App Vechai trên Android

Vechai.info

Hoàn toàn miễn phí

Fshare dành tặng thành viên ve chai 1 GB tải nhanh miễn phí
$this->ComicDetail['ComicName']

Thần Đồng Đất Việt

7.8/10 trên tổng số 88 lượt đánh giá

Tên khác: Thần Đồng Đất Việt
Thể loại: Historical, Comedy
Tác giả: Lê Linh
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thần Đồng Đất Việt:  Truyện lấy bối cảnh là thời Hậu Lê, nhưng những sự kiện xảy ra trong truyện không trùng lặp với những sự kiện xảy ra trên thực tế. Tuy vậy, hầu hết những sự kiện chính xảy ra trong Thần Đồng Đất Việt đều dựa trên những câu truyện, điển tích lịch sử có thật của Việt Nam.Tác phẩm này kể lại những câu chuyện về cuộc đời của Lê Tí, một Trạng Nguyên của Đại Việt cùng với những người bạn thân của cậu là Sửu ẹo, Dần béo và Cả Mẹo. Sự ra đời của Trạng Tí cũng không bình thường. Kiếp trước cậu vốn là một bậc thần tiên có kiến thức uyên bác trên Thiên Đình, sau đó được đầu thai xuống trần gian để giúp đỡ Đại Việt. Mẹ của Tí là bà Hai hậu, sau khi đi cày về mệt mỏi đã ngồi lên một hòn đá để nghỉ ngơi và có mang và sau đó sinh ra ...

Danh sách chương

Thần Đồng Đất Việt Tập 001 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 002 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 003 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 004 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 005 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 006 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 007 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 008 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 009 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 010 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 011 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 012 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 013 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 014 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 015 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 016 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 017 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 018 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 019 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 020 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 021 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 022 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 023 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 024 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 025 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 026 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 027 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 028 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 029 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 030 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 031 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 032 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 033 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 034 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 035 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 036 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 037 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 038 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 039 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 040 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 041 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 042 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 043 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 044 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 045 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 046 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 047 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 048 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 049 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 050 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 051 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 052 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 053 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 054 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 055 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 056 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 057 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 058 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 059 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 060 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 061 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 062 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 063 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 064 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 065 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 066 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 067 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 068 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 069 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 070 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 071 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 072 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 073 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 074 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 075 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 076 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 077 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 078 - fix 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 079 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 080 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 081 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 082 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 083 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 084 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 085 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 086 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 087 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 088 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 089 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 090 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 091 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 092 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 093 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 094 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 095 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 096 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 097 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 098 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 099 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 100 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 101 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 102 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 103 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 104 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 106 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 107 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 108 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 109 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 110 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 111 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 112 26/06/2013

Thần Đồng Đất Việt Tập 113 26/06/2013

Bảng xếp hạng