Thông Báo Truyện
   

28 Apr.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {356}

Long Phi Bất Bại [End phần 1, Chap 103 phần 2, next 104], Đọc Truyện Long Phi Bất Bại [End phần 1, Chap 103 phần 2, next 104] Tiếng Việt

Tags: , , , ,

Yongbi the Invincible - Long Phi Bất Bại

Tên truyện : Long Phi Bất Bại / Yongbi the Invincible / Yong Bi Bul Pae
Tác Giả : Ki Woon Ryu
Họa Sĩ : Moon Jung-Hoo
Nguồn : A4V.Manga (chap : 1-93), dammetruyen (94->)
ong Phi là một thợ săn tiền thưởng với võ công cao cường, trong lần bắt được cao thủ hắc đạo hàng đầu giang hồ là Khu Ngụy, Long Phi đã cứu được một cậu bé với miếng ngọc bội trên người. Vốn dĩ tham tài điên cuồng, Long Phi đã nhận của cậu bé miếng ngọc bội trị giá liên thành mà không biết mình đã vô tình bị cuốn vào một cuộc tranh chấp khủng khiếp trên giang hồ.
Long Phi sẽ đối phó với cuộc chiến đó thế nào? Số phận của Long Phi sẽ ra sao khi ngày càng phải đối mặt với các cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ? Mời các vị đón xem…

READ ONLINE


Long Phi Bất Bại phần 2 chap 103
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 102
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 101
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 100
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 99
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 98
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 97
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 96
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 95
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 94
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 93
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 92
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 91
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 90
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 89
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 88
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 87
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 86
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 85
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 84
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 83
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 82
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 81
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 80
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 79
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 78
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 77
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 76
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 75
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 74
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 73
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 72
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 71
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 70
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 69
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 68
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 67
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 66
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 65
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 64
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 63
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 62
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 61
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 60
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 59
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 58
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 57
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 56
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 55
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 54
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 53
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 52
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 51
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 50
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 49
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 48
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 47
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 46
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 45
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 44
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 43
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 42
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 41
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 40
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 39
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 38
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 37
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 36
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 35
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 34
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 33
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 32
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 31
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 30
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 29
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 28
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 27
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 26
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 25
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 24
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 23
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 22
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 21
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 20
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 19
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 18
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 17
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 16
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 15
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 14
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 13
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 12
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 11
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 10
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 9
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 8
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 7
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 6
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 5
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 4
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 3
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 2
Long Phi Bất Bại phần 2 chap 1


Long phi bất bại chap 156
Long phi bất bại chap 155
Long phi bất bại chap 154
Long phi bất bại chap 153
Long phi bất bại chap 152
Long phi bất bại chap 151
Long phi bất bại chap 150
Long phi bất bại chap 149
Long phi bất bại chap 148
Long phi bất bại chap 147
Long phi bất bại chap 146
Long phi bất bại chap 145
Long phi bất bại chap 144
Long phi bất bại chap 143
Long phi bất bại chap 142
Long phi bất bại chap 141
Long phi bất bại chap 140
Long phi bất bại chap 139
Long phi bất bại chap 138
Long phi bất bại chap 137
Long phi bất bại chap 136
Long phi bất bại chap 135
Long phi bất bại chap 134
Long phi bất bại chap 133
Long phi bất bại chap 132
Long phi bất bại chap 131
Long phi bất bại chap 130
Long phi bất bại chap 129
Long phi bất bại chap 128
Long phi bất bại chap 127
Long phi bất bại chap 126
Long phi bất bại chap 125
Long phi bất bại chap 124
Long phi bất bại chap 123
Long phi bất bại chap 122
Long phi bất bại chap 121
Long phi bất bại chap 120
Long phi bất bại chap 119
Long phi bất bại chap 118
Long phi bất bại chap 117
Long phi bất bại chap 116
Long phi bất bại chap 115
Long phi bất bại chap 114
Long phi bất bại chap 113
Long phi bất bại chap 112
Long phi bất bại chap 111
Long phi bất bại chap 110
Long phi bất bại chap 109
Long phi bất bại chap 108
Long phi bất bại chap 107
Long phi bất bại chap 106
Long phi bất bại chap 105
Long phi bất bại chap 104
Long phi bất bại chap 103
Long phi bất bại chap 102
Long Phi Bất Bại Chap 101
Long Phi Bất Bại Chap 100
Long Phi Bất Bại Chap 99
Long Phi Bất Bại Chap 98
Long Phi Bất Bại Chap 97
Long Phi Bất Bại Chap 96
Long Phi Bất Bại Chap 95
Long Phi Bất Bại Chap 94
Long Phi Bất Bại Chap 93
Long Phi Bất Bại Chap 92
Long Phi Bất Bại Chap 91
Long Phi Bất Bại Chap 90
Long Phi Bất Bại Chap 89
Long Phi Bất Bại Chap 88
Long Phi Bất Bại Chap 87
Long Phi Bất Bại Chap 86
Long Phi Bất Bại Chap 85
Long Phi Bất Bại Chap 84
Long Phi Bất Bại Chap 83
Long Phi Bất Bại Chap 82
Long Phi Bất Bại Chap 81
Long Phi Bất Bại Chap 80
Long Phi Bất Bại Chap 79
Long Phi Bất Bại Chap 78
Long Phi Bất Bại Chap 77
Long Phi Bất Bại Chap 76
Long Phi Bất Bại Chap 75
Long Phi Bất Bại Chap 74
Long Phi Bất Bại Chap 73
Long Phi Bất Bại Chap 72
Long Phi Bất Bại Chap 71
Long Phi Bất Bại Chap 70
Long Phi Bất Bại Chap 69
Long Phi Bất Bại Chap 68
Long Phi Bất Bại Chap 67
Long Phi Bất Bại Chap 66
Long Phi Bất Bại Chap 65
Long Phi Bất Bại Chap 64
Long Phi Bất Bại Chap 63
Long Phi Bất Bại Chap 62
Long Phi Bất Bại Chap 61
Long Phi Bất Bại Chap 60
Long Phi Bất Bại Chap 59
Long Phi Bất Bại Chap 58
Long Phi Bất Bại Chap 57
Long Phi Bất Bại Chap 56
Long Phi Bất Bại Chap 55
Long Phi Bất Bại Chap 54
Long Phi Bất Bại Chap 53
Long Phi Bất Bại Chap 52
Long Phi Bất Bại Chap 51
Long Phi Bất Bại Chap 50
Long Phi Bất Bại Chap 49
Long Phi Bất Bại Chap 48
Long Phi Bất Bại Chap 47
Long Phi Bất Bại chap 46
Long Phi Bất Bại chap 45
Long Phi Bất Bại chap 44
Long Phi Bất Bại chap 43
Long Phi Bất Bại chap 42
Long Phi Bất Bại chap 41
Long Phi Bất Bại chap 40
Long Phi Bất Bại chap 39
Long Phi Bất Bại chap 38
Long Phi Bất Bại chap 37
Long Phi Bất Bại chap 36
Long Phi Bất Bại chap 35
Long Phi Bất Bại chap 34
Long Phi Bất Bại chap 33
Long Phi Bất Bại chap 32
Long Phi Bất Bại chap 31
Long Phi Bất Bại chap 30
Long Phi Bất Bại chap 29
Long Phi Bất Bại chap 28
Long Phi Bất Bại chap 27
Long Phi Bất Bại chap 26
Long Phi Bất Bại chap 25
Long Phi Bất Bại chap 24
Long Phi Bất Bại chap 23
Long Phi Bất Bại chap 22
Long Phi Bất Bại chap 21
Long Phi Bất Bại chap 20
Long Phi Bất Bại chap 19
Long Phi Bất Bại chap 18
Long Phi Bất Bại chap 17
Long Phi Bất Bại chap 16
Long Phi Bất Bại chap 15
Long Phi Bất Bại chap 14
Long Phi Bất Bại chap 13
Long Phi Bất Bại chap 12
Long Phi Bất Bại chap 11
Long Phi Bất Bại chap 10
Long Phi Bất Bại chap 9
Long Phi Bất Bại chap 8
Long Phi Bất Bại chap 7
Long Phi Bất Bại chap 6
Long Phi Bất Bại chap 5
Long Phi Bất Bại chap 4
Long Phi Bất Bại chap 3
Long Phi Bất Bại chap 2
Long Phi Bất Bại chap 1

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Game thủ huyền thoại - The Legendary Moonlight Sculptor [Chap 14, next 15]
Thảm họa Ong Độc - Hive [Chap 48, next 49]
Xác sống - The Walking Dead (update chap 76 next chap 77)
Quỷ Vương [update chap 45 next is 46]
Thiết Tướng tung hoành [update chap 163 - 164, next 166]
Tướng Dạ [update chap 34, next is 35]
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [update chap 430 TV, next 431]
Area D [Chap 98 next is 99]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [Chap 116.1 Phần đặc biệt, next 117]
Fairy Tail Ice Trail [update chap 7.1 Special, next is 8]
Chú bé rồng Chap 161
Zombie Hunter chap 10
Sống Sót Trên Đảo Hoang V...
Mahou Sensei Negima chap ...
Psyren chap 93
Dragon Half - Bán Rồng ch...
Phiên Vân Phúc Vũ Chap 3
[V-Sky] Ga-rei chap 27
I''s chap 121
Hayate no Gotoku Chap 232

Sửa lần cuối ducph Sửa vào2015/04/28 22:02
geneva171196 Email
2014/07/13 23:53
có ai mua không mình còn 1 bộ full 23 tập
quayphotri Email
2014/05/21 15:00
cần mua đủ bộ truyện long phi bất bại, ai có pm tui
KuiBap Email
2014/03/21 09:45
có 87 rồi kìa ae
ngoankg Email
2014/03/05 12:17
chuyen nay up ngan wa con bo 1khuc nua chu voi lai. truyen con ra lau nua nen bo di thi hon.
trinhanh1982 Email
2014/01/07 13:28
hya qua muon coi tap 80 qua'
nanana Email
2013/11/20 00:24
chap 25 co ca thang thien van dac nua kiastupid
ddwind Email
2013/08/09 11:25
chap 65 có cả HBQ đấy ai đọc thì để ý nhé coolcool
fan_manga Email
2013/07/28 07:01
xem 64 xong càng thấy con ngựa bá đạo vãi !!!
fan_manga Email
2013/07/21 12:50
hay qua nua di ad oi
mon Email
2013/07/20 11:44
ad cố lên, mong mãi mà k ra chap mới sweatunhappyunhappy
nhokquay3196 Email
2013/07/02 22:50
truyện này cũng ra lâu r nên mong ad chăm dịch bài nhé. tks nhiều nhiều. truyện hay nên đòi hỏi tý :D
fan_manga Email
2013/06/12 21:27
cố lên đi ad ơi
vuhongduongdi Email
2013/06/09 22:53
truyện full hết rồi mà bản đẹp mới có chap 57 thôi hả ad, ad cố gắng lên cho anh em đỡ nghiền nào envyenvyenvyenvy
fan_manga Email
2013/05/31 21:05
có 56 rồi thanks ad nhá
fan_manga Email
2013/05/26 06:43
chap típ đâu ad ơi
giangcoibg Email
2013/05/25 21:58
mod k dịch truyện này nữa ahmãi mới tìm đọc đc bản đẹpthanks nhóm dịch
0nlyl0v3tb Email
2013/05/20 14:37
zanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzancố lên AD
nhokquay3196 Email
2013/05/19 23:12
mong ad sẽ ra chap đều đều. truyện quá hay pigpig
fan_manga Email
2013/05/19 21:48
chap mới dài nek thanks ad nhá
fan_manga Email
2013/05/19 06:51
ra nữa đi ad ơi
nhokquay3196 Email
2013/05/18 19:25
Truyện hay mà ad chả chăm dịch bài post zj` thế sweatsweat
theend911 Email
2013/05/16 18:59
con ngua nay chac la hau due Tieu Bach Long (TDK), tren duong thinh kinh xxx. thanh tinh cmnr.
duysonghinh Email
2013/05/15 20:54
chap 54 có đâu mà up vậy????stupid
b0ylangtu0x Email
2013/05/15 16:43
lua dao ak...sao k xem dc the
kakaleite Email
2013/04/29 13:28
Bị thích truyện này rồi!
shingo Email
2013/04/24 14:57
sao lâu có chap mới vây hic !cry
sungden Email
2013/04/11 09:12
duyệtgrinhay tuyệt
Andromeda
2013/04/10 15:34
Mod ko dịch truyện này nữa à unhappy
kutes2baby Email
2013/01/16 23:08
up tieeso đi aD tks <3
hehe Email
2012/02/02 20:04
cung hay wa chu' bua. du~ ha gringringrin
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X
Fshare