Thông Báo Truyện
Nhà Tài Trợ
+1 Để đọc truyện nhanh hơn :

17 Apr.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1367}

Hiệp khách giang hồ [update chap 454, next is 455] Tiếng việt,tv, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 454, next is 455] Tiếng việt,tv Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The Land
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Bleach [update chap 577, next is 578] Tiếng việt,tv
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 66, next is 67]
Shounan Junai Gumi [update chap 232, next is 233]
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 380, next is 381] Tiếng việt,tv
Detective Conan - Conan Thám Tử Lừng Danh [Update chap 892, Next is 893] Tiếng Việt,tv
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 744, next is 745) Tiếng Việt, TV
Chú Bé Rồng [update chap 238, next is 239]
Witch Craft Works [update chap 10, next is 11]
Ichiban Ushiro no Dai Maou [update chap 31, next is 32]
The Drifting Classroom - ...
One Piece Vol 3
Hiệp khách giang hồ chap ...
gantz chap 228
Dan Doh !! Xi chap 12
Ushio And Tora chap 43
Great Teacher Onizuka Cha...
Liar Game Chap 030
Lucky Luke chap 31
Dragon Quest chap 253

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/04/16 17:37
quangdanpro Email
2014/04/16 15:39
t không hề nói t không chịu thừa nhận quan điểm ban đầu là vũ khí tốt về BVQDG là cái áo giáp"không tăng nội công cho ng mặc"và t đã nhận sai về vấn đề này..và t công nhận là BVQDG tăng nội công cho ng mặc.nhưng t ngĩ cái đó là sự trợ giúp bởi đặc tính của BDKB.bạn cho rằng đó là lấy dk sm.ai đúng ai sai thì chẳng ai biết dk ngòai tác giả.vì thế nên t mới bảo là t k muốn tranh cãi từ lâu rồi.nhưng bạn luôn luôn là ng khiêu khích này nọ.chẳng để làm gì vì t chắc rằng "đã lên đây comnet thì chả ai cần nhận sai vì người kia đâu chắc đã đúng"thế bạn nhé.đừng có lôi t vào comnet của bạn làm gì cả.hãy ngồi xem coment của hbq98 vs luanhk kìa...
quangdanpro Email
2014/04/16 15:23
vhvxlhk t chưa hề lôi bản remaxk ra để dọa nạt câu nào nhé nhưng t đã nói là đừng lôi t vào coment của bạn vì t k muốn tranh cãi vs bạn.đừng ngĩ là t chịu thua nhé..chỉ là bạn coment quá chán đến mức t chẳng muốn đọc.nhưng bạn cment nào ví dụ cũng lôi t vào như là vs mèo rừng chê bạn dài dòng bạn cũng lôi t vào.những cái đó chẳng cần thiết và rất gây ức chế cho t.mà rất rất nhiều lần t đã bảo là t vs bạn kết thúc nhưng ng nói luôn luôn là bạn và bây giờ bạn cũng đang khiêu khích về QVK.nếu là ng khác t sẽ nói còn vs bạn thì k.thế nhé đừng bao giờ trong coment của bjan có chữ quangdanpro thế này thế nọ nữa nhé bye
utem Email
2014/04/16 12:18
2 thang may im di dc ko ? moi lan vao xem la thay 2 dua may cai nhau um sum. Noi chung la chua danh 1-1 thi chua bik ai manh hon. Giua TMTQ va` KV cung vay, giua~ HBQ va` DHL cung vay. Tac' gia? con` ko bik ai manh hon ma tui may cai~ nhau may' van' de` xam` ba' lap' wa' -.-"
chien1191 Email
2014/04/16 11:59
trong TAM QUOC CHI, vs lap luan cua LUANHK thi theo TRUONG PHI goi LA BO la 3 cha, am chi nhung thang lap truong tien hau bat nhat, 3 phai, k dam thua nhan va thang than nhin vao van de.
chien1191 Email
2014/04/16 11:56
ten ao den bay h da phai ne don cua HOA LIEN rui
chien1191 Email
2014/04/16 11:50
tran danh nay co le khong co thang thua!
khuongconghai Email
2014/04/16 11:34
mình thấy HBQ89 nói dúng đấy.Đơn giản là người yêu thì không thể đánh hết sức dc.Tập luyện ngiêm túc thì chuẩn.
hbq89 Email
2014/04/16 11:24
luanhk : "Bạn nói HBQ ko tung hết sức, có thể, nhưng HBQ chắc chắn ko thả Hoa Liên, và đang đánh nghiêm túc, nhưng Hoa Liên thì cứ tưởng như đùa. ĐÚng ko? Bạn nhìn vào khuôn mặt của HBQ mà bạn còn không công nhân nũa thì bạn mới đang cãi cùn đó." ko tung hết sức nhưng chắc chắn ko thả. Vãi cả mâu thuẫn. gringrin
hbq89 Email
2014/04/16 11:21
Hehe. Người ngoài sáng hơn. Cho mình hỏi tất cả mọi người trong cái diễn đàn này nhé. Hỏi luôn các bạn đã và đang thấy luanhk bình luận hay và phản bác mình. Bạn luanhk bảo bây giờ nhìn nét mặt với cái gì gì đó thì cho là Hoa Liên hiện tại mạnh hơn cả HBQ. Điều này có khả năng ko vậy các bạn? Hoa Liên có khả năng thắng dc tên mặt nạ ko? thắng tên bịt mặt thì thôi, chứ lỡ mà thua thì HBQ làm sao đủ khả năng ra ứng chiến? Ko lẽ HBQ sẽ hợp sức PN đánh với tên bịt mặt. Vậy mà luanhk bảo mình đi vào ngõ cụt vì giải thích mâu thuẫn. Hehe. Mong chờ nhận xét của các bạn. Từ giờ đến lúc đó mình ko cmt nữa đâu luanhk nhé. Đúng là mình đang sa vào 1 vũng lầy ko nhấc chân lên dc. Hixhix
luanhk Email
2014/04/16 11:13
Mình chẳng thấy mình đi vào ngõ cụt đâu. Ngõ chụt là bạn đó, mình đã chỉ ra cho bạn những mâu thuẫn của chính bạn rồi. Đây ko chỉ là lời nói, mà còn cả điệu bộ khuôn mặt. TMTQ khi mới gặp đã bảo tài năng của Hoa Liên ko hề thua kém mấy tên đệ tử của ông ấy. Sau này đc KV chỉ điểm, bạn có thấy Phong Nhiên đối đầu với Hoa Liên khó khăn thế nào ko, đó là khi còn chưa lấy đc sức mạnh của quỷ diện giáp. Còn bây giơ Hoa Liên đã có đc sức mạnh của Quỷ điện giáp rồi. Bạn nói HBQ ko tung hết sức, có thể, nhưng HBQ chắc chắn ko thả Hoa Liên, và đang đánh nghiêm túc, nhưng Hoa Liên thì cứ tưởng như đùa. ĐÚng ko? Bạn nhìn vào khuôn mặt của HBQ mà bạn còn không công nhân nũa thì bạn mới đang cãi cùn đó.
hbq89 Email
2014/04/16 11:12
Về PN và HBQ. Mình đưa ra ý kiến thế này để mọi người cùng so sánh. HBQ mới chỉ chú tâm tập luyện võ thuật thời gian gần đây. Còn trc đây toàn học vẹt chứ chưa bik áp dụng vào thực chiến mà bây giờ đã ở đẳng cấp như thế này thì có phải là thăng tiến vượt bậc hơn tất cả những kẻ khác à? TMTQ, Đao Đế, Quái Cái, Dân Bách Phong, Tống Lợi tất cả đều nhận xét HBQ như thế. Còn PN đã dc tiếp xúc với võ công từ nhỏ, sống trong 1 môi trường toàn là cao thủ siêu việt mà khi gặp HBQ cũng chỉ đánh ngang mà ko làm cho bạn thắc mắc suy nghĩ? Khi đối đầu tên đeo mặt nạ HBQ có thể cảm nhận sự nguy hiểm của hắn và né đòn trong khi PN chậm hơn và dính đòn xỉu đến lúc sau mới tỉnh. Như vậy có đủ cho thấy HBQ nhỉnh hơn PN ko? Chap 402 remake thật sự có nhiều chi tiết đáng chú ý. Mình xem chap này mới hiểu ra nhiều vấn đề. PN cũng là cốt nhục của Boss, là người kế thừa thần địa mà Boss lại ko quan tâm, lại phái người đi tìm cốt nhục khác. Đây có khả năng Boss dùng PN làm người thay thế để che mắt các thế lực khác thôi.
hbq89 Email
2014/04/16 10:42
@luanhk : Hô hô. Bạn dựa vào những câu nói đó để khẳng định bây giờ Hoa Liên mạnh hơn HBQ thì phải nói là quá bá đạo. Mình ko thể nói thêm dc gì nữa. Có khi nào đánh với người mình yêu quý mà lại tung hết sức đánh ko? Như vậy ko khéo HBQ từ giờ phải nhờ cậy Hoa Liên nhiều rồi. Và nếu Hoa Liên ko cầm cự dc với tên đeo mặt nạ thì HBQ sẽ cũng chỉ đứng ngoài nhìn cười thôi nhỉ? Vì như bạn nói Hoa Liên giờ còn mạnh hơn HBQ thì sao ra đủ sức ra trợ chiến. Trong khi PN và Diệu Yến đều thắc mắc sao HBQ ko ra chiến? ko lẽ 2 Diệu Yến theo dõi HBQ sát sao như vậy ko đánh giá dc năng lực của HBQ như thế nào, PN ko bik dc năng lực của HBQ như thế nào sao. Nói tóm lại cứ hỏi tất cả xem có ai nhận thấy Hoa Liên bây giờ mạnh hơn HBQ ko? Bạn càng nói càng thấy bạn mâu thuẫn và đi vào ngõ cụt đó.
luanhk Email
2014/04/16 10:04
Đúng là HBQ có khả năng đặc biệt, nhưng mình nghĩ Phong Nhiên cũng tiềm năng ko kém đâu. Đều là cốt nhục của Boss thì khả năng tiềm ẩn cũng ko chênh lệch nhìu. Người ta ko đề cập tới việc Phong Nhiên có khả năng đặc biệt như HBQ hay không, nhưng đến khi hai người giáp đâu, ở cùng một độ tuổi mà võ công nội lực tương đương thì gọi là ngang tài ngang sức. Ta nên lấy kết quả ra để kiểm chứng chứ đừng dẫn dắt quá trình. Thực tế ở đời cũng vậy thôi. Anh làm j tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết kết quả thôi. Tài năng đến mấy nhưng kết quả ngang người khác thì cũng chỉ xếp ngang hàng thôi, đúng ko, bạn sinh năm 89 chắc cũng hiểu đc vấn đề này. CÒn nếu như HBQ tiến bộ như tên lửa như vậy, thì sau này lấy đc thuốc giải, bế quan tỏa cảng tập luyện 2 tháng thì có phải trở thành thiên hạ vô địch ko? Boss cũng tiềm năng như HBQ nhưng để ở đc cái vị trí độc tôn thì cũng phải trải qua quá trình luyện võ gian nan hằng mấy chục năm chứ đâu phải 1 2 năm là thành.
luanhk Email
2014/04/16 09:56
Bạn để ý quá trình tập luyện đấy, Hoa Liên đánh với sức bình thường, chẳng may lỡ tay một phát thì HBQ hết hồn. Đên nỗi mà Hoa Liên đỡ các đòn của HBQ thì cứ tưởng Hàn Bảo Quân đánh nhẹ và thả, trong khi HBQ thì đang đánh thật. Đọc lại đoạn hội thoại đi bạn. " Tôi biết anh vẫn thả tôi và đánh nhẹ với tôi mà"-" Hả?? Cô nói j cơ? Thả cô á". Cộng thêm cái vẻ mặt bất ngờ thì bạn có hiểu rằng HBQ đánh thật mà Hoa Liên cứ tưởng đánh đùa chứ. Ko phải mình không công nhân sức của Hàn Bảo Quân, mình bảo Hoa Liên bây giờ có khi còn mạnh hơn Bảo Quân, Phong Nhiên cũng xấp xỉ chứ ko thua đâu bạn( kẻ có tiềm năng lớn nhất thần địa cơ mà). Cho nên, nếu bạn nói HBQ bằng ngũ tuyệt thì đương nhiên 2 người kia cũng chẳng thua Ngũ tuyệt đc. Mình ko hề nói HBQ ko mạnh nhé, rất mạnh đấy, mình đã bảo HBQ bây giờ có thể đánh đc với cao thủ hạng 10, cao thủ hạng 10 thần địa đã là rất khủng rồi đó. Vào Thần Địa mà với cái sức mạnh đó thì đâu phải khó khăn như bạn nói, trong khi lại đang có 4 kì bảo.
vhvylhx Email
2014/04/16 08:47
@quangdanpro: tui đã ghi là "The End" từ lâu rồi... nhưng bạn vẫn cm, ng # vẫn cm về vẫn đề đó thì tui vẫn nói thôi... tui trả lời cm ở trước là vì bạn nói "t đọc bản remax bên blog thì khác vs bên này về cây QVK nên vấn đề này t k muốn phải tranh cãi" cứ thích lấy bản remake ra để dọa... đến khi tui đưa dẫn chứng thì lại nói sao lắm mồm nay lắm mồm nọ... nếu bạn ko đuối lý thì bạn sẽ cãi đến cùng thôi... như cái giáp bạn đã thay đổi mà lại ko thừa nhận luận điểm ban đầu... (trước kia có thấy bạn nhắc đến bản remake trong cuộc thảo luận đâu, đến khi bạn Hbp89 nói thì bạn cũng như "bắt được vàng" đó thôi, nhưng ko đọc kỹ bản remake đến khi tôi nói thì nhìu chuyện, đàn bà này nọ...)

Có lẽ bạn là người chỉ biết chiến thắng, và chẳng bao giờ chấp nhận thất bại... vì nó rành rành như thế... đến khi đuối lý thì bảo tui nhiều chuyện như đàn bà... ngay cả tên nick của tui viết sai khá nhiều rồi... tôi có PC tôi nói lên quan điểm của mình... bạn lấy quyền gì mà cấm... Bạn có chửi thì chịu, tôi chẳng bao giờ chửi lại đâu... yên tâm mà chửi đi... và tôi cũng chẳng bao giờ "tự bóp dái mình" đâu...
hbq89 Email
2014/04/16 08:41
luanhk : "Bạn cứ nhìn Phong Nhiên, Phong Nhiên tiến bộ nhanh không kém HBQ chút nào, nhưng luyện cả năm trời vẫn không ăn đc Kiếm Vương, vẫn còn thua xa lắc, giờ luyện thêm cật lực 1 tuần nữa mà nếu nói đã vào hàng ngũ tuyệt, sánh ngang Kiếm Vương thì đâu có hợp lý. Hoa Liên cũng vậy, có khi còn mạnh hơn cả HBQ nữa". Chưa chắc là PN có thể tiến bộ nhanh như HBQ đâu bạn nhé. Bạn thấy Hoa Liên đánh được với tên đeo mặt nạ rồi nói Hoa Liên giờ mạnh hơn cả HBQ luôn chứ ko chịu công nhận sức mạnh của HBQ thì mình pó tay rồi. Hoa Liên bây giờ mạnh hơn HBQ, chắc bạn xem bản dịch troll ngày 1/4 đến giờ vẫn còn nhớ đúng ko? Hehe. Cái này đúng là lý sự cùn bạn càng nói càng dở đó. Đi qua xa rùi bạn à.
hbq89 Email
2014/04/16 08:34
@luanhk : Hehe. Mình đang nói năng lực hiện tại của HBQ chứ đâu có nói lúc mới dc truyền võ công của Quái Cái. Tất cả những dẫn chứng mình đưa ra là để chứng minh cho năng lực hiện tại của HBQ chứ đâu phải trc đây??? HBQ ko hơn nhiều các kỳ tài võ học khác? Trong truyện có đề cập đến ai có khả năng nhìn người khác ra chiêu thức là học dc ngay như HBQ ko? Có ai chỉ học vài ngày = người khác học vài năm như HBQ ko? Và tại sao TMTQ chỉ ưu ái nuông chiều 1 mình HBQ để cho các đệ tử khác ghen ghét?
luanhk Email
2014/04/16 08:06
@Dan_Bach_Phong: bên Blog truyện đã có chap mới rồi đó.
luanhk Email
2014/04/16 08:04
@HBQ89: Đúng là HBQ đc nhân công lực từ Quái Cái nhưng mà Hàn Bảo Quân hiện tại vẫn chưa phát huy đc hết tất cả, theo thời gian, bạn thấy HBQ tiến bộ từng bước đúng không. Khi Quái Cái mới truyền cho công lực, HBQ đánh ngang ngửa Tống Lợi, Sau đó tiến bộ hơn thì đánh bại đc Tử Chiêu, sau khi gặp tên áo đen thì thua thê thảm, và bây giờ thì chưa biết. Nêu như ngay từ đầu, HBQ đã vận dụng đc hết công lực của Quái Cái thì Quái Cái cũng chỉ ngang Tống Lợi? Vô lí đúng không. Muốn phát huy hết những j mà Quái Cái đã truyền cho, HBQ cần có thêm một thời gian nữa. Đúng là Hàn Bảo Quân tiến bộ nhanh nhưng cũng so với người thường thôi. Người thường tiến bộ 1, HBQ tiến bộ 10, nhưng những kỳ tài khác thì cũng tiến bộ 5 6 hoặc 7 chứ đâu có ít. Cho nên một bước tiến vào ngũ tuyệt thì theo mình không hợp lý. Bạn cứ nhìn Phong Nhiên, Phong Nhiên tiến bộ nhanh không kém HBQ chút nào, nhưng luyện cả năm trời vẫn không ăn đc Kiếm Vương, vẫn còn thua xa lắc, giờ luyện thêm cật lực 1 tuần nữa mà nếu nói đã vào hàng ngũ tuyệt, sánh ngang Kiếm Vương thì đâu có hợp lý. Hoa Liên cũng vậy, có khi còn mạnh hơn cả HBQ nữa, bạn HBQ89 nên nghĩ lại chô này. Mình rất thích Hàn Bảo Quân, như bạn, mình cũng đánh giá cao năng lực của cậu ta, nhưng không nên vi thế mà đánh giá thấp công lực cả đời của những bậc kỳ tài võ học khác.
Dan_Bach_Phong_0 Email
2014/04/16 06:34
Đọc cmt càng ngày càng chán. chẳng thấy ý kiến mới mà chỉ thấy toàn là đôi co xem ai thắng. toàn là những thiên tài về văn chương suy luận nội tâm nhân vật rất ghê.
Dan_Bach_Phong_0 Email
2014/04/16 06:31
sao chưa có chap mới thế này. lâu quá rùi anh admin ơi? hay tác giả chết cmnr nhưng chưa đưa tin thế.
hbq89 Email
2014/04/16 01:34
@luanhk : "Còn về câu hỏi của tui, nếu bạn đã nói như thế tức là bạn bảo rằng Kiếm Ma dùng vũ khí thường vẫn cự đc ngũ tuyệt đúng ko?" ui sao bạn lăn tăn chỗ này hoài vậy. Chán thật. Mình đã bảo KM có nhận sự hỗ trợ của BMLK nhưng sức mạnh của KM mới là yếu tố quyết định. Nếu KM phụ thuộc BMLK, dc BMLK hỗ trợ nhiều mới cầm cự dc 5 tuyệt vậy sao khi nhắc đến KM thì chính những người trực tiếp đối đầu với KM là 5 tuyệt ko ai nhắc đến??? Nếu BMLK là yếu tố chính thì phải dc đề cập chứ? Mình nói biết bao nhiêu lần rồi mà. Mình nói rõ ràng vậy bạn ko hiểu sao mà còn hỏi gì vậy? Có chỗ nào làm bạn khó hiểu à?
hbq89 Email
2014/04/16 01:21
Bạn cũng đoán Boss hiện tại là KM thì bạn nên nhìn vào HBQ hiện tại để đánh giá sức mạnh nhé. Bạn thấy khả năng học võ và thăng tiến võ công của HBQ như thế nào? Có vượt bậc so với tất cả những kẻ khác ko? Vậy trình độ võ công của KM năm xưa sẽ dậm chân tại chỗ qua ngần đó thời gian sao? Hay sẽ thăng tiến vượt bậc hơn nữa. Kẻ khác mạnh lên 1 thì Boss sẽ mạnh lên 10 chứ. Và chính vì lo sợ sự hợp tác của các thế lực khác nên Boss mới phái người tìm hậu duệ về để củng cố lực lượng đó bạn. Các tình tiết nó đã diễn ra rùi mà. Chap 402 remake Tống Lợi cũng có nói rồi. Bạn còn thắc mắc gì ở chỗ này nữa. Mình giải thích vậy đã thỏa đáng chưa bạn? hi hi
hbq89 Email
2014/04/16 01:06
@luanhk : "Sau này tiến vào Thần Địa, gặp người mạnh hơn thì không biết những người đó sẽ là top mấy nhỉ? Và sau nếu bây giờ mà trở về trung nguyên thì Dược Tiên, Bắc Hải băng Cung, Đao Đế, Nam Lâm Dã Thú Vương hay bất cứ nhân vật nào khác thì đều bị HBQ dẹp hết?" tất cả võ công cả đời Quái Cái đều truyền hết cho HBQ, và võ công của Quái Cái đã dc HBQ áp dụng nhiều nhất để đánh với các cao thủ thần địa trc khi gặp tên đeo mặt nạ. Tất cả chiêu thức của Quái Cái HBQ đều đánh dc và uy lực rất mạnh. Vậy có thể xem HBQ là hiện thân thay thế cho 1 tuyệt để sánh dc với các cao thủ này chưa? Ngoài ra còn rất nhiều loại võ công HBQ đã học được nữa. Bây giờ HBQ đã biết kết hợp vận dụng các loại võ công này 1 cách hợp lý rồi bạn ạ chứ ko còn như trc đâu. (các trận đánh với Tống Lợi, Tử Chiêu, Quảng Âm Minh, PN).
luanhk Email
2014/04/16 01:03
"có lẽ bạn quên rằng khi nhắc đến TMTQ khi xưa chinh phạt võ lâm còn có 2 vị tướng, 1 là Độc Cô Tiền Bối (người kia ko nhớ tên) giúp đỡ. gringrin. Ngoài ra còn có hội 4 tướng, hội này che mặt từng xuất hiện trong cuộc chạm trán của HBQ với Thiên Vân Đắc. Và ngoài ra còn có các môn phái của tà phái chứ đâu phải nhắc đến tà phái chỉ có HPB??? Khi xưa chinh phạt võ lâm suýt chút nữa TMTQ đã bại trận khi đối đầu với Tống Võ Môn" Đúng rồi, phe TMTQ còn có 2 ông tuyệt thế cao thủ hỗ trợ. Nhưng phe chính phái cũng đâu chỉ có ngũ tuyệt, còn có rất nhìu cao thủ khác như cha của Đồng thiết Cương, Tây Môn Khánh... Những người đó so với Độc Cô Tiền Bối thì chưa chắc đã thua nhé. Hội tướng số 4 chỉ đc thành lập sau khi Hắc Phong Bang gần như bị tiêu diệt cách đây 10 năm, không hề tham gia vào việc chinh phạt của TMTQ trước đây.. Còn về môn phái, khi mà TMTQ bắt đầu chinh phạt thì đoàn quân của ông ta chỉ có vài trăm người thôi bạn à, lúc đó thì bạn nghĩ chính phái có bao nhiu môn phái, còn tà phái chỉ là nô lệ của chính phái lúc đó thôi. Vài trăm người mà bây giờ chia đôi sơn hà với Chính Phái rồi đấy.
hbq89 Email
2014/04/16 00:58
@luanhk : "Về sức mạnh của TMTQ và KV thì mình vẫn nghĩ TMTQ nhỉnh hơn, tại vì một mình ông cân đc 5 tuyệt thì đâu có lí j lại yếu hơn KV" cho mình hỏi đây có phải là câu nói của bạn ko? HBQ = trình TMTQ và KV, phải, đây là câu mình đã nói rất lâu rồi và bị bạn ghim nói đến bây giờ. Có thể lúc đó mình nói câu này hơi sớm và bị bạn bắt chẹt nhưng đó là suy đoán của mình chứ mình đã nói chắc hay chưa? Bạn phản bác lại. Bảo trình HBQ còn xa lắm mới = HBQ, và HBQ còn thua xa tên bịt mặt huống chi là TMTQ, HBQ sẽ lại thua trc tên bịt mặt. Bạn háo thắng đến độ muốn đánh cá với mình nữa kia. Và bạn hãy nhìn vào diễn biến thực tế của truyện đi. Nếu bạn bảo HBQ kém TMTQ và KV nhưng khoảng cách ko xa mình còn chấp nhận chứ nói là kém khoảng cách xa thì mình ko đồng ý rồi. Bạn thích dựa vào câu nói của các nhân vật để đánh giá sức mạnh lắm đúng ko? Vậy giải thích cho mình câu HBQ nói chap 452 gần đây đi " TMTQ hay KV, chẳng phải tất cả đều bắt đầu từ trong đầu mà ra" . Câu này nghĩa là sao? Mình chưa hiểu lắm. HBQ hiện tại còn kém xa TMTQ và KV mà sao dám nói câu đó mà còn cười vậy bạn. Hay HBQ đang hoang tưởng và nhầm lẫn điều gì?
luanhk Email
2014/04/16 00:51
Còn về câu hỏi của tui, nếu bạn đã nói như thế tức là bạn bảo rằng Kiếm Ma dùng vũ khí thường vẫn cự đc ngũ tuyệt đúng ko?
luanhk Email
2014/04/16 00:48
Có một chút nhầm lẫn về chỗ TMTQ cân 5 tuyệt, câu này ý mình định nói rằng Phe Tà phá một mình TM mà vẫn cân đc phe Chính Phái của ngũ tuyệt. Còn chuyện mình bảo vhvylhx thôi tranh cãi vi tháy quangdanpro đã chửi bạn ấy hơi nhìu, trong khi tranh luận thì hai bên chưa hiểu đc ý nhau. Còn bạn Hbq89 ko hiểu rõ thì đứng phán linh tinh, nói thực là tôi rất căm ghét những ngươi thích nói móc, nói thẳng ra là khinh! Hi vọng bạn bỏ đc cái tật xấu đó nhé!
luanhk Email
2014/04/15 23:26
Nếu Boss Thần Địa là Kiếm Ma, hiện tại đang dùng vũ lực để trấn áp những tổng phía dưới, nếu những người đứng đầu nhưng tổng ấy mà ngang với TMTQ hay KV thì bạn có dám chắc Boss trụ nổi khi 2-3 ông liên thủ hay không? Khi mà bây giờ Boss đâu còn Bát đại kì bảo nữa. Nếu đã gọi là dùng vũ lực trấn áp thì sức mạnh phải hoàn toàn áp đảo, bạn mạnh 10 điểm thì bạn chỉ có thể trân áp những người mạnh tầm 4-5 điểm, ban có dám trấn áp những người 7-8 điểm ko. Nó hợp nhau đấm cho vỡ mặt bây giờ.
luanhk Email
2014/04/15 23:18
Nếu HBQ đã là cao thủ nằm trong top 4 giang hồ thì cả Hoa Liên, Phong Nhiên, và còn nhìu người khác cũng lọt vào cái ngưỡng sức mạnh đó. Sau này tiến vào Thần Địa, gặp người mạnh hơn thì không biết những người đó sẽ là top mấy nhỉ? Và sau nếu bây giờ mà trở về trung nguyên thì Dược Tiên, Bắc Hải băng Cung, Đao Đế, Nam Lâm Dã Thú Vương hay bất cứ nhân vật nào khác thì đều bị HBQ dẹp hết? Vậy hả bạn thích nói móc?
Phân trang 2/146 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X