Thông Báo Truyện
Nhà Tài Trợ
+1 Để đọc truyện nhanh hơn :

17 Apr.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1367}

Hiệp khách giang hồ [update chap 454, next is 455] Tiếng việt,tv, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 454, next is 455] Tiếng việt,tv Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The Land
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Bleach [update chap 577, next is 578] Tiếng việt,tv
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 66, next is 67]
Shounan Junai Gumi [update chap 232, next is 233]
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 380, next is 381] Tiếng việt,tv
Detective Conan - Conan Thám Tử Lừng Danh [Update chap 892, Next is 893] Tiếng Việt,tv
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 744, next is 745) Tiếng Việt, TV
Chú Bé Rồng [update chap 238, next is 239]
Witch Craft Works [update chap 10, next is 11]
Ichiban Ushiro no Dai Maou [update chap 31, next is 32]
to love ru chap 161
Đôrêmon - Thăm Công Viên ...
Dragon Quest chap 316
Silvery Crow chap 1C
Võ Thần 108 Chap 4
Mayoi Neko Overrun ! chap...
Heart No Kuni No Alice [u...
Blame chap 43
Psyren chap 104
Kyoukai no Rinne chap 2

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/04/16 17:37
MeoRung Email
2014/04/14 21:48
luanhk : mình nhớ ko nhầm thì cái ý kiến KM chấp 5 tuyệt là của mình và hbq89 đồng quan điểm theo mình thôi, có lẽ cậu ít xem cm và ko xem hết, vấn đề này mình phân tích 2 lần rùì mà ko thấy ai phản bác gì giờ cậu lại bảo vô lý. mình nói lại cho mọi người biết và ai thấy chỗ nào chưa đúng thì cm lại nhé: về sm của TĐ thì ai cũng biết rùi, KM có thể coi là mạnh nhất TĐ khi đó vậy thì đủ biết KM mạnh như thế nào, và điều quan trọn là khi đó KM đi khắp trung nguyên gặp đâu chém đó và bị 5 tuyệt hợp sức đón đánh như vậy KM ở vào thế bị động và thua, mặt khác như mọi người nhận xét KM > KV mà KV mạnh nhất 5 tuyệt nên KM cầm cự đc với 5 tuyệt thì đâu có gì lạ, nếu như bảo KM hẹn quyết đấu mà = 5 tuyệt hoặc 5 tuyệt có ai đó ra đi thì còn có chuyện để nói, thua như thế nào cũng là thua thôi, với lại Gia Sơn Phong cũng có nói BMLK ngay cả KM cũng ko thể chế ngự đc và BMLK đã bị KM phong ấn rùi thì có nghĩa là KM đâu có dùng tới sm của BMLK
MeoRung Email
2014/04/14 21:30
về chuyện tranh luận giữa quangdanpro và vhvylhx thì mình nghĩ nên dừng lại đc rồi vì kết quả cuối cùng gần như là đồng quan điểm ko cần hơn thua nữa, hôm trước mình đã góp ý với vhvylhx rồi giờ mình xin nói thẳng có lẽ bạn ko nên xuất hiện nữa, cm gì mà dài dòng bỏ mẹ đi chả ai thèm đọc bởi vì bạn dùng 2 phím chức năng Ctri + C và Ctri + V quá nhiều, ai đã tham gia cm thì hầu như đều theo dõi tất cả cm của mọi người, đã đọc rùi thì cậu poss lại làm gì cho dài dòng, muốn bác bỏ gì thì nói thẳng ra chứ mỗi lần muốn góp ý gì là bê luôn cả câu nói của người ta nhắc lại
quaicaitiensinh Email
2014/04/14 15:39
phen nay HBQ da chju thua truoc suc manh cua DHL vi BVQDG va dua nguoi yeu minh vao nguy hiem vi anh ay het kha nang cuu dc hehegringrin
quangdanpro Email
2014/04/14 12:28
hô hô @hbq98 vs @luanhk cuộc chiến không hồi kết.chém đê hehe nói thật là mình rất thích đọc coment của 2 bạn mặc dù mình vẫn ủng hộ @hbq98
miu_con_95 Email
2014/04/14 12:09
Mấy a admin lam nhanh hộ e cái... lâu wa ak`..
luanhk Email
2014/04/14 11:17
Còn nếu như bạn đã ko đồng ý với việc so sánh sức mạnh qua tính chất bắc cầu thì bạn lấy j để khẳng định sức mạnh của HT so với Kiếm Vương, của KV so với TMTQ vậy. Có nghĩa là đối với bạn thì ko biết ai mạnh hơn ai, chỉ có khi trực tiếp đối đầu mới biết dc thắng thua đúng ko? Vậy thì mình chịu thua bạn luôn rồi đó.
luanhk Email
2014/04/14 11:13
Bạn xem lại chỗ HT mạnh hơn Kiếm Vương nhé. Cả diễn đàn này chỉ có vài người nói HT thua kiếm vương một chút, còn lại đa số nói HT thua xa Kiếm Vương. Cái thứ 2, bạn nói TMTQ thua KV, mà một mình TMTQ cân ngũ tuyệt, ban ko nhân thấy là bạn đang nói rất vô lý à( ví dụ 4<5, mà 4>5+3+3+3+3?. Mình đọc truyện này, mình thấy rất nhìu lần người ta bảo TMTQ là cao thủ mạnh nhất trung nguyên chứ chưa thấy chap nào nói KV mạnh nhất trung nguyên cả. Có phải ý bạn đang nói đến ngũ hành tương sinh tương khắc, đúng là điều đó xuất hiện trong game mà trong bói toán. Còn trong phim kiếm hiệp và bộ truyện này, mình chưa thấy môt nhân vật nào đánh thua một người nào đó, mà sau đó lại đánh thắng người mạnh hơn người hắn đã thua( nếu ko có tiến bộ vượt bậc).
luanhk Email
2014/04/14 10:54
Bạn NhatLe suy luân buồn cười quá. Bằng chứng nào nói KV mạnh hơn TMTQ vậy???? Ai khẳng định điều ấy nhỉ? Bạn nói ko so sánh các cao thủ võ lâm bằng cách so sánh bắc cầu thì bạn so sánh bằng kiểu nào? Nói như bạn thì chẳng có ai mạnh nhất và cũng chẳng có ai đáng sợ. Vậy thì Boss chống đc ngũ tuyệt cũng chưa chắc Boss ăn đc TMTQ à?
NhatLe Email
2014/04/14 10:35
đó là mình mới lấy riêng ví dụ về 2 nhân vật là TMTQ vs KV mà suy luộn logic theo kiểu của luanhk nó đã sai trầm trọng rồi chứ chưa noi đến việc bạn lôi 1 đống nhân vật tầm cỡ vào rồi so sánh thế nọ thế kia. TMTQ thua KV, giả sử KV thua HT đi chăng nữa nhưng biết đâu HT lại đập TMTQ be bét thì sao ( mình giả sử vậy thôi mong ă của TMTQ đừng gạch đá mình nhé. Mính cũng kết ông này lắm- 1 mình cân 2 team)
NhatLe Email
2014/04/14 10:31
buồn cười các bác quá. sao tự nhiên lại lôi TMTQ vs KV vào đây ko biết. Trong Toán học hay gi gi đó thì tính chất bác cầu đúng nhưng trong võ công thì nó chưa chắc đã đúng đâu.Coi như 3 thế lực của võ lâm bây giờ gồm có Tà Phái-Chính Phái-Thần địa đang ở thế chân vạc ( cân bằng nhau về sức mạnh cũng như thế lưc, tầm ảnh hưởng đến võ lâm nhé).TMTQ đánh thua Kv ( điều này đc khẳng định nhiều lần ko cần bàn cãi chứ) Nhưng Tà phái do 1 mình ông đứng đầu lại ngang ngửa vs Chính phái do Ngũ Tuyệt đứng đầu. ==> TMTQ ngang pheo vs Ngũ Tuyệt. đó đó các bạn thấy việc suy luận logic hay bác cầu trong cái fan page này sai như thế nào rồi chứ
luanhk Email
2014/04/14 09:27
@HBQ89: Ban đọc lại cmt những lần trước đi. Bạn ko nói 2 lời, mình cũng ko bịa đặt. Nói chung thì mình cũng ko uất ức hay j cả. Chỉ là những vấn đề đó bạn vẫn chưa giải thích thỏa đáng mà. Bạn yêu thích truyện này, mình cũng thế, coi như trao đổi, mặc dù quan điểm ko giống nhau, nhưng đừng nói móc nhau làm j. Thân ái!lovelove
timlac91 Email
2014/04/14 09:18
kaka truyen chua ra dzo koi bjnh luận đỡ ghiến
chien1191 Email
2014/04/14 09:09
lau roi khong thay Cuteohamvui... juve222 nua hi
hbq89 Email
2014/04/14 08:28
@all các bạn : luanhk đúng là dẫn dắt rất hay đúng ko? Khi ko tự nhiên nhảy vào tranh luận với mình về 8 đại kỳ bảo, bản dịch vechai và bản remake mình trả lời rồi giờ bạn quay lại nói những vấn đề cũ nữa. Vậy ko phải bạn đang uất ức những chuyện đó giờ muốn bới móc ra nữa à? Cứ xem như mình cmt bậy đi. Bạn bỏ qua cho mình đi đừng nổi máu vào cmt phản bác lại. KO phải mình đuối lý ko nói lại dc với bạn nhưng mình thấy những vấn đề này đã dc nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi. Bạn muốn dc giải thích thì lật lại những cmt cũ ấy sẽ có thôi. Nói thêm với bạn chỉ cũng chỉ như dây vào 1 vũng bùn ko nhấc chân ra dc thôi. Tất cả chỉ là dự đoán chưa bik đúng sai. Mình chỉ dự đoán sát với tình tiết truyện thôi. Còn nếu bạn cho là bạn đúng thì cứ cho là vậy đi. @luanhk "Khi mới cmt voi mình, bạn nói" Tài năng võ thuật của TMTQ chỉ kém HBQ mà thôi"" . Mình chưa nói câu này bao giờ. BẠn muốn nói gì thì để cho chính xác lời mình nói, đừng thêm bớt hay nói sai ý nhé. Mình ko muốn giải thích thêm. Chào thân ái và quyết thắng. Hìhi gringrin
luanhk Email
2014/04/14 01:12
Những cmt của mình chưa chắc đúng, mình chỉ suy đoán dựa trên những diễn biễn trên truyện nhưng chắc chắn ko có nhìu mâu thuẫn trong lời nói như bạn đâu.
luanhk Email
2014/04/14 01:06
ban tự xem lại những cmt của bạn đi, thực sự nếu lôi kĩ ra thì rất là mâu thuẫn đấy. Còn cái chỗ "thuần khiết", ok mình sai. Vì đơn giản trong bản dịch này, họ nói kiếm ma là người thuần khiết, còn mình thì ko nghĩ KM lại là người Thuần Khiết, chỗ này có j đáng đề bàn đâu. Bạn thử giai thích tất cả những thắc mắc của mình ở cmt dưới xem nào????
luanhk Email
2014/04/14 01:03
Chien1191 là kẻ thế nào mà lại đáng để tui bân tâm nhỉ? CÒn ở đây ko có chuyện uất ức j cả, cái j thấy vô lí thì phải phản biện, bạn đừng có làm kiểu như thế. Nói đến chuyện TMTQ và Kiếm Vương. Mình ko hề ảo tưởng sức mạnh của TMTQ và KV nhé. Để mình so sánh cho ban thấy nhé. Ban nói HBQ= TMTQ và KV, trong khi bạn lại nói TMTQ= những người đứng đầu các tổng. Ban thấy HBQ đánh nhau với Lâm Thiết QUân thế nào? Tuy chiếm đc thế thượng phong nhưng có thể hiện rõ đc sự vượt bậc ko? Nếu nói HBQ dưỡng sức thì hãy xem trân tên áo đen và HBQ, tên áo đen đánh nhàn hạ nhưng HBQ thì té khói. Hàn Bảo Quân đánh ko hề dễ dàng. Nếu những người đứng đầu các Tổng kia cũng chỉ như Hàn Bảo Quân, chỉ nhỉnh hơn Lâm Thiết Quân một chút thì như vậy Thần Địa đâu có mạnh như bạn nói. Lại xem KV đánh nhau với Doãn thương Cơ dễ như chơi. Nếu như vậy thì chẳng phải KV và TMTQ mạnh nhìu so với những HBQ và những người đứng đầu các Tổng sao?===> có phải bạn đang tự chống đối bạn. RỒi cứ cho các Tổng= TMTQ, bạn nói trong thần địa có 6 ông ngang TMTQ, vậy mà với cái lực lượng đó lại đánh ko chắc thằng Hắc Phong Bang, điều này có vô lí ko??? Bạn đang tự phản biện chính bạn. Khi mới cmt voi mình, bạn nói" Tài năng võ thuật của TMTQ chỉ kém HBQ mà thôi", vậy mà bây giờ lại lôi ra 6 ông ngang với TMTQ. Sao lại có chuyện đó vậy bạn? Đầu truyện, tác giả đã nói " TMTQ là một trong 4 đại cao thủ giang hồ", nếu có nhìu người bằng ông ta thì chẳng phải tác giả đang " tự tay bóp dái" như các bạn đang nói à.
hbq89 Email
2014/04/14 00:33
@luanhk : Nói thêm 1 chút. Có lẽ lý do bạn bất đồng quan điểm với bạn là vì mình lỡ động chạm đến TMTQ và KV của bạn. Mình chưa bao giờ coi thường đánh giá thấp TMTQ và KV. Họ thực sự là cao thủ rất mạnh. Cả 2 là người đứng đầu chính và tà phái. Nhưng bạn suy nghĩ quá phiến diện. Bạn bảo mình ảo tưởng sức mạnh của HBQ và KM vậy bạn ko phải đang ảo tưởng sức mạnh TMTQ và KV sao? Ai nghịch ý bạn phản bác lại ngay. Nếu như TMTQ và KV mạnh tuyệt đối như bạn nói thì HBQ bây giờ khi đã ý thức dc sức mạnh của võ công chỉ việc quay về trung nguyên chuyên tâm học võ của TMTQ hoặc KV là có thể vào thần địa đánh cho tan tác hết rồi. TMTQ và KV, các tuyệt khác có thể tự vào xóa sổ thần địa cho rồi. Đâu cần TMTQ và KV cả 2 cùng năn nỉ bỏ công sức truyền võ công rồi kỳ vọng HBQ thống nhất thiên hạ?
hbq89 Email
2014/04/14 00:07
Còn việc các tổng với TMTQ và KV. Mình đã lấy rất nhiều dẫn chứng để chứng minh điều này. Mình đã khẳng định là mình đúng chưa? Mình cũng chỉ đưa ra dự đoán dựa trên những dẫn chứng đó. Mình bảo những tổng này họ tạo ra kỳ bảo, có thể họ là chủ nhân đời trước của kỳ bảo nên có khả năng họ đã có dc sức mạnh của kỳ bảo từ lâu, nên giờ mới ko cần lưu luyến kỳ bảo nữa. Cho nên đừng có bao giờ khẳng định TMTQ và KV hơn những kẻ còn chưa xuất hiện này. Bạn thấy nó vô lý à? Vậy thì cứ như bạn nói đi. Bạn bảo TMTQ mạnh hơn các tổng này, có thể solo với Boss, ngoài ra TMTQ còn mạnh hơn cả KV vì dc gọi là người mạnh nhất trung nguyên. KV sức mạnh bá đạo chặn hang hơn 1 năm các cao thủ thần địa sợ ko dám ra đấu. Xem như mình chịu thua bạn nhé. Để bạn khỏi phải uất ức mà suốt ngày bới móc. OK không? hehehe. gringringrin
hbq89 Email
2014/04/13 23:59
Còn uất ức muốn bới móc, muốn kiếm chuyện để tranh luận thì làm ơn nói cho chính xác những gì mình đã nói nhé. luanhk : "Hàn bảo Quân= TMTQ và Kiếm Vương, Boss chấp ngũ tuyệt mà không cần BMLK, Những người đứng đầu các Tổng khác trừ Boss có sức mạnh bằng TMTQ". Đúng là mình dự đoán HBQ trình = TMTQ và KV, những tổng khác ít ra cũng ngang = TMTQ và KV nhưng mình đâu có nói Boss chấp ngũ tuyệt ko cần BMLK. Bạn rất giỏi bới móc nhỉ. Hihi. Bỏ chuyện năng lực HBQ đi nhé. Vì bạn đã chủ động đánh cá với mình nên chờ xem diễn biến nhé ko nói lôi thôi. còn chuyện KM mình bảo là KM khi đánh với 5 tuyệt cũng có sự hỗ trợ của BMLK nhưng yếu tố quyết định chính là sức mạnh là năng lực của KM chứ ko phải là nhờ vào BMLK. Bạn xem truyện có thấy tất cả khi nhắc đến KM có ai đề cập đến việc KM mạnh là nhờ BMLK ko? từ những chưởng môn phái cho đến 5 tuyệt, những người đã trực tiếp đối đầu với KM đó. Và Thần Công cũng vì ngưỡng mộ mới đi theo Thần Địa. Bạn làm ơn nếu muốn bới móc thì nói cho chính xác đừng nói sai ý nhé.
hbq89 Email
2014/04/13 23:46
@luanhk : "Hàn bảo Quân= TMTQ và Kiếm Vương, Boss chấp ngũ tuyệt mà không cần BMLK, Những người đứng đầu các Tổng khác trừ Boss có sức mạnh bằng TMTQ. Thực sự là muốn bỏ qua lắm, nhưng mà theo quán tình thì tui phải đăng nhập vào phản bác ngay " . Đã bảo là ko đề cập ko tranh luận về vấn đề này nữa mà. Mình có nói gì thêm làm cho bạn bực hả? Hay ức chế muốn nói hoài? Nhớ ko lầm Chien1911 từng nói bạn tính đàn bà . nhan8x chửi Chiến như thế nào mà Chiến còn ko thèm bật lại nhưng lại nói bạn thì cũng tự nên xem xét lại bản thân mình đi. Hihi gringrin
hbq89 Email
2014/04/13 23:41
Nhờ bản remake mà mình mới hiểu dc nhiều nhiều bí ẩn nhu thân phận của HBQ, vì sao Lưu 4 hóa điên, cái tên người đó cứ nhắc tới nhắc lui mà ko bik là kẻ nào thì bản remake này sẽ giúp bạn biết chính xác là đang nói tới ai đó. Chứ ko phải như xem đến đoạn KV và Thần Công đang nói đến KM mà bạn nói quay ra khen KV là người " thuần khiết" ấy. Bạn đọc nhiều mà còn nhận định kiểu đó thì mình ko bik nói gì với bạn nữa. Đã bảo là bản remake, bản làm lại từ bản cũ mà bạn nói là ko chắc chắn bản nào đúng hơn bản nào. Vậy NXB Kim Đồng đúng là thất bại thật vì biết bao nhiêu con người sản xuất dịch truyện nhưng lại làm cho bạn ko tin là đúng hay sai. Những gì mình tranh luận, những câu trích dẫn, số chap là từ bản remake này ra chứ ko phải mình tự tưởng tượng ra mà bạn bảo là vô lý. Nhiều bạn đã xem nhiều bạn cũng nhận định giống như mình. Sao bạn ko thử 1 lần đọc thử xem thế nào. Như vậy ai mới là cố chấp, cứng đầu hả bạn.
hbq89 Email
2014/04/13 23:22
@luanhk : hì hì đúng là mình ko bik tiếng Hàn thật nhưng cũng đủ để nhận biết bản nào dễ hiểu và bản nào khó hiểu. Lý do mình vẫn còn xem trang vechai vì đây là trang thói quen khi mở truyện của mình, là trang mình xem bản cũ đầu tiên, sau này ra bản remake mình vẫn xem ở đây nhưng vechai ko làm lại hết tất nhiên buộc mình phải tìm những nguồn khác để xem cho hết thôi. Với lại mình còn lưu lại đây vì diễn đàn này. Bạn lấy cái tư cách gì để bảo mình xem hay ko xem ở đây?
quangdanpro Email
2014/04/13 22:58
và bạn này làm ơn bình luận thì ngăn ngắn và nói hết ý..đừng hơi tí là lôi lại toàn bộ câu nói của ng hác vào coment cuar mình để phân tích giảng dải.lấy ví dụ thì sát thực vào.nói ít mà hết ý thì ng ta sẽ hiểu cho dù đó là sai vẫn thích hơn là dài dòng kể lể chả sát thực cho dù có đúng.t nói thật đấy
quangdanpro Email
2014/04/13 22:54
bạn luôn mồm ns rằng khẳng định"chỉ có chủ nhân mới dùng dk và phát huy sức mạnh của bát đại kì bảo còn là ng khsc thì chỉ như 1 món vũ khí tốt" của t là sai khi 1 trường hợp là BVQDG là k phải chủ nhân vẫn dùng lấy dk sm vì nó tăng nội công.còn t cho rằng đó là sự trợ giúp bởi đặc tính của QDG..riêng cái này thì chẳng ai ngoài tác giả biết t hay bạn đúng..vì thế bạn làm ơn in ít cái mồm vsf cuộc tranh luận giữa t và bạn kết thúc nhé
quangdanpro Email
2014/04/13 22:50
vhvxlhk sao bạn cứ lắm mồm lôi t vào thế nhỉ..bạn dựa vào cái nào nói t nói sai nào.t đã giải thích rằng những cái BDKB mang đến cho ng dùng chỉ là sự hộ trợ về đặc tính của bản thân nó chính vì thế đó chưa dk gọi là lấy dk sm.còn tình tiết nhỏ nhặt trong chuyện thì nói bới móc ra thì có biết bnhieu cái.t đọc bản remax bên blog thì khác vs bên này về cây QVK nên vấn đề này t k muốn phải tranh cãi.chỉ có mỗi cái QDG là đáng nói thì cũng chỉ là bạn ngĩ là tăng nội công cho ng mạnh là lấy dk sm rồi.còn t ngĩ đó chỉ là sự hỗ trợ cho ng sử dụng bởi đặc tính chủa QDG thôi.chính vì thế chả coa cái lí gì bạn phán bạn đúng t sai cả..còn mỗi ng mỗi quan điểm và đương nhiên lên đây thì chả ai là công nhận mình sai khi mà ng phản bác chắc gì đẫ đúng.nhất là ng như bạn :))
V_kayels Email
2014/04/13 20:18
Bá Vương Quỉ Diện giáp là nó cho Hoa Liên khả năng đỡ đòn với lại khuếch đại nội công thôi..khả năng to lớn là do hồi xưa HL có ăn nhân sâm của ông Tướng Quân thôi.:v shyshycrycrycoolcool
luanhk Email
2014/04/13 20:02
Ban hay nhỉ? Bạn có biết tiếng Hàn không mà dám chắc bản nào đúng hơn bảo nào. Nếu bản ở trang vechai này ko đúng thì bạn vào đây đọc làm j nhỉ. Bản remake tôi có xem qua, đúng là nó dễ hiểu hơn vì câu từ của nó ko rắc rối như bên này nhưng cũng đâu có j khẳng định những quan điểm của bạn là đúng nhỉ. Thực ra thì tui đâu có thích tranh luận vơi ban làm j, nhưng mà đôi khi đọc cmt của bạn làm tui phải đăng nhập để cmt lại vì thấy nó quá là vô lí. Lúc trước thấy ban bình luận ok nhưng sau này đưa ra những quan điểm : "Hàn bảo Quân= TMTQ và Kiếm Vương, Boss chấp ngũ tuyệt mà không cần BMLK, Những người đứng đầu các Tổng khác trừ Boss có sức mạnh bằng TMTQ. Thực sự là muốn bỏ qua lắm, nhưng mà theo quán tình thì tui phải đăng nhập vào phản bác ngay.
vhvylhx Email
2014/04/13 19:44
@Hbp89: thì có ng nói thì tui ms tiếp tục trả lời... còn cái kia tui bảo là "khẳng định sai" chứ ko bảo vì 1 cái sai nên khẳng định tất cả sai... vd khẳng định là "chỉ có những số tận cùng là 5 mới chia hết cho 5" thì nó bị sai, do những số tận cùng bằng 0 vẫn chia hết cho 5... khẳng định sai vì bị thiếu chứ ko phải nói những số tận cùng là 5 chia hết cho 5 bị sai...

còn đoạn này: "Điểm khác biệt lớn nhất của chủ nhân thần vật và những người ko phải chính là chủ nhân sẽ thức tỉnh được sức mạnh thực sự của thần vật, sẽ điều khiển sức mạnh thần vật thoải mái theo ý của mình chứ ko lệ thuộc, ko ỷ lại sức mạnh thần vật như những kẻ khác"
Trừ trường hợp của BMLK... như tui đã từng nói ở trước... Kiếm Ma vẫn không thể khống chế được BMLK mà chỉ "phong ấn" lên nó thôi... (câu này Tạ Âm Mẫn nói thì phải)

@NhatLe: mới đầu chiêu trước của Tử Hào bị T.Â.M dùng QVK đánh bật lại, phát ra tiếng kêu đó... trong lúc đánh nhau TÂM có nói "nhưng ngươi đừng quên trong tay ta đang cầm QVK"... lúc này thì mấy người của Đông Lãnh mới vô trận nhưng Tử Hào cản lại... Chiêu Truy Quỷ Hồn Thiên Thế của TH vượt qua ngưỡng của QVK nên TÂM mới bị te tua vì quá tự tin... @@
hbq89 Email
2014/04/13 19:40
@luanhk : dám chắc là bạn xem bản dịch của bạn hoatran và ko xem bản remake rùi. Chắc là vì bất đồng quan điểm với mình nên dù mình nói thế nào cũng ko bao giờ thèm xem bản remake? thế thì mình ko có gì để nói thêm với bạn nữa đâu nhé. Cứ xem bản cũ, ko tiếp nhận cái mới đi rồi lại bảo mình là bảo thủ, cố chấp, cứng đầu. Bạn nên xem lại xem ai mới là người cứng đầu nhé. Mình ko muốn tranh luận thêm với bạn nữa. Nản rồi. hì hì
Phân trang 4/146 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X