App Vechai trên Android

Vechai.info

Hoàn toàn miễn phí

Fshare dành tặng thành viên ve chai 1 GB tải nhanh miễn phí
$this->ComicDetail['ComicName']

Dragon Quest 2 - Dấu Ấn Rồng Thiêng II

8.6/10 trên tổng số 23 lượt đánh giá

Tên khác: Dragon Quest 2 - Dấu Ấn Rồng Thiêng II
Thể loại: Manhua, Adventure, Action
Tác giả: Chiaki Kawamata & Junji Koyonagi
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dragon Quest 2 - Dấu Ấn Rồng Thiêng II:

Câu chuyện của manga này diễn ra giữa các sự kiện trong Dragon Quest III và Dragon Quest . Các hậu duệ của anh hùng huyền thoại ROTO và đồng hành của ông phải đối mặt với một ác mới có pha được một thời gian.Câu chuyện này cũng làm rõ nguồn gốc của DragonLord, lâu đời nhất của bất kỳ của lãnh chúa quỷ Dragon Quest.

Danh sách chương

Dragon Quest 2 Chap 001 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 002 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 003 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 004 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 005 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 006 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 007 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 008 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 009 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 010 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 011 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 012 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 013 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 014 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 015 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 016 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 017 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 018 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 019 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 020 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 021 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 022 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 023 27/12/2014

Dragon Quest 2 Chap 024 05/06/2013

Dragon Quest 2 Chap 025 12/06/2013

Dragon Quest 2 Chap 026 21/06/2013

Dragon Quest 2 Chap 027 17/07/2013

Dragon Quest 2 Chap 028 25/07/2013

Dragon Quest 2 Chap 029 02/08/2013

Dragon Quest 2 Chap 030 16/08/2013

Dragon Quest 2 Chap 031 17/08/2013

dragon quest 2 Chap 032 23/08/2013

Dragon Quest 2 Chap 033 18/09/2013

Dragon Quest 2 Chap 034 01/10/2013

dragon quest 2 Chap 035 29/10/2013

dragon quest 2 Chap 036 29/10/2013

Dragon Quest 2 Chap 037 07/11/2013

Dragon Quest 2 Chap 038 25/09/2014

Dragon Quest 2 Chap 039 07/04/2016

Dragon Quest 2 Chap 040 07/04/2016

Dragon Quest 2 Chap 040.5 19/04/2016

Dragon Quest 2 Chap 041 28/04/2016

Dragon Quest 2 Chap 042 02/05/2016

Dragon Quest 2 Chap 043 09/05/2016

Dragon Quest 2 Chap 044 16/05/2016

Dragon Quest 2 Chap 045 24/05/2016