Thông Báo Truyện
   

15 Nov.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1629}

Hiệp khách giang hồ [update chap 467, next is 468] Tiếng việt,tv, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 467, next is 468] Tiếng việt,tv Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 467 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 464 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 465 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 466 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 467 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Love Riron [update chap 29, next is 30] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
1/2 Prince [update chap 69A, next is 69B]
Witch Hunter - Thợ săn phù thủy [update chap 102, next is 103]
Kyou Kara Ore Wa - Cặp bài trùng [chap 219, next is 220]
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 410 tiếng Việt, next is 411] Tiếng Việt, TV
Long Phi Bất Bại [update chap 156, next is 157]
Vua trên biển - Coco Full Ahead[Update chap 181, next is 182]
Air gear [update chap 230, next is 231] - Truyện này hay :D
Bắc đẩu du hiệp [update chap 29, next is 30]
Tough - Miyazawa Kiichi [update chap 262, next is 263]
naruto chap 331
Cirque du freak chap 30
cross game tập 5 chương 3...
ichigo 100% chap 149
Poker King Chap 1
D.Gray-man chap 178
[a4v.manga]GTO shounan 14...
Ultimate Spider Man - Mar...
Thiên Thần Ác Quỷ Chap 40
Áo Giáp Vàng chap 8

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/11/14 22:29
hk_vechai Email
2014/10/31 10:04
Có quá nhiều chi tiết mập mờ, nhưng khả năng cao thì HBQ là con của Boss. Các cuộc đối thoại của địa thần và thiên thần các như cho thấy điều đó.
hk_vechai Email
2014/10/31 10:02
@ViYeu1999, có thể lắm chứ, lão già có thể sẽ đòi ra tay hạ độc HBQ không chừng, còn người đó kia thì cuối cùng đánh nhau chán mới ra xem. Chỉ có điều khó phán đoán HPB và chính phái sẽ đến tương trợ HBQ lúc nào, nói chung nếu Boss k phải là cha HBQ thì khả năng chém giết loạn xạ là có. Nên thiết nghĩ tác giả sẽ cho Boss là cha HBQ
tonystar2639
2014/10/31 08:22
lâu wá mà chưa có ai bùn ai giận tao giận vì mày chưa ra tập mới
tuanb15ktvn Email
2014/10/31 08:18
HBQ dc nhóm canh cửa dẫn vào thần địa nhưng lại bị tổng lợi cho 1 toán quân áo trắng ra chặn đánh ( nội dung chap 466) HẾT !!!!!!!!!!!
tuanb15ktvn Email
2014/10/31 08:15
da co chap 466
HiepKhachGH Email
2014/10/31 07:51
kiểu này lại fai đợi đến mùng 1 stupid
fanhiepkhach Email
2014/10/31 07:02
dit me admin
Kenji Email
2014/10/30 16:48
hi vọng là tác giả sống đủ thọ đễ viết hết truyện này....sweatsweat
viyeu1999 Email
2014/10/30 15:32
theo mình ngỷ Tạ âm mẫn xẽ giúp anh hàn vào thần địagrinvà sau này sẽ đi chung con đường vói anh Hàn
fanhiepkhach Email
2014/10/29 16:23
admin như shit.mấy tuần rồi mà không thấy cháp mới badbadbadbad
hk_vechai Email
2014/10/29 14:19
@fanhiepkhach, thằng này giống MNSD, fan con c@c
nhan.ng8x Email
2014/10/29 12:39
thằng fanhiepkhach mày làm ơn đừng vô diễn đàn này nữa ko có đóng góp gì mà bày đặt chê admin mày có giỏi thì tự kiếm truyện ra mà đọc đi mày nói.lúc trước mày nói mày coi truyện chữ hkgh rồi mà cần gì vô đây coi nữa, tao nhờ mày nói thần công ko phải là ngũ tuyệt rồi quỷ vong kiếm không phải là bát đại kì bảo , rồi kì bảo ji ji đó của mày là sợi dây xích mà .tao thấy mày giông keny sang lắm rồi đó thằng bệnh hoạn cố chấp
fanhiepkhach Email
2014/10/29 09:52
admin như shit.mấy tuần rồi mà không thấy cháp mới.
thuynhuochan Email
2014/10/28 15:54
xin các proo chỉ giáo cho em chap về Doanh Hùng Liễn? nhân vật này là thế nào mà điều khiển đk cả võ lâm chính - tà?
fanhiepkhach Email
2014/10/28 10:20
pác nói chuẩn vãi nhatle.zanzanzan
NhatLe Email
2014/10/27 21:56
vesper1206: Chuẩn Bác. Ngay từ đầu truyện khi HBQ đánh nhau vs người của Tống Võ môn, Tống Võ môn chủ Lưu Tán cũng nói ở TĐ ẩn chứa bí mật về THÂN THỂ BẤT TỬ mà. ko chỉ có vậy vs những thằng cha tử nhỏ đến già chỉ có ăn vs tập võ viêc sống lấu 100tuổ cũng đâu phải hiếm, Trương Tam Phong là 1 ví dụ cụ thể. Với mấy truyện kiếm hiệp kiểu này ko gì là ko thể. Chỉ cần Tác Giả thích là đc... hehe.
luanhk Email
2014/10/27 19:49
@utem: Tìm đọc lại đoạn mà HBQ và HL mới đến chỗ của Kiếm Vương, lúc đó có cả Phong Nhiên, đoạn đó có nói đến Bảo Vân Kết. Và có một cháp sau lúc Boss Thần Địa nói chuyện vói Tạ Âm Mẫn cũng nhắc đến giao kèo với Bảo Vân Kết.
cthanhqn91 Email
2014/10/27 19:37
stupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupid
utem Email
2014/10/27 18:06
cho hỏi tí, chap nói về BVK là chap nào @@ thấy các bác nói hoài mà ko nói chap làm ko tìm đc, nào là giao kết với BVK, nào là 100 năm tùm lum hết rồi nào là BVK là Đao Tôn ... cho xin số chap đi :)
vesper1206 Email
2014/10/27 15:23
Ai nói Bảo Vân Kết còn sống chắc là nghĩ ở TĐ có bí mật về trường sinh bất lão.^^ chứ tính theo nội dung câu chuyện cụ Bảo Vân Kết ít nhất cũng hơn 120 tuổi. chắc bát đại lỳ bảo cuối cũng là cây gậy mà BVK chống.gringrin
utem Email
2014/10/27 10:23
thấy hài hài sao ấy, theo tui thì KV chỉ mún thử tí với KHT thôi àh, chứ 1 mình KV xông vào TĐ làm gì ??? Lúc đó mà KV woc' KHT tan nát thì chắc bây giờ Thần Công đã tìm tòi chế tạo ra 1 cỗ máy khác lợi hại hơn òi :D Đem HBQ so với KV haha
cthanhqn91 Email
2014/10/27 06:57
chém killkill
hk_vechai Email
2014/10/26 19:41
@NhatLe bản giao kết này dẫn tới việc Thần Địa từ bỏ các thần vật đó bạn.
hk_vechai Email
2014/10/26 19:40
@NhatLe : mình k nhớ chap nào nhưng nhớ chi tiết : bản giao kết của Thần Địa tồn tại hơn 100 năm. Bản giao kết đó là với Bảo Vân Kết, nếu Bảo Vân Kết lúc đó 20t thì giờ ít nhất 120t, có lẽ nào.
nhungcao Email
2014/10/26 17:29
hic...hic...sao lau wa moi co chap moi vay.. doc thi hay nhung doi lau wa... em ghien truyen nay lau roi
puma.1102 Email
2014/10/26 16:56
có lẽ lúc đó HBQ cũng nhận ra sức của mình không thể qua được KHT nên chấp nhận kết hợp với HLD mới có thế phá hủy được KHT
puma.1102 Email
2014/10/26 16:53
khi đọc xong các cháp vừa rồi mình thấy HBQ hơn KV là có vẻ như HBQ nhân thấy điểm yếu của KHT. như minh đọc tháy HBQ hay bọn người thần đia đều nhác tới "ở dưới KHT" mà theo các chap mới đọc thi có vẻ như HBQ là người đầu tiện tấn công vào KHT từ dưới. chính HBQ cúng thừa nhận KHT là có máy mành nhất trên mặt đất và trên không mà khó có thể vượt qua được nên HBQ mới tấn công xuống dưới phá hủy từng phần KHT nhưng KHT lại có thể tụ tái tạo
puma.1102 Email
2014/10/26 16:45
Như ở cháp Quái cái dậy cảm nhân khí cho HBQ để đánh với Diệu yến, Quái cái có bảo là ko 1 người nào có thể cảm nhân khí xa như thế được khí biết Diệu yến có thể thấy đối thủ ở khoảng cách rất xa như vậy. Mình thấy Bát đại kỳ bảo có những khả nằng mà con người không thể đạt đến được. mà khả năng đó đã giúp HBQ vượt qua được KHT
puma.1102 Email
2014/10/26 16:39
thấy các bạn bình luận vui quá cho phép mình có chút góp ý. theo mình HBQ chưa thể đạt đến trình độ của TMTQ hay KV được. còn vì sao ma HBQ qua được KHT mà KV ko qua được đó là do Hỏa Long Đao
ToHuu2812 Email
2014/10/25 23:41
sub có phần không hay lắm. lúc chụp con rồng lữa xuống Hoa Long Đao để chữ Hủy Diệt thật to cho nó hoành tráng! chứ để chữ diệt tất cả đi hiền với kill damage to quá
Phân trang 2/188 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X