Thông Báo Truyện
   


16 Aug.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1485}

Hiệp khách giang hồ [update chap 461, next is 462] Tiếng việt,tv, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 461, next is 462] Tiếng việt,tv Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Toukyou Kushu [update chap 85, next is 86]
BEELZEBUB - VUA QUỶ [update chap 240,Extra 3]
Air gear [update chap 225, next is 226] - Truyện này hay :D
Dears [update chap 43, next is 44]
SENGOKU YOUKO - Chiến Quốc Yêu Hồ [update chap 15, next is 16]
The Walking Dead (update chap 57, next is 58)
Nội Tôi Toàn Kể Truyện Bựa =)) [Update chap 26, next is 27]
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ [update chap 56 next is 57]
Tough - Miyazawa Kiichi [update chap 156, next is 157]
Detective Conan - Conan Thám Tử Lừng Danh [Update chap 905, Next is 906] Tiếng Việt,tv
1/2 prince chap 40
Bleach chap 486 - Bleach ...
Buttobi Itto Vol 26 P3
[a4v.manga]GTO shonan 14 ...
Kami to Sengoku Seitokai ...
Nurarihyon no mago Chap 0...
Hellsing chap 17
Flame Of Recca - Ngọn lửa...
Thần Đồng Đất Việt Tập 30
Beelzebub chap 18

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/08/15 18:09
MeoRung Email
2014/08/23 22:03
HH88 xem lai nhé, bây giờ người trong thần địa còn ai ko nghĩ rằng HBQ ko phải là đao tôn, về khả năng thì mọi người đều công nhận rùi thêm nữa HBQ lại cầm tín vật và là chủ nhân của HLĐ, mình cũng cho rằng về võ công HBQ chưa thể vượt qua đc KV nhưng xét về độ thông minh và nhạy bén thì chắc ko thua KV có thể nói là hơn. việc HBQ bị KHT chặn lại là do mấy tên lính gác chỉ có nhiệm vụ gác cửa chỉ khi có lệnh của cấp trên mới cho ai đó đi qua thêm vào đó KHT là cỗ máy thì làm sao phân biệt đc đao tôn để mà ko phát huy tác dụng
Thanh Tuấn Email
2014/08/23 21:43
t đọc bộ truyện này lớp 8 mà nay lớp 16 rồi chưa xong...
cứ tình trạng up chậm thế này ....này ...này...
quangkhai86 Email
2014/08/23 18:38
thì chắc cổ máy được vận hành theo kỳ môn độn giáp như mấy phim kiếm hiệp Tàu đó mà :). có thể là bát quái trận đồ, nếu như vậy anh Quân ta phải chiến thêm vài chap nữa mới mong hiểu ra sự vận hành dưới lòng đất. dự là anh Quân ta chui vào cơ quan dưới lòng đất ngăn chặn sự vận hành cổ máy dưới lòng đất mới xong.grincoolcoolcool
HH88 Email
2014/08/21 07:58
@Dark_King Hên xui lắm! May mắn 02 tuần/chap. Xui thì 03 đến 04tuần/chap
HH88 Email
2014/08/21 07:55
@MeoRung Nói thì suy nghĩ chút chú. Nói câu trước đá câu sau ah. Nếu về bãn lĩnh, hiện tại HBQ sao có thể qua Kiếm Hoàng được. Còn nếu về danh phong đao tôn, nếu đc công nhận là đao tôn thì còn bị KHT chặn lại như vậy ah?
Dark_King Email
2014/08/21 00:47
lick phat hanh the na0` day n0j ngu0j`
luanhk Email
2014/08/20 10:21
Thôi cứ chờ xem. Tớ bắt Kỉ Huấn Thiên chấp HBQ 2 trái. gringrin. Nghĩa là chấp thêm 2 người cùng hỗ trợ.
MeoRung Email
2014/08/20 07:47
nên nhớ KHT là 1 cỗ máy vượt qua = bản lĩnh + trí lực chứ ko phải cứ võ công cao là vượt qua đc nên KV với HBQ là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. với lại HBQ bây giờ tiến vào thần địa với tư cách là 1 đao tôn có địa vị ngang bằng với các tổng trong TĐ
HH88 Email
2014/08/19 19:33
Kiếm Hoàng còn không qua được KHT thì với trình của một mình HBQ lúc này, cho dù có bật ulti cỡ nào cũng chả có vé để qua được đâu!
Mr_mai
2014/08/19 08:37
Minh se doi du mat bao lau. pig, da theo thi theo luon
hoangvdb86 Email
2014/08/18 15:37
Kỷ Huấn Thiên có j đâu mà ko qua, HBQ đi xin lão Bạch Lược Tử cho chục quả bạch lược than là nát ....
luanhk Email
2014/08/18 14:45
Thì là mấy cái ông phán là có bộ truyện chữ đó NhatLe.
NhatLe Email
2014/08/18 14:19
Trc có nghe bố nào đó chém gió thần thánh là: chap 461 có sự xuất hiện của TMTQ mà giờ lại ko thấy bố đấy thò mặt ra cho ae mình xem nhỉ. Có ai biết ông nào phán câu đó thì cho mình xin cái địa chỉ nhà hắn nhe!killkillkill
Luanca Email
2014/08/18 11:14
Cách tốt nhất qua KHT là HBQ đi "phong bì" 2 ông tác giả trướcgringringringringringringringringringringrin
luanhk Email
2014/08/18 00:08
Thực ra thì Hàn Bảo Quân cũng chưa hiểu đc nguyên lí hoạt động của Kỉ Huấn Thiên, bên trong nó còn rất nhìu bí mật. Hàn Bảo Quân chỉ mới nhớ đc vị trí của những tên lính gác ở trên mặt đất mà thôi, nhưng vị trí đó lại trở thành cái bẫy khi tên vệ binh rời khỏi. Thật khó có thể đuổi theo mấy tên lính mà ko bị KHT tấn công, giống như bạn Lê An nói, Kỉ Huấn Thiên cũng có thể được điều khiển bởi những người ở xa. Đánh nhau 2-3 tháng nữa với KỈ Huấn Thiên, Boss xuất hiện và cho cả bọn vào. Thế là huề cả làng :D :D
MeoRung Email
2014/08/17 23:15
nếu như có TMTQ ở đây vận khí cho mấy tên lính bay lên trời rồi dùng tam muội chân hỏa thiêu chết thì sao nhỉ? cái này chém vui thôi
MeoRung Email
2014/08/17 23:14
mình vẫn cho rằng HBQ sẽ một mình vượt qua đc KHT, đao tôn khi vào thần địa cũng phải có một cái gì đó gây án tượng chứ nhỉ, với lại HBQ cũng đã đi đc nửa chặng đường rùi có nghĩa là tìm ra quy luật của KHT rùi giờ chỉ cần tìm ra biến chiêu của nó thôi. KHT chắc là vận hành theo quy luật như ngũ hành hoặc bát quái chẳng hạn ví dụ như đang vận hành 1 kiểu nhưng khi có người tác động 1 điểm thì nó sẽ vận hành kiểu khác giống mê trận, giờ chỉ cần tìm ra quy luật thôi, tình hình này có thể phải 2-3 tháng nuaex mới qua
MeoRung Email
2014/08/17 23:09
bạn luank ko hiểu ý mình nói rùi, khi mà chưa biết đc quy luật của KHT thì ai có thể bẻm đc mấy tên lính gác đó chứ. mình nói là HBQ di chuyển theo và ko chịu sự khống chế của KHT nữa thì mới có kn hạ đc mấy tên lính
chien1191 Email
2014/08/16 12:29
kieu nay phai danh them may chap nua, anh BAO QUAN moi thong thuoc qui luat roi pha thoi, nhung co le khong chi dua vao 1 BAO QUAN ma thoi
chien1191 Email
2014/08/16 12:23
Ban Le An nhan xet hay day!
luanhk Email
2014/08/16 11:49
Cách mà bạn MeoRung nói, hẳn là Kiếm Vương cũng đã thử rồi. Với thân thủ của Kiếm Vương, hạ mấy tên lính đó chẳng phải dễ dàng hơn so với HBQ à? Thế nhưng sao Kiếm Vương vẫn không thể vượt qua được Kỉ Huấn Thiên? Giống như 1 tên lính đã nói:" Người trần không thể vượt qua được".
luanhk Email
2014/08/16 11:47
@MeoRung: Thì mình đã có nói qua, cho dù HBQ nhớ đc các vị trí an toàn và tấn công thì cũng không thể thắng đc vượt qua được Kỉ Huấn Thiên. Mình vẫn giữ quan điểm rằng HBQ không thể vượt qua được Kỉ Huấn Thiên nếu chỉ dựa vào sức của anh ấy.
MeoRung Email
2014/08/16 11:31
cái đoạn HBQ bay vào một lúc sau khi bon áo đen khởi động lại thì KHT mới phát huy vậy nếu HBQ ko đứng lại nói chuyện nữa mà đánh ngay thì sao, cứ thay đổi đứng vào vị trí thằng mà mình tấn công liên tục làm cho tụi nó ko kịp kick hoạt KHT, khi mà ko có sự hỗ trợ của KHT thì sẽ ko sao nữa, và khi bọn lính bị diệt hết thì mấy người kia qua dễ thôi
MeoRung Email
2014/08/16 11:23
nhưng mình nghĩ HBQ sẽ vượt qua đc bởi vì KHT dù gì cũng chỉ là một cái máy và có biến đổi vị trí thì cũng chỉ theo 1 quy luật nhất định thôi và với trí nhớ + trí thông minh của HBQ sẽ tìm ra đc quy luật đó. mình đoán khả năng cao là anh Hàn sẽ hòa vào dòng xoáy của mấy tên lính có nghĩa là HBQ sẽ xem mình như một thành viên của đám lính di chuyển theo tụi nó
MeoRung Email
2014/08/16 11:18
thưa các bác là em suy luận rằng có những vị trí an toàn mà đứng lên đó sẽ ko sao là hoàn toàn chính xác rùi đó, bằng chứng là khi anh Hàn bay vào vị trí đó thì KHT ko tấn công nữa, bình thường HBQ đặt chân xuống là KHT tấn công ngay nhưng lần này đứng nói một lúc thì KHT mới trồi lên điều này chứng tỏ các vị trí đó có thể thay đổi. cái này mình dự đoán đúng rùi nhưng nó còn biến chiêu nữa thôi bác luank ah. có thể biện hộ là ông tác giả ko muốn KHT bị vượt qua đơn giản vậy thôi
MeoRung Email
2014/08/16 11:12
chả hiểu cái thằng quangdanpro nó suy nghĩ cái gì nữa mà cho rằng HBQ dùng cuồng long dáng thiên với ý định băm nát KHT, đúng là ko nói thì ko ai biết mình ngu
Le An
2014/08/16 10:46
Các bạn có nhớ Biểu Tượng của Facebook không? Kỷ Huấn Thiên cũng như vậy đấy,tất cả đều liên kết với nhau,mọi vị trí đứng đều có thể phát động tấn công vị trí mà đối phương đang đứng.Nên HBQ cho dù có chiếm dược vị trí của ai đó trong trận thì đều bị tấn công của KHT do những người còn lại phát động nút tấn công.Nếu các bạn đã hiểu thì các bạn Hãy Nghỉ cách PHÁ KHT xem,mình chờ các bạn nhé.
Lion Email
2014/08/15 20:36
Theo tôi thì một mình Hàn Bảo Quân sẽ không qua được, ít nhất phải có 2 hoặc 3 người phối hợp để vượt qua Kỷ Huấn Thiên. Không có vị trí nào là an toàn, nếu chiếm được vị trí của một người trong số họ thì những người còn lại sẽ di chuyển tới một vị trí khác khiến cho chỗ cũ trở thành cạm bẫy. nhưng nếu hai hoặc ba người phối hợp thì mọi chuyện sẽ có thể khác, giả thiết tôi đưa ra là nếu từ 2 địa điểm trở nên bị chiếm giữ thì làm cho KHT không thể kích hoạt tấn công nơi nhóm HBQ đứng.
luanhk Email
2014/08/15 19:55
Vậy đấy. Không đơn giản chỉ là nhớ các vị trí an toàn và tấn công là sẽ thắng. Cũng không đơn giản là vượt qua bằng cách đi theo những vị trí đó, và những người còn lại sẽ đi theo sau.
quayphotri Email
2014/08/15 18:50
đợi cả tháng mà chap này ko ra đâu vào đâu cả
Phân trang 1/173 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X