Thông Báo Truyện
   


17 Jul.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1454}

Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The Land
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Love Riron [update chap 7-8, next is 9] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ [update chap 26, next is 27]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 78, next is 79]
Black God [update chap 104, next is 105]
Toukyou Kushu [update chap 49, next is 50]
Ashita no Joe - Thiết Quyền Lãng Tử [update chap 48, next is 49]
The Walking Dead (update chap 52, next is 53)
Ichiban Ushiro no Dai Maou [update chap 37, next is 38]
Liar Game - Trò Chơi Dối Trá [update chap 181, next is 182]
Air gear [update chap 214, next is 215] - Truyện này hay :D
Isuca Chap 3
hunterxhunter tập 21 chap...
Võ Thần chap 144
Phong Vân chap 473
D.Gray-Man chap 52
The Lucifer and Biscuit H...
Wanted! Chap 3
Akane-chan Overdrive chap...
Ares - Kiếm sĩ lang thang...
Conan chap 752

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/07/16 19:05
NhatLe Email
2014/07/16 23:18
nhan.ng8x 0ình chỉ ra 1 số điểm sai của bạn nhe!: Thứ nhat: bạn dựa vào cái gì mà suy luận: cha dung dao thi con phải dùng đao. ___________ Thứ 2 bạn nói " ông già HBQ phải là con or đại đệ tử của tmtq" nếu điều đó đúng thì TMTQ phải là SƯ CÔNG của HBQ mới đúng (ko co lý nào nhận cả cha con làm đệ tử cả, xét về vai vế thì HBQ vs Ông già hắn bằng vai vs nhau ak)
luongkiet042 Email
2014/07/16 17:27
nói gì nói 4 chủ nhân bát đại kì bảo mà hợp sức thì KHT chỉ là 1 đống sắt vụn mà thôi. DY đứng ngoài tỉa mấy a lính canh còn 3 người kia xúm zô đánh thì chắc chắn phải hơn KHT rồi gringringrin
vhvylhx Email
2014/07/16 17:02
vẫn thích HBQ "đường đường chính chính" vượt qua KHT hơn... giống như boss cũng đang trông đợi điều này vậy...
hai hiep khach
2014/07/16 15:09
noi chung la ong tac ja nay sap chet rui
nhan.ng8x Email
2014/07/16 13:29
qua chap này bên ve chai dich thì "người đó" là chủ thần địa hiện tại và cũng như một số cháp trước ko nhớ cháp nào có nói "người đó" phái gia sơn phong đi tìm cốt nhục còn lưu lạc ở trung nguyên mà người con lưu lạc ở trung nguyen là ai, nhiều người sẽ nói là hàn bảo quân nhưng như vậy sẽ mâu thuẩn là cha sài kiếm con sài đao, vậy giả sử như người con luu lạc ở trung nguyen là đàm hoa liên thì sao nhỉ, như vậy sẽ dễ suy luận hơn. nhưng lại đẻ ra vậy hàn bảo quân là con ai tất nhiên là con đao tôn mà đao tôn liệu có phải là "kiếm ma" hay không, nếu DHL là con "người ấy hay kiếm ma" thì tất nhiên ông già HBQ là con cháu BaoVanKet. mà tmtq lại nói HBQ có dòng máu tên ngốc ấy vậy thì ông già HBQ phải là con or đại đệ tử của tmtq.túm lại là nói lòng vòng nãy giờ chủ yếu là cho các bạn thấy tác giả truyện này tòn là tung hoa mù ko có gì là rõ ràng.
nhan.ng8x Email
2014/07/16 13:07
túm lại là bạch lực tử xuất hiện và bùm bùm bùm. thế là xong. máy móc công nghệ thì phải xử lý bằng công nghệ .
luanhk Email
2014/07/16 12:13
Mình thì không cho rằng với trí nhớ siêu phàm có thể vượt qua đc Kỉ Huấn Thiên, đó là một cỗ máy vô cùng hoàn hảo, chắc j đã có những nơi an toàn như các bạn nói. Nếu có thì có lẽ Kiếm Vương cũng có thể vượt qua rồi. Nhưng mình nghĩ nếu không đánh bại đc Kỉ Huấn Thiên thì không thể vào Thần Địa bằng con đường trốn thoát đc, bởi vì như vậy thì HBQ chỉ có một mình tiến vào Thần Địa mà thôi. Có lẽ sẽ có một thế lực nào đó trợ giúp HBQ ngoài những người đang ở đó. Biết đâu lại là Thần Công... Trị ddc Kỉ Huấn Thiên, có lẽ không ai tốt hơn Thần Công.
luongkiet042 Email
2014/07/16 11:10
trong truyện có nói KV k thể vượt qua đc KHT nhưng theo mình thì KV chưa đánh hết sức thôi vì ông còn có 1 nhiệm vụ quan trọng hơn là canh cổng vào trung nguyên. Giả sử KV có dùng hết sức để vượt qua đc KHT thì chắc gì ông k bị thương mà bị thương thì các cao thủ thần địa sẽ dễ dàng vượt qua đc cánh cổng vào trung nguyên khi đó hậu quả sẽ rất khó lường smilesmile
NhatLe Email
2014/07/16 10:58
Mà sao HBQ lại có vể bất ngờ khi thấy TÂM vs TL đi cũng nhau vậy nhỉ (HBQ đâu biết 2 ng đó đứng đầu Thiên Thần các và Địa Thần các đối đầu nhâu đâu)
NhatLe Email
2014/07/16 10:55
mình nghĩ là HBQ sẽ ghi nhớ hết những bước di chuyển của mấy tên lính + vs khinh công là dduur để vượt qua KHT rồi. Vì nó chỉ là 1 cỗ mấy nên ko thể đoàn trc bc di chuyển của đối phương đc nên cứ chạy nhanh là lợi thôi.
luongkiet042 Email
2014/07/16 10:25
vhvylhx cũng có thể bạn đúng vì đọc khí thì đối với KV quá dễ mà còn k vượt qua đc thì chắc là a Quân có chiêu khác (có thể là thiên ma đại diệt kiếp bá đạo) chúng ta hãy cùng chờ xem
vhvylhx Email
2014/07/16 10:09
@luongkiet042: nhắm mắt là để cảm nhận khí... không biết máy móc có khí vận hay không... grin
luongkiet042 Email
2014/07/16 09:08
mình có ý kiến thế này chap sau 1 là HBQ sẽ nhắm mắt lại nhìn sự chuyển động của đám lính canh và KHT mà né giống như lần đối đầu với Tử Chiêu, 2 là nhớ vị trí của KHT để tránh và 3 là có sự giúp đỡ của ng thân bạn bè (ĐHL, DY, Ân tổng sư, Hưng Quân và cũng k loại trừ khả năng ng áo đen bí ẩn nữa)
vhvylhx Email
2014/07/16 08:48
cũng có thể KHT được làm bằng sắt với gỗ... nên không chịu nổi địa ngục hỏa long... smoke
vesper1206 Email
2014/07/16 08:27
Bạn Trinhhongthai_vn nói đúng ý mình, vì có những vị trí mà võ sĩ thần địa đứng nhưng ko sao. kiểu như đồ trận ấy. vừa chống kỷ huấn thiên và cả những võ sĩ thần địa nữa. nhưng HBQ thì khác vì anh ta có trí nhớ siêu phàm. chắc chắn sẽ nhớ được những vị trí an toàn để thoát khỏi kỷ huấn thiên.
trinhhongthai_vn Email
2014/07/15 21:31
Hàn Bảo Quân sẽ vượt qua Kỷ Huấn Thiên nhờ trí nhớ siêu phàm của mình. Cứ chờ xem
lovelyno01 Email
2014/07/15 21:21
dm co cháp mới hóng mãi mà h có TV lại déo coi dc hài vl angerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerkillkillkill AD đâu coi lai cái de
vhvylhx Email
2014/07/15 16:17
Hừ... Đao Tôn đấu với Kỷ Huấn Thiên... Đúng... phải vậy chứ...
vhvylhx Email
2014/07/15 16:03
đã có tiếng việt... đọc phê lòi... :v
vhvylhx Email
2014/07/15 16:03
đã có tiếng việt... đọc phê lòi... :v
hanphong123 Email
2014/07/15 07:11
1 lu binh luan chuyen xuan thu chien quoc
vhvylhx Email
2014/07/14 18:10
Hiệp Khách Giang Hồ tác giả: Jeon Keuk Jin và Yang Jae Hyun (ai vẽ ai sáng tác quên bà nó rồi @@ )

Long Phi Bất Bại tác giả: Ki Woon Ryu - Họa sĩ: MOON Jung-Hoo

hai truyện này có điểm chung duy nhất là thấy tác giả đều là của Hàn Quốc... còn nội dung có nối tiếp nhau hay không thì chịu rồi... @@
metallica_rock Email
2014/07/13 23:37
Bách: Mình mới coi lại bộ Long phi bất bại, tại Chap 65 tác giả có vẽ Hàn Bảo Quân với Lưu Tư, và một NV trong truyện HKGH mình không nhớ rõ (hình như xuất hiện ở đoạn HBQ gặp Đao Đế và đánh nhau với Lưu Tư ấy) - Chắc là tác giả LPBB có đọc qua HKGH hoặc cùng một tác giả
vhvylhx Email
2014/07/13 17:12
@NhatLe: một vài chap đâu hơi lan man... đến khi làm ở quán cafe thì truyện mới thực sự bắt đầu... nên đọc thì cứ từ từ... truyện càng ngày càng hay đó... @@
Bách Email
2014/07/13 16:43
còn bác khanhly158 chắc bác có nhầm lẫn gì ở đây . Bộ Long phi bất bại là của tác giả Liễu Kỷ Vân . còn HKGH được sáng tác bởi Jeon Keuk Jin và vẽ minh họa bởi Yang Jae Hyun . 2 bộ truyện có 2 tác giả hoàn toàn khác nhau nhé . Cái hình ảnh mà bạn nói chắc là nét vẽ của tác giả nhìn giống thôi . Còn mình đọc bộ LPBB của NXB Trẻ thì tới tập 29 là kết thúc . Chắc bạn nhầm lẫn giữa Chap Và Tập của truyện rồi .Nói Chung Truyên LPBB cũng khá hay Chỉ tiếc là không đồ sộ thôi .
NhatLe Email
2014/07/13 16:30
vhvylhx vs Bách thank các pro nhé. truyện Hồng phi hồng trc có 1 phần tên là CẬu bé vô song. mình đã từng đọc qua rồi, cả BACK CÁT nữa. còn truyện mà bác vhvylhx giới thiệu e chưa nghe qua. vậy là đem có cái để làm trong khi chờ WC rôi
Bách Email
2014/07/13 15:57
Không thuộc kiếm Hiệp nhưng truyện như Chú Bé Rồng , Thám tử Mèo đen ( Black Cat ),Hoàng Phi Hồng 1->4 .... là những truyện nên xem
vhvylhx Email
2014/07/13 10:53
không có truyện kiếm hiệp nhưng có truyện (chữ) tình cảm cực kỳ hay... nếu muốn đọc thì tìm truyện "ngày hôm qua đã từng - my life"... bảo đảm không hay không lấy tiền... shy
NhatLe Email
2014/07/13 08:35
Đang chờ chap mới ra ai có truyện kiếm hiệp gì hay hay giới thiệu ae với đê.........
khanhly158 Email
2014/07/12 00:10
truyện long phi bất baị k biết có ai đọc được tập 37,38 k (NXB chỉ ra tập 36). minh k biết có liên quan k nhé. nhung trong truyện đó thì long phi là 1 tên háo sắc giống HBQ/ cuối truyện thì Long Phi phiêu bạc giang hồ. sống bằng nghề bắt tội phạm giao cho quan để lãnh tiền. cuối truyện k hề hé mở về nhiệt huyết giang hồ là j. nhưng trang 27 tập 18 thì nhân vật phụ sau hình của Long phi đang bắt Thiên Tàng Vương Khu Ngụy là HBQ và Thiên Vân đắc đang ngồi ún với nhau. còn dụng ý của tác giả thì xin bó tay
Phân trang 2/167 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X