Thông Báo Truyện
Nhà Tài Trợ
+1 Để đọc truyện nhanh hơn :

20 Feb.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1455}

BEELZEBUB - VUA QUỶ [update chap 240] END Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện BEELZEBUB - VUA QUỶ [update chap 240] END Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,


BEELZEBUB - VUA QUỶ--------------------------------------------------------------------------------
# Tên người làm project : Kazipt, MTO
# Tên project : Beelzebub
# Nội dung : Là câu chuyện về " Tên tội phạm vị thành niên mạnh nhất " khi phải trông chừng đứa con của vua quỷ (tương lai sẽ kế thừa chức vua quỷ) với sức mạnh có thể phá hủy hòa bình trái đất
# Tác giả :Tamura Ryuuhei
# Số tập : Weekly Ongoing
# Nhóm scan : I eat manga (từ chap 11 trở đi)
nguồn truongton.net | truyenmoi.com | vnsharing.net , nhóm dịch MTO

các bạn click vào link dưới để coi nhé.

BEELZEBUB chap 1 -
BEELZEBUB chap 2 -
BEELZEBUB chap 3 -
BEELZEBUB chap 4 -
BEELZEBUB chap 5 -
BEELZEBUB chap 6 -
BEELZEBUB chap 7 -
BEELZEBUB chap 8 -
BEELZEBUB chap 9 -
BEELZEBUB chap 10 -
BEELZEBUB chap 11 -
BEELZEBUB chap 12 -
BEELZEBUB chap 13 -
BEELZEBUB chap 14 -
BEELZEBUB chap 15 -
BEELZEBUB chap 16 -
BEELZEBUB chap 17 -
BEELZEBUB chap 18 -
BEELZEBUB chap 19 -
BEELZEBUB chap 20 -
BEELZEBUB chap 21 -
BEELZEBUB chap 22 -
BEELZEBUB chap 23 -
BEELZEBUB chap 24 -
BEELZEBUB chap 25 -
BEELZEBUB chap 26 -
BEELZEBUB chap 27 -
BEELZEBUB chap 28 -
BEELZEBUB chap 29 -
BEELZEBUB chap 30 -
BEELZEBUB chap 31 -
BEELZEBUB chap 32 -
BEELZEBUB chap 33 -
BEELZEBUB chap 34 -
BEELZEBUB chap 35 -
BEELZEBUB chap 36 -
BEELZEBUB chap 37 -
BEELZEBUB chap 38 -
BEELZEBUB chap 39 -
BEELZEBUB chap 40 -
BEELZEBUB chap 41 -
BEELZEBUB chap 42 -
BEELZEBUB chap 43 -
BEELZEBUB chap 44 -
BEELZEBUB chap 45 -
BEELZEBUB chap 46 -
BEELZEBUB chap 47 -
BEELZEBUB chap 48 -
BEELZEBUB chap 49 -
BEELZEBUB chap 50 -
BEELZEBUB chap 51 -
BEELZEBUB chap 52 -
BEELZEBUB chap 53 -
BEELZEBUB chap 54 -
BEELZEBUB chap 55 -
BEELZEBUB chap 56 -
BEELZEBUB chap 57 -
BEELZEBUB chap 58 -
BEELZEBUB chap 59 -
BEELZEBUB chap 60 -
BEELZEBUB chap 61 -
BEELZEBUB chap 62 -
BEELZEBUB chap 63 -
BEELZEBUB chap 64 -
BEELZEBUB chap 65 -
BEELZEBUB chap 66 -
BEELZEBUB chap 67 -
BEELZEBUB chap 68 -
BEELZEBUB chap 69 -
BEELZEBUB chap 70 -
BEELZEBUB chap 71 -
BEELZEBUB chap 72 -
BEELZEBUB chap 73 -
BEELZEBUB chap 74 -
BEELZEBUB chap 75 -
Beelzebub Xtra SPECIAL Story -
BEELZEBUB chap 76 -
BEELZEBUB chap 77 -
BEELZEBUB chap 78 -
BEELZEBUB chap 79 -
BEELZEBUB chap 80 -
BEELZEBUB chap 81 -
BEELZEBUB chap 82 -
BEELZEBUB chap 83 -
BEELZEBUB chap 84 -
BEELZEBUB chap 85 -
BEELZEBUB chap 86 -
BEELZEBUB chap 87 -
BEELZEBUB chap 88 -
BEELZEBUB chap 89 -
BEELZEBUB chap 90 -
BEELZEBUB chap 91 -
BEELZEBUB chap 92 -
BEELZEBUB chap 93 -
BEELZEBUB chap 94 -
BEELZEBUB chap 95 -
BEELZEBUB chap 96 -
BEELZEBUB chap 97 -
BEELZEBUB chap 98 -
BEELZEBUB chap 99 -
BEELZEBUB chap 100 -
BEELZEBUB chap 101 -
BEELZEBUB chap 102 -
BEELZEBUB chap 103 -
BEELZEBUB chap 104 -
BEELZEBUB chap 105
BEELZEBUB chap 106 TV
BEELZEBUB chap 107 TV
BEELZEBUB chap 108 TV
BEELZEBUB chap 109 TV
BEELZEBUB chap 110 TV
BEELZEBUB chap 111 TV
BEELZEBUB chap 112 TV
BEELZEBUB chap 113 TV
BEELZEBUB chap 114 TV
BEELZEBUB chap 115 TV
BEELZEBUB chap 116 TV
BEELZEBUB chap 117 TV
BEELZEBUB chap 118 TV
BEELZEBUB chap 119 TV
BEELZEBUB chap 120 TV
BEELZEBUB chap 121 TV
BEELZEBUB chap 122 TV
BEELZEBUB chap 123 TV
BEELZEBUB chap 124 TV
BEELZEBUB chap 125 TV
BEELZEBUB chap 126 TV
BEELZEBUB chap 127 TV
BEELZEBUB chap 128 TV
BEELZEBUB chap 129 TV
BEELZEBUB chap 130 TV
BEELZEBUB chap 131 TV
BEELZEBUB chap 132 TV
BEELZEBUB chap 133 TV
BEELZEBUB chap 133.5 TV
BEELZEBUB chap 134 TV
BEELZEBUB chap 135 TV
BEELZEBUB chap 136 TV
BEELZEBUB chap 137 TV
BEELZEBUB chap 138 TV
BEELZEBUB chap 139 TV
BEELZEBUB chap 140 TV
BEELZEBUB chap 141 TV
BEELZEBUB chap 142 TV
BEELZEBUB chap 143 TV
BEELZEBUB chap 144 TV
BEELZEBUB chap 145 TV
BEELZEBUB chap 146 TV
BEELZEBUB chap 147 TV
BEELZEBUB chap 148 TV
BEELZEBUB chap 149 TV
BEELZEBUB chap 150 TV
BEELZEBUB chap 151 TV
BEELZEBUB chap 152 TV
BEELZEBUB chap 153 TV
BEELZEBUB chap 153.5 TV
BEELZEBUB chap 154 TV
BEELZEBUB chap 155 TV
BEELZEBUB chap 156 TV
BEELZEBUB chap 157 TV
BEELZEBUB chap 158 TV
BEELZEBUB chap 159 TV
BEELZEBUB chap 160 TV
BEELZEBUB chap 161 TV
BEELZEBUB chap 162 TV
BEELZEBUB chap 163 TV
BEELZEBUB chap 164 TV
BEELZEBUB chap 165 TV
BEELZEBUB chap 166 TV
BEELZEBUB chap 167 TV
BEELZEBUB chap 168 TV
BEELZEBUB chap 169 TV
BEELZEBUB chap 170 TV
BEELZEBUB chap 171 TV
BEELZEBUB chap 172 TV
BEELZEBUB chap 173 TV
BEELZEBUB chap 174 TV
BEELZEBUB chap 175 TV
BEELZEBUB chap 176 TV
BEELZEBUB chap 177 TV
BEELZEBUB chap 178 TV
BEELZEBUB chap 179 TV
BEELZEBUB chap 180 TV
BEELZEBUB chap 181 TV
BEELZEBUB chap 182 TV
BEELZEBUB chap 183 TV
BEELZEBUB chap 184 TV
BEELZEBUB chap 185 TV
BEELZEBUB chap 186 TV
BEELZEBUB chap 187 TV
BEELZEBUB chap 188 TV
BEELZEBUB chap 189 TV
BEELZEBUB chap 190 TV
BEELZEBUB chap 191 TV
BEELZEBUB chap 192 TV
BEELZEBUB chap 193 TV
BEELZEBUB chap 194 TV
BEELZEBUB chap 195 TV
BEELZEBUB chap 196 TV
BEELZEBUB chap 197 TV
BEELZEBUB chap 198 TV
BEELZEBUB chap 199 TV
BEELZEBUB chap 200 TV
BEELZEBUB chap 201 TV
BEELZEBUB chap 202 TV
BEELZEBUB chap 203 TV
BEELZEBUB chap 204 TV
BEELZEBUB chap 205 TV
BEELZEBUB chap 206 TV
BEELZEBUB chap 207 TV
BEELZEBUB chap 208 TV
BEELZEBUB chap 209 TV
BEELZEBUB chap 210 TV
BEELZEBUB chap 211 TV
BEELZEBUB chap 212 TV
BEELZEBUB chap 213 TV
BEELZEBUB chap 214 TV
BEELZEBUB chap 215 TV
BEELZEBUB chap 216 TV
BEELZEBUB chap 217 TV
BEELZEBUB chap 218 TV
BEELZEBUB chap 219 TV
BEELZEBUB chap 220 TV
BEELZEBUB chap 221 TV
BEELZEBUB chap 222 TV
BEELZEBUB chap 223 TV
BEELZEBUB chap 224 TV
BEELZEBUB chap 225 TV
BEELZEBUB chap 226 TV
BEELZEBUB chap 227 TV
BEELZEBUB chap 228 TV
BEELZEBUB chap 229 TV
BEELZEBUB chap 230 TV
BEELZEBUB chap 231 TV
BEELZEBUB chap 232 TV
BEELZEBUB chap 233 TV
BEELZEBUB chap 234 TV
BEELZEBUB chap 235 TV
BEELZEBUB chap 236 TV
BEELZEBUB chap 237 TV
BEELZEBUB chap 238 TV
BEELZEBUB chap 239 TV
BEELZEBUB chap 240 TV end


Xem Vua Quỷ - Beelzebub (Anime) : http://topphimhay.com/phim-vua-quy/m4543.html

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Shounan Junai Gumi [update chap 233, next is 234]
Toriko [update chap 274, next is 275] Tiếng Việt, TV
Tuyệt Thế Vô Song [chap 147, next is 148]
Cổ Long Quần Hiệp Truyện [update chap 75, next is 76]
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 745, next is 746) Tiếng Việt, TV
Naruto [update chap 674, next is 675] Tiếng Việt, TV
Bleach [update chap 578, next is 579] Tiếng việt
One Piece - Digital Colored Comics [update chap 68, next is 69]
Thiếu niên vương 2 - Shana oh Yoshitsune II [chap 59 Next is 60]
Code Breaker [update chap 226, Next Is 227]
Thần Đồng Đất Việt Tập 59
Psycho Buster chap 9
Psyren chap 92
Liar game chap 084
hunterxhunter tập 21 chap...
conan tập 62 chương 12 (c...
Đôrêmon - Nobita đến xứ B...
Tiên Ma Biến [update chap...
Phong Vân Chap 485
Boku to Kanojo no XXX cha...

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/02/20 14:49
nguyenhoangphong Email
2014/01/11 12:07
sao đến h vẫn chưa úp cháp mới nữa z. angeranger[emot]anger
nguyenhoangphong Email
2014/01/09 14:55
sao chưa kóa chap 235 nữa
cuabe6893
2014/01/08 09:52
ad ơi bh mới có chap 235 đây huhuhuhuhu
lins2410 Email
2014/01/06 11:52
Sao còn chưa có chap mới zạ?
cuabe6893
2014/01/06 11:42
chap 235 đâu ad ????? lâu qá trời
oocaibo
2014/01/04 11:55
chap mới đâu hix sleepy
lins2410 Email
2013/12/27 19:44
Thằng Fuji này khủng quá, chắc sát lục duyên khởi sẽ bị nó dập te tua cho coi.
lmkhoa2000kg Email
2013/12/26 18:31
quá gòi quá gòi...hot dễ sợ...ng gì mà khó nhai thế...cho Oga 1 đấm...ẹo lun...may là mấy ng kia xuất hiện...chap ms ơi...mau ra nhé!!!!
spellcaster Email
2013/12/26 17:15
hay quá má ơi nhưng hơi thất vọng thật à OGA mới ăn 1 đấm mà dặt dẹo thế r` =.= từ lúc nào mà a phụ thuộc vào sức mạnh của quỷ thế :'(
spellcaster Email
2013/12/20 11:51
móa ơi hay quá coi bộ th` Fuji này khó nhai r`. Chắc bay vô bụp nhau mẹ nhoc Beel xuống Quỷ Giới nhờ đội quân của Behemoth lên war 1 trận sau đó là Beel gắn Oga finish move :3
Manga'sFan Email
2013/12/20 10:33
sao 3 chap ms cua 3 truyen cai nao cung hay wa' zay . Beel , Na , Fairy .......... wa dinh? lovelovelovelove
beelzebubz Email
2013/12/19 18:14
có chap 233 rùi mà chưa dịch ai bít tiếng hàn hay nhật dịch tút ở wed manga2u.me
spellcaster Email
2013/12/13 11:25
đúng là Lucifer có hơi sida nhưng mà k ngờ quỷ c~ có vụ già chết r` có con nữa :v
beelzebubz Email
2013/12/12 21:18
truyện này 1 tuần 1 chap hay đến thứ 6 là 1 chap ấy
oga and beelly
2013/12/11 11:08
xuc dong aaaaaaaaaaaaaaaaaa
beelzebubz Email
2013/12/11 01:28
có ai bít lấy chap mới cập nhật mà chưa dịch thì ở đâu ????????
xuanbao284 Email
2013/12/07 21:03
muon khoc qua. huhu!!
vanthi Email
2013/12/07 15:07
quá hay
becontraime
2013/12/06 18:50
hay lắm
lins2410 Email
2013/12/06 17:44
Dù hơi ngắn nhưng chap 231 này vẫn rất hay, ko uổng 1 tuần chờ đợi
tungviphp489 Email
2013/12/06 12:21
hu hu ad ơi sướt mướt quá nhưng mà hay không cưỡng nổi luôn rồi đó,hóng chap sau hay hơn mới hơn
phonghoalan Email
2013/12/06 10:46
cuoi cung nhoc beel cung~ noi' dc,va` tu` dau` tien la` cha
khue854 Email
2013/12/06 00:07
super saiyan xuất hiện
kid Email
2013/12/05 23:12
1 tieng cha, nghe sao thay nao~ long' wa'.hit hit
tuanlsdd1998 Email
2013/12/05 21:56
231 nhìn bé beel thương vãi crycrycrycrycrycrycrycrycrycrycrycry
ngoankg Email
2013/12/05 20:55
sao tuan nay chap ngan the ad
beelzebubz Email
2013/12/02 19:41
1 tuần up 1 tập hay sao áK
spellcaster Email
2013/11/29 12:11
lai thêm 1 lần nữa đàn bà là lí do của mọi cuộc chiến :-<
lins2410 Email
2013/11/22 17:38
Chap 229 cuối cùng đã tới! Chà, ko biết gặp gỡ mẹ của mình nhóc Beel sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Muốn xem chap tiếp ngay lập tức quá...
kid Email
2013/11/21 01:25
không biết máy bác có đọc OP 0? furuchi sẽ giống usopp, và trận chiến không ai đánh lại được ngoài furuchi,furuchi sẽ đánh với quỷ dăm dục. giống usopp vs với perona. hahahaha killkillgrin
Phân trang 3/52 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X