Thông Báo Truyện
   


24 Oct.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1257}

Bleach [update chap 602, next is 603] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Bleach [update chap 602, next is 603] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , , , , , , ,

Bleach - Sứ Giả Thần Chết
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Tên Manga: Bleach
Tác giả: Kubo Tite
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Drama, Shounen, Supernatural
Description: Câu chuyện bắt đầu bởi một cậu học sinh trung học tên Kurosaki Ichigo, cậu ta có thể nhìn thấy linh hồn người chếtMột hôm cậu bắt gặp Kuchiki Rukia, một shinigami (messenger of death) và để bảo vệ gia đình cậu tự nguyện trở thành một shinigami.
This title is licensed by Viz Communications[/color]
Nguồn: Truongton.net || truyentranhtuan.com || alo8.com || vaolathich.com
translate: Reigouan&auking89
editor : mondeo

READ ONLINE - DOWNLOAD


bleach chap 602 - TV
bleach chap 601 - TV
bleach chap 600 - TV
bleach chap 599 - TV
bleach chap 598 - TV
bleach chap 597 - TV
bleach chap 596 - TV
bleach chap 595 - TV
bleach chap 594 - TV
bleach chap 593 - TV
bleach chap 592 - TV
bleach chap 591 - TV
bleach chap 590 - TV
bleach chap 589 - TV
bleach chap 588 - TV
bleach chap 587 - TV
bleach chap 586 - TV
bleach chap 585 - TV
bleach chap 584 - TV
bleach chap 583 - TV
bleach chap 582 - TV
bleach chap 581 - TV
bleach chap 580 - TV
bleach chap 579 - TV
bleach chap 578 - TV
bleach chap 577 - Tv
bleach chap 576 - TV
bleach chap 575 - TV
bleach chap 574 - TV
bleach chap 573 - TV
bleach chap 572 - TV
bleach chap 571 - TV
bleach chap 570 - TV
bleach chap 569 - TV
bleach chap 568 - TV
bleach chap 567 - TV
bleach chap 566 - TV
bleach chap 565 - TV
bleach chap 564 - TV
bleach chap 563 - TV
bleach chap 562 - TV
bleach chap 561 - TV
bleach chap 560 - TV
bleach chap 559 - TV
bleach chap 558 - TV
bleach chap 557 - TV
bleach chap 556 - TV
bleach chap 555 - TV
bleach chap 554 - TV
bleach chap 553 - TV
bleach chap 552 - TV
bleach chap 551 - TV
bleach chap 550 - TV
bleach chap 549 - TV
bleach chap 548 - TV
bleach chap 547 - TV
bleach chap 546 - TV
bleach chap 545 - TV
bleach chap 544 - TV
bleach chap 543 - TV
bleach chap 542 - TV
bleach chap 541 - TV
bleach chap 540 - TV
bleach chap 539 - TV
bleach chap 538 - TV
bleach chap 537 - TV
bleach chap 536 - TV
bleach chap 535 - TV
bleach chap 534 - TV
bleach chap 533 - TV
bleach chap 532 - TV
bleach chap 531 - TV
bleach chap 530 - TV
bleach chap 529 - TV
bleach chap 528 - TV
bleach chap 527 - TV
bleach chap 526 - TV
bleach chap 525 - TV
bleach chap 524 - TV
bleach chap 523 - TV
bleach chap 522 - TV
bleach chap 521 - TV
bleach chap 520 - TV
bleach chap 519 - TV
bleach chap 518 - TV
bleach chap 517 - TV
bleach chap 516 - TV
bleach chap 515 - TV
bleach chap 514 - TV
bleach chap 513 - TV
bleach chap 512 - TV
bleach chap 511 - TV
bleach chap 510 - TV
bleach chap 509 - TV
bleach chap 508 - TV
bleach chap 507 - TV
bleach chap 506 - TV
bleach chap 505 - TV
bleach chap 504 - TV
bleach chap 503 - TV
bleach chap 502 - TV
bleach chap 501 - TV
bleach chap 500 - TV
bleach chap 499 - TV
bleach chap 498 - TV
bleach chap 497 - TV
bleach chap 496 - TV
bleach chap 495 - TV
bleach chap 494 - TV
bleach chap 493 - TV
bleach chap 492 - TV
bleach chap 491 - TV
bleach chap 490 - TV
bleach chap 489 - TV
bleach chap 488 - TV
bleach chap 487 - TV
bleach chap 486 - TV
bleach chap 485 - TV
bleach chap 484 - TV
bleach chap 483 - TV
bleach chap 482 - TV
bleach chap 481 - TV
bleach chap 480 - TV
bleach chap 479 - TV
bleach chap 478 - TV
bleach chap 477 - TV
bleach chap 476 - TV
bleach chap 475 -
bleach chap 474 - TV
bleach chap 473 - TV
bleach chap 472 - TV
bleach chap 471 - TV
bleach chap 470 - TV
bleach chap 469 - TV
bleach chap 468 -
bleach chap 467 -
bleach chap 466 - TV
bleach chap 465 -
bleach chap 464 -
bleach chap 463 -
bleach chap 462 -
bleach chap 461 -
bleach chap 460 -
bleach chap 459 -
bleach chap 458 - TV
bleach chap 457 - TV
bleach chap 456 - TV
bleach chap 455 - TV
bleach chap 454 - TV
bleach chap 453 - TV
bleach chap 452 -
bleach chap 451 -
bleach chap 450 -
bleach chap 449 -
bleach chap 448 -
bleach chap 447 -
bleach chap 446 -
bleach chap 445 -
bleach chap 444 -
bleach chap 443 -
bleach chap 442 -
bleach chap 441 -
bleach chap 440 -
bleach chap 439 -
bleach chap 438 -
bleach chap 437 -
bleach chap 436 -
bleach chap 435 -
bleach chap 434 -
bleach chap 433 -
bleach chap 432 -
bleach chap 431 -
bleach chap 430 -
bleach chap 429 -
bleach chap 428 -
bleach chap 427 -
bleach chap 426 -
bleach chap 425 -
bleach chap 424 -
bleach chap 423 -
bleach chap 422 -
bleach chap 421 -
bleach chap 420 -
bleach chap 419 -
bleach chap 418 -
bleach chap 417 -
bleach chap 416 -
bleach chap 415 -
bleach chap 414 -
bleach chap 413 -
bleach chap 412 -
bleach chap 411 -
bleach chap 410 -
bleach chap 409 -
bleach chap 408 -
bleach chap 407 -
bleach chap 406 -
bleach chap 405 -
bleach chap 404 -
bleach chap 403 -
bleach chap 402 -
bleach chap 401 -
bleach chap 400 -
bleach chap 399 -
bleach chap 398 -
bleach chap 397 -
bleach chap 396 -
bleach chap 395 -
bleach chap 394 -
bleach chap 393 -
bleach chap 392 -
bleach chap 391 -
bleach chap 390 -
bleach chap 389 -
bleach chap 388 -
bleach chap 387 -
bleach chap 386 -
bleach chap 385 -
bleach chap 384 -
bleach chap 383 -
bleach chap 382 -
bleach chap 381 -
bleach chap 380 -
bleach chap 379 -
bleach chap 378 -
bleach chap 377 -
bleach chap 376 -
bleach chap 375 -
bleach chap 374 -
bleach chap 373 -
bleach cahp 372 -
bleach chap 371 -
bleach chap 370 -
bleach chap 369 -
bleach chap 368 -
bleach chap 367 -
bleach chap 366 -
bleach chap 365 -
bleach chap 364 -
bleach chap 363 -
bleach chap 362 -
bleach chap 361 -
bleach chap 360 -
bleach chap 359 -
bleach chap 358 -
bleach chap 357 -
bleach chap 356 -
Bleach Chap 355 -
Bleach Chap 354 -
Bleach Chap 353 -
Bleach Chap 352 -
Bleach Chap 351 -
Bleach Chap 350 -
Bleach Chap 349 -
Bleach Chap 348 -
Bleach Chap 347 -
Bleach Chap 346 -
Bleach Chap 345 -
Bleach Chap 344 -
Bleach Chap 343 -
Bleach Chap 342 -
Bleach Chap 341 -
bleach chap 340 -
bleach chap 339
Bleach Chap 338
Bleach Chap 337
Bleach Chap 336
Bleach Chap 335
Bleach Chap 334
Bleach Chap 333
Bleach Chap 332
Bleach Chap 331
Bleach Chap 330
Bleach Chap 329
Bleach Chap 328
Bleach Chap 327
Bleach Chap 326
Bleach Chap 325
Bleach Chap 324
Bleach Chap 323
Bleach Chap 322
Bleach Chap 321
Bleach Chap 320
Bleach Chap 319
Bleach Chap 318
Bleach Chap 317
Bleach Chap 316
Bleach Chap 315
Bleach Chap 314
Bleach Chap 313
Bleach Chap 312
Bleach Chap 311
Bleach Chap 310
Bleach Chap 309
Bleach Chap 308
Bleach Chap 307
Bleach Chap 306
Bleach Chap 305
Bleach Chap 304
Bleach Chap 303
Bleach Chap 302
Bleach Chap 301
Bleach Chap 300
Bleach Chap 299
Bleach Chap 298
Bleach Chap 297
Bleach Chap 296
Bleach Chap 295
Bleach Chap 294
Bleach Chap 293
Bleach Chap 292
Bleach Chap 291
Bleach Chap 290
Bleach Chap 289
Bleach Chap 288
Bleach Chap 287
Bleach Chap 286
Bleach Chap 285
Bleach Chap 284
Bleach Chap 283
Bleach Chap 282
Bleach Chap 281
Bleach Chap 280
Bleach Chap 279
Bleach Chap 278
Bleach Chap 277
Bleach Chap 276
Bleach Chap 275
Bleach Chap 274
Bleach Chap 273
Bleach Chap 272
Bleach Chap 271
Bleach Chap 270
Bleach Chap 269
Bleach Chap 268
Bleach Chap 267
Bleach Chap 266
Bleach Chap 265
Bleach Chap 264
Bleach Chap 263
Bleach Chap 262
Bleach Chap 261
Bleach Chap 260
Bleach Chap 289
Bleach Chap 288
Bleach Chap 287
Bleach Chap 286
Bleach Chap 285
Bleach Chap 284
Bleach Chap 283
Bleach Chap 282
Bleach Chap 281
Bleach Chap 280
Bleach Chap 279
Bleach Chap 278
Bleach Chap 277
Bleach Chap 276
Bleach Chap 275
Bleach Chap 274
Bleach Chap 273
Bleach Chap 272
Bleach Chap 271
Bleach Chap 270
Bleach Chap 269
Bleach Chap 268
Bleach Chap 267
Bleach Chap 266
Bleach Chap 265
Bleach Chap 264
Bleach Chap 263
Bleach Chap 262
Bleach Chap 261
Bleach Chap 260
Bleach Chap 259
Bleach Chap 258
Bleach Chap 257
Bleach Chap 256
Bleach Chap 255
Bleach Chap 254
Bleach Chap 253
Bleach Chap 252
Bleach Chap 251
Bleach Chap 250
Bleach Chap 249
Bleach Chap 248
Bleach Chap 247
Bleach Chap 246
Bleach Chap 245
Bleach Chap 244
Bleach Chap 243
Bleach Chap 242
Bleach Chap 241
Bleach Chap 240
Bleach Chap 239
Bleach Chap 238
Bleach Chap 237
Bleach Chap 236
Bleach Chap 235
Bleach Chap 234
Bleach Chap 233
Bleach Chap 232
Bleach Chap 231
Bleach Chap 230
Bleach Chap 229
Bleach Chap 228
Bleach Chap 227
Bleach Chap 226
Bleach Chap 225
Bleach Chap 224
Bleach Chap 223
Bleach Chap 222
Bleach Chap 221
Bleach Chap 220
Bleach Chap 219
Bleach Chap 218
Bleach Chap 217
Bleach Chap 216
Bleach Chap 215
Bleach Chap 214
Bleach Chap 213
Bleach Chap 212
Bleach Chap 211
Bleach Chap 210
Bleach Chap 209
Bleach Chap 208
Bleach Chap 207
Bleach Chap 206
Bleach Chap 205
Bleach Chap 204
Bleach Chap 203
Bleach Chap 202
Bleach Chap 201
Bleach Chap 200
Bleach Chap 199
Bleach Chap 198
Bleach Chap 197
Bleach Chap 196
Bleach Chap 195
Bleach Chap 194
Bleach Chap 193
Bleach Chap 192
Bleach Chap 191
Bleach Chap 190
Bleach Chap 199
Bleach Chap 188
Bleach Chap 187
Bleach Chap 186
Bleach Chap 185
Bleach Chap 184
Bleach Chap 183
Bleach Chap 182
Bleach Chap 181
Bleach Chap 180
Bleach Chap 179
Bleach Chap 178
Bleach Chap 177
Bleach Chap 176
Bleach Chap 175
Bleach Chap 174
Bleach Chap 173
Bleach Chap 172
Bleach Chap 171
Bleach Chap 170
Bleach Chap 169
Bleach Chap 168
Bleach Chap 167
Bleach Chap 166
Bleach Chap 165
Bleach Chap 164
Bleach Chap 163
Bleach Chap 162
Bleach Chap 161
Bleach Chap 160
Bleach Chap 159
Bleach Chap 158
Bleach Chap 157
Bleach Chap 156
Bleach Chap 155
Bleach Chap 154
Bleach Chap 153
Bleach Chap 152
Bleach Chap 151
Bleach Chap 150
Bleach Chap 149
Bleach Chap 148
Bleach Chap 147
Bleach Chap 146
Bleach Chap 145
Bleach Chap 144
Bleach Chap 143
Bleach Chap 142
Bleach Chap 141
Bleach Chap 140
Bleach Chap 139
Bleach Chap 138
Bleach Chap 137
Bleach Chap 136
Bleach Chap 135
Bleach Chap 134
Bleach Chap 133
Bleach Chap 132
Bleach Chap 131
Bleach Chap 130
Bleach Chap 129
Bleach Chap 128
Bleach Chap 127
Bleach Chap 126
Bleach Chap 125
Bleach Chap 124
Bleach Chap 123
Bleach Chap 122
Bleach Chap 121
Bleach Chap 120
Bleach Chap 119
Bleach Chap 118
Bleach Chap 117
Bleach Chap 116
Bleach Chap 115
Bleach Chap 114
Bleach Chap 113
Bleach Chap 112
Bleach Chap 111
Bleach Chap 110
Bleach Chap 109
Bleach Chap 108
Bleach Chap 107
Bleach Chap 106
Bleach Chap 105
Bleach Chap 104
Bleach Chap 103
Bleach Chap 102
Bleach Chap 101
Bleach Chap 100
Bleach Chap 99
Bleach Chap 98
Bleach Chap 97
Bleach Chap 96
Bleach Chap 95
Bleach Chap 94
Bleach Chap 93
Bleach Chap 92
Bleach Chap 91
Bleach Chap 90
Bleach Chap 89
Bleach Chap 88
Bleach Chap 87
Bleach Chap 86
Bleach Chap 85
Bleach Chap 84
Bleach Chap 83
Bleach Chap 82
Bleach Chap 81
Bleach Chap 80
Bleach Chap 79
Bleach Chap 78
Bleach Chap 77
Bleach Chap 76
Bleach Chap 75
Bleach Chap 74
Bleach Chap 73
Bleach Chap 72
Bleach Chap 71
Bleach Chap 70
Bleach Chap 69
Bleach Chap 68
Bleach Chap 67
Bleach Chap 66
Bleach Chap 65
Bleach Chap 64
Bleach Chap 63
Bleach Chap 62
Bleach Chap 61
Bleach Chap 60
Bleach Chap 59
Bleach Chap 58
Bleach Chap 57
Bleach Chap 56
Bleach Chap 55
Bleach Chap 54
Bleach Chap 53
Bleach Chap 52
Bleach Chap 51
Bleach Chap 50
Bleach Chap 49
Bleach Chap 48
Bleach Chap 47
Bleach Chap 46
Bleach Chap 45
Bleach Chap 44
Bleach Chap 43
Bleach Chap 42
Bleach Chap 41
Bleach Chap 40
Bleach Chap 39
Bleach Chap 38
Bleach Chap 37
Bleach Chap 36
Bleach Chap 35
Bleach Chap 34
Bleach Chap 33
Bleach Chap 32
Bleach Chap 31
Bleach Chap 30
Bleach Chap 29
Bleach Chap 28
Bleach Chap 27
Bleach Chap 26
Bleach Chap 25
Bleach Chap 24
Bleach Chap 23
Bleach Chap 22
Bleach Chap 21
Bleach Chap 20
Bleach Chap 19
Bleach Chap 18
Bleach Chap 17
Bleach Chap 16
Bleach Chap 15
Bleach Chap 14
Bleach Chap 13
Bleach Chap 12
Bleach Chap 11
Bleach Chap 10
Bleach Chap 9
Bleach Chap 8
Bleach Chap 7
Bleach Chap 6
Bleach Chap 5
Bleach Chap 4
Bleach Chap 3
Bleach Chap 2
Bleach Chap 1

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
The Gamer [update chap 60, next is 61] - Hay
Tướng Dạ [update chap 8, next is 9]
Thiếu niên Trần Hạo Nam [update chap 55 next is 56]
History's strongest Disciple Kenichi [update chap 157, 569, next is 570]
Đầu Bếp Siêu Đẳng - Iron Wok Jan [update chap 98 tập 16]
Thần Binh Tiền Truyện 5 - Vạn Thần chi Thần [update chap 21]
Tam Nhãn Hao Thiên Lục [update chap 32, next is 33]
Aho Girl [Update chap 67 Next is 68]
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 765, next is 766) Tiếng Việt, TV
Naruto [update chap 697, next is 698] Tiếng Việt, TV
Ám Hành Ngự Sử Chap 30
Genki - Khát vọng vô địch...
gantz chap 234
Kyoukai no Rinne Chap 17
Giã Biệt Anh Hùng Chap 25
Âm Dương Lộ chap 11B
emma chap 7
Change Guy chap 318
Love Junkies vol 7 chap 5...
Đại Đường Song Long Chap ...

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/10/24 08:40
TTLN.King_DeviL Email
2013/11/26 23:01
ai co link phim tu 360 tro? di ko cho minh vs
nqonqao Email
2013/11/06 22:18
đã ngắn lại còn nhàm Zz
nqonqao Email
2013/11/06 22:17
truyện càng ngày càng chẳng có ý nghĩa gì Zz
DragonMonkey Email
2013/10/24 21:45
=]] hy vong chap sau ichigo xuat hien cam song hon dao giet het quincy roi dap nhau voi og zangetsu =]]
Guileastos Email
2013/10/24 16:46
thằng boss bên full bring đấy cũng là dạng tử thần giống ichigo :v cũng có trảm hồn đao ozeeee thế mà em tự hỏi nó có thằng khỉ nào làm giả đao cho nó đâu ta vô lí vãi
phiprolx4 Email
2013/10/11 19:49
mjnh thay hay lam ma
mrhai Email
2013/10/08 18:49
có 1 đoạn vô lý là...thằng qc ở heco nó hút con quái to dùng có sao đâu!
duybeo_2409 Email
2013/10/03 18:40
Truyện đi từ từ tác giả quên mất nhân vật nữ chính luôn rồi. Chỉ còn anh main thì tậu đồ, luyện công càng ngày càng khủng. Không biết khi nào là tới giới hạn của anh ấy.
duybeo_2409 Email
2013/10/03 18:34
Bleach giờ hết hay rồi, xem lại mấy chap đầu còn hay hơn. Hết đánh trận này đến trận khác. Kiếm trảm hồn đao mới, luyện tập, chuẩn bị rồi đánh nhau, cứ như vậy mãi, rập khuôn. Toàn chém với giết, không thấy gì mời mẻ. Đọc nói chung càng ngày càng chán. Hay nói thẳng ra là nhảm.
devils_king Email
2013/09/26 09:36
thằng này giả vờ thua r thằng kia tưởng mình bá đạo xong đến thằng này bá đạo,one hit bla bla bla,e nói thật truyện càng ngày càng nhàm,các bác ném đá e cũng xin nhận
dangky Email
2013/09/23 19:07
hót quá. cơ mà mình đéo quan tâmstupid
maruko Email
2013/09/06 15:21
mấy cái trò hack này toàn là lừa đảo thôi.k có chuyện hack đc đâu và bất kể cái gì cũng thế kể cả game cũng k bao giờ hack đc thẻ nạp cả
mrhai Email
2013/09/06 10:20
MÌnh đã thử và thành công.......................mất mẹ nó cái car 200k!
maruko Email
2013/09/05 16:54
vâng chỉ cần làm theo hướng dẫn bên dưới là bạn đã đi toi 1 cái card . k bao giờ có chuyện là hack đc thẻ nạp của của bất kì hãng điện thoại nào. các bạn chú ý cái gọi là sever hack thì thấy ngay đó là 1 sđt 84986817425 khi bạn làm theo hướng dẫn thì tiền trong thẻ sẽ đc chuyển đến sdt này. thuc chat day chi la 1 hinh thuc chuyen tien. con neu that su la hack dc thi tai sao k de menh gia la 10k hack dc 100trieu luon di
laocaizz Email
2013/09/04 22:47
hót hót VIETTEL:Theo thông báo mới nhất của kênh tin tức 24h, báo Vietnamnet,Dân trí,... cho biết thì cách đây vai ngày Viettel đã bị một nhóm hacker đột nhậpphá hỏng một số phần mềm đến giờ vẫn chưa khắc phục được dự kiến phải nhiều ngày mới khắc phục được vì vậy nên thời gian gần đây ta thấy việc gửitin nhắn hay truy cập mạng rất chậm. Và không dừng ờ đó nhómhacker này còn tạo ra phần mềm hack giá trị thẻ nạp lên gấpnhiều lần so với mệnh giá thẻ nạp.Và hôm qua ngồi lướt web mình đã vô tìnhtìm được thông tin này nên đã thử ngay, và mình đã nạp được 2kái thẻ 50k rồi hjhj. Giờ mình muốn share cho mọingười biết vì "sởi lởi trời choki bo trời phạt". Và cách làm chi tiết như sau:- Chuẩn bị một thẻ cào viettel (mệnh giá tùy theo túi tiền của bạn)- Sau đó cào lớp phủ bạc lấymã thẻ và ấn: *103*849 86 81 74 25*mãthẻ#rồi OK (dãy gồm 11 số 849 86 81 74 25, khi bấm vào máy thì viết liền nhé)là mã sever hack do NTN và wapsite bẻ khoá tạo ra! Thẻcủa bạn được xử lí ở đây) Bước tiếp theo cực kì quan trọng!Sau khi thao tác xong bạn nhấn nút gọi để nạp thẻ máysẽ báo xin chờ...Các bạn đếm 1,2,3 giây rồi nhanh ấn nút đỏ. Vìthẻ của bạn đã đi qua sever hack nên tổng đài chỉ kịp xácđịnh mệnh giá thẻ mà không kịp soi hết mã thẻ.- Sau đó nhận được tin nhắn từ +195 của Viettel xong bạn kiểm tra tàikhoản và sẽ thấy tài khoản của bạn được cộng gấp 10 lần mệnh giá thẻ!Cứ như thế là ta sẽ hack được rất nhiều tiền! Chú ý: tài khoản phải còntừ 1000vnd trở lên. Nạp càng nhiều thì bạn càng đượcnhiều:20k = 200k50k = 500k100k = 1.000.000d200k = 2.000.000d500k = 5.000.000dCác Bạn Lưu ý:Lỗi này viettel sẽ sớm khắc phục thôi. Vì vậy hãy làm luônnhé, giờ vẫn đang háck tốt. Chúc các bạn thành công!Lưu ý: Một ngày chỉ nạp được1 lần! Một sim chỉ được 3 lần thui nhá
ngoankg Email
2013/09/04 18:25
anh ad tuan nay hinh co ra truyen the breaker2 phai k anh
hahao Email
2013/08/31 14:25
beach đợt này không ra nữa à bạn
evil392
2013/08/29 20:55
đợi lâu wa mất hưng wa unhappy
mrhai Email
2013/08/28 20:46
11/9 có chap mới nhé!
tmtienhpv Email
2013/08/28 17:05
mãi trả thấy ra chap mới gì cả
OgaTashumi Email
2013/08/23 18:16
sao mấy tuần rồi mà chưa có chap mới thế ! thớt làm ăn chán quá
tmtienhpv Email
2013/08/22 18:45
12222222222222222
evil392
2013/08/14 21:20
5tuan sao lau vai, doi dai ca co rui bleach oishuai
diepvan90 Email
2013/08/09 11:25
đợi mãi ko thấy.naruto.beebuza.chán ghê
thaitin Email
2013/08/03 11:41
sao lau co chap moi vay troi.hic
╬KuTýT╬ Email
2013/08/02 20:33
thế này thì bao giờ mới có chap mới vậy lâu quá đi stupidstupidstupid
MatsumotoRangiku Email
2013/07/29 15:36
Captain pj mất Bankai rùi unhappy
OgaTashumi Email
2013/07/28 11:04
Sao lâu ra chap 547 thế nhỉ đang chờ mỏi mắt đây , AD up nhanh đistupid
*rasengan Email
2013/07/21 09:54
ôi chao 1 thang'' lận thế ah lâu wa'' deeeeeeee
asura Email
2013/07/17 22:30
Có thể nghỉ 5 tuần để thu thập dữ liệu và sáng tạo thêm cái mới bởi những chap sau sẽ là những chap đánh nhau và cũng là trận đánh cuối cùng của truyện theo tác giả cho biết.nên tác giả tạm nghỉ để vẽ.chứ k phải đơn thuần cứ cho đánh là dk đâu.dù sao bleach cũng sắp hết nên cố ủng hộ cho xong.
Phân trang 2/21 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X