Thông Báo Truyện
   


17 Sep.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1511}

Hiệp khách giang hồ [update chap 463, next is 464] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 463, next is 464] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 761, next is 762) Tiếng việt, tv
Bleach [update chap 597, next is 598] Tiếng Việt, TV
Toukyou Kushu [update chap 99, next is 100]
Genshiken [update chap 71]
Detective Conan - Conan Thám Tử Lừng Danh [Update chap 907, Next is 908] Tiếng Việt,tv
Shinigami no Ballad [Update Chap 11]
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 400, next is 401] Tiếng Việt, TV
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 85, next is 86]
Love Riron [update chap 24, next is 25] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
Bitagi - Anh chàng ngổ ng...
Zippy Ziggy chap 44
Hayate no Gotoku Chap 236
Phong Vân Chap 44
Tranh Vui Hàn Quốc Phần 2
Truyện cười 18+ phần 7
Bảng phong thần chap 17
ichigo 100% chap 129
A Town Where You Live Cha...
Fairy Tail Chap 10

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/09/16 19:52
quayphotri Email
2014/09/15 18:26
BẢO QUÂN đã dùng Bách Bộ Chấn Cước của Quái Cái đi thẳng một hơi qua Kỷ Huấn Thiên. còn lại mấy thằng canh cổng đang liều mạng xông lên.vậy là đã vượt qua được, chả có bác nào đoán trúng cả
luanhk Email
2014/09/15 16:36
có cháp mới rồi kìa mấy cha. Sau một hồi phá hủy thì cái đống đổ nát lại tự hồi phục và anh ấy lại bị vây vào giữa. Thần Công đã xuất hiện. Có thể sau này Thần Công sẽ giúp HBQ.coolcool
fanhiepkhach Email
2014/09/15 14:32
toàn đoán mò smokesmokesmoke
vhvylhx Email
2014/09/15 11:26
Thêm chi tiết nửa là sau khi đánh nhau vs HL thì kẻ đeo mặt nạ sẽ không bất ngờ nếu HBQ đánh với Kỷ Huấn Thiên... (có lẽ hắn đoán biết được đánh với KHT nên mới nói để xem hôm nay các ngươi có toàn mạng quay về không)... trong khi đó boss lại nói "hừ Đao Tôn đấu nhau với KHT... Đúng... Phải vậy chứ"... Nếu boss là kẻ đeo mặt nạ thì sẽ không bất ngờ như vậy rồi...
vhvylhx Email
2014/09/15 11:23
Ở chap 440 thì kẻ đeo mặt nạ có nói "không thể ngờ tới là chúng có tận hơn 2 bảo vật" (tui cũng thắc mắc là giao ước cần 4BDKB sao hắn nói 2)... rồi nói "rất đáng chờ đợi"... trong khi đó boss lại kề kiếm vào cổ Tạ Âm Mẫn khi nghi ngờ TÂM đứng sau vụ tập hợp số lượng lớn BDKB...
vhvylhx Email
2014/09/15 11:23
@lovelyno01: theo tôi kẻ đeo mặt nạ không phải là boss Thần Địa đâu... vì nhìn cái cách phản ứng là biết thôi...
vhvylhx Email
2014/09/15 10:19
@vesper1206: TMTQ và KV gặp HBQ ở chap 60... HBQ là đệ tử của TMTQ chưa đuọc 1 năm - Tứ công tử nói ở chap 52 (giờ được 1 năm chưa thì chưa biết @@)...
lovelyno01 Email
2014/09/15 08:37
thì ra thèng đeo mặt lạ là boss thần địa vãi chưởng tác giả mà sao boss thần ĐỊA LẠI có VC giống TMTC nhỉ ????
viyeu1999 Email
2014/09/14 21:36
Mấy thánh :HƯ bvk là hiệp ước tiền bác đại kì bảo. kiếm vương ,kiếm ma, tmtq là con cháu sau này thôi mấy thánh ạ. cứ đoán mò ai là Bảo Vân Kết. Đọc 432 lại đi. Boss thần địa nói hư BVK là hư hàng trăm năm trước . chã lẽ mấy lã quái ấy bất tử àkillkillkill
fanhiepkhach Email
2014/09/13 14:29
nhìn đi nhìn lại thấy thằng HBQ giống thằng boss thật nhỉ.theo em thấy chắc gì HBQ đã là đao tôn,lí do duy nhất chẳng qua là nó biết sai khiến cho HLĐ thôi.nếu vậy chẳng hóa ra TMTQ cũng là người của đao tông à.hồi trước em có nghe nói bác nào phán thần thánh là TMTQ và KV làm việc cho hoàng đế gì đó mà crycrycry.theo em không phải thằng tác giả làm cho các fan nhầm lẫn đâu mà chính mấy bác đọc không hiểu rồi vào phán cứ như đúng rồi nên mới gây nhầm lẫn thôi.fearfearfear
nhan.ng8x Email
2014/09/13 06:50
fanhiepkhach cu kheo dua. giao keo voi bvk da hon 100 nam.ma tmtq moi 80 hon. chac luc co giao keo than dia voi bvk thi tmtq am 20 tuoi va me tmtq chac moi sinh ra qua.vay tmtq chac la cai giong gi gi do roi ka ka.unikey bi hu ko go tieng viet duoc.
linhph Email
2014/09/12 23:37
nhiều bạn nhận định: Kiếm ma = Boss = Người đó, cá nhân mình nhận xét như sau:1. tác giả dùng từ "người đó" gây nhầm lẫn và tạo sự bí ẩn, bất ngờ. Đa phần từ "người đó" là dùng để ám chỉ kiếm ma.2. HBQ là con của kiếm ma và có ngoại hình rất giống cha3. kiếm ma và boss TD là 2 anh em ruột (có thể là song sinh nên ngoại hình rất giống nhau).4. phong nhiên và HBQ là anh em con chú con bác, HBQ giống bên nội, phong nhiên giống bên ngoại ^^5. kẻ đeo mặt nạ là đại đệ tử TMTQ, nhiều bạn nhận định là kiếm ma = cha HBQ (rất có khả năng) nhưng mình hi vọng không phải (Kiếm ma phải xấp xỉ ngũ tuyệt, Chiêu khinh công như 1 đặc trưng liên quan đến KM không thấy)
dunghoivisao Email
2014/09/12 19:29
TMTQ chắc ko phải BVK vì ông nói còn thua KV mà KV chắc j khủng bằng thằng kiếm tôn theo như dự đoán thì có thể năm xưa Bảo Vân Kết từng xách HLĐ quẩy trong thần địa thì chắc trình thằng đáy ko phải vừa
phuchoang Email
2014/09/12 14:55
Trong truyện có đoạn nói là giao kèo với Bảo Vân Kết từ trăm năm trước mà. TMTQ chắc là Bảo Vân Qủa, con trai BVK. Hai bố con KẾT QUẢ
fanhiepkhach Email
2014/09/12 14:39
không khéo Bảo Vân Kết khi xưa lại chính là thiên mã tướng quân ấy chứ.smokesmokesmokesmoke
dienvippro Email
2014/09/11 23:13
tac gia het y tuong,co gang day dua mai.that chu truyen khac mot tap bao nhieu tran chien,con truyen nay thi mot tinh tiet cung co toi may tap.mot tap duoc mot ti,nge ma nan
huynam Email
2014/09/10 10:35
Theo minh thi tiep dien truyen thi HBQ khong the vuot qua dc ki huan thien boi vi nhu kiem vuong da noi ki huan thien duoc than cong lam ra ma khong cao thu giang ho nao co the danh bai dc.ke ca kiem vuong cung da thu vai lan roi.len minh nhanh dinh tiep theo HBQ se dc moi vao than dia.
chi la gi0 Email
2014/09/09 23:18
lâu quá anger
vesper1206 Email
2014/09/09 15:21
Cho mình hỏi cháp nào nói đên đoạn TMTQ và KV gặp HBQ? và HBQ là đệ tử của TMTQ được bn năm? mình quên mắt rồi.^^
vesper1206 Email
2014/09/09 14:25
@vhvylhx:
tên nhân vật hàn bảo quân hay kiếm vương là do nguòi dịch phiên âm (mình không biết tiếng hàn nên ko biết đúng hay sai) còn việc phiên âm Einstein thành anhxtanh về bản chất là sai, vì tiếng quốc ngữ của mình về cơ bản bắt nguồn từ tiếng lating nên ko có chuyện phiên âm,cũng như việc phiên âm tên hay địa danh từ tiếng anh sang tiếng viết là sai, khác về bản chất so với tiếng hàn sang tiếng việt nhé. đấy là do sách hồi xưa phiên âm(theo cách đọc của tiếng việt) cho dễ nhớ, cái này thì đã có nhiều tranh cãi và thảo luận nên mình thấy gần như đã bỏ.
vhvylhx Email
2014/09/08 23:15
@vesper1206: phiên âm từ tiếng Hàn sang tiếng Việt cho là bạn nói đúng... nhưng người Việt cũng có nhiều chỗ phiên âm sai... như những tên "riêng" bằng ký tự la tinh thì vẫn giữ nguyên như vậy chứ không phải đổi thành tên Việt như người Việt mình (cái này là hồi thầy dạy đại học nói)... lấy ví dụ như tên nhà vật lý học nổi tiếng Anhxtanh có tên tiếng Anh là Einstein... thử hỏi nếu đọc tên tiếng Việt rồi đọc bài báo hay tài liệu tiếng Anh... bao nhiêu người nhận ra Einstein là Anhxtanh...?
Lấy ví dụ trường hợp mấy cầu thủ bóng đá... Ronaldo người mình đọc là Rô Nanh Đô... nhưng trên tất cả các bài báo hay trên trên mạng đều ghi là Ronaldo hết... tuơng tự những người khác cũng vậy... như thế mới đúng... đọc là một chuyện nhưng không được tự ý đổi tên người khác... trường hợp đa phần sách giáo khoa mình đã "tự ý" đổi tên phần lớn các nhà khoa học đó... tên tiếng Anh phiên âm ra tiếng Việt, rồi phiên âm lại nửa thì khác tên gốc tiếng Anh...?
phuchoang Email
2014/09/08 22:15
Mình cũng nghĩ KM không phải Boss. Có lẽ KM sau khi bị ngũ tuyệt đẩy lùi thì KM quay về thần địa và bị BOSS bây giờ giết. Khéo chính vì thế mà Boss bây giờ không được lòng các tổng khác. Tên bịt mặt thì có thể có quan hệ gì đó với KM và là đệ tử TMTQ. Còn TMTQ là con cháu dòng họ đao trong thần địa nên mới cầm HLĐ từ khi còn rất trẻ
nhan.ng8x Email
2014/09/08 20:26
lãng tử quỷ đưa ra một vấn đề mới là kiếm ma là một sản phẩm thất bại của thần địa, cái ý tưởng này hay đó chứ
langtuquy Email
2014/09/08 19:31
Theo ý kiến cá nhân của tôi thì Kiếm Ma không phải boss. Chúng ta để ý rằng Thần Địa sợ con rồng khạc lửa (Hỏa Long đao) hơn Bức Ma Lãnh Kiếm, vì trong lịch sử từng có chú vác Hỏa Long càn quét Thần Địa (theo trong hình thì có vẻ giống Thiên Mã, và tôi cũng không rõ có thắng hay không nhưng 1 trận náo nhiệt chắc là OK). Và bố Hàn Bảo Quân có thể là boss nhưng không phải Kiếm Ma, ngoài ra Thiên Mã và Kiếm Vương có liên quan rất lớn với Thần Địa. Theo tôi dự thì Kiếm Ma là 1 thử nghiệm thất bại của Thần Địa khi để lọt vào Trung Nguyên, bố Hàn Bảo Quân vi hành để bắt Kiếm Ma về Thần Địa. Sau đó ông gặp Thiên Mã, Kiếm Vươn,... tất nhiên là mẹ Hàn và thế là có thằng ku. Trong khi đó ở Trung Nguyên sau khi thấy sự lợi hại của Kiếm Ma thì bắt đầu truy sát ông, ông phải trở về Thần Địa và vì 1 lý do nào đó ông không thể mang Hàn theo cùng và tiếp theo là truyện của Hàn. Dự thế thôi, không biết đúng sai thế nào :v
phuchoang Email
2014/09/08 18:46
Trong truyện có nói "người đó" đã từng phong ấn MA LINH KIẾM. Nhưng KM sau khi bị ngũ tuyệt đánh thì Kiếm Vương đã đoạt được thanh MLK này về tay, nên thời điểm phong ấn là trước đó, khi KM về thần địa thì chắc chắn là về không rồi. Mà ở thần địa thì chả nhẽ KM thảm bại, thân tàn ma dại quay về mà vẫn đường đường chính chính lên làm Boss sao? lúc này trong tay không còn MLK và không lành lặn thì đâu dễ dàng thế khi ở thần địa có rất nhiều cao thủ. Còn 1 chi tiết về tên bịt mặt nữa, hắn chắc chắn là người đã từng có địa vị tại thần địa, và khi tại sao hắn lại đưa Lưu Tư Huynh đến thần địa và sai khiến được Lưu Tư? Liệu hắn có liên quan gì đến Kiếm Ma không?
nhan.ng8x Email
2014/09/08 16:19
vesper... truyện không có nói cha hbq nuôi hbq tới 10 tuổi,coi truyện suy luận ra thôi. đoạn hồi ức của hbq là lúc cậu ta còn là cậu bé chứ ko phải là đứa bé mới sinh ra đúng không nào.hình vẽ vậy mình đoán có thể là 10 tuổi." đoán có thể ko chính xác hoàn toàn" kiếm ma thì tàn sát võ lâm 20 năm về trước. làm phép cộng đơn giản là ta thấy được là nếu ông già hbq phát điên vào lúc thời gian câu ta hồi tưởng lại thì bây giờ hbq phải từ 27 28 29 30 tuổi rồi, chứ đâu phải 20 như bây giờ.cậu dồng ý ko. có ý kiến gì khác ko. theo mình thì lúc ông già hbq phát điên 20 năm về trước lúc đó ông ta chưa lấy gái trung nguyên mà đẻ ra hbq đâu. có thể là sau khi bi ngũ tuyệt trấn áp thì ông ta trở lại thành người bình thường và ko muốn dinh dáng tới giang hồ nua mới lấy vợ và đẻ ra ra hbq sau khi bi ngũ tuyệt trấn áp.còn lý do ông già hbq phát điên có thể là lúc đó ông ta tu luyện cái gọi là" thân thể bất tử" trong cái cuốn bí kíp mà bây giờ kiếm vương giao cho lưu tư cất giữ đó" tất nhiên đó chỉ là suy đoán từ bản thân tôi có thể nó sẽ ko đúng. còn bạn có ý kiến gì khác ko.
vesper1206 Email
2014/09/08 14:41
@nhan.ng8x
Trong truyện không có đoạn nào nói HBQ được cha nuôi tới năm 10 tuổi cả nhé. trong hồi ức của HBQ về cha (Xuất hiện trong truyện) chỉ có đoạn cha HBQ dạy HBQ kinh công (vì nếu mọi người biết thân phận của con thì con sẽ gặp nguy hiểm...)Mình đoán trước lời về TĐ kiếm ma đã truyền nội lực vào người HBQ để bảo vệ(lúc đó dù là 1 đứa bé nhưng cơ thể khác người thường) nên HBQ mới có thể trong lúc vô thức hập thụ nội lực người khác (có đoạn nói là hấp khí của TĐ)
còn mẹ HBQ mình chỉ đoán thôi, trước đây mình có phân tích về việc vì sao kiếm ma lại cuồng sát trên võ lâm (đoán vui, chém nhẹ : là Kiếm ma vào Trung nguyên gặp mẹ HBQ (thuộc chính phái...)và Chính phái là người gây ra cái chết cho mẹ HBQ nên KM mới nối điên vì với tu vi của mình sẽ không thể để BMLK khống chế (có đoạn Tống lợi nói trước khi về TĐ, boss(KM) đã niêm phong BMLK lại)
nhan.ng8x Email
2014/09/08 13:20
gửi vesper... nếu như bạn viết thì mẹ hbq chết lúc hbq vừa sinh ra rồi. vì kiếm ma phát điên 20 năm về trước, còn ông già hbq sống với hbq tới 10 tuổi lận. bạn đồng ý với y kiến này của mình ko.tính ra hbq có số thật tội nghiệp, và ông già hbq cũng thương con lắm gà trống nui con 10 năm lận. có lẽ 10 năm trước ông già hbq phải về thần địa đễ kế vị chức boss. cũng giống như phong nhiên và hbq lúc này là hai người kế thừa thần địa vậy đó. dạng dạng giống như thái tử vậy đó hj hj
vesper1206 Email
2014/09/08 11:15
Theo suy đoán trước đây của mình thì HBQ là con của kiếm ma và chắc chắn mẹ của HBQ đã chết (đây có thể là nguyên nhân mà kiếm ma cuồng sát trên võ lâm) Chứ còn dẫn chứng thì nhiều lắm (về kn Boss = kiếm Ma)
vesper1206 Email
2014/09/08 11:13
Luanhk:
Mấy cái tên Y chang heo gì đó là phiên âm của tiếng Hàn ra tiếng Anh mà, còn khi đặt tên thì Tác giả đặt theo ngôn ngữ HQ đấy chứ, chẳng qua mấy ông phiên dịch VN phiên âm ra tiếng Việt là hàn Bảo quân hay Kiếm vương gì đó.đó là phiên âm Hàn sang việt. ko có phiên âm việt sang Anh đâu nhé. Okie?
Phân trang 2/180 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X