Thông Báo Truyện
Nhà Tài Trợ
+1 Để đọc truyện nhanh hơn :

17 Apr.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1367}

Hiệp khách giang hồ [update chap 454, next is 455] Tiếng việt,tv, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 454, next is 455] Tiếng việt,tv Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The Land
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Bleach [update chap 577, next is 578] Tiếng việt,tv
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 66, next is 67]
Shounan Junai Gumi [update chap 232, next is 233]
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 380, next is 381] Tiếng việt,tv
Detective Conan - Conan Thám Tử Lừng Danh [Update chap 892, Next is 893] Tiếng Việt,tv
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 744, next is 745) Tiếng Việt, TV
Chú Bé Rồng [update chap 238, next is 239]
Witch Craft Works [update chap 10, next is 11]
Ichiban Ushiro no Dai Maou [update chap 31, next is 32]
[V-sky] suzuka chap 51
Mar chap 13
Ám Hành Ngự Sử Chap 5
Đôrêmon - Bí Mật Hành Tin...
DRAGON QUEST chap 137
Shoma - Thiên Vương Thần ...
vampire knight chap 2
NO BRA Chap 8
Yu Yu Hakusho-Hành Trình ...
The One - Nghề siêu mẫu c...

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/04/16 17:37
cuteohamvui2 Email
2014/04/17 12:05
He he, thế là mình đón thằng áo đen là ĐạiĐT của TMTQ có sai đâu.
Tiệc lớn này ko thế thiếu tất cả các cao thủ chính tà và Thần Địa.
Mọi vấn đề đều xoay quanh HBQ, nhưng đằng sau đó là kịch bản TMTQ và KV đã sắp xếp cả.
vhvylhx Email
2014/04/17 09:14
@MeoRung: tôi là vậy, ông đọc hay ko vẫn vậy... nói gì vãn vậy thôi... chẳng bận tâm...
vhvylhx Email
2014/04/17 09:10
@quangdanpro: thế câu này ko phải của bạn ah "t đọc bản remax bên blog thì khác vs bên này về cây QVK nên vấn đề này t k muốn phải tranh cãi"
NhatLe Email
2014/04/17 08:59
phuchoang bắn đầu thích bạn rồi đó. "ông nào cũng nghĩ mình giỏi cả. Mình cũng vậy" chuẩn ko cần chỉnh luôn. ở các trang fanpage như thế này ông nào cũng nghĩ mình có họ hàng xa vs tác giả nên cãi nhau nhiều chỉ gây mất doàn kết thôi. tôt nhất ý thằng nào thằng ấy biết và thấy nó hay là ok rồi
chinh1989 Email
2014/04/17 02:08
thk ad phát đọc ké lâu rồi h mới thk :) cố gắng up lẹ dịch lẹ cho ae xem nha shyshy.ae cãi nhau tiếp đê gringrin.
phuchoang Email
2014/04/16 23:54
Mọi người cãi nhau làm gì nhiều. Xem phim đọc truyện kiếm hiệp quá nhiều rồi mà không biết à. Bây giờ chỉ là đoán già đoán non cả thôi. Trong kiếm hiệp nhiều thằng sau 1 đêm đã có thể thành độc cô cầu bại rồi. Nên cái việc HL đánh ngang pheo với thằng áo đen kia là bình thường bởi vì thằng tác giả nó thích như thế, nó thích thua cũng được. Cmt cho vui thôi chứ đừng cãi nhau, ông nào cũng nghĩ mình giỏi cả. Mình cũng vậy. :)
NhatLe Email
2014/04/16 22:18
psiloveU Hình như bạn quên hay nhẫm lẫn gì đó rồi thì phải. KV là ÔNG NỘI của Đàm Hoa Liên bạn ak
ngocbich23 Email
2014/04/16 18:28
KHGH LAU RA THE K BIET
psiloveU Email
2014/04/16 18:19
giả thiết mà:)) thằng Huyết Lôi hay gì đấy nó nói là HL rất giống với người con gái đi cùng với ngưới đó:)) nên suy luận thế Quangdanpro ạ
ngocbich23 Email
2014/04/16 18:07
chán thật máy cậu cãi nhau thế 'HBQ tuy k dánh hết sức nhưng lại đánh thât k hề nhương liên hoa nhung cho thay lien hoa da co suc chong đỡ nen suc cao hon la chuyen thuong thoi .HQB manh hon lai cai chac va cung cam nhan suc manh thay doi cua lien hoa nen moi cho co ay cơ hội thưc te chien đấu dê co kinh nghiem va cho cô ây k tư tuôi thân vi minh bât lưc va can ngừoi khác bão vệ cho co ay tu tin hon .con han quan bao va phonh nhien thi chua dung nhau chua biet ai hon dau ok
quangdanpro Email
2014/04/16 17:47
mình đọc nhiều coment mà chưa có cái nào vãi cả l như của bạn psiloveu..hahahahaha chắc đay là bạn của chien1191
psiloveU Email
2014/04/16 17:22
Con gái của kiếm vương yêu người đó, cuối cùng rơi vãi ra Hoa Liên:) có phải là 1 giả thiết k nhỉ. Chả có nhẽ HQB với HL là 2 anh em. Kiếm vương nuôi 1 người, thiên mã nuôi 1 người
luanhk Email
2014/04/16 17:13
@Chien1191: Ban vui lòng ko cmt nữa nhé, tên áo đen ấy không phải 1 trong ngũ tuyệt. Bạn sai rồi thì đừng cmt nữa như những j đã nói.
luanhk Email
2014/04/16 17:03
@Hbq89: Đối thủ là tên áo đen cực kì mạnh, mạnh hơn cả HBQ gấp mấy lần, nếu HBQ ko tập luyện nghiêm túc thì làm sao có thể mạnh lên đc nhỉ? Trong trân đấu tập đó, HBQ đánh nghiêm túc, bạn có hiểu thế nào là đánh nghiêm túc không? Nghia là tập trung vào trận đấu, không khinh suất và đòn đánh ra phải có uy lực đủ lớn. Còn đánh hết sức thì đòn nào cũng 100% công lực. Nhưng cái mức uy lực đủ lớn của HBQ đối với HL thì nó là " đánh nhẹ và thả". Hiểu chứ! Bạn có cho rằng HBQ là vô đối mà không xem những người khác ra j cả. Trước đây HBQ thua tên áo đen mấy lần, đánh nhau với hắn mà kiệt sức cũng chẳng xi nhê, Hoa Liên hiện tại đã có thể đâu một trận khá tốt với hắn. Vậy bạn nghĩ HL thua kém HBQ nhìu không? Xin tiếp thu ý kiến của MeoRUng, thực sự thì tranh luân với một người ảo tưởng sức mạnh cũng chẳng khác j đi chê K-Pop tồi tệ với một fan cuồng cả. Thôi thì không tranh cãi nữa. Đến sau này mọi việc sẽ rõ ràng sẽ biết ai đúng ai sai. Kết thúc cmt về chủ đề này ở đây nhé!
MeoRung Email
2014/04/16 16:03
cũng như tui bảo vệ cái ý kiến KM chấp 5 tuyệt nhưng thua mà ko phát huy hoàn toàn sm của BMLK, một số ý kiến khác thì ngược lại -> cái này ai dám đảm bảo chắc chắn mình đúng và lấy cơ sở nào nói rằng mình đúng
MeoRung Email
2014/04/16 15:59
mình lấy ví dụ về sm của HT so với KV hoặc sm của TMTQ so với boss đây là câu chuyện muôn thuở sẽ ko bao giờ có đáp án bởi vì ông tác giả đâu có ngu mà cho họ ra uýnh nhau. sự tranh luận của 4 vị đây ai cũng có cái đúng quan trọng là suy nghĩ của mỗi người ra sao thôi nên tốt nhất khi cảm thấy nói đủ hết rùi thì nên dừng lại thì hơn
MeoRung Email
2014/04/16 15:52
những tranh cãi này chung quy cũng chỉ là đoán mò cả chả có cái nào có cơ sở, cùng một vấn đề nhưng mỗi cái đầu là 1 ý tất nhiên sẽ có những ý ko giống nhau mà đã ko có đáp án thì cãi nhau làm gì cho mất công cuối cùng lại chửi lộn nhau
MeoRung Email
2014/04/16 15:46
luanhk; hbq89; vhvylhx; quangdanpro : tui nói ai buồn thì chịu thôi, cả 4 người đều là con nít hết, xoay qua xoay lại cũng chỉ là tìm những cái sai hoặc vô ý của người khác để bắt chẹt nhau mục đích tỏ ra là mình đúng thôi. hôm trước hbq89 có nói là cứ như tui là hay, thỉnh thoảng vào cm mấy câu rùi lặn mất tăm để mặc ai nói gì thì nói và tui có nói lại rùi, ko phải là tui ko theo dõi mà có theo dõi nhưng thấy ko cần thiết phải cm lại vì những tranh luận đó ko bao giờ có hồi kết
quangdanpro Email
2014/04/16 15:39
t không hề nói t không chịu thừa nhận quan điểm ban đầu là vũ khí tốt về BVQDG là cái áo giáp"không tăng nội công cho ng mặc"và t đã nhận sai về vấn đề này..và t công nhận là BVQDG tăng nội công cho ng mặc.nhưng t ngĩ cái đó là sự trợ giúp bởi đặc tính của BDKB.bạn cho rằng đó là lấy dk sm.ai đúng ai sai thì chẳng ai biết dk ngòai tác giả.vì thế nên t mới bảo là t k muốn tranh cãi từ lâu rồi.nhưng bạn luôn luôn là ng khiêu khích này nọ.chẳng để làm gì vì t chắc rằng "đã lên đây comnet thì chả ai cần nhận sai vì người kia đâu chắc đã đúng"thế bạn nhé.đừng có lôi t vào comnet của bạn làm gì cả.hãy ngồi xem coment của hbq98 vs luanhk kìa...
quangdanpro Email
2014/04/16 15:23
vhvxlhk t chưa hề lôi bản remaxk ra để dọa nạt câu nào nhé nhưng t đã nói là đừng lôi t vào coment của bạn vì t k muốn tranh cãi vs bạn.đừng ngĩ là t chịu thua nhé..chỉ là bạn coment quá chán đến mức t chẳng muốn đọc.nhưng bạn cment nào ví dụ cũng lôi t vào như là vs mèo rừng chê bạn dài dòng bạn cũng lôi t vào.những cái đó chẳng cần thiết và rất gây ức chế cho t.mà rất rất nhiều lần t đã bảo là t vs bạn kết thúc nhưng ng nói luôn luôn là bạn và bây giờ bạn cũng đang khiêu khích về QVK.nếu là ng khác t sẽ nói còn vs bạn thì k.thế nhé đừng bao giờ trong coment của bjan có chữ quangdanpro thế này thế nọ nữa nhé bye
utem Email
2014/04/16 12:18
2 thang may im di dc ko ? moi lan vao xem la thay 2 dua may cai nhau um sum. Noi chung la chua danh 1-1 thi chua bik ai manh hon. Giua TMTQ va` KV cung vay, giua~ HBQ va` DHL cung vay. Tac' gia? con` ko bik ai manh hon ma tui may cai~ nhau may' van' de` xam` ba' lap' wa' -.-"
chien1191 Email
2014/04/16 11:59
trong TAM QUOC CHI, vs lap luan cua LUANHK thi theo TRUONG PHI goi LA BO la 3 cha, am chi nhung thang lap truong tien hau bat nhat, 3 phai, k dam thua nhan va thang than nhin vao van de.
chien1191 Email
2014/04/16 11:56
ten ao den bay h da phai ne don cua HOA LIEN rui
chien1191 Email
2014/04/16 11:50
tran danh nay co le khong co thang thua!
khuongconghai Email
2014/04/16 11:34
mình thấy HBQ89 nói dúng đấy.Đơn giản là người yêu thì không thể đánh hết sức dc.Tập luyện ngiêm túc thì chuẩn.
hbq89 Email
2014/04/16 11:24
luanhk : "Bạn nói HBQ ko tung hết sức, có thể, nhưng HBQ chắc chắn ko thả Hoa Liên, và đang đánh nghiêm túc, nhưng Hoa Liên thì cứ tưởng như đùa. ĐÚng ko? Bạn nhìn vào khuôn mặt của HBQ mà bạn còn không công nhân nũa thì bạn mới đang cãi cùn đó." ko tung hết sức nhưng chắc chắn ko thả. Vãi cả mâu thuẫn. gringrin
hbq89 Email
2014/04/16 11:21
Hehe. Người ngoài sáng hơn. Cho mình hỏi tất cả mọi người trong cái diễn đàn này nhé. Hỏi luôn các bạn đã và đang thấy luanhk bình luận hay và phản bác mình. Bạn luanhk bảo bây giờ nhìn nét mặt với cái gì gì đó thì cho là Hoa Liên hiện tại mạnh hơn cả HBQ. Điều này có khả năng ko vậy các bạn? Hoa Liên có khả năng thắng dc tên mặt nạ ko? thắng tên bịt mặt thì thôi, chứ lỡ mà thua thì HBQ làm sao đủ khả năng ra ứng chiến? Ko lẽ HBQ sẽ hợp sức PN đánh với tên bịt mặt. Vậy mà luanhk bảo mình đi vào ngõ cụt vì giải thích mâu thuẫn. Hehe. Mong chờ nhận xét của các bạn. Từ giờ đến lúc đó mình ko cmt nữa đâu luanhk nhé. Đúng là mình đang sa vào 1 vũng lầy ko nhấc chân lên dc. Hixhix
luanhk Email
2014/04/16 11:13
Mình chẳng thấy mình đi vào ngõ cụt đâu. Ngõ chụt là bạn đó, mình đã chỉ ra cho bạn những mâu thuẫn của chính bạn rồi. Đây ko chỉ là lời nói, mà còn cả điệu bộ khuôn mặt. TMTQ khi mới gặp đã bảo tài năng của Hoa Liên ko hề thua kém mấy tên đệ tử của ông ấy. Sau này đc KV chỉ điểm, bạn có thấy Phong Nhiên đối đầu với Hoa Liên khó khăn thế nào ko, đó là khi còn chưa lấy đc sức mạnh của quỷ diện giáp. Còn bây giơ Hoa Liên đã có đc sức mạnh của Quỷ điện giáp rồi. Bạn nói HBQ ko tung hết sức, có thể, nhưng HBQ chắc chắn ko thả Hoa Liên, và đang đánh nghiêm túc, nhưng Hoa Liên thì cứ tưởng như đùa. ĐÚng ko? Bạn nhìn vào khuôn mặt của HBQ mà bạn còn không công nhân nũa thì bạn mới đang cãi cùn đó.
hbq89 Email
2014/04/16 11:12
Về PN và HBQ. Mình đưa ra ý kiến thế này để mọi người cùng so sánh. HBQ mới chỉ chú tâm tập luyện võ thuật thời gian gần đây. Còn trc đây toàn học vẹt chứ chưa bik áp dụng vào thực chiến mà bây giờ đã ở đẳng cấp như thế này thì có phải là thăng tiến vượt bậc hơn tất cả những kẻ khác à? TMTQ, Đao Đế, Quái Cái, Dân Bách Phong, Tống Lợi tất cả đều nhận xét HBQ như thế. Còn PN đã dc tiếp xúc với võ công từ nhỏ, sống trong 1 môi trường toàn là cao thủ siêu việt mà khi gặp HBQ cũng chỉ đánh ngang mà ko làm cho bạn thắc mắc suy nghĩ? Khi đối đầu tên đeo mặt nạ HBQ có thể cảm nhận sự nguy hiểm của hắn và né đòn trong khi PN chậm hơn và dính đòn xỉu đến lúc sau mới tỉnh. Như vậy có đủ cho thấy HBQ nhỉnh hơn PN ko? Chap 402 remake thật sự có nhiều chi tiết đáng chú ý. Mình xem chap này mới hiểu ra nhiều vấn đề. PN cũng là cốt nhục của Boss, là người kế thừa thần địa mà Boss lại ko quan tâm, lại phái người đi tìm cốt nhục khác. Đây có khả năng Boss dùng PN làm người thay thế để che mắt các thế lực khác thôi.
hbq89 Email
2014/04/16 10:42
@luanhk : Hô hô. Bạn dựa vào những câu nói đó để khẳng định bây giờ Hoa Liên mạnh hơn HBQ thì phải nói là quá bá đạo. Mình ko thể nói thêm dc gì nữa. Có khi nào đánh với người mình yêu quý mà lại tung hết sức đánh ko? Như vậy ko khéo HBQ từ giờ phải nhờ cậy Hoa Liên nhiều rồi. Và nếu Hoa Liên ko cầm cự dc với tên đeo mặt nạ thì HBQ sẽ cũng chỉ đứng ngoài nhìn cười thôi nhỉ? Vì như bạn nói Hoa Liên giờ còn mạnh hơn HBQ thì sao ra đủ sức ra trợ chiến. Trong khi PN và Diệu Yến đều thắc mắc sao HBQ ko ra chiến? ko lẽ 2 Diệu Yến theo dõi HBQ sát sao như vậy ko đánh giá dc năng lực của HBQ như thế nào, PN ko bik dc năng lực của HBQ như thế nào sao. Nói tóm lại cứ hỏi tất cả xem có ai nhận thấy Hoa Liên bây giờ mạnh hơn HBQ ko? Bạn càng nói càng thấy bạn mâu thuẫn và đi vào ngõ cụt đó.
Phân trang 1/146 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X