Thông Báo Truyện
   


17 Sep.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1511}

Hiệp khách giang hồ [update chap 463, next is 464] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 463, next is 464] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV


Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/09/16 19:52
luanhk Email
2014/09/17 21:04
Không liên quan nhưng mới nhân được tin là hai người dịch chính của bộ truyện này là Hoa Tran và Mino đã tuyên bố rút lui khỏi giang hồ, ko dịch truyện nữa. Từ nay anh em chỉ xem đc hình và đoán nội dung thôi.pukepukepuke
mongle Email
2014/09/17 19:14
bây h` chắc có khã năng Diệu Yến sẽ Xuất chiêu hỗ trợ HBQ và cũng có thễ HBQ sẽ Tung <Thiên Ma Thăng Không> thứ 7 đễ phá chấp típ theo thôi.....(Chuẫn hết 90% đấy nhé)
vhvylhx Email
2014/09/17 16:52
dự đoán này vẫn còn cơ hội để linh nghiệm... không biết chap sau còn linh nghiệm không... smoke HBQ sẽ dùng Tử Hạ Thần công cùng khối chất nổ còn trong người để vượt qua KHT... smoke
nhan.ng8x Email
2014/09/17 14:54
gringringrin
nhan.ng8x Email
2014/09/17 14:52
gửi bạn fanhiepkhach bữa trước bạn chửi những ai comment tren diễn đàn này mà, bạn nhớ không ? tui có lưu lại nè bạn xem coi phải bạn viết ko nha "" fanhiepkhach Email2014/09/16 18:25lại thêm một bọn đoán mò nữafearfearfear.câm mõm hết tụi bay đi.killkillkill """ b bạn chửi người ta "những người đoán mò" sao giờ bạn cũng đi đoán mò, vậy ai sẽ chửi bạn giống bạn chửi người ta đây.
fanhiepkhach Email
2014/09/17 14:44
vãi cả kỷ huấn thiên.hình như ở trung tâm của cỗ máy này có một cục nam châm lớn thì phải.em đoán thế thôi,em chưa muốn xây nhà nên các bác đừng cho em gạch đá gringringrin
nhan.ng8x Email
2014/09/17 14:19
nhatle đúng là mình chưa đọc mật mã tây tạng và ma thổi đèn có time sẽ xem thử xem sao
NhatLe Email
2014/09/17 12:06
nhan.ng8x: bạn nói vậy thì xem ra bạn cũng ít đọc truyện về lịch sử các nền văn mình nhân loại rồi. Hôm nào ranhe đọc bộ MẬT MÃ TÂY TANG, MA THỔI ĐÈN rồi cho mình ý kiến nhe! đâu phải cứ lấy bối cảnh lịch sử là các loại máy móc rồi văn minh, văn hóa kém phát triển hơn ngày nay đâu..... có nhiều thứ như thuật luyện kim, dệt vải, gốm sứ hay cả y học nữa còn phát triển hơn ngày nay nhiều nhưng do 1 số nguyên nhân (mà chủ yếu là do chiến tranh) nên nó bị thất truyền....
nhan.ng8x Email
2014/09/17 10:47
đọc cháp này nhớ đến "thằng bại não" nào hôm trước o diễn đàn này nói thần công ko phải là ngũ tuyệt rồi ông già nói chuyện với kiếm vương ko phải thần công. rồi bát đại kì bảo ko có quỷ vong kiếm rồi kì bảo nũa là dây xich gì gì đó còn nhiều nữa... ko biết "thằng bại não" đó đọc cháp này xong sẽ nói gì đây nữa, bạn nào nhớ nick`cua3 thằng bại não đó là gì ko vậy.
nhan.ng8x Email
2014/09/17 10:43
gui ban utem máy móc nấu chảy ra phục hồi được ở tương lai mình thấy còn hơi quá. huống hồ chi đây là truyện kiếm hiệp đánh lộn bay chưởng ỳ xèo .mà truyện lấy bối cảnh lich sử nữa.máy móc hiện đai đến mức này thì chắc thần công là người ngoài hành tinh ùi he he. chém gió thui truyện hay tác giả muốn viết gì thì viết.
utem Email
2014/09/17 08:26
vậy là bạn này chưa xem phim Kẻ Hủy Diệt 3 rồi ^^ nấu chảy ra còn phục hồi lại được mà :DTAM nói " ngay cả người điều khiển nó đôi khi cũng bị nhầm lẫn " tui đoán HBQ sẽ qua đc nhờ vào chi tiết này :)
nhan.ng8x Email
2014/09/17 07:51
đọc xong cháp mới thấy hbq chưa thèm hợp tác hoa long đao nhỉ. chắc bí quá địa ngục hỏa long xuất trận bùm bùm bùm kết hợp bức ma lãnh kiếm bay chém loạn xạ. và huỳên vũ phá thiên cung bay tới tấp. cuối cùng cái máy banh xác. tác giả truyện này xạo chỗ nào tui cũng ok vì là truyện kiếm hiệp. nhưng xạo tới chỗ mấy cái máy tự phục hồi giống ma bư là nghe hết hồn.
onizaku Email
2014/09/16 22:05
đợi bao lâu đọc trong 5 phút =))))
UGDDTH Email
2014/09/16 20:34
khi HBQ hóa rồ bị dồn vô thế bí ko tiến ko lui được, lúc đó nội công thiên mã bộc phát xài skill j mà dậm 1 chân xuống đất nguyên cái kỷ huấn thiên bay lên trời!
quayphotri Email
2014/09/16 20:18
còn cách độn thổ thôi. tiếc là chưa có ai dạy cho Bảo quân
quayphotri Email
2014/09/16 20:18
bố khỉ. vẫn chưa qua được à
quayphotri Email
2014/09/16 20:14
hình như tui lại là người poc tem nữa thì phải. 3 lần liên tục. oh de.hehhehehe
fanhiepkhach Email
2014/09/16 18:25
lại thêm một bọn đoán mò nữafearfearfear.câm mõm hết tụi bay đi.killkillkill
nhan.ng8x Email
2014/09/16 16:52
gui c12club mình thấy luâhk nói cung đúng. hbq nên đánh thắng khv chứ nếu hbq chỉ vượt qua thì làm sao hội đủ 4 đại kì bảo được. hi hi đọc tới chap này tự nhiện nhớ lại bữ có một tên nào đó bị khìn khìn nói thần công ko phải là một trong ngũ tuyệt còn nói một trong bát đại kì bảo là thiên ma xich ji ji đó thật là khìn hết sức.ko biết ai còn nhớ tện khin đó là ai ko vậy. tự nhiên muốn chửi nó quá.
luanhk Email
2014/09/16 16:25
Theo mình thì vấn đề ở đây ko phải chỉ là vượt qua mà phải là đánh thắng cơ. Chỉ khi đánh thắng thì HBQ mới có thể dẫn đội của mình vào được chứ một mình anh ấy qua được thì cũng đâu có xong. Kỷ Huấn Thiên được mấy tên cảnh vệ áo đen điều khiển nên HBQ ko thể dùng khinh công Thảo Thượng Phi để phi qua được. Còn nhớ trận đánh của Kiếm Vương và Thiên Kiếm Đại, Kiếm Vương có thi triển một chiêu thức dịch chuyển tức thời, có thể biến mất trong nháy mắt và xuất hiện ở một chỗ khác mà ko ai nhìn thấy được. Rất lợi hại! Nhưng Kiếm Vương vẫn không thể vượt qua cơ mà. Nên nếu dùng khinh công thì chắc ko ăn thua.
vhvylhx Email
2014/09/16 16:09
@c12club: KHT là có người điều khiển chứ không phải như bạn nói nhé... Phong Nhiên có nói ở chap 462 đó...

@cha HBQ truyền lại là khinh công "Tật Long Vân Trung Thành" nhé... (không biết Thủy vs Thảo thượng phi có nằm trong TLVTT không thì không biết @@)...
HKGH_Sould Email
2014/09/16 14:09
c12club Khinh cong luot tren co la thao thuong phi.luot tren nuoc goi la thuy thuong phi => Mon khinh cong dac biet cua cha HBQ truyen lai.(có le cha cua HBQ là kiem ma)!khong hieu sao luu tu cung su dung dc ^^
c12club Email
2014/09/16 13:49
Luanhk, nhan. ng8x à!Tôi cũng hóng mãi cháp này, cuối cùng vẫn chưa qua được. Có một điều tôi thắc mắc trong ng HBQ có một môn khinh công( không nhớ ở tập nào khi mà HBQ cứu ĐHL ở trong rừng - Thảo thượng phi - tên môn khinh công ấy) HBQ đã sử dụng môn khinh công ấy. Đạp lên ngọn cỏ. Vốn lẽ KHV được điều khiển và phát tác dụng khi có lực. Nhưng tại sao HBQ ko dùng bộ môn khinh công ấy để vượt qua nhỉ. Hay tác giả đang cho anh em mình thấy HBQ sử dụng dần tất cả các chiêu thứ để vượt qua.
luanhk Email
2014/09/15 18:46
đã qua được đâu quayphotri??? HBQ chỉ mới đi được một đoạn, nhìn lại phía sau thì tất cả đã trở lại bình thường như cũ, sau đó thế trận lại giống như lúc đầu.
danhcongbk Email
2014/09/15 18:31
@@quayphotri cái đó thì chưa biết được,fai đợi bản dịch và cũng có thể là vài chap nữa mới biết được kết quả nó thế nào.ok
quayphotri Email
2014/09/15 18:26
BẢO QUÂN đã dùng Bách Bộ Chấn Cước của Quái Cái đi thẳng một hơi qua Kỷ Huấn Thiên. còn lại mấy thằng canh cổng đang liều mạng xông lên.vậy là đã vượt qua được, chả có bác nào đoán trúng cả
luanhk Email
2014/09/15 16:36
có cháp mới rồi kìa mấy cha. Sau một hồi phá hủy thì cái đống đổ nát lại tự hồi phục và anh ấy lại bị vây vào giữa. Thần Công đã xuất hiện. Có thể sau này Thần Công sẽ giúp HBQ.coolcool
fanhiepkhach Email
2014/09/15 14:32
toàn đoán mò smokesmokesmoke
vhvylhx Email
2014/09/15 11:26
Thêm chi tiết nửa là sau khi đánh nhau vs HL thì kẻ đeo mặt nạ sẽ không bất ngờ nếu HBQ đánh với Kỷ Huấn Thiên... (có lẽ hắn đoán biết được đánh với KHT nên mới nói để xem hôm nay các ngươi có toàn mạng quay về không)... trong khi đó boss lại nói "hừ Đao Tôn đấu nhau với KHT... Đúng... Phải vậy chứ"... Nếu boss là kẻ đeo mặt nạ thì sẽ không bất ngờ như vậy rồi...
vhvylhx Email
2014/09/15 11:23
Ở chap 440 thì kẻ đeo mặt nạ có nói "không thể ngờ tới là chúng có tận hơn 2 bảo vật" (tui cũng thắc mắc là giao ước cần 4BDKB sao hắn nói 2)... rồi nói "rất đáng chờ đợi"... trong khi đó boss lại kề kiếm vào cổ Tạ Âm Mẫn khi nghi ngờ TÂM đứng sau vụ tập hợp số lượng lớn BDKB...
Phân trang 1/180 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X