Thông Báo Truyện
   

20 Feb.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {316}

Chú Bé Rồng [update chap 248, next 249] - Link nhanh, Đọc Truyện Chú Bé Rồng [update chap 248, next 249] - Link nhanh Tiếng Việt

Tags: , ,

Chú Bé Rồng - Ryuuroden
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Tên Truyện : Chú Bé Rồng - Ryuuroden
Tác Giả : Yoshito Yamahara
Nguồn : Ryuuroden.info
Thể Loại : Võ Thuật, Adventure - Phiêu Lưu, Action - Hành Động, Fantasy, Historical...v.v.v.v
SƠ LƯỢC
Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân....
Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây....
Chú bé Rồng là một bộ truyện tranh Nhật Bản do nhà văn Yoshito Yamahara chế tác dựa theo bộ truyện dã sử TQ "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Điều làm cho bộ truyện này khác với nguyên bản "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của nhà văn La Quán Trung là sự xuất hiện của hai nhân vật chính Koikichi và Masumi.
ĐỌC ONLINE

Chú bé rồng chap 248
Chú bé rồng chap 247 - Link nhanh
Chú bé rồng chap 246 - Link nhanh
Chú bé rồng chap 245
Chú bé rồng chap 244
Chú bé rồng chap 243
Chú bé rồng chap 242
Chú bé rồng chap 241
Chú bé rồng chap 240
Chú bé rồng chap 239
Chú bé rồng chap 238
Chú bé rồng chap 237
Chú bé rồng chap 236
Chú bé rồng chap 235
Chú bé rồng chap 234
Chú bé rồng chap 233
Chú bé rồng chap 232
Chú bé rồng chap 231
Chú bé rồng chap 230
Chú bé rồng chap 229
Chú bé rồng chap 228
Chú bé rồng chap 227
Chú bé rồng chap 226
Chú bé rồng chap 225
Chú bé rồng chap 224
Chú bé rồng chap 223
Chú bé rồng chap 222
Chú bé rồng chap 221
Chú bé rồng chap 220
Chú bé rồng chap 219
Chú bé rồng chap 218
Chú bé rồng chap 217
Chú bé rồng chap 216
Chú bé rồng chap 215
Chú bé rồng chap 214
Chú bé rồng chap 213
Chú bé rồng chap 212
Chú bé rồng chap 211
Chú bé rồng chap 210
Chú bé rồng chap 209
Chú bé rồng chap 208
Chú bé rồng chap 207
Chú bé rồng chap 206
Chú bé rồng chap 205
Chú bé rồng chap 204
Chú bé rồng chap 203
Chú bé rồng chap 202
Chú bé rồng chap 201
Chú bé rồng chap 200
Chú bé rồng chap 199
Chú bé rồng chap 198
Chú bé rồng chap 197
Chú bé rồng chap 196
Chú bé rồng chap 195
Chú bé rồng chap 194
Chú bé rồng chap 193
Chú bé rồng chap 192
Chú bé rồng chap 191
Chú bé rồng chap 190
Chú bé rồng chap 189
Chú bé rồng chap 188
Chú bé rồng chap 187
Chú bé rồng chap 186
Chú bé rồng chap 185
Chú bé rồng chap 184
Chú bé rồng chap 183
Chú bé rồng chap 182
Chú bé rồng chap 181
Chú bé rồng chap 180
Chú bé rồng chap 179
Chú bé rồng chap 178
Chú bé rồng chap 177
Chú bé rồng chap 176
Chú bé rồng chap 175
Chú bé rồng chap 174
Chú bé rồng chap 173
Chú bé rồng chap 172
Chú bé rồng chap 171
Chú bé rồng chap 170
Chú bé rồng chap 169
Chú bé rồng chap 168
Chú bé rồng chap 167
Chú bé rồng chap 166
Chú bé rồng chap 165
Chú bé rồng chap 164
Chú bé rồng chap 163
Chú bé rồng chap 162
Chú bé rồng chap 161
Chú bé rồng chap 160
Chú bé rồng chap 159
Chú bé rồng chap 158
Chú bé rồng chap 157
Chú bé rồng chap 156
Chú bé rồng chap 155
Chú bé rồng chap 154
Chú bé rồng chap 153
Chú bé rồng chap 152
Chú bé rồng chap 151
Chú bé rồng chap 150
Chú bé rồng chap 149
Chú bé rồng chap 148
Chú bé rồng chap 147
Chú bé rồng chap 146
Chú bé rồng chap 145
Chú bé rồng chap 144
Chú bé rồng chap 143
Chú bé rồng chap 142
Chú bé rồng chap 141
Chú bé rồng chap 140
Chú bé rồng chap 139
Chú bé rồng chap 138
Chú bé rồng chap 137
Chú bé rồng chap 136
Chú bé rồng chap 135
Chú bé rồng chap 134
Chú bé rồng chap 133
Chú bé rồng chap 132
Chú bé rồng chap 131
Chú bé rồng chap 130
Chú bé rồng chap 129
Chú bé rồng chap 128
Chú bé rồng chap 127
Chú bé rồng chap 126
Chú bé rồng chap 125
Chú bé rồng chap 124
Chú bé rồng chap 123
Chú bé rồng chap 122
Chú bé rồng chap 121
Chú bé rồng chap 120
Chú bé rồng chap 119
Chú bé rồng chap 118
Chú bé rồng chap 117
Chú bé rồng chap 116
Chú bé rồng chap 115
Chú bé rồng chap 114
Chú bé rồng chap 113
Chú bé rồng chap 112
Chú bé rồng chap 111
Chú bé rồng chap 110
Chú bé rồng chap 109
Chú bé rồng chap 108
Chú bé rồng chap 107
Chú bé rồng chap 106
Chú bé rồng chap 105
Chú bé rồng chap 104
Chú bé rồng chap 103
Chú bé rồng chap 102
Chú bé rồng chap 101
Chú bé rồng chap 100
Chú bé rồng chap 99
Chú bé rồng chap 98
Chú bé rồng chap 97
Chú bé rồng chap 96
Chú bé rồng chap 95
0
Chú bé rồng chap 93
Chú bé rồng chap 92
Chú bé rồng chap 91
Chú bé rồng chap 90
Chú bé rồng chap 89
Chú bé rồng chap 88
Chú bé rồng chap 87
Chú bé rồng chap 86
Chú bé rồng chap 85
Chú bé rồng chap 84
Chú bé rồng chap 83
Chú bé rồng chap 82
Chú bé rồng chap 81
Chú bé rồng chap 80
Chú bé rồng chap 79
Chú bé rồng chap 78
Chú bé rồng chap 77
Chú bé rồng chap 76
Chú bé rồng chap 75
Chú bé rồng chap 74
Chú bé rồng chap 73
Chú bé rồng chap 72
Chú bé rồng chap 71
Chú bé rồng chap 70
Chú bé rồng chap 69
Chú bé rồng chap 68
Chú bé rồng chap 67
Chú bé rồng chap 66
Chú bé rồng chap 65
Chú bé rồng chap 64
Chú bé rồng chap 63
Chú bé rồng chap 62
Chú bé rồng chap 61
Chú bé rồng chap 60
Chú bé rồng chap 59
Chú bé rồng chap 58
Chú bé rồng chap 57
Chú bé rồng chap 56
Chú bé rồng chap 55
Chú bé rồng chap 54
Chú bé rồng chap 53
Chú bé rồng chap 52
Chú bé rồng chap 51
Chú bé rồng chap 50
Chú bé rồng chap 49
Chú bé rồng chap 48
Chú bé rồng chap 47
Chú bé rồng chap 46
Chú bé rồng chap 45
Chú bé rồng chap 44
Chú bé rồng chap 43
Chú bé rồng chap 42
Chú bé rồng chap 41
Chú bé rồng chap 40
Chú bé rồng chap 39
Chú bé rồng chap 38
Chú bé rồng chap 37
Chú bé rồng chap 36
Chú bé rồng chap 35
Chú bé rồng chap 34
Chú bé rồng chap 33
Chú bé rồng chap 32
Chú bé rồng chap 31
Chú bé rồng chap 30
Chú bé rồng chap 29
Chú bé rồng chap 28
Chú bé rồng chap 27
Chú bé rồng chap 26
Chú bé rồng chap 25
Chú bé rồng chap 24
Chú bé rồng chap 23
Chú bé rồng chap 22
Chú bé rồng chap 21
Chú bé rồng chap 20
Chú bé rồng chap 19
Chú bé rồng chap 18
Chú bé rồng chap 17
Chú bé rồng chap 16
Chú bé rồng chap 15
Chú bé rồng chap 14
Chú bé rồng chap 13
Chú bé rồng chap 12
Chú bé rồng chap 11
Chú bé rồng chap 10
Chú bé rồng chap 09
Chú bé rồng chap 08
Chú bé rồng chap 07
Chú bé rồng chap 06
Chú bé rồng chap 05
Chú bé rồng chap 04
Chú bé rồng chap 03
Chú bé rồng chap 02
Chú bé rồng chap 01Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 779 TV, next is 780)
Bleach [update chap 618 TA, next is 619] - Link nhanh
Kamen Teacher Black [update chap 27,28 next is 29]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 108 TA, next is 109] - Link nhanh
Psyren [END]
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng [update Frieza hồi sinh - Chap 1] - Link nhanh
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 422 TV , next is 423] - Link nhanh
Witch Hunter - Thợ săn phù thủy [update chap 118 (142 Tiếng Anh), next 119]
Love Riron [END] Siêu Hot, Siêu Bựa :v - Link nhanh
Hiệp khách giang hồ [update 474 TV, next is 475]
20th Century Boy chap 152
Witch Hunter chap 22
i"s chap 136
cross game tập 4 chương 2...
Flame Of Recca - Ngọn lửa...
Lunar Lengend Tsukihime c...
Change Guy chap 271
Great Teacher Onizuka Cha...
touch chap 13
Cars

Sửa lần cuối ducph Sửa vào2015/02/20 20:53
dlog9 Email
2014/10/24 23:09
wa lau lun ma van chua ra dc chap nao nua het. theo doi truyen nay cu cho hoai nan wa hk con mun xem nua lun
Natsun Email
2014/06/28 18:52
chap 85-129 ko có ad ơi
admin Trả lời vào 2014/10/12 17:29
đã update thêm chap thiếu bạn nhé.
hoang nko Email
2014/02/13 10:16
doc truyen nay tu lau lam roi ma den h chua xong .nan that day crycrycry
hikiran Email
2014/01/19 19:56
bao giờ mới ra cháp mới đây addmin !:(
visaodatdien Email
2014/01/03 17:25
truyen nay minh doc da~ 7 nam roi day'doc di doc lai cung het 3,4 lan ma van thay hay
napoleonii Email
2013/11/27 14:59
Lâu ra chap mới quá. Admin có muốn anh em follow theo truyện này không vây ?
dxthaibk Email
2013/11/22 23:16
đọc truyện này từ hồi học cấp 3 giờ con tui xắp học đến cáp 3 rùi ma vẫn chưa xong. chắc đợi đến đời cháu quá
ninhbinholala Email
2013/10/16 21:33
Có ai biết ngoài trang này còn trang nào khác để đọc k? chờ lâu quá sắp hết kiên nhẫn ùi
sieunhanvn Email
2013/10/15 13:54
question lạ nhỉ ,mình đọc truyện thì thấy từ thứ theo tào tháo chứ có chết đâu sweat
khổ thân
biettuot Email
2013/10/13 10:00
chuẩn luôn chờ chap mà cổ dài ra cả ki lo mét
NguyenHieu Email
2013/09/18 22:15
Cám ơn các Admin đã dịch bộ truyện này cho những người hâm mộ đọc, nhưng các Admin phải xem thế nào chứ, các admin làm việc chậm chạp quá, làm cho những người hâm mộ hết kiên nhẫn để chờ đợi mà đọc. đành phải để 1 năm vào thăm wed vechai 1 lần mà đọc vậy, vì 1 bộ truyện trong 1 năm các admin chỉ dịch được vài Chap, có bộ ko dịch luôn ví dụ như bộ King of Hell vậy. Các Admin cố gắng lên chứ, ae hâm mộ truyện tranh đều trông ngóng va ủng hộ các Admin gringringrin
napoleonii Email
2013/09/10 08:39
Lâu quá không có cháp mới ... hichic
napoleonii Email
2013/08/22 11:06
Quá lâu để kích thích người đọc truyện theo bộ này. Admin xem xét thế nào để cập nhật cho anh em vớiThanks
napoleonii Email
2013/08/20 10:05
Lâu có chap 231 quá admin ơi.
quachthienkiem Email
2013/07/21 23:23
co chap 230 roi grin
napoleonii Email
2013/07/09 10:36
Lâu quá không thấy update chap mới. Please update new chap
dong_1997 Email
2013/06/14 21:14
lau lem ruj moi lai dc doc..lovelovelove
napoleonii Email
2013/06/14 12:23
Pingo ... Bóc tem cho chap này 229. Thanks nhóm dich
mewmew85 Email
2013/06/08 02:29
truyện die từ chap 219.nhờ mod coi lại
longvu Email
2013/05/24 22:13
hay qua thanks nhom dich rat nhieu envy
nguyenletrung Email
2013/05/10 21:51
lai phai cho dai ca co nua rui!hic hic hic
killer_bqhg Email
2013/05/10 09:12
trích của: "skullbaby222 2013/03/29 21:45cho mình hỏi 1ti có 1 vài chap dich Hoàng Cái trấn thủ Trường Sa là sao zay la do dich sai hay có ý dịch như vậy"mình cũng thắc mắc về vấn đề này, khả năng nên dịch sang tên khác, hoặc là nên chú thích về địa danh Trường Sa này, tránh hiểu nhầm là Trường Sa của Việt Nam.
killer_bqhg Email
2013/05/10 09:09
chờ mãi cuối cùng đã thấy xuất hiện chap mới, và ngay sau đó, chưa đầy 3p đã hết chap mới, lại dài thêm 1 mét cổ nữa rồi
nguyenletrung Email
2013/05/04 14:07
Sau lau co truyen chap moi vay may ban?cho dai ca co rui!
skullbaby222 Email
2013/03/29 21:45
cho mình hỏi 1ti có 1 vài chap dich Hoàng Cái trấn thủ Trường Sa là sao zay la do dich sai hay có ý dịch như vậy
leoindark Email
2013/03/28 15:02
haizzz, ko biết hết đời mình có đọc dc hết truyện này ko nữa, haizzz
asa Email
2013/03/19 08:48
cac anh oi,co chap moi chua vay,sao ma lau the.............
tuanlsdd1998 Email
2013/03/12 14:11
lau theeeeeeeeeeeesweat
asa Email
2013/03/09 07:56
ra chap moi di
tr.vnhat Email
2013/03/02 20:37
sao mãi không thấy chapter 225 vậy... mình chờ mãi
Phân trang 1/5 Trang đầu 1 2 3 4 5 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X