Thông Báo Truyện
   

16 Jan.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1711}

Hiệp khách giang hồ [update 471 Tiếng Việt, next is 472], Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update 471 Tiếng Việt, next is 472] Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 471 - link nhanh - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 470 - link nhanh - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 469 - link nhanh - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 468 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 467 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 466 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 465 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 464 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 393 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 390 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 389 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 388 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 387 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 386 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 385 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 384 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 383 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 382 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 381 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 380 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 379 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 378 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 377 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 376 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 375 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 374 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 373 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 372 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 371 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 370 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 369 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 368 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 367 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 366 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 365 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 364 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 363 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 362 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 361 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 360 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 359 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 358 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 357 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 356 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 355 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 354 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 353 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 352 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 351 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 350 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 349 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 348 - Tieng viet
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 347
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 346
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 345
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 344
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 343
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 342
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 341
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 340
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 339
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 338
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 337
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 336
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 335
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 334
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 333
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 332
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 331
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 330
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 329
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 328
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 327
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 326
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 325
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 324
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 323
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 322
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 321
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 320
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 319
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 318
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 317
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 316
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 315
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 314
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 313
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 312
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 311
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 310
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 309
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 308
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 307
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 306
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 305
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 304
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 303
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 302
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 301
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 300
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 299
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 298
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 297
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 296
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 295
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 294
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 293
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 292
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 291
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 290
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 289
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 288
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 287
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 286
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 285
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 284
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 283
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 282
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 281
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 280
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 279
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 278
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 277
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 276
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 275
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 274
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 273
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 272
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 271
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 270
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 269
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 268
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 267
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 266
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 265
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 264
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 263
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 262
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 261
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 260
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 259
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 258
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 257
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 256
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 255
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 254
Hiệp khách giang hồ Chap 253
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 1

Hiệp khách giang hồ Vol 70 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 69 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 68 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 67 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 66 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 65 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 64 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 63 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 62 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 61 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 60 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 59 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 58 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 57 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 56 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 55 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 54 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 53 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 52 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 51 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 50 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 49 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 48 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 47 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 46 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 45 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 44 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 43 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 42 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 41 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 40 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 39 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 38 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 37 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 36 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 35 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 34 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 33 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 32 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 31 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 30 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 29 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 28 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 27 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 26 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 25 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 24 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 23 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 22 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 21 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 20 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 19 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 18 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 17 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 16 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 15 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 14 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 13 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 12 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 11 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 10 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 9 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 8 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 7 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 6 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 5 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 4 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 3 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 2 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 1 - Tieng vietBài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 417 TV , next is 417 TA ] - Link nhanh
Air gear [update chap 245, next is 246]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 103 Tiếng Anh, next is 103 Tiếng Việt] - Link nhanh
Ai hơn ai - chung sức [update chap 223 next is 224]
Nội Tôi Toàn Kể Truyện Bựa =)) [Update chap 42 next is chap 43] - Link nhanh
Toukyou Kushu - Tokyo Ghoul[update chap 124, next is 125]
Kyou Kara Ore Wa - Cặp bài trùng [update chap 354, next is 355] - Link nhanh
Rain [update chap 50, next is 51]
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 774 TV, next is 775 ) - Fix lỗi dịch thuật chap 774
Love Riron [update chap 35, next is 36] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
Tranh Vui Hàn Quốc Phần 9
Aiki chap 63
Trường học Vampire chap 5
Tổng hợp Haru yo koi [upd...
3D Bigfoot Racing (240x32...
Omamori Himari chap 36
Whistle! - Đường dẫn đến ...
Player Kill Chap 9
Chú bé rồng Chap 20
Riki-Oh - Lực Vương [upda...

Sửa lần cuối kamala Sửa vào2015/01/16 10:08
luanhk Email
2014/10/16 21:47
@hbq89: " Đánh đến mức phải ngưng dùng Kỷ Huấn Thiên?" Câu này nghe có vẻ không đc thuận cho lắm. Theo mình thì bọn chúng thấy không cần dùng sức mạnh Kỷ Huấn Thiên nữa cũng có thể hạ đc HBQ cho nên mới ngưng lại. Làm j có chuyện hai bên đang đánh tay ngang mà lại bỏ đi vũ khí mạnh nhất của mình vì sợ đối thủ chứ? Thật là lạ! Còn về vấn đề thực lực, bạn nói như vậy có nghĩa là thực lực của HBQ bao gồm cả sức mạnh của Hỏa Long Đao? Vậy xin hỏi bạn nếu một ngày nào đó HBQ vô tình để rơi thanh đao đâu mất thì anh ấy sẽ ở mức nào? Cái đó là thực lực hay là j? Trước đây cũng đã có những tranh cãi về thực lực của Kiếm Ma, tương tự như lúc này đó bạn. Chính bạn cũng đã nói rằng Kiếm Ma nhờ sự hỗ trợ của BMLK mới có thể cầm cự đc với ngũ tuyệt đó thôi, nếu không có cây kiếm đó thì liệu Kiếm Ma có làm đc???
hbq89 Email
2014/10/16 21:30
@luanhk : vậy cho mình hỏi vì sao Thần Địa từng tự hào có KHT bất khả xâm phạm đến KV còn thất bại thì cớ gì phải ngưng KHT để dàn kiếm trận mạnh nhất Thần Địa? hehehe. Trả lời giúp mình với gringringrin
hbq89 Email
2014/10/16 21:22
@luanhk : bạn lại nói "Chỉ khi bọn canh gác không dùng đến Kỷ Huấn Thiên để tự bọn chúng đốc chiến thì HBQ mới đánh thắng đc. Tiếp theo nữa, lúc mà HBQ đánh xuống dưới là lúc Kỷ Huấn Thiên không chịu bất kì sự điều khiển nào, giống như một kẻ nằm im cho một kẻ đánh thì đâu có nói đc Kỷ Huấn Thiên đã thua? Còn nữa, hbq89 nói rằng HBQ sẽ dùng năng lực của mình mà ko cần ai giúp đỡ nhưng thực tế anh ấy đã dùng sức mạnh của Hỏa Long Đao chứ đâu phải của anh ấy nữa? Hàn Bảo Quân có thể vào đc Thần Địa nhưng nói đánh thắng Kỷ Huấn Thiên thì chưa phải đâu bạn. "
Cho hỏi khi bạn nói HBQ ko đánh thắng dc KHT mà phải nhờ 2,3 người giúp, sau có nói thêm Thần Công giúp thì có tính đến việc HBQ dc phép sử dụng HLD chưa vậy??? thấy bảo nếu HBQ thắng KHT thì bạn sẽ ko đọc nữa vì tác giả ảo tưởng sức mạnh. HDL là bảo vật anh ấy cầm từ đầu truyện, đã thu phục và làm chủ nhân nó thì tất nhiên phải sở hữu sức mạnh của HLD rồi. đây là võ công HBQ học dc từ HLD ( gần giống lúc đánh Tử Chiêu ) cũng như Tử Hào học võ từ 5 tinh giáo. HBQ đánh đến HKT ko thể tự tái tạo lại nữa mà bảo tại vì KHT nằm yên nên mới bại. Mình ko bắt bạn nhận sai nhưng có thể nhìn nhận khách quan chút dc ko?
luanhk Email
2014/10/16 21:17
Nếu như nhìn vào thế trân đó mà nói Kỷ Huấn Thiên không làm j đc Hàn Bảo Quân thì không còn j để bàn nữa rồi. gringrin.
hbq89 Email
2014/10/16 20:59
@luanhk: bạn bảo là "Như đã nói từ trước, bạn Hbq89 có nói là Hàn Bảo Quân sẽ đánh thắng đc Kỷ Huấn Thiên bằng năng lực chính anh ấy, còn mình thì phản đối chuyện đó. Đương nhiên đến bây giờ mình vẫn giữ quan điểm đó vì thực tế trận đánh này, HBQ vẫn lép vế so với Kỷ Huấn Thiên"
Quan điểm của bạn là vẫn nghĩ HBQ thực lực còn kém xa TMTQ và KV, thua xa những tuyệt khác, bị tên áo đen cho ăn hành hay quan điểm gì nè? vì trc đây tranh luận thấy bạn cãi rất gay gắt vấn đề này. đọc chap 464 có cho bạn thấy điều gì ko? HBQ thực tế so với KHT? Rõ ràng là bọn lính gác thấy KHT ko thể làm gì HBQ nên mới tạm ngừng KHT và triển khai trận đồ mà. KV từng thua KHT, HBQ thì đánh với KHT đến mức bọn lính phải ngưng KHT. Như vậy mà bảo là HBQ vẫn lép vế.Nhìn nhận khách quan chút đi bạn. Như vậy là bảo thủ cố chấp đó. hehe
hbq89 Email
2014/10/16 20:51
@luanhk : Vì thấy mấy chap trc mỗi khi ra chap bạn hay lên cmt rùi nói là HBQ chưa thắng thì sao phải xoắn nên tự nhiên nhớ đến thì nhắc thui àk. Hehe. Sau đây xinn dc đàm đạo chém gió thêm 1 chút nhé. Đã bảo là đọc đến đây đã hiểu mà sao cứ để mình dài dòng thế nhỉ? hihi
hbq89 Email
2014/10/16 20:48
@quangdanpro : hehe. dạo này mình cũng bận nhiều việc. nhân có chap mới và thấy bạn mới nổi máu chém gió lên thôi. hehehe. HBQ bây giờ đường đường mang danh nghĩa Đao Tôn mà phải bá rùi. gần cuối chap HBQ nói 1 câu mấy anh lính điều khiển KHT nghe có vẻ thấm. Ko bik sau này có đi theo ủng hộ anh ấy luôn ko nữa. Hehe gringrin
luanhk Email
2014/10/16 19:04
@thebaot:trong website của Nhật bạn không đọc đc đâu. Ở bên đó cái j cũng phải mua hết chứ ko free như VN đâu. Muốn đọc phải có tài khoản và phải có tiền đó bạn.
thebaot
2014/10/16 17:49
ai có link tiếng nhật ko ak? cho em vs. có biết chút chút tiếng nhật muốn tham khảo dịch thử
nguyentridang123 Email
2014/10/16 16:23
nói chung truyện này ngồi hóng là hay nhất chứ Tây Độc Âu Dương Tác Gỉa xuất bản nhiều tình tiết khó đở quá ^^
nguyentridang123 Email
2014/10/16 16:20
nếu dự không lằm thì Tống Lợi xẽ không cho HBQ qua cửa...và sau đó những người đang tiến dần qua Đông Lãnh(Tống Võ Môn...đội 7 HPB) sẽ xuất hiện sau đó Phong Nhiên chạy đi bắt con Nai về rồi xúm lại nhậu 1 chầu :)))....
quangdanpro Email
2014/10/16 14:06
à còn luanhk à...riêng lần này thì mình cũng đồng ý là nếu HBQ mà k dùng sức HLD thì k vượt qua kỉ huấn thiên dc..nên coi như t vs c hòa vụ c bỏ diễn đàn nhé..hihi..nhưng c có công nhận là HBQ cộng thêm HLD bây giờ đã rất rất mạnh rồi không..và khoảng cách giữa BQ vs KV nói thật là giờ mình chẳng biết là ai đang hơn ai nữa kia :))))
quangdanpro Email
2014/10/16 14:00
hehe thật sự dạo này mình bận quá hbq98 a(thi cử nhiều vs đi làm thêm nữa) :)))) mình vẫn lên diễn đàn thường xuyên và cũng có đọc coment của các bạn..nói chung càng ngày truyện càng hay bạn nhỉ..và anh QUÂN KUN giờ quá bá đạo rồi.và có vẻ như t vs bạn nói chuẩn phết nhể..HBQ đã chính thức vượt qua kỉ huấn thiên 1 cách đường đường chính chính hehehehehehehe
luanvn_cem Email
2014/10/16 10:29
Theo dõi truyện này bao lâu mà chưa thấy thần địa có cao thủ thật sự nào, toàn thấy cao thủ trung nguyên như Kiếm Hoàng, Thiên Mã Tướng Quân.Có lẽ thần địa cũng chả ghê gớm gì.
luanhk Email
2014/10/16 09:38
Xin lỗi mày nhé thằng fanhiepkhach. Đến lúc ở vào hoàn cảnh như thế thì Hàn Bảo Quân mới coi Hỏa Long Đao là một phần. Nếu lúc này ko dùng sức của Hỏa Long Đao thì HBQ tiêu mẹ nó rồi. Xưa nay người ta nói đến TMTQ và KV chẳng ai nói đến Hỏa Long Đao với Bức Ma Lãnh Kiếm cả thằng ngu à. Kiếm Vương đâu cần đến BMLK(KV cũng ko phải chủ nhân BMLK) cũng chặn đường Thần Địa đc. TMTQ đâu cần Hỏa LOng Đao cũng đủ đứng trên giang hồ. Mày đọc truyện mà ko biết sức mạnh của những nhân vật đó thì đọc làm j?
fanhiepkhach Email
2014/10/16 08:08
mày ko nghe thấy HLĐ nó nói là một phần của đao tôn đầy à.mà đã là một phần tức là sức mạnh của nó cũng là của thằng HBQ rồi còn gì nữa thằng ngu.kiếm vương với thiên mã tướng quân khi xưa được nhắc đến ai cũng biết ngay là ma linh kiếm và hỏa long đao.nói như mày ai dùng vũ khí thì đều ko phải là sức mạnh của người đó à.đọc truyện mà éo hiểu cái gì rồi vào phán như thánh.smokesmokesmoke
fanhiepkhach Email
2014/10/16 08:00
thằng luanhk toàn nói vớ vẩn.ae đừng nghe nó questionquestionquestion
quayphotri Email
2014/10/16 07:19
tiếp theo anh Bảo chấp luôn cả 2 thằng Địa thần và Thiên lần các chủ. keke.
fanhiepkhach Email
2014/10/16 06:41
vãi thật nhỉ.vừa ra đã có tiếng việt ngay.bóc tem nào anh em lovelovelove
luanhk Email
2014/10/15 23:56
À. Thấy có quangdanpro và hbq89 nhắc đến mình, hình như là để giải quyêt cái vụ tranh luận sức mạnh của Hàn Bảo Quân. Như đã nói từ trước, bạn Hbq89 có nói là Hàn Bảo Quân sẽ đánh thắng đc Kỷ Huấn Thiên bằng năng lực chính anh ấy, còn mình thì phản đối chuyện đó. Đương nhiên đến bây giờ mình vẫn giữ quan điểm đó vì thực tế trận đánh này, HBQ vẫn lép vế so với Kỷ Huấn Thiên. Chỉ khi bọn canh gác không dùng đến Kỷ Huấn Thiên để tự bọn chúng đốc chiến thì HBQ mới đánh thắng đc. Tiếp theo nữa, lúc mà HBQ đánh xuống dưới là lúc Kỷ Huấn Thiên không chịu bất kì sự điều khiển nào, giống như một kẻ nằm im cho một kẻ đánh thì đâu có nói đc Kỷ Huấn Thiên đã thua? Còn nữa, hbq89 nói rằng HBQ sẽ dùng năng lực của mình mà ko cần ai giúp đỡ nhưng thực tế anh ấy đã dùng sức mạnh của Hỏa Long Đao chứ đâu phải của anh ấy nữa? Hàn Bảo Quân có thể vào đc Thần Địa nhưng nói đánh thắng Kỷ Huấn Thiên thì chưa phải đâu bạn.
hbq89 Email
2014/10/15 23:29
Ai cũng có suy luận riêng và tất nhiên sẽ giữ lập trường của mình ko muốn nghe theo ai. suy luận chỉ là suy luận chưa chắc đã là đúng thì đừng nên lấy nó ra để đánh cược, cá độ. Mình cũng đã nói ngay từ đầu mục đích cmt trên diễn đàn để chém gió góp ý cho vui nhưng một số bạn cứ bắt chẹt câu suy luận của mình rồi bảo là cuồng, ảo tưởng để mình phải lún sâu vào tranh luận. Hehehe. Giờ thì sáng tỏ rồi. Mình có thêm lời muốn nhắn nhủ là luanhk ơi dù sao cũng đã theo truyện này quá lâu rồi đừng bỏ vì tự ái nhé. Mình nói rồi mình ko cá cược gì hết nên chẳng có người thắng kẻ thua gì đâu. Vì đây là niềm đam mê truyện chứ ko phải đánh 1 ván bài. chào thân ái và quyết thắng
hbq89 Email
2014/10/15 23:29
Chap mới hấp dẫn ngoài dự đoán. như vậy đã sáng tỏ năng lực của HBQ hiện tại đang ở mức nào. Chắc mình ko cần phải kể lể dài dòng. thời gian đã trả lời. Đúng là hơi lâu thật. Tranh luận từ hồi tết đến giờ chứ ko ít. Qua đây cũng thấy dc mình ko phải là ảo tưởng sức mạnh hay cuồng HBQ như một số bạn đã ném đá.
hbq89 Email
2014/10/15 23:27
hix làm mọi cách vẫn ko gửi dc bài
hbq89 Email
2014/10/15 23:27
Chap mới hấp dẫn ngoài dự đoán. Mình cũng đã dự đoán HBQ sẽ vượt qua KHT nhưng cứ nghĩ tình tiết sẽ kéo dài thêm vài chap chứ ko ngờ kết thúc nhanh chóng quá. như vậy đã sáng tỏ năng lực của HBQ hiện tại đang ở mức nào. Chắc mình ko cần phải kể lể dài dòng. thời gian đã trả lời. Đúng là hơi lâu thật. Tranh luận từ hồi tết đến giờ chứ ko ít. Qua đây cũng thấy dc mình ko phải là ảo tưởng sức mạnh hay cuồng HBQ như một số bạn đã ném đá. Ai cũng có suy luận riêng và tất nhiên sẽ giữ lập trường của mình ko muốn nghe theo ai. suy luận chỉ là suy luận chưa chắc đã là đúng thì đừng nên lấy nó ra để đánh cược, cá độ.
hbq89 Email
2014/10/15 22:59
@quangdanpro : hi bạn. lâu lắm mới gặp. dạo này khỏe ko? hehe. Còn danbachphong gì nữa ấy cũng ko thấy tung tích đâu luôn ko bik có còn theo dõi diễn đàn ko. Trc tiên cám ơn người dịch truyện đã tận tâm để ae mau có tiếng việt đọc. Sau thì xin góp tí gió cho thêm phần xôm tụ. Thấy diễn đàn dạo gần đây ít gió quá. Hehehe gringringrin
UGDDTH Email
2014/10/15 22:38
Dự là chap tiếp thằng già địa các chủ bị ăn hành, ko bị hàn bảo quân hành thì cũng bị đứa khác hành
a3 phi Email
2014/10/15 22:13
haha, mãn nhãn rồi, thỏa lòng chờ đợi. càng ngày càng hấp dẫn envy
quangdanpro Email
2014/10/15 22:05
LUANHK dau roi nhe?muahahahahahahahahahahaha
ptsport7
2014/10/15 14:45
hay anh em yêu cầu nó làm anime đi @@
thienkiem Email
2014/10/15 11:54
Được cái dao hai tac con co phim hoat hinh coi cool
Phân trang 6/188 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X