Thông Báo Truyện
   

15 Apr.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1569}

BEELZEBUB - VUA QUỶ [END, Extra 6] , Đọc Truyện BEELZEBUB - VUA QUỶ [END, Extra 6] Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,


BEELZEBUB - VUA QUỶ--------------------------------------------------------------------------------
# Tên người làm project : Kazipt, MTO
# Tên project : Beelzebub
# Nội dung : Là câu chuyện về " Tên tội phạm vị thành niên mạnh nhất " khi phải trông chừng đứa con của vua quỷ (tương lai sẽ kế thừa chức vua quỷ) với sức mạnh có thể phá hủy hòa bình trái đất
# Tác giả :Tamura Ryuuhei
# Số tập : Weekly Ongoing
# Nhóm scan : I eat manga (từ chap 11 trở đi)
nguồn truongton.net | truyenmoi.com | vnsharing.net , nhóm dịch MTO

các bạn click vào link dưới để coi nhé.

BEELZEBUB extra 6 - NEW TV
BEELZEBUB extra 5 TV
BEELZEBUB extra 4 TV
BEELZEBUB extra 3 TV
BEELZEBUB extra 2 TV
BEELZEBUB extra 1 TV
BEELZEBUB chap 240 TV end
BEELZEBUB chap 239 TV
BEELZEBUB chap 238 TV
BEELZEBUB chap 237 TV
BEELZEBUB chap 236 TV
BEELZEBUB chap 235 TV
BEELZEBUB chap 234 TV
BEELZEBUB chap 233 TV
BEELZEBUB chap 232 TV
BEELZEBUB chap 231 TV
BEELZEBUB chap 230 TV
BEELZEBUB chap 229 TV
BEELZEBUB chap 228 TV
BEELZEBUB chap 227 TV
BEELZEBUB chap 226 TV
BEELZEBUB chap 225 TV
BEELZEBUB chap 224 TV
BEELZEBUB chap 223 TV
BEELZEBUB chap 222 TV
BEELZEBUB chap 221 TV
BEELZEBUB chap 220 TV
BEELZEBUB chap 219 TV
BEELZEBUB chap 218 TV
BEELZEBUB chap 217 TV
BEELZEBUB chap 216 TV
BEELZEBUB chap 215 TV
BEELZEBUB chap 214 TV
BEELZEBUB chap 213 TV
BEELZEBUB chap 212 TV
BEELZEBUB chap 211 TV
BEELZEBUB chap 210 TV
BEELZEBUB chap 209 TV
BEELZEBUB chap 208 TV
BEELZEBUB chap 207 TV
BEELZEBUB chap 206 TV
BEELZEBUB chap 205 TV
BEELZEBUB chap 204 TV
BEELZEBUB chap 203 TV
BEELZEBUB chap 202 TV
BEELZEBUB chap 201 TV
BEELZEBUB chap 200 TV
BEELZEBUB chap 199 TV
BEELZEBUB chap 198 TV
BEELZEBUB chap 197 TV
BEELZEBUB chap 196 TV
BEELZEBUB chap 195 TV
BEELZEBUB chap 194 TV
BEELZEBUB chap 193 TV
BEELZEBUB chap 192 TV
BEELZEBUB chap 191 TV
BEELZEBUB chap 190 TV
BEELZEBUB chap 189 TV
BEELZEBUB chap 188 TV
BEELZEBUB chap 187 TV
BEELZEBUB chap 186 TV
BEELZEBUB chap 185 TV
BEELZEBUB chap 184 TV
BEELZEBUB chap 183 TV
BEELZEBUB chap 182 TV
BEELZEBUB chap 181 TV
BEELZEBUB chap 180 TV
BEELZEBUB chap 179 TV
BEELZEBUB chap 178 TV
BEELZEBUB chap 177 TV
BEELZEBUB chap 176 TV
BEELZEBUB chap 175 TV
BEELZEBUB chap 174 TV
BEELZEBUB chap 173 TV
BEELZEBUB chap 172 TV
BEELZEBUB chap 171 TV
BEELZEBUB chap 170 TV
BEELZEBUB chap 169 TV
BEELZEBUB chap 168 TV
BEELZEBUB chap 167 TV
BEELZEBUB chap 166 TV
BEELZEBUB chap 165 TV
BEELZEBUB chap 164 TV
BEELZEBUB chap 163 TV
BEELZEBUB chap 162 TV
BEELZEBUB chap 161 TV
BEELZEBUB chap 160 TV
BEELZEBUB chap 159 TV
BEELZEBUB chap 158 TV
BEELZEBUB chap 157 TV
BEELZEBUB chap 156 TV
BEELZEBUB chap 155 TV
BEELZEBUB chap 154 TV
BEELZEBUB chap 153.5 TV
BEELZEBUB chap 153 TV
BEELZEBUB chap 152 TV
BEELZEBUB chap 151 TV
BEELZEBUB chap 150 TV
BEELZEBUB chap 149 TV
BEELZEBUB chap 148 TV
BEELZEBUB chap 147 TV
BEELZEBUB chap 146 TV
BEELZEBUB chap 145 TV
BEELZEBUB chap 144 TV
BEELZEBUB chap 143 TV
BEELZEBUB chap 142 TV
BEELZEBUB chap 141 TV
BEELZEBUB chap 140 TV
BEELZEBUB chap 139 TV
BEELZEBUB chap 138 TV
BEELZEBUB chap 137 TV
BEELZEBUB chap 136 TV
BEELZEBUB chap 135 TV
BEELZEBUB chap 134 TV
BEELZEBUB chap 133.5 TV
BEELZEBUB chap 133 TV
BEELZEBUB chap 132 TV
BEELZEBUB chap 131 TV
BEELZEBUB chap 130 TV
BEELZEBUB chap 129 TV
BEELZEBUB chap 128 TV
BEELZEBUB chap 127 TV
BEELZEBUB chap 126 TV
BEELZEBUB chap 125 TV
BEELZEBUB chap 124 TV
BEELZEBUB chap 123 TV
BEELZEBUB chap 122 TV
BEELZEBUB chap 121 TV
Beelzebub chap 120 TV
Beelzebub chap 119 TV
beelzebub chap 118 TV
Beelzebub chap 117 TV
Beelzebub chap 116 TV
Beelzebub chap 115 TV
Beelzebub chap 114 TV
Beelzebub chap 113 TV
Beelzebub chap 112 TV
Beelzebub chap 111 TV
Beelzebub chap 110 TV
Beelzebub chap 109 TV
Beelzebub chap 108 TV
Beelzebub chap 107 TV
Beelzebub chap 106 TV
Beelzebub chap 105 TV
Beelzebub chap 104 TV
Beelzebub chap 103 TV
Beelzebub chap 102 TV
Beelzebub chap 101 TV
Beelzebub chap 100 TV
Beelzebub chap 99 TV
Beelzebub chap 98 TV
Beelzebub chap 97 TV
Beelzebub chap 96 TV
Beelzebub chap 95 TV
Beelzebub chap 94 TV
Beelzebub chap 93 TV
Beelzebub chap 92 TV
Beelzebub chap 91 TV
Beelzebub chap 90 TV
Beelzebub chap 89 TV
Beelzebub chap 88 TV
Beelzebub chap 87 TV
Beelzebub chap 86 TV
Beelzebub chap 85 TV
Beelzebub chap 84 TV
Beelzebub chap 83 TV
Beelzebub chap 82 TV
Beelzebub chap 81 TV
Beelzebub chap 80 TV
Beelzebub chap 79 TV
Beelzebub chap 78 TV
Beelzebub chap 77 TV
Beelzebub chap 76 TV
Beelzebub Xtra SPECIAL Story TV
Beelzebub chap 75 TV
Beelzebub chap 74 TV
Beelzebub chap 73 TV
Beelzebub chap 72 TV
Beelzebub chap 71 TV
Beelzebub chap 70 TV
Beelzebub chap 69 TV
Beelzebub chap 68 TV
Beelzebub chap 67 TV
Beelzebub chap 66 TV
Beelzebub chap 65 TV
Beelzebub chap 64 TV
Beelzebub chap 63 TV
Beelzebub chap 62 TV
Beelzebub chap 61 TV
Beelzebub chap 60 TV
Beelzebub chap 59 TV
Beelzebub chap 58 TV
Beelzebub chap 57 TV
Beelzebub chap 56 TV
Beelzebub chap 55 TV
Beelzebub chap 54 TV
Beelzebub chap 53 TV
Beelzebub chap 52 TV
Beelzebub chap 51 TV
Beelzebub chap 50 TV
Beelzebub chap 49 TV
Beelzebub chap 48 TV
Beelzebub chap 47 TV
Beelzebub chap 46 TV
Beelzebub chap 45 TV
Beelzebub chap 44 TV
Beelzebub chap 43 TV
Beelzebub chap 42 TV
Beelzebub chap 41 TV
Beelzebub chap 40 TV
Beelzebub chap 39 TV
Beelzebub chap 38 TV
Beelzebub chap 37 TV
Beelzebub chap 36 TV
Beelzebub chap 35 TV
Beelzebub chap 34 TV
Beelzebub chap 33 TV
Beelzebub chap 32 TV
Beelzebub chap 31 TV
Beelzebub chap 30 TV
Beelzebub chap 29 TV
Beelzebub chap 28 TV
Beelzebub chap 27 TV
Beelzebub chap 26 TV
Beelzebub chap 25 TV
Beelzebub chap 24 TV
Beelzebub chap 23 TV
Beelzebub chap 22 TV
Beelzebub chap 21 TV
Beelzebub chap 20 TV
Beelzebub chap 19 TV
Beelzebub chap 18 TV
Beelzebub chap 17 TV
Beelzebub chap 16 TV
Beelzebub chap 15 TV
Beelzebub chap 14 TV
Beelzebub chap 13 TV
Beelzebub chap 12 TV
Beelzebub chap 11 TV
Beelzebub chap 10 TV
Beelzebub chap 9 TV
Beelzebub chap 8 TV
Beelzebub chap 7 TV
Beelzebub chap 6 TV
Beelzebub chap 5 TV
Beelzebub chap 4 TV
Beelzebub chap 3 TV
Beelzebub chap 2 TV
Beelzebub chap 1 TVXem Vua Quỷ - Beelzebub (Anime) : http://topphimhay.com/phim-vua-quy/m4543.html

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
One piece - Đảo Hải Tặc [ chap 785 TV, next 786]
Naruto [update Naruto Gaiden: The Seventh Hokage chap 2 (TV) - FULL COLOR] - END - Fixed
Đấu La Đại Lục [update chap 142, next is 143]
Bleach [update chap 625 TA next is 626 ]
Song long - Ouroboros [chap 15 - 18, next 19]
Freezing [update chap 174 next is 175] Hay hay
Yamada-kun to 7-nin no Majo [Chap 156 TV, next is 157]
Thú cưng của tôi là quỷ vương - Uchi no Maou Kamimasen yo [Chap 19, next is 20] - cực hot
Yukikaze - Meiji Ishu Kakutouden [Chap 26 next 27]
Shingeki no Kyojin - Birth of Levi [update chap 9.2, next 10]
Lovely Children - Ba tà n...
The Tarot Cafe chap 3
Yume de Aetara chap 70
Cưới tôi đi! - Monku no T...
Fist of the North Star - ...
Hareluya II Boy [update c...
Hiệp khách giang hồ vol 5...
[Anime] Phim Fairy Tail -...
Kanaete Aizen [update cha...
Bartender - Người pha chế...

Sửa lần cuối kamala Sửa vào2015/04/15 15:29
haizzz Email
2014/08/04 19:35
khi nào ra tiếp vậy ad ơi
chabu Email
2014/08/03 21:04
truyện lại ra tiếp,zui zễ sợgringringringringringringringringringrinenvy
longlnog Email
2014/08/02 20:56
vui roâi
spellcaster Email
2014/08/02 20:23
muệ ếu hiểu ông tác giả định làm cái cm j ==
jackteopro Email
2014/08/02 17:59
Có còn ra bản mới nữa k đây ==! Sao tác giả cứ ra như kiểu thích thì ra thế
cuong Email
2014/06/21 08:25
may ong coi phim chua
wishhunter Email
2014/05/29 08:46
chuyện này ra lâu vc
hajvaiz Email
2014/05/25 23:25
ukm mình cũng thấy thế mà cái extra mãi chưa ra chap 2 nhỉ hay lại 1 tháng 1 chap z
bin536106 Email
2014/05/09 16:43
up nhanh nhetruyen hay ma` end som the
touchx2 Email
2014/05/08 21:41
gringringrin hóng ra lẹ chứ truyện này coi chưa đã nên đừng end sớm
ctoi Email
2014/05/08 19:20
hài vcc :))gringrin
duytmevechaj Email
2014/05/08 10:25
vkl pic đầu tiên của beelzebub neww version -_- zú =))
nguyendung_232 Email
2014/05/08 08:22
Thích vãi, cứ tưởng là hết được đọc rồi chứ hehe
thanhzen2009 Email
2014/05/08 00:27
tưởng hết rồi tự nhiên lại có thứ để đọc.
ngan123ab Email
2014/05/01 20:13
hình như tác giả có chuyện gì phải đẩy nhanh tiến độ quá mức rồi. mấy chap sau co vẻ gì không được hay cho lămunhappyunhappyunhappyunhappyunhappyunhappy
nhokkudo Email
2014/04/30 07:22
hết truyện rồi . đâu lòng quá . muốn đọc tiếp . huhuhu chuyện của tui unhappy
wind2412
2014/04/07 20:38
chắc truyện tiếp theo sắp dừng cuộc đua là conan
emhiep12 Email
2014/03/23 10:35
chưa có công bố chính thức ( gia cát dự ) là tháng 5/2014 sẽ tiếp tịch p2 hay sao ấy =)) kill
vuphuc Email
2014/02/23 22:59
cho mình hỏi là ở chap cuối nhóm dịch bảo kết thúc 2 bộ nhiều view nhất. bộ còn lại là bộ rì thế?
faladarado123
2014/02/23 13:04
chap cuối ư bùn thế àh mà p2 tên zi zay
tratec2013
2014/02/22 21:52
ma het som zay ckua bit thag QV ra sao nua that vong wasweat
FrankyKc1 Email
2014/02/21 10:15
quỷ vương đạt danh hiệu nhân vật bí cmn ẩn nhất truyện stupidstupid
sojochi Email
2014/02/20 21:13
hay hay thiệt là hay....thà như vậy mà nhớ mãi,chứ kéo dài thì nhàm
duywww Email
2014/02/20 20:51
beel oi dung het matac gia som viet truyen mai cho em doc nha
duywww Email
2014/02/20 20:49
sao truyen lai het vay. hu hu. em biet doc truyen gi bay gjo dayhu hu. hi vong se co truyen hay khac. chuc tac gia som co truyen mai nhu beelzebub
dangky Email
2014/02/20 20:37
vậy là một truyện đã bỏ cuộc đua. ai sẽ kế vị đây?,..dự là Toriko pig
oocaibo
2014/02/20 19:20
tưởng còn fan 2 uplook
deviljin Email
2014/02/20 17:37
hy vọng là sẽ có ss2
yuuki266
2014/02/20 16:53
hjx truyen end ui` shuai
maquaipq1998 Email
2014/02/20 16:13
thanks Ad
Phân trang 1/52 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X
Fshare