Thông Báo Truyện
   


23 Aug.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1503}

BEELZEBUB - VUA QUỶ [update chap 240,Extra 3] , Đọc Truyện BEELZEBUB - VUA QUỶ [update chap 240,Extra 3] Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,


BEELZEBUB - VUA QUỶ--------------------------------------------------------------------------------
# Tên người làm project : Kazipt, MTO
# Tên project : Beelzebub
# Nội dung : Là câu chuyện về " Tên tội phạm vị thành niên mạnh nhất " khi phải trông chừng đứa con của vua quỷ (tương lai sẽ kế thừa chức vua quỷ) với sức mạnh có thể phá hủy hòa bình trái đất
# Tác giả :Tamura Ryuuhei
# Số tập : Weekly Ongoing
# Nhóm scan : I eat manga (từ chap 11 trở đi)
nguồn truongton.net | truyenmoi.com | vnsharing.net , nhóm dịch MTO

các bạn click vào link dưới để coi nhé.

BEELZEBUB chap 1 -
BEELZEBUB chap 2 -
BEELZEBUB chap 3 -
BEELZEBUB chap 4 -
BEELZEBUB chap 5 -
BEELZEBUB chap 6 -
BEELZEBUB chap 7 -
BEELZEBUB chap 8 -
BEELZEBUB chap 9 -
BEELZEBUB chap 10 -
BEELZEBUB chap 11 -
BEELZEBUB chap 12 -
BEELZEBUB chap 13 -
BEELZEBUB chap 14 -
BEELZEBUB chap 15 -
BEELZEBUB chap 16 -
BEELZEBUB chap 17 -
BEELZEBUB chap 18 -
BEELZEBUB chap 19 -
BEELZEBUB chap 20 -
BEELZEBUB chap 21 -
BEELZEBUB chap 22 -
BEELZEBUB chap 23 -
BEELZEBUB chap 24 -
BEELZEBUB chap 25 -
BEELZEBUB chap 26 -
BEELZEBUB chap 27 -
BEELZEBUB chap 28 -
BEELZEBUB chap 29 -
BEELZEBUB chap 30 -
BEELZEBUB chap 31 -
BEELZEBUB chap 32 -
BEELZEBUB chap 33 -
BEELZEBUB chap 34 -
BEELZEBUB chap 35 -
BEELZEBUB chap 36 -
BEELZEBUB chap 37 -
BEELZEBUB chap 38 -
BEELZEBUB chap 39 -
BEELZEBUB chap 40 -
BEELZEBUB chap 41 -
BEELZEBUB chap 42 -
BEELZEBUB chap 43 -
BEELZEBUB chap 44 -
BEELZEBUB chap 45 -
BEELZEBUB chap 46 -
BEELZEBUB chap 47 -
BEELZEBUB chap 48 -
BEELZEBUB chap 49 -
BEELZEBUB chap 50 -
BEELZEBUB chap 51 -
BEELZEBUB chap 52 -
BEELZEBUB chap 53 -
BEELZEBUB chap 54 -
BEELZEBUB chap 55 -
BEELZEBUB chap 56 -
BEELZEBUB chap 57 -
BEELZEBUB chap 58 -
BEELZEBUB chap 59 -
BEELZEBUB chap 60 -
BEELZEBUB chap 61 -
BEELZEBUB chap 62 -
BEELZEBUB chap 63 -
BEELZEBUB chap 64 -
BEELZEBUB chap 65 -
BEELZEBUB chap 66 -
BEELZEBUB chap 67 -
BEELZEBUB chap 68 -
BEELZEBUB chap 69 -
BEELZEBUB chap 70 -
BEELZEBUB chap 71 -
BEELZEBUB chap 72 -
BEELZEBUB chap 73 -
BEELZEBUB chap 74 -
BEELZEBUB chap 75 -
Beelzebub Xtra SPECIAL Story -
BEELZEBUB chap 76 -
BEELZEBUB chap 77 -
BEELZEBUB chap 78 -
BEELZEBUB chap 79 -
BEELZEBUB chap 80 -
BEELZEBUB chap 81 -
BEELZEBUB chap 82 -
BEELZEBUB chap 83 -
BEELZEBUB chap 84 -
BEELZEBUB chap 85 -
BEELZEBUB chap 86 -
BEELZEBUB chap 87 -
BEELZEBUB chap 88 -
BEELZEBUB chap 89 -
BEELZEBUB chap 90 -
BEELZEBUB chap 91 -
BEELZEBUB chap 92 -
BEELZEBUB chap 93 -
BEELZEBUB chap 94 -
BEELZEBUB chap 95 -
BEELZEBUB chap 96 -
BEELZEBUB chap 97 -
BEELZEBUB chap 98 -
BEELZEBUB chap 99 -
BEELZEBUB chap 100 -
BEELZEBUB chap 101 -
BEELZEBUB chap 102 -
BEELZEBUB chap 103 -
BEELZEBUB chap 104 -
BEELZEBUB chap 105
BEELZEBUB chap 106 TV
BEELZEBUB chap 107 TV
BEELZEBUB chap 108 TV
BEELZEBUB chap 109 TV
BEELZEBUB chap 110 TV
BEELZEBUB chap 111 TV
BEELZEBUB chap 112 TV
BEELZEBUB chap 113 TV
BEELZEBUB chap 114 TV
BEELZEBUB chap 115 TV
BEELZEBUB chap 116 TV
BEELZEBUB chap 117 TV
BEELZEBUB chap 118 TV
BEELZEBUB chap 119 TV
BEELZEBUB chap 120 TV
BEELZEBUB chap 121 TV
BEELZEBUB chap 122 TV
BEELZEBUB chap 123 TV
BEELZEBUB chap 124 TV
BEELZEBUB chap 125 TV
BEELZEBUB chap 126 TV
BEELZEBUB chap 127 TV
BEELZEBUB chap 128 TV
BEELZEBUB chap 129 TV
BEELZEBUB chap 130 TV
BEELZEBUB chap 131 TV
BEELZEBUB chap 132 TV
BEELZEBUB chap 133 TV
BEELZEBUB chap 133.5 TV
BEELZEBUB chap 134 TV
BEELZEBUB chap 135 TV
BEELZEBUB chap 136 TV
BEELZEBUB chap 137 TV
BEELZEBUB chap 138 TV
BEELZEBUB chap 139 TV
BEELZEBUB chap 140 TV
BEELZEBUB chap 141 TV
BEELZEBUB chap 142 TV
BEELZEBUB chap 143 TV
BEELZEBUB chap 144 TV
BEELZEBUB chap 145 TV
BEELZEBUB chap 146 TV
BEELZEBUB chap 147 TV
BEELZEBUB chap 148 TV
BEELZEBUB chap 149 TV
BEELZEBUB chap 150 TV
BEELZEBUB chap 151 TV
BEELZEBUB chap 152 TV
BEELZEBUB chap 153 TV
BEELZEBUB chap 153.5 TV
BEELZEBUB chap 154 TV
BEELZEBUB chap 155 TV
BEELZEBUB chap 156 TV
BEELZEBUB chap 157 TV
BEELZEBUB chap 158 TV
BEELZEBUB chap 159 TV
BEELZEBUB chap 160 TV
BEELZEBUB chap 161 TV
BEELZEBUB chap 162 TV
BEELZEBUB chap 163 TV
BEELZEBUB chap 164 TV
BEELZEBUB chap 165 TV
BEELZEBUB chap 166 TV
BEELZEBUB chap 167 TV
BEELZEBUB chap 168 TV
BEELZEBUB chap 169 TV
BEELZEBUB chap 170 TV
BEELZEBUB chap 171 TV
BEELZEBUB chap 172 TV
BEELZEBUB chap 173 TV
BEELZEBUB chap 174 TV
BEELZEBUB chap 175 TV
BEELZEBUB chap 176 TV
BEELZEBUB chap 177 TV
BEELZEBUB chap 178 TV
BEELZEBUB chap 179 TV
BEELZEBUB chap 180 TV
BEELZEBUB chap 181 TV
BEELZEBUB chap 182 TV
BEELZEBUB chap 183 TV
BEELZEBUB chap 184 TV
BEELZEBUB chap 185 TV
BEELZEBUB chap 186 TV
BEELZEBUB chap 187 TV
BEELZEBUB chap 188 TV
BEELZEBUB chap 189 TV
BEELZEBUB chap 190 TV
BEELZEBUB chap 191 TV
BEELZEBUB chap 192 TV
BEELZEBUB chap 193 TV
BEELZEBUB chap 194 TV
BEELZEBUB chap 195 TV
BEELZEBUB chap 196 TV
BEELZEBUB chap 197 TV
BEELZEBUB chap 198 TV
BEELZEBUB chap 199 TV
BEELZEBUB chap 200 TV
BEELZEBUB chap 201 TV
BEELZEBUB chap 202 TV
BEELZEBUB chap 203 TV
BEELZEBUB chap 204 TV
BEELZEBUB chap 205 TV
BEELZEBUB chap 206 TV
BEELZEBUB chap 207 TV
BEELZEBUB chap 208 TV
BEELZEBUB chap 209 TV
BEELZEBUB chap 210 TV
BEELZEBUB chap 211 TV
BEELZEBUB chap 212 TV
BEELZEBUB chap 213 TV
BEELZEBUB chap 214 TV
BEELZEBUB chap 215 TV
BEELZEBUB chap 216 TV
BEELZEBUB chap 217 TV
BEELZEBUB chap 218 TV
BEELZEBUB chap 219 TV
BEELZEBUB chap 220 TV
BEELZEBUB chap 221 TV
BEELZEBUB chap 222 TV
BEELZEBUB chap 223 TV
BEELZEBUB chap 224 TV
BEELZEBUB chap 225 TV
BEELZEBUB chap 226 TV
BEELZEBUB chap 227 TV
BEELZEBUB chap 228 TV
BEELZEBUB chap 229 TV
BEELZEBUB chap 230 TV
BEELZEBUB chap 231 TV
BEELZEBUB chap 232 TV
BEELZEBUB chap 233 TV
BEELZEBUB chap 234 TV
BEELZEBUB chap 235 TV
BEELZEBUB chap 236 TV
BEELZEBUB chap 237 TV
BEELZEBUB chap 238 TV
BEELZEBUB chap 239 TV
BEELZEBUB chap 240 TV end
BEELZEBUB extra 1 TV
BEELZEBUB extra 2 TV
BEELZEBUB extra 3 TV

Xem Vua Quỷ - Beelzebub (Anime) : http://topphimhay.com/phim-vua-quy/m4543.html

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 765, next is 766) Tiếng Việt, TV
Naruto [update chap 697, next is 698] Tiếng Việt, TV
Fairy Tail Zero [update chap 4, next is 5]
Toriko [update chap 297, next is 298] Tiếng Việt, TV
Bleach [update chap 602, next is 603] Tiếng Việt, TV
Assassination Classroom - Lớp học sát thủ [update chap 104, next is 105] Hay
Thiết Tướng tung hoành [update chap 138 next is 139]
Hikaru No Go - Kì thủ cờ vây [update chap 174, next is 175]
Tướng Dạ [update chap 7, next is 8]
Thần Binh Vấn Thiên [update chap 17, next is 18]
Fairy Tail Chap Special 2
20th Century Boys chap 11
Tứ Đại Danh Bổ Chap 112
Tổng hợp Matantei Loki [u...
Sora no Otoshimono chap 9
aiki chap 24
gantz chap 161
Rappi Rangai chap 10
Mahou Sensei Negima chap ...
[Admin] - Bán TOKEN, GEMS...

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/08/22 14:51
spellcaster Email
2014/01/26 16:59
cb tinh thần cho trận cuối thoy ae ơi. A toujou đập 100 th` có thần ấn mà k thấy suy suyển j đúng là Toujou :3
lins2410 Email
2014/01/24 16:36
cuối cùng nhóc beel của ta cũng trở lạigrin
lins2410 Email
2014/01/24 07:22
có bản Raw cả 2 ngày rồi kìa admin ơi, mau up chap mới lên cho ae đoc nào
congthanhhp3
2014/01/23 22:12
nhật bẩn nó ăn tết dương lịch các bạn bình tõm hôm nay có bản tiếng hàn rồi gringrin
kenz.nh0k139 Email
2014/01/23 18:10
add sao chưa chap mới nữa... dạo này add ra lâu vậy... ae chờ dài hết cã cỗ rồi
123gachiphoi123 Email
2014/01/17 21:58
ui tác cmn giả ra chap mới nhanh đi 236 lâu quá đóangerangerangeranger
lins2410 Email
2014/01/17 19:34
Moá, satan wá khủng
spellcaster Email
2014/01/17 18:14
thánh Furuichim ntn r` thấy bọn quỷ bị hóa đá còn thánh chạy đâu roài :v
sonsales Email
2014/01/17 14:12
chap 236 nhanh de ad oi^^
tungviphp489 Email
2014/01/17 12:13
3 tuần ra chap mới.các fan cổ dài thàh sao rồi
rayleighsilvers
2014/01/16 20:27
bao giờ mới có chap mới đây ad ơi? cổ tui dài lắm đó
vampi hua Email
2014/01/16 17:39
235 đâu ad, lâu quá à đang đến đoạn gây gấn mà angeranger
giangcoi Email
2014/01/16 15:16
má ơi bao giờ ms có 235 . ad ra liên tục để. đọc đang fê
swat_police Email
2014/01/16 13:31
Hơi nhảm rồi thì phải!!stupidstupidstupidstupidstupid
0oKaiSoulo0 Email
2014/01/12 10:26
thằng tác giả chết dy đâu rồi thế.đang đoan gây cấm lại dừng. Troll mem àcry
LOAN KIM Email
2014/01/11 16:31
sao chưa có truyện mới z.bùn wauplook
nguyenhoangphong Email
2014/01/11 12:07
sao đến h vẫn chưa úp cháp mới nữa z. angeranger[emot]anger
nguyenhoangphong Email
2014/01/09 14:55
sao chưa kóa chap 235 nữa
cuabe6893
2014/01/08 09:52
ad ơi bh mới có chap 235 đây huhuhuhuhu
lins2410 Email
2014/01/06 11:52
Sao còn chưa có chap mới zạ?
cuabe6893
2014/01/06 11:42
chap 235 đâu ad ????? lâu qá trời
oocaibo
2014/01/04 11:55
chap mới đâu hix sleepy
lins2410 Email
2013/12/27 19:44
Thằng Fuji này khủng quá, chắc sát lục duyên khởi sẽ bị nó dập te tua cho coi.
lmkhoa2000kg Email
2013/12/26 18:31
quá gòi quá gòi...hot dễ sợ...ng gì mà khó nhai thế...cho Oga 1 đấm...ẹo lun...may là mấy ng kia xuất hiện...chap ms ơi...mau ra nhé!!!!
spellcaster Email
2013/12/26 17:15
hay quá má ơi nhưng hơi thất vọng thật à OGA mới ăn 1 đấm mà dặt dẹo thế r` =.= từ lúc nào mà a phụ thuộc vào sức mạnh của quỷ thế :'(
spellcaster Email
2013/12/20 11:51
móa ơi hay quá coi bộ th` Fuji này khó nhai r`. Chắc bay vô bụp nhau mẹ nhoc Beel xuống Quỷ Giới nhờ đội quân của Behemoth lên war 1 trận sau đó là Beel gắn Oga finish move :3
Manga'sFan Email
2013/12/20 10:33
sao 3 chap ms cua 3 truyen cai nao cung hay wa' zay . Beel , Na , Fairy .......... wa dinh? lovelovelovelove
beelzebubz Email
2013/12/19 18:14
có chap 233 rùi mà chưa dịch ai bít tiếng hàn hay nhật dịch tút ở wed manga2u.me
spellcaster Email
2013/12/13 11:25
đúng là Lucifer có hơi sida nhưng mà k ngờ quỷ c~ có vụ già chết r` có con nữa :v
beelzebubz Email
2013/12/12 21:18
truyện này 1 tuần 1 chap hay đến thứ 6 là 1 chap ấy
Phân trang 3/52 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X