Thông Báo Truyện
Nhà Tài Trợ
+1 Để đọc truyện nhanh hơn :

19 Feb.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {156}

Hunter x Hunter (update chap 110, 340, next is 341) Tieng viet, tv, Đọc Truyện Hunter x Hunter (update chap 110, 340, next is 341) Tieng viet, tv Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,
http://vechai.info/tag.php?tag=hunterxhunter
kicks vào để đến danh sách truyện nha

Tên truyện: Hunter x Hunter
Tên khác: ハンター×ハンター; 猎人; HUNTER×HUNTER;
HunterXHunter; HxH; 全職獵人
Tác giả: Togashi Yoshihiro
Thể loại: Action, Adventure, Anime, Fantasy, Shounen
Tình trạng: On-going
Năm phát hành: 1998
SUMMARY:
Hunter là gì? Là cái tên để người ta gọi những người đã qua được cuộc thi tuyển Hunter từ hàng vạn người. Họ những người có những khả năng phi thường, có thể săn tìm những báu vật, làm những việc mà không một người thường nào có thể mơ tới. Và phải đương đầu với nhiều khó khăn, hiểm nguy mà chúng ta chưa từng biết đến. Còn diễn biến thế nào thì xem rồi biết ... =
nguồn từ TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.comREAD ONLINE - DOWNLOAD

hunterxhunter chap 340.6 TV
hunterxhunter chap 340.5 TV
hunterxhunter chap 340 TV
hunterxhunter chap 339 TV
hunterxhunter chap 338 TV
hunterxhunter chap 337 TV
hunterxhunter chap 336 TV
hunterxhunter chap 335 TV
hunterxhunter chap 334 TV
hunterxhunter chap 333 TV
hunterxhunter chap 332 TV
hunterxhunter chap 331 TV
hunterxhunter chap 330 TV
hunterxhunter chap 329 TV
hunterxhunter chap 328 TV
hunterxhunter chap 327 TV
hunterxhunter chap 326 TV
hunterxhunter chap 325 TV
hunterxhunter chap 324 TV
hunterxhunter chap 323 TV
hunterxhunter chap 322 TV
hunterxhunter chap 321 TV
hunterxhunter chap 320 TV
hunterxhunter chap 319 TV
hunterxhunter chap 318 TV
hunterxhunter chap 317 TV
hunterxhunter chap 316 TV
hunterxhunter chap 315 TV
hunterxhunter chap 314 TV
hunterxhunter chap 313 - TV
hunterxhunter chap 312 - TV
hunterxhunter chap 311 -
hunterxhunter chap 310 -
hunterxhunter chap 309 -
hunterxhunter chap 308 -
hunterxhunter chap 307 -
hunterxhunter chap 306 -
hunterxhunter chap 305 -
hunterxhunter chap 304 -
hunterxhunter chap 303 -
hunterxhunter chap 302 -
hunterxhunter chap 301 -
hunterxhunter chap 300 -
hunterxhunter chap 299
hunterxhunter chap 298 -
hunterxhunter chap 297 -
hunterxhunter chap 296 -
hunterxhunter chap 295 -
hunterxhunter chap 294 -
hunterxhunter chap 293 -
hunterxhunter chap 292 -
hunterxhunter chap 291 -
hunterxhunter tập 28 chap 290 -
hunterxhunter tập 28 chap 289 -
hunterxhunter tập 28 chap 288 -
hunterxhunter tập 28 chap 287 -
hunterxhunter tập 28 chap 286 -
hunterxhunter tập 28 chap 285 -
hunterxhunter tập 28 chap 284 -
hunterxhunter tập 28 chap 283 -
hunterxhunter tập 28 chap 282 -
hunterxhunter tập 28 chap 281 -
hunterxhunter tập 27 chap 280 -
hunterxhunter tập 27 chap 279 -
hunterxhunter tập 27 chap 278 -
hunterxhunter tập 27 chap 277 -
hunterxhunter tập 27 chap 276 -
hunterxhunter tập 27 chap 275 -
hunterxhunter tập 27 chap 274 -
hunterxhunter tập 27 chap 273 -
hunterxhunter tập 27 chap 272 -
hunterxhunter tập 27 chap 271 -
hunterxhunter tập 26 chap 270 -
hunterxhunter tập 26 chap 269 -
hunterxhunter tập 26 chap 268 -
hunterxhunter tập 26 chap 267 -
hunterxhunter tập 26 chap 266 -
hunterxhunter tập 26 chap 265 -
hunterxhunter tập 26 chap 264 -
hunterxhunter tập 26 chap 263 -
hunterxhunter tập 26 chap 262 -
hunterxhunter tập 26 chap 261 -
hunterxhunter tập 26 chap 260 -
hunterxhunter tập 25 chap 259 -
hunterxhunter tập 25 chap 258 -
hunterxhunter tập 25 chap 257 -
hunterxhunter tập 25 chap 256 -
hunterxhunter tập 25 chap 255 -
hunterxhunter tập 25 chap 254 -
hunterxhunter tập 25 chap 253 -
hunterxhunter tập 25 chap 252 -
hunterxhunter tập 25 chap 251 -
hunterxhunter tập 25 chap 250 -
hunterxhunter tập 24 chap 249 -
hunterxhunter tập 24 chap 248 -
hunterxhunter tập 24 chap 247 -
hunterxhunter tập 24 chap 246 -
hunterxhunter tập 24 chap 245 -
hunterxhunter tập 24 chap 244 -
hunterxhunter tập 24 chap 243 -
hunterxhunter tập 24 chap 242 -
hunterxhunter tập 24 chap 241 -
hunterxhunter tập 23 chap 240 -
hunterxhunter tập 23 chap 239 -
hunterxhunter tập 23 chap 238 -
hunterxhunter tập 23 chap 237 -
hunterxhunter tập 23 chap 236 -
hunterxhunter tập 23 chap 235 -
hunterxhunter tập 23 chap 234 -
hunterxhunter tập 23 chap 233 -
hunterxhunter tập 23 chap 232 -
hunterxhunter tập 23 chap 231 -
hunterxhunter tập 22 chap 230 -
hunterxhunter tập 22 chap 229 -
hunterxhunter tập 22 chap 228 -
hunterxhunter tập 22 chap 227 -
hunterxhunter tập 22 chap 226 -
hunterxhunter tập 22 chap 225 -
hunterxhunter tập 22 chap 224 -
hunterxhunter tập 22 chap 223 -
hunterxhunter tập 22 chap 222 -
hunterxhunter tập 22 chap 221 -
hunterxhunter tập 21 chap 220 -
hunterxhunter tập 21 chap 219 -
hunterxhunter tập 21 chap 218 -
hunterxhunter tập 21 chap 217 -
hunterxhunter tập 21 chap 216 -
hunterxhunter tập 21 chap 215 -
hunterxhunter tập 21 chap 214 -
hunterxhunter tập 21 chap 213 -
hunterxhunter tập 21 chap 212 -
hunterxhunter tập 21 chap 211 -
hunterxhunter tập 20 chap 210 -
hunterxhunter tập 20 chap 209 -
hunterxhunter tập 20 chap 208 -
hunterxhunter tập 20 chap 207 -
hunterxhunter tập 20 chap 206 -
hunterxhunter tập 20 chap 205 -
hunterxhunter tập 20 chap 204 -
hunterxhunter tập 20 chap 203 -
hunterxhunter tập 20 chap 202 -
hunterxhunter tập 20 chap 201 -
hunterxhunter tập 20 chap 200 -
hunterxhunter chap 110 -
hunterxhunter chap 109 -
hunterxhunter chap 108 -
hunterxhunter chap 107 -
hunterxhunter chap 106 -
hunterxhunter chap 105 -
hunterxhunter chap 104 -
hunterxhunter chap 103 -
hunterxhunter chap 102 -
hunterxhunter chap 101 -
hunterxhunter chap 100 -
hunterxhunter chap 99 -
hunterxhunter chap 98 -
hunterxhunter chap 97 -
hunterxhunter chap 96 -
hunterxhunter chap 95 -
hunterxhunter chap 94 -
hunterxhunter chap 93 -
hunterxhunter chap 92 -
hunterxhunter chap 91 -
hunterxhunter chap 90 -
hunterxhunter chap 89 -
hunterxhunter chap 88 -
hunterxhunter chap 87 -
hunterxhunter chap 86 -
hunterxhunter chap 85 -
hunterxhunter chap 84 -
hunterxhunter chap 83 -
hunterxhunter chap 82 -
hunterxhunter chap 81 -
hunterxhunter chap 80 -
hunterxhunter chap 79 -
hunterxhunter chap 78 -
hunterxhunter chap 77 -
hunterxhunter chap 76 -
hunterxhunter chap 75 -
hunterxhunter chap 74 -
hunterxhunter chap 73 -
hunterxhunter chap 72 -
hunterxhunter chap 71 -
hunterxhunter chap 70 -
hunterxhunter chap 69 -
hunterxhunter chap 68 -
hunterxhunter chap 67 -
hunterxhunter chap 66 -
hunterxhunter chap 65 -
hunterxhunter chap 64 -
hunterxhunter chap 63 -
hunterxhunter chap 62 -
hunterxhunter chap 61 -
hunterxhunter chap 60 -
hunterxhunter chap 59 -
hunterxhunter chap 58 -
hunterxhunter chap 57 -
hunterxhunter chap 56 -
hunterxhunter chap 55 -
hunterxhunter chap 54 -
hunterxhunter chap 53 -
hunterxhunter chap 52 -
hunterxhunter chap 51 -
hunterxhunter chap 50 -
hunterxhunter chap 49 -
hunterxhunter chap 48 -
hunterxhunter chap 47 -
hunterxhunter chap 46 -
hunterxhunter chap 45 -
hunterxhunter chap 44 -
hunterxhunter chap 43 -
hunterxhunter chap 42 -
hunterxhunter chap 41 -
hunterxhunter chap 40 -
hunterxhunter chap 39 -
hunterxhunter chap 38 -
hunterxhunter chap 37 -
hunterxhunter chap 36 -
hunterxhunter chap 35 -
hunterxhunter chap 34 -
hunterxhunter chap 33 -
hunterxhunter chap 32 -
hunterxhunter chap 31 -
hunterxhunter chap 30 -
hunterxhunter chap 29 -
hunterxhunter chap 28 -
hunterxhunter chap 27 -
hunterxhunter chap 26 -
hunterxhunter chap 25 -
hunterxhunter chap 24 -
hunterxhunter chap 23 -
hunterxhunter chap 22 -
hunterxhunter chap 21 -
hunterxhunter chap 20 -
hunterxhunter chap 19 -
hunterxhunter chap 18 -
hunterxhunter chap 17 -
hunterxhunter chap 16 -
hunterxhunter chap 15 -
hunterxhunter chap 14 -
hunterxhunter chap 13 -
hunterxhunter chap 12 -
hunterxhunter chap1 1 -
hunterxhunter chap 10 -
hunterxhunter chap 9 -
hunterxhunter chap 8 -
hunterxhunter chap 7 -
hunterxhunter chap 6 -
hunterxhunter chap 5 -
hunterxhunter chap 4 -
hunterxhunter chap 3 -
hunterxhunter chap 2 -
hunterxhunter chap 1 -


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 381, next is 382] Tiếng việt,tv
Ao no Exorcist - Blue Exorcist [update chap 55, next is 56]
Huyễn Thế Ký [update chap 4, next is 5]
Song Hùng Kỳ Hiệp [update chap 143, next is 144]
Cửu Đỉnh Ký [update chap 54 next is 55]
One Piece - Digital Colored Comics [update chap 65, next is 66]
Thiếu niên vương 2 - Shana oh Yoshitsune II [chap 56.1 Next is 57]
Thiết Tướng tung hoành [update chap 111 next is 112]
Tower of God 2 [update chap 86 next is 87]
Tuyệt Thế Vô Song [chap 144, next is 145]
Yu-Gi-Oh! R chap 2
Zig Zag [update chap 2, n...
Katekyou Hitman Reborn ch...
Truyện cười 18+ phần 12
Psyren chap 130
Nurarihyon no mago Chap 0...
Yoru To Yakusoku
Thần Chưởng Long Kiếm Phi...
20th Century Boy chap 130
D.Gray-Man chap 152

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/02/18 23:36
tainguyen123 Email
2014/03/18 20:27
tác giả die rồi ko có chap mới nữa đâu
nguyenwar Email
2014/03/04 19:53
add ơi sao ko ra chap mới dạ bộ nghỉ phát hành rồi hở zZ
pirateboyoha3 Email
2013/12/27 12:13
ad ơi ko ra chap mới ạ?
anhnoi Email
2013/10/13 16:34
ghi linh hoai ko dc ae ak thong cam may chu bao loi ko ghi linh ra dc
anhnoi Email
2013/10/13 16:31
chap tu 100>>199 tieng anh o linh nay ae
spring Email
2013/09/30 20:01
Nghe trên mạng nói tác giả bị bệnh hình như ko thể tiếp tục viết nữa,
tuanthien90 Email
2013/09/24 14:01
đùa nhau à sao trên trang chủ ghi 341 hử , ad làm ăn kiểu j thế , mà mn cho mình hỏi truyện hunter x hunter còn làm nữa hok thế mà chả thấy tập nào tử 1 năm tr rồi :( :( :(
tuanlsdd1998 Email
2013/09/24 10:17
na ná toriko
sinhdahoi Email
2013/08/26 20:28
sao chi co chap 95 thoi vay ttu chap 96 den chap 199 dau roi ADMIN oi phan hay nhat thi lai ko co la sao troi
blueplanet3979 Email
2013/08/17 15:05
hjx tac gia lan nay chac die that oy gan ca nam rui ma chua co chap moi nua
kensuchi10 Email
2013/07/03 18:03
Sao từ 251 hình ảnh dở vậy ad
Kein Email
2013/06/14 18:11
Mong các bạn dịch tiếp từ chap 95 đi :(cry
meokonhdvn Email
2013/06/07 18:34
ad ui up tiếp 95-199 đi crycrycry tks ad trc crycrycry
ku0gk0n Email
2013/05/31 05:35
cho hỏi chap vs kiên chimarena ở chap nào thế mọi người ??
jackteopro Email
2013/05/30 12:33
Dịch tiếp từ 95 đi ADmin ơi > <! Sao lại dở dang thế > <
thaikr12
2013/05/23 22:13
không có đoạn đánh nhau với kiến chimera hả ad
tungtdkpro Email
2013/05/23 17:19
chap dau voi kien chimme o chap nao the
Khóc Vì Ai Email
2013/05/21 18:51
AD ơi!!!CHhuyenj này không úp nữa sao mà lâu rồi chưa có chap mới vậy ta...
shadow Email
2013/05/20 21:56
sao mãi chưa chap ms vậy ad ?
Recca Email
2013/05/02 22:21
trước hết thank ad up truyện ... nhưng có thể up nhanh hơn đc kocrycrycry
fan_manga Email
2013/05/02 04:26
up 94 -199 lun đi ad lở dở thế crycry
lunar Email
2013/05/02 03:00
Truyện này tính ra lâu lắm rồi đó cứ ra dc vài tập là ngưng lúc phát hành truyện này là lúc cũng đang bắt đầu truyện subasa @@! 20 năm rùi mà chưa dc đọc hết :((
phamtinh Email
2013/04/02 07:25
sao tu nhien 60 ruy toi 200 zây may tap kja dau
BANKAI Email
2013/01/09 18:26
sao ma mai k co tap moi vay nhi chan qua di
bakaquoc Email
2013/01/03 11:37
ai muon doc nhung trang con thieu thi hay vao magahere la co .tuy toan tieng anh nhung hieu so so cung duoc
boonle Email
2012/12/18 01:34
ủa episode tập 93 là chap 185 hay 186 sao k có vậy
nhoc_ntkh Email
2012/12/13 11:33
sao đọc tới cháp 86 tìm k thấy cháp 87, mà lên thẳng tập 22 cháp 261 vậy. mất mẹ khúc đầu những ai mới đọc sao hiêu.
yaiba2289 Email
2012/12/04 19:41
Ngon.Có lại rồi :))
tranthihuongthao Email
2012/11/03 19:42
t muon dowload thi lam the nao
tranthihuongthao Email
2012/11/03 19:41
t muon dowload ve thi lam the nao??????????
Phân trang 1/4 Trang đầu 1 2 3 4 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X