Thông Báo Truyện
   


17 Jul.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1455}

Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The Land
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Detective Conan - Conan Thám Tử Lừng Danh [Update chap 901+902, Next is 903] Tiếng Việt,tv
Yakitate!! Japan - Vua bánh mì [update chap 156, next is 157]
Toukyou Kushu [update chap 50, next is 51]
Love Riron [update chap 7-8, next is 9] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ [update chap 26, next is 27]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 78, next is 79]
Black God [update chap 104, next is 105]
Ashita no Joe - Thiết Quyền Lãng Tử [update chap 48, next is 49]
The Walking Dead (update chap 52, next is 53)
Ichiban Ushiro no Dai Maou [update chap 37, next is 38]
[Anime] Xem Phim Naruto S...
Gakuen Alice Chap 128
Yu-Gi-Oh ! GX Chap 12

Elfen Lied Chap 55
Happy World Chap 53
Yumerio Patissiere chap 1
Kekkaishi chap 3
Angel densetsu chap 58
Kekkaishi chap 172
shaman king Vua Pháp Thuậ...

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/07/16 19:05
hbq89 Email
2014/07/06 10:17
Đọc cmt từ trên xuống chỉ thấy toàn là bạn nghĩ. Bạn tự đặt ra tình huống này tình huống nọ theo suy nghĩ của bạn. Bởi cho nên mình mới bảo đọc truyện kiếm hiệp chứ có phải trinh thám conan đâu mà vắt óc suy nghĩ cho nhức đầu vậy bạn??? Hehehe. Chỉ cần đọc, cảm nhận và xâu chuỗi diễn biến, lời thoại nhân vật là ra ngay thôi. Mình trc giờ cũng dựa vào diễn biến đã có, nhân vật đã nói mà cmt chứ ko tưởng tượng lung tung. Chỉ có là dự đoán chap mới thì chém bậy bạ và cũng muốn mở ra nhiều tình huống cho các bạn dự đoán cho sôi nổi diễn đàn. còn những tình huống truyện đã có thì mình ko dám chém bậy bạ. Hehe. Đao Tôn mặt mũi ra sao, võ công thế nào còn quá mơ hồ ít thông tin nên mình ko bao giờ lấy nó ra làm dẫn chứng. Còn đằng này bạn bik rõ Đao Tôn luôn thì quá là lợi hại. Kekeke.
hbq89 Email
2014/07/06 10:06
@vhvylhx:cố gắng lắm mới đọc hết dc hết cmt của bạn. Vì sao TÂM bị boss dùng kiếm kề cổ vẫn ko nói với boss về sự tồn tại của HBQ à? Boss hiện tại đang bị nhiều thế lực chống đối. Mà boss thì rất cần người để thực hiện mưu đồ chinh phạt võ lâm. Trong tình thế cần người mà đi xuống tay giết thuộc hạ thân tín và còn là cao thủ đứng thứ 12 thần địa? Đến Huyết Lôi là 1 môn đồ Đao Tông mà còn ko nỡ xuống tay mà bạn. TÂM lại là thiên thần các chủ nắm giữ thông tin và hoạt động ở trung nguyên cũng như TL địa thần các chủ vậy. 2 người này như 2 cánh tay. ko lẽ boss tự chặt tay của mình??? TÂM bik rõ điều này mới ko nói. Còn vì sao chưa nói thì đó là bí ẩn của truyện. Mình mê truyện nhưng ko phải bị hoang tưởng mà có thể lấy suy nghĩ của mình vào thay cho tác giả, thay cho nhân vật rồi nói dc.
vhvylhx Email
2014/07/06 04:18
@viyeu1999: ths bạn nha... :))
vhvylhx Email
2014/07/06 04:09
@hbq89: mình không suy luận viễn vông như truyện trinh thám nhé… suy luận là dựa trên tình tiết của truyện thôi… câu nói của boss không rõ ràng nên sẽ có 3 tình huống… thứ nhất đúng như lời của GSP suy nghĩ là boss nói đến hậu duệ… thứ 2 là boss nói đến người đang dùng thứ võ công này là Ma Kiếm Long (Lưu Tư) đang tung hoành trên giang hồ… thứ 3 là boss tung hỏa mù để mọi người suy nghĩ là boss đang đi tìm hậu duệ để thực hiện mục đích của riêng mình… Theo tôi thì tôi thiên về trường hợp thứ 3 vì khi GSP hỏi boss “thưa chủ nhân, ý người là…” “vị trí của hậu duệ”… boss trả lời “ngươi không cần quan tâm đến chuyện đó” “kẻ như ngươi mà cũng”… đọc câu này thì thấy boss có suy nghĩ riêng của mình và muốn nhắc nhở GSP đừng có chen xâu vào… trường hợp này tôi thấy giống như đệ tử thứ 2 nói chuyện với thuộc hạ vậy… bảo với thuộc hạ là nói ra suy nghĩ của mình đổi lại là tên thuộc hạ tự sát hay gi gì đó để giữ bí mật… @@
Còn chiêu hấp khí công của HBQ boss giống với của HBQ… chiêu đó nó cũng “tương tự” như của TMTQ thôi… nếu có khác thì chiêu của TMTQ không gây tổn thương cho người khác (chưa thấy TMTQ thi triển nên không biết nó có gây tổn thương cho người khác hay không)… Một người ở ngoài thần địa như TMTQ cũng có thể thi triển chiêu gần giống với boss thì điều gì khiến bạn nghĩ chiêu đó chỉ độc quyền boss mới có thể thì triển được… GSP nghĩ chỉ có hậu duệ mới có thể thực hiện chiêu đó… nhưng thực tế là TMTQ cũng biết chiêu gần giống… hay là bạn lại nói TMTQ chắc cũng anh em, con cháu, hay chú thiếm gì với boss nên mới biết hở…?

“Mình hỏi bạn nếu HBQ ko phải con boss thì đứa con dc đề cập ở trung nguyên là ai? cao thủ giấu mặt nào mà sao ko thấy nhắc? bạn trả lời dc chỗ này mình sẽ im lặng ngay”.
Theo suy luận ở trên của mình thì có thể boss cố ý tạo ra một vài chi tiết để thực hiện ý đồ riêng của mình… bạn cũng thấy đó việc tìm hậu duệ để củng cố vị trí, khuếch trương thanh thế ở thần địa là việc rất quan trọng với boss đúng không… vậy tại sao chỉ phái 1 người đi, khi thất bại lại thôi chứ không phái tiếp người khác… cách làm việc của thần địa là thực hiện một lần không được thì nhiều lần… (đó là cách làm mà tên băng vải ở núi Trường Bạch nói với Ân Tổng Sư khi bọn kia không thuyết phục được Ân Tổng Sư theo thần địa)… Tôi thấy trường hợp này giống như boss phái Huyết Lôi đi tìm BMLK & HLĐ… phái đi tìm rồi thôi chứ không quan trọng…

Theo suy nghĩ của mình thì dòng máu cuồng ma là ý nói đến khả năng thi triển võ công một cách điên cuồng… giống như ma vậy… nhìn cách thì triển võ công là biết… HBQ liên tục đưa ra những đòn tốn nhiều sức mà người thường khó đánh được… Nếu nhận con người như vậy làm đệ tử thì có 2 trường hợp nếu theo sẽ là phúc, ngược lại sẽ là họa… Còn nếu KV với TMTQ biết chắc chắn HBQ là con của boss chẳng phải họ đã đánh canh bạc cực kỳ mạo hiểm sao… Vì giữa sư phụ và cha ruột đâu có gì đảm bảo là HBQ sẽ theo sư phụ để chống lại cha mình… Và KV sao lại hồ đồ giao quyển bí kíp TBKP cho HBQ được… nhỡ đâu chưa đưa cho Hoa Liên thì HBQ được cha mình “tìm thấy” thì sao…? Có thể võ công của KV không bằng boss, nhưng nếu ở thần địa KV cũng phải thuộc top đại cao thủ đấy… Lúc đó có thêm TBKP chẳng phải boss là hổ lại mọc thêm cánh hay sao…?

“Huyết Lôi thấy HBQ gọi dc ĐNHL rồi về báo boss đã thấy truyền nhân dòng họ đao?”
Huyết Lôi không báo là đã thấy truyền nhân của dòng họ đao nhé… mà báo là thấy chủ nhân của HLĐ… cháp 264 – remake boss nói câu này “Ngươi nói hắn là chủ nhân của HLĐ tức là hậu duệ của người ấy”… câu này theo tôi hiểu là HL chỉ thông báo tìm thấy chủ nhân của HLĐ còn boss suy nghĩ đó là “hậu duệ của người ấy”

“bạn thấy đó HLĐ chọn HBQ làm chủ nhân thực sự chỉ trong trận đánh với Bạch Lợi Hương. Và lý do HLĐ cũng đã nói với BMLk là chọn HBQ vì tính cách cứng đầu ko chịu khuất phục(và có lẽ cũng vì năng lực của HBQ)”
Hoàn toàn đồng ý với ý kiến này của bạn… HLĐ chọn chủ nhân HBQ là vì tính cách cứng đầu, không chịu khuất phục… thế bạn có thấy tính cách đó rất tương đồng với Đao Tôn năm xưa không? Đao Tôn là người đối lập cực kỳ gay gắt với Kiếm Tôn… lúc đó Kiếm Tôn là người đứng đầu… vậy mà Đao Tôn dám công khai chống lại Kiếm Tôn xâm chiếm Trung Nguyên… Đao Tôn dưới trướng nhưng không chịu khuất phục bởi Kiếm Tôn… giống như HBQ không chịu ở lại Thiên Mã Cung để luyện tập vậy… mặc dù bọn thuộc hạ cứ lẽo đẽo theo bảo về… tới khi TMTQ bảo về cũng tìm cách nhờ Bắc Hải Băng Cung nói giúp rồi đánh bài chuồn… Đao Tôn không muốn bị gò bó, bị ép vào khuôn khổ của Kiếm Tôn rất tương đồng với HBQ không muốn ép vào khuôn khổ của TMTQ…
Tôi nghĩ chữ truyền nhân của dòng họ đao không phải ngẫu nhiên mà có đâu… còn theo bạn bất kỳ ai sử dụng được HLĐ thì đều được coi là “truyền nhân của dòng họ đao”… vậy thì tác giả gắn riêng cái mác đó vô cây Đao để làm gì khi mà nó không có gì khác với số BĐKB còn lại… chắc là để cho vui, cho nó hay vì đó là món vũ khí của nhân vật chính chứ gì…

“Vậy thì trung nguyên lúc đó có 2 người. 1 là KM, 2 là cha HBQ truyền nhân dòng họ đao. Vậy lúc đó cha HBQ ở đâu sao ko ra đánh với KM??? Và cốt nhục mà hiện giờ boss muốn tìm về hiện đang ở đâu? Các bạn thấy điều này hợp lý hay vô lý?”
Bạn nói hay nhỷ… thế lúc đó TMQT cũng ở đâu mà không ra mặt đánh nhau với KM? Còn cốt nhục tới lúc này boss cũng chỉ gọi là “Hắn” mà thôi…

Thôi cứ cho là bạn đúng đi… vậy bạn giải thích hộ mình chi tiết TÂM cam tâm chịu chết chứ không khai con của boss đã xuất hiện đi… vì theo bạn suy luận thì TÂM biết Tống Lợi có ý hành thích HBQ nên chắc chắn TÂM biết HBQ đã hiện diện gần thần địa… Trong khi đó tình tiết của truyện là TÂM đang chờ HBQ đồng hành cùng… nên có thể cói TÂM ủng hộ HBQ… và boss muốn tìm hậu duệ để khuếch trương thanh thế, cũng như củng cố vị trí tại thần địa… Nếu TÂM nói ra chẳng phải là lập “đại công” cho boss hay sao? Tôi thật sự chẳng hiểu vì sao TÂM lại đùa cợt tính mạng của mình trong khi lại hoàn toàn có thể lấy được lòng tin của boss nhiều hơn… từ đó vị trí của TÂM không những không sợ bị Tống Lợi nhòm ngó… mà nó sẽ được nâng lên tầm cao mới…?
hbq89 Email
2014/07/05 21:09
Còn 1 điều này nữa nói thêm để các bạn nhận xét. Lưu 4 học bí kíp của KM mà bik khinh công giống với khinh công cha HBQ dạy. Phong Nhiên người dc xem là hậu duệ boss cũng dùng khinh công giống như vậy. vậy nói như vhvylhx HBQ truyền nhân dòng họ đao thì cha HBQ chắc cũng là truyền nhân dòng họ Đao(lại bảo ko phải đi). Vậy thì trung nguyên lúc đó có 2 người. 1 là KM, 2 là cha HBQ truyền nhân dòng họ đao. Vậy lúc đó cha HBQ ở đâu sao ko ra đánh với KM??? Và cốt nhục mà hiện giờ boss muốn tìm về hiện đang ở đâu? Các bạn thấy điều này hợp lý hay vô lý?
hbq89 Email
2014/07/05 21:03
@viyeu1999 : hi bạn. boss phái GSP đi tìm bí kíp và hậu duệ đó bạn. Điều này dc nói rõ qua lời Tống Lợi chap 402 remake. Bạn xem lại nhé. Mình ko phán bừa đâu. Và chính vì Lưu 4 luyện võ của KM, sử dụng võ công KM nên mới khiến GSP và Tống Lợi lầm tưởng. Đến khi thấy HBQ thì mới bik là HBQ mới là hậu duệ thực sự.
hbq89 Email
2014/07/05 20:54
@vhvylhx : bạn bảo là " Bạn thử giải thích mình nghe xem tất cả các BĐKB đã xuất hiện vì sao chỉ có HLĐ mới được nhắc đến với chữ “truyền nhân-dòng họ”… chữ đó theo bạn chắc chỉ để chơi thôi chứ gì…"
bạn muốn dựa vào câu nói "truyền nhân dòng họ đao" để phản bác thì mình cũng đưa ra lập luận của mình. đây nhé. như bạn nói TMTQ năm xưa cầm HLĐ mà cũng chưa gọi dc địa ngục hỏa long và HLĐ chỉ ký gửi chỗ TMTQ chờ nhận chủ nhân. Vậy thì tất nhiên kẻ dc HLĐ chọn làm chủ nhân gọi đc địa ngục hỏa long sẽ dc nhìn nhận là Đao Tôn rồi chứ có ai đi tìm hiểu rõ thân thế. Huyết Lôi thấy HBQ gọi dc ĐNHL rồi về báo boss đã thấy truyền nhân dòng họ đao? xin thưa với bạn boss chưa nhìn thấy dc mặt mũi HBQ lại nghe có kẻ gọi dc ĐNHL thì ko phán là hậu duệ người ấy (Đao Tôn) thì là gì? bạn ko thấy chi tiết gây nhiễu để thêm bí ẩn của tác giả à? Và bạn thấy đó HLĐ chọn HBQ làm chủ nhân thực sự chỉ trong trận đánh với Bạch Lợi Hương. Và lý do HLĐ cũng đã nói với BMLk là chọn HBQ vì tính cách cứng đầu ko chịu khuất phục(và có lẽ cũng vì năng lực của HBQ). Có chỗ nào HLĐ bảo chọn vì HBQ mang trong mình dòng máu Đao Tôn?????? Huyết Lôi, boss, PN nghe và nhìn thấy kẻ gọi dc ĐNHL xưa nay hiếm gặp thì tất nhiên phán ngay là truyền nhân dòng họ Đao thôi. Tại sao nếu HBQ là con KM = Boss hiện tại mà dùng đao lại ko thể mà nhất định bạn bảo HBQ là truyền nhân dòng họ Đao. Nên nhớ bản tính HBQ chính trực nghĩa khí. Chính điều này đã làm HLĐ quyết định chọn HBQ làm chủ nhân vậy thì cũng có khả năng HBQ đại diện cho Đao Tôn chống lại boss là kiếm tôn và là cha mình? Nói tóm lại rất nhiều chi tiết để đoán ra dc HBQ là con KM = Boss. Mình chỉ đưa ra ý kiến của mình như thế. Đến đây là hết. Bạn và các bạn khác có thể thấy đúng hoặc sai tùy theo suy nghĩ mỗi người thôi. Hehehe. Những vấn đề bạn đưa ra mình chưa trả lời hết vì thấy nó ko quan trọng. mình chỉ trả lời những chỗ cần thiết thôi chứ ko phải là né ko trả lời bạn dc đâu. chỉ cần đọc truyện lại thật kỹ và nghiền ngẫm câu nói sẽ hiểu(nhưng đừng suy diễn thêm nhé). Ý kiến đã hết. chào thân ái và quyết thắng. Hehehe gringrin
hbq89 Email
2014/07/05 20:27
Dược Tiên từng bắt mạch và còn thốt lên rằng HBQ là KM, KV cũng nói với TMTQ " dòng máu trong người hắn là dòng máu cuồng ma". nếu HBQ là " truyền nhân dòng họ đao " như bạn nói thì tại sao lại có dòng máu cuồng ma này?? hay bạn lại suy diễn ra Kiếm và Đao Tôn là anh em ruột. Và nếu Đao Tôn có dòng máu cuồng ma trong người thì làm sao BVK theo bạn nói là Đao Tôn năm xưa có thể đứng lên chống lại Kiếm Tôn và lập ra giao ước. Những chi tiết này quá sức là mơ hồ và có những thứ trong truyện còn chưa bao giờ nhắc đến thì bạn làm ơn đừng lấy nó ra suy đoán rùi phán như đúng rồi.
hbq89 Email
2014/07/05 20:19
@vhvylhx : bạn nói nhiều câu mình thấy bùn cười thật. đây là truyện kiếm hiệp ko phải truyện conan trinh thám mà cần bạn phải suy luận viễn vông. Chỉ cần bạn thấy dc sự liên kết giữa các diễn biến đã xảy ra và những câu nói của các nhân vật như vậy là đủ. boss bảo GSP đi tìm hắn và cuốn bí kíp về. Tại sao muốn tìm hậu duệ của mình về mà lại ko nói rõ ràng cho GSP nghe để GSP hiểu lầm?? bạn đã đọc kỹ lại chap 106 remake như mình chỉ ra chưa? GSP nói rõ ràng với lưu 4 như vầy : " ngươi chẳng qua chỉ là con rối phụ thuộc vào sự linh diệu của võ công và MLk của chủ nhân ta mà tấn công thôi". Vậy GSP hiểu lầm chỗ nào??? chủ nhân của GSP là ai??? là boss. mà tại sao GSP nói với lưu 4 rằng MLK và bí kíp võ công là của chủ nhân ta nếu như boss ko phải là KM năm xưa?? GSP trc khi chết đã nhìn ra võ công hút nội công và gây nội thương cho đối thủ là của chủ nhân, và nói rằng " vậy hậu duệ của chủ nhân là..." và nhìn HBQ. Vậy ko phải là sự khẳng định sao? chap 402 remake TL cũng đã giải thích rất rõ ràng về sự cạnh tranh 8 tộc và nguyên nhân ko đưa cốt nhục về. Mình hỏi bạn nếu HBQ ko phải con boss thì đứa con dc đề cập ở trung nguyên là ai? cao thủ giấu mặt nào mà sao ko thấy nhắc? bạn trả lời dc chỗ này mình sẽ im lặng ngay. Dược Tiên
viyeu1999 Email
2014/07/05 18:58
vhvylhx: thank nhận xét cũa bạn rất hay . Xem lại tất cả các bdkb chĩ có QVK và BVQDG ko lựa chọn chũ nhân ai cầmsài cũng được . HI hi.
vhvylhx Email
2014/07/05 14:52
@viyeu1999: mình tra trên mạng từ hậu duệ thì nhận được giải thích ở 2 page, một pag có nghĩa là "con cháu cùng dòng dõi của người đã chết", page khác có nghĩa là "(Trang trọng) con cháu đời sau của người đã mất"
viyeu1999 Email
2014/07/05 12:47
vhvylhx: KO PHÃI .mình nói là BDK đích thân chọ chũ nhân.,và khi được chọn lựa thì củng nh7u là hậu bối cũa người đi trước hay nói là hậu duệ cũng ko sai. bạn đừng hiễu lầm hậu duệ là con cái hay là cháu chắt cũa người đi trước
viyeu1999 Email
2014/07/05 12:40
theo mìn boss phái gsp chĩ đơn giản là tìm cuốn bí kiếp và bắt lưu tư thôi . trong chập đó chĩ thấy gsp giả danh ma kiếm long hay biệt danh hồi lúc cũa lưu tư đẽ ép lưu tư xuất hiện. chứ ko có liên quan j đến anh hàn cã. lúc vs vơi anh hàn gsp mới nhận ra là thân thế anh hàn thi triễn chiêu thức rất giống với người đó.và tập kế tiếp khi đánh vs với tống lợi thì các bạn thấy TL có quan tâm j tới anh Hàn đâu. TL chĩ quan tâm đến lưu tư ,và khi HÀN tung hết chiêu thức vs với TL thì tống lợi mới đặc biệt quan tâm tới anh hàn . chứ ko như lời cũa HBQ89 nói là người đó phái gsp đi tìm cuốn bí kiếp và hậu duệ cũa người đó. Người đó chĩ nói đi tìm cuốn bk và hắn về đây . co lẽ theo mình ngĩ Lưu Tư được KV phái đi tìm cuốn BK của KM ,đã gặp được KM và được KM truyền thụ võ công cho Lưu tư .Nên LƯu tư có qan hệ j đó với thần địa . Và đễ kết thúc chuyện này thì như bạn cũng đã biết LT phãi đi đến thần địa và gặp người đó ^^.
viyeu1999 Email
2014/07/05 12:35
theo mìn boss phái gsp chĩ đơn giản là tìm cuốn bí kiếp và bắt lưu tư thôi . trong chập đó chĩ thấy lưu tư giả dang ma kiếm long hay biệt danh hồi lúc cũa lưu tư đẽ ép lưu tư xuất hiện. chứ ko có liên quan j đến anh hàn cã. lúc vs vơi anh hàn gsp mới nhận ra là thân thế anh hàn thi triễn chiêu thức rất giống với người đó.và tập kế tiếp khi đánh vs với tống lợi thì các bạn thấy TL có quan tâm j tới anh Hàn đâu. TL chĩ quan tâm đến lưu tư ,và khi HÀN tung hết chiêu thức vs với TL thì tống lợi mới đặc biệt quan tâm tới anh hàn . chứ ko như lời cũa HBQ89 nói là người đó phái gsp đi tìm cuốn bí kiếp và hậu duệ cũa người đó. Người đó chĩ nói đi tìm cuốn bk và hắn về đây . co lẽ theo mình ngĩ Lưu Tư TRONG LÚC KV phái đi tìm cuốn BK của KM đã gặp được kiếm ma và đã truyền thụ võ công cho Lưu tư .Nên LƯu tư có qan hệ j đó với thần địa . Và đễ kết thúc chuyện này thì như bạn cũng đã biết LT phãi đi đến thần địa và gặp người đó ^^.
hk_vechai Email
2014/07/05 10:58
HBQ mình nghĩ k là con của Boss hiện tại mà là Boss ngày xưa. Nhiều chap nhắc đến lời hẹn ước của Đao Tôn, một ngày nào đó sẽ quay lại Thần Địa, người Đao Tôn bỏ đi đó theo mình là bố HBQ. Còn bây giờ ông ta ở đâu thì chỉ tác giả mới biết smokesmoke
vhvylhx Email
2014/07/05 04:48
Còn theo bạn thì HBQ là con của boss vậy bạn giải thích giúp mình chỗ boss kề dao vào cổ TÂM khi boss nghi ngờ TÂM đứng sau vụ việc tập hợp số lượng lớn BĐKB mà TÂM lại không nói là hậu duệ của boss là người tập hợp... TÂM ủng hộ HBQ, TÂM chắc chắn biết trong số những chủ nhân của BĐKB có HBQ... nếu nói ra thì vị trí sẽ tăng lên vậy thì sao TÂM lại im ru chịu trận... im ru cũng có thể mất mạng lắm chứ... giữa lựa chọn có thể nguy hiểm đến tính mạng và lựa chọn thẳng đà thăng tiến thì tại sao TÂM lại chọn con đường nguy hiểm...? giải thích giúp mình nha...
vhvylhx Email
2014/07/05 04:22
@hbq89: Chỗ mình nói Địa Ngục Hỏa Long là bổ sung chứ ko có nói bạn sai nhé

Chap 105-remake GSP nói "ra là thế chìa khóa hủy diệt thế gian Ma Linh Kiếm - bảo vật của tđ hóa ra không phải bị phong ấn mà là được người ấy truyền lại cho hậu duệ"… câu này theo bạn thì sao… câu này có thể ngầm hiểu là GSP nói BMLK chính là bí kíp được không…?

Boss biết chắc chắn GSP có tham vọng nên chap 105 có cảnh cáo “ngươi đừng nên tham vọng những thứ không thuộc về mình”… boss bảo đi tìm cuốn bí kíp ở Trung Nguyên mà lại sai một người đầy tham vọng như thế liệu có ổn không…? Tìm được bí kíp người như GSP lại ngoan ngoãn giao cho boss sao…? Lấy cuốn bí kíp là để tránh người khác học mà hóa ra lại dâng nó một người như GSP thử hỏi boss có bị điên hay không…? Chi tiết này với câu GSP xem BLMK là bí kíp sẽ hợp lý hơn… vì để khống chế được BMLK các bạn cũng biết khó khăn thế nào rồi đó… boss biết điều này nên mới giao nhiệm vụ cho GSP vì nếu lấy được thì khi đó GSP cũng khó có thể lén học bí kíp để làm phản mình…

T.Â.M có âm mưu dương đông kích tây hay không thì bạn đọc chap 404 nha… đoạn TÂM nói chuyện với người nào đó… trong đoạn nói chuyện đó TÂM chỉ nói tò mò muốn biết kết quả Tống Lợi đánh nhau với KV thế nào… và nói người kia bình tĩnh và chờ xem… chứ không hề bàn bạc giăng bẫy Tống Lợi nhé… Nếu giăng bẫy thì tác giả cũng hé lộ giống như khi ở Đông Lãnh đó… lúc ở ĐL cả TÂM và TL đều có âm mưu của riêng mình… Còn đoạn này TÂM chỉ nói chờ xem… và bạn thì suy luận TÂM dương đông kích tây… @@

Bạn nói những chi tiết viết ra rõ ràng mà mình không tin… chi tiết đó là chi tiết suy luận của Tống Lợi là TÂM sẽ nghĩ thế này thế kia… nhưng thử hỏi bạn liệu có thể đoán được người khác nghĩ gì hay không? Nếu đoán cũng chẳng có gì để chắc chắn hết mà chỉ là hên xui… Rõ ràng tình huống này TÂM chỉ nói chờ xem mà thôi… Còn nếu bạn khẳng định có thể đoán chính xác người khác nghĩ gì thì bạn thử đoán tôi đang nghĩ gì xem sao?

Bạn nói mình nói người khác như vậy thì tự suy nghĩ… xin thưa với bạn là chi tiết của Tống Lợi mà bạn nói với chi tiết TÂM nói là hoàn toàn khác nhau… Tống Lợi suy luận TÂM nghĩ gì nên có thể đúng có thể sai… còn TÂM khẳng định chứ không phải suy luận là QVK thuộc Âm Tổng… nhưng bạn alosex lại bảo sáng tạo ra Âm Tổng, đến khi mình dẫn chứng thì lại bảo là chưa thấy người nào của Âm Tổng…

Bạn nói: “Ko phải truyền nhân dòng họ đao mới làm chủ nhân của HLD và trở thành đao tôn. Nếu như vậy thì Tử Hào, Diệu Yến, hay thậm chí Hoa Liên đều là con cháu của các tổng này?”
Có vẻ như bạn bỏ qua khá nhiều bài viết của mình nhỉ… mình đã nói rất nhiều lần là tất cả những bảo vật đã xuất hiện thì chỉ có HLĐ mới có chữ “truyền nhân của dòng họ đao”… đó là truyền thuyết ở thần địa mà ngay cả boss cũng tin thì trọng lượng truyền thuyết đó đâu phải nhẹ… Bằng chứng boss tin vào chữ “truyền nhân của dòng họ đao” là đoạn cuối chap 264-remake boss nói với Huyết Lôi “người nói hắn là chủ nhân của Hỏa Long Đao, tức là hậu duệ của người ấy”… không chỉ boss cũng tin mà Phong Nhiên cũng thế… PN giáp mặt trực tiếp với HBQ cũng thấy ngoại hình của HBQ nhưng không nói con boss mà chap 416-remake PN nói “ta hiểu rồi thì ra ngươi là hậu duệ của Đao Tông”
Câu mà bạn nói “Bạn nên nhớ là thần vật chọn chủ nhân chứ ko phải chủ nhân chọn thần vật” câu này đúng chứ… và theo tôi nghĩ thì trước giờ HLĐ chỉ chọn chủ nhân là hậu duệ của Đao Tông nên mới có chữ “truyền nhân của dòng họ đao” đó bạn… còn lại nó gửi nhờ trong lúc tìm chủ nhân đích thực… TMTQ là trường hợp nó gửi nhờ vì khi nghe Quái Cái kể lại TMTQ chinh chiến thì không hề nhắc tới võ công cực kỳ hiếm có mà ngay cả ở thần địa không phải ai cũng thấy đó là Địa Ngục Hỏa Long…

Bạn thử giải thích mình nghe xem tất cả các BĐKB đã xuất hiện vì sao chỉ có HLĐ mới được nhắc đến với chữ “truyền nhân-dòng họ”… chữ đó theo bạn chắc chỉ để chơi thôi chứ gì…
Còn cái chi tiết boss sai GSP đi tìm hậu duệ cũng có thể chỉ là đòn tung hỏa mù của boss thôi… chap 105 nguyên văn lời của boss “ngươi hãy xuống võ lâm tìm HẮN cùng cuốn bí kíp về”… lời của boss nói là HẮN còn GSP và người khác nghĩ là hậu duệ của boss… sau đó boss nói “ngươi không cần quan tâm đến chuyện đó”… tất nhiên các bạn có quyền phản bác, nhưng tôi trích nguyên văn lời của boss và lời của boss chỉ là chữ Hắn mà thôi… Các bạn cũng thấy rồi đó, nếu việc truy tìm hậu duệ để củng cố vị trí tại thần địa thì sao chỉ cử có 1 người để đi… thất bại lại không tiếp tục cử người khác nửa… nó cũng giống như boss sai Huyết Lôi đi tìm HLĐ với BMLK vậy… sai đi cho có chứ chẳng quan tâm là mấy… vì nếu thực sự quan tâm thì sẽ tiếp tục lần 2, lần 3, lần n thôi…
hbq89 Email
2014/07/05 00:40
Cứ cho là HBQ ko phải con của boss(KM) như bạn nói đi. hiện tại boss đang gặp phải sự chống đối ngầm của các thế lực khác cho nên mới sai GSP đi tìm cốt nhục ở trung nguyên và bí kíp về. Vậy cốt nhục của boss là thằng nào khác ở trung nguyên mà ko phải là HBQ? trong khi dược tiên bắt mạch và bảo HBQ là KM? bạn hãy xem đoạn dược tiên nhờ tên thuộc hạ truy lùng thông tin và sau đó dược tiên đã khẳng định là " mình đã đoán đúng " chứ ko phải ko căn cứ. Chap 106 remake GSP bảo " ko thể để ngươi lấy mất võ công và bảo vật của chủ nhân", " lối đánh vừa hút nội công vừa gây thương tích là của người đó, ngoại hình và cách ăn nói cũng giống người đó, vậy là hậu duệ của chủ nhân chính là... " những câu nói này có làm cho bạn nghĩ ra điều gì ko? chủ nhân của GSP là ai? có phải là boss ko? mà sao GSP lại nói HBQ là hậu duệ? hay GSP lại lầm tưởng suy đoán bậy?????? đây là tình tiết truyện đã có đã dịch và mình đã đọc. Bạn vui lòng đọc lại thật chậm thật kỹ chỗ này nhé. còn dựa vào việc HBQ chủ nhân của đao tôn rồi suy ra là con cháu dòng họ đao thì mình mới thật sự là chua thấy chỗ nào nói tới. nếu vậy ko chừng diệu yến, tử hào cũng có xuất thân con cháu dòng họ cung, giáo ko chừng. Kekeke. Mình nghĩ chỉ nên đặt giả thuyết dựa trên cơ sở những gi đã có, đã diễn ra đừng lấy 1 chi tiết do bạn nghĩ ra rồi cho đó là đúng. Mình chưa dám khẳng định suy luận mình đúng 100% cũng ko bắt buộc bạn nghe theo mình. Bạn có quyền giữ ý kiến của bạn ko sao cả. Hehehe
hbq89 Email
2014/07/05 00:13
@vhvylhx : bạn bảo là " còn chi tiết TL nhờ PN đi cản QÂM chỉ là "suy luận" của TL mà thôi... mà đã suy luận thì có thể đúng có thể sai... chứ trong truyện không có bất kỳ chi tiết nào thể hiện TÂM đang định giật giây chỗ đó". Bạn đọc truyện chữ viết ra rõ ràng vậy mà còn cần chi tiết gì nữa để sáng tỏ? hay cần TÂM đứng ra nói cho bạn bik âm mưu bạn mới tin. Hehehe. Bạn đã từng biết nói người khác như vậy thì cũng nên tự suy nghĩ lại chứ. Nói lại vấn đề thân thế HBQ. Ko phải truyền nhân dòng họ đao mới làm chủ nhân của HLD và trở thành đao tôn. Nếu như vậy thì Tử Hào, Diệu Yến, hay thậm chí Hoa Liên đều là con cháu của các tổng này? đừng thấy việc HBQ dc gọi là đao tôn ra để suy diễn thêm HBQ phải là dòng dõi đao tôn từ đó ko thể là con của boss. Bạn nên nhớ là thần vật chọn chủ nhân chứ ko phải chủ nhân chọn thần vật. Nó thấy ai có tư chất, tư cách có thể nhận làm chủ nhân thì nó nhận thôi.
hbq89 Email
2014/07/05 00:03
@vhvylhx : mình viết nhầm chút chỗ môn chủ giả. Còn đánh đc địa ngục hỏa long mà ko phải võ công từ HLD nữa thì là gì??? Bạn đọc truyện chỉ nên suy luận từ những chi tiết đã xảy ra đừng nên lấy những chi tiết tự tưởng tượng ra để làm dẫn chứng. Ai đọc cũng biết GSP đc boss sai đi tìm bí kíp là quyển sách, nó đã đc lưu tư tìm thấy và lén học mới bị nhập ma thì làm gì có chuyện mình nói GPS nghĩ BMLK là bí kíp. Vãi thật. Làm ơn đọc kỹ chút bạn nhé. Tống Lợi đã biết HBQ là cốt nhục thực sự của boss nên nói cho TÂM nghe. TÂM giả vờ ko bik để cho TL giở âm mưu giương đông kích tây
chien1191 Email
2014/07/04 23:09
co le nao, cai ket cua chuyen nay la khong co cuoc chien quy mo khong nao xay ra? co le the! minh tam dac nhat la cau noi cua cha VIEN TAN :'' KHONG CO NGUOI XAU MA CHI CO NHUNG SUY NGHI KHAC NHAU''
chien1191 Email
2014/07/04 23:07
nguoi theo BAO QUAN ngay cang nhieu, chinh xac hon la theo tu tuong ''hon nhien'' cua BAO QUAN
vhvylhx Email
2014/07/04 22:57
@hbq89: cái chiêu Tử Hạ Thần Công là học từ môn chủ thật nhé... Còn cõ công của HLD thì cái đó là địa ngục hỏa long đó, chỉ khác trước là không cầm đao mà vẫn gọi được...

Nếu bạn tin Gia Sơn Phong thì GSP nghĩ bí kíp võ công chính là cây BMLK, vậy Lưu Tư học kinh công đó ở đâu... còn chap 404 thì tất nhiên Tống Lợi đã suy nghĩ HBQ là con trai boss thì sẽ tìm cách thủ tiêu thôi... còn chi tiết TL nhờ PN đi cản QÂM chỉ là "suy luận" của TL mà thôi... mà đã suy luận thì có thể đúng có thể sai... chứ trong truyện không có bất kỳ chi tiết nào thể hiện TÂM đang định giật giây chỗ đó... Nếu TÂM ủng hộ HBQ và HBQ là con trai boss vậy tại sao không báo cáo với boss mà lại cứ để như thế... trong lúc boss kề kiếm vào cổ nếu nói tìm được hậu duệ của người không phải là an toàn hơn sao… không những an toàn mà chắc chắn địa vị của TÂM sẽ được nâng cao hơn nhiều (Tống Lợi sợ điều này nên mới ra tay thủ tiêu HBQ)

TÂM đã từng nói chờ HBQ đồng hành cùng… Hoàn Tổng đang chờ đợi gió ở Thần Địa sẽ đổi theo chiều nào… Huyết Lôi xem đây là cơ hội tuyệt vời cuối cùng trong cuộc đời để thực hiện giấc mơ của riêng mình… Chap vừa rồi thì cũng thấy đội trưởng Thiên Kiếm cũng đang chờ đợi như Huyết Lôi… Nhìn vào cũng đủ thấy những người dưới trướng boss có nhiều người đang bất mãn với boss hiện tại… chỉ là chưa có cơ hội… đúng hơn là không dám tự mình làm phản mà thôi… (Huyết Lôi với Thiết Huyết Quỷ Kiếm là ví dụ điển hình… Hoàn Tổng giống như nước sông không phạm nước giếng với boss nhưng cũng đang trông đợi)… Nếu HBQ là con của boss thì chẳng phải chuyện ở TĐ đơn giản hơn nhiều sao… tất cả những ai chờ đợi sự thay đổi ở TĐ chỉ có thất vọng… và trật tự vẫn lập lại như cũ… Chi tiết giao ước với BVK chẳng ai biết cụ thể là thế nào… nhưng không phải ngẫu nhiên được nhắc đến đâu… các bạn cũng thấy sự phản ứng mạnh mẽ từ những võ sĩ thần địa khi thấy có người có năng lực của Đao Tôn thì rồi đó… tập hợp 4 BĐKB (theo lời Huyết Lôi là như giao ước) là có một quyền hạn nhất định nhưng lại không cho vô cổng vì đó người đó đang được xem là Đao Tôn thì các bạn nghĩ sao?
Nếu HBQ không phải hậu duệ của Đao Tôn thì… hoặc là sẽ có một nhân vật mới xuất hiện với tư cách là hậu duệ để thực hiện giao ước với BVK… hoặc là chi tiết giao ước với BVK chỉ xuất hiện chơi chơi rồi vứt đi… Các bạn thấy có hợp lý không…?

Câu này tôi cũng đã từng nói rồi, thôi thì bây giờ nói lại lần nửa là: truyện này có nhiều chi tiết đối lập do tác giả cố ý tạo ra… nên mỗi người đứng trên mỗi khía cạnh sẽ có cái lý riêng của mình… bởi vậy nên tôi chẳng bao giờ khẳng định những suy luận của mình là chắc chắn sẽ đúng… nếu tình huống đó có chi tiết đối lập… Nếu bạn hbq89 khẳng định 99% HBQ là con KM = Boss thì tôi xin nhận 1% còn lại là về mình vậy… tất nhiên là 1% thì tôi vẫn có quyền hy vọng chứ… vì giải đặc biệt trong sổ số kiến thiết có tỉ lệ cực kỳ thấp mà vẫn có người trúng đó thôi… :p

@viyeu1999: đồng ý với bạn là cái chi tiết Dược Tiên bắt mạch không thể biết huyết thống mà chỉ biết cách vận công… sắp xếp huyệt đạo mà thôi… tôi cũng định nói vậy nhưng bạn nói trước rồi thôi thì tôi bổ sung dẫn chứng về quan điểm này là Dược Tiên cũng bắt mạch cho Hoa Liên nhưng đâu có bảo Hoa Liên là con cháu của Kiếm Vương đâu mà chỉ bảo là có quan hệ thân thiết với KV do KV không nhận đệ tử mà HL lại biết TBKP…
viyeu1999 Email
2014/07/04 21:22
là con cũa kiếm ma thì tại sao lai gọi được dnhl .vì sao khi hld gọi chủ nhân huêt lôi khẵng đình anh Hàn là hậu duệ dòng họ đao .và bí mật j mà huet lôi còn chưa nói với anh Hàn . nếu là con cũa kiếm ma thi mang dong mau cua kiem ma vi sao mlk ko có tý phãn ứng j . hld và mlk là 2 thần vật luôn đối chọi nhau . Tuy lúc dược tiên bắt mạch cho anh Hàn thỳ có nói là ma . nhưng ông ta cũng chưa phủ đình hoàn toàn là Hbq là hậu duệ cũa kiếm ma . ông chĩ biết hệ thống kinh mạch cũa anh hàn giống kiếm ma . và là 1 tuyệt thế kinh tài có thể xẽ thay đổi cục diện võ lâm sau này . CÓ lẽ vài chập nữa bạn xẽ biết kết quả và thân phận cũa anh Hàn sau khi cùng HL tiến vào thần đia. và bí mật dòng họ đao xe do hl kể lại và lúc đó rồi khẳng định anh hàn có phãi là con cũa kiếm tồng ko. Mình củng co khẵng định như HBQ89 . nhưng nhiều chi tiết lại đối lập mính ko dám chắc 100% là hbq là con cũa kiếm tỗng . chĩ 75% thôi . hê hê gringrin
viyeu1999 Email
2014/07/04 20:46
gringrincác bạn có đệ ý vì sao tmtq lúc còn rất trẽ đã cầm hld đông chinh bắc chiên .như vậy tmtq có liên quan gi với thần địa ko . có thể tmtq là truyền nhân đao tôn trong truyền thuyết mặc dù vỏ công cũa ông ko đề cập tới việc dùng đao. vì sao kiếm ma 20 năm trước tắm máu giang hồ mà nhân vật tầm cỡ như tmtq ko suất hiện. Tóm lại nhân vật TMTQ này rất thần bí killkill
hbq89 Email
2014/07/04 19:57
Thân thế của HBQ đã quá rõ ràng. HBQ là con KM = boss. Dẫn chứng cứ xem đoạn Gia Sơn Phong dc boss phái đi tìm cốt nhục và bí kíp về. Việc Gia Sơn Phong lầm tưởng Lưu Tư là cốt nhục và muốn giết vì muốn cướp bí kíp và học để mạnh như boss. Dược Tiên cũng đoán HBQ là KM. Đọc thêm chap 402 remake thì rõ như ban ngày, nếu chưa tin nữa thì đọc chap 404 remake đoạn Tống Lợi nói chuyện với Quảng Âm Minh. Vì đã lỡ ủng hộ PN nên bắt buộc TL phải trừ khử HBQ. TL thâm độc thật nhưng mọi toan tính đều bị TÂM nắm dc và còn đi nc cờ cao hơn. các bạn hãy xem thật kỹ diễn biến truyện sẽ thấy rõ điều đó. Nếu ko thì sẽ ko có chuyện TL sai PN đi cản Quảng Âm Minh sau khi đã bị KV đánh bại và dần hiểu dc âm mưu của TÂM. Vậy hỏi xem ai cao tay hơn? Có khả năng PN có thể ko phải con ruột boss, chỉ dc boss mang về nhằm che giấu thân phận thật của HBQ. tất nhiên boss phải chọn ng có năng lực mạnh để giả mạo thì mới ko bị nghi ngờ. Mình ko dám nói là chắc chắn 100% những gì mình nói là đúng nhưng theo logic truyện đến giờ thì khả năng này là 99% rồi. 1% còn lại tác giả cho ko phải thì có lẽ ông sẽ nát cmn đầu để tìm thêm nhiều nhân vật và nhiều tình tiết để chống lại cái logic từ đầu truyện đến giờ. Các bạn đọc thêm truyện và cảm nhận nhé. Thân ái. Hehegringrin
hbq89 Email
2014/07/04 19:20
@ vietnam_fanclub : những loại võ công mà HBQ đã lĩnh hội được ngoài TMTC còn có : trường bạch kiếm pháp của KV, cực thuần thâm thiên công của Quái Cái, 1 vài chiêu độc môn võ công của Đao Đế cũng như Dược Tiên thông qua cháu ông ta là Thiên Vân Đắc.5 tuyệt thì HBQ đã có cơ hội diện kiến và kịp học của 4 người từ ít đến nhiều. Ngoài ra còn có bách băng thần chưởng của Bắc Hải Băng Cung Đoàn Ngâu Hiến, truy huyền ảnh nghĩa kiếm của Tống Võ Môn, tử hà thần công của môn chủ giả Hổ Xám, võ công của HLD lúc chưởng rồng làm Tử Chiêu tan xác (nếu là chủ nhân thực sự của kỳ bảo sẽ có thể giao tiếp cũng như học võ công từ nó - Tử Hào và Diệu Yến là ví dụ), chiêu hấp khí của thần địa mà các nhân vật lầm tưởng là thiên mã hấp khí công. hiện tại chỉ bi nhiêu. Ko bik sau có thêm dc môn võ nào ko. hehehe
viyeu1999 Email
2014/07/04 18:05
theo mình ngỹ 8 bdkb tập hợp ỡ thần địa thì hƯ bvk xẽ bị phá vỡ và thần địa 1 lần nữa nc lúc đó anh hàn xẽ là tâm điểm .thống nhất thần địa và ko còn cái j gọi là 8 tổng nữa shyshy. Loạn thế sinh anh hùng .anh hùng khó vượt ãi mỹ nhânquestion
viyeu1999 Email
2014/07/04 18:02
Rijuka:bạn giỏi rồi làm tác giả được rùi đó gringrin.viết nốt phần còn lại luôn đi
vietnam_fanclub Email
2014/07/04 16:21
Nếu thực sự muốn thay đổi thần địa thì 4 bát đại kì bảo ko đủ. Mà nhất thiết phải có đủ 8 BĐKB mới có thể thay đổi được. Điều gì xảy ra khi cả 8 BĐKB tập hợp đủ ở TĐ nhỉ. Chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Chắc chắn Tử Hào, thần nữ cũng không ngồi yên. Thần nữ sẽ đi cùng Tử Hào để buff dame cho các chiến hữu. he he he
Phân trang 4/167 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X