Thông Báo Truyện
   


17 Sep.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1514}

Hiệp khách giang hồ [update chap 463, next is 464] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 463, next is 464] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV


Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/09/16 19:52
_Zeus_ Email
2014/09/04 15:04
mình nghĩ người phá được Kỷ Huấn Thiên chỷ có Phích Lịch Tử . Mình chỉ suy đoán vậy thôi nha , đứng có ném đá smokesmokesmokesmoke
nhan.ng8x Email
2014/09/04 14:12
đại đệ tử tmtq có vẻ trên cơ hoàng tổng nhỉ.có khi nào đại để tử tmtq trước kia là người thần địa giả danh đến trung nguyên xin làm đệ tử tmtq ko ta.và lẽ nào đại đệ tử tmtq và boss thần địa hiện tại là anh em cùng dòng họ.vì cái mục dích là thân thế bất tử để thành bá chủ xâm chiếm trung nguyên chăng.và kiếm ma 20 năm về trước cũng là đại để tử tmtq vì vậy nên ông ta đang giấu thân phận để đợi ngày tạo phản cùng hoàng tổng.nhớ có cháp nói là "trong người hbq có mang dòng máu của tên ngốc ấy".
duc090990 Email
2014/09/04 12:55
tao là tao nghi lắm, có lẽ nào chủ thần địa chính là ...................................Kiếm Vương
quayphotri Email
2014/09/04 10:56
thế nào BQ cũng sài chiêu Bắc băng thần chưởng. đóng băng lại là nó hết cục cựa. kaka
tuanb15ktvn Email
2014/09/04 10:19
ở gần cuối chap lúc anh HBQ tung 1 cước thấy có cái bù long bị văng ra, có lẽ máy sắp hư rồi killkillkillkillkill
zaihamchoi_tn Email
2014/09/04 08:43
sao chap này lâu dịch ra tiếng việt vậy nhỉ?
Bách Email
2014/09/04 07:48
Tán thành ý kiến của c12club và NhatLe . sau chiêu đạp chân ( có lẽ là Thiên Ma quân hoàng bộ Hoặc Bách Bộ Chấn Cước của Quái Cái ) sẽ là một loạt skill dc anh Hàn tung ra nhưng chắc cũng chẳng phá dc KHT . Mà thấy mấy chú canh cổng cứ đạp chân là điều khiển dc KHT . cứ như chúng ta đang xài điện thoại cảm ứng vậy . Chắc là nhờ vậy mà sau này người ta mới phát minh ra màn hình cảm ứng smokesmoke
NhatLe Email
2014/09/03 18:39
c12club: Bạn nói chuẩn CMNL. TMTQ, Kiếm Vương, Phong Nhien, Liên Hoa, HT, Quái Cái.... hay bất cứ 1 PRO nào trong cái truyện này đi nữa cũng chẳng ai nghĩ đc giống như HBQ, ko biết quá thông minh hay thông minh quá hóa gà mà anh cầm ĐAO nhưng đôi khi vẫn dùng KIẾM CHIÊU như thương, Biết đâu 1 lúc nào đó anh lại cầm đao rồi ném vào mặt đối thủ như 1 ám khí hay như 1 mũi tên, Cái mà HBQ thường sử dụng đảm bảo 1 ko PRO nào nghĩ đến nó chứ đừng nói là sử dụng như anh cả. MÌnh đoán để vượt qua Kỉ Huấn THiên này có lẽ anh sẽ dùng 1 loạt SKILL ko giống ai, thuộc đầy đủ các trường phái võ học ..... THần Công, người chế tạo ra cái máy này có lẽ cũng nghĩ như Phích Lịch Tử luôn tin răng ko 1 ai đc truyền thụ võ công của cả chính, tà cũng như trung gian cả, Nên ko chú ý đề phòng thủ những người như vậy. Quan điểm này cũng dễ lý giải vì sao Kiếm Vương PRO như vậy mà bao nhiêu nằm qua ko tài nào vượt qua đc KHT
luanhk Email
2014/09/03 14:13
Theo mình biết thì cái tên Trường Bạch Sơn Bắc hay Sơn Nam là của Trung Quốc. Còn nếu như tên của các nhân vật thì sao nó ko lấy tên cho nó thuần Hàn như là Kim Jong Pac, Chơi Xong Giông, Y Chang Heo mà lại lấy mấy cái tên này nhỉ?
vesper1206 Email
2014/09/03 14:05
mà trên facebook của hiệp khách có ảnh 6 tên đệ tử của TMTQ đấy mọi người. có lẽ như mình đoán. đệ tử thứ 1 chắc là thuộc dạng "nằm vùng" từ rất lâu rồi. he2
vesper1206 Email
2014/09/03 14:00
@vhvylhx: @ luanhk
Về quả dịch với phiên âm thì giải thích như bạn là chưa chuẩn nhé. "...Cùng một tên nhưng nếu dịch từ tiếng Trung sang Việt rồi sang Anh lại khác với từ Trung sang Anh..." cái này càng không chính xác. tất cả tên hay địa danh hàn quốc hay trung quốc đều phiên âm được ra tiếng việt hay tiếng anh. vì bộ chữ của các ngôn ngữ này khác nhau. tiếng trung hay hàn là dùng chữ tượng hình, tiếng anh là bộ chữ la tinh (a, b, c...) tiếng việt nam cũng băt nguồn từ đó nhưng sáng tạo thêm dấu. nên tên của người việt nam khi phiên âm sang tiếng anh không thay đổi gì chỉ bỏ bớt giấu. vì dụ Thành Long là tên của 1 dv trung quốc đã phiên âm sang tiếng việt. jacky chan là từ tiếng trung phiên âm sang tiếng anh chứ không phải từ tiếng việt(Thành Lòng) phiên âm sang tiếng anh(Jacky chan) tương tự chính phái là tiếng hàn phiên âm sang tiếng việt, jongpa là tiếng hàn sang tiếng anh. còn vì sao tiếng hàn phiên âm giống tiếng trung vì tiếng hàn bắt nguồn từ tiếng trung quốc nên giống nhau (như kiểu chữ nôm của vn ta giống tiếng hán)
luanhk Email
2014/09/03 10:00
@Quayphotri: Cái này chứng tỏ là ông tác giả này đã có cốt truyện từ trước rồi chứ ko phải bọn làm game nó bịa đâu, biết đâu có khi sau này Hoa Liên tàn phá võ lâm cũng nên. @ck12club: Cái ông áo đen này nhìn vậy chứ tầm 50 thôi chứ chưa già mấy đâu, tại để râu ria nhìu quá nên nhìn già đó mà. TMTQ giờ cũng gần 80 rồi.
c12club Email
2014/09/03 08:50
luanhk ơi! ko đọc mà ko có bình luận nữa thì mất vui đấy. cứ đọc đi. dù sao đi nữa suy luận ko phải là ko có cơ sở mà. miễn sao đừng quá như tên kiagrin. Có một điều lạ là đại đệ tử của thiên mã tướng quân nhìn già vậy? có khi già bằng ông ấy cũng lên. ít nhất phải phong độ chút nhìn trẻ chút chứ. đằng này nhìn già vậy thành ra chờ tiếng việt mới biết họ nói những gì.
c12club Email
2014/09/03 08:47
@kakatrung3647: (cách phá trận "máy xay sinh tố" nè ! theo mình suy luận thì :ko dùng nội lực chắc chắn sẽ hóa giải ! vì máy này làm ra để khống chế cao thủ ! càng dùng nội công và võ thuật cao cường càng ko qua đc ! chính Kiếm vương là 1 vd ông thuộc hàng vô vi trí khôn thì khỏi bàn nhưng vẫn ko qua đc ! vậy chắc chắn tập sau sẽ nhu vậy ! ai cá độ ko ? inbox cho mình)Ông Gà ơi!Kỷ Huấn Viên là gì??? Ông đọc kỹ lại coi. Nó được điều khiển từ chính những người thần địa. Bản thân nó là một rào cản, dù ko dùng nội lực, nhưng bên kia họ điều khiển thì vượt qua kiểu gì. Thêm nữa, khi họ ko điều khiển đạp chân phải cũng tự nó cản trở mà. Vậy lên đọc lại đi nhé. Quan được nó chỉ có cách phá nó mà thôi. chứ ko dùng nội lực thì ko qua được. KV cũng chỉ là KV mà thôi, mỗi thời một khác đấy. Ngày trước kiếm vương ko vượt qua được, nhưng theo thời gian lớp trẻ sẽ tìm được cách vượt qua. Bạn lên nhớ HBQ ko theo một trường phái võ thuật nào, bất kể ai ra chiêu thức đều học được cả. Còn KV và TMTQ, HT đi nữa mỗi người đều theo một võ học riêng, ko ai giống ai. Còn HBQ thì học được tất cả, miễn là người ấy ra đòn một lần. Trước khi suy luận lên có một chỗ dựa nhé. Còn ko thì cứ đọc lập luận của mọi người. Tôi thấy bạn nói ra buồn cười quá lên trả lời cho bạn. Suy luận thì có cơ sở chút còn có cái để bảo vệ. nói linh tinh mệt lắm đấy.
quayphotri Email
2014/09/03 07:06
zanluanhk: thì nó chứ ai nữa mà đoán. Nó là Đại tử của TMTQ. Nhưng bạn thấy điều này lạ ko, tác giả vẽ ra truyện đến đâu thì được cập nhật liên tục nhưng lại có hình của đệ tử của TMTQ từ trước rồi. Quái lạ
hpbhoi2004 Email
2014/09/02 18:42
thiên ma hoàn quân bộ.chiếu của tam công tử.
luanhk Email
2014/09/02 16:22
Ừ. Nếu mà ảnh đánh thắng đc Kỉ Huấn Thiên thì mình ko đọc nữa. gringrin. Mà đã vượt qua đâu, sao phải xoắn.
quangdanpro Email
2014/09/02 16:11
@luanhk:dạo này t bận thi quá nên k có thời gian lên diễn đàn chém gió cùng anh em :))) khi luanhk thấy HBQ bước qua KHT luanhk có thấy kích thích không..bạn từng nói vs mình nếu BQ mà vượt qua dk KHT thì bạn k đọc truyện này nữa vì ảo tưởng sức mạnh..h bạn thấy thế làogringringrin
luanhk Email
2014/09/01 22:35
@Quayphotri: theo bạn ông này là ai vậy? Mình thấy Cái ông mang mặt nạ này có cái đầu tóc ngắn, bộ râu rậm, lại có cả cái khăn bịt trên đầu, giống y chang cái ông trong hình 6 đại đệ tử của TMTQ.
luanhk Email
2014/09/01 22:32
@Khuongconghai: Tôi ko thích tranh luận với bạn nên thôi cứ cho là vậy nhé. Rồi sẽ có lúc giải quyết được vấn đề.
khuongconghai Email
2014/09/01 21:19
Theo tôi nghĩ thì Tên bịt mặt đó không thể hơn Hoàn Tổng đâu Luanhk ah.Một người như Hoàn Tổng chắc chắn phải có âm mưu gì đó nên biết nhiều chuyện nhưng lại tỏ ra không biết gì.Người đứng đầu một tổng thì không đơn giản như bạn nghĩ và không thể thua tên bịt mặt về trình độ võ công.Theo tôi nghĩ HT cũng đang chờ một cuộc thay đổi ở thần địa.
HKGH_Sould Email
2014/09/01 21:15
Theo mình nghĩ thì đó có lẽ là Đao Tôn khi xưa,(chắc có ae với boss nên nhìn hao hao giống).Cuộc nc với Hoàng Tôn tuy ko biết nghĩa nhưng có thể thấy 2 ng họ đã từng quen biết lâu(có thể nói là bạn bè).Thêm một điễm nữa là ông ấy ở trong TĐ lâu vậy mà PN ko hề biết đến sự tồn tại của ông ấy cũng như cái hang động nằm trong phạm vi địa bàn của PN.Mình xin đoán thêm một điều nữa có thể đó là cha của HBQ(em chỉ đoán bừa có gì đừng phan gạch em)!
quayphotri Email
2014/09/01 21:07
có cả ảnh của 6 thằng đệ tử của TMTQ nữa chứ. Vãi
quayphotri Email
2014/09/01 21:02
kaka. chap này đã biết thằng đeo mặt nạ là ai rồi.Phen này sẽ có nhiều thằng phải nhục mặt, cầm đầu là thằng HBQ89
nhan.ng8x Email
2014/09/01 21:01
hj hj nhớ sai rồi boss thần địa tóc dài cột búi ông áo đen này tóc ngằn.vậy có thể suy luận ra là đại đệ từ tmtq éo phải boss thần địa hiện tại ùi, còn đai đệ tử có phải là kiếm ma năm xưa hay không thì chưa đủ chứng cớ suy luận.
nhan.ng8x Email
2014/09/01 20:54
nét vẽ ông mặt nạ sao cũng giống giống boss thần địa và bố hbq quá.có lẽ nào...
nhan.ng8x Email
2014/09/01 20:41
ông đeo mặt nạ chắc là đại đệ tử tmtq rồi. vì o cháp 462 mấy trang đấu thấy đầu tóc và dáng vẻ giống hình trên mạng về đại đệ tử tmtq đó mấy bạn.vào gu gồ đánh "thiên mã tướng quân và lục đại đệ tử - Forums Dzogame " có tấm hình đại đệ từ tóc đỏ dựng đứng thấy giông tên áo đen lúc bỏ mặt nạ ra quá.
kakatrung3647 Email
2014/09/01 19:29
cách phá trận "máy xay sinh tố" nè ! theo mình suy luận thì :ko dùng nội lực chắc chắn sẽ hóa giải ! vì máy này làm ra để khống chế cao thủ ! càng dùng nội công và võ thuật cao cường càng ko qua đc ! chính Kiếm vương là 1 vd ông thuộc hàng vô vi trí khôn thì khỏi bàn nhưng vẫn ko qua đc ! vậy chắc chắn tập sau sẽ nhu vậy ! ai cá độ ko ? inbox cho mình
luanhk Email
2014/09/01 12:16
@khuongconghai: ok, tôi nói kẻ áo đen này có vẻ mạnh hơn hoàn tổng, ho đã đánh nhau đâu mà biết. Nếu tôi đoán sai thì tôi sẽ thừa nhận. Vấn đề là nhìn cái hình vẽ đó cung ko nói đc là kẻ áo đen là tay sai hay dưới quyền hoàn tông đâu bạn à.
maiyeu1999 Email
2014/09/01 11:45
ông đeo mặt nạ giống cha hàn báo quân quá. anh em ruột thịt cũa kiếm tổng rồi.kha kha. đừng có suy diễn kiếm ma là cha cũa hbq nữa nhégrin
Phân trang 4/180 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X