Thông Báo Truyện
   

23 Aug.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1516}

BEELZEBUB - VUA QUỶ [update chap 240,Extra 3] , Đọc Truyện BEELZEBUB - VUA QUỶ [update chap 240,Extra 3] Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,


BEELZEBUB - VUA QUỶ--------------------------------------------------------------------------------
# Tên người làm project : Kazipt, MTO
# Tên project : Beelzebub
# Nội dung : Là câu chuyện về " Tên tội phạm vị thành niên mạnh nhất " khi phải trông chừng đứa con của vua quỷ (tương lai sẽ kế thừa chức vua quỷ) với sức mạnh có thể phá hủy hòa bình trái đất
# Tác giả :Tamura Ryuuhei
# Số tập : Weekly Ongoing
# Nhóm scan : I eat manga (từ chap 11 trở đi)
nguồn truongton.net | truyenmoi.com | vnsharing.net , nhóm dịch MTO

các bạn click vào link dưới để coi nhé.

BEELZEBUB chap 1 -
BEELZEBUB chap 2 -
BEELZEBUB chap 3 -
BEELZEBUB chap 4 -
BEELZEBUB chap 5 -
BEELZEBUB chap 6 -
BEELZEBUB chap 7 -
BEELZEBUB chap 8 -
BEELZEBUB chap 9 -
BEELZEBUB chap 10 -
BEELZEBUB chap 11 -
BEELZEBUB chap 12 -
BEELZEBUB chap 13 -
BEELZEBUB chap 14 -
BEELZEBUB chap 15 -
BEELZEBUB chap 16 -
BEELZEBUB chap 17 -
BEELZEBUB chap 18 -
BEELZEBUB chap 19 -
BEELZEBUB chap 20 -
BEELZEBUB chap 21 -
BEELZEBUB chap 22 -
BEELZEBUB chap 23 -
BEELZEBUB chap 24 -
BEELZEBUB chap 25 -
BEELZEBUB chap 26 -
BEELZEBUB chap 27 -
BEELZEBUB chap 28 -
BEELZEBUB chap 29 -
BEELZEBUB chap 30 -
BEELZEBUB chap 31 -
BEELZEBUB chap 32 -
BEELZEBUB chap 33 -
BEELZEBUB chap 34 -
BEELZEBUB chap 35 -
BEELZEBUB chap 36 -
BEELZEBUB chap 37 -
BEELZEBUB chap 38 -
BEELZEBUB chap 39 -
BEELZEBUB chap 40 -
BEELZEBUB chap 41 -
BEELZEBUB chap 42 -
BEELZEBUB chap 43 -
BEELZEBUB chap 44 -
BEELZEBUB chap 45 -
BEELZEBUB chap 46 -
BEELZEBUB chap 47 -
BEELZEBUB chap 48 -
BEELZEBUB chap 49 -
BEELZEBUB chap 50 -
BEELZEBUB chap 51 -
BEELZEBUB chap 52 -
BEELZEBUB chap 53 -
BEELZEBUB chap 54 -
BEELZEBUB chap 55 -
BEELZEBUB chap 56 -
BEELZEBUB chap 57 -
BEELZEBUB chap 58 -
BEELZEBUB chap 59 -
BEELZEBUB chap 60 -
BEELZEBUB chap 61 -
BEELZEBUB chap 62 -
BEELZEBUB chap 63 -
BEELZEBUB chap 64 -
BEELZEBUB chap 65 -
BEELZEBUB chap 66 -
BEELZEBUB chap 67 -
BEELZEBUB chap 68 -
BEELZEBUB chap 69 -
BEELZEBUB chap 70 -
BEELZEBUB chap 71 -
BEELZEBUB chap 72 -
BEELZEBUB chap 73 -
BEELZEBUB chap 74 -
BEELZEBUB chap 75 -
Beelzebub Xtra SPECIAL Story -
BEELZEBUB chap 76 -
BEELZEBUB chap 77 -
BEELZEBUB chap 78 -
BEELZEBUB chap 79 -
BEELZEBUB chap 80 -
BEELZEBUB chap 81 -
BEELZEBUB chap 82 -
BEELZEBUB chap 83 -
BEELZEBUB chap 84 -
BEELZEBUB chap 85 -
BEELZEBUB chap 86 -
BEELZEBUB chap 87 -
BEELZEBUB chap 88 -
BEELZEBUB chap 89 -
BEELZEBUB chap 90 -
BEELZEBUB chap 91 -
BEELZEBUB chap 92 -
BEELZEBUB chap 93 -
BEELZEBUB chap 94 -
BEELZEBUB chap 95 -
BEELZEBUB chap 96 -
BEELZEBUB chap 97 -
BEELZEBUB chap 98 -
BEELZEBUB chap 99 -
BEELZEBUB chap 100 -
BEELZEBUB chap 101 -
BEELZEBUB chap 102 -
BEELZEBUB chap 103 -
BEELZEBUB chap 104 -
BEELZEBUB chap 105
BEELZEBUB chap 106 TV
BEELZEBUB chap 107 TV
BEELZEBUB chap 108 TV
BEELZEBUB chap 109 TV
BEELZEBUB chap 110 TV
BEELZEBUB chap 111 TV
BEELZEBUB chap 112 TV
BEELZEBUB chap 113 TV
BEELZEBUB chap 114 TV
BEELZEBUB chap 115 TV
BEELZEBUB chap 116 TV
BEELZEBUB chap 117 TV
BEELZEBUB chap 118 TV
BEELZEBUB chap 119 TV
BEELZEBUB chap 120 TV
BEELZEBUB chap 121 TV
BEELZEBUB chap 122 TV
BEELZEBUB chap 123 TV
BEELZEBUB chap 124 TV
BEELZEBUB chap 125 TV
BEELZEBUB chap 126 TV
BEELZEBUB chap 127 TV
BEELZEBUB chap 128 TV
BEELZEBUB chap 129 TV
BEELZEBUB chap 130 TV
BEELZEBUB chap 131 TV
BEELZEBUB chap 132 TV
BEELZEBUB chap 133 TV
BEELZEBUB chap 133.5 TV
BEELZEBUB chap 134 TV
BEELZEBUB chap 135 TV
BEELZEBUB chap 136 TV
BEELZEBUB chap 137 TV
BEELZEBUB chap 138 TV
BEELZEBUB chap 139 TV
BEELZEBUB chap 140 TV
BEELZEBUB chap 141 TV
BEELZEBUB chap 142 TV
BEELZEBUB chap 143 TV
BEELZEBUB chap 144 TV
BEELZEBUB chap 145 TV
BEELZEBUB chap 146 TV
BEELZEBUB chap 147 TV
BEELZEBUB chap 148 TV
BEELZEBUB chap 149 TV
BEELZEBUB chap 150 TV
BEELZEBUB chap 151 TV
BEELZEBUB chap 152 TV
BEELZEBUB chap 153 TV
BEELZEBUB chap 153.5 TV
BEELZEBUB chap 154 TV
BEELZEBUB chap 155 TV
BEELZEBUB chap 156 TV
BEELZEBUB chap 157 TV
BEELZEBUB chap 158 TV
BEELZEBUB chap 159 TV
BEELZEBUB chap 160 TV
BEELZEBUB chap 161 TV
BEELZEBUB chap 162 TV
BEELZEBUB chap 163 TV
BEELZEBUB chap 164 TV
BEELZEBUB chap 165 TV
BEELZEBUB chap 166 TV
BEELZEBUB chap 167 TV
BEELZEBUB chap 168 TV
BEELZEBUB chap 169 TV
BEELZEBUB chap 170 TV
BEELZEBUB chap 171 TV
BEELZEBUB chap 172 TV
BEELZEBUB chap 173 TV
BEELZEBUB chap 174 TV
BEELZEBUB chap 175 TV
BEELZEBUB chap 176 TV
BEELZEBUB chap 177 TV
BEELZEBUB chap 178 TV
BEELZEBUB chap 179 TV
BEELZEBUB chap 180 TV
BEELZEBUB chap 181 TV
BEELZEBUB chap 182 TV
BEELZEBUB chap 183 TV
BEELZEBUB chap 184 TV
BEELZEBUB chap 185 TV
BEELZEBUB chap 186 TV
BEELZEBUB chap 187 TV
BEELZEBUB chap 188 TV
BEELZEBUB chap 189 TV
BEELZEBUB chap 190 TV
BEELZEBUB chap 191 TV
BEELZEBUB chap 192 TV
BEELZEBUB chap 193 TV
BEELZEBUB chap 194 TV
BEELZEBUB chap 195 TV
BEELZEBUB chap 196 TV
BEELZEBUB chap 197 TV
BEELZEBUB chap 198 TV
BEELZEBUB chap 199 TV
BEELZEBUB chap 200 TV
BEELZEBUB chap 201 TV
BEELZEBUB chap 202 TV
BEELZEBUB chap 203 TV
BEELZEBUB chap 204 TV
BEELZEBUB chap 205 TV
BEELZEBUB chap 206 TV
BEELZEBUB chap 207 TV
BEELZEBUB chap 208 TV
BEELZEBUB chap 209 TV
BEELZEBUB chap 210 TV
BEELZEBUB chap 211 TV
BEELZEBUB chap 212 TV
BEELZEBUB chap 213 TV
BEELZEBUB chap 214 TV
BEELZEBUB chap 215 TV
BEELZEBUB chap 216 TV
BEELZEBUB chap 217 TV
BEELZEBUB chap 218 TV
BEELZEBUB chap 219 TV
BEELZEBUB chap 220 TV
BEELZEBUB chap 221 TV
BEELZEBUB chap 222 TV
BEELZEBUB chap 223 TV
BEELZEBUB chap 224 TV
BEELZEBUB chap 225 TV
BEELZEBUB chap 226 TV
BEELZEBUB chap 227 TV
BEELZEBUB chap 228 TV
BEELZEBUB chap 229 TV
BEELZEBUB chap 230 TV
BEELZEBUB chap 231 TV
BEELZEBUB chap 232 TV
BEELZEBUB chap 233 TV
BEELZEBUB chap 234 TV
BEELZEBUB chap 235 TV
BEELZEBUB chap 236 TV
BEELZEBUB chap 237 TV
BEELZEBUB chap 238 TV
BEELZEBUB chap 239 TV
BEELZEBUB chap 240 TV end
BEELZEBUB extra 1 TV
BEELZEBUB extra 2 TV
BEELZEBUB extra 3 TV

Xem Vua Quỷ - Beelzebub (Anime) : http://topphimhay.com/phim-vua-quy/m4543.html

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
One Piece - Đảo Hải Tặc Full Color [Update chap 155, next is chap 156]
Naqua Den - Truyền Thuyết Về Nakua [Full 25 chap]
Hakaijuu [Full 51 chap]
Hồi sinh thành quái vật - Re:Monster - Reincarnated: Monster [update chap 8, next is 9]
Thú cưng của tôi là quỷ vương - Uchi no Maou Kamimasen yo [Update chap 1-4] - cực hot
Witch Hunter - Thợ săn phù thủy [update chap 104, next is 105]
UQ Holder! [Update chap 59 Next is 60]
Hikaru No Go - Kì thủ cờ vây [update chap 176, next is 177]
Kyou Kara Ore Wa - Cặp bài trùng [chap 228, next is 229]
DEAD DAYS [Update chap 6, next is chap 7] - Lạ
Shaman King - Vua Pháp Th...
One Piece Chap 622 - One ...
One Piece Chap 165
Dấu Ấn Rồng Thiêng II cha...
[vietsub]to love ru [ep 1...
ARAGO Chap 12
Mx0 chap 10
Onani Master Kurosawa cha...
Mx0 chap 11
[V-Sky] Suzuka Chap 135

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/08/22 14:51
haizzz Email
2014/08/04 19:35
khi nào ra tiếp vậy ad ơi
chabu Email
2014/08/03 21:04
truyện lại ra tiếp,zui zễ sợgringringringringringringringringringrinenvy
longlnog Email
2014/08/02 20:56
vui roâi
spellcaster Email
2014/08/02 20:23
muệ ếu hiểu ông tác giả định làm cái cm j ==
jackteopro Email
2014/08/02 17:59
Có còn ra bản mới nữa k đây ==! Sao tác giả cứ ra như kiểu thích thì ra thế
cuong Email
2014/06/21 08:25
may ong coi phim chua
wishhunter Email
2014/05/29 08:46
chuyện này ra lâu vc
hajvaiz Email
2014/05/25 23:25
ukm mình cũng thấy thế mà cái extra mãi chưa ra chap 2 nhỉ hay lại 1 tháng 1 chap z
bin536106 Email
2014/05/09 16:43
up nhanh nhetruyen hay ma` end som the
touchx2 Email
2014/05/08 21:41
gringringrin hóng ra lẹ chứ truyện này coi chưa đã nên đừng end sớm
ctoi Email
2014/05/08 19:20
hài vcc :))gringrin
duytmevechaj Email
2014/05/08 10:25
vkl pic đầu tiên của beelzebub neww version -_- zú =))
nguyendung_232 Email
2014/05/08 08:22
Thích vãi, cứ tưởng là hết được đọc rồi chứ hehe
thanhzen2009 Email
2014/05/08 00:27
tưởng hết rồi tự nhiên lại có thứ để đọc.
ngan123ab Email
2014/05/01 20:13
hình như tác giả có chuyện gì phải đẩy nhanh tiến độ quá mức rồi. mấy chap sau co vẻ gì không được hay cho lămunhappyunhappyunhappyunhappyunhappyunhappy
nhokkudo Email
2014/04/30 07:22
hết truyện rồi . đâu lòng quá . muốn đọc tiếp . huhuhu chuyện của tui unhappy
wind2412
2014/04/07 20:38
chắc truyện tiếp theo sắp dừng cuộc đua là conan
emhiep12 Email
2014/03/23 10:35
chưa có công bố chính thức ( gia cát dự ) là tháng 5/2014 sẽ tiếp tịch p2 hay sao ấy =)) kill
vuphuc Email
2014/02/23 22:59
cho mình hỏi là ở chap cuối nhóm dịch bảo kết thúc 2 bộ nhiều view nhất. bộ còn lại là bộ rì thế?
faladarado123
2014/02/23 13:04
chap cuối ư bùn thế àh mà p2 tên zi zay
tratec2013
2014/02/22 21:52
ma het som zay ckua bit thag QV ra sao nua that vong wasweat
FrankyKc1 Email
2014/02/21 10:15
quỷ vương đạt danh hiệu nhân vật bí cmn ẩn nhất truyện stupidstupid
sojochi Email
2014/02/20 21:13
hay hay thiệt là hay....thà như vậy mà nhớ mãi,chứ kéo dài thì nhàm
duywww Email
2014/02/20 20:51
beel oi dung het matac gia som viet truyen mai cho em doc nha
duywww Email
2014/02/20 20:49
sao truyen lai het vay. hu hu. em biet doc truyen gi bay gjo dayhu hu. hi vong se co truyen hay khac. chuc tac gia som co truyen mai nhu beelzebub
dangky Email
2014/02/20 20:37
vậy là một truyện đã bỏ cuộc đua. ai sẽ kế vị đây?,..dự là Toriko pig
oocaibo
2014/02/20 19:20
tưởng còn fan 2 uplook
deviljin Email
2014/02/20 17:37
hy vọng là sẽ có ss2
yuuki266
2014/02/20 16:53
hjx truyen end ui` shuai
maquaipq1998 Email
2014/02/20 16:13
thanks Ad
Phân trang 1/52 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X