Thông Báo Truyện
   


16 Oct.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1547}

Hiệp khách giang hồ [update chap 465, next is 466] Tiếng việt, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 465, next is 466] Tiếng việt Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 465 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 464 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 465 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 405, next is 406] Tiếng việt, tv
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 90, next is 91]
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (update chap 426 next is 427)
Đầu Bếp Siêu Đẳng - Iron Wok Jan [update chap 97 tập 16]
Love Riron [update chap 27, next is 28] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
Tiểu Hòa Thượng [update chap 143, next is 144]
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 764, next is 765) Tiếng Việt, TV
Bleach [update chap 601, next is 602] Tiếng Việt, TV
Kyou Kara Ore Wa [chap 86, next is 87]
Diêm Đế Tập 35 - Phần 1
Mx0 chap 53
Ảo Long Vương Chap 25
One Piece chap 258
Rapunzel Chap 11
Thiên Giáng Hiền Thục Nam...
Mahou Sensei Negima chap ...
[Hài bựa] Cuộc chiến với ...
[V-Sky] School Rumble Cha...
Mar chap 12

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/10/15 21:59
quangdanpro Email
2014/10/18 00:38
hihi hình như luanhk nhầm chi tiết ấy hay sao ý....những điều mà t muốn nói thì HBQ98 đã nói gần hết mất rồi..hì..chẳng hiểu sao bạn nghĩ giống t thế nhỉ..hay là t vs bạn HBQ98 bất chấp hết yêu nhau đê hế hế gringrin...t chỉ nói thêm tí là ngay từ đầu truyện all fan của HKGH ai cũng biết HBQ là 1 kì tài võ học sinh ra là để luyện võ..những chiêu thức phải 3 4 năm ng ta mới lĩnh hội hết dc HBQ chỉ cần nhìn qua là học dc rồi...ngay trong vol 7 nhé bạn có thể đọc lại ngay....TMTQ đã nói:"trong ng hắn tiềm tàng 1 sức mạnh đáng sợ đến mức chúng ta khó có thể tưởng tượng nối..nếu hắn chuyên tâm khổ luyện đên nơi đến chốn thì chẳng mấy chốc sẽ thành tài...khi ấy hắn sẽ trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ và có thể thay đổi cả thế giới" trải qua bao trận tử chiến đối đầu không biết bao cao thủ thật sự HBQ mạnh lên theo từng chap mà t vs c hay all moji ng theo dõi đều nhìn thấy và thừa nhận..tới tận bây giờ khi BQ đã phá tan nát KHT(cố máy không ai vượt qua nối theo lời KV)làm cho cả đội trấn giữ thần địa khiếp sợ và nói lời cảm ơn BQ ĐÃ NƯƠNG TAY BẠN luanhk VẪN GIỮ Ý KIẾN LÀ DO CHƯA CÓ NHIỀU THỜI GIAN LUYỆN VÕ NÊN HBQ CHƯA THỂ NGANG HÀNG VS CÁC CAO THỦ ĐƯƠNG ĐẠI NHƯU KV HAY TMTQ mình không thể đồng ý dc...:)))))
hbq89 Email
2014/10/17 23:22
sorry các bạn vì nói nhiều quá nhưng vì tranh luận gây war nhiều người quá nên giờ phải chịu như thế này.
@vhvylhx : Có phải bạn đang muốn khơi lại tranh luận trc đây về việc bạn bảo HBQ ko phải con KM hay Boss mà là con cháu dòng họ Đao gì đó ko. Mình thì suy luận HBQ là con KM cũng là Boss hiện tại. Chap mới cho bạn chi tiết gì đắc ý àk? sao ko nói thẳng ra mà lại đi đá đểu vậy? bạn cho bik ý bạn thế nào để cùng nhau đàm đạo nhé. hehe gringrin
hbq89 Email
2014/10/17 23:01
Trong nhiều bộ phim kiếm hiệp và mô tuýp truyện thì đây là chuyện bình thường. Tre già măng mọc trường giang sóng sau xô sóng trc. Đâu nhất thiết phải giữ cái ý nghĩ rập khuông đệ tử thì ko dc phép hơn sư phụ để rồi bảo thủ giữ quan điểm riêng của mình. Với cả nếu áo đen thực sự là anh Đại có quen bik Hoàn Tổng thì mình nghĩ với 1 kẻ hoạt động ngầm lâu năm thì việc anh ấy có võ công ngang tầm sư phụ thực sự ko quá đáng hay phi logic tí nào. Ngoài ra với HBQ thì khả năng của anh ấy tăng vọt ngay trong lúc diễn ra trận đánh chứ ko cần phải trải qua thời gian quá dài như bạn nghĩ đâu. Điều này đã dc đội trưởng hộ tống của anh 3 Dân Bách Phong và Bạch Lợi Hương con Quái Cái thừa nhận đó. Ví dụ như sau trận đánh với Tử Chiêu, anh main lại nâng tầm võ công đánh Quãng Âm Minh cao thủ xếp 19 thần địa bầm dập mà ko tốn giọt mồ hôi. Thứ nữa time anh ấy hành tẩu giang hồ và thực sự chú tâm võ công tương đối ngắn. từ lúc trúng độc học dc võ Quái Cái mới ra dáng cao thủ đến nay chưa đến 100 ngày. Nếu ko thì độc phát chết cmn rùi ( lúc nói chuyện với KV thì có bảo độc chưa dc giải và Phong Nhiên nghe thấy còn muốn giết để chiếm Hoa Liên.). Như vậy đủ để chứng minh năng lực HBQ thăng tiến vượt cấp chưa? Mình nghĩ có khả năng anh ấy là siêu xayda. Hehe gringringrin
hbq89 Email
2014/10/17 22:48
@luanhk: bạn à. Ko phải mình muốn trù dập hay dc nước lấn tới gì nhưng ko bik là chi tiết " nếu là Đao Tôn, là người đồng sở hữu Hỏa Long Đao thì có thể vượt qua đc Kỷ Huấn Thiên" này nằm ở đâu vậy bạn? Mình đọc đi đọc lại truyện này cũng nhiều lần nhưng chưa dc thấy chi tiết này. Hay là mình ko để ý nên có thể bạn chỉ cho mình nó nằm chap nào dc ko nè? Thực sự trong lúc đấu khí với tên áo đen, tên này chuyên dùng khí công, HBQ đã nhuần nhuyễn TMTC nhưng cùng lúc hút 2 luồng khí khủng từ BVQDG và từ người tên áo đen thì trong nhất thời khó điều tiết cũng đúng nhưng như vậy đâu đã nói lên là tên áo đen trên cơ? Mình cũng đoán tên này là Đại Sư Huynh và giờ vẫn còn giữ ý kiến đó vì thực sự anh Đại vẫn còn là nhân tố bí ẩn. Nhưng tại sao đệ tử thì ko thể = hoặc hơn sư phụ???
luanhk Email
2014/10/17 22:30
@quangdanpro: ý kiến của bạn thì mình ghi nhận và mình cũng có ý kiến thế này. Trong truyện có chi tiết nói rằng" nếu là Đao Tôn, là người đồng sở hữu Hỏa Long Đao thì có thể vượt qua đc Kỷ Huấn Thiên", đương nhiên Đao Tôn có thể sử dụng skill nào đó từ Hỏa Long Đao mà có thể đó chính là khắc tinh của Kỷ Huấn Thiên, điều này lí giải tại sao ngay cả Kiếm Hoàng cũng không vượt qua đc Kỷ Huấn Thiên. Thứ hai, mình công nhận HBQ rất mạnh và mình cũng rất thích anh ấy nhưng mình không nghĩ rằng như vậy là ở ngang tầm với các đại cao thủ đương đại. Như bạn thấy, thời gian luyện tập của anh ấy đâu có nhìu như bạn nói, trải qua trận chiến thì đâu có giúp khả năng tăng vọt đc. Vừa rồi đối đầu với người đc cho là Đại Sư huynh, khá nhìu bạn cho rằng HBQ vân ở cửa dưới, miễn cưỡng thì cho la ngang cũng đc. Nhưng nên nhớ từ Đại Sư Huynh đến sư phụ vân còn khoảng cách sức mạnh đấy. Nên tớ mới nói, cứ chờ xem những diễn biến sau.
hbq89 Email
2014/10/17 22:29
Cả người mệt mỏi muốn đi ngủ nhưng nhìn cmt diễn đàn lại muốn góp gió chứ ko thể ngồi yên. Hehe. Minh chỉ xin nói thêm 1 chút về trận chiến của HBQ với KHT. Theo lẽ tự nhiên thì khi chiến với 1 đối thủ khó nhằn thì phải tìm sơ hở hoặc sử dụng lợi thế sức mạnh để thắng đối thủ = mọi giá. Cũng như lúc đầu HBQ phải thử nhiều cách để tìm điểm yếu của KHT. Nhưng KHT thực sự là cỗ máy hoàn hảo. Nếu ko thì ko khiến KV nản lòng. Ko bik khi KV đánh với KHT thì mức độ đến đâu nhưng với HBQ thì anh ấy chọn cách đánh kiểu dùng sức mạnh san bằng tất cả. Chính vì vậy mới làm cho mọi người ngạc nhiên. Nhờ vậy mới thấy rằng trc giờ chỉ có HBQ mới tiến vào sâu như vậy giữa thế trận của KHT. Bằng chứng? Tống Lợi và Thần Công đã nói vậy. Phong Nhiên và Tống Lợi là người của Thần Địa tất nhiên hiểu KHT ntn cũng ngạc nhiên khi bik KHT có khả năng tự hồi phục chứng tỏ HBQ là kẻ đầu tiên đánh KHT theo kiểu phá nát như vậy. Và đến lúc bọn lính canh ngưng KHT thì có thể thấy 1 điều : HBQ chưa thể thắng KHT khi ko có HLĐ nhưng KHT cũng ko thể đánh bại dc HBQ. KO thể dùng KHT diệt HBQ nên bọn lính canh mới ngưng lại và sử dụng kiếm trận hòng kết thúc sớm HBQ. Chứng tỏ ko hề có sự nương tay mà là thay đổi phương thức tấn công nhằm sớm tiêu diệt HBQ. đến đây xin dứt ý kiến này. Các bạn có thể tranh luận góp ý thêm cho xôm tụ.
vhvylhx Email
2014/10/17 21:01
dạo này mấy bạn tranh luận sôi nổi nhỷ... thôi mình cũng góp vui tí... :))

Thứ nhất... nói đến chi tiết đội trấn giữ (ĐTG) cho dừng KHT là bởi vì đội trấn giữ thấy HBQ "kiệt sức và bị tấn công liên tục"... nhưng HBQ "vẫn có thể chịu đựng"... nên ĐTG nghi ngờ HBQ không bị ảnh hưởng bởi khả năng của KHT... Nhưng theo tôi tình huống này KHT không phải là không ảnh hưởng đến HBQ mà là HBQ thuộc loại "trâu bò" nên chịu đựng tốt (có lẽ HBQ chịu đựng tốt hơn KV luôn @@)... Trước khi ĐTG cho dừng KHT thì Thần Công nói "Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là hắn có thể lật ngược tình thế"... Tóm lại ý đoạn này của tôi là: trước khi HBQ sử dụng HLĐ thì HBQ vẫn chưa vượt qua được KHT... Còn khi HBQ dùng HLĐ thì cả KHT + ĐTG đều không phải là đối thủ...

Thứ hai... có vẻ bạn hbq89 thích chi tiết HBQ sử dụng sức mạnh của HLĐ... thế bạn có để ý đến câu nói của HLĐ với HBQ không... "ta là một phần của Đao Tôn"...
quangdanpro Email
2014/10/17 20:31
lâu lắm diễn đàn chưa có gió và sau chap 465 thì cơn bão do HBQ98 vs luanhk đã chính thức đổ bộ xuống diễn đàn..trận chiến khong hồi kết và không ai nhường aigringringringrin cho mình góp tí gió nữa 2 bạn nhé hihi luanhk này chẳng pahri mình bênh HBQ 98 đâu nhưng làn này thật sự mình thấy bạn sai rõ ràng rồi....có thể tính chất bắc cầu khi kỉ huấn thiên làm trung tâm thì HBQ mạnh hơn KV là không đúng nhưng bạn à nghĩ kĩ lại thì ngay từ đâu cả TMTQ và KV đều nuôi dạy HBQ để sau này thống kĩnh võ lam trung nguyên sau đó HBQ học rất nhiều tuyệt thế võ công hút công lực của rất nhiều ng....lại dc truyền toàn bộ công lức của THIÊN HẠ NGŨ TUYỆT QUÁI CÁI trải qua bao trận chiến sinh tử để rèn luyện võ công cũng như kinh nghiệm chiến đấu..thật sự chả có lí do gì khi nói HBQ mạnh ngang KV hay TMTQ là ảo tưởng sức mạnh như bạn từng nói vs mình vsf HBQ98 cả..dĩ nhiên ai cũng có quan niệm riêng nhưng phải biết cháp nhận khi quan điểm của mình đã không còn đúng nữa bạn ạ.nói thẳng ra thì nếu bỏ HLD ra thì HBQ không vượt dc kỉ huấn thiên và không bằng KV nhưng HLD là 1 phần của đao tôn..hay chính là phần của HBQ..nếu thật sự HBQ kết hợp vs HLD như chap vừa rồi so về Sức mạnh có khi còn hơn cả KV ấy bạn ạ..và điều đó chắc không cần bàn cãi vì tất cả rành rành trước mắt bạn nhể :)))))) còn bạn vẫn bảo là đợi đợi xem thì chắc chả bao giờ tác giả cho HBQ đánh vs KV hay TMTQ cả để mà biết ai mạnh hơn hihi...
kaka_ac Email
2014/10/17 18:23
Cá nhân mình nhận thấy có tranh luận ko cần ngang thế. Đồng tình là tại một số thời điểm bạn đúng nhưng tại thời điểm khác sai thì tự thấy để nhận định lại chứ. Đọc truyện tranh luận ko cần thiết phải bảo thủ quá. Có chính kiến thì cứ giữ lại mọi thứ đều thay đổi được, tình tiết truyện biến đổi thì mới hay phải không mọi người.Đến thời điểm này hbq rất rất mạnh rồi. Bằng cách gì đi nữa thì anh ấy cũng đã vượt qua kht. Kết quả là như vậy.
luanhk Email
2014/10/17 11:30
@MeoRung: Dĩ nhiên hiện tại tui vẫn chưa cho rằng HBQ sánh ngang TMTQ và KV. Còn mấy ông nghĩ như vậy thì cứ như vậy thôi. Sau này sẽ rõ. pigpig
loiga1 Email
2014/10/16 23:27
chung nao moi co tiep chap 466 vay
MeoRung Email
2014/10/16 23:22
nếu HBQ ko kết hợp với HLĐ thì còn có k/n ko vượt qua đc. với cái tình hình giờ thì KV hay TMTQ cũng chưa chắc đã bằng HBQ nếu HBQ kết hợp với hỏa long chi bảo
MeoRung Email
2014/10/16 23:20
tên luank bảo thủ cãi chày cãi cối, HBQ đánh như vậy thì KHT làm đc cái gì, chả lẽ khi nó hoạt động thì phát ra nội lực hay hộ thân cường khí chống lại ah, HBQ hấp thụ con rồng lửa dồn lực đánh phát chí mạng làm KHT tan thành bụi cám cháy ra tro có mà tự phục hồi đc ah
hbq89 Email
2014/10/16 22:57
cảm giác thua xa thì nó xa quá mà thua vài bậc thì nó gần gần nhau thế nào ấy. Hahaha. Nếu để cho anh main nhà ta đánh với những người bạn nói chỉ để chứng minh cho mình và mọi người thấy trình của HBQ bây giờ thì có khi tác giả xuống lỗ mất. Tác giả cho những thông tin về chiến thắng của người này và thất bại của người kia thì bạn đủ hiểu rùi cần chi phải chờ nữa nè. Hay là KHT đánh với KV lại mạnh hơn KHT đánh với HBQ nhỉ? hì hì gringrin
luanhk Email
2014/10/16 22:47
Mình đã nói rõ ràng rồi. Có tranh luận nữa cũng ko có kết quả đâu. Thua vài bậc với thua xa thì khác j nhau vậy cha nội?? Ban nghĩ bây giờ đã ngang thì thì cứ cho là ngang. Nếu lỡ may mà sau này đọ sức với anh Nhị và anh Đại là phải dập hai anh ấy te tua rồi. gringrin. Mình thì vẫn cho rằng còn lâu lắm mới ngang đc. Cứ chờ xem nhé! Tranh cãi thì còn dài dài, sau này có diễn biến mới lại tiếp tục thôi. :))
hbq89 Email
2014/10/16 22:40
@luanhk : cái này ko phải suy luận, ko phải đoán mà là nhìn hình và đọc cái chữ thì ta bik dc bạn à. Mình hiểu vậy là viễn vông quá bá đạo à? Truyện viết ra như vậy thì mà bạn cứ lái theo cách khác để chứng tỏ cho cái quan điểm của mình. Như vậy là cố chấp đó bạn. Hehe. Và HBQ như bạn bảo từ chỗ tập luyện 10 ngày vẫn còn kém xa thì nay chỉ còn thua kém vài bậc thôi. Tất nhiên để có thể với Thần Địa thì HBQ vẫn còn phải mạnh hơn nữa chứ. một thời gian dài 100 chap? Này nhé nếu chỉ tính thời gian trong truyện thì thời gian HBQ hành tẩu giang hồ là bao lâu? thời gian 100 ngày kể từ ngày trúng độc học dc võ của Quái Cái, đến 10 luyện võ sau khi gặp tên áo đen trình của HBQ đã đến mức này thì còn phải cần thời gian dài nữa HBQ mới mạnh = 2 người này? Như vậy là mình cuồng HBQ hay bạn quá đề cao TMTQ và KV. vẫn biết đây là 2 đại cao thủ của chính tà mình ko có ý coi thường nhưng suy cho cùng đây là truyện với main là HBQ, có ai có dc khả năng nhìn là học dc võ công, nội công trâu lại còn có khả năng hút của người khác? Vậy thì tại sao HBQ phải cần thời gian dài nữa để = 2 người này??? ngay thời điểm này khi HBQ đánh thắng KHT đã xác cmn định rùi. Chính bạn còn ko tin HBQ có thể đánh thắng KHT bảo tác giả ảo tưởng sức mạnh thì nay cũng nên nhìn nhận lại thật khách quan chứ sao lại quay sang nói như vậy?? hehehe
luanhk Email
2014/10/16 22:13
@hbq89: =))Với cái kiểu suy luận và cách nghĩ của bạn thì mình không còn j để bàn nũa rồi. QUá bá đạo!
hbq89 Email
2014/10/16 21:58
@luanhk : ui trời. Truyện chữ việt viết rành rành ra vậy chứ có phải mình bịa đặt đâu nhỉ??? Nói như mình bịa ra gạt mọi người hay sao ấy. Nếu cảm thấy HBQ ko đáng để sử dụng KHT thì sao Thần Công phải tức giận nói là bọn lính ko tin vào khả năng KHT??? Và sau khi ngưng KHT thì lập tức dàn thế trận mạnh nhất Thần Địa. Thực lực HBQ đến đâu khi ko có HLD? đến mức bọn lính phải ngừng KHT đã từng đánh bại KV thôi chứ đến đâu ( vì mãi cho đến lúc ngưng KHT thì HBQ mới gọi HLD. Hehehe gringringrin
luanhk Email
2014/10/16 21:53
Bạn cho rằng HBQ hiện tại đã ở ngang tầm với TMTQ và KV, đó là suy nghi của bạn. OK thôi! Vậy từ lúc này trở về sau, HBQ sẽ luyện tập và ở trên hai người đó? Nếu có cãi nhau nữa cũng không mang lại kết quả. Mình vẫn giữ quan điểm rằng HBQ còn thua kém hai người này vài bậc nữa. Phải trải qua một thời gian dài nữa thì mới ngang đc. Hi vọng là 100 chap sau, HBQ đánh ngang hai người đó thì bạn đừng cho là bạn đúng nhé. Vì 100 cháp nhau có khi đã là vài năm rồi. Xét ở thời điểm này nhé! Còn bây giờ, không tranh luận với bạn vấn đề này nữa. Chúng ta đã tranh luân ngót nửa năm nay rồi. Thực sự thì tranh luận với bạn cũng khá là thú vị, mặc dù bất đồng quan điểm. :D
luanhk Email
2014/10/16 21:52
Bạn cho rằng HBQ hiện tại đã ở ngang tầm với TMTQ và KV, đó là suy nghi của bạn. OK thôi! Vậy từ lúc này trở về sau, HBQ sẽ luyện tập và ở trên hai người đó? Nếu có cãi nhau nữa cũng không mang lại kết quả. Mình vẫn giữ quan điểm rằng HBQ còn thua kém hai người này vài bậc nữa. Phải trải qua một thời gian dài nữa thì mới ngang đc. Hi vọng là 100 chap sau, HBQ đánh ngang hai người đó thì bạn vẫn cho là bạn đúng nhé. Vì 100 cháp nhau có khi đã là vài năm rồi. Xét ở thời điểm này nhé! Còn bây giờ, không tranh luận với bạn vấn đề này nữa. Chúng ta đã tranh luân ngót nửa năm nay rồi. Thực sự thì tranh luận với bạn cũng khá là thú vị, mặc dù bất đồng quan điểm. :D
luanhk Email
2014/10/16 21:47
@hbq89: " Đánh đến mức phải ngưng dùng Kỷ Huấn Thiên?" Câu này nghe có vẻ không đc thuận cho lắm. Theo mình thì bọn chúng thấy không cần dùng sức mạnh Kỷ Huấn Thiên nữa cũng có thể hạ đc HBQ cho nên mới ngưng lại. Làm j có chuyện hai bên đang đánh tay ngang mà lại bỏ đi vũ khí mạnh nhất của mình vì sợ đối thủ chứ? Thật là lạ! Còn về vấn đề thực lực, bạn nói như vậy có nghĩa là thực lực của HBQ bao gồm cả sức mạnh của Hỏa Long Đao? Vậy xin hỏi bạn nếu một ngày nào đó HBQ vô tình để rơi thanh đao đâu mất thì anh ấy sẽ ở mức nào? Cái đó là thực lực hay là j? Trước đây cũng đã có những tranh cãi về thực lực của Kiếm Ma, tương tự như lúc này đó bạn. Chính bạn cũng đã nói rằng Kiếm Ma nhờ sự hỗ trợ của BMLK mới có thể cầm cự đc với ngũ tuyệt đó thôi, nếu không có cây kiếm đó thì liệu Kiếm Ma có làm đc???
hbq89 Email
2014/10/16 21:30
@luanhk : vậy cho mình hỏi vì sao Thần Địa từng tự hào có KHT bất khả xâm phạm đến KV còn thất bại thì cớ gì phải ngưng KHT để dàn kiếm trận mạnh nhất Thần Địa? hehehe. Trả lời giúp mình với gringringrin
hbq89 Email
2014/10/16 21:22
@luanhk : bạn lại nói "Chỉ khi bọn canh gác không dùng đến Kỷ Huấn Thiên để tự bọn chúng đốc chiến thì HBQ mới đánh thắng đc. Tiếp theo nữa, lúc mà HBQ đánh xuống dưới là lúc Kỷ Huấn Thiên không chịu bất kì sự điều khiển nào, giống như một kẻ nằm im cho một kẻ đánh thì đâu có nói đc Kỷ Huấn Thiên đã thua? Còn nữa, hbq89 nói rằng HBQ sẽ dùng năng lực của mình mà ko cần ai giúp đỡ nhưng thực tế anh ấy đã dùng sức mạnh của Hỏa Long Đao chứ đâu phải của anh ấy nữa? Hàn Bảo Quân có thể vào đc Thần Địa nhưng nói đánh thắng Kỷ Huấn Thiên thì chưa phải đâu bạn. "
Cho hỏi khi bạn nói HBQ ko đánh thắng dc KHT mà phải nhờ 2,3 người giúp, sau có nói thêm Thần Công giúp thì có tính đến việc HBQ dc phép sử dụng HLD chưa vậy??? thấy bảo nếu HBQ thắng KHT thì bạn sẽ ko đọc nữa vì tác giả ảo tưởng sức mạnh. HDL là bảo vật anh ấy cầm từ đầu truyện, đã thu phục và làm chủ nhân nó thì tất nhiên phải sở hữu sức mạnh của HLD rồi. đây là võ công HBQ học dc từ HLD ( gần giống lúc đánh Tử Chiêu ) cũng như Tử Hào học võ từ 5 tinh giáo. HBQ đánh đến HKT ko thể tự tái tạo lại nữa mà bảo tại vì KHT nằm yên nên mới bại. Mình ko bắt bạn nhận sai nhưng có thể nhìn nhận khách quan chút dc ko?
luanhk Email
2014/10/16 21:17
Nếu như nhìn vào thế trân đó mà nói Kỷ Huấn Thiên không làm j đc Hàn Bảo Quân thì không còn j để bàn nữa rồi. gringrin.
hbq89 Email
2014/10/16 20:59
@luanhk: bạn bảo là "Như đã nói từ trước, bạn Hbq89 có nói là Hàn Bảo Quân sẽ đánh thắng đc Kỷ Huấn Thiên bằng năng lực chính anh ấy, còn mình thì phản đối chuyện đó. Đương nhiên đến bây giờ mình vẫn giữ quan điểm đó vì thực tế trận đánh này, HBQ vẫn lép vế so với Kỷ Huấn Thiên"
Quan điểm của bạn là vẫn nghĩ HBQ thực lực còn kém xa TMTQ và KV, thua xa những tuyệt khác, bị tên áo đen cho ăn hành hay quan điểm gì nè? vì trc đây tranh luận thấy bạn cãi rất gay gắt vấn đề này. đọc chap 464 có cho bạn thấy điều gì ko? HBQ thực tế so với KHT? Rõ ràng là bọn lính gác thấy KHT ko thể làm gì HBQ nên mới tạm ngừng KHT và triển khai trận đồ mà. KV từng thua KHT, HBQ thì đánh với KHT đến mức bọn lính phải ngưng KHT. Như vậy mà bảo là HBQ vẫn lép vế.Nhìn nhận khách quan chút đi bạn. Như vậy là bảo thủ cố chấp đó. hehe
hbq89 Email
2014/10/16 20:51
@luanhk : Vì thấy mấy chap trc mỗi khi ra chap bạn hay lên cmt rùi nói là HBQ chưa thắng thì sao phải xoắn nên tự nhiên nhớ đến thì nhắc thui àk. Hehe. Sau đây xinn dc đàm đạo chém gió thêm 1 chút nhé. Đã bảo là đọc đến đây đã hiểu mà sao cứ để mình dài dòng thế nhỉ? hihi
hbq89 Email
2014/10/16 20:48
@quangdanpro : hehe. dạo này mình cũng bận nhiều việc. nhân có chap mới và thấy bạn mới nổi máu chém gió lên thôi. hehehe. HBQ bây giờ đường đường mang danh nghĩa Đao Tôn mà phải bá rùi. gần cuối chap HBQ nói 1 câu mấy anh lính điều khiển KHT nghe có vẻ thấm. Ko bik sau này có đi theo ủng hộ anh ấy luôn ko nữa. Hehe gringrin
luanhk Email
2014/10/16 19:04
@thebaot:trong website của Nhật bạn không đọc đc đâu. Ở bên đó cái j cũng phải mua hết chứ ko free như VN đâu. Muốn đọc phải có tài khoản và phải có tiền đó bạn.
thebaot
2014/10/16 17:49
ai có link tiếng nhật ko ak? cho em vs. có biết chút chút tiếng nhật muốn tham khảo dịch thử
nguyentridang123 Email
2014/10/16 16:23
nói chung truyện này ngồi hóng là hay nhất chứ Tây Độc Âu Dương Tác Gỉa xuất bản nhiều tình tiết khó đở quá ^^
Phân trang 2/185 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X