Thông Báo Truyện
   

24 Apr.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1509}

Bleach [update chap 624 TV next is 625] - Link nhanh, Đọc Truyện Bleach [update chap 624 TV next is 625] - Link nhanh Tiếng Việt

Tags: , , , , , , , , , , ,

Bleach - Sứ Giả Thần Chết
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Tên Manga: Bleach
Tác giả: Kubo Tite
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Drama, Shounen, Supernatural
Description: Câu chuyện bắt đầu bởi một cậu học sinh trung học tên Kurosaki Ichigo, cậu ta có thể nhìn thấy linh hồn người chếtMột hôm cậu bắt gặp Kuchiki Rukia, một shinigami (messenger of death) và để bảo vệ gia đình cậu tự nguyện trở thành một shinigami.
This title is licensed by Viz Communications[/color]
Nguồn: Truongton.net || truyentranhtuan.com || alo8.com || vaolathich.com
translate: Reigouan&auking89
editor : mondeo

READ ONLINE - DOWNLOAD

bleach chap 624 - TV
bleach chap 623 - TV
bleach chap 622 - TV
bleach chap 621 - TV
bleach chap 620 - TV
bleach chap 619 - TV
bleach chap 618 - TV
bleach chap 617 - TV
bleach chap 616 - TV
bleach chap 615 - TV
bleach chap 614 - TV
bleach chap 613 - TV
bleach chap 612 - TV
bleach chap 611 - TV
bleach chap 610 - TV
bleach chap 609 - TV
bleach chap 608 - TV
bleach chap 607 - TV
bleach chap 606 - TV
bleach chap 605 - TV
bleach chap 604 - TV
bleach chap 603 - TV
bleach chap 602 - TV
bleach chap 601 - TV
bleach chap 600 - TV
bleach chap 599 - TV
bleach chap 598 - TV
bleach chap 597 - TV
bleach chap 596 - TV
bleach chap 595 - TV
bleach chap 594 - TV
bleach chap 593 - TV
bleach chap 592 - TV
bleach chap 591 - TV
bleach chap 590 - TV
bleach chap 589 - TV
bleach chap 588 - TV
bleach chap 587 - TV
bleach chap 586 - TV
bleach chap 585 - TV
bleach chap 584 - TV
bleach chap 583 - TV
bleach chap 582 - TV
bleach chap 581 - TV
bleach chap 580 - TV
bleach chap 579 - TV
bleach chap 578 - TV
bleach chap 577 - TV - Tv
bleach chap 576 - TV
bleach chap 575 - TV
bleach chap 574 - TV
bleach chap 573 - TV
bleach chap 572 - TV
bleach chap 571 - TV
bleach chap 570 - TV
bleach chap 569 - TV
bleach chap 568 - TV
bleach chap 567 - TV
bleach chap 566 - TV
bleach chap 565 - TV
bleach chap 564 - TV
bleach chap 563 - TV
bleach chap 562 - TV
bleach chap 561 - TV
bleach chap 560 - TV
bleach chap 559 - TV
bleach chap 558 - TV
bleach chap 557 - TV
bleach chap 556 - TV
bleach chap 555 - TV
bleach chap 554 - TV
bleach chap 553 - TV
bleach chap 552 - TV
bleach chap 551 - TV
bleach chap 550 - TV
bleach chap 549 - TV
bleach chap 548 - TV
bleach chap 547 - TV
bleach chap 546 - TV
bleach chap 545 - TV
bleach chap 544 - TV
bleach chap 543 - TV
bleach chap 542 - TV
bleach chap 541 - TV
bleach chap 540 - TV
bleach chap 539 - TV
bleach chap 538 - TV
bleach chap 537 - TV
bleach chap 536 - TV
bleach chap 535 - TV
bleach chap 534 - TV
bleach chap 533 - TV
bleach chap 532 - TV
bleach chap 531 - TV
bleach chap 530 - TV
bleach chap 529 - TV
bleach chap 528 - TV
bleach chap 527 - TV
bleach chap 526 - TV
bleach chap 525 - TV
bleach chap 524 - TV
bleach chap 523 - TV
bleach chap 522 - TV
bleach chap 521 - TV
bleach chap 520 - TV
bleach chap 519 - TV
bleach chap 518 - TV
bleach chap 517 - TV
bleach chap 516 - TV
bleach chap 515 - TV
bleach chap 514 - TV
bleach chap 513 - TV
bleach chap 512 - TV
bleach chap 511 - TV
bleach chap 510 - TV
bleach chap 509 - TV
bleach chap 508 - TV
bleach chap 507 - TV
bleach chap 506 - TV
bleach chap 505 - TV
bleach chap 504 - TV
bleach chap 503 - TV
bleach chap 502 - TV
bleach chap 501 - TV
bleach chap 500 - TV
bleach chap 499 - TV
bleach chap 498 - TV
bleach chap 497 - TV
bleach chap 496 - TV
bleach chap 495 - TV
bleach chap 494 - TV
bleach chap 493 - TV
bleach chap 492 - TV
bleach chap 491 - TV
bleach chap 490 - TV
bleach chap 489 - TV
bleach chap 488 - TV
bleach chap 487 - TV
bleach chap 486 - TV
bleach chap 485 - TV
bleach chap 484 - TV
bleach chap 483 - TV
bleach chap 482 - TV
bleach chap 481 - TV
bleach chap 480 - TV
bleach chap 479 - TV
bleach chap 478 - TV
bleach chap 477 - TV
bleach chap 476 - TV
bleach chap 475 - TV -
bleach chap 474 - TV
bleach chap 473 - TV
bleach chap 472 - TV
bleach chap 471 - TV
bleach chap 470 - TV
bleach chap 469 - TV
bleach chap 468 - TV -
bleach chap 467 - TV -
bleach chap 466 - TV
bleach chap 465 - TV -
bleach chap 464 - TV -
bleach chap 463 - TV -
bleach chap 462 - TV -
bleach chap 461 - TV -
Bleach Chap 460 - TV
Bleach Chap 459 - TV
Bleach Chap 458 - TV
Bleach Chap 457 - TV
Bleach Chap 456 - TV
Bleach Chap 455 - TV
Bleach Chap 454 - TV
Bleach Chap 453 - TV
Bleach Chap 452 - TV
Bleach Chap 451 - TV
Bleach Chap 450 - TV
Bleach Chap 449 - TV
Bleach Chap 448 - TV
Bleach Chap 447 - TV
Bleach Chap 446 - TV
Bleach Chap 445 - TV
Bleach Chap 444 - TV
Bleach Chap 443 - TV
Bleach Chap 442 - TV
Bleach Chap 441 - TV
Bleach Chap 440 - TV
Bleach Chap 439 - TV
Bleach Chap 438 - TV
Bleach Chap 437 - TV
Bleach Chap 436 - TV
Bleach Chap 435 - TV
Bleach Chap 434 - TV
Bleach Chap 433 - TV
Bleach Chap 432 - TV
Bleach Chap 431 - TV
Bleach Chap 430 - TV
Bleach Chap 429 - TV
Bleach Chap 428 - TV
Bleach Chap 427 - TV
Bleach Chap 426 - TV
Bleach Chap 425 - TV
Bleach Chap 424 - TV
Bleach Chap 423 - TV
Bleach Chap 422 - TV
Bleach Chap 421 - TV
Bleach Chap 420 - TV
Bleach Chap 419 - TV
Bleach Chap 418 - TV
Bleach Chap 417 - TV
Bleach Chap 416 - TV
Bleach Chap 415 - TV
Bleach Chap 414 - TV
Bleach Chap 413 - TV
Bleach Chap 412 - TV
Bleach Chap 411 - TV
Bleach Chap 410 - TV
Bleach Chap 409 - TV
Bleach Chap 408 - TV
Bleach Chap 407 - TV
Bleach Chap 406 - TV
Bleach Chap 405 - TV
Bleach Chap 404 - TV
Bleach Chap 403 - TV
Bleach Chap 402 - TV
Bleach Chap 401 - TV
Bleach Chap 400 - TV
Bleach Chap 399 - TV
Bleach Chap 398 - TV
Bleach Chap 397 - TV
Bleach Chap 396 - TV
Bleach Chap 395 - TV
Bleach Chap 394 - TV
Bleach Chap 393 - TV
Bleach Chap 392 - TV
Bleach Chap 391 - TV
Bleach Chap 390 - TV
Bleach Chap 389 - TV
Bleach Chap 388 - TV
Bleach Chap 387 - TV
Bleach Chap 386 - TV
Bleach Chap 385 - TV
Bleach Chap 384 - TV
Bleach Chap 383 - TV
Bleach Chap 382 - TV
Bleach Chap 381 - TV
Bleach Chap 380 - TV
Bleach Chap 379 - TV
Bleach Chap 378 - TV
Bleach Chap 377 - TV
Bleach Chap 376 - TV
Bleach Chap 375 - TV
Bleach Chap 374 - TV
Bleach Chap 373 - TV
Bleach Chap 372 - TV
Bleach Chap 371 - TV
Bleach Chap 370 - TV
Bleach Chap 369 - TV
Bleach Chap 368 - TV
Bleach Chap 367 - TV
Bleach Chap 366 - TV
Bleach Chap 365 - TV
Bleach Chap 364 - TV
Bleach Chap 363 - TV
Bleach Chap 362 - TV
Bleach Chap 361 - TV
Bleach Chap 360 - TV
Bleach Chap 359 - TV
Bleach Chap 358 - TV
Bleach Chap 357 - TV
Bleach Chap 356 - TV
Bleach Chap 355 - TV
Bleach Chap 354 - TV
Bleach Chap 353 - TV
Bleach Chap 352 - TV
Bleach Chap 351 - TV
Bleach Chap 350 - TV
Bleach Chap 349 - TV
Bleach Chap 348 - TV
Bleach Chap 347 - TV
Bleach Chap 346 - TV
Bleach Chap 345 - TV
Bleach Chap 344 - TV
Bleach Chap 343 - TV
Bleach Chap 342 - TV
Bleach Chap 341 - TV
Bleach Chap 340 - TV
Bleach Chap 339 - TV
Bleach Chap 338 - TV
Bleach Chap 337 - TV
Bleach Chap 336 - TV
Bleach Chap 335 - TV
Bleach Chap 334 - TV
Bleach Chap 333 - TV
Bleach Chap 332 - TV
Bleach Chap 331 - TV
Bleach Chap 330 - TV
Bleach Chap 329 - TV
Bleach Chap 328 - TV
Bleach Chap 327 - TV
Bleach Chap 326 - TV
Bleach Chap 325 - TV
Bleach Chap 324 - TV
Bleach Chap 323 - TV
Bleach Chap 322 - TV
Bleach Chap 321 - TV
Bleach Chap 320 - TV
Bleach Chap 319 - TV
Bleach Chap 318 - TV
Bleach Chap 317 - TV
Bleach Chap 316 - TV
Bleach Chap 315 - TV
Bleach Chap 314 - TV
Bleach Chap 313 - TV
Bleach Chap 312 - TV
Bleach Chap 311 - TV
Bleach Chap 310 - TV
Bleach Chap 309 - TV
Bleach Chap 308 - TV
Bleach Chap 307 - TV
Bleach Chap 306 - TV
Bleach Chap 305 - TV
Bleach Chap 304 - TV
Bleach Chap 303 - TV
Bleach Chap 302 - TV
Bleach Chap 301 - TV
Bleach Chap 300 - TV
Bleach Chap 299 - TV
Bleach Chap 298 - TV
Bleach Chap 297 - TV
Bleach Chap 296 - TV
Bleach Chap 295 - TV
Bleach Chap 294 - TV
Bleach Chap 293 - TV
Bleach Chap 292 - TV
Bleach Chap 291 - TV
Bleach Chap 290 - TV
Bleach Chap 289 - TV
Bleach Chap 288 - TV
Bleach Chap 287 - TV
Bleach Chap 286 - TV
Bleach Chap 285 - TV
Bleach Chap 284 - TV
Bleach Chap 283 - TV
Bleach Chap 282 - TV
Bleach Chap 281 - TV
Bleach Chap 280 - TV
Bleach Chap 279 - TV
Bleach Chap 278 - TV
Bleach Chap 277 - TV
Bleach Chap 276 - TV
Bleach Chap 275 - TV
Bleach Chap 274 - TV
Bleach Chap 273 - TV
Bleach Chap 272 - TV
Bleach Chap 271 - TV
Bleach Chap 270 - TV
Bleach Chap 269 - TV
Bleach Chap 268 - TV
Bleach Chap 267 - TV
Bleach Chap 266 - TV
Bleach Chap 265 - TV
Bleach Chap 264 - TV
Bleach Chap 263 - TV
Bleach Chap 262 - TV
Bleach Chap 261 - TV
Bleach Chap 260 - TV
Bleach Chap 259 - TV
Bleach Chap 258 - TV
Bleach Chap 257 - TV
Bleach Chap 256 - TV
Bleach Chap 255 - TV

Bleach Chap 254 - TV
Bleach Chap 253 - TV
Bleach Chap 252 - TV
Bleach Chap 251 - TV
Bleach Chap 250 - TV
Bleach Chap 249 - TV
Bleach Chap 248 - TV
Bleach Chap 247 - TV
Bleach Chap 246 - TV
Bleach Chap 245 - TV
Bleach Chap 244 - TV
Bleach Chap 243 - TV
Bleach Chap 242 - TV
Bleach Chap 241 - TV
Bleach Chap 240 - TV
Bleach Chap 239 - TV
Bleach Chap 238 - TV
Bleach Chap 237 - TV
Bleach Chap 236 - TV
Bleach Chap 235 - TV
Bleach Chap 234 - TV
Bleach Chap 233 - TV
Bleach Chap 232 - TV
Bleach Chap 231 - TV
Bleach Chap 230 - TV
Bleach chap 229 - TV
Bleach chap 228 - TV
Bleach chap 227 - TV
Bleach chap 226 - TV
Bleach chap 225 - TV
Bleach chap 224 - TV
Bleach chap 223 - TV
Bleach chap 222 - TV
Bleach chap 221 - TV
Bleach chap 220 - TV
Bleach chap 219 - TV
Bleach chap 218 - TV
Bleach chap 217 - TV
Bleach chap 216 - TV
Bleach chap 215 - TV
Bleach chap 214 - TV
Bleach chap 213 - TV
Bleach chap 212 - TV
Bleach chap 211 - TV
Bleach chap 210 - TV
Bleach chap 209 - TV
Bleach chap 208 - TV
Bleach chap 207 - TV
Bleach chap 206 - TV
Bleach chap 205 - TV
Bleach chap 204 - TV
Bleach chap 203 - TV
Bleach chap 202 - TV
Bleach chap 201 - TV
Bleach chap 200 - TV
Bleach chap 199 - TV
Bleach chap 198 - TV
Bleach chap 197 - TV
Bleach chap 196 - TV
Bleach chap 195 - TV
Bleach chap 194 - TV
Bleach chap 193 - TV
Bleach chap 192 - TV
Bleach chap 191 - TV
Bleach chap 190 - TV
Bleach chap 189 - TV
Bleach chap 188 - TV
Bleach chap 187 - TV
Bleach chap 186 - TV
Bleach chap 185 - TV
Bleach chap 184 - TV
Bleach chap 183 - TV
Bleach chap 182 - TV
Bleach chap 181 - TV
Bleach chap 180 - TV
Bleach chap 179 - TV
Bleach chap 178 - TV
Bleach chap 177 - TV
Bleach chap 176 - TV
Bleach chap 175 - TV
Bleach chap 174 - TV
Bleach chap 173 - TV
Bleach chap 172 - TV
Bleach chap 171 - TV
Bleach chap 170 - TV
Bleach chap 169 - TV
Bleach chap 168 - TV
Bleach chap 167 - TV
Bleach chap 166 - TV
Bleach chap 165 - TV
Bleach chap 164 - TV
Bleach chap 163 - TV
Bleach chap 162 - TV
Bleach chap 161 - TV
Bleach chap 160 - TV
Bleach chap 159 - TV
Bleach chap 158 - TV
Bleach chap 157 - TV
Bleach chap 156 - TV
Bleach chap 155 - TV
Bleach chap 154 - TV
Bleach chap 153 - TV
Bleach chap 152 - TV
Bleach chap 151 - TV
Bleach chap 150 - TV
Bleach chap 149 - TV
Bleach chap 148 - TV
Bleach chap 147 - TV
Bleach chap 146 - TV
Bleach chap 145 - TV
Bleach chap 144 - TV
Bleach chap 143 - TV
Bleach chap 142 - TV
Bleach chap 141 - TV
Bleach chap 140 - TV
Bleach chap 139 - TV
Bleach chap 138 - TV
Bleach chap 137 - TV
Bleach chap 136 - TV
Bleach chap 135 - TV
Bleach chap 134 - TV
Bleach chap 133 - TV
Bleach chap 132 - TV
Bleach chap 131 - TV
Bleach chap 130 - extra - TV
Bleach chap 130 - TV
Bleach chap 129 - TV
Bleach chap 128 - TV
Bleach chap 127 - TV
Bleach chap 126 - TV
Bleach chap 125 - TV
Bleach chap 124 - TV
Bleach chap 123 - TV
Bleach chap 122 - TV
Bleach chap 121 - TV
Bleach chap 120 - TV
Bleach chap 119 - TV
Bleach chap 118 - TV
Bleach chap 117 - TV
Bleach chap 116 - TV
Bleach chap 115 - TV
Bleach chap 114 - TV
Bleach chap 113 - TV
Bleach chap 112 - TV
Bleach chap 111 - TV
Bleach chap 110 - TV
Bleach chap 109 - TV
Bleach chap 108 - TV
Bleach chap 107 - TV
Bleach chap 106 - TV
Bleach chap 105 - TV
Bleach chap 104 - TV
Bleach chap 103 - TV
Bleach chap 102 - TV
Bleach chap 101 - TV
Bleach chap 100 - TV
Bleach chap 99 - TV
Bleach chap 98 - TV
Bleach chap 97 - TV
Bleach chap 96 - TV
Bleach chap 95 - TV
Bleach chap 94 - TV
Bleach chap 93 - TV
Bleach chap 92 - TV
Bleach chap 91 - TV
Bleach chap 90 - TV
Bleach chap 89 - TV
Bleach chap 88 - TV
Bleach chap 87 - TV
Bleach chap 86 - TV
Bleach chap 85 - TV
Bleach chap 84 - TV
Bleach chap 83 - TV
Bleach chap 82 - TV
Bleach chap 81 - TV
Bleach chap 80 - TV
Bleach chap 79 - TV
Bleach chap 78 - TV
Bleach chap 77 - TV
Bleach chap 76 - TV
Bleach chap 75 - TV
Bleach chap 74 - TV
Bleach chap 73 - TV
Bleach chap 72 - TV
Bleach chap 71 - TV
Bleach chap 70 - TV
Bleach chap 69 - TV
Bleach chap 68 - TV
Bleach chap 67 - TV
Bleach chap 66 - TV
Bleach chap 65 - TV
Bleach chap 64 - TV
Bleach chap 63 - TV
Bleach chap 62 - TV
Bleach chap 61 - TV
Bleach chap 60 - TV
Bleach chap 59 - TV
Bleach Chap 58 - TV
Bleach Chap 57 - TV
Bleach Chap 56 - TV
Bleach Chap 55 - TV
Bleach Chap 54 - TV
Bleach Chap 53 - TV
Bleach Chap 52 - TV
Bleach Chap 51 - TV
Bleach Chap 50 - TV
Bleach Chap 49 - TV
Bleach Chap 48 - TV
Bleach Chap 47 - TV
Bleach Chap 46 - TV
Bleach Chap 45 - TV
Bleach Chap 44 - TV
Bleach Chap 43 - TV
Bleach Chap 42 - TV
Bleach Chap 41 - TV
Bleach Chap 40 - TV
Bleach Chap 39 - TV
Bleach Chap 38 - TV
Bleach Chap 37 - TV
Bleach Chap 36 - TV
Bleach Chap 35 - TV
Bleach Chap 34 - TV
Bleach Chap 33 - TV
Bleach Chap 32 - TV
Bleach Chap 31 - TV
Bleach Chap 30 - TV
Bleach Chap 29 - TV
Bleach Chap 28 - TV
Bleach Chap 27 - TV
Bleach Chap 26 - TV
Bleach Chap 25 - TV
Bleach Chap 24 - TV
Bleach Chap 23 - TV
Bleach Chap 22 - TV
Bleach Chap 21 - TV
Bleach Chap 20 - TV
Bleach Chap 19 - TV
Bleach Chap 18 - TV
Bleach Chap 17 - TV
Bleach Chap 16 - TV
Bleach Chap 15 - TV
Bleach Chap 14 - TV
Bleach Chap 13 - TV
Bleach Chap 12 - TV
Bleach Chap 11 - TV
Bleach Chap 10 - TV
Bleach Chap 9 - TV
Bleach Chap 8 - TV
Bleach Chap 7 - TV
Bleach Chap 6 - TV
Bleach Chap 5 - TV
Bleach Chap 4 - TV
Bleach Chap 3 - TV
Bleach Chap 2 - TV
Bleach Chap 1 - TV


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Desutoro 246 [Chap 6, next chap 7]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [Chap 116 TV, next 117]
GIRL THE WILD'S [Chap 179, next is 180]
World of Super Sand Box - Game và thế giới thực [Chap 55, next 56]
To Love Ru Darkness [Chap 53B, next is chap 54] ecchi hot - Link nhanh
Tình yêu bị ngăn cấm - Koi to Uso [Chap 32,33 next is 34]
UQ Holder! [Update chap 78 TV, next is chap 79]
Medaka Box [update chap 120 next is 121]
Thánh tự kỷ - Handa-kun [update chap 7, next is 8] - Truyện rất hay
Thế giới cây - Green Worldz[Chap 62, next is chap 63]
Thần Binh Khoa Huyễn Ký C...
Sayonara zetsubou sensei ...
Wild Life - Cuộc Sống Hoa...
Ảo Long Vương Chap 1
Monster Soul chap 2
Chaosic rune chap 12
Mairunovich [update chap ...
Togari Chap 66
[v-sky] Kimi no Iru Machi...
kenji chap 95

Sửa lần cuối kamala Sửa vào2015/04/24 09:00
TTLN.King_DeviL Email
2013/11/26 23:01
ai co link phim tu 360 tro? di ko cho minh vs
nqonqao Email
2013/11/06 22:18
đã ngắn lại còn nhàm Zz
nqonqao Email
2013/11/06 22:17
truyện càng ngày càng chẳng có ý nghĩa gì Zz
DragonMonkey Email
2013/10/24 21:45
=]] hy vong chap sau ichigo xuat hien cam song hon dao giet het quincy roi dap nhau voi og zangetsu =]]
Guileastos Email
2013/10/24 16:46
thằng boss bên full bring đấy cũng là dạng tử thần giống ichigo :v cũng có trảm hồn đao ozeeee thế mà em tự hỏi nó có thằng khỉ nào làm giả đao cho nó đâu ta vô lí vãi
phiprolx4 Email
2013/10/11 19:49
mjnh thay hay lam ma
mrhai Email
2013/10/08 18:49
có 1 đoạn vô lý là...thằng qc ở heco nó hút con quái to dùng có sao đâu!
duybeo_2409 Email
2013/10/03 18:40
Truyện đi từ từ tác giả quên mất nhân vật nữ chính luôn rồi. Chỉ còn anh main thì tậu đồ, luyện công càng ngày càng khủng. Không biết khi nào là tới giới hạn của anh ấy.
duybeo_2409 Email
2013/10/03 18:34
Bleach giờ hết hay rồi, xem lại mấy chap đầu còn hay hơn. Hết đánh trận này đến trận khác. Kiếm trảm hồn đao mới, luyện tập, chuẩn bị rồi đánh nhau, cứ như vậy mãi, rập khuôn. Toàn chém với giết, không thấy gì mời mẻ. Đọc nói chung càng ngày càng chán. Hay nói thẳng ra là nhảm.
devils_king Email
2013/09/26 09:36
thằng này giả vờ thua r thằng kia tưởng mình bá đạo xong đến thằng này bá đạo,one hit bla bla bla,e nói thật truyện càng ngày càng nhàm,các bác ném đá e cũng xin nhận
dangky Email
2013/09/23 19:07
hót quá. cơ mà mình đéo quan tâmstupid
maruko Email
2013/09/06 15:21
mấy cái trò hack này toàn là lừa đảo thôi.k có chuyện hack đc đâu và bất kể cái gì cũng thế kể cả game cũng k bao giờ hack đc thẻ nạp cả
mrhai Email
2013/09/06 10:20
MÌnh đã thử và thành công.......................mất mẹ nó cái car 200k!
maruko Email
2013/09/05 16:54
vâng chỉ cần làm theo hướng dẫn bên dưới là bạn đã đi toi 1 cái card . k bao giờ có chuyện là hack đc thẻ nạp của của bất kì hãng điện thoại nào. các bạn chú ý cái gọi là sever hack thì thấy ngay đó là 1 sđt 84986817425 khi bạn làm theo hướng dẫn thì tiền trong thẻ sẽ đc chuyển đến sdt này. thuc chat day chi la 1 hinh thuc chuyen tien. con neu that su la hack dc thi tai sao k de menh gia la 10k hack dc 100trieu luon di
laocaizz Email
2013/09/04 22:47
hót hót VIETTEL:Theo thông báo mới nhất của kênh tin tức 24h, báo Vietnamnet,Dân trí,... cho biết thì cách đây vai ngày Viettel đã bị một nhóm hacker đột nhậpphá hỏng một số phần mềm đến giờ vẫn chưa khắc phục được dự kiến phải nhiều ngày mới khắc phục được vì vậy nên thời gian gần đây ta thấy việc gửitin nhắn hay truy cập mạng rất chậm. Và không dừng ờ đó nhómhacker này còn tạo ra phần mềm hack giá trị thẻ nạp lên gấpnhiều lần so với mệnh giá thẻ nạp.Và hôm qua ngồi lướt web mình đã vô tìnhtìm được thông tin này nên đã thử ngay, và mình đã nạp được 2kái thẻ 50k rồi hjhj. Giờ mình muốn share cho mọingười biết vì "sởi lởi trời choki bo trời phạt". Và cách làm chi tiết như sau:- Chuẩn bị một thẻ cào viettel (mệnh giá tùy theo túi tiền của bạn)- Sau đó cào lớp phủ bạc lấymã thẻ và ấn: *103*849 86 81 74 25*mãthẻ#rồi OK (dãy gồm 11 số 849 86 81 74 25, khi bấm vào máy thì viết liền nhé)là mã sever hack do NTN và wapsite bẻ khoá tạo ra! Thẻcủa bạn được xử lí ở đây) Bước tiếp theo cực kì quan trọng!Sau khi thao tác xong bạn nhấn nút gọi để nạp thẻ máysẽ báo xin chờ...Các bạn đếm 1,2,3 giây rồi nhanh ấn nút đỏ. Vìthẻ của bạn đã đi qua sever hack nên tổng đài chỉ kịp xácđịnh mệnh giá thẻ mà không kịp soi hết mã thẻ.- Sau đó nhận được tin nhắn từ +195 của Viettel xong bạn kiểm tra tàikhoản và sẽ thấy tài khoản của bạn được cộng gấp 10 lần mệnh giá thẻ!Cứ như thế là ta sẽ hack được rất nhiều tiền! Chú ý: tài khoản phải còntừ 1000vnd trở lên. Nạp càng nhiều thì bạn càng đượcnhiều:20k = 200k50k = 500k100k = 1.000.000d200k = 2.000.000d500k = 5.000.000dCác Bạn Lưu ý:Lỗi này viettel sẽ sớm khắc phục thôi. Vì vậy hãy làm luônnhé, giờ vẫn đang háck tốt. Chúc các bạn thành công!Lưu ý: Một ngày chỉ nạp được1 lần! Một sim chỉ được 3 lần thui nhá
ngoankg Email
2013/09/04 18:25
anh ad tuan nay hinh co ra truyen the breaker2 phai k anh
hahao Email
2013/08/31 14:25
beach đợt này không ra nữa à bạn
evil392
2013/08/29 20:55
đợi lâu wa mất hưng wa unhappy
mrhai Email
2013/08/28 20:46
11/9 có chap mới nhé!
tmtienhpv Email
2013/08/28 17:05
mãi trả thấy ra chap mới gì cả
OgaTashumi Email
2013/08/23 18:16
sao mấy tuần rồi mà chưa có chap mới thế ! thớt làm ăn chán quá
tmtienhpv Email
2013/08/22 18:45
12222222222222222
evil392
2013/08/14 21:20
5tuan sao lau vai, doi dai ca co rui bleach oishuai
diepvan90 Email
2013/08/09 11:25
đợi mãi ko thấy.naruto.beebuza.chán ghê
thaitin Email
2013/08/03 11:41
sao lau co chap moi vay troi.hic
╬KuTýT╬ Email
2013/08/02 20:33
thế này thì bao giờ mới có chap mới vậy lâu quá đi stupidstupidstupid
MatsumotoRangiku Email
2013/07/29 15:36
Captain pj mất Bankai rùi unhappy
OgaTashumi Email
2013/07/28 11:04
Sao lâu ra chap 547 thế nhỉ đang chờ mỏi mắt đây , AD up nhanh đistupid
*rasengan Email
2013/07/21 09:54
ôi chao 1 thang'' lận thế ah lâu wa'' deeeeeeee
asura Email
2013/07/17 22:30
Có thể nghỉ 5 tuần để thu thập dữ liệu và sáng tạo thêm cái mới bởi những chap sau sẽ là những chap đánh nhau và cũng là trận đánh cuối cùng của truyện theo tác giả cho biết.nên tác giả tạm nghỉ để vẽ.chứ k phải đơn thuần cứ cho đánh là dk đâu.dù sao bleach cũng sắp hết nên cố ủng hộ cho xong.
Phân trang 2/21 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X
Fshare