Thông Báo Truyện
   


16 Aug.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1489}

Hiệp khách giang hồ [update chap 461, next is 462] Tiếng việt,tv, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 461, next is 462] Tiếng việt,tv Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Toukyou Kushu [update chap 89, next is 90]
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ [update chap 61 next is 62]
Kyousougiga [update chap 8] end
Nữ hoàng Ai Cập - Ouke no Monshou [update chap 77+ Tập 82] Tiếng việt, tv
Tough - Miyazawa Kiichi [update chap 170, next is 171]
SENGOKU YOUKO - Chiến Quốc Yêu Hồ [update chap 17, next is 18]
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 397, next is 398] Tiếng Việt, TV
RockMan [update chap 39, next is 40]
Rain [update chap 39, next is 40]
Love Riron [update chap 22, next is 23] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
change123 chap 18
Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện ...
Hammer Session chap 39
Abenobashi Mahou Shouteng...
Dragon Quest chap 311
Digimon V-Tamer chap 2
Kurosagi – Con Diệc Đen V...
Densha Otoka chap 24
[TesoGroup] Buddha - Truy...
Show Me The Money Chap 5

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/08/15 18:09
vhvylhx Email
2014/08/09 01:14
theo dự kiến là ngày 15 có chap tiếng Hàn... bên đó cũng vậy chứ không riêng ở VN đâu mà nói là nhóm dịch không tung chap... smoke
yeumoihoalien Email
2014/08/09 00:50
huhu. h nay con len ngong chap 461. ong tac gia chet hay cac mem ko chiu tung ra hang moi vayde nghi cac thanh ko dc binh loan nua. cu nhu vay nhom dich se ko tung chap moi dau. hix hix. cho het ca mua he cua tui roi ne. oi doi sinh vien
cupipepi Email
2014/08/08 16:57
@wishhunter, định làm mấy ly cafe vậy bạn :))
Luanca Email
2014/08/08 15:47
Kỷ Huấn Thiên mà gặp Phích Lịch Tử thì sao nhỉ? ae cho cái kết? uplookuplookuplookuplookuplookuplookuplookuplook
wishhunter Email
2014/08/08 10:22
Trong khi đợi các thánh sáng tác ae mình làm li Cafe dogdogdogdogdogdog
wishhunter Email
2014/08/08 10:18
cần gì chaps mới . Đã có các Thánh sáng tác ở đây
Luanca Email
2014/08/08 10:13
Dự là 2 thằng tác giả ra chap mới thì HBQ bị độc phát tác đang nằm cấp cứu ở BV Bạch Mai cmnr! (ae chuẩn bị hoa quả đi thăm đê)smokesmokesmokesmoke
vinhphucpham83 Email
2014/08/08 09:36
ad sao chưa có tập mới vậy! chờ lâu quá stupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupidstupid
quayphotri Email
2014/08/08 07:17
Thánh Bách nói quá là chí lí, tại hạ khâm phục khâm phụcgringringrin
luanhk Email
2014/08/07 20:09
Hehe. Cám ơn Bách tiên sinh khen tặng.sweatsweatsweat
Bách Email
2014/08/07 17:38
Mọi người chớ nên manh động tác giả chưa ra chap mới chỉ có 1 lý do Duy nhất : Việt Nam ta có quá nhiều Nhân Tài, Hiểu biết sâu rộng trí tưởng tượng Siêu Phàm Biết trước tương lai nên ông tác giả mới ngưng sáng tác để các nhân tài viêt nam này tự sáng tác các Chap tiếp Theo của HKGH . Ko nói chắc mọi người ở đây cung hiểu các Thiên Tài ở đây là các Thánh : MeoRung -->vhvylhx -> luanhk -> hbq89 smokesmokesmoke
wishhunter Email
2014/08/07 16:39
gần 1 tháng rồi mà . Mãi ko cho ra chaps mới , hay hết truyện rồi chăng crycrycrycrycry
ZzHanBaoQuanzZ Email
2014/08/07 16:10
update chap 460, next is 460 Tiếng Việt, TV có nghĩa là không ra nữa rồi
wishhunter Email
2014/08/07 10:39
mk nghi~ chac tam 5 6 nam nua~ xong thoi . bay gio gan den danh nhau vs boss r`
son7928
2014/08/07 09:03
trời ơi, bàn tán làm gì, ngay cả thằng tác giả nó còn chưa nghĩ ra nữa kỳ. Coi chừng ông cũng hay vô diễn đàn để xem anh em bàn tan để nghĩ tiếp cốt truyện. Thiệt là bó tay chấm com với cái truyện này. Chắc cũng tầm gần 15 năm rồi chứ ít ỏi gì...
robit113 Email
2014/08/06 07:50
Bắt đầu đọc HKGH khi là một cậu sinh viên tung tăng đến trường, và giờ đã đi làm được 5 năm, con gái đã 2 tuổi mà vẫn phải mong ngóng từng " chap" thế này. Không biết đến cuối đời có xong?
vhvylhx Email
2014/08/06 02:34
@MeoRung: trước giờ mình chưa hề trành luận kiểu như bây giờ HBQ vs KV xem ai thắng... hay HBQ vs TMTQ ai thắng... vì vấn đề đó rất "khó nói"... vì anh HBQ nhà ta thực lực có thể tăng ngay trong lúc chiến đấu... + thêm nội công của Quái Cái và nhiều loại võ công khác... nên tôi mới bảo "nếu HBQ gần bằng hoặc bằng TMTQ + KV cũng không có gì là lạ"... Câu này không phải khẳng định HBQ sẽ mạnh bằng hay hơn KV, TMTQ... mà là bình thường HBQ sẽ thua 2 ng đó... nếu có bằng thì cũng không lạ lắm... vì sao không lạ thì mình đã nói rồi... Nên khi bạn luanhk nói tôi thấy cũng đúng... tôi cũng đã từng nghĩ vậy nên thôi... không bàn nửa... vì vấn đề này như bạn đã nói là không có cơ sở... không có hồi kết...

Tranh luận về sức mạnh trước giờ tôi tranh luận 2 trường hợp...
- Khi BVK ngăn chặn thần địa xâm chiếm Trung Nguyên thì tôi nói lúc đó HLĐ mạnh hơn BMLK
- Kẻ đeo mặt nạ trên cơ HBQ trong đoạn kết thúc cuộc so nội công...

Còn nếu so sánh võ công thì A thắng B... B thắng C thì chưa chắc A thắng C... vĩ võ cũng có phần khắc chế nau nửa... (trong phim hay trong nhiều loại game thường thấy kiểu khắc chế này...) @@
huongtien Email
2014/08/05 18:13
sau khi kiem ma tan sat giang ho va bi thien ha ngu tuyet danh bai thi bo chay. KV voi TMTQ biet la kiem ma chua chet nen da dieu tra va phat hien ra than dia.the la moi ban bac va cu Dai cong tu? tham nhap vao than dia.KV canh gac duong van chuyen? con TMTQ di thong nhat vo lam dec cung chong lai KM va tim nguoi co the thay THNT danh bai kiem ma. nhung ko ngo la HBQ lai la cot nhuc cua KM.tao du la nhu vay co hop ly ko thang ben tren tao va ca lu ben duoi tao
huongtien Email
2014/08/05 18:03
theo minh thi ke deo mat na chinh la dai su ca cua HBQ
Gia Son Phong Email
2014/08/05 15:59
HBQ đ1 chậm như rùa bò vậy .đã hơn 3 năm rồi mà đi từ dông lãnh vẫn chưa vô dc thần địa nữa
MeoRung Email
2014/08/05 15:06
mấy chú hbq89, whvylhx đâu rùi, người ta tranh luận những cái có thực chứ chả có ai tranh luận cái ko có hồi kết cả, nói như mấy chú thì bây giờ anh có đưa ra cái nhận xét như " Hưng Quân giỏi hơn kiếm vương" thì cũng chả có gì sai, chẳng hạn như cứ ôm khư khư cái quan điểm đó thì sao, kết quả là Hưng Quân chả bao giờ solo với KV cả. mấy chú có giỏi thì như anh bàn luận về cái sắp tới này nè xem anh Hàn có vượt qua đc KHT ko và vượt qua như thế nào, nếu có sự trợ giúp thì sao? ai sẽ là người chỉ điểm hay là tất cả huề làng đứng nhìn nhau chán đi rùi Boss cho gọi vào?
MeoRung Email
2014/08/05 15:00
ở đây mọi người nói là vượt qua đc KHT thì như vậy là đủ rùi, sự việc rõ ràng vậy rùi mà nếu HBQ qua đc thì tất nhiên các người khác cũng qua đc thôi, khi mà HBQ biết đc quy luật của KHT thì mấy tên gác cổng cũng chả có nghĩa lý gì nữa, tụi nó nhờ vào KHT nên thỉnh thoảng ra kill bất ngờ thôi ko có KHT trợ giúp thì anh Hàn dư sức đối phó, chả lẽ mấy vị kia chỉ mỗi việc đi theo bước chân anh Hàn cũng ko làm đc sao
luanhk Email
2014/08/05 12:21
Vượt qua khác với đánh thắng. Nhưng nếu chỉ một mình HBQ vượt qua thì cũng đâu có đc, còn những người kia thì sao? Mình thì cho rằng sẽ có sự trợ giúp của một thế lực khác.
vothong2761994 Email
2014/08/05 11:23
không biết bao giờ mới có chap mới, ông tác giả làm gì hông biết nữa :(
tranvannho Email
2014/08/05 11:12
bàn luận cho vui thôi, hạn chế chê bai nhau .. rứa vui hơn. chờ chap ni lâu quá
MeoRung Email
2014/08/05 08:24
và điều quan trọng là KHT chỉ là cỗ máy thì làm sao phân biệt đc địch hay ta, tại sao nó ko tấn công bọn lính gác mà chỉ tấn công người khác. tại sao bọn lính gác lại đứng theo thứ tự gọi là kẻ ô vuông vậy. ý của mình là HBQ biết cách dể vượt qua KHT chứ ko phải trực diện đánh nhau băm nát đc KHT. Nhân vật chính của truyện tất nhiên khả năng vượt qua đc là khá cao chứ chả lẽ lại đứng ngoài đợi boss ra lệnh cho vào
MeoRung Email
2014/08/05 08:17
luanhk: kỷ huấn thiên dù sao cũng chỉ là một cỗ máy vận hành theo quy tắc, nếu nó là người thì ko thể có vị trí an toàn nhưng 1 cỗ máy thì có thể lắm, chưa ai qua cửa đc KHT bởi vì họ chỉ biết sử dụng võ công để đấu với nó. cái ý cậu nói là phán đoán của mình và tất nhiên mình cũng có cơ sở để đưa ra phán đoán đó, nếu đọc và xem hình thật kỹ thì sẽ thấy mấy tên lính gác đứng theo 1 vị trí nhất định và nơi mà KHT nhô lên khỏi mặt đất là ngay sát bọn lính gác ko trật một ly chỗ mà có đoạn " thứ máy móc đó thật đáng kinh ngạc" và trang đầu tiên
vhvylhx Email
2014/08/04 22:11
@bách: tưởng bạn theo bản remake nhưng bạn nghĩ chỉ một mình Tứ công tử thực hiện được là vì chỉ Tứ công tử mới được truyền thụ chứ.. còn bản cũ thì mình là người đầu tiên dẫn chứng vol 10 để trả lời bạn alosex đó... @@
Thôi vấn đề Tứ công tử gì đó bỏ qua một bên cho rồi... @@
lovelyno01 Email
2014/08/04 21:25
@dotuancd HL chưa phải chủ nhân của BMLK nha bạn chỉ sở hữu thôi p/s mình thì nghĩ có thể KM là cha của bos TD vs DT cool thực sự đến h vạn chưa thấy tác giả nói về trận chiến năm xở thần địa vs lời hứa năm xưa của với DT là gì
Bách Email
2014/08/04 14:29
vhvylhx . câu nói đó là ở bản remake . còn bản cũ thì lại hoàn toàn khác nhau . Ở bản cũ tên đội trưởng lại nói " cách đây 3 năm vị công tử thứ 4 chỉ mới võ vẽ những miếng đánh đơn giản có lẽ không phải là cậu ấy . ở vechai này thì là vol 10 .
Phân trang 4/174 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X