Thông Báo Truyện
   

19 Dec.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {223}

Magi - Aladin [update chap 249], Đọc Truyện Magi - Aladin [update chap 249] Tiếng Việt

Tags: , , ,

Magi Aladin - Magi - The Labyrinth Of Magic


Tên Truyện : Magi Aladin- Magi - The Labyrinth Of Magic
Tác giả : Ohtaka Shinobu
Nhóm Scan : Ala Atra
Thể loại : Adventure, Fantasy, Shounen
Hiện tại : Ongoing ( 6 Chapter )
Nguồn : manhuavn.com
Translator : feidongwong
Editor : truongvekien
Nội Dung :

Nhân vật chính trong truyện là cậu bé tên là Aladin, người có cây sáo kỳ dịu vì ở bên trong nó có 1 vị thần. Khi vị thần được triệu hồi thì không có đầu, có một cơ thể với cơ bắp khủng , nhưng lại rất... nhát gái, khi bị cô gái nào đụng thì vị thần ấy lập tức xĩu vì xấu hổ

ÐỌC ONLINE

Magi - Aladin Chap 249
Magi - Aladin Chap 248
Magi - Aladin Chap 247
Magi - Aladin Chap 246
Magi - Aladin Chap 245
Magi - Aladin Chap 244
Magi - Aladin Chap 243
Magi - Aladin Chap 242
Magi - Aladin Chap 241
Magi - Aladin Chap 240
Magi - Aladin Chap 239
Magi - Aladin Chap 238
Magi - Aladin Chap 237
Magi - Aladin Chap 236
Magi - Aladin Chap 235
Magi - Aladin Chap 234
Magi - Aladin Chap 233
Magi - Aladin Chap 232
Magi - Aladin Chap 231
Magi - Aladin Chap 230
Magi - Aladin Chap 229
Magi - Aladin Chap 228
Magi - Aladin Chap 227
Magi - Aladin Chap 226
Magi - Aladin Chap 225
Magi - Aladin Chap 224
Magi - Aladin Chap 223
Magi - Aladin Chap 222
Magi - Aladin Chap 221
Magi - Aladin Chap 220
Magi - Aladin Chap 219
Magi - Aladin Chap 218
Magi - Aladin Chap 217
Magi - Aladin Chap 216
Magi - Aladin Chap 215
Magi - Aladin Chap 214
Magi - Aladin Chap 213
Magi - Aladin Chap 212
Magi - Aladin Chap 211
Magi - Aladin Chap 210
Magi - Aladin Chap 209
Magi - Aladin Chap 208
Magi - Aladin Chap 207
Magi - Aladin Chap 206
Magi - Aladin Chap 205
Magi - Aladin Chap 204
Magi - Aladin Chap 203
Magi - Aladin Chap 202
Magi - Aladin Chap 201
Magi - Aladin Chap 200
Magi - Aladin Chap 199
Magi - Aladin Chap 198
Magi - Aladin Chap 197
Magi - Aladin Chap 196
Magi - Aladin Chap 195
Magi - Aladin Chap 194
Magi - Aladin Chap 193
Magi - Aladin Chap 192
Magi - Aladin Chap 191
Magi - Aladin Chap 190
Magi - Aladin Chap 189
Magi - Aladin Chap 188
Magi - Aladin Chap 187
Magi - Aladin Chap 186
Magi - Aladin Chap 185
Magi - Aladin Chap 184
Magi - Aladin Chap 183
Magi - Aladin Chap 182
Magi - Aladin Chap 181
Magi - Aladin Chap 180
Magi - Aladin Chap 179
Magi - Aladin Chap 178
Magi - Aladin Chap 177
Magi - Aladin Chap 176
Magi - Aladin Chap 175
Magi - Aladin Chap 174
Magi - Aladin Chap 173
Magi - Aladin Chap 172
Magi - Aladin Chap 171
Magi - Aladin Chap 170
Magi - Aladin Chap 169
Magi - Aladin Chap 168
Magi - Aladin Chap 167
Magi - Aladin Chap 166
Magi - Aladin Chap 165
Magi - Aladin Chap 164
Magi - Aladin Chap 163
Magi - Aladin Chap 162
Magi - Aladin Chap 161
Magi - Aladin Chap 160
Magi - Aladin Chap 159
Magi - Aladin Chap 158
Magi - Aladin Chap 157
Magi - Aladin Chap 156
Magi - Aladin Chap 155
Magi - Aladin Chap 154
Magi - Aladin Chap 153
Magi - Aladin Chap 152
Magi - Aladin Chap 151
Magi - Aladin Chap 150
Magi - Aladin Chap 149
Magi - Aladin Chap 148
Magi - Aladin Chap 147
Magi - Aladin Chap 146
Magi - Aladin Chap 145
Magi - Aladin Chap 144
Magi - Aladin Chap 143
Magi - Aladin Chap 142
Magi - Aladin Chap 141
Magi - Aladin Chap 140
Magi - Aladin Chap 139
Magi - Aladin Chap 138
Magi - Aladin Chap 137
Magi - Aladin Chap 136
Magi - Aladin Chap 135
Magi - Aladin Chap 134
Magi - Aladin Chap 133
Magi - Aladin Chap 132
Magi - Aladin Chap 131
Magi - Aladin Chap 130
Magi - Aladin Chap 129
Magi - Aladin Chap 128
Magi - Aladin Chap 127
Magi - Aladin Chap 126
Magi - Aladin Chap 125
Magi - Aladin Chap 124
Magi - Aladin Chap 123
Magi - Aladin Chap 122
Magi - Aladin Chap 121
Magi - Aladin Chap 120
Magi - Aladin Chap 119
Magi - Aladin Chap 118
Magi - Aladin Chap 117
Magi - Aladin Chap 116
Magi - Aladin Chap 115
Magi - Aladin Chap 114
Magi - Aladin Chap 113
Magi - Aladin Chap 112
Magi - Aladin Chap 111
Magi - Aladin Chap 110
Magi - Aladin Chap 109
Magi - Aladin Chap 108
Magi - Aladin Chap 107
Magi - Aladin Chap 106
Magi - Aladin Chap 105
Magi - Aladin Chap 104
Magi - Aladin Chap 103
Magi - Aladin Chap 102
Magi - Aladin Chap 101
Magi - Aladin Chap 100
Magi - Aladin Chap 99
Magi - Aladin Chap 98
Magi - Aladin Chap 97
Magi - Aladin Chap 96
Magi - Aladin Chap 95
Magi - Aladin Chap 94
Magi - Aladin Chap 93
Magi - Aladin Chap 92
Magi - Aladin Chap 91
Magi - Aladin Chap 90
Magi - Aladin Chap 89
Magi - Aladin Chap 88
Magi - Aladin Chap 87
Magi - Aladin Chap 86
Magi - Aladin Chap 85
Magi - Aladin Chap 84
Magi - Aladin Chap 83
Magi - Aladin Chap 82
Magi - Aladin Chap 81
Magi - Aladin Chap 80
Magi - Aladin Chap 79
Magi - Aladin Chap 78
Magi - Aladin Chap 77
Magi - Aladin Chap 76
Magi - Aladin Chap 75
Magi - Aladin Chap 74
Magi - Aladin Chap 73
Magi - Aladin Chap 72
Magi - Aladin Chap 71
Magi - Aladin Chap 70
Magi - Aladin Chap 69
Magi - Aladin Chap 68
Magi - Aladin Chap 67
Magi - Aladin Chap 66
Magi - Aladin Chap 65
Magi - Aladin Chap 64
Magi - Aladin Chap 63
Magi - Aladin Chap 62
Magi - Aladin Chap 61
Magi - Aladin Chap 60
Magi - Aladin Chap 59
Magi - Aladin Chap 58
Magi - Aladin Chap 57
Magi - Aladin Chap 56
Magi - Aladin Chap 55
Magi - Aladin Chap 54
Magi - Aladin Chap 53
Magi - Aladin Chap 52
Magi - Aladin Chap 51
Magi - Aladin Chap 50
Magi - Aladin Chap 49
Magi - Aladin Chap 48
Magi - Aladin Chap 47
Magi - Aladin Chap 46
Magi - Aladin Chap 45
Magi - Aladin Chap 44
Magi - Aladin Chap 43
Magi - Aladin Chap 42
Magi - Aladin Chap 41
Magi - Aladin Chap 40
Magi - Aladin Chap 39
Magi - Aladin Chap 38
Magi - Aladin Chap 37
Magi - Aladin Chap 36
Magi - Aladin Chap 35
Magi - Aladin Chap 34
Magi - Aladin Chap 33
Magi - Aladin Chap 32
Magi - Aladin Chap 31
Magi - Aladin Chap 30
Magi - Aladin Chap 29
Magi - Aladin Chap 28
Magi - Aladin Chap 27
Magi - Aladin Chap 26
Magi - Aladin Chap 25
Magi - Aladin Chap 24
Magi - Aladin Chap 23
Magi - Aladin Chap 22
Magi - Aladin Chap 21
Magi - Aladin Chap 20
Magi - Aladin Chap 19
Magi - Aladin Chap 18
Magi - Aladin Chap 17
Magi - Aladin Chap 16
Magi - Aladin Chap 15
Magi - Aladin Chap 14
Magi - Aladin Chap 13
Magi - Aladin Chap 12
Magi - Aladin Chap 11
Magi - Aladin Chap 10
Magi - Aladin Chap 9
Magi - Aladin Chap 8
Magi - Aladin Chap 7
Magi - Aladin Chap 6
Magi - Aladin Chap 5
Magi - Aladin Chap 4
Magi - Aladin Chap 3
Magi - Aladin Chap 2
Magi - Aladin Chap 1Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/12/19 19:01
hanhfanny Email
2014/07/10 16:58
envyenvy hay quá nhóm dịch nhanh cái
danhthiep119 Email
2014/06/25 21:49
hú tks nhóm dịch mong nhóm sẽ tiếp tục công việc 1 cách trôi chảy grinzan
vothuclong
2014/04/26 19:42
truyện die rồi ak :((( sao ko thấy ra chap mới???
xboyxboyhai Email
2014/03/04 16:29
TUYET VOI --- LAN DAU TIEN THAY VECHAI DICH TRUYEN NAY SOM NHAT DAY
kanganan Email
2014/02/25 17:57
hay wa up nhah nha
xboyxboyhai Email
2014/02/17 15:59
tuyet voi ===
vedau171999 Email
2014/01/30 12:53
mk xem magi từ lúc nó ms phát hành tập 1 cực hay cực gay cấn nên rất mong ad sẽ up lên nhìu chap ms. Please!
shy
vothuclong
2014/01/16 21:58
chuyện hay thế này sao ít người biết v~
xboyxboyhai Email
2014/01/01 23:24
sao k ra chap moi vay adđ cho nó đóng băng luôn oy hả @@
baongoc310101 Email
2013/12/18 21:18
Tại seo Balbadd lại trở thành 1 fần của Kou chứ?sweatsweatTội nghiệp Alibaba làm seocrycry
thinhpro221 Email
2013/10/04 10:13
Truyện hay quá, tiếc là magi của Reim chết rồi híc híc
bananabig Email
2013/08/23 16:02
die hết cả hình rùi thím ơi -_-
binhngthai Email
2013/08/04 16:19
truyện tiếng anh trên mangachapter.nét lên chap 191 roi
diep Email
2013/07/19 22:56
truyen hay thiet do.mong chap sau!!!shyzan
anhtuanvn169 Email
2013/05/25 09:26
truyện này càng ngày càng hay , cốt truyện hấp dẫn ko thua gì Onepiece envyshyshyshyshy
kid Email
2013/04/22 11:49
woanh loi zu'
I.return7524 Email
2013/03/25 17:38
Ra chap 100 voi chap 101 roi` kia`
uk_thianhjuay Email
2013/03/08 19:34
ủa ra tới tập 14 rou mà chap99 mới tập 11 thì fai?...question
yuiko Email
2013/02/16 21:16
lau wa ak unhappyunhappyunhappyunhappyunhappyunhappyunhappyunhappy
Titania Email
2013/02/03 10:48
chap 97 ko đọc đc ad ơi
25701
2013/02/02 17:57
Đệch! Forum bảo có chap 97 thì vào! Ai ngờ lại không có chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nhoxheo1812 Email
2012/11/10 11:19
sao lâu có chap wá zậy shuai ở ngoài đã đến đoạn đánh xong mê cũng mới và đang đánh zới bọn bên rukh ác rùi
Zenshin Email
2012/11/09 21:55
sinbad sắp đám cưới đê ae ơi =))
vampirekhatmau
2012/09/16 09:53
truyen hay qua up nhanh di cac bac oiiiiiiiilovelove
yoman746 Email
2012/08/28 20:21
nhanh up chap 69 đi truyện hay
envyenvyenvy
Titania Email
2012/08/25 11:38
nhóm dịch up nhanh để đọc nào
yoman746 Email
2012/08/24 11:49
up nha h lên bạn ơi ở ngoài Kim Đồng ra tập 11 rồi đấy
sweatsweatsweatsweatsweatsweatsweat
nhoxheo1812 Email
2012/08/11 11:01
Truyện này ở ngoài phát hành ra nhìu hơn trong này rùi shuaishuai mong là mọi người dịch nhanh hơn nha
!!!!!!!!!!!!!!!!!! Email
2012/07/10 10:03
uiiii!!! truyen hay qua >_< mong chap tip theo qua dishyshyshy
thienthansh01 Email
2012/07/09 08:23
pac oi wed nhanh di
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X