Thông Báo Truyện
   


28 Jul.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1461}

Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 395, next is 396] Tiếng Việt, TV - Fix
Love Riron [update chap 14, next is 15] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
Toukyou Kushu [update chap 60, next is 61]
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ [update chap 36 next is 37]
Tough - Miyazawa Kiichi [update chap 130, next is 131]
Ashita no Joe - Thiết Quyền Lãng Tử [update chap 53, next is 54]
Kodomo no Jikan [update chap 85, next is 86]
Long Phi Bất Bại [update chap 92-93, next is 94]
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 755, next is 756) Tiếng Việt, TV
Yu-Gi-Oh! GX [upadate chap 49, next is 50]
Võ Thần Phi Thiên chap 35
God Child chap 9C
Tru Tiên chap 18
Jigoku Sensei Nube - Ngườ...
Toriko Chap 2
Skip Beat Chap 112
Thiên Thần Ác Quỷ Chap 79
Zanbara [update chap 8]
One Piece Vol 45
Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện ...

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/07/29 08:44
vhvylhx Email
2014/08/01 22:15
@lovelyno01: ths bạn... còn theo thông tin mình thấy thì ngày 15-8 mới có chap... @@
vhvylhx Email
2014/08/01 22:06
@vesper1206: theo chap 111-remake thì KV có sai Lưu Tư đi tìm cuốn bí kíp và bảo là tuyệt đối không được xem... nhưng Lưu Tư đã mở ra xem... Có một điều lạ là chap đó nằm trong đoạn tương đương với vol-26 cũ nhưng vol cũ lại khuyết trang đó...

@alosex: "Cái mà Lưu Tư giao cho Hoa Liên là Trường Bạch Kiếm quyết"
câu này sai nhé... Trường Bạch Kiếm quyết là HBQ đưa cho Hoa Liên mới đúng... HL định đưa cho Lưu Tư, nhưng Lưu Tư không nhận...

"Tất cả những người được chọn là đệ tử thiên mã tướng quân đều được lựa chọn cẩn thận"
Đoạn này tôi nhớ chứ... nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Hưng Quân thôi... chi tiết chọn DBP chỉ vì DBP có ý chí nghị lực phi thường khi trong người mang bệnh không có nội công mà leo lên được vách núi thôi... Theo tôi thấy thì chọn DBP thiên về chữ "duyên" hơn là test kỹ càng rồi mới chọn...
lovelyno01 Email
2014/08/01 22:00
@vhvylhx mình cũng có cùng quan điểm giống bạn vẫn tin HBQ là hậu dệu của Đao Tôn mình nghĩ kiếm ma boss thần địa và đao tôn có thể là cùng chung huyết thống p/s mà lâu ra chap mới vãianger
vhvylhx Email
2014/08/01 21:14
@MeoRung: Không biết sau này thế nào… nhưng hiện tại thì tôi chả thể đánh giá cao Tứ công tử được… bản dịch nói về chiêu Thiên Ma Đại Diệt Kiếp ở 2 bản khác nhau nên bỏ qua… còn nói tới chi tiết khác thì lão Tứ không thể áp đảo Bá Hiến trong khi đó Bá Hiến lại lép vế với so với Thiên Vân Đắc… Áp đảo như Dân Bách Phong đấu nhau với Lưu Thăng Bình đó… áp đảo hoàn toàn… còn đấu với Đồng Thiết Cương thì bảo dùng thêm BLMK cho đủ bộ… @@

Còn chi tiết đánh Tứ công tử đánh nhau với Thiên Vân Đắc thì bạn xem lại chap 61… Thiên Vân Đắc bị HBQ hút nội công + đả thương xương rồi… thế nhưng sau này ăn trọn cú chưởng bất ngờ của Tứ công tử mà chỉ làm TVĐ bị ngất một thời gian ngắn rồi tự tỉnh lại… TVĐ vừa đấu 1 trận với HBQ, rồi bị hút nội công… bị đả thương xương cốt… mà có thể vận công để kháng lại cú đánh “khá hiểm” - chap 63 remake… (bản cũ vol 15 là đòn “không phải bình thường”)… Và đoạn ở Thiên Mã Cung thì thấy lão Tứ có ý định đánh lại Dân Bách Phong… nhưng rốt cuộc cũng chẳng dám làm gì hết… Những chi tiết đó làm tôi không thể đánh giá cao Tứ công tử được… @@
vhvylhx Email
2014/08/01 20:59
@heinz1: chưa thể khẳng định được HBQ là dậu duệ của KM đâu…

Phiên bản cũ vol 23 có đoạn: Lưu Tư nói "Đã quá muộn... không kịp để hối hận nửa... dòng máu trong người ta lúc nào cũng sôi sục ý chí muốn giết người..." "Bởi vì ta là Ma Kiếm Long... hậu duệ của Kiếm Ma"...
Đoạn đó ở bản remake-chap 97: "Nhưng... giờ đã quá muộn, không kịp hối hận nữa... Dòng máu đang chảy trong huyết quảng ta là của con thú khát máu sôi sục ý chí muốn giết người"...
Hai phiên bản này dịch nội dung tương đương nhau… đều nói là dòng máu trong người Lưu Tư thế này thế kia nên muốn giết người… học võ không đổi được dòng máu trong người… nên dòng máu này theo tôi nghĩ của Kiếm Ma là hợp lý… Bản cũ có đoạn Lưu Tư tự nhận mình là hậu duệ của Kiếm Ma… phiên bản remake không phải dịch khác đi mà nó bị “Khuyết” đoạn đó… Các bạn đọc lại 2 phiên bản để kiểm chứng… theo tôi nghĩ thì lần tái bản sau tác giả cố tình xóa đoạn Lưu Tư tự nhận mình là hậu duệ của KM để truyện hấp dẫn thêm… Đoạn đó cũ nên tôi nghĩ truyện Nhiệt Huyết Giang Hồ có… mà tìm hoài cũng không ra truyện Nhiệt Huyết Giang Hồ để kiểm chứng…

Chap 247-remake Huyết Lôi nói “quả nhiên giống như trong truyền thuyết HLĐ biết tự chọn chủ nhân là có thật ư”… “nếu vậy thì hắn ta”… Theo bạn thì truyền thuyết này là gì… nó có liên quan đến đao tôn không…? và ý Huyết Lôi nói hắn ta là ai…?
Theo tôi thì truyền thuyết đó là HLĐ chỉ chọn chủ nhân là người của dòng họ đao ở Thần Địa bằng chứng là tác giả chỉ gắn duy nhất cái mác “truyền nhân của dòng họ Đao” cho cây HLĐ mà thôi… và hắn mà Huyết Lôi muốn nói đến là hậu duệ của Đao Tôn…

Cũng đoạn đó cuối chap 248 đầu 249 – remake sau khi HBQ không hề hấn gì khi nhận đòn của Huyết Lôi thì HL có nói “ngươi có phải”… “hừ… không thể thế được”… (bản cũ vol 56 Huyết Lôi nói “không lẽ nhà ngươi”…”hừ… không thể nào! Chắc là ta nhầm”)
Đọc cả 2 bản thì theo bạn Huyết Lôi đang nghi ngờ HBQ là ai?

Và nghi ngờ của Huyết Lôi giải đáp ở chap 261-remake HL nói “địa ngục Hỏa Long thức giấc ư? Vậy hắn chính là Đao Tôn rồi! (bản cũ vol 59 HL nói “không còn nghi ngờ gì nữa! hắn chính là truyền nhân của dòng họ đao)
Sau khi kiểm chứng đánh nhau ở đoạn tiếp theo chap 262-remake HL nói “đúng là Đao Tôn! Hắn chính là Đao Tôn rồi!” (bản cũ vol 59 HL nói “ta đã không nhầm! đúng là hắn rồi)

(nhắc lại) Truyện có nhiều chi tiết đối lập… các bạn có thể dựa vào lời của người này thì tôi cũng có thể dựa vào lời của người khác nên không có gì là chắc chắn cả… Nếu đoạn đó phiên bản cũ đúng thì chắc chắn Lưu Tư là hậu duệ KM…
Còn bạn khẳng định chắc chắn thì giải thích vì sao chỉ có riêng cây HLĐ được gắn với câu “truyền nhân của dòng họ đao” nếu chọn chủ nhân giống như mấy cây vk khác thì câu đó chắc vứt đi… đó là truyền thuyết ở TĐ mà boss, Phong Nhiên, Huyết Lôi cũng tin thì trọng lượng nó đâu phải nhẹ… Còn nói về ngoại hình thì Phong Nhiên với Huyết Lôi có thấy HBQ không…? thấy đó nhưng có nghĩ liên quan gì tới boss đâu…
alosex Email
2014/08/01 18:16
vesper1206 nói vớ vẩn gì đây, võ công của Hoa Liên là Trường bạch kiếm pháp, vỗ công độc môn của Kiếm Vương, Cái mà Lưu Tư giao cho Hoa Liên là Trường Bạch Kiếm quyết - võ công 1 đời của Kiếm vương đó. Vậy mà bạn phán cho câu đấy là võ công của kiếm ma, nếu đấy là võ công của kiếm ma thì trước đây Kiếm Vương dùng võ công gì, nói buồn cười thật.
coolsea077 Email
2014/08/01 14:10
xin thong bao 1 tin giat gan . tac gia da qua doi vi tai nan giao thong , vi vay doan ket cua truyen hay de anh em tu nghi ra
alosex Email
2014/08/01 13:16
Rất ủng hộ Mèo Rừng, mọi người chỉ nhìn thấy Tứ Công tử bị Tam công tử hù dọa mà quên mất 1 câu "Tất cả những người được chọn là đệ tử thiên mã tướng quân đều được lựa chọn cẩn thận" Đến Tử Hào mà còn không được chọn làm đệ tử nhé . Rõ ràng là tứ công tử Siêu vân hiến chỉ đang giả vờ là mình yếu kém, vì trong các đệ tử của Thiên mã tướng quân có sự cạnh tranh rất lớn. Còn về việc bạn heinz1 nói là TMTQ và KV cho Hàn Bảo quân tiếp xúc với HLĐ thì rất khó, vì Phục ma hoa linh kiếm thì ai cũng dùng được, dù không phải chủ nhân. Còn Hỏa Long Đao thì lại khác, nếu không phải chủ nhân được thanh đao lựa chọn thì chỉ có thể cầm nó, nhưng không thể dùng nó như vũ khí đánh nhau
vesper1206 Email
2014/08/01 07:55
@heinz1:
Ko phải KV sai lưu tư đi tìm nhé, mà sau trận chiến với KM thì ngũ tuyệt đã đoạt đc BMLK và bí kíp võ công(đoán thôi nhé - vì nó hợp lý) BMLK giao cho hoa liên còn bí kíp giao cho lưu tư, nhưng vì ko kìm nỗi nên lưu tư đã lén xem (dẫn tới việc tẩu hỏa nhập ma - ko kiểm soát đc bản thân) còn chi tiết lưu tư đc nhận làm đệ tử thì hoang đường quá, còn ăn trộm đc mới siêu. võ công của lưu tư tính ra cũng ko phải là cao thủ nhất đẳng. (làm sao vào đc TĐ??? làm sao để đc tin cậy làm đệ tử??? lại còn truyền bí kíp độc môn cho???
ko đc logic lắm
heinz1
2014/07/31 22:59
*vậy là đã rõ: + Hàn Bảo Quân chính là hậu duệ của Kiếm Ma đã làm mưa làm gió trên võ lầm 20 năm về trước, hay chính là boss thần địa hiện nay. + Kiếm Vương đã sai Lưu Tư đi tìm bí kíp võ công của kiếm ma và tuyệt đối không được mở ra xem, Lưu Tư sau đó đã được Kiếm Ma nhận làm đệ tử và truyền dạy bí kíp độc tôn của kiếm tổng vì thế nên lưu tư mới biết được thuật khinh công "tật Long trung hành" và bí kíp để đánh thức Bức Ma Lãnh Kiếm. Nhưng sau đó vì nhiệm vụ mà Kiếm Vương giao cho nên đã lén lấy cắp bí kíp võ công và Bức Ma Lãnh Kiếm đem về. Sau đó BMLK thì giao cho KV, còn bí kíp có đưa hay ko thì không rõ.*Các manh mối: + Tống Lợi từng nói là "trước khi có được vị trí như hiện nay thì người đó dã từng lưu lạc ở trung nguyên và kết hôn" => 20 năm trước boss thần địa đã từng đến trung nguyên ( hoá chaos cân 5 người thiên hạ ngũ tuyệt và tạo ra Hàn Bảo Quân). Bác nào còn lí sự là nhỡ Tống Lợi nói về ng khác thì sao? Xin thưa thế theo bác ng khác là ai? Còn ai ở thần địa hiện nay mà Tống Lợi phải xoắn như vậy, và cái từ "vị trí hiện tại" - vị trí này chắc chắn phải là vị trí cao nhất ở thần địa rồi. + Môn chủ của 1 phái nào đó (chap 100-103) từng tham gia trận chiến với kiếm ma 20 năm trước kể lại là "chỉ khi thiên hạ ngũ tuyệt hợp sức mới áp đảo được kiếm ma" nhưng lại không nói là có giết đươc kiếm ma hay không. kết hợp với manh mối 1 (boss thần địa từng đến trung nguyên) thì kiếm ma và boss thần địa là 1 người. + Chi tiết Kiếm Vương sai Lưu Tư đi tìm bí kíp của Kiếm ma thì ở chap 111, kiếm vương đã dặn lưu tư là không được mở ra xem. + Chi tiết chứng minh Lưu tư được Kiếm ma nhận làm đệ tử là ở chap 105, boss thần địa đã sai Gia Sơn Phong đến trung nguyên để tìm "hắn và bí kíp" và Gia Sơn Phong đã nói là "việc nhận người trung nguyên làm võ sĩ thần địa là ..." GSP ko biết Lưu Tư là đệ tử của boss mà lại nghĩ Lưu tư là hậu duệ. + Thêm nữa về ngoại hình thì Tống Lợi và GSP cũng đã nói là HBQ rất giống với người đó - ng này chắc chắn là boss thần địa nhé. vì 2 ng này đang là thuộc hạ của boss thần địa mà. vả lại đọc truyện tuy không nhìn rõ mặt nhưng hình dáng, cách ăn mặc, kiểu của HBQ hoàn toàn giống boss thần địa và người cha đã dạy anh kinh công.*Một số suy luận: + Thiên Mã Tướng quân có mối quan hệ gì đó với Bảo Vân Kết, chủ nhân cũ của Hoa Long đao, vì vậy nên TMTQ mới có đc thanh bảo đao và thống lĩnh quần hùng tà phái chinh phạt võ lâm chính phái. + Kiếm Vương và TMTQ biết HBQ có liên quan đến Kiễm ma, thay vì cho tiếp xúc với BMLK, 2 ng này đã cho HBQ tiếp xúc với HLD, vì 2 ng này biết Đao Tổng và Kiếm Tổng có xung đột lớn nhất ở thần địa ( kiếm vương biết qua lời kể của lão băng bó ở cái hang núi Trường bạch, và KV cũng đã kể cho HBQ lúc HBQ mới đến Thần địa ) => âm mưa của 2 ng này là chia rẽ 2 cha con Kiếm Ma và HBQ. vì Kiếm ma luôn âm mưu thôn tính Trung Nguyên, nhưng HBQ lại là người truyền nhân dòng họ đao, cầm thanh đao của ng anh hùng Bảo Vân kết ( người từng chặn đứng một âm mưu của thần địa)... 2 người này toan tính như vậy để mong chặn đứng đc âm mưu của kiếm ma. + Theo mình Phong Nhiên không phải là con ruột của boss thần địa hiện tại mà chỉ là con nuôi.:) một số ý kiến
01656857517 Email
2014/07/31 20:21
dau ma doi 2 tuan chua ra dxc 1 tap chac phai 10 nam nua no ms het
MeoRung Email
2014/07/31 12:48
theo mình nghĩ HBQ phá đc trận như thế này, cái trận này có những vị trí đứng an toàn, cũng như là có bẫy ở dưới đất nhưng bẫy ở đây là khi dẫm vào thì kỷ huấn thiên tấn công, qua vài kill nữa HBQ nhận ra điều này cái mỗi khi tấn công là đứng thay thế vào vị trí của thằng giữ cửa và bẻm nó
MeoRung Email
2014/07/31 12:43
mọi người mở lại cháp 62 xem, đoạn nó sô lô với thằng Thiên Vân Đắc TVĐ ném cây quạt ra nó ném lại thanh kiêm cái rách quạt và gây sát thương luôn, tiếp đó TVĐ ra bích phong hàn nguyệt chưởng thì bị nó bẻm cho ngã ngựa, một trong "lục đại thần long" mà chỉ 2 kill đã bất tỉnh rồi thì các bạn nghĩ sao, cho dù TVĐ có bị bất ngờ nhưng khi nó ném cây quạt ra thì cũng phần nào bình tĩnh rồi, đối với cao thủ thì nhiu đó time cũng đủ
MeoRung Email
2014/07/31 12:35
nghe mọi người bàn luận về tứ công tử mà mình nản.võ công của thằng đó thuộc loại quái vật chứ chả chơi, chẳng qua đoạn nó đánh nhau với Bá Hiến nó có nói ko muốn tốn time và công sức thôi với lại bản tính nó nham hiểm nên mới làm vậy, thêm việc nó bị lép vế trước tam công tử mà mọi người cho nó là yếu, mọi người chỉ biết đọc cái rõ ràng mà ko đọc kỹ những chi tiết quan trọng
vhvylhx Email
2014/07/30 12:53
èo... thằng add trên fb up hình pts chỉnh sửa lại tưởng Hoa Liên tham chiến... ai dè không phải... thế là vẫn còn hy vọng anh Quân solo với KHT... @@
nhan.ng8x Email
2014/07/29 14:33
tứ công tử có thể là ko tệ. nhưng chắc là người kém nhất trong sáu đại đệ tử tmtq ùi.
alosex Email
2014/07/29 07:37
kẻ nào càng ẩn mình kẻ đó càng nguy hiểm. <Tứ công tử>
vhvylhx Email
2014/07/28 19:25
chap tới thấy Hoa Liên tham chiến... nên chắc HBQ ko solo với KHT nửa rồi... uplook
djanguctranjan Email
2014/07/28 18:58
bao gio co' chap moi vay ad?
dinhquangtrong Email
2014/07/28 18:14
@vhvylhx: Trong tất cả các món võ công mình thấy Tử Hạ Thần Công là thuộc hàng hiếm nhất và độc nhất. Chắc ngoài Hoắc Môn chủ ra thì chỉ có Hàn Bảo Quân là biết món khí công kinh khủng này. Như Thần Địa đã nói: Kỉ Huấn Thiên vẫn có giá trị của nó, thì Hàn Bảo Quân vẫn là kẻ có giá trị của riêng mình, đó chính là sự tổng hợp tinh túy trong từng loại võ công. Có thể hắn là người không chuyên nhưng phải nói là Hàn Bảo Quân là loại người bá nhất mà Võ Lâm từng chứng kiến. Cuộc chiến này sẽ không có thắng thua, nhưng mình chỉ mong Hàn Bảo Quân tổng duyệt lại tất cả các món võ công mà hắn đã học được từ trước đến giờ, đề bước đến Thần Địa với tư cách là một Đao Tôn.Nhắc lại mới nhớ, Trong cơ thể của Hàn Bảo Quân vẫn còn Huyền Âm Độc Cổ, không biết từ lúc mà hắn đấu với Bạch Lợi Hương không biết đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ?
dinhquangtrong Email
2014/07/28 17:54
@NhatLe: À Chuyện về đứng thứ hạng thì cái đó mình không biết. Nhưng theo suy đoán của mình thì Nếu Tà phái đứng thứ 4 thì chắc chắn Chính phái ít nhất vẫn xếp ngang hàng với Tà phái. Còn Top 1, Top 2, Top 3 có lẽ là những thế lực ngoại Bang của Võ Lâm Trung NGuyên.
vhvylhx Email
2014/07/28 17:16
Tử Hạ thần cÔng + khối chất nổ trong người HBQ => trị được KHT ko nhỷ... grin
NhatLe Email
2014/07/28 10:23
dinhquangtrong Những điều bạn nói qua rõ ranhg rôi, như: 1 + 1 = 2 cái đó ai chẳng biết cần gì phải hỏi nữa. Ý mình hỏi về câu nói của Chân Bách Phong: "Người ta đánh giá Tà Phải đứng thứ 4 trong võ lâm". Vậy còn thế lực thuộc TOP 1, 2, 3 là thế lực nào.....
vhvylhx Email
2014/07/28 02:14
@yeumoihoalien: đây là nguyên văn chap 39-remake "3 năm trước chỉ Tứ công tử mới luyện được công phu này. Nhưng giờ người không ở đây"... bởi vậy nên mình mới nói theo quan điểm cá nhân thì bản cũ dịch đoạn này hợp lý hơn...

@dinhquangtrong: bạn hạn chế viết tắt xem sao... vd Hiệp Khác Giang Hồ mà bạn viết tắt thì nó bảo là spam, và không cho đăng bài... còn không được nửa bạn chia nhỏ ra post nhiều đoạn thì biết đoạn nào không post được... từ đó đổi lại từ ngữ khác xem post được không...
yeumoihoalien Email
2014/07/27 23:43
moi nguoi dang ban luan ve de tu thu 4 cua TMTQ rang han ta co manh ko thi phai. anh em dang noi ve cau chuyen luc HBQ vuc dao xuong vua va cau noi cua doi truong HPB. moi nguoi xem lai doan do di. minh nho luc do ten doi truong co noi rang." de tu cua TMTQ ma thuc hien dc chieu thieng ma dai diet kiep manh nhu vay ma o gan day chi co tu ong tu SVH" cau noi nay co nghia la nguoi thuc hien chieu do o gan dia diem do nhat chi co SVH. chu ko co nghia rang chi co moi SVH moi thuc hien dc chieu do. con nho De tu thu 5 Chu Xuan Hy cung da dung chieu do day thoi.
dinhquangtrong Email
2014/07/27 23:37
Sao mình gửi bài thì nó ghi là: "Hệ THống nhận xét lưu bút của bạn là Quảng cáo/Spam..." rồi không cho gửi là sao nhỉ?
dinhquangtrong Email
2014/07/27 23:30
@NhatLe: Ý bạn nói là mức độ ảnh hưởng của Tà phái đối với võ lâm toàn cục hay sao? Để mình nói cho bạn rõ nhé: Trong chính truyện thì Võ Lâm Toàn cục bao gồm: Võ Lâm Trung Nguyên và 4 Thế lực ngoại bang. Trong đó Võ Lâm Trung nguyên thì có hai bên là Tà phái và Chính Phái. Đứng đầu Tà phái là Thiên Mã Tướng Quân, còn bên kia chính bái đại diện là Kiếm Vương và Thiên hạ tứ tuyệt (Đao đế, Quái cái, Dược Tiên, Thần Công).
NhatLe Email
2014/07/27 17:16
tiện thể vữa đọc lại chap 173 xong thấy có chỗ hơi khoshieeus mong ae giải thích giúp________ Thứ nhất: Tà phái chỉ đc đánh giá xếp thứ 4 trong thiên hạ. vậy ai có thể kể ra TOP 1, 2, 3 cho mình đc ko nhỉ.___________ thứ hai: Lúc đầu chỉ tưởng có Đào Nguyệt Thiên và Hàn BẢo Quang đi tìm Thần Địa nhưng giờ biết thêm Chân Bách Phong cũng đang đi tìm thì phải. Ko biết kết quả thế nào rồi. Liệu hắn đến trc HBQ hay là sau đây. Và mục đích của hắn là gì.............
NhatLe Email
2014/07/27 17:12
mình thì lại nghĩ giông vs heinz1: Mỗi đẹ tử của TMTQ đều có 1 VÚ EM là đội trưởng của 1 đội Hắc Phong Hội. Trong mắt người đội trưởng ấy trên đời chỉ có 2 người mạnh nhất. Đầu tiên là TMTQ tiếp đến là vị Công Tủ mà họ theo. nên câu noi: cách đây 3 năm chỉ có Tứ đệ tử mói thược hiện đc Thien MA đai điệt kiếm.(ko nhớ rõ lời thoại nên ko giấm cho vào ngoặc kếp) Câu nói này có vẻ mang tính TÌNH CẢM hơi nhiều thì phải
NhatLe Email
2014/07/27 16:58
rangerles011: Rất cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến nhưng 'VÌ 1 LÝ DO NÀO ĐÓ' nghe có vẻ hơi trùy tượng nhỉ. gringringringringrin nói tóm lại là "ví 1 lý do nào đó" tác giả chưa đưa ra thông tin chính xác nên ae chịu khó chờ đợi để biết thêm thông tin chĩnh xác (khoảng chục năm nữa là truyện nó ra hết ấy mà----hi vong chục năm nữa tác giả chưa DIE)
Phân trang 1/169 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X