Thông Báo Truyện
   


16 Oct.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1549}

Hiệp khách giang hồ [update chap 465, next is 466] Tiếng việt, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 465, next is 466] Tiếng việt Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 465 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 464 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 465 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 405, next is 406] Tiếng việt, tv
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [update chap 407, next is 408]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 90, next is 91]
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (update chap 426 next is 427)
Đầu Bếp Siêu Đẳng - Iron Wok Jan [update chap 97 tập 16]
Love Riron [update chap 27, next is 28] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
Tiểu Hòa Thượng [update chap 143, next is 144]
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 764, next is 765) Tiếng Việt, TV
Bleach [update chap 601, next is 602] Tiếng Việt, TV
Kyou Kara Ore Wa [chap 86, next is 87]
Densha Otoka chap 12
Naruto chap 459
Boys Over Flowers - Con n...
Ushio And Tora chap 53
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy...
Western Shotgun - Tay sún...
Boku to Kanojo no xxx cha...
Seto No Hanayome chap 2
Đầu Bếp Siêu Đẳng Tập 2
Kick Ass chap 4

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/10/15 21:59
luanhk Email
2014/10/21 22:38
Bác cứ thích cmt tiếp thì tiếp tục nhé. Còn tôi thì dừng vấn đề này nhé. Cmt nhìu quá người ta ý kiến.
luanhk Email
2014/10/21 22:36
@Hbq89: Công nhận với bác. Bác cũng đã công nhận là Hàn Bảo Quân nếu chỉ dùng sức của mình thì chẳng làm j đc Kỷ Huấn Thiên. Còn Kỷ Huấn Thiên đến lúc này cũng chưa làm Hàn Bảo Quân chảy máu. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn Hàn cũng sẽ bỏ cuộc vì đuối thôi. Vấn đề tranh cãi ở đây là thực lực nhé! Tôi nói HBQ cần thêm người giúp cũng chỉ là dự đoán, hấp thụ sức mạnh của HLĐ còn lợi hại hơn nhìu kìa.
hbq89 Email
2014/10/21 22:19
cmt này của bạn phải ko luanhk ?" @hbq89: " Đánh đến mức phải ngưng dùng Kỷ Huấn Thiên?" Câu này nghe có vẻ không đc thuận cho lắm. Theo mình thì bọn chúng thấy không cần dùng sức mạnh Kỷ Huấn Thiên nữa cũng có thể hạ đc HBQ cho nên mới ngưng lại. Làm j có chuyện hai bên đang đánh tay ngang mà lại bỏ đi vũ khí mạnh nhất của mình vì sợ đối thủ chứ? Thật là lạ! Còn về vấn đề thực lực, bạn nói như vậy có nghĩa là thực lực của HBQ bao gồm cả sức mạnh của Hỏa Long Đao? Vậy xin hỏi bạn nếu một ngày nào đó HBQ vô tình để rơi thanh đao đâu mất thì anh ấy sẽ ở mức nào? Cái đó là thực lực hay là j? Trước đây cũng đã có những tranh cãi về thực lực của Kiếm Ma, tương tự như lúc này đó bạn. Chính bạn cũng đã nói rằng Kiếm Ma nhờ sự hỗ trợ của BMLK mới có thể cầm cự đc với ngũ tuyệt đó thôi, nếu không có cây kiếm đó thì liệu Kiếm Ma có làm đc??? " gringringrin
hbq89 Email
2014/10/21 22:17
@luanhk : Ủa thấy trc bạn bảo là bọn lính canh ko cần thiết dùng KHT để đánh với HBQ nay nói khác nữa à? Hahaha. Tất nhiên với cỗ máy từng làm cho KV thất bại thì HBQ chật vật và thở ko ra hơi là điều dễ hiểu. HBQ ko thể vượt qua dc KHT nếu chỉ dùng sức lực của mình. Đúng. Nhưng KHT cũng chưa thể đánh bị thương dc HBQ.Công nhận ko bạn. Ngược lại HBQ còn giết dc 1 tên lính canh. Chính vì sợ kéo dài HBQ sẽ tìm ra cách để phá trận nên bọn chúng mới ngưng và dàn trận để kết thúc sớm chứ. Vậy tại sao bạn lại thấy bùn cười. Hahaha. Nói đến đây có câu hỏi nữa nè : lúc mà bạn bảo HBQ cần phải có 2 người trợ giúp nữa may ra mới thắng dc KHT ấy. Lúc đó bạn có tính đến chuyện HBQ SẼ SỬ DỤNG HLĐ CHƯA? Cây đao đi theo HBQ còn nhiều hơn là Hoa Liên mà sao hum nay tách bạch sức mạnh của HBQ và HLĐ tính riêng kỹ thế??? Hahaha gringringrin
hbq89 Email
2014/10/21 21:57
@luanhk : hình như câu hỏi này mình hỏi mấy lần nhưng thấy bạn né tránh. Mình chưa thấy lời giải thích cho câu hỏi này từ bạn. Hay bạn copy lại cho mình xem đi. Năn nỉ đó. thêm 1 cmt của bạn nữa chắc ko ai dám nói gì đâu. Trc đây khi chưa sáng tỏ vụ việc thì bạn đâu có như vậy. Ai cmt gì cũng giải đáp hết mà. chiều mình lần này đi nha. Hahaha gringringrin
luanhk Email
2014/10/21 21:57
CÒn câu hỏi của bác? Tôi đã nói từ đầu rồi. Không có tên điên nào khi đang đánh nhau với đối thủ mà lại từ bỏ vũ khí mạnh nhất của mình vì sợ thua đối thủ cả. Bọn canh gác không dùng Kỷ Huấn Thiên là để kết thúc nhanh trận đấu, chúng cho rằng Kỷ Huấn Thiên không kết thúc đc Hàn Bảo Quân nên mới dùng thế trận của mình. Chứ nếu bác nói đánh đến mức phải ngưng à? Đến mức ấy là thế nào trong khi HBQ đang thở không ra hơi còn bọn chúng thì khỏe mạnh như thường? Cách nghĩ này của bác thì tôi bó chân. Đó là cách nghĩ của tôi. Tất nhiên, bác sẽ lại không chịu rồi. =))
luanhk Email
2014/10/21 21:52
@hbq89: Những j cần nói về trận đánh này thì tôi đã cmt ở bên dưới rồi, bác có thể suy ngẫm hoặc không thì tùy. Suy cho cùng, tất cả những logic của bác từ đầu đến giờ thì chỉ muốn hướng đến mục đích là cho rằng HBQ đã cân với TMTQ. Còn logic của tôi thì đi ngược lại. Đến giờ này tôi vẫn thấy mình đúng, còn bác cũng cho rằng bác đúng. Cmt nhìu trên diễn đàn này thì một số người sẽ ý kiến nên thôi, chuyện này tạm dừng lại ở đây. Sau này diễn biến mới sẽ rõ thôi. Ok?
hbq89 Email
2014/10/21 21:47
@luanhk : bạn nói là "Trước đây Bác nói là HBQ có thể dùng thực lực để đánh thắng Kỷ Huấn Thiên nhưng mà bác thấy đấy, nếu HBQ ko dùng chấp nhận sức mạnh từ Hỏa Long Đao thì HBQ đâu có hề hấn j so với Kỷ Huấn Thiên? Đến đây thì bác lại bảo HLĐ là một phần của Đao Tôn chứ j. Nhưng mà trong cmt lần trước thì bác cũng đã nói rằng thực lực của HBQ là "đánh đến mức bọn canh giữ phải ngưng dùng Kỷ Huấn Thiên". Câu này nghe hơi mắc cười nhưng mà thôi. Có nghĩa là bác đã công nhận rằng thực lực của HBQ không thể đả bại đc Kỷ Huấn Thiên. Không những thế mà còn đang lâm vào hoàn cảnh mém chết. Lúc này HLĐ mới xuất hiện và truyền cho ảnh sức mạnh vô hạn "
thế bạn cho mình hỏi : VÌ SAO BỌN LÍNH CANH LẠI CHẤP NHẬN NGƯNG KHT? LÀ TẠI VÌ THẤY HBQ MÉM CHẾT NÊN THƯƠNG TÌNH NGƯNG KHT HAY SAO? Và sau khi ngưng KHT thì ko phải uống trà mà là DÀN THẾ TRẬN MẠNH NHẤT THẦN ĐỊA? VÌ SAO THẾ? trả lời hợp lý mình im ngay. Nhưng nhất định phải giải thích giúp mình nhé. Hahaha
hbq89 Email
2014/10/21 21:42
@luanhk : "Giống như việc tôi và bạn cá độ trân đánh giữa tên áo đen và HBQ, kết quả thì HBQ và tên áo đen ko trực tiếp đánh nhau. Và cho dù nhìu người nói tên áo đen mạnh hơn thì bác cũng đâu có công nhận kết quả "
Ý kiến theo số đông thì sẽ đúng à? Rất nhiều người đã đoán rằng HBQ sẽ bị anh áo đen cho ăn hành, bị dập te tua rồi anh áo đen sẽ tha cho HBQ đi. Lúc ấy bạn bảo mình ảo tưởng súc mạnh HBQ, nhiều người đã nói vậy nhưng vẫn cố chấp. Nhưng thực tế thì sao??? Công nhận kết quả thế nào. Công nhận rằng HBQ vẫn còn thua kém áo đen nhiều và bị đập cho bầm dập hay sao? Rồi bao nhiêu người dự đoán rằng HBQ sẽ vượt qua KHT? Thấy chỉ có mình và meorung. Ý kiến phần lớn đều cho rằng HBQ sẽ bại. Nhưng thực tế thì sao? Mình ko có ý chỉ trích bất kì bạn nào vì suy cho cùng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, có cơ sở cho suy nghĩ của mình. Và mình tôn trọng ý kiến ấy. Trên hết đây thấy hầu hết mọi người chém gió cho vui chứ có ai cay cú muốn ăn thua đủ như bạn ko. Cá cược HBQ và áo đen là bạn nói trc. HBQ thắng KHT bạn nghỉ xem truyện. Là bạn tự muốn như thế chứ mình đưa mìnhh vào thế có lợi chỗ nào. Hahahagringringrin
luanhk Email
2014/10/21 21:37
Trước đây Bác nói là HBQ có thể dùng thực lực để đánh thắng Kỷ Huấn Thiên nhưng mà bác thấy đấy, nếu HBQ ko dùng chấp nhận sức mạnh từ Hỏa Long Đao thì HBQ đâu có hề hấn j so với Kỷ Huấn Thiên? Đến đây thì bác lại bảo HLĐ là một phần của Đao Tôn chứ j. Nhưng mà trong cmt lần trước thì bác cũng đã nói rằng thực lực của HBQ là "đánh đến mức bọn canh giữ phải ngưng dùng Kỷ Huấn Thiên". Câu này nghe hơi mắc cười nhưng mà thôi. Có nghĩa là bác đã công nhận rằng thực lực của HBQ không thể đả bại đc Kỷ Huấn Thiên. Không những thế mà còn đang lâm vào hoàn cảnh mém chết. Lúc này HLĐ mới xuất hiện và truyền cho ảnh sức mạnh vô hạn. Như thế là bác đc dịp nói Hàn Bảo QUân vô đối. Thế thì tôi bó tay với bác.
luanhk Email
2014/10/21 21:18
@hbq89: Mọi chi tiết thì bác đều quy về phía có lợi cho bác thì bó tay rồi. Kỷ Huấn Thiên đc điều khiển bởi bọn lính, giờ bọn lính ko điều khiển thì lấy j nó trồi lên. Nó trở thành một cỗ máy vô tri rồi, để yên cho HBQ đánh thì sao gọi là công bằng??? Tôi với bác đang đánh nhau, giờ tôi nằm im cho bác chém thì bác nói bác mạnh hơn tôi à? Giống như việc tôi và bạn cá độ trân đánh giữa tên áo đen và HBQ, kết quả thì HBQ và tên áo đen ko trực tiếp đánh nhau. Và cho dù nhìu người nói tên áo đen mạnh hơn thì bác cũng đâu có công nhận kết quả.
hbq89 Email
2014/10/21 21:13
@luanhk : hahaha. Thật là vãi tè. Vậy tuyệt chiêu cắm cây đao xuống đất 2 tay chưởng rồng của HBQ nhằm mục đích là đánh bọn lính điều khiển KHT chứ ko phải KHT à? KHT chưa bại chưa bị phá trinh sao ko thấy trồi lên nữa thế. mà đánh bại bọn lính canh sao chẳng thấy tên nào chết hết thế nhỉ? Hahaha gringringrin.
luanhk Email
2014/10/21 21:06
@Hbq89: HBQ ko đánh bại Kỷ Huấn Thiên mà đánh bại nhóm canh giữ Kỷ Huấn Thiên thôi.
hbq89 Email
2014/10/21 21:05
@luanhk : uhm thế từ nay có xem tiếp truyện ko hay bỏ ko bao giờ xem nữa thế? HBQ đánh bại KHT rồi kìa? Hahaha gringringrin
luanhk Email
2014/10/21 20:36
=))@Hbq89: Tôi sợ rồi. Với bác thì tôi đầu hàng. Tôi chỉ đồng tình với những người đồng quan điểm thôi. Thực sự là sợ tranh luận với bác nữa rồi. Giờ có nói thế nào bác cũng lôi ra đc lý do để nói nên thôi. Cứ cho là bây giờ HBQ đã ngang với TMTQ nhé! Từ giờ trở đi anh ấy sẽ mạnh hơn TMTQ nhé! Hehe.
hbq89 Email
2014/10/21 20:04
@luanhk : thấy bảo là ko tranh luận với mình nữa chờ diễn biến tiếp theo cơ mà. giờ vẫn còn muốn tranh luận à? nay có người trùng khớp với ý bé nên thích chí cmt tiếp mà ko chờ nữa à. Hehe. Ai là người nói mình bảo thủ cố chấp nhỉ? Cho hỏi đến thời điểm này còn ai bảo mình bảo thủ cố chấp ko nhỉ? Bạn thấy bùn cười à? Bị nói động đến nên ra xù lông nhím ra để tự vệ à? Hum trc mình có nhiều câu hỏi bạn chưa trả lời mà lảng sang chuyện khác rồi bảo chờ những chap sau. Nay sao hỏi ngược lại thế. Mình sẽ trả lời chứ ko lảng tránh như bạn đâu. Nhưng đói quá đi ăn cái đã. Hehe
luanhk Email
2014/10/21 18:08
Nếu so với Lục Đại Thần Long thì HBQ mạnh hơn nhìu. Các đệ tử của TMTQ cũng trội hơn bọn này nhìu. Trình của Hàn thì chắc bem đc Tạ Âm Mẫn rồi nhỉ?
NhatLe Email
2014/10/21 17:42
mình thấy ngồi cùng mâm vs nhau có thể xếp như sau mong ae đùng gạch đá_____Top đại cao thủ: TMTQ, Ngũ Tuyệt, Tứ ĐẠi Thiên vương (trù đông lãnh vì mới đổi chủ), BOSS TĐ, Bảo Vân Kết (chưa rõ sống chết)_____TOP 2: 6 đệ tử TMTQ,ĐHL,Phong Nhiên, Lục Đại long thần, 7 người đứng đầu 7 Tổng còn lại của TĐ, Tống Lợi, Tạ Âm Mẫn._____TOP sau xin phép đc xếp Huyết Lôi, Diệu Yến, Tử Hào, Chủ Đông Lãnh... Mình chỉ cho rằng HBQ chỉ ngang vs mấy huynh đệ của mình và Lục Đại long thần của CHính Phái (nếu có hơn thì chỉ NHỈNH hơn 1 chút thôi chứ ko áp đảo hoàn toàn đc) còn ae nào cho rằng HBQ bá đạo đến mức ngang ngửa vs TMTQ hay KV và sắp sửa ko có đối thù thì mình cũng đàng chịu
vesper1206 Email
2014/10/21 13:14
sao toàn bị báo spam thế này
vesper1206 Email
2014/10/21 11:56
ó mỗi việc anh HBQ nhà ta tung skill đao người hợp nhất mà diễn đàn sôi nổi hẳn nhỉ? Theo ý kiến cá nhân nhé:
anh hàn hiện nay rất là bá rồi nhưng chưa thể(sau này thì có thể) ngồi chung mâm với KV hay TMTQ được. Vì sao:
1.Ta thấy anh Hàn rất nhiều tuyệt chiêu nhưng chưa thuần.hơn nữa nhưng tuyệt chiêu anh hàn có đều xếp dưới 2 loại võ công của KV và TMTQ đang dùng.(mặc dù anh hàn có biết cả 2 loại này nhưng để đạt tới cảnh giới cao nhất thì chưa thể)cho nên những võ công này anh hàn dùng để hù những người khác thì được còn tuyệt đỉnh như 2 người kia thì chắc chắn là không.
2. Xét về nội lực anh Hàn có hút được 1 số người (ko ăn thua lắm) hai là được quái cái truyền cho nhưng thử hỏi TMTQ cúng có tuyệt chiêu hút nội lực. hơn nữa quái cái so với TMTQ và KV thì cũng chưa bằng.
luanhk Email
2014/10/21 09:39
@NhatLe, langtuquy: Hai bạn nói rất hợp ý mình. zanzan@Phuchoang: Thực ra thì cuộc tranh luận của mình và hbq89 cũng đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Kể từ chap mà HBQ sau 10 ngày tập luyện, cậu ấy đã cho rằng Hàn Bảo Quân đã ngang với TMTQ. Mình thì phản đối cái suy nghĩ ấy vì Hàn Bảo Quân đâu phải SonGoKu. Mình cảm thấy nếu cho Hàn Bảo Quân quá bá vào lúc này thì truyện sẽ nhạt đi. Sau này còn tiến vào Thần Địa, mình nghĩ HBQ sẽ còn tiến bộ nhìu hơn nữa cơ mà.
fanhiepkhach Email
2014/10/21 09:36
nguy hiem wa smokesmokesmoke
langtuquy Email
2014/10/20 23:10
@hbq89: Ok! Bạn phân tích rất chính xác. Mình chỉ phân vân diễn biến cuộc chiến giữa Kiếm Vương vs Kỷ Huấn Thiên như thế nào? Âm mưu Thần Địa ra làm sao? Kiếm Vương, Thiên Mã Tướng Quân và Dược Tiên có âm mưu hay dự định gì với Thần Địa? Cuộc đời bố mẹ Đàm và Hàn ra sao??? Vì đó mình chưa muốn thấy Hàn quá bá đạo đến thời điểm này. Theo mình nghĩ còn sẽ xuất hiện 1 cha bá đạo có thể khiển 8 đại kì bảo mới chuẩn men question
phuchoang Email
2014/10/20 22:56
luanhk và hbq89 tham gia sôi nổi thế, theo tôi nghĩ thì ai cũng có ý đúng cả thôi, chỉ là dự đoán nên không chắc ai đúng ai sai được. Nói HBQ mạnh hơn TMTQ hay KV cũng có thể đúng cũng có thể không, vì thứ nhất là HBQ có cơ duyên gặp gỡ và học hỏi võ công của tất cả các cao thủ, các bang phái, ngoài biết TMTC của TMTQ, còn TBKP, Băng bạch thần chưởng, Tử hạ thần công... lại được 1 trong 5 ngũ tuyệt là QC truyền nội công cho. Ví dụ như nếu HBQ dùng TBKP để đấu với KV thì thua chặt, nhưng HBQ còn có rất nhiều thứ võ công khác và toàn là những võ công thượng thừa, cùng với nội công thâm hậu và Hỏa Long Đao thì cũng chưa thể biết được ai thắng ai thua đâu. Còn chi tiết HBQ dùng HLD vượt qua được KHT thì cũng chưa chắc thắng được KV, vì TC làm ra KHT, mà thần công thì đã quá hiểu võ công của tất cả các bang phái ở Trung Nguyên, đặc biệt là KV và TMTQ, thế nên khi làm KHT thì tất nhiên việc đầu tiên là TC phải nghĩ đến việc khắc chế 2 thứ võ công này, phải hiểu võ công hơn nhau đôi khi không phải chiêu thức mà là nó khắc chế lẫn nhau. Nhưng với HBQ thì khác, người mà TC không thể ngờ tới và sẽ giống như KM năm xưa đã làm thay đổi suy nghĩ của TC vậy.
NhatLe Email
2014/10/20 21:39
chả hiểu các Bạc lấy cái suy luận LOGIC ở đâu ra mà áp dụng vào đây ko biết. Cái gì thì mình ko giám chắc nhưng việc so sánh HBQ vs TMTQ hay KV trong lúc này có vẻ quá khập khiễng.... Nếu như 10 năm nữa hay 20 năm nữa so sánh như vậy thì tạm chấp nhận đc... mình thử lấy ví dụ ntn: giờ thiên hạ chia 3 thế lực cứ coi như là cân bằng nhau đi (trù thế lực ít đc nhức tới + tứ đại thiên vương) Mỗi bên có 1 ngườ đứng đầu cả về võ công và tầm ảnh hưởng tới cục diện võ lâm. mà như các bạn nói Tà Phái có TMTQ + 1 HBQ qua bá đạo như vậy thì các thế lực kia lấy gì ra để đối đầu vs tà Phái, Lấy gì ra mà chơi...=> ông tác giả chẳng ngu gì mà cho nhân vật của mình quá bá đạo ngay từ khi còn rất tre như vậy để mấy nữa việc tìm ra đối thú cho nhân vật đó cũng khó dẫn đến chuyện mất kích tính, mất hay đi
kaka_ac Email
2014/10/20 11:05
Không tử tế được mà cứ cố nói giọng tử tế làm gì nhỉ angeranger
fanhiepkhach Email
2014/10/20 10:50
anh đã nói là thằng luanhk nguy hiểm lắm mà lị.anh em đọc comment của nó cứ xem như là cho sua lỗ không đi,hơi đâu bình luận tranh cãi chi cho mệt thế.gringringringringringrinsmokesmokesmoke
luanhk Email
2014/10/20 08:59
@Hbq89: Tôi thì lại thấy bạn mới có vẻ như thế đó. Rất nhìu chi tiết mà bạn suy luận nó cực kì ngô nghê với mục đích nâng cao sức mạnh cho nv HBQ của bạn. Ở diễn đàn này, đã có rất nhìu người nói bạn độc đoán, bảo thủ, cố chấp chứ chưa có ai nói tôi như vậy ngoài bạn đâu nhé.Tranh luận với bạn đi từ chỗ thú vị đến chỗ buồn cười. Nếu bạn nói tôi cố chấp thì bạn giải thích cái chỗ đó đi. Tôi chỉ muốn hỏi bạn một câu thôi. Bạn cho rằng HBQ bây giờ đang mạnh ở mức nào và còn thua những ai trong truyện này? Kể cả những top cao thủ chưa xuất hiện?
nhan.ng8x Email
2014/10/20 06:32
nói nhiếu làm gì thuic75 chất hàn bảo quân qua được kht là vì hợp nhất đao và mượn sức mạnh them từ hlđ chứ neu71 dùng chính nội công không của hbq và kinh nghiệm chien51 đấu thì ko qua được. cái này so giữ kv và hbq và tmtq cũng kì khôi khập khioen64 quá. giông như đem võ sư 7 đang ra mà thi đấu cờ vua vậy đó.
hbq89 Email
2014/10/20 01:29
@luanhk : bình luận tranh cãi đôi khi có thể bộc lộ dc phần nào tính cách của con người. Cái này mình cảm thấy đúng quá. Xin lỗi cho mình dc nói thẳng. tranh luận với bạn khá lâu, đọc cmt có thể thấy dc bạn là người khá cố chấp, có cái tôi lớn lại rất ngang tàng. Cái gì theo suy nghĩ của bạn là đúng thì bằng mọi cách bạn cũng phải bắt nó đúng mặc dù sự việc đã rõ ràng ngay trc mắt. Ai tâng bốc, khen ngợi bạn hay, đúng thì cám ơn, ra chiều hả hê, sung sướng. Người nào nói ko đúng ý bạn thì lại dùng mọi lý lẽ để cãi lại. Mình thấy tính cách này hơi giống " quân tử kiếm " Nhạc Bất Quần. Hehehe. Ngay đến ông tác giả lỡ tay sáng tác truyện ko như suy nghĩ và ý muốn của bạn cũng bị bạn nói là tự tay bóp dái. Mình thấy bạn thật là vãi tè. Đọc truyện giải trí thôi mà có cần phải như vậy ko? Ông ta khiến cho hàng triệu người hằng tháng phải chờ đợi chỉ để đọc 2 chap truyện. Bạn nói ông ấy ảo tưởng sức mạnh, tự tay bóp dái nhưng bạn đã thành công dc như ông ấy chưa? Việc sáng tác truyện và sắp xếp tình huống tiếp theo đã nằm sẵn trong đầu ông ấy chứ ko phải trong đầu bạn, nếu ko thix bạn có quyền ko đọc như đã hứa và tự nghĩ tự viết ra 1 hướng khác theo ý bạn. Hehehe. Sự thật mất lòng mình hay nói thẳng bùn thì chịu vì bạn bùn cũng đâu làm gì dc mình. Hehehe
Phân trang 1/185 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X