Thông Báo Truyện
   

30 Apr.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1822}

Hiệp khách giang hồ [478 TV, next is 479], Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [478 TV, next is 479] Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 478 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 477 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 476 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 475 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 474 - TV- link nhanh
Hiệp khách giang hồ Chap 473 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 472 - link nhanh - TV(đã fix)
Hiệp khách giang hồ Chap 471 - link nhanh - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 470 - link nhanh - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 469 - link nhanh - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 468 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 467 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 466 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 465 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 464 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 393 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 390 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 389 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 388 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 387 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 386 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 385 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 384 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 383 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 382 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 381 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 380 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 379 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 378 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 377 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 376 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 375 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 374 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 373 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 372 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 371 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 370 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 369 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 368 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 367 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 366 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 365 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 364 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 363 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 362 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 361 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 360 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 359 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 358 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 357 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 356 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 355 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 354 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 353 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 352 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 351 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 350 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 349 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 348 - Tieng viet
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 347
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 346
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 345
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 344
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 343
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 342
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 341
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 340
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 339
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 338
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 337
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 336
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 335
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 334
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 333
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 332
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 331
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 330
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 329
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 328
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 327
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 326
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 325
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 324
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 323
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 322
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 321
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 320
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 319
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 318
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 317
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 316
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 315
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 314
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 313
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 312
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 311
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 310
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 309
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 308
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 307
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 306
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 305
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 304
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 303
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 302
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 301
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 300
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 299
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 298
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 297
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 296
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 295
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 294
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 293
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 292
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 291
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 290
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 289
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 288
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 287
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 286
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 285
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 284
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 283
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 282
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 281
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 280
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 279
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 278
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 277
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 276
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 275
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 274
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 273
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 272
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 271
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 270
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 269
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 268
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 267
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 266
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 265
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 264
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 263
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 262
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 261
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 260
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 259
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 258
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 257
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 256
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 255
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 254
Hiệp khách giang hồ Chap 253
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 1

Hiệp khách giang hồ Vol 70 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 69 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 68 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 67 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 66 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 65 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 64 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 63 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 62 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 61 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 60 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 59 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 58 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 57 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 56 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 55 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 54 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 53 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 52 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 51 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 50 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 49 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 48 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 47 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 46 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 45 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 44 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 43 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 42 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 41 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 40 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 39 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 38 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 37 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 36 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 35 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 34 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 33 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 32 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 31 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 30 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 29 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 28 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 27 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 26 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 25 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 24 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 23 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 22 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 21 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 20 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 19 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 18 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 17 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 16 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 15 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 14 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 13 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 12 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 11 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 10 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 9 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 8 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 7 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 6 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 5 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 4 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 3 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 2 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 1 - Tieng vietBài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Xác sống - The Walking Dead (update chap 76 next chap 77)
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [update chap 430 TV, next 431]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [Chap 116.1 Phần đặc biệt, next 117]
One piece - Đảo Hải Tặc [Update One Piece Party chap 2B, next 785]
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [Chap 432 TV , next is 433]
Long Phi Bất Bại [End phần 1, Chap 103 phần 2, next 104]
Hunter x Hunter (update chap 151, 350 next 351) Tiếng việt, TV - Link nhanh
Bleach [update chap 624 TV next is 625] - Link nhanh
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (update chap 438 TV, next 439)
Thần kiếm Takeru chap 23
mar chap 29
Happy World Chap 36
Inu Yasha - Khuyển dạ xoa...
mar chap 81
[Anime] Phim Naruto Shipp...
Bleach Chap 9
Black Jack - Bác sĩ quái ...
[V-Sky] Kimi no Iru Machi...
Freezing chap 38

Sửa lần cuối ducph Sửa vào2015/04/30 00:57
luanhk Email
2014/10/21 21:06
@Hbq89: HBQ ko đánh bại Kỷ Huấn Thiên mà đánh bại nhóm canh giữ Kỷ Huấn Thiên thôi.
hbq89 Email
2014/10/21 21:05
@luanhk : uhm thế từ nay có xem tiếp truyện ko hay bỏ ko bao giờ xem nữa thế? HBQ đánh bại KHT rồi kìa? Hahaha gringringrin
luanhk Email
2014/10/21 20:36
=))@Hbq89: Tôi sợ rồi. Với bác thì tôi đầu hàng. Tôi chỉ đồng tình với những người đồng quan điểm thôi. Thực sự là sợ tranh luận với bác nữa rồi. Giờ có nói thế nào bác cũng lôi ra đc lý do để nói nên thôi. Cứ cho là bây giờ HBQ đã ngang với TMTQ nhé! Từ giờ trở đi anh ấy sẽ mạnh hơn TMTQ nhé! Hehe.
hbq89 Email
2014/10/21 20:04
@luanhk : thấy bảo là ko tranh luận với mình nữa chờ diễn biến tiếp theo cơ mà. giờ vẫn còn muốn tranh luận à? nay có người trùng khớp với ý bé nên thích chí cmt tiếp mà ko chờ nữa à. Hehe. Ai là người nói mình bảo thủ cố chấp nhỉ? Cho hỏi đến thời điểm này còn ai bảo mình bảo thủ cố chấp ko nhỉ? Bạn thấy bùn cười à? Bị nói động đến nên ra xù lông nhím ra để tự vệ à? Hum trc mình có nhiều câu hỏi bạn chưa trả lời mà lảng sang chuyện khác rồi bảo chờ những chap sau. Nay sao hỏi ngược lại thế. Mình sẽ trả lời chứ ko lảng tránh như bạn đâu. Nhưng đói quá đi ăn cái đã. Hehe
luanhk Email
2014/10/21 18:08
Nếu so với Lục Đại Thần Long thì HBQ mạnh hơn nhìu. Các đệ tử của TMTQ cũng trội hơn bọn này nhìu. Trình của Hàn thì chắc bem đc Tạ Âm Mẫn rồi nhỉ?
NhatLe Email
2014/10/21 17:42
mình thấy ngồi cùng mâm vs nhau có thể xếp như sau mong ae đùng gạch đá_____Top đại cao thủ: TMTQ, Ngũ Tuyệt, Tứ ĐẠi Thiên vương (trù đông lãnh vì mới đổi chủ), BOSS TĐ, Bảo Vân Kết (chưa rõ sống chết)_____TOP 2: 6 đệ tử TMTQ,ĐHL,Phong Nhiên, Lục Đại long thần, 7 người đứng đầu 7 Tổng còn lại của TĐ, Tống Lợi, Tạ Âm Mẫn._____TOP sau xin phép đc xếp Huyết Lôi, Diệu Yến, Tử Hào, Chủ Đông Lãnh... Mình chỉ cho rằng HBQ chỉ ngang vs mấy huynh đệ của mình và Lục Đại long thần của CHính Phái (nếu có hơn thì chỉ NHỈNH hơn 1 chút thôi chứ ko áp đảo hoàn toàn đc) còn ae nào cho rằng HBQ bá đạo đến mức ngang ngửa vs TMTQ hay KV và sắp sửa ko có đối thù thì mình cũng đàng chịu
vesper1206 Email
2014/10/21 13:14
sao toàn bị báo spam thế này
vesper1206 Email
2014/10/21 11:56
ó mỗi việc anh HBQ nhà ta tung skill đao người hợp nhất mà diễn đàn sôi nổi hẳn nhỉ? Theo ý kiến cá nhân nhé:
anh hàn hiện nay rất là bá rồi nhưng chưa thể(sau này thì có thể) ngồi chung mâm với KV hay TMTQ được. Vì sao:
1.Ta thấy anh Hàn rất nhiều tuyệt chiêu nhưng chưa thuần.hơn nữa nhưng tuyệt chiêu anh hàn có đều xếp dưới 2 loại võ công của KV và TMTQ đang dùng.(mặc dù anh hàn có biết cả 2 loại này nhưng để đạt tới cảnh giới cao nhất thì chưa thể)cho nên những võ công này anh hàn dùng để hù những người khác thì được còn tuyệt đỉnh như 2 người kia thì chắc chắn là không.
2. Xét về nội lực anh Hàn có hút được 1 số người (ko ăn thua lắm) hai là được quái cái truyền cho nhưng thử hỏi TMTQ cúng có tuyệt chiêu hút nội lực. hơn nữa quái cái so với TMTQ và KV thì cũng chưa bằng.
luanhk Email
2014/10/21 09:39
@NhatLe, langtuquy: Hai bạn nói rất hợp ý mình. zanzan@Phuchoang: Thực ra thì cuộc tranh luận của mình và hbq89 cũng đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Kể từ chap mà HBQ sau 10 ngày tập luyện, cậu ấy đã cho rằng Hàn Bảo Quân đã ngang với TMTQ. Mình thì phản đối cái suy nghĩ ấy vì Hàn Bảo Quân đâu phải SonGoKu. Mình cảm thấy nếu cho Hàn Bảo Quân quá bá vào lúc này thì truyện sẽ nhạt đi. Sau này còn tiến vào Thần Địa, mình nghĩ HBQ sẽ còn tiến bộ nhìu hơn nữa cơ mà.
fanhiepkhach Email
2014/10/21 09:36
nguy hiem wa smokesmokesmoke
langtuquy Email
2014/10/20 23:10
@hbq89: Ok! Bạn phân tích rất chính xác. Mình chỉ phân vân diễn biến cuộc chiến giữa Kiếm Vương vs Kỷ Huấn Thiên như thế nào? Âm mưu Thần Địa ra làm sao? Kiếm Vương, Thiên Mã Tướng Quân và Dược Tiên có âm mưu hay dự định gì với Thần Địa? Cuộc đời bố mẹ Đàm và Hàn ra sao??? Vì đó mình chưa muốn thấy Hàn quá bá đạo đến thời điểm này. Theo mình nghĩ còn sẽ xuất hiện 1 cha bá đạo có thể khiển 8 đại kì bảo mới chuẩn men question
phuchoang Email
2014/10/20 22:56
luanhk và hbq89 tham gia sôi nổi thế, theo tôi nghĩ thì ai cũng có ý đúng cả thôi, chỉ là dự đoán nên không chắc ai đúng ai sai được. Nói HBQ mạnh hơn TMTQ hay KV cũng có thể đúng cũng có thể không, vì thứ nhất là HBQ có cơ duyên gặp gỡ và học hỏi võ công của tất cả các cao thủ, các bang phái, ngoài biết TMTC của TMTQ, còn TBKP, Băng bạch thần chưởng, Tử hạ thần công... lại được 1 trong 5 ngũ tuyệt là QC truyền nội công cho. Ví dụ như nếu HBQ dùng TBKP để đấu với KV thì thua chặt, nhưng HBQ còn có rất nhiều thứ võ công khác và toàn là những võ công thượng thừa, cùng với nội công thâm hậu và Hỏa Long Đao thì cũng chưa thể biết được ai thắng ai thua đâu. Còn chi tiết HBQ dùng HLD vượt qua được KHT thì cũng chưa chắc thắng được KV, vì TC làm ra KHT, mà thần công thì đã quá hiểu võ công của tất cả các bang phái ở Trung Nguyên, đặc biệt là KV và TMTQ, thế nên khi làm KHT thì tất nhiên việc đầu tiên là TC phải nghĩ đến việc khắc chế 2 thứ võ công này, phải hiểu võ công hơn nhau đôi khi không phải chiêu thức mà là nó khắc chế lẫn nhau. Nhưng với HBQ thì khác, người mà TC không thể ngờ tới và sẽ giống như KM năm xưa đã làm thay đổi suy nghĩ của TC vậy.
NhatLe Email
2014/10/20 21:39
chả hiểu các Bạc lấy cái suy luận LOGIC ở đâu ra mà áp dụng vào đây ko biết. Cái gì thì mình ko giám chắc nhưng việc so sánh HBQ vs TMTQ hay KV trong lúc này có vẻ quá khập khiễng.... Nếu như 10 năm nữa hay 20 năm nữa so sánh như vậy thì tạm chấp nhận đc... mình thử lấy ví dụ ntn: giờ thiên hạ chia 3 thế lực cứ coi như là cân bằng nhau đi (trù thế lực ít đc nhức tới + tứ đại thiên vương) Mỗi bên có 1 ngườ đứng đầu cả về võ công và tầm ảnh hưởng tới cục diện võ lâm. mà như các bạn nói Tà Phái có TMTQ + 1 HBQ qua bá đạo như vậy thì các thế lực kia lấy gì ra để đối đầu vs tà Phái, Lấy gì ra mà chơi...=> ông tác giả chẳng ngu gì mà cho nhân vật của mình quá bá đạo ngay từ khi còn rất tre như vậy để mấy nữa việc tìm ra đối thú cho nhân vật đó cũng khó dẫn đến chuyện mất kích tính, mất hay đi
kaka_ac Email
2014/10/20 11:05
Không tử tế được mà cứ cố nói giọng tử tế làm gì nhỉ angeranger
fanhiepkhach Email
2014/10/20 10:50
anh đã nói là thằng luanhk nguy hiểm lắm mà lị.anh em đọc comment của nó cứ xem như là cho sua lỗ không đi,hơi đâu bình luận tranh cãi chi cho mệt thế.gringringringringringrinsmokesmokesmoke
luanhk Email
2014/10/20 08:59
@Hbq89: Tôi thì lại thấy bạn mới có vẻ như thế đó. Rất nhìu chi tiết mà bạn suy luận nó cực kì ngô nghê với mục đích nâng cao sức mạnh cho nv HBQ của bạn. Ở diễn đàn này, đã có rất nhìu người nói bạn độc đoán, bảo thủ, cố chấp chứ chưa có ai nói tôi như vậy ngoài bạn đâu nhé.Tranh luận với bạn đi từ chỗ thú vị đến chỗ buồn cười. Nếu bạn nói tôi cố chấp thì bạn giải thích cái chỗ đó đi. Tôi chỉ muốn hỏi bạn một câu thôi. Bạn cho rằng HBQ bây giờ đang mạnh ở mức nào và còn thua những ai trong truyện này? Kể cả những top cao thủ chưa xuất hiện?
nhan.ng8x Email
2014/10/20 06:32
nói nhiếu làm gì thuic75 chất hàn bảo quân qua được kht là vì hợp nhất đao và mượn sức mạnh them từ hlđ chứ neu71 dùng chính nội công không của hbq và kinh nghiệm chien51 đấu thì ko qua được. cái này so giữ kv và hbq và tmtq cũng kì khôi khập khioen64 quá. giông như đem võ sư 7 đang ra mà thi đấu cờ vua vậy đó.
hbq89 Email
2014/10/20 01:29
@luanhk : bình luận tranh cãi đôi khi có thể bộc lộ dc phần nào tính cách của con người. Cái này mình cảm thấy đúng quá. Xin lỗi cho mình dc nói thẳng. tranh luận với bạn khá lâu, đọc cmt có thể thấy dc bạn là người khá cố chấp, có cái tôi lớn lại rất ngang tàng. Cái gì theo suy nghĩ của bạn là đúng thì bằng mọi cách bạn cũng phải bắt nó đúng mặc dù sự việc đã rõ ràng ngay trc mắt. Ai tâng bốc, khen ngợi bạn hay, đúng thì cám ơn, ra chiều hả hê, sung sướng. Người nào nói ko đúng ý bạn thì lại dùng mọi lý lẽ để cãi lại. Mình thấy tính cách này hơi giống " quân tử kiếm " Nhạc Bất Quần. Hehehe. Ngay đến ông tác giả lỡ tay sáng tác truyện ko như suy nghĩ và ý muốn của bạn cũng bị bạn nói là tự tay bóp dái. Mình thấy bạn thật là vãi tè. Đọc truyện giải trí thôi mà có cần phải như vậy ko? Ông ta khiến cho hàng triệu người hằng tháng phải chờ đợi chỉ để đọc 2 chap truyện. Bạn nói ông ấy ảo tưởng sức mạnh, tự tay bóp dái nhưng bạn đã thành công dc như ông ấy chưa? Việc sáng tác truyện và sắp xếp tình huống tiếp theo đã nằm sẵn trong đầu ông ấy chứ ko phải trong đầu bạn, nếu ko thix bạn có quyền ko đọc như đã hứa và tự nghĩ tự viết ra 1 hướng khác theo ý bạn. Hehehe. Sự thật mất lòng mình hay nói thẳng bùn thì chịu vì bạn bùn cũng đâu làm gì dc mình. Hehehe
hbq89 Email
2014/10/20 01:00
hum nay cày đêm tranh thủ chém gió 1 chút.
@langtuquy : bạn nói là ko ai tường tận rõ ràng thực ra KV có chiến hết mình với KHT ko? Ý bạn là vậy đúng ko nè. Mình đưa ra 1 số dẫn chứng để cùng thảo luận nhé. Thần Công là người duy nhất trong ngũ tuyệt ko bik võ công. nhưng tất nhiên ông ấy phải có sự am hiểu rất rõ về võ công. Bằng chứng là ông ấy đã tạo ra KHT trấn giữ cánh cửa ra vào Thần Địa. Đâu phải ngẫu nhiên may mắn mà ông lại dc liệt vào ngũ tuyệt sánh ngang hàng với 4 người kia. Ngoài ra Thần Công còn là bạn thân thiết của KV và Quái Cái từ khi còn trẻ (xem chap KV nói chuyện với Thần Công lần 2 sẽ rõ). Vậy thì Thần Công phải am tường võ công của KV đến chân tơ kẽ tóc chứ. KV thách đấu KHT là sự việc lớn, Thần Công lại là người trực tiếp sáng tạo ra KHT ko lý nào ko xem, mà đã xem KV đánh thì ko thể ko tường tận như bạn nói rùi. Vậy tại sao Thần Công lại dám khẳng định KHT là cỗ máy từng đánh bại KV? Nên nhớ Thần Công từng đề nghị KV thử đánh lại với KHT nhưng KV đã từ chối đấy bạn à. Còn việc diễn biến nhanh chậm mình xin nói chung luôn với bạn luanhk trong cmt sau nhé
luanhk Email
2014/10/19 22:42
Sở dĩ vì sao tôi nói Đao Tôn là người sở hữu skill nào đó để có thể vượt qua đc Kỷ Huấn Thiên vì đơn giản thôi. Nếu như một số bạn nghĩ HBQ vượt qua vì sức mạnh thì tôi nghĩ từ đây về sau sẽ còn rất nhìu người mạnh hơn Hàn Bảo Quân, chẳng lẽ mới đến lúc này mà HBQ đã gần mạnh nhất truyện? Quá vô lí. Nếu những người đó đều mạnh hơn Bảo Quân thì họ đều có thể dùng sức mạnh để vượt qua Kỷ Huấn Thiên. Thế thì cái cỗ máy đc mệnh danh là Đệ Nhất Thiên Hạ ấy còn tồn tại để làm cái quái j??? Vậy là tác giả đang tự tay bóp dái chứ nhỉ?
luanhk Email
2014/10/19 22:34
@fanhiepkhach: Đối với chú thì anh chỉ coi chú như cục cứt trôi sông thôi à. Chú là một trong những thành phần có thể nói là không biết cái đúng sai phải trái, nói ngang nói nói càng. Anh ko chấp nhé! Hết
langtuquy Email
2014/10/19 20:05
@hbq89: Tôi đâu có nói là không ai chứng kiến đâu? Tôi chỉ nói là không ai tường tận rõ ràng việc Kiếm Vương vs Kỷ Huấn Thiên thôi. Còn việc Tạ Âm Mẫn, Thần Công hay Tống Lợi có chứng kiến hay không thì tôi cũng không thể chắc chắn, bởi vì Kiếm Vương thủ ở cửa Thần Địa quá lâu rồi nên trận chiến này cũng không rõ diễn ra khi nào và diễn biến ra sao. Nên tôi nói tất cả đều là suy đoán. Mình cũng nghĩ là Hàn Bảo Quân đã rất mạnh nhưng chưa thể đạt độ bá, nhất là nếu Hàn quá bá thì chuyện từ đây diễn biến sẽ rất nhanh, đây có lẽ là điều hoàn toàn không mong muốn của tác giả unhappy
Một điều nữa là mọi người nên lưu ý đến lối viết của các tác giả tiểu thuyết kiếm hiệp. Đa phần đều có lối chung là khi phân tích về một nhân vật nào đó thì thường nêu những bá đạo của nhân vật trong hoàn cảnh nào đó, nhưng khi PK nhau thì lại khác hoàn toàn sweat
hk_vechai Email
2014/10/19 14:04
Các chap tới dự là : lão già ra ngăn cản, lão ta đang ủng hộ Phong Nhiên, HBQ vào thì giấc mơ cảu lão ta tan tành, lão định hạ độc HBQ thì Tạ Âm Mẫn ra tay cản phá, đánh nhau loạn xạ 1 hồi thị Boss xuất hiện :))
hk_vechai Email
2014/10/19 14:00
Có 1 điều là dù tên áo đen kia có là đệ tử hay không thì nội lực không thể bằng TMTQ được. Xem lại 1 số chap đầu thì biết rõ uy lực của TMTQ từ lời nói, như ông ta đủ sức làm ly nước trong tay thành mây khói chẳng hạn. Có thể nói nội công của TMTQ phát ra như HBQ + HLĐ mới sánh bằng. Có 1 điều các b cần chú ý là k phải lúc nào sư phụ cũng giỏi hơn đệ tử. Hết.
vhvylhx Email
2014/10/19 12:14
thôi... chào tạm biệt tất cả ae... chắc từ nay mình off dài dài... nên không trao đổi vs ae được nửa... bye all... hi vọng khi trở lại vài người trên này còn nhớ... love
fanhiepkhach Email
2014/10/19 09:51
thằng luanhk còn nguy hiểm hơn cả bọn IS đấy.anh em cẩn thận không thì nó quăng lựu đạn đấy.gringringrin
fanhiepkhach Email
2014/10/19 09:49
anh ủng hộ chú hbq89 .gringringrin
hbq89 Email
2014/10/19 00:14
@luanhk : vãi thật. Bạn ko đào bới ra nói tùm lum thì mình tranh luận làm gì? skill gì khắc tinh gì của KHT? rồi chuyện bắc cầu HBQ ngang sư phụ thì đánh te tua nhị, đại sư huynh??? Bạn ko nói, ko cự cãi thì mình tranh luận làm gì? Nói như mình thix gây war với bạn hay sao ấy. Hehehe
hbq89 Email
2014/10/19 00:09
@to all : chỉ xin nói thêm 1 chút xíu. Mình hoàn toàn ko có ý nghĩ ai nghĩ giống mình thì dc còn ai nghĩ khác thì nhảy vào nói để phải nghe theo mình. Các bạn có quan điểm riêng mình tôn trọng. cmt của mình có thể đúng hoặc sai. Nói ra chỉ để mọi người cùng bàn luận trao đổi cho vui thôi. Hehe
luanhk Email
2014/10/19 00:05
@Hbq89: Làm sao mình có thể hiểu đc trong khi những suy luận của bạn hoàn toàn không thuyết phục đc mình chứ. Cho nên mình đã bảo là hãy chờ đến những chap sau thôi, nói như vậy mà bạn còn thích tranh luận nữa thì bó tay rồi.
Phân trang 4/188 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X
Fshare