Thông Báo Truyện
   

27 Feb.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1447}

Bleach [update chap 617 TV, next is 618] - Link nhanh, Đọc Truyện Bleach [update chap 617 TV, next is 618] - Link nhanh Tiếng Việt

Tags: , , , , , , , , , , ,

Bleach - Sứ Giả Thần Chết
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Tên Manga: Bleach
Tác giả: Kubo Tite
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Drama, Shounen, Supernatural
Description: Câu chuyện bắt đầu bởi một cậu học sinh trung học tên Kurosaki Ichigo, cậu ta có thể nhìn thấy linh hồn người chếtMột hôm cậu bắt gặp Kuchiki Rukia, một shinigami (messenger of death) và để bảo vệ gia đình cậu tự nguyện trở thành một shinigami.
This title is licensed by Viz Communications[/color]
Nguồn: Truongton.net || truyentranhtuan.com || alo8.com || vaolathich.com
translate: Reigouan&auking89
editor : mondeo

READ ONLINE - DOWNLOAD

bleach chap 617 - TV
bleach chap 616 - TV
bleach chap 615 - TV
bleach chap 614 - TV
bleach chap 613 - TV
bleach chap 612 - TV
bleach chap 611 - TV
bleach chap 610 - TV
bleach chap 609 - TV
bleach chap 608 - TV
bleach chap 607 - TV
bleach chap 606 - TV
bleach chap 605 - TV
bleach chap 604 - TV
bleach chap 603 - TV
bleach chap 602 - TV
bleach chap 601 - TV
bleach chap 600 - TV
bleach chap 599 - TV
bleach chap 598 - TV
bleach chap 597 - TV
bleach chap 596 - TV
bleach chap 595 - TV
bleach chap 594 - TV
bleach chap 593 - TV
bleach chap 592 - TV
bleach chap 591 - TV
bleach chap 590 - TV
bleach chap 589 - TV
bleach chap 588 - TV
bleach chap 587 - TV
bleach chap 586 - TV
bleach chap 585 - TV
bleach chap 584 - TV
bleach chap 583 - TV
bleach chap 582 - TV
bleach chap 581 - TV
bleach chap 580 - TV
bleach chap 579 - TV
bleach chap 578 - TV
bleach chap 577 - TV - Tv
bleach chap 576 - TV
bleach chap 575 - TV
bleach chap 574 - TV
bleach chap 573 - TV
bleach chap 572 - TV
bleach chap 571 - TV
bleach chap 570 - TV
bleach chap 569 - TV
bleach chap 568 - TV
bleach chap 567 - TV
bleach chap 566 - TV
bleach chap 565 - TV
bleach chap 564 - TV
bleach chap 563 - TV
bleach chap 562 - TV
bleach chap 561 - TV
bleach chap 560 - TV
bleach chap 559 - TV
bleach chap 558 - TV
bleach chap 557 - TV
bleach chap 556 - TV
bleach chap 555 - TV
bleach chap 554 - TV
bleach chap 553 - TV
bleach chap 552 - TV
bleach chap 551 - TV
bleach chap 550 - TV
bleach chap 549 - TV
bleach chap 548 - TV
bleach chap 547 - TV
bleach chap 546 - TV
bleach chap 545 - TV
bleach chap 544 - TV
bleach chap 543 - TV
bleach chap 542 - TV
bleach chap 541 - TV
bleach chap 540 - TV
bleach chap 539 - TV
bleach chap 538 - TV
bleach chap 537 - TV
bleach chap 536 - TV
bleach chap 535 - TV
bleach chap 534 - TV
bleach chap 533 - TV
bleach chap 532 - TV
bleach chap 531 - TV
bleach chap 530 - TV
bleach chap 529 - TV
bleach chap 528 - TV
bleach chap 527 - TV
bleach chap 526 - TV
bleach chap 525 - TV
bleach chap 524 - TV
bleach chap 523 - TV
bleach chap 522 - TV
bleach chap 521 - TV
bleach chap 520 - TV
bleach chap 519 - TV
bleach chap 518 - TV
bleach chap 517 - TV
bleach chap 516 - TV
bleach chap 515 - TV
bleach chap 514 - TV
bleach chap 513 - TV
bleach chap 512 - TV
bleach chap 511 - TV
bleach chap 510 - TV
bleach chap 509 - TV
bleach chap 508 - TV
bleach chap 507 - TV
bleach chap 506 - TV
bleach chap 505 - TV
bleach chap 504 - TV
bleach chap 503 - TV
bleach chap 502 - TV
bleach chap 501 - TV
bleach chap 500 - TV
bleach chap 499 - TV
bleach chap 498 - TV
bleach chap 497 - TV
bleach chap 496 - TV
bleach chap 495 - TV
bleach chap 494 - TV
bleach chap 493 - TV
bleach chap 492 - TV
bleach chap 491 - TV
bleach chap 490 - TV
bleach chap 489 - TV
bleach chap 488 - TV
bleach chap 487 - TV
bleach chap 486 - TV
bleach chap 485 - TV
bleach chap 484 - TV
bleach chap 483 - TV
bleach chap 482 - TV
bleach chap 481 - TV
bleach chap 480 - TV
bleach chap 479 - TV
bleach chap 478 - TV
bleach chap 477 - TV
bleach chap 476 - TV
bleach chap 475 - TV -
bleach chap 474 - TV
bleach chap 473 - TV
bleach chap 472 - TV
bleach chap 471 - TV
bleach chap 470 - TV
bleach chap 469 - TV
bleach chap 468 - TV -
bleach chap 467 - TV -
bleach chap 466 - TV
bleach chap 465 - TV -
bleach chap 464 - TV -
bleach chap 463 - TV -
bleach chap 462 - TV -
bleach chap 461 - TV -
Bleach Chap 460 - TV
Bleach Chap 459 - TV
Bleach Chap 458 - TV
Bleach Chap 457 - TV
Bleach Chap 456 - TV
Bleach Chap 455 - TV
Bleach Chap 454 - TV
Bleach Chap 453 - TV
Bleach Chap 452 - TV
Bleach Chap 451 - TV
Bleach Chap 450 - TV
Bleach Chap 449 - TV
Bleach Chap 448 - TV
Bleach Chap 447 - TV
Bleach Chap 446 - TV
Bleach Chap 445 - TV
Bleach Chap 444 - TV
Bleach Chap 443 - TV
Bleach Chap 442 - TV
Bleach Chap 441 - TV
Bleach Chap 440 - TV
Bleach Chap 439 - TV
Bleach Chap 438 - TV
Bleach Chap 437 - TV
Bleach Chap 436 - TV
Bleach Chap 435 - TV
Bleach Chap 434 - TV
Bleach Chap 433 - TV
Bleach Chap 432 - TV
Bleach Chap 431 - TV
Bleach Chap 430 - TV
Bleach Chap 429 - TV
Bleach Chap 428 - TV
Bleach Chap 427 - TV
Bleach Chap 426 - TV
Bleach Chap 425 - TV
Bleach Chap 424 - TV
Bleach Chap 423 - TV
Bleach Chap 422 - TV
Bleach Chap 421 - TV
Bleach Chap 420 - TV
Bleach Chap 419 - TV
Bleach Chap 418 - TV
Bleach Chap 417 - TV
Bleach Chap 416 - TV
Bleach Chap 415 - TV
Bleach Chap 414 - TV
Bleach Chap 413 - TV
Bleach Chap 412 - TV
Bleach Chap 411 - TV
Bleach Chap 410 - TV
Bleach Chap 409 - TV
Bleach Chap 408 - TV
Bleach Chap 407 - TV
Bleach Chap 406 - TV
Bleach Chap 405 - TV
Bleach Chap 404 - TV
Bleach Chap 403 - TV
Bleach Chap 402 - TV
Bleach Chap 401 - TV
Bleach Chap 400 - TV
Bleach Chap 399 - TV
Bleach Chap 398 - TV
Bleach Chap 397 - TV
Bleach Chap 396 - TV
Bleach Chap 395 - TV
Bleach Chap 394 - TV
Bleach Chap 393 - TV
Bleach Chap 392 - TV
Bleach Chap 391 - TV
Bleach Chap 390 - TV
Bleach Chap 389 - TV
Bleach Chap 388 - TV
Bleach Chap 387 - TV
Bleach Chap 386 - TV
Bleach Chap 385 - TV
Bleach Chap 384 - TV
Bleach Chap 383 - TV
Bleach Chap 382 - TV
Bleach Chap 381 - TV
Bleach Chap 380 - TV
Bleach Chap 379 - TV
Bleach Chap 378 - TV
Bleach Chap 377 - TV
Bleach Chap 376 - TV
Bleach Chap 375 - TV
Bleach Chap 374 - TV
Bleach Chap 373 - TV
Bleach Chap 372 - TV
Bleach Chap 371 - TV
Bleach Chap 370 - TV
Bleach Chap 369 - TV
Bleach Chap 368 - TV
Bleach Chap 367 - TV
Bleach Chap 366 - TV
Bleach Chap 365 - TV
Bleach Chap 364 - TV
Bleach Chap 363 - TV
Bleach Chap 362 - TV
Bleach Chap 361 - TV
Bleach Chap 360 - TV
Bleach Chap 359 - TV
Bleach Chap 358 - TV
Bleach Chap 357 - TV
Bleach Chap 356 - TV
Bleach Chap 355 - TV
Bleach Chap 354 - TV
Bleach Chap 353 - TV
Bleach Chap 352 - TV
Bleach Chap 351 - TV
Bleach Chap 350 - TV
Bleach Chap 349 - TV
Bleach Chap 348 - TV
Bleach Chap 347 - TV
Bleach Chap 346 - TV
Bleach Chap 345 - TV
Bleach Chap 344 - TV
Bleach Chap 343 - TV
Bleach Chap 342 - TV
Bleach Chap 341 - TV
Bleach Chap 340 - TV
Bleach Chap 339 - TV
Bleach Chap 338 - TV
Bleach Chap 337 - TV
Bleach Chap 336 - TV
Bleach Chap 335 - TV
Bleach Chap 334 - TV
Bleach Chap 333 - TV
Bleach Chap 332 - TV
Bleach Chap 331 - TV
Bleach Chap 330 - TV
Bleach Chap 329 - TV
Bleach Chap 328 - TV
Bleach Chap 327 - TV
Bleach Chap 326 - TV
Bleach Chap 325 - TV
Bleach Chap 324 - TV
Bleach Chap 323 - TV
Bleach Chap 322 - TV
Bleach Chap 321 - TV
Bleach Chap 320 - TV
Bleach Chap 319 - TV
Bleach Chap 318 - TV
Bleach Chap 317 - TV
Bleach Chap 316 - TV
Bleach Chap 315 - TV
Bleach Chap 314 - TV
Bleach Chap 313 - TV
Bleach Chap 312 - TV
Bleach Chap 311 - TV
Bleach Chap 310 - TV
Bleach Chap 309 - TV
Bleach Chap 308 - TV
Bleach Chap 307 - TV
Bleach Chap 306 - TV
Bleach Chap 305 - TV
Bleach Chap 304 - TV
Bleach Chap 303 - TV
Bleach Chap 302 - TV
Bleach Chap 301 - TV
Bleach Chap 300 - TV
Bleach Chap 299 - TV
Bleach Chap 298 - TV
Bleach Chap 297 - TV
Bleach Chap 296 - TV
Bleach Chap 295 - TV
Bleach Chap 294 - TV
Bleach Chap 293 - TV
Bleach Chap 292 - TV
Bleach Chap 291 - TV
Bleach Chap 290 - TV
Bleach Chap 289 - TV
Bleach Chap 288 - TV
Bleach Chap 287 - TV
Bleach Chap 286 - TV
Bleach Chap 285 - TV
Bleach Chap 284 - TV
Bleach Chap 283 - TV
Bleach Chap 282 - TV
Bleach Chap 281 - TV
Bleach Chap 280 - TV
Bleach Chap 279 - TV
Bleach Chap 278 - TV
Bleach Chap 277 - TV
Bleach Chap 276 - TV
Bleach Chap 275 - TV
Bleach Chap 274 - TV
Bleach Chap 273 - TV
Bleach Chap 272 - TV
Bleach Chap 271 - TV
Bleach Chap 270 - TV
Bleach Chap 269 - TV
Bleach Chap 268 - TV
Bleach Chap 267 - TV
Bleach Chap 266 - TV
Bleach Chap 265 - TV
Bleach Chap 264 - TV
Bleach Chap 263 - TV
Bleach Chap 262 - TV
Bleach Chap 261 - TV
Bleach Chap 260 - TV
Bleach Chap 259 - TV
Bleach Chap 258 - TV
Bleach Chap 257 - TV
Bleach Chap 256 - TV
Bleach Chap 255 - TV

Bleach Chap 254 - TV
Bleach Chap 253 - TV
Bleach Chap 252 - TV
Bleach Chap 251 - TV
Bleach Chap 250 - TV
Bleach Chap 249 - TV
Bleach Chap 248 - TV
Bleach Chap 247 - TV
Bleach Chap 246 - TV
Bleach Chap 245 - TV
Bleach Chap 244 - TV
Bleach Chap 243 - TV
Bleach Chap 242 - TV
Bleach Chap 241 - TV
Bleach Chap 240 - TV
Bleach Chap 239 - TV
Bleach Chap 238 - TV
Bleach Chap 237 - TV
Bleach Chap 236 - TV
Bleach Chap 235 - TV
Bleach Chap 234 - TV
Bleach Chap 233 - TV
Bleach Chap 232 - TV
Bleach Chap 231 - TV
Bleach Chap 230 - TV
Bleach chap 229 - TV
Bleach chap 228 - TV
Bleach chap 227 - TV
Bleach chap 226 - TV
Bleach chap 225 - TV
Bleach chap 224 - TV
Bleach chap 223 - TV
Bleach chap 222 - TV
Bleach chap 221 - TV
Bleach chap 220 - TV
Bleach chap 219 - TV
Bleach chap 218 - TV
Bleach chap 217 - TV
Bleach chap 216 - TV
Bleach chap 215 - TV
Bleach chap 214 - TV
Bleach chap 213 - TV
Bleach chap 212 - TV
Bleach chap 211 - TV
Bleach chap 210 - TV
Bleach chap 209 - TV
Bleach chap 208 - TV
Bleach chap 207 - TV
Bleach chap 206 - TV
Bleach chap 205 - TV
Bleach chap 204 - TV
Bleach chap 203 - TV
Bleach chap 202 - TV
Bleach chap 201 - TV
Bleach chap 200 - TV
Bleach chap 199 - TV
Bleach chap 198 - TV
Bleach chap 197 - TV
Bleach chap 196 - TV
Bleach chap 195 - TV
Bleach chap 194 - TV
Bleach chap 193 - TV
Bleach chap 192 - TV
Bleach chap 191 - TV
Bleach chap 190 - TV
Bleach chap 189 - TV
Bleach chap 188 - TV
Bleach chap 187 - TV
Bleach chap 186 - TV
Bleach chap 185 - TV
Bleach chap 184 - TV
Bleach chap 183 - TV
Bleach chap 182 - TV
Bleach chap 181 - TV
Bleach chap 180 - TV
Bleach chap 179 - TV
Bleach chap 178 - TV
Bleach chap 177 - TV
Bleach chap 176 - TV
Bleach chap 175 - TV
Bleach chap 174 - TV
Bleach chap 173 - TV
Bleach chap 172 - TV
Bleach chap 171 - TV
Bleach chap 170 - TV
Bleach chap 169 - TV
Bleach chap 168 - TV
Bleach chap 167 - TV
Bleach chap 166 - TV
Bleach chap 165 - TV
Bleach chap 164 - TV
Bleach chap 163 - TV
Bleach chap 162 - TV
Bleach chap 161 - TV
Bleach chap 160 - TV
Bleach chap 159 - TV
Bleach chap 158 - TV
Bleach chap 157 - TV
Bleach chap 156 - TV
Bleach chap 155 - TV
Bleach chap 154 - TV
Bleach chap 153 - TV
Bleach chap 152 - TV
Bleach chap 151 - TV
Bleach chap 150 - TV
Bleach chap 149 - TV
Bleach chap 148 - TV
Bleach chap 147 - TV
Bleach chap 146 - TV
Bleach chap 145 - TV
Bleach chap 144 - TV
Bleach chap 143 - TV
Bleach chap 142 - TV
Bleach chap 141 - TV
Bleach chap 140 - TV
Bleach chap 139 - TV
Bleach chap 138 - TV
Bleach chap 137 - TV
Bleach chap 136 - TV
Bleach chap 135 - TV
Bleach chap 134 - TV
Bleach chap 133 - TV
Bleach chap 132 - TV
Bleach chap 131 - TV
Bleach chap 130 - extra - TV
Bleach chap 130 - TV
Bleach chap 129 - TV
Bleach chap 128 - TV
Bleach chap 127 - TV
Bleach chap 126 - TV
Bleach chap 125 - TV
Bleach chap 124 - TV
Bleach chap 123 - TV
Bleach chap 122 - TV
Bleach chap 121 - TV
Bleach chap 120 - TV
Bleach chap 119 - TV
Bleach chap 118 - TV
Bleach chap 117 - TV
Bleach chap 116 - TV
Bleach chap 115 - TV
Bleach chap 114 - TV
Bleach chap 113 - TV
Bleach chap 112 - TV
Bleach chap 111 - TV
Bleach chap 110 - TV
Bleach chap 109 - TV
Bleach chap 108 - TV
Bleach chap 107 - TV
Bleach chap 106 - TV
Bleach chap 105 - TV
Bleach chap 104 - TV
Bleach chap 103 - TV
Bleach chap 102 - TV
Bleach chap 101 - TV
Bleach chap 100 - TV
Bleach chap 99 - TV
Bleach chap 98 - TV
Bleach chap 97 - TV
Bleach chap 96 - TV
Bleach chap 95 - TV
Bleach chap 94 - TV
Bleach chap 93 - TV
Bleach chap 92 - TV
Bleach chap 91 - TV
Bleach chap 90 - TV
Bleach chap 89 - TV
Bleach chap 88 - TV
Bleach chap 87 - TV
Bleach chap 86 - TV
Bleach chap 85 - TV
Bleach chap 84 - TV
Bleach chap 83 - TV
Bleach chap 82 - TV
Bleach chap 81 - TV
Bleach chap 80 - TV
Bleach chap 79 - TV
Bleach chap 78 - TV
Bleach chap 77 - TV
Bleach chap 76 - TV
Bleach chap 75 - TV
Bleach chap 74 - TV
Bleach chap 73 - TV
Bleach chap 72 - TV
Bleach chap 71 - TV
Bleach chap 70 - TV
Bleach chap 69 - TV
Bleach chap 68 - TV
Bleach chap 67 - TV
Bleach chap 66 - TV
Bleach chap 65 - TV
Bleach chap 64 - TV
Bleach chap 63 - TV
Bleach chap 62 - TV
Bleach chap 61 - TV
Bleach chap 60 - TV
Bleach chap 59 - TV
Bleach Chap 58 - TV
Bleach Chap 57 - TV
Bleach Chap 56 - TV
Bleach Chap 55 - TV
Bleach Chap 54 - TV
Bleach Chap 53 - TV
Bleach Chap 52 - TV
Bleach Chap 51 - TV
Bleach Chap 50 - TV
Bleach Chap 49 - TV
Bleach Chap 48 - TV
Bleach Chap 47 - TV
Bleach Chap 46 - TV
Bleach Chap 45 - TV
Bleach Chap 44 - TV
Bleach Chap 43 - TV
Bleach Chap 42 - TV
Bleach Chap 41 - TV
Bleach Chap 40 - TV
Bleach Chap 39 - TV
Bleach Chap 38 - TV
Bleach Chap 37 - TV
Bleach Chap 36 - TV
Bleach Chap 35 - TV
Bleach Chap 34 - TV
Bleach Chap 33 - TV
Bleach Chap 32 - TV
Bleach Chap 31 - TV
Bleach Chap 30 - TV
Bleach Chap 29 - TV
Bleach Chap 28 - TV
Bleach Chap 27 - TV
Bleach Chap 26 - TV
Bleach Chap 25 - TV
Bleach Chap 24 - TV
Bleach Chap 23 - TV
Bleach Chap 22 - TV
Bleach Chap 21 - TV
Bleach Chap 20 - TV
Bleach Chap 19 - TV
Bleach Chap 18 - TV
Bleach Chap 17 - TV
Bleach Chap 16 - TV
Bleach Chap 15 - TV
Bleach Chap 14 - TV
Bleach Chap 13 - TV
Bleach Chap 12 - TV
Bleach Chap 11 - TV
Bleach Chap 10 - TV
Bleach Chap 9 - TV
Bleach Chap 8 - TV
Bleach Chap 7 - TV
Bleach Chap 6 - TV
Bleach Chap 5 - TV
Bleach Chap 4 - TV
Bleach Chap 3 - TV
Bleach Chap 2 - TV
Bleach Chap 1 - TV


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
NOW [update chap 105 next is 106]
Thảm họa Ong Độc - Hive [update chap 36, next 37]
Không lối thoát - Tenkuu Shinpan [Update chap 47, next is 48] - Link nhanh
Lính đánh thuê Maruhan - Mercenary Maruhan [update 47 next is 48] - Project mới siêu hot của Vechai
Thôn Phệ Tinh Không [update chap 33,34 next is 35]
Trường Ca Hành [update chap 31, next is 32]
UQ Holder! [Update chap 71, next is chap 72] - Link nhanh
Crime Zone [update chap 6, next chap 7]
Ultimate Legend: Kang Hae Hyo [update chap 66, next 67] - Hay
Đầu gấu nhưng sợ máu - Transfer Student Storm Bringer [Full 91 Chap]
wolf guy chap 1b
Densha Otoka chap 16
One Piece chap 7
Shinrei Tantei Yakumo -Th...
conan tập 64 chap 674
bleach chap 399
Virgin Na Kankei chap 19
O long vien vol 3 chap 2
Liar Game Chap 068
Lovely Children - Ba tà n...

Sửa lần cuối ducph Sửa vào2015/02/27 07:44
sonzaikolt5 Email
2014/09/23 18:52
phai chang hien gio Bleach da qua xua hay tac gia muo ket thuc truyen ma bay gio ngay cang chan om
minhkhanhwin Email
2014/07/02 00:50
@sakanoname muốn có màu thì lên anime mà coi đi
hazy Email
2014/06/25 14:07
mình đang có hơn 20 tập truyện bleach mới mua muốn bán lại.giá chỉ còn 1 nửa thôi.ai muốn mua thì liên hệ với mình theo sđt 0994365274 nha!
sakanoname Email
2014/06/18 09:51
ai lam ra cai chuen nay thi tô màu vào dc ko nhin trang den chán òm chr bít màu mè ra sao
sakanoname Email
2014/06/18 09:49
chả thay màu mè ji chán òm
sweatsweatsweatsweat
sakanoname Email
2014/06/18 09:48
ko bit màu mè song dao cua ichigo the nao nhi mn
sakanoname Email
2014/06/18 09:45
ra nhanh chap 385 nha cac pn minh mong cho lau lam rui[shyshyshyshyshyshyshyshyshy
shyshyshy
mamaduba Email
2014/06/04 13:46
like
nguyenanh2903 Email
2014/05/28 02:11
cái bộ này chap 90-109 up lộn lung tung cả ...
nammonkey1995 Email
2014/05/23 12:29
AD ơi. Tiếng Việt mô
DOt_NHa Email
2014/05/10 19:22
pị nghiện thêm một lần nữa
ngoankg Email
2014/04/22 13:06
truyen gi` ma 4chap roi` ma k thay danh xg voi thnag do nhi~
levunhungoc Email
2014/03/22 19:45
truyen nay that la hay pigpigpigpigpigpigpigpigpigpig
aonotesukunes
2014/03/07 21:46
cang dok minh cag thay thay vo vi chan vl sweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweatsweat
angelshp Email
2014/02/05 03:42
Mn cho mình hỏi Bleach ep 354 là chap bn trong truyện vậy mn?
mabongdem132 Email
2014/02/02 21:38
mình đọc đến chap 450 mà thấy hơi nhảm rồi, từ hồi đánh xong aizen là truyện có xu hướng đi xuống, chắc ông kubo bí rồi :( có nên đọc nữa ko đây?
mabongdem132 Email
2014/02/02 21:36
mình đọc đến chap 450 mà thấy hơi nhảm rồi, từ hồi đánh xong aizen là chuyện có xu hướng đi xuống, chắc ông kubo bí rồi :( có nên đọc nữa ko đây?
tmtienhpv Email
2014/01/28 20:08
bankai của renji đã khỏe như thế rồi ko biết của ichigo thì trâu bò đến mức nào nhỉ
sw33tl0v3 Email
2014/01/22 21:34
s chưa dịch nữa ad ơi :(( e đợi nãy giờ 2 tiếng r. huhu
GhostFire Email
2014/01/18 12:19
Oh! year FUCK fuck 0.o ~3 tháng rồi anh I nhà ta chua bay về đến linh giới..........
ngoankg Email
2014/01/15 21:41
me danh voi thang sieu sao ay mat het me 3chap vai~mat cong doi t hem tuan nua up dai 1ty anh oi nam moi toi roi`
violet_angel Email
2014/01/15 20:38
Bankai mới Renji nhìn phê lòi
ACE.IchiRukia Email
2014/01/12 19:24
m.n cho e hỏi mỗi tuần truyện có vào thứ mấy z? smilesmilesmilesmilesmilesmile
tmtienhpv Email
2014/01/08 20:55
vẫn chưa có tập 564 ak` chờ đến bao giờ đây
vvquyet Email
2013/12/26 23:01
truyện này ra hết chưa mọi người..mới đọc tới chap 190 ak grin
tmtienhpv Email
2013/12/25 21:20
chưa có bản vietsub ak` @@!
tmtienhpv Email
2013/12/15 22:20
gay cấn vãi đang hay mong ra nhiều tập nữa nha
tmtienhpv Email
2013/12/15 22:17
ichigo có 2 dòng máu : 1 là của tử thần + 2 là của Qnicy mà
ocsen208 Email
2013/12/11 17:21
guileastos.vô lí gì chứ.ichigo mang trong mình 2 dòng máu + bị nhiễm holow hóa,mới có vụ giả trảm hồn đao,sức mạnh mới trâu bò thế.còn thằng ginjo chắc chỉ mang dòng máu tử thần thui thì lấy ai mà giả
freddinguyen Email
2013/11/27 16:45
đến bao h mới có chap mới , vậy thì bao h mới hết truyện đây T_T
Phân trang 1/21 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X