Thông Báo Truyện
   

20 Apr.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {135}

The World God Only Knows - Kami nomi zo Shiru Sekai [update chap 268] end, Đọc Truyện The World God Only Knows - Kami nomi zo Shiru Sekai [update chap 268] end Tiếng Việt

Tags: , , , ,

The World God Only Knows
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


Manga : Kami nomi zo Shiru Sekai -The World God Only Knows
Tác giả: Wakaki Tamiki
Thể loại : adventure, comedy, fantasy, romance, shounen
Nguồn : Truongton.net|| vnsharing.net || TruyenTiengViet.com||comicvn.net
Sơ lược: Katsuragi Keima là một cậu học sinh có khả năng chinh phục mọi cô gái ở trong game Một lần đang trả lời mail của các bạn say mê dating game. Katsuragi Keima thấy 1 bức mail lạ trong Box mail. theo nội dung bức mail thì có một người nhờ Katsuragi Keima làm cho các girl phải Fall in love. Với tính cách "không có girl trong dating game nào ko thể chinh phục", Katsuragi Keima đã ko ngần ngại ấn Reply và sau đó một con quỷ đáng yêu tên Erushii xuất hiện và cuộc chơi bắt đầu. Katsuragi Keima phải tìm cách cho những Girl mà Erushi chỉ định Fall in love với cậu. Nếu Katsuragi Keima từ chối thì đồng nghĩa cậu sẽ bị "mất đầu" do bản giao ước....

READ ONLINE

Kami nomi zo Shiru Sekai Majikano


Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 268
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 267
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 266
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 265
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 264
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 263
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 262
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 261
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 260.5
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 260
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 259
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 258
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 257
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 256
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 255
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 254
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 253
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 252
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 251
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 250
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 249
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 248
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 247
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 246
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 245
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 244
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 243
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 242
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 241
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 240
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 239
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 238
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 237
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 236
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 235
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 234
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 233
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 232
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 231
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 230
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 229
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 228
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 227
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 226
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 225
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 224
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 223
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 222
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 221
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 220
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 219
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 218
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 217
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 216
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 215
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 214
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 213
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 212
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 211
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 210
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 209
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 208
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 207
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 206
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 205
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 204
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 203
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 202
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 201
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 200
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 199
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 198
Kami nomi zo Shiru Sekai Every Lovely Angel 1
Kami nomi zo Shiru Sekai Every Lovely Angel2
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 197
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 196
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 195
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 194
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 193
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 192
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 191
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 190
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 189
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 188
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 187
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 186
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 185
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 184
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 183
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 182
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 181
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 180
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 179
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 178
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 177
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 176
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 175
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 174
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 173
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 172
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 171
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 170
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 169
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 168
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 167
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 166
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 165
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 164
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 163
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 162
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 161
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 160
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 159
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 158
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 157
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 156
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 155
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 154
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 153
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 152
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 151
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 150
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 149
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 148
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 147
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 146
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 145
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 144
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 143
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 142
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 141
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 140
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 139
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 138
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 137
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 136
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 135
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 134
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 133
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 132
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 131
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 130
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 129
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 128
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 127
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 126
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 125
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 124
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 123
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 122b
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 122a
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 121
Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 120

The world god only know Chap 119
The world god only know Chap 118
The world god only know Chap 117
The world god only know Chap 116
The world god only know Chap 115
The world god only know Chap 114
The world god only know Chap 113
The world god only know Chap 112
The world god only know Chap 111
The world god only know Chap 110
The world god only know Chap 109
The world god only know Chap 108
The world god only know Chap 107
The world god only know Chap 106
The world god only know Chap 105
The world god only know Chap 104
The world god only know Chap 103
The world god only know Chap 102
The world god only know Chap 101
The world god only know Chap 100
The world god only know Chap 99
The world god only know Chap 98
The world god only know Chap 97
The world god only know Chap 96
The world god only know Chap 95
The world god only know Chap 94
The world god only know Chap 93
The world god only know Chap 92
The world god only know Chap 91
The world god only know Chap 90
The world god only know Chap 89
The world god only know Chap 88
The world god only know Chap 87
The world god only know Chap 86
The world god only know Chap 85
The world god only know Chap 84
The world god only know Chap 83
The world god only know Chap 82
The world god only know Chap 81
The world god only know Chap 80
The world god only know Chap 76
The world god only know Chap 75
The world god only know Chap 77
The world god only know Chap 76
The world god only know Chap 75
The world god only know Chap 74
The world god only know Chap 73
The world god only know Chap 72
The world god only know Chap 71
The world god only know Chap 70
The world god only know Chap 69
The world god only know Chap 68
The world god only know Chap 67
The world god only know Chap 66
The world god only know Chap 65
The world god only know Chap 64
The world god only know Chap 63
The world god only know Chap 62
The world god only know Chap 61
The world god only know Chap 60
The world god only know Chap 59
The world god only know Chap 58
The world god only know Chap 57
The world god only know Chap 56
The world god only know Chap 55
The world god only know Chap 54
The world god only know Chap 53
The world god only know Chap 52
The world god only know Chap 51
The world god only know Chap 50
The world god only know Chap 49
The world god only know Chap 48
The world god only know Chap 47
The world god only know Chap 46
The world god only know Chap 45
The world god only know Chap 44
The world god only know Chap 43
The world god only know Chap 42
The world god only know Chap 41
The world god only know Chap 40
The world god only know Chap 39
The world god only know Chap 38
The world god only know Chap 37
The world god only know Chap 36
The world god only know Chap 35
The world god only know Chap 34
The world god only know Chap 33
The world god only know Chap 32 [vnsharing.net]
The world god only know Chap 31
The world god only know Chap 30
The world god only know Chap 29
The world god only know Chap 28
The world god only know Chap 27
The world god only know Chap 26
The world god only know Chap 25
The world god only know Chap 24
The world god only know Chap 23
The world god only know Chap 22
The world god only know Chap 21
The world god only know Chap 20
The world god only know Chap 19
The world god only know Chap 18
The world god only know Chap 17
The world god only know Chap 16
The world god only know Chap 15
The world god only know Chap 14
The world god only know Chap 13
The world god only know Chap 12
The world god only know Chap 11
The world god only know Chap 10
The world god only know Chap 9
The world god only know Chap 8
The world god only know Chap 7
The world god only know Chap 6
The world god only know Chap 5
The world god only know Chap 4
The world god only know Chap 3
The world god only know Chap 2
The world god only know Chap 1

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Không lối thoát - Tenkuu Shinpan [Update chap 47, next is 48] - Link nhanh
Lính đánh thuê Maruhan - Mercenary Maruhan [update 47 next is 48] - Project mới siêu hot của Vechai
Trường Ca Hành [update chap 31, next is 32]
UQ Holder! [Update chap 71, next is chap 72] - Link nhanh
Crime Zone [update chap 6, next chap 7]
Ultimate Legend: Kang Hae Hyo [update chap 66, next 67] - Hay
Tử âm - Shibito no Koe o Kiku ga Yoi [Chap 11, next 12]
Đầu gấu nhưng sợ máu - Transfer Student Storm Bringer [Full 91 Chap]
Anh hùng nhân tạo - Hero Waltz [Chap 28, next 29]
Tokyo Ghoul [update chap 141, next is 142]-link nhanh
School Days chap 7
Ushio And Tora chap 22
Tổng hợp Donald và bạn hữ...
Togari Chap 57
Như Lai Thần Chưởng chap ...
Abara Chap 4
Uzumaki Chap 11
DRAGON QUEST chap 194
Sức hút ---- Hút mạnh quá...
Bleach chap 93

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/10/23 16:25
maquaipq1998 Email
2014/03/01 21:23
cố lên ad ơi
jancupo1 Email
2013/12/21 21:41
thank ad nha, truyen hay qua
tuanlsdd1998 Email
2013/12/11 00:38
78 79 80 ... die hơi nhiều rồi đấy thớt
angerangerangerangerangerangerangerangerangerangeranger
becontraime
2013/11/23 17:24
mong sao nhanh co chap 252 quá
becontraime
2013/11/20 06:51
truyện hay quá
anh690136
2013/11/10 19:59
mấy tuần ra 1 chap vậy ad?? cool
pepro2o Email
2013/10/13 18:50
lâu up chap mới thế ad anger
FACEDUMD Email
2013/07/27 14:33
ad ơi,đọc từng chap 1 ngứa ngáy lém,chi bằng dịch 4,5 chap rùi post lên,vậy mới đã!
truongahaaha Email
2013/07/10 16:31
chưa có chap mới ah ra lẹ lẹ đi ad
thai111222 Email
2013/05/29 14:01
gringrinzan
bjlove0 Email
2013/02/06 23:20
6/2 nay sao van chua ra chao moi zay @@!unhappynha nhanh nha hay wa
thai111222 Email
2012/10/30 11:57
vay a !!!gringrin
danhhoi98 Email
2012/09/30 11:59
1 or 2 tuan la ra 1 chap moi, nhung thuong la 2 tuan.....
danhhoi98 Email
2012/09/22 17:46
up chap moi dj amin oy! thanks
danhhoi98 Email
2012/09/06 12:22
sao chap 200 ra ca? tuna roy ma chua up vay amin!!!!!
duongvihung Email
2012/09/02 13:26
cho mình hỏi bao lâu mới ra chap mới vậy?
danhhoi98 Email
2012/09/01 17:35
chap 200 chap 200....admin oyoyoyoyo
kuro_shin Email
2012/08/10 20:49
mong sẽ có chap mới càng sớm càng tốt, mong chờ truyện này hằng tuần ^^
danhhoi98 Email
2012/08/09 07:35
ua?! sao chua up 197..... em thay' ruj` ak'.....nhanh dj anh.....unhappy
danhhoi98 Email
2012/08/08 12:33
có chap mới rồi kìa!!!! up nhanh nhé....pig
soul_leader Email
2012/06/14 02:59
ủa, còn nữa hả??? Hì hì, cố lên các bạn nhé, luôn chờ đợi chap mới từng ngay2^^. Có vài chap bị die rùi, nhớ up lại nhé
soul_leader Email
2012/06/14 02:57
cả ngày hôm qua và hôm nay dành để coi truyện này đấy. Hay thật, thanks những người bạn tốt đã cho chúng mình được coi những bộ truyện hay như thế này nhé
nami-san Email
2012/05/12 13:28
không biết tenri đã nói j với diana làm cho cô ta mọc cánh vậy trời . Tội nghiệp chihiro we nhưng vẫn thích ayumi hơn hjhjhj lúc nào cũng chủ động ước j mình được như cô ấy ^^
naruto uzumaki Email
2012/05/11 14:00
chan' wa' di , cho` mai? chag? thay chap moi xuat hien vay ....
nami-san Email
2012/05/10 03:13
tập 187 se0 ko có vậy trời chơi j mà ác we vậy
naruto uzumaki Email
2012/05/08 18:11
saohon 2 tuan roi ma van chua co chap 187 nhi , doi. dai` ca? co roi , Ae up len jum` mjh voi
tinkernut Email
2012/05/05 12:05
hơn nữa tháng rồi mà chưa có chap 187 >"<, lão tác giả đang làm gì thế không biết
nami-san Email
2012/04/16 04:37
ko biet thang ham do co chui noi that long ko nhi hjhjhj
haqua Email
2012/04/06 21:01
cho hỏi thứ mấy hàng tuần thì truyện ra
hhhalhhdm Email
2012/04/04 09:36
moi nguoi oi co ai bjt chap 184 o? dau ko?
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X