Thông Báo Truyện
   


16 Oct.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1547}

Hiệp khách giang hồ [update chap 465, next is 466] Tiếng việt, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 465, next is 466] Tiếng việt Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 465 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 464 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 465 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 405, next is 406] Tiếng việt, tv
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [update chap 407, next is 408]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 90, next is 91]
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (update chap 426 next is 427)
Đầu Bếp Siêu Đẳng - Iron Wok Jan [update chap 97 tập 16]
Love Riron [update chap 27, next is 28] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
Tiểu Hòa Thượng [update chap 143, next is 144]
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 764, next is 765) Tiếng Việt, TV
Bleach [update chap 601, next is 602] Tiếng Việt, TV
Kyou Kara Ore Wa [chap 86, next is 87]
Thiên Thần Ác Quỷ Chap 59
kenichi chap 3
Thần Phong Anh Hùng chap ...
one piece chap 585
naruto chap 175
Gakuen Alice Chap 89
NANA chap 68
Fullmetal Alchemist chap ...
The Breaker chap 16
Karasu Chap 1A

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/10/15 21:59
levanphu1992 Email
2014/10/09 21:46
me truyen sao ma no lau ra vkl
heinz1
2014/10/05 14:09
@utem: không có ai là chủ nhân của BMLK cả, 1 nhân vật đã từng nói rằng " đây là thứ ma vật mà ngay cả người đó cũng không chế ngự được " chỉ có một bộ võ công đi kèm với BMLK giúp sử dụng nó mà ko bị tẩu hỏa nhập ma thôi :)
utem Email
2014/10/05 13:35
đấy là cái Bảo Giáp bạn ơi, Bức Ma Lãnh Kiếm vẫn chưa coi Hoa Liên là chủ nhân đâu... Con của Quái Cái cũng đc BMLK cho mượn sức mạnh nhưng cái kết ko có hậu :D Hiện giờ thì BMLK vẫn là hàng của Boss hehe
langtuquy Email
2014/10/05 12:53
@Khanhly158: Quên mất nữa là tôi cũng không có ý nói là đã tiêu diệt được Kiếm Ma, ý tôi là Ngũ Tuyệt hợp lực để tiêu diệt Kiếm Ma, nhưng theo cốt truyện thì chỉ đủ khả năng đẩy lùi.
langtuquy Email
2014/10/05 12:48
@Khanhly158: Bạn có thể xem lại chap 310 có nói về việc Đàm Hoa Liên là cháu gái Kiếm Vương. Chính vì khinh công của Phong Nhiên và Lưu tư huynh giống với Hàn Bảo Quân, mà cha Hàn dậy cho Hàn nên tôi mới khẳng định ông là người của Thần Địa. Thậm chí ông thuộc hàng đại cao thủ của Thần Địa, còn là boss thì tôi không dám khẳng định. @Utem: xem lại chap 436, bức ma lãnh kiếm (hay phục ma hooa linh kiếm) đã nói chuyện với Đàm Hoa Liên và chap 437 Đàm Hoa Liên chấp nhận lấy sức mạnh thì Hàn Bảo Quân nhảy ra đánh bay kiếm đi nhé.
heinz1
2014/10/04 17:43
:) tác giả đã quá khéo khi tạo ra chi tiết các cao thủ canh giữ KHT nghi ngờ khả năng của KHT từ đó quyết định sủ dụng võ công để đánh bại HBQ, vậy là HBQ có thể tiến vào thần địa mà ko cần phải đánh bại KHT. KHT vẫn là thứ mà ng phàm trần ko vượt quA được. Nếu để HBQ vượt qua đc KHT trong khi KV ko làm đc thì vô tình tác giả đã làm mất đi 1 tượng đài trong võ lâm rồi.
khanhly158 Email
2014/10/04 15:05
@langtuquy": Ngủ tuyệt không tiêu diệt được KM trong trận thư hùng đó đâu bạn nhé (chỉ là ngăn chặn lại được thôi, KM bị trọng thương nghiêm trong và quay về TĐ). Khinh công của Phong Nhiên y hệt như của HBQ và của Lưu Tư cũng thế (đây là chi tiết khá quan trọng bạn nhé, không có chap nào nói ĐHL là cháu ruột nhé)thời gian KM nổi loạn ở Trung Nguyên trùng hợp với số tuổi của ĐHL.
utem Email
2014/10/04 13:25
Bức Ma Lãnh Kiếm là hàng của boss Thần Địa nhé, Hoa Liên chỉ có Bá Vương Giáp thôi :D trích 1 chút: không đc bảo vật công nhận thì chỉ có thể sử dụng như 1 vũ khí tốt :)
fanhiepkhach Email
2014/10/03 18:46
lại phải đợi thêm vài tuần nữa rùi.
fanhiepkhach Email
2014/10/03 07:33
ukm....gringringrin
NgoiSaoHp Email
2014/10/03 00:25
đang n0i là nếu mà. bat đại kì bảo phải 2 phe mí hay. chứ cái đà này chẳng mấy mà đánh nhau mí boss
kaka_ac Email
2014/10/02 22:54
Truyện hay, chap nào cũng tuyệt, thấy càng tiến vào sâu thì thằng nào ở thần địa cũng thuộc loại tự phụ nghĩ mình là mạnh nhất, 1 chiêu kết thúc, kết quả lăn ra chết.
fanhiepkhach Email
2014/10/02 21:34
hóa lỏng đào,bức ma lãnh kiếm,hắn trương bảo ngọc,huyền vũ phá thiên cùng,bá vương quỷ diện giáp,truy hồn ngũ tinh giáo.6 món đều là của bạn bè thằng HBQ rồi,lấy gì mà chia làm 2 cha nội stupidstupidstupid
kopitt Email
2014/10/02 19:05
bao h moi co vhap465 the ae.
NgoiSaoHp Email
2014/10/02 18:13
nếu bát đại kì bảo đều xuất hiện ở thần địa vào lúc này thi sẽ ra sao nhỉ. Liệu chủ nhân của bát đại kì bảo có chia làm 2 phe đánh nhau k nhik bít lúc ấy kì bảo nào sẽ có uy lực mạnh nhất. hỏa long đao hay bức ma lãnh kiếm hay kì bảo thứ 8 chưa xuất hiên.sweat
fanhiepkhach Email
2014/10/02 14:00
hahaha
juve2222 Email
2014/10/02 12:44
ông quay ơi. người ta up facebook tối hôm qua rồi cha ơi. ở đây là up cuối cùng đó. ngồi đó mà póc tem tự sướng đi.
quayphotri Email
2014/10/02 11:29
lần thứ 4 mình lại là người poccteeemmmmmmmm
levanphu1992 Email
2014/10/02 10:44
chắc mai mới có 465 hả ta
nhan.ng8x Email
2014/10/02 08:33
dự là cháp 464 hbq hợp nhất hlđ thành siêu xayda và clear full map.
juve2222 Email
2014/10/02 07:37
thằng nào không xem thì biến. đừng tối ngày vào nói nhãm ( truyện bao nhiêu năm, coi từ thơi... tới đời con....rồi đọc mấy năm rồi... chưa hết) biến hết đi,để anh em ở đây người ta comment.
thangckhp Email
2014/10/02 02:27
HBQ đã kết hợp với hỏa long đao dự là chap sau sẽ tiến vào được thần địa
ANKUTEO
2014/10/01 21:30
caí truyện này được bO NHIÊU NĂM RỒI NHỈ
hbq89 Email
2014/10/01 20:32
Rất lâu rồi mới có dịp cmt trên diễn đàn. Chap mới quá là hấp dẫn ko uổng công chờ đợi. hehe. Quả đúng năng lực của HBQ đã thăng tiến kinh khủng đúng với dự đoán từ trc của mình. Ngay đến cả Tống Lợi và Thần Công cũng ko ngờ HBQ có thể tiến vào sâu như vậy giữa thế trận bao vây của KHT. Ko bik trc đây KV đánh với KHT mức độ và quy mô như thế nào nhưng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tống Lợi, TAM và Thần Công thì có thể đoán trc giờ chỉ có HBQ dùng cách phá hủy để vượt qua KHT và tiến vào sâu như vậy. Quan trọng hơn là dùng chính sức mạnh của mình mà ko cần sự trợ giúp hay 1 cách thức mưu mẹo gì để đánh vào kẽ hở của KHT (nói đúng hơn KHT ko có kẽ hở). Mình ko hiểu tiếng hàn nhưng nhìn đoạn cuối hình như mấy tên lính gác đã tạm ngưng KHT để thiết lập trận đồ đấu với HBQ. HBQ thì có vẻ đang chuẩn bị kết hợp với HLĐ để chiến. Hehe. Các cao thủ đâu hết rùi. Cùng bàn luận cho sôi nổi nào. Dạo này thấy ít cmt hẳn. Hì hìgringrin
galang1090 Email
2014/10/01 16:43
nhin hinh ma doc chu chang hieu cry
MeoRung Email
2014/10/01 15:16
364 nhin hinh thoi ma hay qua
thanhtran Email
2014/10/01 15:13
Truyện này nó dài quá nhỉ đọc hoài mà vẫn chưa ra hết đợi chờ là đau khổ mà
fanhiepkhach Email
2014/10/01 15:11
eo đọc thì biến killkillkill
shena Email
2014/10/01 13:25
1 chap có vài trang. hic
quayphotri Email
2014/10/01 10:17
ta lại là người poooteeeeeeeeeeeeem
Phân trang 4/185 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X