Thông Báo Truyện
   

20 Nov.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1327}

Bleach [update chap 606, next is 607] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Bleach [update chap 606, next is 607] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , , , , , , ,

Bleach - Sứ Giả Thần Chết
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Tên Manga: Bleach
Tác giả: Kubo Tite
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Drama, Shounen, Supernatural
Description: Câu chuyện bắt đầu bởi một cậu học sinh trung học tên Kurosaki Ichigo, cậu ta có thể nhìn thấy linh hồn người chếtMột hôm cậu bắt gặp Kuchiki Rukia, một shinigami (messenger of death) và để bảo vệ gia đình cậu tự nguyện trở thành một shinigami.
This title is licensed by Viz Communications[/color]
Nguồn: Truongton.net || truyentranhtuan.com || alo8.com || vaolathich.com
translate: Reigouan&auking89
editor : mondeo

READ ONLINE - DOWNLOAD


bleach chap 606 - TV
bleach chap 605 - TV
bleach chap 604 - TV
bleach chap 603 - TV
bleach chap 602 - TV
bleach chap 601 - TV
bleach chap 600 - TV
bleach chap 599 - TV
bleach chap 598 - TV
bleach chap 597 - TV
bleach chap 596 - TV
bleach chap 595 - TV
bleach chap 594 - TV
bleach chap 593 - TV
bleach chap 592 - TV
bleach chap 591 - TV
bleach chap 590 - TV
bleach chap 589 - TV
bleach chap 588 - TV
bleach chap 587 - TV
bleach chap 586 - TV
bleach chap 585 - TV
bleach chap 584 - TV
bleach chap 583 - TV
bleach chap 582 - TV
bleach chap 581 - TV
bleach chap 580 - TV
bleach chap 579 - TV
bleach chap 578 - TV
bleach chap 577 - Tv
bleach chap 576 - TV
bleach chap 575 - TV
bleach chap 574 - TV
bleach chap 573 - TV
bleach chap 572 - TV
bleach chap 571 - TV
bleach chap 570 - TV
bleach chap 569 - TV
bleach chap 568 - TV
bleach chap 567 - TV
bleach chap 566 - TV
bleach chap 565 - TV
bleach chap 564 - TV
bleach chap 563 - TV
bleach chap 562 - TV
bleach chap 561 - TV
bleach chap 560 - TV
bleach chap 559 - TV
bleach chap 558 - TV
bleach chap 557 - TV
bleach chap 556 - TV
bleach chap 555 - TV
bleach chap 554 - TV
bleach chap 553 - TV
bleach chap 552 - TV
bleach chap 551 - TV
bleach chap 550 - TV
bleach chap 549 - TV
bleach chap 548 - TV
bleach chap 547 - TV
bleach chap 546 - TV
bleach chap 545 - TV
bleach chap 544 - TV
bleach chap 543 - TV
bleach chap 542 - TV
bleach chap 541 - TV
bleach chap 540 - TV
bleach chap 539 - TV
bleach chap 538 - TV
bleach chap 537 - TV
bleach chap 536 - TV
bleach chap 535 - TV
bleach chap 534 - TV
bleach chap 533 - TV
bleach chap 532 - TV
bleach chap 531 - TV
bleach chap 530 - TV
bleach chap 529 - TV
bleach chap 528 - TV
bleach chap 527 - TV
bleach chap 526 - TV
bleach chap 525 - TV
bleach chap 524 - TV
bleach chap 523 - TV
bleach chap 522 - TV
bleach chap 521 - TV
bleach chap 520 - TV
bleach chap 519 - TV
bleach chap 518 - TV
bleach chap 517 - TV
bleach chap 516 - TV
bleach chap 515 - TV
bleach chap 514 - TV
bleach chap 513 - TV
bleach chap 512 - TV
bleach chap 511 - TV
bleach chap 510 - TV
bleach chap 509 - TV
bleach chap 508 - TV
bleach chap 507 - TV
bleach chap 506 - TV
bleach chap 505 - TV
bleach chap 504 - TV
bleach chap 503 - TV
bleach chap 502 - TV
bleach chap 501 - TV
bleach chap 500 - TV
bleach chap 499 - TV
bleach chap 498 - TV
bleach chap 497 - TV
bleach chap 496 - TV
bleach chap 495 - TV
bleach chap 494 - TV
bleach chap 493 - TV
bleach chap 492 - TV
bleach chap 491 - TV
bleach chap 490 - TV
bleach chap 489 - TV
bleach chap 488 - TV
bleach chap 487 - TV
bleach chap 486 - TV
bleach chap 485 - TV
bleach chap 484 - TV
bleach chap 483 - TV
bleach chap 482 - TV
bleach chap 481 - TV
bleach chap 480 - TV
bleach chap 479 - TV
bleach chap 478 - TV
bleach chap 477 - TV
bleach chap 476 - TV
bleach chap 475 -
bleach chap 474 - TV
bleach chap 473 - TV
bleach chap 472 - TV
bleach chap 471 - TV
bleach chap 470 - TV
bleach chap 469 - TV
bleach chap 468 -
bleach chap 467 -
bleach chap 466 - TV
bleach chap 465 -
bleach chap 464 -
bleach chap 463 -
bleach chap 462 -
bleach chap 461 -
bleach chap 460 -
bleach chap 459 -
bleach chap 458 - TV
bleach chap 457 - TV
bleach chap 456 - TV
bleach chap 455 - TV
bleach chap 454 - TV
bleach chap 453 - TV
bleach chap 452 -
bleach chap 451 -
bleach chap 450 -
bleach chap 449 -
bleach chap 448 -
bleach chap 447 -
bleach chap 446 -
bleach chap 445 -
bleach chap 444 -
bleach chap 443 -
bleach chap 442 -
bleach chap 441 -
bleach chap 440 -
bleach chap 439 -
bleach chap 438 -
bleach chap 437 -
bleach chap 436 -
bleach chap 435 -
bleach chap 434 -
bleach chap 433 -
bleach chap 432 -
bleach chap 431 -
bleach chap 430 -
bleach chap 429 -
bleach chap 428 -
bleach chap 427 -
bleach chap 426 -
bleach chap 425 -
bleach chap 424 -
bleach chap 423 -
bleach chap 422 -
bleach chap 421 -
bleach chap 420 -
bleach chap 419 -
bleach chap 418 -
bleach chap 417 -
bleach chap 416 -
bleach chap 415 -
bleach chap 414 -
bleach chap 413 -
bleach chap 412 -
bleach chap 411 -
bleach chap 410 -
bleach chap 409 -
bleach chap 408 -
bleach chap 407 -
bleach chap 406 -
bleach chap 405 -
bleach chap 404 -
bleach chap 403 -
bleach chap 402 -
bleach chap 401 -
bleach chap 400 -
bleach chap 399 -
bleach chap 398 -
bleach chap 397 -
bleach chap 396 -
bleach chap 395 -
bleach chap 394 -
bleach chap 393 -
bleach chap 392 -
bleach chap 391 -
bleach chap 390 -
bleach chap 389 -
bleach chap 388 -
bleach chap 387 -
bleach chap 386 -
bleach chap 385 -
bleach chap 384 -
bleach chap 383 -
bleach chap 382 -
bleach chap 381 -
bleach chap 380 -
bleach chap 379 -
bleach chap 378 -
bleach chap 377 -
bleach chap 376 -
bleach chap 375 -
bleach chap 374 -
bleach chap 373 -
bleach cahp 372 -
bleach chap 371 -
bleach chap 370 -
bleach chap 369 -
bleach chap 368 -
bleach chap 367 -
bleach chap 366 -
bleach chap 365 -
bleach chap 364 -
bleach chap 363 -
bleach chap 362 -
bleach chap 361 -
bleach chap 360 -
bleach chap 359 -
bleach chap 358 -
bleach chap 357 -
bleach chap 356 -
Bleach Chap 355 -
Bleach Chap 354 -
Bleach Chap 353 -
Bleach Chap 352 -
Bleach Chap 351 -
Bleach Chap 350 -
Bleach Chap 349 -
Bleach Chap 348 -
Bleach Chap 347 -
Bleach Chap 346 -
Bleach Chap 345 -
Bleach Chap 344 -
Bleach Chap 343 -
Bleach Chap 342 -
Bleach Chap 341 -
bleach chap 340 -
bleach chap 339
Bleach Chap 338
Bleach Chap 337
Bleach Chap 336
Bleach Chap 335
Bleach Chap 334
Bleach Chap 333
Bleach Chap 332
Bleach Chap 331
Bleach Chap 330
Bleach Chap 329
Bleach Chap 328
Bleach Chap 327
Bleach Chap 326
Bleach Chap 325
Bleach Chap 324
Bleach Chap 323
Bleach Chap 322
Bleach Chap 321
Bleach Chap 320
Bleach Chap 319
Bleach Chap 318
Bleach Chap 317
Bleach Chap 316
Bleach Chap 315
Bleach Chap 314
Bleach Chap 313
Bleach Chap 312
Bleach Chap 311
Bleach Chap 310
Bleach Chap 309
Bleach Chap 308
Bleach Chap 307
Bleach Chap 306
Bleach Chap 305
Bleach Chap 304
Bleach Chap 303
Bleach Chap 302
Bleach Chap 301
Bleach Chap 300
Bleach Chap 299
Bleach Chap 298
Bleach Chap 297
Bleach Chap 296
Bleach Chap 295
Bleach Chap 294
Bleach Chap 293
Bleach Chap 292
Bleach Chap 291
Bleach Chap 290
Bleach Chap 289
Bleach Chap 288
Bleach Chap 287
Bleach Chap 286
Bleach Chap 285
Bleach Chap 284
Bleach Chap 283
Bleach Chap 282
Bleach Chap 281
Bleach Chap 280
Bleach Chap 279
Bleach Chap 278
Bleach Chap 277
Bleach Chap 276
Bleach Chap 275
Bleach Chap 274
Bleach Chap 273
Bleach Chap 272
Bleach Chap 271
Bleach Chap 270
Bleach Chap 269
Bleach Chap 268
Bleach Chap 267
Bleach Chap 266
Bleach Chap 265
Bleach Chap 264
Bleach Chap 263
Bleach Chap 262
Bleach Chap 261
Bleach Chap 260
Bleach Chap 289
Bleach Chap 288
Bleach Chap 287
Bleach Chap 286
Bleach Chap 285
Bleach Chap 284
Bleach Chap 283
Bleach Chap 282
Bleach Chap 281
Bleach Chap 280
Bleach Chap 279
Bleach Chap 278
Bleach Chap 277
Bleach Chap 276
Bleach Chap 275
Bleach Chap 274
Bleach Chap 273
Bleach Chap 272
Bleach Chap 271
Bleach Chap 270
Bleach Chap 269
Bleach Chap 268
Bleach Chap 267
Bleach Chap 266
Bleach Chap 265
Bleach Chap 264
Bleach Chap 263
Bleach Chap 262
Bleach Chap 261
Bleach Chap 260
Bleach Chap 259
Bleach Chap 258
Bleach Chap 257
Bleach Chap 256
Bleach Chap 255
Bleach Chap 254
Bleach Chap 253
Bleach Chap 252
Bleach Chap 251
Bleach Chap 250
Bleach Chap 249
Bleach Chap 248
Bleach Chap 247
Bleach Chap 246
Bleach Chap 245
Bleach Chap 244
Bleach Chap 243
Bleach Chap 242
Bleach Chap 241
Bleach Chap 240
Bleach Chap 239
Bleach Chap 238
Bleach Chap 237
Bleach Chap 236
Bleach Chap 235
Bleach Chap 234
Bleach Chap 233
Bleach Chap 232
Bleach Chap 231
Bleach Chap 230
Bleach Chap 229
Bleach Chap 228
Bleach Chap 227
Bleach Chap 226
Bleach Chap 225
Bleach Chap 224
Bleach Chap 223
Bleach Chap 222
Bleach Chap 221
Bleach Chap 220
Bleach Chap 219
Bleach Chap 218
Bleach Chap 217
Bleach Chap 216
Bleach Chap 215
Bleach Chap 214
Bleach Chap 213
Bleach Chap 212
Bleach Chap 211
Bleach Chap 210
Bleach Chap 209
Bleach Chap 208
Bleach Chap 207
Bleach Chap 206
Bleach Chap 205
Bleach Chap 204
Bleach Chap 203
Bleach Chap 202
Bleach Chap 201
Bleach Chap 200
Bleach Chap 199
Bleach Chap 198
Bleach Chap 197
Bleach Chap 196
Bleach Chap 195
Bleach Chap 194
Bleach Chap 193
Bleach Chap 192
Bleach Chap 191
Bleach Chap 190
Bleach Chap 199
Bleach Chap 188
Bleach Chap 187
Bleach Chap 186
Bleach Chap 185
Bleach Chap 184
Bleach Chap 183
Bleach Chap 182
Bleach Chap 181
Bleach Chap 180
Bleach Chap 179
Bleach Chap 178
Bleach Chap 177
Bleach Chap 176
Bleach Chap 175
Bleach Chap 174
Bleach Chap 173
Bleach Chap 172
Bleach Chap 171
Bleach Chap 170
Bleach Chap 169
Bleach Chap 168
Bleach Chap 167
Bleach Chap 166
Bleach Chap 165
Bleach Chap 164
Bleach Chap 163
Bleach Chap 162
Bleach Chap 161
Bleach Chap 160
Bleach Chap 159
Bleach Chap 158
Bleach Chap 157
Bleach Chap 156
Bleach Chap 155
Bleach Chap 154
Bleach Chap 153
Bleach Chap 152
Bleach Chap 151
Bleach Chap 150
Bleach Chap 149
Bleach Chap 148
Bleach Chap 147
Bleach Chap 146
Bleach Chap 145
Bleach Chap 144
Bleach Chap 143
Bleach Chap 142
Bleach Chap 141
Bleach Chap 140
Bleach Chap 139
Bleach Chap 138
Bleach Chap 137
Bleach Chap 136
Bleach Chap 135
Bleach Chap 134
Bleach Chap 133
Bleach Chap 132
Bleach Chap 131
Bleach Chap 130
Bleach Chap 129
Bleach Chap 128
Bleach Chap 127
Bleach Chap 126
Bleach Chap 125
Bleach Chap 124
Bleach Chap 123
Bleach Chap 122
Bleach Chap 121
Bleach Chap 120
Bleach Chap 119
Bleach Chap 118
Bleach Chap 117
Bleach Chap 116
Bleach Chap 115
Bleach Chap 114
Bleach Chap 113
Bleach Chap 112
Bleach Chap 111
Bleach Chap 110
Bleach Chap 109
Bleach Chap 108
Bleach Chap 107
Bleach Chap 106
Bleach Chap 105
Bleach Chap 104
Bleach Chap 103
Bleach Chap 102
Bleach Chap 101
Bleach Chap 100
Bleach Chap 99
Bleach Chap 98
Bleach Chap 97
Bleach Chap 96
Bleach Chap 95
Bleach Chap 94
Bleach Chap 93
Bleach Chap 92
Bleach Chap 91
Bleach Chap 90
Bleach Chap 89
Bleach Chap 88
Bleach Chap 87
Bleach Chap 86
Bleach Chap 85
Bleach Chap 84
Bleach Chap 83
Bleach Chap 82
Bleach Chap 81
Bleach Chap 80
Bleach Chap 79
Bleach Chap 78
Bleach Chap 77
Bleach Chap 76
Bleach Chap 75
Bleach Chap 74
Bleach Chap 73
Bleach Chap 72
Bleach Chap 71
Bleach Chap 70
Bleach Chap 69
Bleach Chap 68
Bleach Chap 67
Bleach Chap 66
Bleach Chap 65
Bleach Chap 64
Bleach Chap 63
Bleach Chap 62
Bleach Chap 61
Bleach Chap 60
Bleach Chap 59
Bleach Chap 58
Bleach Chap 57
Bleach Chap 56
Bleach Chap 55
Bleach Chap 54
Bleach Chap 53
Bleach Chap 52
Bleach Chap 51
Bleach Chap 50
Bleach Chap 49
Bleach Chap 48
Bleach Chap 47
Bleach Chap 46
Bleach Chap 45
Bleach Chap 44
Bleach Chap 43
Bleach Chap 42
Bleach Chap 41
Bleach Chap 40
Bleach Chap 39
Bleach Chap 38
Bleach Chap 37
Bleach Chap 36
Bleach Chap 35
Bleach Chap 34
Bleach Chap 33
Bleach Chap 32
Bleach Chap 31
Bleach Chap 30
Bleach Chap 29
Bleach Chap 28
Bleach Chap 27
Bleach Chap 26
Bleach Chap 25
Bleach Chap 24
Bleach Chap 23
Bleach Chap 22
Bleach Chap 21
Bleach Chap 20
Bleach Chap 19
Bleach Chap 18
Bleach Chap 17
Bleach Chap 16
Bleach Chap 15
Bleach Chap 14
Bleach Chap 13
Bleach Chap 12
Bleach Chap 11
Bleach Chap 10
Bleach Chap 9
Bleach Chap 8
Bleach Chap 7
Bleach Chap 6
Bleach Chap 5
Bleach Chap 4
Bleach Chap 3
Bleach Chap 2
Bleach Chap 1


Sửa lần cuối kamala Sửa vào2014/11/20 07:58
sonzaikolt5 Email
2014/09/23 18:52
phai chang hien gio Bleach da qua xua hay tac gia muo ket thuc truyen ma bay gio ngay cang chan om
minhkhanhwin Email
2014/07/02 00:50
@sakanoname muốn có màu thì lên anime mà coi đi
hazy Email
2014/06/25 14:07
mình đang có hơn 20 tập truyện bleach mới mua muốn bán lại.giá chỉ còn 1 nửa thôi.ai muốn mua thì liên hệ với mình theo sđt 0994365274 nha!
sakanoname Email
2014/06/18 09:51
ai lam ra cai chuen nay thi tô màu vào dc ko nhin trang den chán òm chr bít màu mè ra sao
sakanoname Email
2014/06/18 09:49
chả thay màu mè ji chán òm
sweatsweatsweatsweat
sakanoname Email
2014/06/18 09:48
ko bit màu mè song dao cua ichigo the nao nhi mn
sakanoname Email
2014/06/18 09:45
ra nhanh chap 385 nha cac pn minh mong cho lau lam rui[shyshyshyshyshyshyshyshyshy
shyshyshy
mamaduba Email
2014/06/04 13:46
like
nguyenanh2903 Email
2014/05/28 02:11
cái bộ này chap 90-109 up lộn lung tung cả ...
nammonkey1995 Email
2014/05/23 12:29
AD ơi. Tiếng Việt mô
DOt_NHa Email
2014/05/10 19:22
pị nghiện thêm một lần nữa
ngoankg Email
2014/04/22 13:06
truyen gi` ma 4chap roi` ma k thay danh xg voi thnag do nhi~
levunhungoc Email
2014/03/22 19:45
truyen nay that la hay pigpigpigpigpigpigpigpigpigpig
aonotesukunes
2014/03/07 21:46
cang dok minh cag thay thay vo vi chan vl sweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweat
angelshp Email
2014/02/05 03:42
Mn cho mình hỏi Bleach ep 354 là chap bn trong truyện vậy mn?
mabongdem132 Email
2014/02/02 21:38
mình đọc đến chap 450 mà thấy hơi nhảm rồi, từ hồi đánh xong aizen là truyện có xu hướng đi xuống, chắc ông kubo bí rồi :( có nên đọc nữa ko đây?
mabongdem132 Email
2014/02/02 21:36
mình đọc đến chap 450 mà thấy hơi nhảm rồi, từ hồi đánh xong aizen là chuyện có xu hướng đi xuống, chắc ông kubo bí rồi :( có nên đọc nữa ko đây?
tmtienhpv Email
2014/01/28 20:08
bankai của renji đã khỏe như thế rồi ko biết của ichigo thì trâu bò đến mức nào nhỉ
sw33tl0v3 Email
2014/01/22 21:34
s chưa dịch nữa ad ơi :(( e đợi nãy giờ 2 tiếng r. huhu
GhostFire Email
2014/01/18 12:19
Oh! year FUCK fuck 0.o ~3 tháng rồi anh I nhà ta chua bay về đến linh giới..........
ngoankg Email
2014/01/15 21:41
me danh voi thang sieu sao ay mat het me 3chap vai~mat cong doi t hem tuan nua up dai 1ty anh oi nam moi toi roi`
violet_angel Email
2014/01/15 20:38
Bankai mới Renji nhìn phê lòi
ACE.IchiRukia Email
2014/01/12 19:24
m.n cho e hỏi mỗi tuần truyện có vào thứ mấy z? smilesmilesmilesmilesmilesmile
tmtienhpv Email
2014/01/08 20:55
vẫn chưa có tập 564 ak` chờ đến bao giờ đây
vvquyet Email
2013/12/26 23:01
truyện này ra hết chưa mọi người..mới đọc tới chap 190 ak grin
tmtienhpv Email
2013/12/25 21:20
chưa có bản vietsub ak` @@!
tmtienhpv Email
2013/12/15 22:20
gay cấn vãi đang hay mong ra nhiều tập nữa nha
tmtienhpv Email
2013/12/15 22:17
ichigo có 2 dòng máu : 1 là của tử thần + 2 là của Qnicy mà
ocsen208 Email
2013/12/11 17:21
guileastos.vô lí gì chứ.ichigo mang trong mình 2 dòng máu + bị nhiễm holow hóa,mới có vụ giả trảm hồn đao,sức mạnh mới trâu bò thế.còn thằng ginjo chắc chỉ mang dòng máu tử thần thui thì lấy ai mà giả
freddinguyen Email
2013/11/27 16:45
đến bao h mới có chap mới , vậy thì bao h mới hết truyện đây T_T
Phân trang 1/21 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X