Thông Báo Truyện
   


28 Jul.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1459}

Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 755, next is 756) Tiếng Anh
Bleach [update chap 590, next is 591] Tiếng Việt, TV
Fuuka [update chap 24, next is 25]
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ [update chap 34, next is 35]
Toukyou Kushu [update chap 56, next is 57]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 79, next is 80]
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [update chap 397, next is 398]
Tough - Miyazawa Kiichi [update chap 128, next is 129]
Watashi no Messiah-sama [chap 56, next is 57]
Love Riron [update chap 12, next is 13] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
Kami nomi zo Shiru Sekai ...
Samurai Deeper Kyo 37
20th Century Boys chap 29
gantz chap 140
detective conan movie 2(p...
Lovely Children - Ba tà n...
hunterxhunter tập 21 chap...
Magic Ban Removal !! Hyde...
H2 - Adachi Mitsuru Tập 7
CROSS GAME -MITSURU ADACH...

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/07/29 08:44
metallica_rock Email
2014/07/13 23:37
Bách: Mình mới coi lại bộ Long phi bất bại, tại Chap 65 tác giả có vẽ Hàn Bảo Quân với Lưu Tư, và một NV trong truyện HKGH mình không nhớ rõ (hình như xuất hiện ở đoạn HBQ gặp Đao Đế và đánh nhau với Lưu Tư ấy) - Chắc là tác giả LPBB có đọc qua HKGH hoặc cùng một tác giả
vhvylhx Email
2014/07/13 17:12
@NhatLe: một vài chap đâu hơi lan man... đến khi làm ở quán cafe thì truyện mới thực sự bắt đầu... nên đọc thì cứ từ từ... truyện càng ngày càng hay đó... @@
Bách Email
2014/07/13 16:43
còn bác khanhly158 chắc bác có nhầm lẫn gì ở đây . Bộ Long phi bất bại là của tác giả Liễu Kỷ Vân . còn HKGH được sáng tác bởi Jeon Keuk Jin và vẽ minh họa bởi Yang Jae Hyun . 2 bộ truyện có 2 tác giả hoàn toàn khác nhau nhé . Cái hình ảnh mà bạn nói chắc là nét vẽ của tác giả nhìn giống thôi . Còn mình đọc bộ LPBB của NXB Trẻ thì tới tập 29 là kết thúc . Chắc bạn nhầm lẫn giữa Chap Và Tập của truyện rồi .Nói Chung Truyên LPBB cũng khá hay Chỉ tiếc là không đồ sộ thôi .
NhatLe Email
2014/07/13 16:30
vhvylhx vs Bách thank các pro nhé. truyện Hồng phi hồng trc có 1 phần tên là CẬu bé vô song. mình đã từng đọc qua rồi, cả BACK CÁT nữa. còn truyện mà bác vhvylhx giới thiệu e chưa nghe qua. vậy là đem có cái để làm trong khi chờ WC rôi
Bách Email
2014/07/13 15:57
Không thuộc kiếm Hiệp nhưng truyện như Chú Bé Rồng , Thám tử Mèo đen ( Black Cat ),Hoàng Phi Hồng 1->4 .... là những truyện nên xem
vhvylhx Email
2014/07/13 10:53
không có truyện kiếm hiệp nhưng có truyện (chữ) tình cảm cực kỳ hay... nếu muốn đọc thì tìm truyện "ngày hôm qua đã từng - my life"... bảo đảm không hay không lấy tiền... shy
NhatLe Email
2014/07/13 08:35
Đang chờ chap mới ra ai có truyện kiếm hiệp gì hay hay giới thiệu ae với đê.........
khanhly158 Email
2014/07/12 00:10
truyện long phi bất baị k biết có ai đọc được tập 37,38 k (NXB chỉ ra tập 36). minh k biết có liên quan k nhé. nhung trong truyện đó thì long phi là 1 tên háo sắc giống HBQ/ cuối truyện thì Long Phi phiêu bạc giang hồ. sống bằng nghề bắt tội phạm giao cho quan để lãnh tiền. cuối truyện k hề hé mở về nhiệt huyết giang hồ là j. nhưng trang 27 tập 18 thì nhân vật phụ sau hình của Long phi đang bắt Thiên Tàng Vương Khu Ngụy là HBQ và Thiên Vân đắc đang ngồi ún với nhau. còn dụng ý của tác giả thì xin bó tay
NhatLe Email
2014/07/11 17:12
luanhk Thank ban nhe! nói thật thì truyện đó ko hay lắm nên chắc it người đọcvesper1206 Lâu Lâu mới thấy huynh đài này comment nhỉ. Mình nghĩ chưa hẳn vậy đâu bạn tên áo đen chả biết là ai (theo mình nghĩ ko phải ng của Thần Địa đâu vì lúc đầu hắn mới xuất hiện Phong Nhiên cũng ko biết sự có mặt của 1 cao thủ tầm cỡ như vậy ở Thần Địa. có khi từ Trung Nguyên đc 1 ng nào đó cử vào để giám sát mọi động tĩnh của TĐ cũng nên--- KV đc cử chặn cổng TĐ, Tên này đc cử nằm vùng. ko biết ĐẠI CAO THỦ nào có thể chỉ đạo đc mấy ng tầm cỡ thế này).
vesper1206 Email
2014/07/11 10:47
Tên áo đen mà có liên quan tới hoàn tổng như Phong Nhiên nói thì chỉ có khả năng là tên này có liên quan tới Hoàn Tổng thật grin hoặc có khả năng cao là TMTQ có liên quan tới Hoàn Tổng (đã dạy cho đại đệ tử là tên áo đen) vì mình thấy võ công của TMTQ cũng dùng khí công.
luanhk Email
2014/07/11 09:43
truyên Long Phi Bất Bại hình vẽ nó cứ mờ mờ ảo ảo, chữ lại hơi khó đọc nên nhìu chi tiết mình bỏ qua. Không biết tay Long Phi trong truyện đó có liên quan j tới Long Phi trong truyện này không nhỉ? Cả hai đều có biệt danh Long Phi bất bại nhưng một người sủ côn, còn một người chuyên về đao. Kết thúc của truyện Long Phi Bất Bại cũng khó nói quá, chỉ biết cuối cùng tên đệ tử của bang chủ bang Thiên Hùng phản bội sư môn theo bọn Hắc Ám nhằm lấy đc thanh Bảo Kiếm. Sau khi đạt đc mục đích, hắn có đc sức mạnh tuyệt luân, trở nên mất hết lý trí. Bang chủ bang Thiên Hùng quyết định ra tay trừ phản đồ, ông ta đánh thắng đc hắn nhưng cuối cùng bị gian kế làm cho suýt mất mạng. Lúc hắn sắp ra tay kết liễu sư phụ thì Long Phi xuất hiện đánh nhau một trận long trời lở đất. Tất cả mọi người chạy khỏi nơi đó đều không biết đc Long Phi còn sống hay đã chết... Và đương nhiên là Long Phi thắng trong cuộc chiến đó, rồi thì mọi chuyện trên giang hồ lại yên ắng trở lại sau biến cố.crycry Mình chỉ nhớ có vậy thôi
NhatLe Email
2014/07/11 07:39
khanhly158: Bạn cho mình hỏi cái chuyện Long Phi Bất Bại đó cuối cũng rồi thế nào. Mình đọc cũng lâu lâu rồi nhưng tình tiết nó cứ mơ hồ ỏ ảo thế nào ấy nên mình bỏ ko đọc hết)
khanhly158 Email
2014/07/10 20:46
không biết có sông tới lúc hết truyện không nữa. hic hic. tác giả cmt coi ai lớn tuổi hơn đi tác giả
khanhly158 Email
2014/07/10 20:45
Heinz1: Truyện Dũng sĩ HECMAN phát hành năm 1991. 1 tuổi thì đọc cái gì ở đó hả. ý mình là ai đã đọc được truyện đó thì năm nay ít nhất cũng 30 tuổi.Không biết trong đây có ai đã từng đọc truyện "Long Phi bất bại" chưa nhỉ. Truyện phát hành lần đầu năm 1991 luôn.(trong truyện HKGH ai có biệt danh là Long Phi bất bại chắc các bạn cũng đã biết rồi) Trong đó có tập 18 trang 27 có hình HBQ và Thiên Vân Đắc đang ngồi uống rượu cùng nhau (khi đó Long Phi đang bắt Thiên Tàng Vương Khu Ngụy lên quan lãnh thưởng). Sau này vô tình nhìn lại mình mới thấy. truyện phát hành năm 1991 nhưng phát hành ở VN thì 1994. như vậy trước khi phát hành bộ truyện chắc tác giã đã có suy nghĩ về bộ truyện này từ lâu rồi
dinhquangtrong Email
2014/07/09 20:05
Kỉ Huấn Thiên là một cỗ máy hoàn hảo nhất mà Thần Công đã chế tạo. Nhưng giả sử liệu có một cỗ máy thứ hai mà Thần Công chế tạo "theo đơn đặt hàng" của Thần Địa thì sao, chẳng lẽ một cái đầu như Thần Địa, dày công suy nghĩ biết bao nhiêu nước cờ nhằm thôn tính Võ Lâm Trung Nguyên lại không có chiến dịch dự phòng khi cổ máy bị thất bại. Bản thân con người luôn khôn lường, Dẫu biết Kỉ Huấn Thiên rất nhiều lần làm nản lòng Kiếm Vương. Nhưng lần đối đầu này thì hẳn Kỉ Huấn Thiên đã nâng lên một tầm cao hơn trước đó. Có thể nói đây là đối thủ khó nhằn nhất với gã Họ Hàn từ trước đến giờ, nhưng dù sao thì Kỉ Huấn Thiên vẫn là một cỗ máy không hơn không kém...
heinz1
2014/07/09 12:50
đâu cần 30 tuổi mới biết truyện dũng sĩ hecman :3 em năm nay mới 22 tuổi vẫn nhớ. hồi đó mới 4 tuổi, chưa biết đọc nhưng thấy truyện có robot đẹp nên toàn xin tiền mẹ mua rùi nhớ mấy ông anh đọc hộ, cứ sáng thứ 2 là 3 nghìn rưỡi cho sạp báo :v ôi tuổi thơ
vhvylhx Email
2014/07/08 00:35
@khanhly158: mấy câu hỏi của bạn (xin phép gọi bạn cho thân mật nhé @@) mình có giải thích phần nào cách đây 3 page... câu hỏi của bạn cũng còn chứ không phải bị xóa đi... chỉ là trôi về mấy page sau thôi...

Bạn đọc lâu vậy chắc nó có tên là "Nhiệt Huyết Giang Hồ" quá... vì tái bản lần sau năm 2004 mới có tên Hiệp Khách Giang Hồ...

Còn mình với bạn hbq89 cũng chỉ tranh luận với nhau thôi chứ cũng đâu có chửi nhau câu nào đâu... @@

@luanhk: 30 tuổi mới biết truyện đó chứ không phải lúc đó 30 tuổi... hiểu lầm trầm trọng... @@
luanhk Email
2014/07/08 00:30
Từ khi Dũng Sĩ HecMan ra đời mà bác đã 30 tuổi thì bác xứng đáng làm bô lão trong quần anh hội này rồi.sweatsweat
khanhly158 Email
2014/07/08 00:09
bài em đăng lúc 24g đêm add nhé. add mà xóa nữa là bõ mẹ. tuy lớn tuổi nhưng mình là e của ba add đó (mới phát hiện) xóa nữa k cho nói là qua tới nhà. con đã gặp k dưới 03 lần rồi
khanhly158 Email
2014/07/07 23:59
ở bài đăng trc minh có hoi một số vấn đề nhưng k biết sao lại bị xóa. thôi mình k hỏi nữa. mình xin nói với các bạn 01 câu thế này. ai cũng có quan điểm của ng đó. các bạn đừng nên đặt cái tôi, cái suy luận của mình lên trên ng khác. bởi trong các bạn ai cũng có thể là ng sai, cũng có thể là ng đúng (vì đọc truyện ở đây phải theo trang này mà suy luận, biết đâu truyện ở đây khác ở chổ khác thì sao). trong các bạn k ai ngu cả. mình mong các bạn jãy cmt cho lịch sự. đúng là tranh luận chứ k phải cãi lộn. còn thằng hanphong123: bấm mẹ mày đi. p/s: xin dám nói 1 câu là mình là ng lớn tuổi nhất trong tất cả các bạn ở đây. mình xem truyện này từ khi truyện vẽ k ra hình ảnh. từ khi truyện "dũng sĩ HECMAN" ra đời thì mình đã có vợ rồi. (ai cỡ 30 mới biết)
lovelyno01 Email
2014/07/07 21:30
smokesmoke mấy bác cứ đùa là em cứ mua cho ít săng rởm thế nào nó chã phát hỏa coolcoolcool
thanhuthe Email
2014/07/07 19:02
Kỉ Huấn Thiên là máy móc à mn. Vậy ai điều khiển nó. Hok lẽ do 1 cao thủ canh giữ. Mà như vậy đi nữa thì làm sao nó phân biệt được ai với ai.
quayphotri Email
2014/07/07 16:18
để trị kỷ Huấn Thiên chắc dùng tên tỉa thằng nào điều khiển, nếu nó dùng kính chống đạn thì thua.hehe. Nếu công thì đánh đến khi cho nó hết dầu, khô nhớt thì thắng. Lúc đó không biết bản Quân còn máu không nữa.kaka
vhvylhx Email
2014/07/07 15:32
Có khi nào HBQ dùng skill của BLH ở núi Trường Bạch không nhỷ...? vì BLH có sùng skill giật điện nên dùng cũng có thể làm cho robot chập mạch chứ chẳng chơi... smokesmokesmoke
hanphong123 Email
2014/07/07 09:13
bọn này càng bình luận càng đi chệch huong hêt
vhvylhx Email
2014/07/07 09:13
nhầm... chơi = chưa... smokesmokesmoke
vhvylhx Email
2014/07/07 09:03
@Bách: kỹ sư cớ khí như bạn chơi tới gần đã xanh cỏ cmnr... smoke
Bách Email
2014/07/07 08:39
Theo ý tiểu nhân : Muốn phá Kỷ Huấn Thiên Hiện nay chỉ có 2 cách : Thứ nhất : Thần Công chế tạo ra KHT nên bắt ông ta ngừng hoạt động của nó . Thứ 2 : KHT là một cổ máy mà nguyên lý hoạt động của máy móc là hệ thống Truyền Động . Mà hệ thống truyền động gồm có : Bánh răng . dây xích . dây đai, dây cót . CHỉ cần phá hệ thống này thì KHT cũng chỉ là một đống sắt . Như ta đã biết Nó chỉ là một cổ máy nên ko biết đau đớn . ko có cảm xúc . nên đấu vs nó chỉ tổ phí sức . Nói thật vs các bác : Với một kỹ sư cơ khí như em đây Làm thì chưa chắc đc nhưng phá KHT chỉ cái búng tay smokesmokesmoke
vhvylhx Email
2014/07/07 03:30
@viyeu1999: TMTQ cũng có thể xuất phát từ thần địa nhưng không có gì khẳng định được ngoài chi tiết cầm HLĐ, sử dụng chiêu hấp khí công... và dùng khí công để đánh nhau hơi tương đồng với Hoàn Tổng... nói chung những chi tiết này còn khá mơ hồ... không thể khẳng định được... @@

Còn vì sao TMTQ lại không ra mặt khi Kiếm Ma xuất hiện thì có nhiều lý do:
- Chính Phái... Tà Phái đối lập... nếu xử lý KM xong thì đâu có gì chắc chắn là Ngũ Tuyệt không tận dụng cơ hội xử nốt TMTQ...
- Chính Phái đang đối đầu với KM... dù thắng hay thua thì TMQT cũng hưởng lợi... Nếu chính phái thua thì TMTQ hưởng lợi nhiều nhất... tức là những người đứng đầu chính phái sẽ bị tiêu diệt... Nhưng KM "không sức cũng què" khi đối đầu với Ngũ Tuyệt... Lúc này TMTQ xuất hiện chẳng phải sự việc đơn giản hơn nhiều sao... Còn nếu chính phái thắng thì KM lúc đó không thể làm ảnh hưởng hay uy hiếp được tà phái cũng như TMTQ... Còn chính phái đã phải chịu những cơn thịnh nộ của KM, nơi KM đi qua thì hầu như mọi người chết hết... điều này ít nhiều làm suy yếu chính phái thì việc gì TMTQ phải giúp...
- Đứng đầu chính phái có tận 5 người... lỡ có chuyện gì thì vẫn có khả năng sống sót 1 vài người... có thể gây dựng lại chính phái... Còn tà phái chí có TMTQ là ảnh hưởng cao nhất - là vầng thái dương của tà phái... nên nếu thất bại thì tà phái giống như rắn mất đầu... Tà phái cũng có người giỏi, nhưng chỉ khi TMTQ đứng đầu thì Tà Phái mới mạnh thôi...
vhvylhx Email
2014/07/07 03:04
@hbq89: ths bạn vì đã rất cố gắng để đọc hết cm của mình…
Tôi thấy bạn suy nghĩ chỗ TÂM không nói vẫn chưa hợp lý… Boss không giết TÂM, TL, HL vì họ có tài là hoàn toàn bình thường… nhưng bạn lại nói TÂM biết điều này nên không tiết lộ thân thế HBQ vì đó là bí ẩn của truyện…
Những chi tiết từ sau vụ Đông Lãnh thì thấy TL với TÂM đấu đá nhau là rất rõ ràng… TL ủng hộ PN… TÂM ủng hộ HBQ… TL sợ HBQ là con của boss nên mới thủ tiêu nhằm không cho TÂM lợi thế… vậy mà khi HBQ tự tìm đến Thần Địa thì TÂM lại bỏ qua cơ hội tốt để khẳng định vị trí… TÂM là một người chớp thời cơ rất tốt… chỉ cần vụ Quỷ Vong Kiếm là có thể khiến cho Tống Lợi phải hoạt động dưới sự kiểm soát của mình… vậy mà TÂM lại bỏ qua chi tiết có thể gọi là “hiếm có khó tìm” – “trăm năm có một” để chấm dứt hy vọng của TL ủng hộ PN làm người nối dõi… Từ đó có thể TL vẫn bình an vô sự nhưng vị trí sẽ bị lung lay chứ chưa nói đến muốn lấy vị trí của TÂM…
Nhưng nếu như xem cái bí ẩn mà bạn nói là HBQ không phải con của boss sẽ “khớp” với hành động của TÂM hơn trường hợp HBQ là con của boss… Nên nhớ việc nghiên cứu về HBQ là việc của TÂM chứ không phải của TL… nên TÂM sẽ hiểu sâu về HBQ nhiều hơn TL là điều hết sức bình thường… dẫn chứng để nói tìm hiểu thân thế của HBQ thuộc về TÂM ở chap 402-remake TL nói “ngài nói làm tôi chợt nghĩ tới việc của Thiên Thần Các… rốt cuộc ngài đã dâu thân phận của kẻ đó từ khi nào vậy”…

“Đao Tôn mặt mũi ra sao, võ công thế nào còn quá mơ hồ ít thông tin nên mình ko bao giờ lấy nó ra làm dẫn chứng. Còn đằng này bạn bik rõ Đao Tôn luôn thì quá là lợi hại”
Trước kia bạn đã đọc đoạn phân tích của mình nói BVK là Đao Tôn rồi đúng không… khi đó bạn cũng thừa nhận là bạn cũng nghĩ BVK là Đao Tôn… ngay lúc nội chiến đó chẳng phải BVK cùng HLĐ đã thắng Kiếm Tôn cùng BMLK hay sao… nếu thua thì làm gì có chuyện Kiếm Tôn – chủ Thần Địa lại rút lui vì BVK… còn đoạn gần đây bạn cũng thấy rồi đó… Kiếm Vương không thể thắng nổi Kỷ Huấn Thiên, nhưng Thiết Huyết Quỷ Kiếm lại nói “nếu người đó thực sự là Đao Tôn thì chẳng phải hắn sẽ trị được Kỷ Huấn Thiên sao…?”… hai đoạn đó không nói cụ thể là Đao Tôn có sức mạnh vô địch… nhưng chúng ta có thể hiểu Đao Tôn có thực lực cực mạnh… HBQ có thực lực mạnh lên hàng ngày… có khi hàng giờ… nên thực lực bây giờ vẫn chưa là sức mạnh cuối cùng của HBQ…
Những suy luận của mình cũng dựa vào tình tiết của truyện thôi… chứ có cái nào tự thêm mắm thêm muối vào đâu... Bởi vì suy luận nên mình chưa có câu nào khẳng định nó đúng 50% hay là đúng bao nhiêu đó… Còn bạn bây giờ nói không chắc chắn, dù vẫn tin 99%... nhưng mấy cm trước bạn có khẳng định… “Thân thế của HBQ đã quá rõ ràng. HBQ là con KM = boss” và sau đó bạn nói “Mình ko dám nói là chắc chắn 100% những gì mình nói là đúng nhưng theo logic truyện đến giờ thì khả năng này là 99% rồi. 1% còn lại tác giả cho ko phải thì có lẽ ông sẽ nát cmn đầu để tìm thêm nhiều nhân vật và nhiều tình tiết để chống lại cái logic từ đầu truyện đến giờ”
Đọc đoạn phân tích 1% của bạn mình thấy 1% đã thấp mà bạn phân tích làm cho nó thấp thêm… giống như bạn sáp nhậm thêm thành 99.xx% vậy… @@

@all: không biết có nhiều bạn đọc cm của mình với bạn hbq89 hay không… cũng không biết các bạn có thích đọc không… nhưng mình thấy mình với bạn hbq89 trích dẫn khá nhiều chi tiết trong truyện… nên nếu bạn nào đọc truyện mà quên thì có thể xem lại để kiểm chứng cũng hay… ths all… @@
Phân trang 4/168 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X