Thông Báo Truyện
Nhà Tài Trợ
+1 Để đọc truyện nhanh hơn :

16 Apr.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1363}

Hiệp khách giang hồ [update chap 454, next is 455] Tiếng hàn, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 454, next is 455] Tiếng hàn Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The Land
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TH

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Bleach [update chap 577, next is 578] Tiếng Anh
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 66, next is 67]
Shounan Junai Gumi [update chap 232, next is 233]
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 380, next is 381] Tiếng việt,tv
Detective Conan - Conan Thám Tử Lừng Danh [Update chap 892, Next is 893] Tiếng Việt,tv
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 744, next is 745) Tiếng Việt, TV
Chú Bé Rồng [update chap 238, next is 239]
Witch Craft Works [update chap 10, next is 11]
Ichiban Ushiro no Dai Maou [update chap 31, next is 32]
to love ru chap 110
Itsumo misora chap 17
change 123 chap 13
i''s chap 13
Dan Doh !! Xi chap 25
mar chap 75
Katekyo Hitman Reborn cha...
Onegai twins chap 5
[V-SKY] AYU MAYU chap 22
Cavalier of the abyss cha...

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/04/15 14:48
quangdanpro Email
2014/04/10 14:55
hehe @luanhk ak...nói chung thì t vãn giữ nguyên quan điểm của mình đầu tiên do t cũng không để ý tới lời thoại của DHL VS DTC.chuyện rất dài và bỏ sót 1 vài tình tiết quá nhỏ như thế cũng k có gì đáng khó hiểu bạn ạ .t vẫn giữ quan điểm của mình.đầu tiên đúng là t ngĩ bvqdg không tăng nội công cho ai.nhưng t đã chấp nhận sai và thừa nhận là qdg tăng nội công tới tối đa cho ng mặc nhưng chẳng lẽ ai mặc vào bạn ngĩ sẽ mạnh dk như HL sao...và câu nói của TAM "nếu có thể lấy dk SM chủa QDG thì năng ngọn núi lên 1 cash dễ dàng"vẫn chỉ có chủ nhân mới phát huy dk sm của kì bảo thôi.cái BVQDG vs cái QVK thì ai dùng cũng có những chức năng đó nưng chỉ chủ nhân mới sử dụng ra dk sm tối đa thôi...nếu bạn vhvxlhx lấy 1 trường hợp của QDG ra để nói là kì bảo đều thế sao k nói cho mình hiểu cái HVPTC hay HLD ý.động vào nó còn chết chứ đừng nói là sử dụng như vũ khí tốt..còn chuyện kiếm vương vs ht mình vẫn ngĩ kiếm vương mạnh hơn nhưng không nhiều dk cứ phải 1 10 1 8.5 hehe
vhvylhx Email
2014/04/10 14:27
theo tôi từ vk tốt có ý nghĩa như vậy... còn ai hiểu từ vk tốt có ý nghĩa khác xin cứ nói... (nhắc lại là vk tốt chớ đừng động chạm đến BĐKB)
vhvylhx Email
2014/04/10 13:51
giờ tôi nói lại ngắn gọn là không đồng ý với câu "không phải chủ nhân thì chỉ sd như 1 vũ khí tốt"

theo tôi vk tốt kiếm, đao: chém sắt như chém bùn, giáo thì đâm tốt, giáp thì chống đỡ tốt...

bởi vậy nên vk tốt ko thể làm tăng nội công như QDG, cây QVK thì chỉ chém sắt như chém bùn chứ ko phản đòn, phát ra tiếng kêu... cây BMLK thì ko chém mấy trò ma thuật như xác ướp thành hoa...

vk tốt là như Tử Hào đã dùng ngũ thương giáo trước khi nhận sức mạnh từ nó đấy... như Hoa Liên sử dụng BMLK ngao du thiên hạ mà nó chỉ là cây vk sắc bén hơn bình thường... như thằng Lưu Thăng Bình dùng BMLK để dánh nhau với Dân Bách Phong... là như thằng Tạ Âm Mẫn nói Hoa Liên chỉ sử dụng BMLK như một vk tốt...

Không phải chủ nhân thì vẫn có nhiều trường hợp sử dụng BĐKB "hơn một vk tốt" đó thôi...
MeoRung Email
2014/04/10 13:03
tui hieu y cua cau ay nhung nhan xet cau ay cm dai dong gay cho nguoi doc nham chan thui
hbq89 Email
2014/04/10 12:58
Còn về Quỷ Vong Kiếm. Tử Chiêu ko phải là chủ nhân thần vật, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thần vật để đánh với HBQ. Và trong cuộc đấu của 2 kỳ bảo khi Tử Chiêu bị chảy máu chính là vì Tử Chiêu đã vượt quá giới hạn sức mạnh của mình chứ đâu phải Tử Chiêu đã phát huy được hết sức mạnh của thần vật. Bạn có thể kiểm chứng rõ hơn bằng cách đọc lại chap 397, 398 để xem HBQ và Tạ Âm Mẫn nói gì trong lúc và sau khi bị HBQ đánh tan xác. hihi Sorry vì mình viết nhầm 1 chút
hbq89 Email
2014/04/10 12:56
Còn về Quỷ Vong Kiếm. Tử Chiêu ko phải là chủ nhân thần vật, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thần vật để đánh với HBQ. Và trong cuộc đấu của 2 kỳ bảo khi Tử Chiêu bị chảy máu chính là vì Tử Chiêu đã vượt quá giới hạn sức mạnh của mình chứ đâu phải Tử Chiêu đã phát huy được hết sức mạnh của Tử Chiêu. Bạn có thể kiểm chứng rõ hơn bằng cách đọc lại chap 397, 398 để xem HBQ và Tạ Âm Mẫn nói gì trong lúc và sau khi bị HBQ đánh tan xác.
hbq89 Email
2014/04/10 12:51
@luanhk : "BMLK trước đây Hoa Liên dùng đúng là chỉ như một vũ khí tốt thôi nhưng cũng vì Hoa Liên ko có lòng tham nên ko bị dụ dỗ. BVQDG, QVK, BMLK đều hỗ trợ sức mạnh đáng kể cho người dùng, chưa cần phải là chủ nhân, còn nếu lấy đc sức mạnh tuyệt đỉnh thì chắc chắn phải là chủ nhân mới đc. trường hợp quỷ vong kiếm, tôi nghĩ cây kiếm đó chỉ có tác dụng phản lại tất cả những đòn đánh từ bên ngoài chứ ko hỗ trợ công lực, Tử Chiêu ko phải chủ nhân của Quỷ Vong Kiếm nhưng cũng phát huy đc sức mạnh của Quỷ Vong Kiếm đi quá giới hạn của nó đấy thôi. " ngay cả khi đã được thần vật công nhận là chủ nhân thì chủ nhân của nó cũng chưa chắc sẽ nhận dc hết sức mạnh tinh túy của thần vật đâu. Nó sẽ còn tùy thuộc vào sức mạnh hiện tại của chủ nhân thần vật đó, chủ nhân mạnh đến đâu sẽ phát huy dc uy lực đến đó. Bằng chứng là HBQ, Tử Hào. Hay lấy ví dụ Diệu Yến dc công nhận chủ nhân từ bé nhưng phải đến sau này gặp lại thì mới sử dụng Huyền Vũ 1 cách hiệu quả nhất.
hbq89 Email
2014/04/10 12:43
@luanhk : giữa mình và bạn đã có quá nhiều bất đồng quan điểm, mình thực sự ko muốn tranh cãi với bạn thêm về vấn đề này nên bạn đừng lôi mình vào cuộc tranh luận với bạn nữa nhé. Mình góp ý bạn vhvylhx cmt dài dòng lan man gây cho người khác sự khó hiểu. Tựu hình chung bạn quangdanpro cũng chủ động ko nói nữa nhưng bạn vhvylhx lại cứ nói lan man và chỉ xoay quanh vấn đề BVQDG vô cùng chán nản. Bạn ko cảm nhận thấy dài dòng khó hiểu à? Hay ai cùng quan điểm với bạn, ủng hộ bạn thì bạn ra sức bảo vệ? Cái gì cũng nên nhìn vào thực tế, đừng mù quáng cố chấp nhé. Như vậy thì ko bik là ai đang cứng đầu bảo thủ đâu bạn à
luanhk Email
2014/04/10 12:16
theo tôi quan sát thì đầu tiên quangdanpro nêu ý kiến rằng nếu ko phải chủ nhân thì sẽ ko có đc sức mạnh của bát đại kì bảo mà nó chỉ như một vũ khí tốt thôi. Sau nhìu lần cmt thì ý kiến của quangdanpro lại chuyển dần sang là hỗ trợ đc công lực cho người dùng. Cả Hbq89 và MeoRung đều có chung quan điểm với vhvylhx thì tại sao lại nói bạn ấy cmt dài dòng, khó hiểu nhỉ. Trong bát đại kỳ bảo chỉ có Hỏa Long Đao( có thể Phá Thiên Cung nũa) là có tính chọn chủ nhân cao nhất, ko phải chủ nhân thì tuyệt nhiên ko dùng đc và cũng sẽ ko đc hỗ trợ. BMLK trước đây Hoa Liên dùng đúng là chỉ như một vũ khí tốt thôi nhưng cũng vì Hoa Liên ko có lòng tham nên ko bị dụ dỗ. BVQDG, QVK, BMLK đều hỗ trợ sức mạnh đáng kể cho người dùng, chưa cần phải là chủ nhân, còn nếu lấy đc sức mạnh tuyệt đỉnh thì chắc chắn phải là chủ nhân mới đc. trường hợp quỷ vong kiếm, tôi nghĩ cây kiếm đó chỉ có tác dụng phản lại tất cả những đòn đánh từ bên ngoài chứ ko hỗ trợ công lực, Tử Chiêu ko phải chủ nhân của Quỷ Vong Kiếm nhưng cũng phát huy đc sức mạnh của Quỷ Vong Kiếm đi quá giới hạn của nó đấy thôi. Vậy trong vấn đề tranh cãi của quangdanpro và vhvylhx thì rõ ràng là vhvylhx nói đúng hơn mà. Nếu như vậy thì vấn đề của Kiếm Vương và Hoàn Tổng lại có thêm chuyện để bàn rồi nhỉ quangdanpro envyenvyenvy
MeoRung Email
2014/04/10 12:11
tui đã nói rồi BĐKB có những ưu điểm mà mọi người khi xài nó đều có được nhưng để có đc sm thực sự của nó thì yêu cầu phải là chủ nhân
MeoRung Email
2014/04/10 11:30
whvylhx dẫn dắt quá dài và lấy những ví dụ ko đâu, ko sát với cốt truyện
vhvylhx Email
2014/04/10 11:19
nhầm đăng lại... chỗ hỏi bạn quangdanpro giải thích chớ ko phải MeoRung... @@

@quangdanpro: 2 câu đó tui nhầm...
@hbq89: thì mình nói là ko đồng ý với quan điểm là nếu là người bt thì chỉ sử dụng bát đại kỳ bảo như một món vk tốt vì cái giáp tốt chỉ là chống đỡ thôi chứ ko thể tăng nội công
@MeoRung: ths bạn vì đã nhắc chỗ QVK...
bạn quangdanpro giải thích thế nào về cây QVK... cây QVK là của Tống Lợi ms đưa cho Tử Chiêu để giải quyết Tạ Âm Mẫn... để giải thích chắc bạn nói là Tử Chiêu là chủ nhân của QVK quá... nếu người thường chỉ dùng như vk tốt thì Tạ Âm Mẫn đã ko tự đắc khi trong tay có QVK rồi...
vhvylhx Email
2014/04/10 11:16
@quangdanpro: 2 câu đó tui nhầm...
@hbq89: thì mình nói là ko đồng ý với quan điểm là nếu là người bt thì chỉ sử dụng bát đại kỳ bảo như một món vk tốt vì cái giáp tốt chỉ là chống đỡ thôi chứ ko thể tăng nội công
@MeoRung: ths bạn vì đã nhắc chỗ QVK...
bạn MeoRung giải thích thế nào về cây QVK... cây QVK là của Tống Lợi ms đưa cho Tử Chiêu để giải quyết Tạ Âm Mẫn... để giải thích chắc bạn nói là Tử Chiêu là chủ nhân của QVK quá... nếu người thường chỉ dùng như vk tốt thì Tạ Âm Mẫn đã ko tự đắc khi trong tay có QVK rồi...
MeoRung Email
2014/04/10 10:38
nói như thế nào thì quangdanpro voi whvylhx mới chịu hiểu và ko cãi nhaunuawx đây, ví dụ như BVQDG giúp người mặc tăng nội công lên mức tối đa đó là đặc tính của nó mà ai mặc cũng có đc thôi chứ còn để mà hấp thụ đc toàn bộ sm thì yêu cầu phải là chủ nhân, như BMLK thì ai cũng xài đc và khi chém vào yêu khí đều khắc chế đc còn QVK thì phát ra âm thanh và dội lại đoàn sát thương
hbq89 Email
2014/04/09 22:38
Nhân bàn về chuyện này mình cũng xin góp chút gió cho thêm phần mát mẻ. Theo nhận định riêng của mình thì các thần vật sẽ có hỗ trợ sức mạnh cho người sở hữu nó. Nhưng để thực sự thức tỉnh dc sức mạnh bên trong của thần vật thì chỉ có chủ nhân của thần vật đó mới có thể làm được điều này. Ngay cả khi đã là chủ nhân thì cũng tùy vào sức mạnh hiện tại của chủ nhân đến đâu thì thần vật sẽ phát huy uy lực đến đó. Chúng ta có thể nhận thấy rõ điều này qua HLĐ của HBQ, hay xa hơn l chút là Ngũ Tinh Giáo của Tử Hào, Huyền Vũ Phá Thiên Cung của Diệu Yến. BVQDG tuy chưa giao tiếp với Hoa Liên nhưng ở thời điểm hiện tại có thể xem đây Hoa Liên chính là chủ nhân của nó dựa vào khả năng nâng cao nội công cho Hoa Liên. Và từ đây mình nảy ra 1 thắc mắc. Đó là BMLK từ trước đến nay giao tiếp với tất cả những cao thủ nào khát khao, cần đến sức mạnh khởi lòng tà tâm nhưng tuyệt nhiên chưa chấp nhận ai làm chủ nhân cả. Ngay cả Lưu 4 là người đã nhập ma sau khi luyện võ công của KM. Hay là nó còn chờ đợi chủ nhân đích thực ở Thần Địa, đó chính là Boss và cũng là KM năm xưa? Hehehe gringringrin
hbq89 Email
2014/04/09 22:24
Hello mọi người. Đã lâu rùi mình mới vào lại diễn đàn quá là sôi nổi. Đọc các cmt mình thấy quangdanpro và vhvylhx đang tranh luận về vấn đề sức mạnh của BVQDG và sự hỗ trợ của thần vật với người cầm nó. Mình nhận thấy 2 bạn có cùng quan điểm và nhận định chỉ là ko hiểu ý nhau thôi. Hihi. Về việc này thì mình xin góp ý bạn vhvylhx 1 xí nhé ko phải là bênh quangdanpro đâu nhưng nhiều vấn đề bạn trình bày cảm giác cứ dài dòng lan man mà lại ko bám sát ý nên có khi gây ra sự khó hiểu và ức chế vì quá dài dòng. Nhưng về lòng đam mê truyện của mọi người thì ko còn gì phải bàn cãi. Phải nói là quá tuyệt vời. gringringrin
NhatLe Email
2014/04/09 20:24
kysutruong ban noi nghe cung hay do chu. Minh cung doan TMTQ vs BOSS than dia la Huynh De thi sao nhi
kysutruong
2014/04/09 19:06
Phong Nhien voi Bao Quan la anh em cung cha grin
quangdanpro Email
2014/04/09 18:56
vhvylhx 2 câu đó chả có ý gì là khác nhau cả bạn ạ.k lấy dk sm chỉ thì sử dụng cũng chỉ như 1 món vũ khí tốt thôi.
vhvylhx Email
2014/04/09 14:06
@NhatLe: bạn đọc bản NXB Kim Đồng xuất bản sau này mới có tên là Hàn Phi Quang, Chân Bách Phong.v.v... xuất bản lần trước của Kim Đồng có tên là Hàn Bảo Quân, Dân Bách Phong đó bạn... nên những ai đọc truyện từ lâu sẽ thích cái tên Hàn Bảo Quân, Dân Bách Phong hơn... và ngược lại...
NhatLe Email
2014/04/09 12:30
troi fan hiep khach gi ma ko biet Chan Bach Phong ha ban, the chac ban cung chang biet Han Phi Quang dau nhi. hehe. ve mua truyen doc di nhe do la ten ma nha xuat ban KIM DONG dua ra cho cac nhan vat do ban, con nhung cai ten bay gio ( Dan Bach Phong, Han Bao Quan...) la ten do nhom dich truyen dich nguyen lo nguyen kien tu tieng HAN sang thoi.Xl vi minh theo doi bo truyen da lau va cung quen vs cai ten tu thoi con di thue truyen de doc roi
Dan_Bach_Phong_0 Email
2014/04/09 12:08
Dân Bách Phong chết rồi? còn Chân Bách Phong thì ko biết. Cầu nó chết sớm sớm 1 tí cả thằng HBQ cũng chết luôn đi là vừa thế là kết thúc truyện khỏi cmt cãi nhau khỏi theo dõi đỡ mệt.
NhatLe Email
2014/04/09 10:56
Dan_Bach_Phong_0 Minh nghi la han chua the chet de dang vay dc dau, nho ten Chan bach Phong so ma minh moi cuong truyen nay do ban. Han ma chet mat hay
NhatLe Email
2014/04/09 10:54
quangdanpro THNAKS ban nhe minh thay HPQ xui LH ra ung chien va noi: "ng co the doi dau tot nhat vs ten deo mat na chi co the la HL, ko ai khac" minh da nghi chac chan han la de tu TMTQ r va HPQ cung biet dieu nay. va cung chi co Truong bach kiem phap moi co the khach che dc Thien Ma Than Cong
vhvylhx Email
2014/04/09 10:32
Hai câu này đều là của bạn:

"chỉ có chủ nhân mới phát huy dk hết sm của bdkb còn không phải chủ nhân thì chỉ sd như 1 vũ khí tốt"

"nếu không phải chủ nhân thì tuyệt nhiên không thể lấy được sức mạnh"...

nó có ý nghĩa khác nhau đó... đồng ý ko...?
Dan_Bach_Phong_0 Email
2014/04/09 07:44
Dân Bách Phong chết rồi?
quangdanpro Email
2014/04/08 20:02
hahaha vhvylhx.thôi nhé mình không tranh luận nữa đâu bạn ạ.bạn bảo 1 câu của bạn chứa cả 3 ngĩa kia thì chả ai ns dk gi nữa rồi.hihi.mà bạn đừng lôi chuyện giảng viên ra nha<mình sợ lắm >.< T_T ) nói chung thì bạn không thể bảo mình nhận sai đâu.mình nói không sai chỉ là chưa đúng khi bảo rằng là QDG k tăng nội công của DTC thôi..còn mình ngĩ all những quan điểm khác đều "có thể đúng"...nhưng bạn này hãy lấy 1 cái trong 3 cái kia làm quan điểm nhé.còn 1 câu nói chứa cả 3 trường hợp chỉ có thể xảy ra 1 trong 3 thì đương nhiên bạn đúng..và cái cuối là quan điểm của mình mà bạn đã gộp cả vào của bạn rồi nhé.mình vẫn giữ nguyên quan điểm"chỉ có chủ nhân mới phát huy dk hết sm của bdkb còn không phải chủ nhân thì chỉ sd như 1 vũ khí tốt""riêng BVQDG thì tăng nội công cho baast cứ ai mặc còn riêng hoa liên thì là chủ nhân nên sm phát huy cực đại mạnh khéo còn hơn cả thằng áo đen...còn bgio minh k tranh cai chuyện này nữa nhé.mình nhận sai khi cứ ngĩ là qdg k tăng sm cho dtc nhưng vẫn giữ quan điểm chỉ chủ nhân như hl mới phát huy hết sm dk...:dogdogdogdogdogdogdogsmilesmilesmilesmilesmile
vhvylhx Email
2014/04/08 15:16
"không có nghĩa là không thể sử dụng và phát huy sức mạnh" nó giống như có thể sử dụng và phát huy sức mạnh vậy: câu này sẽ có tới 3 ý:

- Có thể phát huy và sử dụng hoàn toàn giống chủ nhân
- Có thể sử dụng và phát huy nhưng chỉ một phần, ko hoàn toàn như chủ nhân
- Cũng có thể chẳng sử dụng được tí gì

Lấy ví dụ về trường hợp này: trước trận bóng giữa VN vs Thái Lan...
BLV phát biểu: "Việt Nam yếu hơn nhưng không có nghĩa là không thể thắng Thái Lan" câu này hiểu ra sẽ có tới 3 tình huống là: thắng, thua, hòa...
Còn nếu BLV nói: "trận đấu này Việt Nam chỉ có thua Thái Lan" câu này sẽ đúng nếu VN thua... còn hòa vs thắng thì câu này sẽ bị sai...

Giống như trường hợp của bạn khẳng định chỉ có chủ nhân ms có thể sử dụng và phát huy được sức mạnh vậy... chỉ cần có một trường hợp không đúng... thì nhận định của bạn sẽ bị sai...

Nay mai ngoài thực tế... bạn phản biện trước đám đông... (nếu bạn học Đại Học sẽ gặp) khẳng định chỉ có trường hợp này mới bằng trường hợp kia... nó sẽ thuyết phục được mọi người nếu không có bất kỳ ai tìm ra bằng chứng khác... còn nếu có một người trở lên tìm ra bằng chứng khác nhưng vẫn có kết quả tương tự thì bài thuyết trình của bạn chưa thuyết phục...

Trước kia trường mình cũng có một trường hợp ông thầy bắt một lỗi mà sv đó ko chịu nhận và khăng khăng bảo vệ ý kiến giống như bạn vậy... kết quả bạn đó rớt bài luận văn... và chờ năm sau làm lại... Ông thầy nói nếu e đó nhận khuyết điểm chỗ đó thì tôi hoàn toàn có thể bỏ qua...
quangdanpro Email
2014/04/08 14:33
@nhatle:như mình đã nói có rất nhiều ý kiến cho rằng áo đen là đại sư huynh còn giấu mặt 1 số ý kiến khác thì cho rằng đó là nhị sư huynh(khả năng không cao nhưng vẫn rất hợp lí) mình thấy vs cốt truyện như bây giờ thì chỉ có 2 ý kiến đó là hợp lí thôi.còn các ý kiến như đó là TMTQ thì chả đáng quan tâm lgi.cũng có thể lắm đó là 1 trong những đại đại cao thủ của thần địa chứ.nhưng nói chung chẳng ai có thể đúng cả chỉ là suy ngĩ có lí và sát vs cốt truyện hơn mà thôi.cứ phải đợi anh tác giả z hehe..nhưng mình thấy thì rất có thể thằng áo đen là "NHỊ SƯ HUYNH" mặc dù nếu như thế thì quá bất ngờ về khả năng của NSH.nhưng truyện mà luôn phải bất ngờ mới lôi cuốn dk chứ hê hê hê grin
quangdanpro Email
2014/04/08 14:26
t đã nói là mình không thể giải thích dk trường hợp của DTC rồi và t cũng đã nói là chấp nhận cách nói của bạn DTC có thể nội công mạnh lên do QDG thật.nhưng chỉ nhờ vào 1 điều nhỏ nhoi ấy bạn bác bỏ toàn bộ quan điểm rằng "chỉ có chủ nhân mới sử dụng dk BDKB và phát huy hết sm của kì bảo mà thôi,còn ng khác thì chỉ như 1 vũ khí tốt"riêng trường hợp của BVQDG thì t vẫn ngĩ chỉ chủ nhân mới có thể lấy dk sm của nó và năng dk cả ngọn núi kia..còn ng khác mặc vào thì như bạn nói đấy,tăng nội công tới tối đa,nhưng chẳng có ngĩa như thế là lấy dk sm như bạn nói.chỉ có hoa liên là chủ nhân đích thực mới có dk sm ấy như thằng áo đen nói "để xem mi có đúng là chủ nhân của QDG hay không"bạn định giải thích sao.cách nói của bạn không hề rã ràng.hãy nói 1 là 1 2 là 2 như t.và sai thì tiếp thu k thì giữ ý kiến của mình vì all mọi ng trong đây đều là suy luận.như cái cách nói quan điểm của bạn ấy "không có ngĩa là không thể sử dụng và phát huy sm của kì bảo dk(ngĩa là all kì bảo nhé..có thể k đạt mức tối đa thôi.)" 1 cái không rõ ràng nhé.thế không hiểu theo ngĩa là không phải chủ nhân thì vẫn lấy dk sm chỉ là k tối đa thôi như mình nó thì là gì..còn nếu trừ cái th của QDG ra thì còn th nào là không phải chủ nhân vẫn lấy dk sm và phát huy không tối đa k??còn nếu bạn nói k như mình ngĩ thì bạn nói khác éo gì mình nói chỉ là diễn đạt k giống nhau.chỉ khác ở mỗi cái QDG
Phân trang 6/145 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X