Thông Báo Truyện
   


28 Jul.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1459}

Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 79, next is 80]
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [update chap 397, next is 398]
Tough - Miyazawa Kiichi [update chap 128, next is 129]
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ [update chap 33, next is 34]
Love Riron [update chap 12, next is 13] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
Toukyou Kushu [update chap 55, next is 56]
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 754, next is 755) Tiếng Việt, TV
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 394, next is 395] Tiếng việt,tv
Air gear [update chap 220, next is 221] - Truyện này hay :D
karneval chap 2
Samurai Deeper Kyo 191
Đại Thánh Vương chap 42
Darker Than Black Shikkok...
GinBan kaleidoscope [upda...
Mahou Sensei Negima chap ...
Tổng hợp Amagami - Precio...
Digimon V-Tamer chap 48
Naruto chap 427
Kuroshitsuji - Hắc Quản G...

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/07/29 08:44
lovelyno01 Email
2014/07/24 21:07
Tác giả cho đến nay đưa ra rất nhiều chi tiết về thân thế của HBQ mà có vẻ cái nào cũng hợp lý mình vẫn nghiêng về khả năng HBQ là con của Đao Tôn
ToHuu2812 Email
2014/07/24 03:07
coi hoài coi mãi không biết bao nhiêu lần rồi. thiếu điều muốn thuộc lòng rồi mới coi lại ad sơ lượt truyện.Sơ lược:Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm smoke
yeumoihoalien Email
2014/07/23 23:58
theo dõi truyện này đã lâu ùi. mình cũng rất hâm mộ các huynh đệ ngày đêm thơ gia bình luận sôi nổi. bên cạnh các vị học giả tinh anh thì còn có vài tên óc tôm. tiêu biểu như thằng hanphong123. tao thật sự ko muốn nói. nhưng hôm nay bức xúc lắm rồi. máy có thể cầm cái miệng mày lại đc lô. đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. chẳng lẽ bà mẹ may sắm cho mấy cái máy tính để bọn tao chửi hay sao. làm ơn đọc lại các chap gần đây đi. sao lại có cái thể loại ngu ma luoi như mày vậy chứ. còn về phần các bạn đang phân vân ai là con của boss thần địa. mình nghĩ có thể chính là HBQ. mình vừa tua lại đoạn hội thoại giữa Tạ Âm Mẫn và ông lão Tòng Lợi sau khi Ta Am Man vua that bai o Dong lanh. hinh nhu trong doan nay 2 nguoi ho co noi ve van de HBQ va Nguoi Ay co nhiue diem giong nhau, dac biet la ngoai hinh. boi vi that ra chi co cac vo si manh cua than dia moi co co hoi gap mat dc Boss. nen loi noi cua ho la dang quan tam nhat.
khanhly158 Email
2014/07/23 23:56
Dự là trong vòng 5 chap nữa thì hanphong123 sẽ biến thành thánh LẠC ĐÀ từng tham gia dự đoán WC2014!!!
langkhach Email
2014/07/23 07:58
ai nói kỳ bảo chọn chủ nhân, nhớ rằng chủ nhân cũng có thể khắc chế kỳ bảo. Thời gian đầu HLĐ cho phép HBQ sử dụng sức mạnh của mình. Nhưng sau đó có một thời gian HLĐ thấy HBQ không đủ năng lực nên đã từ chối. Nhưng do ý chí của HBQ nên đã chế ngự được HLĐ bắt HLĐ phải thừa nhận mình. Đoạn đó chính là chủ nhân khắc chế kỳ bảo đó. 12357
vhvylhx Email
2014/07/23 01:31
mới tu lại phiên bản cũ vol 23 có đoạn "rất hấp dẫn" @@

Lưu Tư nói: "Đã quá muộn... không kịp để hối hận nửa... dòng máu trong người ta lúc nào cũng sôi sục ý chí muốn giết người..." "Bởi vì ta là Ma Kiếm Long... hậu duệ của Kiếm Ma"...

Còn bản remake-chap 97: "Nhưng... giờ đã quá muộn, không kịp hối hận nữa... Dòng máu đang chảy trong huyết quảng ta là của con thú khát máu sôi sục ý chí muốn giết người"...

Theo bản cũ thì Lưu Tư tự nhận mình là hậu duệ của Kiếm Ma... bản remake không nói rõ nhưng nội dung cũng tương đối khớp với bản cũ... Nên Lưu Tư sẽ có một suất cạnh tranh vị trí hậu duệ của KM với HBQ rồi... smoke
vesper1206 Email
2014/07/22 14:42
nhan.ng8x :
Đoạn này thì mình có biết, chỉ vì bạn dùng từ "nó chọn đao" mà ở đây là "nó cầm đao" ý nghĩa khác nhau nhé bạn. đọc lại cả đoạn trên nữa thì việc cầm đao là vì trong người HBQ có dòng máu của một võ giả. đến thời khắc nào đó sẽ tự khắc cầm vũ khí (ở đây là đao - vì TMTQ đã trao HLĐ cho HBQ) chứ ko phải HBQ chọn đao.
Hơn nữa lúc này HBQ chưa được HLĐ công nhận là chủ nhân.
mà kỳ bảo chọn chủ nhân chứ ko có chuyện ngược lại. nên cũng ko có gì là khẳng định cha HBQ đã dùng đao.
hanphong123 Email
2014/07/22 09:28
mà mấy thằng bây vô công rồi nghề hay sao nhỉ. dùng dao hay dùng búa là tùy vào tác dã. với lại Bát đại kỳ bảo chọn chủ nhân chứ có phải chủ nhân chọn được nó đéo đâu.
hanphong123 Email
2014/07/22 09:15
đm thằng nhan.ng8x ko có căn cứ mà còn bày đặt chap này chap nọ. con thằng lang khách: tao nói Quỷ vong kiếm ko phải là bát đại kỳ bảo đấy. còn mày nói nó là BDKB vậy căn cứ ở đâu vậy. cút mẹ 2 thằng gà
nhan.ng8x Email
2014/07/22 06:01
gửi vesper1206 và NhatLe nè TMTQ nói là " Nó đã thực sự muốn cầm đao rồi vì trong người nó có dòng máu của tên ngu ngốc ấy" câu nói này là khi TMTQ nói chuyện với Độc cô tiền bối nhé các thím (xen chap 228) kéo xuống đoạn 2 người đối thoại. đó nhe bạn vậy có thể chứng tỏ là cha HBQ dùng đao được chưa vy65 , và mình cũng gửi mọi người trên diễn đàn này luôn , mình chỉ nói những gi truyện viết vậy mọi người cho ý kiến là cha HBQ - qua câu nói trên sẽ là người dùng đao cao hơn hay là dùng kiếm cao hơn, tất nhiên commnet của mình ch gửi những người đàng hoàng trừ thằng hanphong123 tào lao.
vhvylhx Email
2014/07/21 20:05
@tantran1997: sư phụ dùng đao dạy ra đệ tử "trùm kiếm"... @@
tantran1997 Email
2014/07/21 19:32
Câu nói của TMTQ: " Nó đã thực sự muốn cầm đao rồi vì trong người nó có dòng máu của tên ngu ngốc ấy" (Chap 228).
-"dòng máu của tên ngu ngốc ấy"... Có thể suy nghĩ là Cha của HBQ có quen biết với TMTQ.Với suy nghĩ của mình thì có thể Kiếm ma = Chủ nhân thần địa = Cha của HBQ và cũng là Đại đệ tự của TMTQ.
vhvylhx Email
2014/07/21 03:10
đang định tu lại truyện một lần nửa mà ít thời gian nên mới khoảng vold 10 hay 11 gì đó thôi... cũng nhớ man mán cái đoạn nói chuyện với Độc Cô tiền bối... giờ nhờ bạn luongkiet042 chỉ ra chap đó nên mới đọc lại... theo nội dung đoạn hội thoại đó thì có suy nghĩ HBQ là Đao Tôn là hợp lý...

Nội dung đoạn đó là Độc Cô tiền bối hỏi ý định của TMTQ cho đánh TVM có phải là khơi màu cuộc chiến chính tà... nhưng TMTQ nói với nội dung là muốn tạo điều kiện để HBQ cầm đao theo ý và mong muốn của bản thân... xong vụ ở TVM thì TMTQ nói "nó đã thực muốn cầm đao rồi... vì trong người nó có dòng máu của tên ngu ngốc ấy"...

TMTQ nói "họ đã hành động rồi" (họ đây ám chỉ là thần địa) vì khi Độc Cô tiền bối nói "họ ư? không lẽ"... thì TMTQ gật đầu đồng ý... chữ họ này TMTQ không phải nói đến chính phái, vì nếu ý nói chính phái thì lúc đầu Độc Cô hỏi khơi màu cuộc chiến chính tà thì TMTQ đã đồng ý rồi... Lý do khác là cũng thấy Chính phái cũng chẳng có biểu hiện gì gọi là muốn "hành động" hết (có đoạn Dược Tiên nói thấy TMTQ tỏ ra muốn hòa bình nên không chiêu binh mãi mã thêm)... Hơn nửa, lý do quan trọng để thấy "họ đã bắt đầu khởi động" là ý muốn nói đến thần địa bởi vì thần địa đã thâm nhập cả chính phái lẫn tà phái (chính phái ở núi trường bạch là quá rõ rồi, còn tà phái là đoạn Tống Lợi nói chuyện với Nhị công tử với đoạn ở núi Trường Bạch BLH nói HBQ sẽ được an toàn nếu theo hắn [i]lúc đó HBQ suy nghĩ có sư huynh nào theo Thần Địa rồi[/i])

Thần Địa hành động nếu HBQ là hậu duệ của Kiếm Tông thì TMTQ lo lắng cho HBQ làm gì? và vì sao TMTQ nói " khi họ khởi động mà HBQ chưa thật sự lớn mạnh thì sẽ rất nguy hiểm"... Nếu là hậu duyệ Kiếm Tông thì HBQ càng lớn mạnh thì Thần Địa phải càng lợi và TMTQ với võ lâm Trung Nguyên bị nguy hiểm mới đúng... vì giữa thầy trò và cha con thì khônng thể khẳng định được HBQ sẽ theo ai... vậy sao TMTQ lại tự tin để tìm cách cho HBQ cầm đao chống lại cha đến thế...?

Mấy chap gần dây cũng thấy rồi đó... nếu HBQ chưa thực sự lớn mạnh thì đã nguy hiểm đến tính mạng rồi...
luongkiet042 Email
2014/07/20 19:43
câu TMTQ nói là " Nó đã thực sự muốn cầm đao rồi vì trong người nó có dòng máu của tên ngu ngốc ấy" câu nói này là khi TMTQ nói chuyện với Độc cô tiền bối nhé các thím (xen chap 228) kéo xuống đoạn 2 người đối thoại
tuoitre_online Email
2014/07/20 12:52
chắc ông nội hanphong123 nhớ nhầm thằng Tam Sư Ca DBP quá,lúc TMTQ đi ngang qua gặp nó đang trèo lên núi hái bôg hoa rồi rớt xuống @@
H4T Email
2014/07/19 17:57
ông hanphong123 phán như thánh, mà trước giờ chả đúng phát nào, thế mà cứ mún phán như đúng r@@
heinz1
2014/07/19 17:57
hanphong có khác, gió máy vãi cc, truyện viết rành rành TMTQ nói với KV là "cuộc giao đấu giữa 2 chúng là là cơ duyện để gặp thằng nhóc này (HBQ)" thế mà vẫn còn gió máy là TMTQ và cha HBQ là bạn ...đem về nuôi dưỡng bla bla, ảo tưởng vãi. nghi là cha hanphong này bị hoang tưởng bẩm sinh cmnr :3
NhatLe Email
2014/07/19 17:20
hanphong123 Mình cảm ơn bạn vì có cùng quan điểm vs mình về chuyện: Cha dùng đao chưa chắc con đã dùng đao, còn vế thứ 2 bạn nói mình hoàn toàn ko đồng ý. Lần đâu tiên HBQ đc TMTQ biết đến là khi dao đấu vs KV mà bạn. còn cái vụ cha HBQ nhả vực tự tử đó chắc là 1 sản phẩm của trí tưởng tượng của bạn chăn, cái duy nhất mà cha HBQ truyền lại cho HBQ là: Tật long Vân trung hành (khinh công)
NhatLe Email
2014/07/19 17:10
nhan.ng8x Bác lấy câu này ở đâu ra cho e xin cái địa chỉ cụ thể vs, Ở chao nào thế: "nó chọn đao vì nó mang trong mình dòng máu của tên ngốc đó" Mình có đọc lại từ chap 1 mà có thấy đâu
nhan.ng8x Email
2014/07/19 16:40
gửi vesper1206 và một số bạn ở đây. đời vài bữa mình có time mình luc6 lại cháp tmtq nói "nó chọn đao vì nó mang trong mình dòng máu của tên ngốc đó" cho nha.mình tin rằng một vài bạn cũng biết câu nói này của tmtq .mong là ai biết và nhớ cháp nào thì chỉ ra giúp mình, ko thì đợi vài bữa mình lục lại cho.
nhan.ng8x Email
2014/07/19 08:45
ê cái thàng hanphong123 tao chưa bao giờ nói HBQ đánh nhau với phong nhiên nha. trên diễn đàn này nhan.ng8x chưa bao giờ nói cái gì mà tác giả chưa viết ra, chỉ là nhan.ng8x này nói ra những góc nhìn khác thôi. chỉ có những đứa như mày mới mất hết lý trì bị người khác chửi mà ko biết nhục thôi.mày coi ai trên diễn đàn này coi mày là người đàng hoàng không.đa phần coi mày ko ra gì mà mày ko biết nhục thiệt hả
langkhach Email
2014/07/19 08:15
dm mỗi lần nhìn thằng cờ hó Hanphong123 bình luận là ngứa con mắt, mẹ toàn nói những cái đờ éo có chứng cứ lôi truyện lọ xọ truyện kia xong rồi vào đây chém gió, cút mẹ mày khỏi diễn đàn này đi. Ngày trước thì nói Quỷ vong kiếm đờ éo phải bát đại kỳ bảo trong khi tác giả nói nó là bát đại kỳ bảo, rồi còn nói còn 2 bát đại kỳ bảo là xích và cầm nữa, trong khi truyện chưa hề hé mở. Cứ đem truyện lọ xọ truyện kia rồi chém. chưa gì thấy toàn sai không đờ éo có đúng cái gì mà cứ bày đặt lên mặt. Cút mẹ mày đi cho nước nó trong. Mày nói những cái mày suy luận từ truyện hoặc những tình tiết tác giả cung cấp thì anh em còn nghe, đờ mờ toàn nói mấy cái tào lao thiên đế đâu đâu xong còn khẳng định nữa. Làm như mày viết ra truyện này vậy đó.
nhan.ng8x Email
2014/07/19 06:32
ê cái thàng hanphong123 tao chưa bao giờ nói phong nhiên đánh nhau với phong nhiên nha. trên diễn đàn này nhan.ng8x chưa bao giờ nói cái gì mà tác giả chưa viết ra, chỉ là nhan.ng8x này nói ra những góc nhìn khác thôi. chỉ có những đứa như mày mới mất hết lý trì bị người khác chửi mà ko biết nhục thôi.
lovelyno01 Email
2014/07/18 21:57
theo như mình nhớ thì khi nhìn thấy khinh công của LT thì HBQ có nhớ lại cha mình và ông chỉ dậy HBQ thuật khinh công nhé ( cha HBQ hok muốn dạy VC vì sợ HBQ mang trong mình dòng máu giống ông và là tai họa cho VL ) P/s cái này các bác lên đi thuê truỵen chữ cool
tuanlc1210 Email
2014/07/18 13:36
nếu mình nhớ k nhầm các b có thể tham khảo tại tập 19 ( bộ truyện cũ) có lần nhìn thấy tư huynh khinh công đã nhớ lại ngày còn bé của mình! và kiếm ma là do ngũ tuyệt áp chế đc chứ k phải kiếm vương và TMTQ!!!Thân :)
trinhhongthai_vn Email
2014/07/18 13:11
Mình nghĩ Hàn Bảo Quân có lợi hơn Kiếm Hoàng nhờ trí nhớ siêu phàm, khinh công tuyệt đỉnh và Hỏa Long Chi Bảo giúp đỡ. Mặc dù về trình độ Hàn Bảo Quân vẫn chưa thể vượt được Kiếm Hoàng nhưng cậu ta lại biết rất nhiều loại võ công. Điều này sẽ giúp cậu ta ứng phó tốt với Kỷ Huấn Thiên hơn là Kiếm Hoàng. Nhưng 3 điều đầu tiên vẫn là yếu tố chủ chốt để Hàn Bảo Quân vượt ải này.Quan điểm cá nhân của mình là thế và mong mọi người tranh luận chứ đừng chửi nhau nữa.
luongkiet042 Email
2014/07/18 12:57
@hanphong123 cho hỏi bạn căn cứ vào đâu mà bạn biết cha của HBQ ngang tuổi TMTQ và ông nhảy xuống vực bỏ lại HBQ khi nào. Trong truyện chỉ nói TMTQ với KV nhặt đc HBQ lúc đang bị trọng thương thôi mà
luanhk Email
2014/07/18 11:29
@hanphong_123: Xin lỗi mày, tao nói HBQ sẽ đánh nhau với Phong Nhiên khi nào??? Mày cho tìm lại cho tao cái cmt đấy đc ko? Nếu tìm ko ra thì tự tát vỡ mặt đi nhé. mày là cái thằng cmt tầm bậy nhất trên diễn đàn này. Đối với câu " Đừng bao giờ cmt" hay " Cmt vkl" thì ai cũng có quyền đc nói nhưng mày thì không. Cả cái diễn đàn này ai cũng coi mày như một thằng bệnh nên không thèm quan tâm những j mày cmt, mày đừng có nghĩ là mày cmt đúng nên người ta ko trả lời nhé. Biến đi thằng bệnh!
hanphong123 Email
2014/07/18 10:02
giữa nhan.ng8x và nhậtlê tôi xin chen ngang 1 tý nhé. thứ nhất ko phai cha dùng đao là con cũng dùng đao, ko phải sư phụ dùng kiếm la đệ tử cũng dùng kiếm.(bạn đã đọc truyện thần mộ và truyện tru tiên chưa?). thứ 2 cha HBQ bị truy sát và tuoi ngang ngữa với TMTQ, khi đến bên bờ vực thì truyền lại võ công cho con va nhay xuống vực nhưng ko chết, còn HBQ dduocj TMTQ cứu và mang về nuôi và truyền thụ võ công, sau nay mới trở thành đệ tử
hanphong123 Email
2014/07/18 09:54
sao nhan.ng8x binh luan vcl vay he. kỳ bảo chọn chủ nhân chứ có phải chủ nhân chon kỳ bao đâu. còn bay dat dong mau đao hay kiểm nữa. đúng la đứa thô lổ. mà hôm trước mày với thang luanhk nói HBQ danh nhau voi Phong nhien sao ko thay chung may binh luan nua nhi. nhanng8x đừng comment trên diễn đàn này nữa nhé. chào thân ái
Phân trang 2/168 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X