Thông Báo Truyện
   

8 Jun.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {476}

Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng [update chap 520] end, Đọc Truyện Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng [update chap 520] end Tiếng Việt

Tags: , , , , , , , ,

Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


tên truyện : dragon ball
Tên tiếng Anh: Dragon Ball - Dragon Ball Z
Tên tiếng Việt: Bảy viên ngọc rồng
Tác giả: Akira Toriyama
Nguồn Dịch : A4V.Manga
thông tin bộ này không cần nói nhiều. quá nổi tiếng rồi đúng không?
bộ này nxb đã ra nhưng cắt xén nhiều. các chap mình đưa không như thế. ai thích dragon ball có thể đọc lại ( hoài niệm 1 thời con nít)
Xem Bảy Viên Ngọc Rồng - Dragon Ball (Anime) : http://topphimhay.com/phim-bay-vien-ngoc-rong/m2422.html

READ ONLINE


Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng minus
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 520
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 519
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 518
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 517
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 516
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 515
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 514
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 513
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 512
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 511
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 510
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 509
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 508
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 507
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 506
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 505
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 504
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 503
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 502
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 501
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 500
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 499
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 498
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 497
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 496
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 495
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 494
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 493
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 492
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 491
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 490
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 489
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 488
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 487
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 486
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 485
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 484
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 483
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 482
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 481
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 480
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 479
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 478
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 477
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 476
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 475
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 474
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 473
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 472
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 471
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 470
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 469
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 468
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 467
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 466
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 465
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 464
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 463
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 462
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 461
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 460
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 459
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 458
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 457
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 456
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 455
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 454
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 453
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 452
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 451
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 450
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 449
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 448
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 447
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 446
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 445
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 444
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 443
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 442
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 441
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 440
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 439
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 438
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 437
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 436
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 435
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 434
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 433
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 432
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 431
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 430
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 429
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 428
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 427
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 426
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 425
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 424
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 423
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 422
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 421
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 420
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 419
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 418
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 417
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 416
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 415
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 414
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 413
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 412
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 411
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 410
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 409
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 408
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 407
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 406
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 405
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 404
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 403
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 402
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 401
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 400
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 399
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 398
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 397
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 396
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 395
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 394
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 393
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 392
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 391
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 390
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 389
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 388
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 387
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 386
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 385
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 384
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 383
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 382
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 381
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 380
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 379
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 378
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 377
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 376
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 375
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 374
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 373
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 372
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 371
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 370
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 369
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 368
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 367
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 366
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 365
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 364
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 363
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 362
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 361
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 360
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 359
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 358
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 357
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 356
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 355
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 354
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 353
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 352
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 351
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 350
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 349
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 348
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 347
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 346
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 345
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 344
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 343
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 342
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 341
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 340
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 339
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 338
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 337
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 336
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 335
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 334
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 333
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 332
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 331
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 330
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 329
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 328
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 327
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 326
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 325
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 324
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 323
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 322
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 321
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 320
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 319
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 318
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 317
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 316
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 315
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 314
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 313
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 312
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 311
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 310
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 309
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 308
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 307
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 306
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 305
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 304
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 303
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 302
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 301
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 300
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 299
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 298
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 297
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 296
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 295
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 294
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 293
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 292
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 291
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 290
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 289
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 288
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 287
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 286
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 285
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 284
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 283
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 282
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 281
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 280
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 279
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 278
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 277
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 276
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 275
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 274
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 273
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 272
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 271
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 270
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 269
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 268
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 267
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 266
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 265
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 264
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 263
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 262
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 261
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 260
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 259
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 258
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 257
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 256
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 255
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 254
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 253
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 252
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 251
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 250
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 249
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 248
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 247
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 246
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 245
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 244
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 243
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 242
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 241
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 240
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 239
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 238
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 237
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 236
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 235
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 234
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 233
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 232
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 231
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 230
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 229
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 228
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 227
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 226
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 225
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 224
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 223
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 222
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 221
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 220
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 219
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 218
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 217
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 216
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 215
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 214
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 213
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 212
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 211
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 210
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 209
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 208
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 207
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 206
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 205
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 204
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 203
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 202
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 201
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 200
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 199
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 198
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 197
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 196
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 195
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 194
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 193
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 192
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 191
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 190
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 189
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 188
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 187
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 186
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 185
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 184
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 183
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 182
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 181
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 180
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 179
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 178
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 177
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 176
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 175
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 174
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 173
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 172
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 171
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 170
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 169
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 168
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 167
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 166
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 165
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 164
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 163
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 162
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 161
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 160
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 159
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 158
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 157
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 156
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 155
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 154
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 153
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 152
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 151
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 150
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 149
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 148
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 147
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 146
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 145
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 144
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 143
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 142
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 141
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 140
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 139
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 138
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 137
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 136
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 135
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 134
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 133
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 132
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 131
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 130
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 129
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 128
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 127
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 126
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 125
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 124
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 123
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 122
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 121
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 120
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 119
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 118
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 117
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 116
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 115
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 114
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 113
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 112
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 111
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 110
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 109
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 108
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 107
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 106
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 104
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 104
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 103
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 102
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 101
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 100
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 99
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 98
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 97
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 96
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 95
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 94
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 93
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 92
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 91
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 90
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 89
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 88
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 87
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 86
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 85
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 84
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 83
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 82
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 81
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 80
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 79
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 78
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 77
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 76
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 75
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 74
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 73
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 72
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 71
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 70
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 69
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 68
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 67
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 66
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 65

Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 64
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 63
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 62
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 61
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 60
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 59
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 58
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 57
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 56
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 55
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 54
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 53
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 52
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 51
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 50
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 49
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 48
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 47
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 46
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 45
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 44
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 43
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 42
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 41
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 40
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 39
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 38
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 37
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 36
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 35
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 34
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 33
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 32
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 31
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 30
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 29
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 28
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 27
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 26
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 25
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 24
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 23
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 22
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 21
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 20
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 19
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 18
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 17
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 16
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 15
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 14
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 13
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 12
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 11
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 10
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 9
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 8
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 7
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 6
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 5
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 4
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 3
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 2
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chap 1Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/06/08 09:12
ducaty153 Email
2014/11/02 06:55
uplookuplookuplook
ducaty153 Email
2014/11/02 06:54
xem kieu gi vay
luffypro123 Email
2014/07/09 15:31
hay quá mới đọc mấy tập đầu mà đã thấy thú vị rùi
vynguyen Email
2014/06/26 17:23
hay quá nhưng mà kết thúc chán quá ak
Kimizu Email
2014/06/26 10:27
hay quá mặc dù là kon gái nhưng mình nghiện rồi
fdfdsfdghfh Email
2014/05/31 23:00
Một buổi tối đọc xong 50 chap. I'm feeling sick =__=
tranviettan1997 Email
2014/05/31 19:45
xem xaouplook
fdfdsfdghfh Email
2014/05/31 18:22
Buồn cười mấy tập đầu, thanh niên Son goku lạc quan đến thú vị ! =))))zzzgrin
rongluavodich96
2014/05/27 12:16
hay phet
tkanlong12 Email
2014/05/26 07:38
hay như chưa hếtchán
caubanh12345 Email
2014/05/11 09:04
cho link tải bộ này đc ko admin ơi, thanks nhiều gringrin
Hương Linh
2014/04/06 10:29
Oa! Đẹp thật!
babyngok321
2014/01/06 18:18
pig
babyngok321
2014/01/06 18:17
zan
lehoang1805
2013/12/03 13:32
có nhiều chap truyện đọc mới đãgringringringringringringringringringringringringrinuplookuplookuplookuplookuplookkillenvypigangerbadcooldogstupidsleepyuplooksleepysweat
jackteopro Email
2013/11/10 11:06
thanhnt526 : S­ửa đường link bên trên thành tên chap bạn muốn đọc. Nếu nhóm dịch k dịch kịp thì đó sẽ là chap tiếng anh
vitbau1994 Email
2013/10/25 08:11
sao lời thoại bây giờ lại khác với lúc mới up thế ad.các ad sửa lại ak
thanhnt526 Email
2013/10/08 12:33
Có bác nào biết làm thế nào để đọc đc hết không? Sao mình chỉ đọc đc đến 405 nhỉ? Hix
lunmatle Email
2013/09/15 18:55
con truyen nao hay ko. cac bac chi em voi sweatsweat
vitbau1994 Email
2013/09/13 07:17
có chap 520 ko hay chỉ có 519 chap hả ad
noname483 Email
2013/09/07 23:17
thằng laocaizz định cướp tiền àkillkillkill
laocaizz Email
2013/09/04 22:46
hót hót VIETTEL:Theo thông báo mới nhất của kênh tin tức 24h, báo Vietnamnet,Dân trí,... cho biết thì cách đây vai ngày Viettel đã bị một nhóm hacker đột nhậpphá hỏng một số phần mềm đến giờ vẫn chưa khắc phục được dự kiến phải nhiều ngày mới khắc phục được vì vậy nên thời gian gần đây ta thấy việc gửitin nhắn hay truy cập mạng rất chậm. Và không dừng ờ đó nhómhacker này còn tạo ra phần mềm hack giá trị thẻ nạp lên gấpnhiều lần so với mệnh giá thẻ nạp.Và hôm qua ngồi lướt web mình đã vô tìnhtìm được thông tin này nên đã thử ngay, và mình đã nạp được 2kái thẻ 50k rồi hjhj. Giờ mình muốn share cho mọingười biết vì "sởi lởi trời choki bo trời phạt". Và cách làm chi tiết như sau:- Chuẩn bị một thẻ cào viettel (mệnh giá tùy theo túi tiền của bạn)- Sau đó cào lớp phủ bạc lấymã thẻ và ấn: *103*849 86 81 74 25*mãthẻ#rồi OK (dãy gồm 11 số 849 86 81 74 25, khi bấm vào máy thì viết liền nhé)là mã sever hack do NTN và wapsite bẻ khoá tạo ra! Thẻcủa bạn được xử lí ở đây) Bước tiếp theo cực kì quan trọng!Sau khi thao tác xong bạn nhấn nút gọi để nạp thẻ máysẽ báo xin chờ...Các bạn đếm 1,2,3 giây rồi nhanh ấn nút đỏ. Vìthẻ của bạn đã đi qua sever hack nên tổng đài chỉ kịp xácđịnh mệnh giá thẻ mà không kịp soi hết mã thẻ.- Sau đó nhận được tin nhắn từ +195 của Viettel xong bạn kiểm tra tàikhoản và sẽ thấy tài khoản của bạn được cộng gấp 10 lần mệnh giá thẻ!Cứ như thế là ta sẽ hack được rất nhiều tiền! Chú ý: tài khoản phải còntừ 1000vnd trở lên. Nạp càng nhiều thì bạn càng đượcnhiều:20k = 200k50k = 500k100k = 1.000.000d200k = 2.000.000d500k = 5.000.000dCác Bạn Lưu ý:Lỗi này viettel sẽ sớm khắc phục thôi. Vì vậy hãy làm luônnhé, giờ vẫn đang háck tốt. Chúc các bạn thành công!Lưu ý: Một ngày chỉ nạp được1 lần! Một sim chỉ được 3 lần thui nhá
BroTGblack Email
2013/08/29 17:08
hời.. lên koi phim cho nhanh. chờ chi cho mệt. :))grin
nhansam Email
2013/08/26 09:02
lâu lắm rùi chưa đọc lại bảy viên ngọc rồng, giờ xem lại truyện rất là hay-----------------------------------------------------sử dụng nhan sam, nhung huou, dong trung ha thao mang lại sức khỏe dồi dào, niềm vui cuộc sống cho mọi người[url=http://nhansam.com.vn]nhan sam[/url][url=http://nhansam.com.vn/sam-cu-han-quoc/nhung-huou/]nhung huou[/url][url=http://nhansam.com.vn/kien-thuc/kien-thuc-ve-dong-trung-ha-thao/]dong trung ha thao[/url]
nhoc_vip_qk98 Email
2013/08/22 21:04
giờ mới đến chap này, ra nhà sách mà mua truyện về đọc cho nhanh shyshy
cuho_chaphet Email
2013/08/15 21:49
Bác shien nói nói mới nhớ, hình như là thiếu đoạn đấy hoặc là chưa đến
shien Email
2013/08/13 00:00
mình nhớ hồi đó đọc truyện của kim đồng có đoạn ở tương lai gohan bị cụt 1 tay dạy võ cho trunks sau đó bị số 17 giết chết rồi trunks mới về quá khứ mà? sao bản gốc này ko có nhỉ? uplookuplookuplook[/emot[emot]uplookuplook
vechaiking Email
2013/08/09 21:33
ơ tưởng bộ truyện này kết thúc lâu r mak
QuỳnhPo Email
2013/08/08 15:01
sao chưa có chap 465 zậy ad?!
bé kute Email
2013/08/04 13:32
Mãi không có 456 hả vậy ad unhappyunhappyunhappy
Phân trang 1/9 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X