Thông Báo Truyện
   

22 Feb.2013
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {62}

Mahou Sensei Negima! [update chap 355] end, Đọc Truyện Mahou Sensei Negima! [update chap 355] end Tiếng Việt

Tags: , ,

Mahou Sensei Negima!
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


Mahou Sensei Negima!
Tác giả: Ken Akamatsu
Tên khác: Mahou Sensei Negima!; Negima! Magister Negi Magi
Thể loại: Action, Comedy, Ecchi, Fantasy, Harem, Romance, School Life
Negi Springfield, một cậu bé 10 tuổi, vừa hoàn thành khóa học Pháp sư (Mage) tại một nơi nào đó thuộc xứ Wales. Trong tấm bằng tốt nghiệp của mình, Negi nhận nhiệm vụ cho cuộc tập huấn, tiến tới một bước cao hơn là trở thành một Magister Magi. Nhiệm vụ đó là đến Nhật Bản, làm thầy giáo cho một trường nữ sinh cấp 3... blah blah blah
P/S: Nghiêm cấm trẻ em dưới 15 tuổi!!!
nguồn: vnsharing.net || konokowu || easycome.us || emvanh.com + truyenmoi.com || blogtruyen.com || Infinityđọc online

Mahou Sensei Negima! chap 355
Mahou Sensei Negima! chap 354
Mahou Sensei Negima! chap 353
Mahou Sensei Negima! chap 352
Mahou Sensei Negima! chap 351
Mahou Sensei Negima! chap 350
Mahou Sensei Negima! chap 349
Mahou Sensei Negima! chap 348
Mahou Sensei Negima! chap 347
Mahou Sensei Negima! chap 346
Mahou Sensei Negima! chap 345
Mahou Sensei Negima! chap 344
Mahou Sensei Negima! chap 343
Mahou Sensei Negima! chap 342
Mahou Sensei Negima! chap 341
Mahou Sensei Negima! chap 340
Mahou Sensei Negima! chap 339
Mahou Sensei Negima! chap 338
Mahou Sensei Negima! chap 337
Mahou Sensei Negima! chap 336
Mahou Sensei Negima! chap 335
Mahou Sensei Negima! chap 334
Mahou Sensei Negima! chap 333
Mahou Sensei Negima! chap 332
Mahou Sensei Negima! chap 331
Mahou Sensei Negima! chap 330
Mahou Sensei Negima! chap 329
Mahou Sensei Negima! chap 328
Mahou Sensei Negima! chap 327
Mahou Sensei Negima! chap 326
Mahou Sensei Negima! chap 325
Mahou Sensei Negima! chap 324
Mahou Sensei Negima! chap 323
Mahou Sensei Negima! chap 322
Mahou Sensei Negima! chap 321
Mahou Sensei Negima! chap 320
Mahou Sensei Negima! chap 319
Mahou Sensei Negima! chap 318
Mahou Sensei Negima! chap 317
Mahou Sensei Negima! chap 316
Mahou Sensei Negima! chap 315
Mahou Sensei Negima! chap 314
Mahou Sensei Negima! chap 313
Mahou Sensei Negima! chap 312
Mahou Sensei Negima! chap 311
Mahou Sensei Negima! chap 310
Mahou Sensei Negima! chap 309
Mahou Sensei Negima! chap 308
Mahou Sensei Negima! chap 307
Mahou Sensei Negima! chap 306
Mahou Sensei Negima chap 305
Mahou Sensei Negima chap 304
Mahou Sensei Negima chap 303
Mahou Sensei Negima chap 302
Mahou Sensei Negima chap 301
Mahou Sensei Negima chap 300
Mahou Sensei Negima chap 299
Mahou Sensei Negima chap 298
Mahou Sensei Negima chap 297
Mahou Sensei Negima chap 296
Mahou Sensei Negima chap 295
Mahou Sensei Negima chap 294
Mahou Sensei Negima chap 293
Mahou Sensei Negima chap 292
Mahou Sensei Negima chap 291
Mahou Sensei Negima chap 290
Mahou Sensei Negima chap 289
Mahou Sensei Negima chap 288
Mahou Sensei Negima chap 287
Mahou Sensei Negima chap 286
Mahou Sensei Negima chap 285
Mahou Sensei Negima chap 284
Mahou Sensei Negima chap 283
Mahou Sensei Negima chap 282
Mahou Sensei Negima chap 281
Mahou Sensei Negima chap 280
Mahou Sensei Negima chap 279
Mahou Sensei Negima chap 278
Mahou Sensei Negima chap 277
Mahou Sensei Negima chap 276
Mahou Sensei Negima chap 275
Mahou Sensei Negima chap 274
Mahou Sensei Negima chap 273
Mahou Sensei Negima chap 272
Mahou Sensei Negima chap 271
Mahou Sensei Negima chap 270
Mahou Sensei Negima chap 269
Mahou Sensei Negima chap 268
Mahou Sensei Negima chap 267
Mahou Sensei Negima chap 266
Mahou Sensei Negima chap 265
Mahou Sensei Negima chap 264
Mahou Sensei Negima chap 263
Mahou Sensei Negima chap 262
Mahou Sensei Negima chap 261
Mahou Sensei Negima chap 260
Mahou Sensei Negima chap 259
Mahou Sensei Negima chap 258
Mahou Sensei Negima chap 257
Mahou Sensei Negima chap 256
Mahou Sensei Negima chap 255
Mahou Sensei Negima chap 254
Mahou Sensei Negima chap 253
Mahou Sensei Negima chap 252
Mahou Sensei Negima chap 251
Mahou Sensei Negima chap 250
Mahou Sensei Negima chap 249
Mahou Sensei Negima chap 248
Mahou Sensei Negima chap 247
Mahou Sensei Negima chap 246
Mahou Sensei Negima chap 245
Mahou Sensei Negima chap 244
Mahou Sensei Negima chap 243
Mahou Sensei Negima chap 242
Mahou Sensei Negima chap 241
Mahou Sensei Negima chap 240
Mahou Sensei Negima chap 239
Mahou Sensei Negima chap 238
Mahou Sensei Negima chap 237
Mahou Sensei Negima chap 236
Mahou Sensei Negima chap 235
Mahou Sensei Negima chap 234
Mahou Sensei Negima chap 233
Mahou Sensei Negima chap 232
Mahou Sensei Negima chap 231
Mahou Sensei Negima chap 230
Mahou Sensei Negima chap 229
Mahou Sensei Negima chap 228
Mahou Sensei Negima chap 227
Mahou Sensei Negima chap 226
Mahou Sensei Negima chap 225
Mahou Sensei Negima chap 224
Mahou Sensei Negima chap 223
Mahou Sensei Negima chap 222
Mahou Sensei Negima chap 221
Mahou Sensei Negima chap 220
Mahou Sensei Negima chap 219
Mahou Sensei Negima chap 218
Mahou Sensei Negima chap 217
Mahou Sensei Negima chap 216
Mahou Sensei Negima chap 215
Mahou Sensei Negima chap 214
Mahou Sensei Negima chap 213
Mahou Sensei Negima chap 212
Mahou Sensei Negima chap 211
Mahou Sensei Negima chap 210
Mahou Sensei Negima chap 209
Mahou Sensei Negima chap 208
Mahou Sensei Negima chap 207
Mahou Sensei Negima chap 206
Mahou Sensei Negima chap 205
Mahou Sensei Negima chap 204
Mahou Sensei Negima chap 203
Mahou Sensei Negima chap 202
Mahou Sensei Negima chap 201
Mahou Sensei Negima chap 200
Mahou Sensei Negima chap 199
Mahou Sensei Negima chap 198
Mahou Sensei Negima chap 197
Mahou Sensei Negima chap 196
Mahou Sensei Negima chap 195
Mahou Sensei Negima chap 194
Mahou Sensei Negima chap 193
Mahou Sensei Negima chap 192
Mahou Sensei Negima chap 191
Mahou Sensei Negima chap 190
Mahou Sensei Negima chap 189
Mahou Sensei Negima chap 188
Mahou Sensei Negima chap 187
Mahou Sensei Negima chap 186
Mahou Sensei Negima chap 185
Mahou Sensei Negima chap 184
Mahou Sensei Negima chap 183
Mahou Sensei Negima chap 182
Mahou Sensei Negima chap 181
Mahou Sensei Negima chap 180
Mahou Sensei Negima chap 179
Mahou Sensei Negima chap 178
Mahou Sensei Negima chap 177
Mahou Sensei Negima chap 176
Mahou Sensei Negima chap 175
Mahou Sensei Negima chap 174
Mahou Sensei Negima chap 173
Mahou Sensei Negima chap 172
Mahou Sensei Negima chap 171
Mahou Sensei Negima chap 170
Mahou Sensei Negima chap 169
Mahou Sensei Negima chap 168
Mahou Sensei Negima chap 167
Mahou Sensei Negima chap 166
Mahou Sensei Negima chap 165
Mahou Sensei Negima chap 164
Mahou Sensei Negima chap 163
Mahou Sensei Negima chap 162
Mahou Sensei Negima chap 161
Mahou Sensei Negima chap 160
Mahou Sensei Negima chap 159
Mahou Sensei Negima chap 158
Mahou Sensei Negima chap 157
Mahou Sensei Negima chap 156
Mahou Sensei Negima chap 155
Mahou Sensei Negima chap 154
Mahou Sensei Negima chap 153
Mahou Sensei Negima chap 152
Mahou Sensei Negima chap 151
Mahou Sensei Negima chap 150
Mahou Sensei Negima chap 149
Mahou Sensei Negima chap 148
Mahou Sensei Negima chap 147
Mahou Sensei Negima chap 146
Mahou Sensei Negima chap 145
Mahou Sensei Negima chap 144
Mahou Sensei Negima chap 143
Mahou Sensei Negima chap 142
Mahou Sensei Negima chap 141
Mahou Sensei Negima chap 140
Mahou Sensei Negima chap 139
Mahou Sensei Negima chap 138
Mahou Sensei Negima chap 137
Mahou Sensei Negima chap 136
Mahou Sensei Negima chap 135
Mahou Sensei Negima chap 134
Mahou Sensei Negima chap 133
Mahou Sensei Negima chap 132
Mahou Sensei Negima chap 131
Mahou Sensei Negima chap 130
Mahou Sensei Negima chap 129
Mahou Sensei Negima chap 128
Mahou Sensei Negima chap 127
Mahou Sensei Negima chap 126
Mahou Sensei Negima chap 125
Mahou Sensei Negima chap 124
Mahou Sensei Negima chap 123
Mahou Sensei Negima chap 122
Mahou Sensei Negima chap 121
Mahou Sensei Negima chap 120
Mahou Sensei Negima chap 119
Mahou Sensei Negima chap 118
Mahou Sensei Negima chap 117
Mahou Sensei Negima chap 116
Mahou Sensei Negima chap 115
Mahou Sensei Negima chap 114
Mahou Sensei Negima chap 113
Mahou Sensei Negima chap 112
Mahou Sensei Negima chap 111
Mahou Sensei Negima chap 110
Mahou Sensei Negima chap 109
Mahou Sensei Negima chap 108
Mahou Sensei Negima chap 107
Mahou Sensei Negima chap 106
Mahou Sensei Negima chap 105
Mahou Sensei Negima chap 104
Mahou Sensei Negima chap 103
Mahou Sensei Negima chap 102
Mahou Sensei Negima chap 101
Mahou Sensei Negima chap 100
Mahou Sensei Negima chap 99
Mahou Sensei Negima chap 98
Mahou Sensei Negima chap 97
Mahou Sensei Negima chap 96
Mahou Sensei Negima chap 95
Mahou Sensei Negima chap 94
Mahou Sensei Negima chap 93
Mahou Sensei Negima chap 92
Mahou Sensei Negima chap 91
Mahou Sensei Negima chap 90
Mahou Sensei Negima chap 89
Mahou Sensei Negima chap 88
Mahou Sensei Negima chap 87
Mahou Sensei Negima chap 86
Mahou Sensei Negima chap 85
Mahou Sensei Negima chap 84
Mahou Sensei Negima chap 83
Mahou Sensei Negima chap 82
Mahou Sensei Negima chap 81
Mahou Sensei Negima chap 80
Mahou Sensei Negima chap 79
Mahou Sensei Negima chap 78
Mahou Sensei Negima chap 77
Mahou Sensei Negima chap 76
Mahou Sensei Negima chap 75
Mahou Sensei Negima chap 74
Mahou Sensei Negima chap 73
Mahou Sensei Negima chap 72
Mahou Sensei Negima chap 71
Mahou Sensei Negima chap 70
Mahou Sensei Negima chap 69
Mahou Sensei Negima chap 68
Mahou Sensei Negima chap 67
Mahou Sensei Negima chap 66
Mahou Sensei Negima chap 65
Mahou Sensei Negima chap 64
Mahou Sensei Negima chap 63
Mahou Sensei Negima chap 62
Mahou Sensei Negima chap 61
Mahou Sensei Negima chap 60
Mahou Sensei Negima chap 59
Mahou Sensei Negima chap 58
Mahou Sensei Negima chap 57
Mahou Sensei Negima chap 56
Mahou Sensei Negima chap 55
Mahou Sensei Negima chap 54
Mahou Sensei Negima chap 53
Mahou Sensei Negima chap 52
Mahou Sensei Negima chap 51
Mahou Sensei Negima chap 50
Mahou Sensei Negima chap 49
Mahou Sensei Negima chap 48
Mahou Sensei Negima chap 47
Mahou Sensei Negima chap 46
Mahou Sensei Negima chap 45
Mahou Sensei Negima chap 44
Mahou Sensei Negima chap 43
Mahou Sensei Negima chap 42
Mahou Sensei Negima chap 41
Mahou Sensei Negima chap 40
Mahou Sensei Negima chap 39
Mahou Sensei Negima chap 38
Mahou Sensei Negima chap 37
Mahou Sensei Negima chap 36
Mahou Sensei Negima chap 35
Mahou Sensei Negima chap 34
Mahou Sensei Negima chap 33
Mahou Sensei Negima chap 32
Mahou Sensei Negima chap 31
Mahou Sensei Negima chap 30
Mahou Sensei Negima chap 29
Mahou Sensei Negima chap 28
Mahou Sensei Negima chap 27
Mahou Sensei Negima chap 26
Mahou Sensei Negima chap 25
Mahou Sensei Negima chap 24
Mahou Sensei Negima chap 23
Mahou Sensei Negima chap 22
Mahou Sensei Negima chap 21
Mahou Sensei Negima chap 20
Mahou Sensei Negima chap 19
Mahou Sensei Negima chap 18
Mahou Sensei Negima chap 17
Mahou Sensei Negima chap 16
Mahou Sensei Negima chap 15
Mahou Sensei Negima chap 14
Mahou Sensei Negima chap 13
Mahou Sensei Negima chap 12
Mahou Sensei Negima chap 11
Mahou Sensei Negima chap 10
Mahou Sensei Negima chap 9
Mahou Sensei Negima chap 8
Mahou Sensei Negima chap 7
Mahou Sensei Negima chap 6
Mahou Sensei Negima chap 5
Mahou Sensei Negima chap 4
Mahou Sensei Negima chap 3
Mahou Sensei Negima chap 2
Mahou Sensei Negima chap 1


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Mẫu vật "thường dân" - Ore ga Ojou-sama Gakkou ni "Shomin Sample" Toshite Rachirareta Ken [Chap 18,19, next 20] - Hài bựa - Link nhanh
Prison School - 5 trai 1000 gái [Update chap 133, next is 134] - Link nhanh
Em gái thơ ngây - Dousei Recipe [update chap 18, next is 19] - link nhanh
Air gear [update chap 247, next is 248]
Hunter x Hunter (update chap 141, 349,) Tiếng việt, TV - Link nhanh
Love Riron [update chap 36, next is 37] Siêu Hot, Siêu Bựa :v - Link nhanh
Kamen Teacher Black [update chap 19, next is 20]
Video Girl Ai [update chap 31,32 next is 33] - Chuyện phim em gái - Link nhanh
Birdy the Mighty II [Update chap 3,4 next 5] - link nhanh
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 104 RAW, next is 105] - Link nhanh
Võ Thần chap 66
Dragon Ball chap 1
pokemon special chap 22
Lights Out [update chap 8...
CẦN LÀM RÕ VỤ LỪA ĐẢO TRO...
Get Backers Vol 9B
Nữ hoàng Ai Cập Tập 14
Cirque du freak chap 18
[V-Sky] Kimi no Iru Machi...
Omamori Himari chap 26

Sửa lần cuối ducph Sửa vào2015/01/24 10:58
negi64 Email
2013/03/03 19:47
thi ra la yeu yue a ?hay wagrin
Yukishami Email
2013/02/15 18:27
á vậy tưởng hết rui chứ còn tip ak zui wa đigrin
vechai4you Email
2013/01/17 18:24
thanks admin nhiu ^^ truyen hay woashuai
vechai4you Email
2013/01/03 15:22
adim dịch nốt 4 chap đi , nóng lòng wa wa , mấy tháng roài angerkillkill , nhanh nhanh nhoa love admin grin
vechai4you Email
2013/01/03 15:20
cháp sau Asuna thức dậy sau 100 năm , ve 62 lại trường cũ thì ko còn ai , negi cũng đã chết lun , bùn wa , mà may là chao và Eva đến đưa Asuna về lại 100 năm trước , KT có hậu rùi :D crycry
phamhuy170000 Email
2012/11/19 18:15
ban? tieng anh chap 355 xong rui` kia` admin oi. tap trung dut diem di
tieuquymk Email
2012/10/29 14:04
nhóm nào trán típ hộ cái
nhenden07 Email
2012/09/25 22:43
sao từ chap 161 - 168, 169 k coi dc nhỉ?
Guileastos Email
2012/09/17 22:20
:| đây là team mới mà mấy bợn :|sao lại bắt đền mềnh:|
hungba124 Email
2012/09/16 14:33
cmt o dau vay bac Guileastos. E vao lm cho vai cai de may bac nhanh len moi duoc. Doi chuyen dai ca co ra roicrycrydogdog. Mai moi co chap moi. Chap nay ra cham may thang roi, co tinh den bu cho ae khong dayquestionquestionkillkill
Guileastos Email
2012/09/07 17:00
bật mí là sắp kết rồi nhé :|
Guileastos Email
2012/09/07 16:59
vào vns cmt động viên bọn tớ nhé các bạn uplook
admin Trả lời vào 2012/09/18 09:02
Thanks các bạn vnsharing.net
lightning Email
2012/09/07 16:28
Mahou đã trở lại :)
hungba124 Email
2012/08/22 12:04
sao lau qua ma chua dich chap tiep vay bac chu thot oydogdogdog
lightning Email
2012/08/12 11:12
Like nhiệt đê các bác
hungba124 Email
2012/08/10 19:15
dich tiep di ma, dung drop nua ma! crycrycrycrycrycrycrycrycrycry
lightning Email
2012/08/08 06:30
Sao up lâu thế bạn,drop rồi à ? unhappy
hungba124 Email
2012/08/04 15:53
drop roi a anh oi? chan qua
hungba124 Email
2012/07/28 12:18
qua 2 tuan roi ma chua co chap moi saosuot ruot wa roicrydog
hungba124
2012/07/19 12:20
dang nghi he, bac chu thot up nhanh ti cho ae do buonhe cha co j lam, ngoi doi toi tan thu 7 thi sot ruot lam
cuong123 Email
2012/07/15 21:05
truyen nay au phai truyen hen tai au ma may bac lo
Guileastos Email
2012/07/08 00:33
mình mới 16 tuổi mà thấy truyện này không có vẻ gì là Hàng cấm cảstupid hay tại le vồ quá cao nên coi em nó như truyện dành cho con nítuplook nếu ví To love ru là ong mật thì em này chỉ là muỗi hoa đập phát chết luônthực ra đây là truyện dành cho trẻ vị thành niên,bác Dark cứ yên tâm mà thưởng thức nhápigcool
tiachop
2012/06/10 14:36
16t chac la doc dc roi nhi
yahooooooo Email
2012/06/03 20:44
fixxxxxxxxx lai chap 340 di ban oi!! up tip di! cho` may' tuan` rui` do'
Dark Email
2012/05/29 14:44
truyện này cấm trẻ dưới 15 tuổi, em năm nay 15 tuổi có dc đọc truyện này k nhỷ, hỏi ý kiến trước khi đọc crycrycrycrycrycry
tanaka Email
2012/05/28 19:54
haidzoo.... hok the doc duoc chap 340
bloodyrose
2012/05/25 15:40
chap 340 coi ko dc, fix lại giùm em-/'
Kendy Email
2012/05/10 17:14
còn nữa ko vậy up nhah yk hay qá chày
phuong123
2012/04/15 10:23
Thế này là kết thúc chưa vậy, sao cha của negi lại là "chúa"! Em thấy ngày càng hay rồi đấy:D:D!
hungba124
2012/04/15 06:54
e được cais tem dau chap 334 nay
vui wagringringrin
Phân trang 1/3 Trang đầu 1 2 3 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X