strongest Disciple Kenichi chap 138
History's strongest Disciple Kenichi chap 137
History's strongest Disciple Kenichi chap 136
History's strongest Disciple Kenichi chap 135
History's strongest Disciple Kenichi chap 134
History's strongest Disciple Kenichi chap 133
History's strongest Disciple Kenichi chap 132
History's strongest Disciple Kenichi chap 131
History's strongest Disciple Kenichi chap 130
History's strongest Disciple Kenichi chap 129
History's strongest Disciple Kenichi chap 128
History's strongest Disciple Kenichi chap 127
History's strongest Disciple Kenichi chap 126
History's strongest Disciple Kenichi chap 125
History's strongest Disciple Kenichi chap 124
History's strongest Disciple Kenichi chap 123
History's strongest Disciple Kenichi chap 122
History's strongest Disciple Kenichi chap 121
History's strongest Disciple Kenichi chap 120
History's strongest Disciple Kenichi chap 119
History's strongest Disciple Kenichi chap 118
History's strongest Disciple Kenichi chap 117
History's strongest Disciple Kenichi chap 116
History's strongest Disciple Kenichi chap 115
History's strongest Disciple Kenichi chap 114
History's strongest Disciple Kenichi chap 113
History's strongest Disciple Kenichi chap 112
History's strongest Disciple Kenichi chap 111
History's strongest Disciple Kenichi chap 110
History's strongest Disciple Kenichi chap 109
History's strongest Disciple Kenichi chap 108
History's strongest Disciple Kenichi chap 107
History's strongest Disciple Kenichi chap 106
History's strongest Disciple Kenichi chap 105
History's strongest Disciple Kenichi chap 104
History's strongest Disciple Kenichi chap 103
History's strongest Disciple Kenichi chap 102
History's strongest Disciple Kenichi chap 101
History's strongest Disciple Kenichi chap 100
History's strongest Disciple Kenichi chap 99
History's strongest Disciple Kenichi chap 98
History's strongest Disciple Kenichi chap 97
History's strongest Disciple Kenichi chap 96
History's strongest Disciple Kenichi chap 95
History's strongest Disciple Kenichi chap 94
History's strongest Disciple Kenichi chap 93
History's strongest Disciple Kenichi chap 92
History's strongest Disciple Kenichi chap 91
History's strongest Disciple Kenichi chap 90
History's strongest Disciple Kenichi chap 89
History's strongest Disciple Kenichi chap 88
History's strongest Disciple Kenichi chap 87
History's strongest Disciple Kenichi chap 86
History's strongest Disciple Kenichi chap 85
History's strongest Disciple Kenichi chap 84
History's strongest Disciple Kenichi chap 83
History's strongest Disciple Kenichi chap 82
History's strongest Disciple Kenichi chap 81
History's strongest Disciple Kenichi chap 80
History's strongest Disciple Kenichi chap 79
History's strongest Disciple Kenichi chap 78
History's strongest Disciple Kenichi chap 77
History's strongest Disciple Kenichi chap 76
History's strongest Disciple Kenichi chap 75
History's strongest Disciple Kenichi chap 74
History's strongest Disciple Kenichi chap 73
History's strongest Disciple Kenichi chap 72
History's strongest Disciple Kenichi chap 71
History's strongest Disciple Kenichi chap 70
History's strongest Disciple Kenichi chap 69
History's strongest Disciple Kenichi chap 68
History's strongest Disciple Kenichi chap 67
History's strongest Disciple Kenichi chap 66
History's strongest Disciple Kenichi chap 65
History's strongest Disciple Kenichi chap 64
History's strongest Disciple Kenichi chap 63
History's strongest Disciple Kenichi chap 62
History's strongest Disciple Kenichi chap 61
History's strongest Disciple Kenichi chap 60
History's strongest Disciple Kenichi chap 59
History's strongest Disciple Kenichi chap 58
History's strongest Disciple Kenichi chap 57
History's strongest Disciple Kenichi chap 56
History's strongest Disciple Kenichi chap 55
History's strongest Disciple Kenichi chap 54
History's strongest Disciple Kenichi chap 53
History's strongest Disciple Kenichi chap 52
History's strongest Disciple Kenichi chap 51
History's strongest Disciple Kenichi chap 50
History's strongest Disciple Kenichi chap 49
History's strongest Disciple Kenichi chap 48
History's strongest Disciple Kenichi chap 47
History's strongest Disciple Kenichi chap 46
History's strongest Disciple Kenichi chap 45
History's strongest Disciple Kenichi chap 44
History's strongest Disciple Kenichi chap 43
History's strongest Disciple Kenichi chap 42
History's strongest Disciple Kenichi chap 41
History's strongest Disciple Kenichi chap 40
History's strongest Disciple Kenichi chap 39
History's strongest Disciple Kenichi chap 38
History's strongest Disciple Kenichi chap 37
History's strongest Disciple Kenichi chap 36
History's strongest Disciple Kenichi chap 35
History's strongest Disciple Kenichi chap 34
History's strongest Disciple Kenichi chap 33
History's strongest Disciple Kenichi chap 32
History's strongest Disciple Kenichi chap 31
History's strongest Disciple Kenichi chap 30
History's strongest Disciple Kenichi chap 29
History's strongest Disciple Kenichi chap 28
History's strongest Disciple Kenichi chap 27
History's strongest Disciple Kenichi chap 26
History's strongest Disciple Kenichi chap 25
History's strongest Disciple Kenichi chap 24
History's strongest Disciple Kenichi chap 23
History's strongest Disciple Kenichi chap 22
History's strongest Disciple Kenichi chap 21
History's strongest Disciple Kenichi chap 20
History's strongest Disciple Kenichi chap 19
History's strongest Disciple Kenichi chap 18
History's strongest Disciple Kenichi chap 17
History's strongest Disciple Kenichi chap 16
History's strongest Disciple Kenichi chap 15
History's strongest Disciple Kenichi chap 14
History's strongest Disciple Kenichi chap 13
History's strongest Disciple Kenichi chap 12
History's strongest Disciple Kenichi chap 11
History's strongest Disciple Kenichi chap 10
History's strongest Disciple Kenichi chap 9
History's strongest Disciple Kenichi chap 8
History's strongest Disciple Kenichi chap 7
History's strongest Disciple Kenichi chap 6
History's strongest Disciple Kenichi chap 5
History's strongest Disciple Kenichi chap 4
History's strongest Disciple Kenichi chap 3
History's strongest Disciple Kenichi chap 2
History's strongest Disciple Kenichi chap 1

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Huyết Tộc Cấm Vực [update chap 38, next is 39]
Area no kishi - Chiến binh trong vòng cấm địa [update chap 99 , next chap 100]
Thực thi công lý - Dendrobates [Update chap 20, next is 21]]
Isuca [update chap 32 - 33, next is 34]
Rave Master - Thanh kiếm biến hình[Update chap 41, next is 42] - Link nhanh
Eyeshield 21 [update chap 226 next chap 227]
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 417 TV , next is 417 TA ] - Link nhanh
Kiss X Sis [ecchi] [update chap 81, next is 82] - Siêu Hot
Lính đánh thuê Maruhan - Mercenary Maruhan [update 35 & 36 next is 37] - Project mới siêu hot của Vechai
10 năm trong tù - Old Boy [update chap 65, next is 66] - Link nhanh
Lilim kiss Chap 8
hunterxhunter tập 28 chap...
Lucky Luke chap 21
Old Boy Chap 28
Thám Tử Kindaichi chap 40...
Loveplus Rinko Days Chap ...
Hjx , đùa thế này thì quá...
Tổng hợp Mỹ Diệm Thần [up...
Saikano chap 5
Fairy Tail chap 300 - Fai...

Sửa lần cuối Cáo Sửa vào2015/01/20 17:39
zeus13896 Email
2014/10/23 20:14
đọc hay quá cám ơn team dịch chuyện nha gringrin
siren.hoang Email
2014/10/20 19:36
pigzanpigzanThanks team dịch nhé. Dạo này cháp ra mà đọc k kịp lun love
bunxaomam Email
2014/08/10 22:24
Nhóm dịch cứ như là Google tran í đọc thấy sao sao :(
VuaChemGio Email
2014/08/05 10:04
chap 7 nó ko phải là bộ chính thức của kenichi mong admin fix lại tks
bigrero97 Email
2014/06/14 00:27
tiếng anh thì ra bản bn rồi không biết mà tv thì mới dừng ở 530 lười thế :(
hunganhvip Email
2014/05/29 10:36
các bạn cố gắng lên nháenvy
VuaChemGio Email
2014/04/08 19:03
truyện này dịch chậm quá hic
quoclongcd Email
2014/03/27 21:00
dịch tiếp từ chap 147 đến 248 đi mấy bác ơi đang đọc tới đây rùi đọc típ từ 248 đọc đc mấy trang là bỏ ngay để là phần 2 vậy mà mới đọc zo trả hiểu gì cả thì sao mà đọc mong là các bác dich các chap còn thiếu thk mấy bác nhìu
rongmabattu Email
2014/01/09 17:38
:v sao thíu hơn 100 chap vại ai có link đọc k share với :'(
nghia9xloveyou Email
2013/10/20 00:05
Cảm ơn các bạn đã mất công dịch cho mọi người đọc nhé!Truyện khuyến khích mình mạnh mẽ lên dần dần như Kenichi!
kurojuxu Email
2013/09/28 22:59
tks tks nhiều envy cố gắng dịch tiếp nha nhóm dịch love
vi13t01 Email
2013/09/19 05:32
thank you very much
gaconvt01 Email
2013/06/27 00:23
chap 500 lâu thế nhỉ
meo_con Email
2013/06/20 16:48
tôi chỉ có chuyện từ tập 1 đến tập 17 thui vì vậy nhờ nhóm dịch dịch hộ từ tập 18 đến hết nha thank nhóm dịchgringrin
Titania Email
2013/06/09 15:59
Sao chap 498 lại là truyện Shonan Junai Gumi ??????
tranthaiminhlong Email
2013/06/05 11:56
chap 498 là truyện khác kìa ad ơi
Tran_tien_sinh Email
2013/06/05 10:54
Chap 498 lỗi rồi !!!
Bloody Email
2013/05/25 06:58
die mấy chap rồi kìa
dinhsay999 Email
2013/05/18 18:42
chán quá không dịch từ 122 chẳng biết đâu mà lần vụt cái lên 249 đọc chẳng thấy í ngĩa nữa
QUANQUYNH2013 Email
2013/05/17 16:44
MẤY CHAP ĐẦU DIE HẾT OÀI
tuthack Email
2013/05/12 13:01
hok đọc đc 122 đến 248 nên chả hiểu gì :((
tuthack Email
2013/05/12 13:00
hok có cháp 122 à bà con :(
godofdeaths Email
2013/05/11 18:41
chap 394 395 hư rồi mod rồi fix lại đi huhu đang lúc hay
wind1992 Email
2013/03/11 18:41
uhxvzvcvzcv
VuaChemGio Email
2013/02/21 17:23
dạo này ra chậm quá, phongsama cố gắng lên đi huhu shuai.
Tran_tien_sinh Email
2013/02/20 07:27
dịch từ chap 88-248 nữa nhé ^^
Tran_tien_sinh Email
2013/02/20 07:26
thank phong sama nha ^_^!
latopvn92 Email
2013/02/19 14:56
dich tu` chap 90 lai di
latopvn92 Email
2013/02/06 09:23
k dịch từ chap 90- 245 a` cry mong team dịch mấy cháp đó đi
byond Email
2013/02/06 08:05
ak ak ak , chậm wa' đi ra nhanh cho t đoc chứ
Phân trang 1/5 Trang đầu 1 2 3 4 5 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X