Thông Báo Truyện
   


1 Sep.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1494}

Hiệp khách giang hồ [update chap 462, next is 463] Tiếng hàn, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 462, next is 463] Tiếng hàn Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TH

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TH

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 398, next is 399] Tiếng Việt, TV
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [update chap 401, next is 402]
Hunter x Hunter (update chap 128, 349, next is 350) Tiếng việt, TV
Toukyou Kushu [update chap 91, next is 92]
Shounan Junai Gumi [update chap 235, next is 236]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 83, next is 84]
Zai x 10 [update chap 25, next is 26]
Tough - Miyazawa Kiichi [update chap 175, next is 176]
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 758, next is 759) Tiếng Việt, TV
The One - Nghề siêu mẫu c...
D.Gray-man chap 183
3x3 Eyes Chap 60
Show Me The Money Chap 10
Thám Tử Kindaichi chap 35...
ichigo 100% chap 159
Bleach Chap 275
Crash racing
Player Kill Chap 1
The World God Only Knows ...

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/09/01 08:46
luanhk Email
2014/09/01 22:35
@Quayphotri: theo bạn ông này là ai vậy? Mình thấy Cái ông mang mặt nạ này có cái đầu tóc ngắn, bộ râu rậm, lại có cả cái khăn bịt trên đầu, giống y chang cái ông trong hình 6 đại đệ tử của TMTQ.
luanhk Email
2014/09/01 22:32
@Khuongconghai: Tôi ko thích tranh luận với bạn nên thôi cứ cho là vậy nhé. Rồi sẽ có lúc giải quyết được vấn đề.
khuongconghai Email
2014/09/01 21:19
Theo tôi nghĩ thì Tên bịt mặt đó không thể hơn Hoàn Tổng đâu Luanhk ah.Một người như Hoàn Tổng chắc chắn phải có âm mưu gì đó nên biết nhiều chuyện nhưng lại tỏ ra không biết gì.Người đứng đầu một tổng thì không đơn giản như bạn nghĩ và không thể thua tên bịt mặt về trình độ võ công.Theo tôi nghĩ HT cũng đang chờ một cuộc thay đổi ở thần địa.
HKGH_Sould Email
2014/09/01 21:15
Theo mình nghĩ thì đó có lẽ là Đao Tôn khi xưa,(chắc có ae với boss nên nhìn hao hao giống).Cuộc nc với Hoàng Tôn tuy ko biết nghĩa nhưng có thể thấy 2 ng họ đã từng quen biết lâu(có thể nói là bạn bè).Thêm một điễm nữa là ông ấy ở trong TĐ lâu vậy mà PN ko hề biết đến sự tồn tại của ông ấy cũng như cái hang động nằm trong phạm vi địa bàn của PN.Mình xin đoán thêm một điều nữa có thể đó là cha của HBQ(em chỉ đoán bừa có gì đừng phan gạch em)!
quayphotri Email
2014/09/01 21:07
có cả ảnh của 6 thằng đệ tử của TMTQ nữa chứ. Vãi
quayphotri Email
2014/09/01 21:02
kaka. chap này đã biết thằng đeo mặt nạ là ai rồi.Phen này sẽ có nhiều thằng phải nhục mặt, cầm đầu là thằng HBQ89
nhan.ng8x Email
2014/09/01 21:01
hj hj nhớ sai rồi boss thần địa tóc dài cột búi ông áo đen này tóc ngằn.vậy có thể suy luận ra là đại đệ từ tmtq éo phải boss thần địa hiện tại ùi, còn đai đệ tử có phải là kiếm ma năm xưa hay không thì chưa đủ chứng cớ suy luận.
nhan.ng8x Email
2014/09/01 20:54
nét vẽ ông mặt nạ sao cũng giống giống boss thần địa và bố hbq quá.có lẽ nào...
nhan.ng8x Email
2014/09/01 20:41
ông đeo mặt nạ chắc là đại đệ tử tmtq rồi. vì o cháp 462 mấy trang đấu thấy đầu tóc và dáng vẻ giống hình trên mạng về đại đệ tử tmtq đó mấy bạn.vào gu gồ đánh "thiên mã tướng quân và lục đại đệ tử - Forums Dzogame " có tấm hình đại đệ từ tóc đỏ dựng đứng thấy giông tên áo đen lúc bỏ mặt nạ ra quá.
kakatrung3647 Email
2014/09/01 19:29
cách phá trận "máy xay sinh tố" nè ! theo mình suy luận thì :ko dùng nội lực chắc chắn sẽ hóa giải ! vì máy này làm ra để khống chế cao thủ ! càng dùng nội công và võ thuật cao cường càng ko qua đc ! chính Kiếm vương là 1 vd ông thuộc hàng vô vi trí khôn thì khỏi bàn nhưng vẫn ko qua đc ! vậy chắc chắn tập sau sẽ nhu vậy ! ai cá độ ko ? inbox cho mình
luanhk Email
2014/09/01 12:16
@khuongconghai: ok, tôi nói kẻ áo đen này có vẻ mạnh hơn hoàn tổng, ho đã đánh nhau đâu mà biết. Nếu tôi đoán sai thì tôi sẽ thừa nhận. Vấn đề là nhìn cái hình vẽ đó cung ko nói đc là kẻ áo đen là tay sai hay dưới quyền hoàn tông đâu bạn à.
maiyeu1999 Email
2014/09/01 11:45
ông đeo mặt nạ giống cha hàn báo quân quá. anh em ruột thịt cũa kiếm tổng rồi.kha kha. đừng có suy diễn kiếm ma là cha cũa hbq nữa nhégrin
khuongconghai Email
2014/09/01 11:22
lâu rồi không thấy HBQ89 lên nhỉ.tôi thấy có HBQ89 suy luận thấy sát thôi.Còn Luanhk thì từng nói Anh bịt mặt hơn Hoàn Tổng tôi vẫn còn nhớ như in.
tranphu99 Email
2014/09/01 09:02
cho mai ma dc co vai trang chan that chu thot co port nhieu nua di
NhatLe Email
2014/09/01 09:00
Có ai đọc MẬT MÃ TÂY TẠNG của Hà Mã ko???(truyện của Trung Quốc. Có thấy nhân vậy HBQ của chúng ta RẤT RẤT giống với Trác Mộc Cường Ba. Lúc đầu cùng tìm đến 1 nơi chỉ vì duyên cớ nhưng về sau đều bị trúng ĐỘC + hạn sử dụng sinh mạng của minh. Cùng mang trong minh GIÒNG MÁU của những người đặc biệt (giòng máu VU VƯƠNG của Cường BA thiếu gia, giòng máu KM của HBQ)..... và rất nhiều rất nhiểu điểm chung khác nữa......===> Trác Mộc Cường Ba mà mình kể về sau có 1 đại nhân vật thuộc dong TOP 1 hi sinh mạng sống của mình giúp hắn giải đc chát độc trong người khi hạn sử dụng sắp hết, và giúp anh ta tìm hiểu rõ hơn về thân thế, về giòng máu đặc biệt đang chảy trong người. CÓ khi nào HBQ cũng là TÍP nhân vật ná ná vậy ko nhỉ????. Sẽ gặp Đại Sư Huynh ở TĐ rồi đc Đại Sư Huynh ra tay giúp đỡ thống nhất TĐ (vì mình ko nghĩ BOSS TĐ là cha HBQ nên sẽ cần sự giúp đỡ đó để thống nhất TĐ)__________ Lá suy luận vui mong e đừng gạch đá
thangckhp Email
2014/09/01 05:40
ay da da co chap moi anh quân thật bá đạo
luanhk Email
2014/08/31 23:59
Theo mấy cái hình trên mạng, cộng với tóc tai râu ria, áo choàng thì có vẻ người mặt nạ là Đại Sư Huynh rồi.
luanhk Email
2014/08/31 23:31
Mà hình cuối hình như đạp văng con ốc của Kỷ Huấn Thiênsweatsweatsweat
luanhk Email
2014/08/31 23:28
Đã có chap mới. Kẻ bịt mặt có liên quan đến Hoàn Tổng. Còn Hàn Bảo QUân thì dùng Bách Bộ Chi Cước phá mảnh đất phủ lấp Kỉ Huấn Thiên. Hay rồi đấy!!!
luanhk Email
2014/08/31 17:31
@Vhvulhx: Uh, có lẽ vậysmilesmile
vhvylhx Email
2014/08/31 13:13
@luanhk: thì tiềm lực của PN là có... nhưng cái mình muốn nói là ngộ tính đó... theo mình thì PN chưa thể nhìn chiêu rồi thực hiện như HBQ được... @@ Hiện tại truyện cho tới lúc này chỉ có HBQ được tác giả gắn cho khả năng đặc biệt đó...
luanhk Email
2014/08/31 09:44
@Vhvylhx: Theo mình nghĩ, dù Phong Nhiên ở Thần Địa nhưng anh ta cũng ko có cái cơ may được một cao thủ tuyệt đỉnh truyền hết võ công cả đời vào người. Phong Nhiên ở Thần Địa nên cố công tập luyện từ nhỏ. Hàn Bảo Quân mới bắt đầu luyện tập cách đây vài năm, nhưng lại được quá nhìu cơ duyên cho nên đến lúc này cả hai cùng đạt mức độ đó. Nếu như Hàn Bảo Quân ko đc Quái Cái truyền cho võ công cả đời thì chắc bây giờ cũng khá khốn đốn. :D. Mình cho rằng hai cái này có thể bù trừ cho nhau. Ở cùng một độ tuổi, hai người sở hữu cùng một mức độ võ công thì tài năng chắc cũng "kẻ tám lạng người nửa cân".
vhvylhx Email
2014/08/31 02:38
cái tên với địa danh thì do người dịch thôi bạn ah... VD như diễn viên Huỳnh Hiểu Minh có tên tiếng anh là   Xiaoming Huang, Lâm Tâm Như là Ruby Lin, Triệu Vy là Vicki Zhao.v.v... Cùng một tên nhưng nếu dịch từ tiếng Trung sang Việt rồi sang Anh lại khác với từ Trung sang Anh...
Mình ít xem phim nhưng thỉnh thoảng thấy trên đài mấy phim HQ dịch giống như kiểu dịch của Trung Quốc đó... nói chung là do cách dịch theo ký tự la tinh thì nó giống bình thường như trước kia... còn dịch phiên âm thành Tiếng Việt thì giống như Trung Quốc...
Ví dụ như Jongpa sapa thì nó còn giống Hàn Quốc... còn dịch Chính Phái, Tà phái thì giống Trung Quốc...
vhvylhx Email
2014/08/31 02:19
@luanhk: uk, bạn thấy TMTQ lúc đó 20t cũng được, tùy quan điểm... nhưng theo mình TMTQ xuất phát điểm là người không có sức mạnh, nhờ vào ý chí mà có được như ngày hôm nay (KV nói với Phong Nhiên)... nên theo mình thì khi 20t thì TMTQ vẫn chưa bá nổi... @@

"10 ngày Hàn Bảo Quân học đc 1000, còn TMTQ học 50 năm, tính ra là 500X365=182.500"
cái đó là tương đối thôi bạn ah`... vd như bí kíp Bách Băng Thần Chưởng thi chẳng biết nó dài cỡ nào, nhưng theo suy nghĩ của mình là nó khó thực hiện còn nếu đọc thì chiêu đó đọc chẳng tới 1 ngày (vì HBQ lúc đó cũng chẳng ham hố võ thuật nên dài chắc a ấy ngại @@)... 1 năm = 365 ngày... chăm chỉ 10 năm = 3650 ngày... lúc này ngộ của HBQ gấp 3650 người thường... @@
Chưa kể là những chiêu phức tạp của Thiên Mã Tướng Quân HBQ cũng có thể thực hiện khi chỉ nhìn qua 1 lần (TMTQ nói với Hoa Liên mấy chap đầu)

Theo mình ngộ tính của Phong Nhiên cao, nhưng không thể như HBQ được... nếu như PN tiếp thu võ học nhanh như HBQ thì bây giờ PN khá bá đạo chứ không phải như bây giờ đâu... vì ở thần địa có rất nhiều loại võ công mạnh... (bằng chứng là ở chap 434 kẻ đeo mặt nạ có nói vs HBQ khi đánh bại Phong Nhiên trong hang là... "với mức như thế này mà ngươi đã cảm thấy bất ngờ thì khi vào thần địa ngươi sẽ làm thế nào đây")

Còn cái chiêu hấp khí công thì ý mình đó là chiêu mạnh nhất của TMTQ (theo như Tứ công tử hay đệ tử nào nói quên rồi) mà HBQ thực hiện được chiêu tương đương... có khi còn lợi hại hơn TMTQ thì HBQ có khả năng tiềm ẩn rất đáng sợ... HBQ thực hiện được chiêu tương đương với chiêu mạnh nhất của đại cao thủ như TMTQ thì HBQ cũng đâu phải tay vừa...

Còn nói về HBQ vs TMTQ + KV nhìn vào thì cảm giác TMTQ + KV trên cơ HBQ... nhưng "nếu HBQ gần bằng hoặc bằng TMTQ or KV cũng không có gì là lạ" (nhắc lại câu cũ @@)... vì sao không lạ thì mình cũng nói rồi @@
luanhk Email
2014/08/30 22:02
Có một điều cứ thắc mắc mãi là tại sao truyện này của Hàn Quốc mà các địa danh và tên nhân vật lại lấy theo trung quốc nhỉ?crycry
HKGH_Sould Email
2014/08/30 21:37
Các bạn cứ cmt bình luận nhìu vào cho có tinh thần.Chứ tình hình truyện còn dài mà update lâu thế này dễ nãn lắm.Còn ý này nửa,hấp khí công của HBQ có vẻ là di truyền(.Ở cái chấp 162 ấy Hữu Hộ Pháp của Huyền Ãnh Môn lại nói đó là hấp khí công của thần địa),và để chế độ tự kích hoạt.Các bạn góp ý thêm nha!
luanhk Email
2014/08/30 20:35
Với lại, theo mạch truyện, mình cho rằng Hàn Bảo Quân sẽ phải xơi đc anh Nhị trước khi muốn so với anh Đại và Sư Phụ, những khoảng cách về võ công ấy còn cách nhau xa lắm. Truyện còn dài, gái còn nhiều, võ công còn thăng tiến thì cớ j tác giả lại cho anh Hàn võ công siêu việt như vậy quá sớm cơ chứ. Đó là những suy nghĩ mình muốn trao đổi với bạn, cũng chẳng có ý định hơn thua. Anh em vui vẻ là đc. Tks!
luanhk Email
2014/08/30 20:20
@Vhvylhx: Ý kiến của bạn thì mình ghi nhận và mình cũng có một vài điểm thế này. Thứ nhất là độ tuổi của TMTQ lúc đánh Quái Cái. Cái này thì mỗi người mỗi ý, mình cho răng lúc này tầm 20 thôi. Còn 30 tuổi là cái lúc TMTQ hồi ức về quá khứ với Hưng Quân đó. Theo mình là vậy, tất nhiên bạn cũng có thể suy nghĩ khác. Thứ 2 là so sánh Hoa Liên với Hàn Bảo Quân, Hoa Liên cũng có thể là một nhân tài nhưng để gọi là thiên tài thì chưa đc. Mình đang so hai thiên tài võ thuật với nhau. Thì nếu cứ như bạn nói, Hàn Bảo Quân học 1 biết trăm, và cho TMTQ học 1 biết 10 đi. Thì thời gian 10 ngày Hàn Bảo Quân học đc 1000, còn TMTQ học 50 năm, tính ra là 500X365=182.500, hơn hẳn chứ nhỉ? Cái chiêu Thiên mã hấp khí mình nghĩ ko phải là Hàn Bảo Quân học đc, cái đó đc di truyền thì đúng hơn. Chỗ này cũng là chỗ mà một số bạn đã tranh cãi từ lâu rồi. Chính vì thế mà đã có khá nhìu người nói cha của Hàn Bảo Quân có quan hệ với TMTQ đó. Hàn Bảo Quân biết được nhiều thứ võ công cao cấp, cái này mình không bàn cãi, nhưng hoàn thiện võ công khác với việc tăng nội công đến cảnh giới cực đỉnh. Hàn Bảo Quân hoàn thiện võ công là để ra đòn với uy lực mạnh nhất mà đòn đó có thể phát huy với khả năng cao nhất hiện tại của anh ta. Còn việc đưa nội công trong người chạy lên như tên lửa thì chỉ có trong truyện bảy viên ngọc rồng. Nói về cảnh giới vô vi, mình cho rằng khi ai đó bước vào ngưỡng nào đó thì mới đc gọi là vô vi của võ thuật, nếu mức độ tối đa của bản thân ko thể chạm mức ấy thì cũng ko thể gọi là vô vi đc. Ví dụ như các mức độ Siêu Xay Da cấp 1 2 3, tất cả đều phải chạm ngưỡng thì mới đc phong cái danh hiệu đó. Nhưng ko phải cứ là Siêu Xay Da cấp 1 thì ngang cơ với những siêu xay da cấp 1 khác. Siêu Xay Da cấp 1 luyện 5 năm thì khác với Siêu Xay Da cấp 1 mới lên chứ. Có nghĩa là ko phải cứ vào cảnh giới vô vi thì võ công ko thăng tiến đc nữa. Bạn hiểu ý mình chứ? Còn nếu như hiện giờ ra đấu solo, mình vẫn nằm cửa TMTQ và KV so với Hàn Bảo Quân. Mình nghĩ là thắng chắc chứ ko có chuyện đánh ko thắng đc, cho dù Hàn Bảo Quân có thể tăng sức mạnh trong lúc chiến đấu đi nữa. À một vấn đề nữa, về ngộ tính các nhân vật. Mình thì nghĩ rằng ngộ tính của Phong Nhiên chẳng thua kém j Bảo Quân đâu, chỉ có điều anh ta ko phải nhân vật chính. :D
mongle Email
2014/08/30 19:03
Chuẫn....phân tích cũa bạn rất chuẫn....
vhvylhx Email
2014/08/30 17:40
@Luanhk: đầu tiên tôi xin nói là tôi không tham gia vào tranh luận sức mạnh của HBQ so với KV hay TMTQ nhé… tôi chỉ chỉ ra vài điều theo tôi là chưa chính xác mà bạn đưa ra thôi… @@

“khi Thiên Mã Tướng Quân còn rất trẻ, trẻ hơn cả Hàn Bảo Quân bây giờ, ông ấy đã lãnh đạo đội quân Hắc Phong Bang phân chia thiên hạ bới Chính Phái rồi”
50 năm trước khi TMTQ đánh Tam Đa Môn của Quái Cái thì không biết ông bao nhiêu tuổi nhưng theo hình ảnh ở chap 308 thì theo tôi đoán là TMTQ tầm 30 tuổi (hơn kém vài tuổi)… còn độ tuổi của HBQ với Hoa Liên tầm 20 tuổi… nhìn hình đó không biết tuổi nhưng nói TMTQ trẻ hơn HBQ bây giờ thì hơi khó tin…

“Chẳng lẽ Hàn Bảo Quân luyện võ 10 ngày lại bằng đc Thiên Mã Tướng Quân luyện 50 năm, trong khi cả 2 đều là thiên tài võ học?”
Trong truyện này cho tới thời điểm hiện tại chỉ có HBQ mới có ngộ tính cao như thế… nếu so sánh ngộ tính thì TMTQ với KV gọi là không thể so bì với HBQ được… HBQ học 1 biết vài trăm là bình thường chứ không phải học 1 biết 10 như những thiên tài khác đâu… vd như biến chiêu Hoa Liên luyện vài năm HBQ học vài canh giờ… hay mấy chap đầu Bắc Hải Băng Cung tặng Hoa Liên cuốn bí kíp Bách Băng Thần chưởng để “đền bù” với lời nhắn gửi chăm chỉ luyện tập thì 10 năm sau sẽ thành công… trong khi đó HBQ chỉ đọc qua rồi chưởng ầm ầm chứ đâu cần chăm chỉ luyện tập tới 10 năm…
Trong truyện có chi tiết là Tứ công tử (hay Dân Bách Phong thì không nhớ) có nói là Thiên Mã hấp khí công là đệ nhất tuyệt kỹ của sư phụ… HBQ thực hiện chiêu tương đương như thế thì sao?

“Trình của Hàn Bảo Quân trước đó 10 ngày cũng chỉ ngang với Tử Hào, Phong Nhiên”....
Nếu nói vậy thì trình của Hoa Liên ngày trước kém hơn Tử Hào, nếu đấu thực sự thì cũng chẳng thắng nổi Phong Nhiên, 10 ngày sau lại đấu sòng phẳng với kẻ đeo mặt nạ (có QDG hỗ trợ) thì sao? Kẻ đeo mặt nạ chiếm thế thượng phong nhưng vẫn không làm gì được Hoa Liên…
Vấn đề của HBQ là đã có cái “nền” khá vững là nhiều loại võ học cao cấp rồi… chỉ là khi nào HBQ phát huy hết nó mà thôi… vd như KV chỉ điểm thì HL với HBQ luyện tập mới tăng khả năng… chứ nếu không dù HL có QDG, HBQ có HLĐ + mấy thứ võ khác thì võ công cũng chẳng tiến triển được bao nhiêu trong 10 ngày…

“Thiên Mã Tướng Quân và KV đã đạt đến cảnh giới vô vi, cảnh giới tối cao của võ học”
Đây là giới hạn võ học của “loại võ công mỗi người” thôi… chứ không phải võ học chung chung đâu bạn ah… lấy ví dụ Dương Quá nhé… cũng có thể nói Dương Quá đạt đến cảnh giới võ học lúc đó… nhưng nếu không tạo ra võ công Ảm nhiên tiêu hồn chưởng thì có đạt đến giới hạn cũ cũng không thắng nổi Kim Luân Pháp Vương đâu…
Ý mình dẫn chứng Dương Quá là để nói tới cái giới hạn chỉ là giới hạn của từng loại võ công chứ không phải là giới hạn của võ học như bạn nói… còn nếu nói như bạn thì TMTQ với KV đã đạt đến cảnh giới vô vi, cảnh giới tối cao của võ học thì chắc chẳng ngán boss thần địa nửa rồi… nếu KV gặp lại KM 20 năm trước chắc 50-50 chứ KM cũng không có cữa thắng cao hơn quá…

Vấn đề HBQ vs TMTQ hay KV không có hồi kết… vì chả biết lão tác giả có cho họ đánh với nhau không… có thể bây giờ TMTQ, KV mạnh hơn HBQ nhưng chỉ là có thể mà thôi… không chắc chắn đâu… Vì TMTQ, KV đạt đến cảnh giới của họ rồi… trong khi đó HBQ vẫn chưa đạt tới giới hạn đâu… và ai cũng biết HBQ có thể tăng sức mạnh ngay trong trận đấu…
Phân trang 1/176 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X