Thông Báo Truyện
   


1 Sep.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1494}

Hiệp khách giang hồ [update chap 462, next is 463] Tiếng hàn, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 462, next is 463] Tiếng hàn Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TH

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TH

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 398, next is 399] Tiếng Việt, TV
Hunter x Hunter (update chap 128, 349, next is 350) Tiếng việt, TV
Toukyou Kushu [update chap 91, next is 92]
Shounan Junai Gumi [update chap 235, next is 236]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 83, next is 84]
Zai x 10 [update chap 25, next is 26]
Tough - Miyazawa Kiichi [update chap 175, next is 176]
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 758, next is 759) Tiếng Việt, TV
Bleach [update chap 594, next is 595] Tiếng Việt, TV
Xuân Thu Chiến Hùng chap ...
Naruto chap 669 tiếng việ...
Thiếu Lâm Đệ Bát Đồng Nhâ...
Truyền Thuyết Bá Vương - ...
miyuki chap 57
Ganbare Genki [update cha...
pretty face chương 36
Virgin Na Kankei chap 1
Sun-Ken Rock extra
Samurai Deeper Kyo 248

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/09/01 08:46
c12club Email
2014/08/30 13:36
Hì. Cảm ơn luanhk và nhan.ng8x nhé. Nhan.ng8x à thuốc giải có đấy. phong nhiên có thuốc giải mà. Khi HBQ và ĐHL nói chuyện với KV về việc HBQ bị nhiễm độc đấy, PN mới nghĩ trong đầu là có thuốc giải thiếu gì đâu, nhưng không nói với HBQQ và ĐHL. Bản thân những người như phong nhiên, tống lợi...những cao thủ xếp theo bậc trong thần địa có phải uống đâu.Còn việc điều khí trong HBQ để tránh nổ thì khả năng Luanhk nói đúng. Vì khi đánh nhau ở tống võ môn, HBQ đc dược tiên sinh cứu, và HBQ có nói đến tử hạ thần công, nhưng chỉ học được một chút nhưng lại cứu được mạng của HBQ. Cái này chắc đúng rồi. Còn về chất độc còn lại nữa thôi..Hic cứ đi làm là mở vào xem có cháp mới chưa mà lâu quá. Hì cảm ơn hai người nhé.
nhan.ng8x Email
2014/08/30 12:44
quên nữa độc của thần địa hình như do tống lọi hạ độc hbq mà độc này theo truyện thì nhiều người theo thần địa đều phải uống và tới ngày tháng sẽ có thuôc chặn lại mà. nó giống như độc của nhậm ngã hành cho đám lâu la uống vậy đó rồi tới một ngày cố định nào đó sẽ đưa thuốc tạm chặn lại để đảm bảo sự trung thành ý mà. vậy có khả năng là một loại cây có mùi vị nào đó làm chặn độc này lại không chừng,nói không chừng mùi hương của đàm hoa liên là thuốc giải hì hì.chém gió xíu nha hj hj
nhan.ng8x Email
2014/08/30 12:36
gửi bạn c12club ừm theo nhân xét của mình thì độc thuốc nổ của bạch lược tử thì hàn bảo quân vẫn còn nhưng có lẽ khi hbq học được tử hạ thần công thì tạm thời đã giảm đi nhiểu rồi vì đoạn đánh ở thung lũng hổ xám khi hbq liên tục dủng tử hạ thần công thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều.nên mình tạm đưa nhận xét là tử hạ thần công trấn áp 70 đến 80% độc của bạch lược tử, còn độc của thần địa là cửu âm huyền ... gì gì đó mình nghĩ độc này 100 ngày phát tác do ông tác giả truyện này câu giơ viết chậm nên ta cứ nghĩ là đa đến 100 ngày chứ thật ra là chưa tới hạn đâu.cùng lắm là mói 50 60 ngày à.chưa kế là ông tác giả này viết truyện lâu quá nên nhiều khi ý tưởng của 10 năm về trước khác bây giờ nên ông quên không chừng.giống như kim dung cứ thường xuyên chỉnh sửa tình tiết trong truyện của mình vậy.
luanhk Email
2014/08/30 10:42
@C12club: Thuốc độc mà Hàn Bảo Quân trúng phải có tên j đó mình ko nhớ rõ, khi ngấm vào thì 100 ngày sau tự nhiên lăn đùng ra chết. Đệ tử của TMTQ có thể vận đc độc tố ra ngoài, nhưng đối với những kịch độc thì hơi khó rồi đấy, mình nghĩ độc này ko thể đẩy ra ngoài bằng đường đó. Thời gian trúng độc của Hàn Bảo Quân mình nghĩ cũng lâu rồi. Chắc cũng chẳng còn mấy ngày nữa là đủ 100 ngày. Thuốc giải thì chắc Phong Nhiên cũng ko có đâu. Từ khi Hàn Bảo Quân được Quái Cái truyền cho võ công, anh ấy trở thành một cao thủ thật sự thì cái khối chất nổ trong người ko thấy hoạt động nữa, có thể là vì Hàn Bảo Quân có thể khống chế được, cũng có thể vì nó hết liều rồi, hoặc tác giả chưa muốn cho nó nổ. :DNếu bạn để ý thì bạn sẽ thấy Hàn Bảo Quân đã dùng khá nhìu tuyệt kĩ của Quái Cái. Sau khi được truyền võ công thì cơ thể của Hàn Bảo QUân cử động rất linh hoạt. Anh ấy có thể đọc được khí và dùng khí để tóm lấy vũ khí của đối phương ( võ công của Quái Cái là dựa vào sự chuyển động của khí) và những tuyệt kĩ mà Hàn Bảo Quân đang sử dụng. Việc Quái Cái truyền võ công cho Hàn Bảo Quân thì HBQ cũng cần có thời gian để lãnh ngộ hết và phát huy như Quái Cái đã nói.
c12club Email
2014/08/30 10:16
hic. Có khi nào tác giả ông ấy quên không nói đến vấn đề thuốc nổ, và chất độc không nhỉ. Một điều nữa, HBQ đc quái cái truyền thụ hết võ công, trong khi chỉ sử dụng mấy chiêu? cũng đáng để thắc mắc đấy mọi người nhỉ. Nghiêm cấm không cãi nhau nhé. tranh luận thì được
c12club Email
2014/08/30 10:02
Liệu có khả thi không hả chiến! Con bé ấy chỉ hồi phục được năng lượng và chữa thương. chứ chưa nói đến chữa khỏi độc cho HBQ, với lại mình nhớ có lần đánh nhau ở tống võ môn, khi tống võ môn hạ độc DBP thì DBP có nói với để tử của TMTQ thì chuyện vận độc ra khỏi người là đơn giản. Cái này mới là vấn đề đấy. Không thấy HBQ bị thuốc nổ phát tác khi vận nội công, và cũng không thấy nói gì đến hạn của chất độc đang ngấm vào, trong khi phong nhiên nó có thuốc giải. Có khi một tháng rồi cũng lên. Luanhk - nhân.ng8x - MEORUNG, phân tích giùm điểm này với
Dan_Bach_Phong_0 Email
2014/08/30 09:30
lâu lâu ta comment 1 lần. mà toàn cãi nhau ko chẳng có quýnh nhau gì>>>>>>> nản!!!!!!!!
luanhk Email
2014/08/30 09:20
Về vấn đề của bạn nhanng.8x thì mình xin đc trả lời thế này. Một người có công lực 50 năm, khi đánh nhau đến ko còn cử động được nữa thì sau này vẫn sẽ hồi phục lại đủ 50 năm công lực, trừ khi là họ bị tổn thương nội tạng quá nhiều hoặc bị đứt kinh mạch mới ko thể có được sức mạnh như ban đầu. Cái này bạn có thể đọc ở trong truyện kim dung qua các cuộc tỷ thí. Các cao thủ đánh nhau mấy ngày mấy đêm đến kiệt sức rồi sau đó vẫn ok như thường. Việc truyền võ công và dùng hết sức đánh nhau là khác nhau hoàn toàn. Truyền võ công thì ở ngoài không có nhưng phim ảnh thì nhìu. Khi truyền hết võ công cho người khác thì trong người chẳng còn chút chân khí nào, những khả năng của các bộ phận trong cơ thể cũng mất đi nên cơ thể ko thể tự phục hồi về trạng thái ban đầu,( Điều này mình ko biết giải thích sao). Còn về nội công và sức khỏe, mình có hỏi qua một võ sư. Hai cái này là khác nhau.Một người có được nội công là khi khai thông được kì kinh bát mạch trong người, lúc này cơ thể được vận hành tự nhiên, giống như một cơ chế mà đã được thông tỏa mọi ngóc ngách thì làm việc j cũng nhanh, người ta trở nên khỏe hơn rất nhìu. Khi đánh nhau họ dùng nội công chưởng ra khí đùng đùng chứ sức khỏe thì ko chưởng ra khí được. Mình giải thích theo sự hiểu biết của mình thôi, chưa chắc đúng nên đừng ném đá nhé. :D :D
nhan.ng8x Email
2014/08/30 06:51
gửi chien1191 nói thật là you là người cứng đầu quá. truyện rõ ràng đã nói thần công là ngũ tuyệt rồi.giờ còn đi cãi chày cãi bướng như "thằng bại não". còn nữa mày nhớ vụ you nói tạ âm mẫn là đại đệ tử tmtq không.thêm việc này nữa là đủ thấy khả năng suy luận một cách "thảm họa hkgd pop " của you như thế nào rồi.truyện không có đọc kỹ suy luận như "kẻ bại não" mà lại thích nguy hiễm như virut hả you.nên học cách khiêm tốn và lắng nghe nha.mà thiết nghĩ you cũng 28 29 gì rồi mà già rồi đừng có mà như gà chọi vậy.cháp 5 trong trang vechai này cũng có nói là thần công là ai rồi. còn nữa từ cháp 420 đến 460 cũng có đoạn nói thần công là ai và có suy nghĩ gì rối nhé you.you nếu không có money để mà lên mạng xem cho rõ thì có thễ xin tiền bạn luank để mà xem lại cho rõ ràng, mình nghĩ luank không hẹp hòi tiếc vài chục nghìn mà đầu tư cho bạn bớt cứng đầu nha.
nhan.ng8x Email
2014/08/30 06:29
mạn phép xin hỏi mọi người ở diễn đàn xíu về nội công.một người có vd như 50 năm công lực đi. khi đánh nhau nếu trận đánh đó bị đánh đến hết sức không còn cữ động được nữa vậy là người đó sau này bình thường lại có còn đủ 50 năm công lực không. nếu còn đủ 50 năm nội công vậy thì khi đánh lộn là đánh nhau bằng sức trâu hay nội công.và khi truyền nội công ví dụ như quái cái đi truyền 50 năm" vd thôi vì không nhớ rõ" thì cái vụ truyền nội công với cái vụ đánh lộn bằng nội công khác gì nhau.cái nào cũng hết nội lực như nhau vào khúc cuối mà sao cái đánh lộn phục hồi " giả sử thôi nha vì không biết như thế nào" còn truyền là mất hết. còn nữa một năm nội công của người này so với người khác và giữa nam và nữ giữa môn phái này và môn phái khác có bằng nhau không vẫy.ÔNG KIM DUNG CHUYEN VIẾT TRUYỆN VỀ NỘI CÔNG NAY GIÀ QUÁ SẮP THEO ÔNG BÀ RỒI NÊN HỎI CHẮC ỔNG CŨNG KHÔNG BIẾT TRA LỜI NỮA. NAY HỎI MẤY BẠN DIỄN DẰN XÍU NHA.AI HIỀU CÁI NÀO THÌ BÌNH LUẬN CÁI ĐÓ NHE.
luanhk Email
2014/08/29 19:03
Tao đâu có rảnh đi gặp thằng Khùng như mày. Lời nói trên này còn không ra hồn thì ở ngoài đời những j mày nói đáng để tao nghe hay sao?
luanhk Email
2014/08/29 19:01
Đây, chỉ rõ cho mày luôn. Mày đọc lại chap 5 bản remake trang 101 rồi hãy vào bình luận tiếp. Mày nói ko dựa vào lời văn để nhận xét thì mày dựa vào cái j? Ở đây người ta phân tích các chi tiết đều dựa vào những chi tiết từ lớn tới nhỏ. Vậy bây giờ mày chỉ cho tao thấy những chỗ nào mà nhận xét ko đáng để ý tao coi thử đi. Đúng là thằng khùng.
luanhk Email
2014/08/29 18:55
Thôi đi Chien1191, giờ này mà còn không biết thằng nào là Ngũ Tuyệt mà còn ở đó bình luận. Tìm bản remake mà đọc lại cho rõ ràng, hoặc lên google mà search. Chỉ cho mày luôn, mày đọc lại bản remake, đoạn Hàn Bảo Quân gặp Hoa Liên có nói rõ ai là Ngũ Tuyệt nhé! Càng nói càng thấy lòi cái ngu ra. Nói thật là ko muốn chửi mày chút nào nhưng thực sự ko kìm chế được. Thứ nhất về việc ghi tiếng Việt, mày bao nhiêu tuổi rồi mà việc gõ có dấu cũng không biết gõ? Cái thứ 2 là nội dung trình bày của mày, nội dung rườm ra ko có chủ đích, cũng chẳng biết mày muốn nói cái j. Đọc vài cái cmt đã thấy khó chịu về hình thức và nội dung rồi.
chien1191 Email
2014/08/29 18:51
anh thay chu noi chuyen qua khich roi day!chu thich thi anh chieu, anh ten NGUYEN VAN CHIEN,chu den 1279 GIAI PHONG, 0943579962, chu thich j anh chieu. LUANHK
chien1191 Email
2014/08/29 18:47
gui LUANHK! nhung j chu nghi duoc thi nguoi khac cung nghi duoc,anh khong them lam tro meo lap 2 nick chui chu dau,anh sai thi anh xin loi,chap vs thằng gà thi bang no ak.
chien1191 Email
2014/08/29 18:45
thế nào là cảnh giới VÔ VI? người học lớp 3 không thể đánh giá được người học lớp 4, trong truyen nay, co nhung lời la cua TÁC GIẢ va cung co nhung nhận xét không nên để ý
chien1191 Email
2014/08/29 18:40
LUANHK nay, câu chữ nào trong truyện nói THẦN CÔNG là ngũ tuyệt?oh hay la vi la ban cua KIEM VUONG va QUAI QUAI nen duoc coi la ngu tuyet!viec nay cung giong nhu co nguoi noi 100 nam nua la TẬN THẾ! Ai đánh thuế? ai dám chửi người ta? hiểu chưa?
chien1191 Email
2014/08/29 18:37
theo suy luan cua minh thi nguoi ao den co quan he het suc gan gui vs KIEM VUONG ve mat tu tuong, ma tran danh cua BAO QUAN + HOA LIEN vs NGUOI AO DEN da nam trong du kien cua KIEM VUONG
chien1191 Email
2014/08/29 18:35
KIEM VUONG khong the biet duoc thong tin tu THAN DIA qua PHONG NHIEN va than cong duoc,do la dieu het suc vo li. KIEM VUONG co the da lay thong tin tu nguoi bo toc thu 8 chuyen nghien cuu ve KHI va TINH THAN con nguoi
chien1191 Email
2014/08/29 18:33
gui ban c12club. theo minh nghi thi HAN BAO QUAN da duoc than nu chua khoi o chap 402
yeumoihoalien Email
2014/08/29 11:09
oh. sao HBQ mai van chua phat doc nhi.
luanhk Email
2014/08/29 09:19
Mình chẳng có ý tranh luận sống chết với ai, chỉ đưa ra quan điểm và bảo vê quan điểm thôi. Nhưng nhan.ng8x biết rôi đấy, thằng Chien1191 cứ mở miệng ra là nói những điều làm người khác bực mình nên ko thể ko chửi nó đc trong khi mình cũng chưa làm j đến nó. Nếu có điều ko đúng thì các bạn vui lòng bỏ qua nhé.smilesmilesmile
c12club Email
2014/08/29 09:05
Tóm lại chỉ một câu" tôi không phải là số 1 nhưng cũng không phải là số 2". tham ra trao đổi cho hấp dẫn chứ có phải sống chết vì nhau đâu. mỗi người có một ý mà. Cùng chờ chap tiếp để theo dõi nhé. HBQ là nhân vật chính thì sau này sẽ là người giỏi nhất rồi. Còn hiện tại thì chưa nói lên điều gì cả. Mà chờ mãi một tháng chưa thấy HBQ bị chất độc ngấm nhỉ. ai phân tích giùm vấn đề này.
nhan.ng8x Email
2014/08/29 06:51
thôi đừng cãi nhau nữa làm gì mấy bạn ơi.Ai cũng có lý lẽ riêng của họ mà. Thường thì ếch ngồi đáy giếng nên thấy trời bằng vung.Người nào cho là mình đúng nhất thì cũng có sau đâu cũng đâu có làm ra tiền ra bạc cho ba mẹ đâu.
luanhk Email
2014/08/28 17:59
@Chien1191: Cái biệt tài của một thằng ngu như mày là làm mọi người ở đây kích động đấy.
chien1191 Email
2014/08/28 17:25
thằng em dễ kích động quá!chưa lấy vợ được.
yeumoihoalien Email
2014/08/28 17:23
HBQ bây h nội công cũng có thể xem là manh lắm rồi. còn đạt được vi vô như KV hay TMTQ thì chắc cũng còn 1 khoảng cách. ngay cả so với dược tiên hay đao đế thì vẫn còn thua đó cứ nó chi đến 2 vị đúng đầu võ lấm chính tà. tuy nhiên nếu HBQ có thể sử dụng thuần thục đc nội công mà quái cái đã truyền lại thì chắc sẽ tiến rất nhanh đó.
luanhk Email
2014/08/28 12:12
@Chien1191: Gà hả? Cái thằng áo đen ấy là 1 trong 5 ngũ tuyệt của mày đấy. Sao nào? Mày chứng minh đc chưa? Sao bảo ko đúng thì ko bao giờ cmt nữa mà. Tao thấy mặt mày cmt là tao bực mình rồi. Nói câu nào sai câu đó mà cứ thích phán. Lần nước lập nick chửi bậy tao là mày chứ còn thằng nào nữa. Mày là cái thằng phát biểu linh tinh nên bị tao đả kích, nói ko lại nên lập nick chửi bậy. Sống ko bằng động vật mà ko biết tự lượng sức mình.
luanhk Email
2014/08/28 12:08
@Chien1191: Cả cái diễn đàn này ai cũng biết mày là cái thể loại j rồi nhé. Cứ mở cái miệng lên là bị chửi mà sao mày ko im đi cho rồi. Cái thế loại ngu như con bò như mày thì ko đáng nói chuyện ở đây đâu. Cút đi, đừng để mang nhục.
chien1191 Email
2014/08/28 12:00
em nào mà lấy phải ông này thì''sướng 1 đời''.đàn bà.
Phân trang 2/176 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X