Thông Báo Truyện
   

3 Nov.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {236}

Hunter x Hunter (update chap 132, 349, next is 350) Tiếng việt, TV, Đọc Truyện Hunter x Hunter (update chap 132, 349, next is 350) Tiếng việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , , , ,

Hunter x Hunter


http://vechai.info/tag.php?tag=hunterxhunter
kicks vào để đến danh sách truyện nha

Tên truyện: Hunter x Hunter
Tên khác: ハンター×ハンター; 猎人; HUNTER×HUNTER;
HunterXHunter; HxH; 全職獵人
Tác giả: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Anime, Fantasy, Shounen
Tình trạng: On-going
Năm phát hành: 1998
SUMMARY:
Hunter là gì? Là cái tên để người ta gọi những người đã qua được cuộc thi tuyển Hunter từ hàng vạn người. Họ những người có những khả năng phi thường, có thể săn tìm những báu vật, làm những việc mà không một người thường nào có thể mơ tới. Và phải đương đầu với nhiều khó khăn, hiểm nguy mà chúng ta chưa từng biết đến. Còn diễn biến thế nào thì xem rồi biết ... =
nguồn từ TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.comREAD ONLINE - DOWNLOAD

hunter x hunter chap 349 TV
hunter x hunter chap 348 TV
hunter x hunter chap 347 TV
hunter x hunter chap 346 TV
hunter x hunter chap 345 TV
hunter x hunter chap 344 TV
hunter x hunter chap 343 TV
hunter x hunter chap 342 TV
hunter x hunter chap 341 TV
hunter x hunter chap 340.6 TV
hunter x hunter chap 340.5 TV
hunter x hunter chap 340 TV
hunter x hunter chap 339 TV
hunter x hunter chap 338 TV
hunter x hunter chap 337 TV
hunter x hunter chap 336 TV
hunter x hunter chap 335 TV
hunter x hunter chap 334 TV
hunter x hunter chap 333 TV
hunter x hunter chap 332 TV
hunter x hunter chap 331 TV
hunter x hunter chap 330 TV
hunter x hunter chap 329 TV
hunter x hunter chap 328 TV
hunter x hunter chap 327 TV
hunter x hunter chap 326 TV
hunter x hunter chap 325 TV
hunter x hunter chap 324 TV
hunter x hunter chap 323 TV
hunter x hunter chap 322 TV
hunter x hunter chap 321 TV
hunter x hunter chap 320 TV
hunter x hunter chap 319 TV
hunter x hunter chap 318 TV
hunter x hunter chap 317 TV
hunter x hunter chap 316 TV
hunter x hunter chap 315 TV
hunter x hunter chap 314 TV
hunter x hunter chap 313 - TV
hunter x hunter chap 312 - TV
hunter x hunter chap 311 -
hunter x hunter chap 310 -
hunter x hunter chap 309 -
hunter x hunter chap 308 -
hunter x hunter chap 307 -
hunter x hunter chap 306 -
hunter x hunter chap 305 -
hunter x hunter chap 304 -
hunter x hunter chap 303 -
hunter x hunter chap 302 -
hunter x hunter chap 301 -
hunter x hunter chap 300 -
hunter x hunter chap 299
hunter x hunter chap 298 -
hunter x hunter chap 297 -
hunter x hunter chap 296 -
hunter x hunter chap 295 -
hunter x hunter chap 294 -
hunter x hunter chap 293 -
hunter x hunter chap 292 -
hunter x hunter chap 291 -
hunterxhunter tập 28 chap 290 -
hunterxhunter tập 28 chap 289 -
hunterxhunter tập 28 chap 288 -
hunterxhunter tập 28 chap 287 -
hunterxhunter tập 28 chap 286 -
hunterxhunter tập 28 chap 285 -
hunterxhunter tập 28 chap 284 -
hunterxhunter tập 28 chap 283 -
hunterxhunter tập 28 chap 282 -
hunterxhunter tập 28 chap 281 -
hunterxhunter tập 27 chap 280 -
hunterxhunter tập 27 chap 279 -
hunterxhunter tập 27 chap 278 -
hunterxhunter tập 27 chap 277 -
hunterxhunter tập 27 chap 276 -
hunterxhunter tập 27 chap 275 -
hunterxhunter tập 27 chap 274 -
hunterxhunter tập 27 chap 273 -
hunterxhunter tập 27 chap 272 -
hunterxhunter tập 27 chap 271 -
hunterxhunter tập 26 chap 270 -
hunterxhunter tập 26 chap 269 -
hunterxhunter tập 26 chap 268 -
hunterxhunter tập 26 chap 267 -
hunterxhunter tập 26 chap 266 -
hunterxhunter tập 26 chap 265 -
hunterxhunter tập 26 chap 264 -
hunterxhunter tập 26 chap 263 -
hunterxhunter tập 26 chap 262 -
hunterxhunter tập 26 chap 261 -
hunterxhunter tập 26 chap 260 -
hunterxhunter tập 25 chap 259 -
hunterxhunter tập 25 chap 258 -
hunterxhunter tập 25 chap 257 -
hunterxhunter tập 25 chap 256 -
hunterxhunter tập 25 chap 255 -
hunterxhunter tập 25 chap 254 -
hunterxhunter tập 25 chap 253 -
hunterxhunter tập 25 chap 252 -
hunterxhunter tập 25 chap 251 -
hunterxhunter tập 25 chap 250 -
hunterxhunter tập 24 chap 249 -
hunterxhunter tập 24 chap 248 -
hunterxhunter tập 24 chap 247 -
hunterxhunter tập 24 chap 246 -
hunterxhunter tập 24 chap 245 -
hunterxhunter tập 24 chap 244 -
hunterxhunter tập 24 chap 243 -
hunterxhunter tập 24 chap 242 -
hunterxhunter tập 24 chap 241 -
hunterxhunter tập 23 chap 240 -
hunterxhunter tập 23 chap 239 -
hunterxhunter tập 23 chap 238 -
hunterxhunter tập 23 chap 237 -
hunterxhunter tập 23 chap 236 -
hunterxhunter tập 23 chap 235 -
hunterxhunter tập 23 chap 234 -
hunterxhunter tập 23 chap 233 -
hunterxhunter tập 23 chap 232 -
hunterxhunter tập 23 chap 231 -
hunterxhunter tập 22 chap 230 -
hunterxhunter tập 22 chap 229 -
hunterxhunter tập 22 chap 228 -
hunterxhunter tập 22 chap 227 -
hunterxhunter tập 22 chap 226 -
hunterxhunter tập 22 chap 225 -
hunterxhunter tập 22 chap 224 -
hunterxhunter tập 22 chap 223 -
hunterxhunter tập 22 chap 222 -
hunterxhunter tập 22 chap 221 -
hunterxhunter tập 21 chap 220 -
hunterxhunter tập 21 chap 219 -
hunterxhunter tập 21 chap 218 -
hunterxhunter tập 21 chap 217 -
hunterxhunter tập 21 chap 216 -
hunterxhunter tập 21 chap 215 -
hunterxhunter tập 21 chap 214 -
hunterxhunter tập 21 chap 213 -
hunterxhunter tập 21 chap 212 -
hunterxhunter tập 21 chap 211 -
hunterxhunter tập 20 chap 210 -
hunterxhunter tập 20 chap 209 -
hunterxhunter tập 20 chap 208 -
hunterxhunter tập 20 chap 207 -
hunterxhunter tập 20 chap 206 -
hunterxhunter tập 20 chap 205 -
hunterxhunter tập 20 chap 204 -
hunterxhunter tập 20 chap 203 -
hunterxhunter tập 20 chap 202 -
hunterxhunter tập 20 chap 201 -
hunterxhunter tập 20 chap 200 -


hunter x hunter chap 132 -
hunter x hunter chap 131 -
hunter x hunter chap 130 -
hunter x hunter chap 129 -
hunter x hunter chap 128 -
hunter x hunter chap 127 -
hunter x hunter chap 126 -
hunter x hunter chap 125 -
hunter x hunter chap 124 -
hunter x hunter chap 123 -
hunter x hunter chap 122 -
hunter x hunter chap 121 -
hunter x hunter chap 120 -
hunter x hunter chap 119 -
hunter x hunter chap 118 -
hunter x hunter chap 117 -
hunter x hunter chap 116 -
hunter x hunter chap 115 -
hunter x hunter chap 114 -
hunter x hunter chap 113 -
hunter x hunter chap 112 -
hunter x hunter chap 111 -
hunter x hunter chap 110 -
hunter x hunter chap 109 -
hunter x hunter chap 108 -
hunter x hunter chap 107 -
hunter x hunter chap 106 -
hunter x hunter chap 105 -
hunter x hunter chap 104 -
hunter x hunter chap 103 -
hunter x hunter chap 102 -
hunter x hunter chap 101 -
hunter x hunter chap 100 -
hunter x hunter chap 99 -
hunter x hunter chap 98 -
hunter x hunter chap 97 -
hunter x hunter chap 96 -
hunter x hunter chap 95 -
hunter x hunter chap 94 -
hunter x hunter chap 93 -
hunter x hunter chap 92 -
hunter x hunter chap 91 -
hunter x hunter chap 90 -
hunter x hunter chap 89 -
hunter x hunter chap 88 -
hunter x hunter chap 87 -
hunter x hunter chap 86 -
hunter x hunter chap 85 -
hunter x hunter chap 84 -
hunter x hunter chap 83 -
hunter x hunter chap 82 -
hunter x hunter chap 81 -
hunter x hunter chap 80 -
hunter x hunter chap 79 -
hunter x hunter chap 78 -
hunter x hunter chap 77 -
hunter x hunter chap 76 -
hunter x hunter chap 75 -
hunter x hunter chap 74 -
hunter x hunter chap 73 -
hunter x hunter chap 72 -
hunter x hunter chap 71 -
hunter x hunter chap 70 -
hunter x hunter chap 69 -
hunter x hunter chap 68 -
hunter x hunter chap 67 -
hunter x hunter chap 66 -
hunter x hunter chap 65 -
hunter x hunter chap 64 -
hunter x hunter chap 63 -
hunter x hunter chap 62 -
hunter x hunter chap 61 -
hunter x hunter chap 60 -
hunter x hunter chap 59 -
hunter x hunter chap 58 -
hunter x hunter chap 57 -
hunter x hunter chap 56 -
hunter x hunter chap 55 -
hunter x hunter chap 54 -
hunter x hunter chap 53 -
hunter x hunter chap 52 -
hunter x hunter chap 51 -
hunter x hunter chap 50 -
hunter x hunter chap 49 -
hunter x hunter chap 48 -
hunter x hunter chap 47 -
hunter x hunter chap 46 -
hunter x hunter chap 45 -
hunter x hunter chap 44 -
hunter x hunter chap 43 -
hunter x hunter chap 42 -
hunter x hunter chap 41 -
hunter x hunter chap 40 -
hunter x hunter chap 39 -
hunter x hunter chap 38 -
hunter x hunter chap 37 -
hunter x hunter chap 36 -
hunter x hunter chap 35 -
hunter x hunter chap 34 -
hunter x hunter chap 33 -
hunter x hunter chap 32 -
hunter x hunter chap 31 -
hunter x hunter chap 30 -
hunter x hunter chap 29 -
hunter x hunter chap 28 -
hunter x hunter chap 27 -
hunter x hunter chap 26 -
hunter x hunter chap 25 -
hunter x hunter chap 24 -
hunter x hunter chap 23 -
hunter x hunter chap 22 -
hunter x hunter chap 21 -
hunter x hunter chap 20 -
hunter x hunter chap 19 -
hunter x hunter chap 18 -
hunter x hunter chap 17 -
hunter x hunter chap 16 -
hunter x hunter chap 15 -
hunter x hunter chap 14 -
hunter x hunter chap 13 -
hunter x hunter chap 12 -
hunterxhunter chap1 1 -
hunter x hunter chap 10 -
hunter x hunter chap 9 -
hunter x hunter chap 8 -
hunter x hunter chap 7 -
hunter x hunter chap 6 -
hunter x hunter chap 5 -
hunter x hunter chap 4 -
hunter x hunter chap 3 -
hunter x hunter chap 2 -
hunter x hunter chap 1 -


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Onepunch-Man [update chap 56, next is 57]
Trò chơi của chúa - Kamisama no Iutoori II [update chap 60, next is 61] - Chống chỉ định yếu tim
Thú cưng của tôi là quỷ vương - Uchi no Maou Kamimasen yo [Update chap 5 - 6] - cực hot
HEAT - Thế Giới Ngầm [update chap 118 - 119, next is 120]
Rising x Rydeen [update chap 25, next is 26]
Gintama [update chap 351, 520, next is 521]
Tuyệt Địa Thiên Hành [update chap 7, next is 8]
Vô Hạn Khủng Bố [update chap 23, next is 24]
History's strongest Disciple Kenichi [update chap 185 mới nhất 583]
Naruto - Rock Lees Springtime of Youth [update chap 29 next is 30]
Mahou Sensei Negima! chap...
Miiko desu - Cô Bé Nhí ...
to love ru chap 138
Sun-Ken Rock chap 3
Thành Cát Tư Hãn Vol 1A
Phong Vân chap 3
Shibatora [update chap 13...
I love my little sister c...
Thần Đồng Đất Việt Tập 52
Crows chap 27

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/11/02 20:09
mvrick555 Email
2014/08/22 16:34
Có tin buồn cho fan Hunter x Hunter rồi mn ơi . Tác giả bị bệnh rồi, chắc sẽ không có ep mới.
jackteopro Email
2014/07/24 20:38
truyện hay mà thấy vẽ quá tệ ==
spring Email
2014/07/16 22:52
mong sớm được thấy năng lực thực sự của Ging, không biết Gon rồi ra sao :(
langtusitinh_91 Email
2014/07/10 08:42
mãi chưa có 2 tuần rồi
D.O.N Email
2014/06/22 16:11
fuck yeah! HxH tái xuất giang hồ :3
theend911 Email
2014/06/19 14:16
truyện này thích nhất là nhân vật Hisoka với tính cách Tà không ra tà, chính không ra chính. Phần mới này vẫn chưa thấy ảnh đâu, đang hóng.
0o0vip0o01998 Email
2014/06/07 13:33
ad ơi ad dịch từ 113 đến 200 đi sao e đang đọc lại thấy bỏ dở giữa chừng là sao ạ :-/ :((
ruacon123 Email
2014/06/06 08:49
hóng tân thế giới vãi. mong bác tác giả chịu khó ăn uống giữ sk , ko thôi ra đc vài chap lai nghỉ vài tháng thì chết mất ^^!
thanhdat92 Email
2014/06/05 18:16
Hahahaha! Cứ tưởng tác giả cho R.I.P Hunter x Hunter rồi chứ ai ngờ tự dưng thấy xuất hiện. Vui grin
ryuga Email
2014/06/05 12:45
die hồi nào cb ra chap mới ầm ầm r kìagringringrin
tainguyen123 Email
2014/03/18 20:27
tác giả die rồi ko có chap mới nữa đâu
nguyenwar Email
2014/03/04 19:53
add ơi sao ko ra chap mới dạ bộ nghỉ phát hành rồi hở zZ
pirateboyoha3 Email
2013/12/27 12:13
ad ơi ko ra chap mới ạ?
anhnoi Email
2013/10/13 16:34
ghi linh hoai ko dc ae ak thong cam may chu bao loi ko ghi linh ra dc
anhnoi Email
2013/10/13 16:31
chap tu 100>>199 tieng anh o linh nay ae
spring Email
2013/09/30 20:01
Nghe trên mạng nói tác giả bị bệnh hình như ko thể tiếp tục viết nữa,
tuanthien90 Email
2013/09/24 14:01
đùa nhau à sao trên trang chủ ghi 341 hử , ad làm ăn kiểu j thế , mà mn cho mình hỏi truyện hunter x hunter còn làm nữa hok thế mà chả thấy tập nào tử 1 năm tr rồi :( :( :(
tuanlsdd1998 Email
2013/09/24 10:17
na ná toriko
sinhdahoi Email
2013/08/26 20:28
sao chi co chap 95 thoi vay ttu chap 96 den chap 199 dau roi ADMIN oi phan hay nhat thi lai ko co la sao troi
blueplanet3979 Email
2013/08/17 15:05
hjx tac gia lan nay chac die that oy gan ca nam rui ma chua co chap moi nua
kensuchi10 Email
2013/07/03 18:03
Sao từ 251 hình ảnh dở vậy ad
Kein Email
2013/06/14 18:11
Mong các bạn dịch tiếp từ chap 95 đi :(cry
meokonhdvn Email
2013/06/07 18:34
ad ui up tiếp 95-199 đi crycrycry tks ad trc crycrycry
ku0gk0n Email
2013/05/31 05:35
cho hỏi chap vs kiên chimarena ở chap nào thế mọi người ??
jackteopro Email
2013/05/30 12:33
Dịch tiếp từ 95 đi ADmin ơi > <! Sao lại dở dang thế > <
thaikr12
2013/05/23 22:13
không có đoạn đánh nhau với kiến chimera hả ad
tungtdkpro Email
2013/05/23 17:19
chap dau voi kien chimme o chap nao the
Khóc Vì Ai Email
2013/05/21 18:51
AD ơi!!!CHhuyenj này không úp nữa sao mà lâu rồi chưa có chap mới vậy ta...
shadow Email
2013/05/20 21:56
sao mãi chưa chap ms vậy ad ?
Recca Email
2013/05/02 22:21
trước hết thank ad up truyện ... nhưng có thể up nhanh hơn đc kocrycrycry
Phân trang 1/5 Trang đầu 1 2 3 4 5 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X