Thông Báo Truyện
   


16 Aug.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1490}

Hiệp khách giang hồ [update chap 461, next is 462] Tiếng việt,tv, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 461, next is 462] Tiếng việt,tv Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 83, next is 84]
Tough - Miyazawa Kiichi [update chap 175, next is 176]
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 758, next is 759) Tiếng Việt, TV
Bleach [update chap 594, next is 595] Tiếng Việt, TV
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (update chap 422, next is 423)
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ [update chap 63 next is 64]
Toukyou Kushu [update chap 90, next is 91]
Fuuka [update chap 27, next is 28]
Kyou Kara Ore Wa [chap 54, next is 55]
Hunter x Hunter (update chap 127, 349, next is 350) Tiếng việt, TV
Fate/Illya chap 5
Tasogare Otome x Amnesia ...
20th Century Boy chap 138
slow step chap 17
Ashita No Yoichi chap 13
Nữ hoàng Ai Cập Tập 65
Hỏa Vân Tà Thần II Chap 1...
Ô Long Viện Chap 27
Naruto chap 496
bleach chap 389

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/08/15 18:09
huongtien Email
2014/08/05 18:03
theo minh thi ke deo mat na chinh la dai su ca cua HBQ
Gia Son Phong Email
2014/08/05 15:59
HBQ đ1 chậm như rùa bò vậy .đã hơn 3 năm rồi mà đi từ dông lãnh vẫn chưa vô dc thần địa nữa
MeoRung Email
2014/08/05 15:06
mấy chú hbq89, whvylhx đâu rùi, người ta tranh luận những cái có thực chứ chả có ai tranh luận cái ko có hồi kết cả, nói như mấy chú thì bây giờ anh có đưa ra cái nhận xét như " Hưng Quân giỏi hơn kiếm vương" thì cũng chả có gì sai, chẳng hạn như cứ ôm khư khư cái quan điểm đó thì sao, kết quả là Hưng Quân chả bao giờ solo với KV cả. mấy chú có giỏi thì như anh bàn luận về cái sắp tới này nè xem anh Hàn có vượt qua đc KHT ko và vượt qua như thế nào, nếu có sự trợ giúp thì sao? ai sẽ là người chỉ điểm hay là tất cả huề làng đứng nhìn nhau chán đi rùi Boss cho gọi vào?
MeoRung Email
2014/08/05 15:00
ở đây mọi người nói là vượt qua đc KHT thì như vậy là đủ rùi, sự việc rõ ràng vậy rùi mà nếu HBQ qua đc thì tất nhiên các người khác cũng qua đc thôi, khi mà HBQ biết đc quy luật của KHT thì mấy tên gác cổng cũng chả có nghĩa lý gì nữa, tụi nó nhờ vào KHT nên thỉnh thoảng ra kill bất ngờ thôi ko có KHT trợ giúp thì anh Hàn dư sức đối phó, chả lẽ mấy vị kia chỉ mỗi việc đi theo bước chân anh Hàn cũng ko làm đc sao
luanhk Email
2014/08/05 12:21
Vượt qua khác với đánh thắng. Nhưng nếu chỉ một mình HBQ vượt qua thì cũng đâu có đc, còn những người kia thì sao? Mình thì cho rằng sẽ có sự trợ giúp của một thế lực khác.
vothong2761994 Email
2014/08/05 11:23
không biết bao giờ mới có chap mới, ông tác giả làm gì hông biết nữa :(
tranvannho Email
2014/08/05 11:12
bàn luận cho vui thôi, hạn chế chê bai nhau .. rứa vui hơn. chờ chap ni lâu quá
MeoRung Email
2014/08/05 08:24
và điều quan trọng là KHT chỉ là cỗ máy thì làm sao phân biệt đc địch hay ta, tại sao nó ko tấn công bọn lính gác mà chỉ tấn công người khác. tại sao bọn lính gác lại đứng theo thứ tự gọi là kẻ ô vuông vậy. ý của mình là HBQ biết cách dể vượt qua KHT chứ ko phải trực diện đánh nhau băm nát đc KHT. Nhân vật chính của truyện tất nhiên khả năng vượt qua đc là khá cao chứ chả lẽ lại đứng ngoài đợi boss ra lệnh cho vào
MeoRung Email
2014/08/05 08:17
luanhk: kỷ huấn thiên dù sao cũng chỉ là một cỗ máy vận hành theo quy tắc, nếu nó là người thì ko thể có vị trí an toàn nhưng 1 cỗ máy thì có thể lắm, chưa ai qua cửa đc KHT bởi vì họ chỉ biết sử dụng võ công để đấu với nó. cái ý cậu nói là phán đoán của mình và tất nhiên mình cũng có cơ sở để đưa ra phán đoán đó, nếu đọc và xem hình thật kỹ thì sẽ thấy mấy tên lính gác đứng theo 1 vị trí nhất định và nơi mà KHT nhô lên khỏi mặt đất là ngay sát bọn lính gác ko trật một ly chỗ mà có đoạn " thứ máy móc đó thật đáng kinh ngạc" và trang đầu tiên
vhvylhx Email
2014/08/04 22:11
@bách: tưởng bạn theo bản remake nhưng bạn nghĩ chỉ một mình Tứ công tử thực hiện được là vì chỉ Tứ công tử mới được truyền thụ chứ.. còn bản cũ thì mình là người đầu tiên dẫn chứng vol 10 để trả lời bạn alosex đó... @@
Thôi vấn đề Tứ công tử gì đó bỏ qua một bên cho rồi... @@
lovelyno01 Email
2014/08/04 21:25
@dotuancd HL chưa phải chủ nhân của BMLK nha bạn chỉ sở hữu thôi p/s mình thì nghĩ có thể KM là cha của bos TD vs DT cool thực sự đến h vạn chưa thấy tác giả nói về trận chiến năm xở thần địa vs lời hứa năm xưa của với DT là gì
Bách Email
2014/08/04 14:29
vhvylhx . câu nói đó là ở bản remake . còn bản cũ thì lại hoàn toàn khác nhau . Ở bản cũ tên đội trưởng lại nói " cách đây 3 năm vị công tử thứ 4 chỉ mới võ vẽ những miếng đánh đơn giản có lẽ không phải là cậu ấy . ở vechai này thì là vol 10 .
vhvylhx Email
2014/08/04 13:59
@Bách: Ngũ công tử theo hơn 10 năm không thực hiện được TMĐDK nhưng khi ở thung lũng Hổ Xám đánh được mà tôi thấy dùng TMĐDK xuất hiện tới hai hay ba chữ Thiên xuất hiện một lúc... theo tôi câu "chỉ Tứ công tử mới thực hiện được" là nói đến độ khó của nó... còn nếu tên đội trưởng nói chỉ Tứ công tử mới được truyền thụ thì mới đúng với ý của bạn... @@
quayphotri Email
2014/08/04 11:08
mấy chú cứ cãi nhau om xòm, mà tui thấy từ đó đến giờ có chú nào nói đúng đâu. hehe
vesper1206 Email
2014/08/04 09:05
mình đồng ý kiến với bạn Bách, thường thì trong truyện kiếm hiệp một bộ bí kíp nào cũng bao gồm 2 phần - chiêu thức và nội công. chiêu thức và nội công phải đi cùng mới phát huy hết uy lực của nó. bởi vậy mới có trường hợp " muốn học võ công này phải phế võ công trước..."
. Cho nên có thể cùng đường lỗi vận hành nội công nhưng chiêu thức khác nhau. ta thấy DBP, hay nhị đệ tử có dùng mấy chiêu như TMĐDK đâu? theo đánh giá của mình thì số 4 ko đáng sợ.
Mình cũng xin góp vui về việc chọn đệ tử.
rõ ràng trong trường hợp DBP chữ duyên có trước, không duyên sao gặp được nhau? sao kịp cứu DBP khỏi rơi xuống vực? sau đấy TMTQ mới đánh giá về tư chất của DBP (có ý chí + sức mạnh hơn người - vì 1 đứa trẻ nhỏ sao leo được lên tận vách núi cheo leo?) nhưng có một chi tiết đó là TMTQ biết DBP mang trong mình trọng bệnh đáng lý ko sống được tới 7 tuổi nhưng vẫn muốn nhận DBP làm đệ tử để có thể "tiếp tục hỗ trợ..." để có thể chiến thắng số mệnh (bệnh tật và cái chết) từ đó ta có thể thấy TMTQ đã có ấn tượng mạnh về DBP (chứ ko phải nhận đệ tử để sau này góp sức cho TMTQ) thì đó là chữ duyên. đó là tình cảm khó lý giải ( HBQ cũng vì chữ duyên mà gặp được KV và TMTQ)
Bách Email
2014/08/04 06:13
Mấy bác này thật là bảo thủ chỉ có một chiêu TMDDK mà cãi nhau ỏm tỏi cả lên . Theo ý tôi : Thiên Mã Thần Công chia ra nhiều môn võ khác nhau . Bằng chứng là trong số các đệ tử của lão Thiên không ai sử dụng các chiêu võ công giông nhau ( Ngoại lệ là anh Hàn - do bắt chước dc ). Trong các đệ tử mổi người dc lão thiên truyền cho một tuyệt học trong bộ TMTC .Thế nên 3 năm trươc cái tên thứ 4 có thực hiện dc chiêu TMDDK cung là bình thường vì các sư huynh của hắn không dc truyền thụ chiêu này . Sao các thánh không nghĩ đến trường hợp này sweat
heinz1
2014/08/04 01:57
:)) lúc đầu mình tưởng tượng cái máy KHT nó giống con bọ cạp, xong 2 cái càng cắp lấy HBQ và DHL, HBQ thấy vậy uất ức quá phát nổ, nổ banh xác cả cái máy lẫn người xong rùi hết chuyện.happy ending, tuy ko sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng HBQ và DHL đã đc ... cùng ngày cùng tháng cùng năm :v ko ngờ...
yeumoihoalien Email
2014/08/03 21:56
noi dieu nay co le ko phai. nhung neu ong tac gia chet thi sao nhi. huhu
dotuancd Email
2014/08/03 20:10
Có khi nào Đàm Hoa Liên là con gái của Kiếm Ma không ta. Còn Hàn Bào Quân là Đao Tôn. Tự nhiên này ra ý nghĩ này grin hơi điên một tý. Ai cũng biết Hoa Liên là cháu gái của Kiếm Vương. Vậy cha là ai, mẹ là ai, chưa thấy đề cập tới (nếu đã mất thì tại sao lại mất). Có thể Hoa Liên là con gái Kiếm Ma và Kiếm Vương muốn tránh để Hoa Liên lầm đường lạc bước nên đã nuôi dưỡng thì sao. Hậu Duệ của Kiếm Ma mà lại dùng Đao, thậm trí còn là chủ nhân của Hỏa Long Đao thì có vẻ không hợp lý lắm. Trong khi Hoa Liên là chủ nhân của Bức Ma Lãnh Kiếm.
luanhk Email
2014/08/03 17:43
Hàn Bảo QUân luyện 10 ngày võ công, trình độ thăng tiến nhưng ở trận đấu vừa rồi, đa số các bạn đã nhận định trình của tên áo đen vẫn trên cơ Hản Bảo Quân. Nếu nói Hàn Bảo QUân gần bằng hoặc ngang TMTQ chẳng hóa ra tên áo đen ấy mạnh hơn TMTQ và KV? trong khi bạn Hbq89 lại nhân định tên áo đen ấy là Đại Sư Huynh, đệ tử của TMTQ? Cả TMTQ và KV đều là những kẻ bá đạo võ công thuộc loại bậc nhất của truyện. Chỉ luyện 10 ngày, dù tư chất đến đâu cũng không thể nào bằng được. Chắc bạn sẽ lại nói vì HBQ có nguồn nội công của Quái Cái? Cái nguồn sức mạnh mà Quái Cái truyền vào, Hàn Bảo Quân vẫn chưa thể phát huy được hết đâu. Nếu như truyền vào mà hấp thụ được ngay thì đánn nhau với Tống Lợi+ Tử Chiêu đã chẳng khó khăn đên vậy. Nếu như đã phát huy hết mà trình của HBQ chỉ có vậy thì đã chẳng xứng đáng có mặt trong ngũ tuyệt. Có một số bạn nhân định Hàn Bảo Quân sẽ đánh thắng đc Kỷ Huấn Thiên. Các bạn đưa ra nhân định rằng Hàn Bảo QUân biết nhiều loại võ công+ trí nhớ siêu đẳng sẽ nhớ đc những vị trí an toàn và tấn công==> thắng lợi. Xin lỗi nhưng nếu như một cỗ máy bị đánh bại như thế thì nó có xứng với danh hiệu Thiên Hạ Vô Địch hay không? Hàn Bảo Quân biết nhiều loại võ công nhưng có làm j được tên áo đen, một kẻ chuyên vê nội công đến mức thượng thặng? Hơn nữa đối thủ lại là một cái máy, mà đã là máy thì có dùng võ công nào cũng chẳng khiến nó bất ngờ đâu.
vhvylhx Email
2014/08/03 17:38
hix... lại đọc nhầm chỗ bạn luanhk rồi... chỗ 3 đệ tử đầu chứ không bao gồm ngũ... @@ thôi mình nghĩ đây... mệt rồi hoa cả mắt... sleepy
vhvylhx Email
2014/08/03 17:34
@luanhk: ths bạn đã hiểu ý mình... mấy đệ tử khác thì không biết nhưng Ngũ công tử theo TMTQ hơn 10 năm chứ không phải 20 năm... còn HBQ thì 2 năm thì phải... bởi vậy nên mình nói 3 năm trước 4 đệ tử còn lại không thực hiện được TMĐDK... (vì lúc này HBQ chưa phải là đệ tử...@@)
vhvylhx Email
2014/08/03 17:29
mình đã nói từ trước là bản remake không đúng hoàn toàn... chỗ hay chỗ dở thì bạn lại không chịu... bạn đặt niềm tin hoàn toàn vào bản remake... đến khi mình chỉ ra thì giờ bạn nói lỗi in...không ảnh hưởng nhiều... mình chỉ ra đoạn đó lâu rồi tới khi dẫn chứng suy luận về kẻ đeo mặt nạ bạn mới coi là "lỗi in"... lỗi đó ảnh hưởng rất nhiều đến suy luận kẻ đeo mặt nạ là Đại sư huynh mà bạn lại bảo không ảnh hưởng nhiều...?

Với tôi bản nào cũng có cái hay của riêng bản đó... có vẻ bạn vẫn tin hoàn toàn vào bản remake chỉ trừ một trường hợp là vì "lỗi in"... và lỗi này không quan trọng... uhm thì thôi... 9 người 10 ý mà...
luanhk Email
2014/08/03 17:22
Với tất cả những suy luận như vậy. Bạn Hbq89 nhận định sức mạnh của đệ tử thứ 4 so với Nhị Công Tử, Tam Công tử và những đệ tử khác như thế nào. Hình như Hbq89 không hiểu ý đồ của vhvylhx??? Mình thấy vhvylhx muốn bạn giải thích chỗ nếu như bản remake đúng hoàn toàn, có nghĩa là tứ công tử 3 năm trước mạnh nhất trong 6 đệ tử của TMTQ vì chỉ có một mình hắn thực hiện đc chiêu Thiên Ma Đại Diệt Kiếp. Có nghĩa là hắn là kẻ đến sau nhưng lại là người có tư chất về võ công cao hơn 3 anh đầu tiên. Cả 3 người đầu tiên đều theo TMTQ hơn ít nhất 20 năm, vậy mà không ai thực hiện được Thiên Ma Đại Diệt Kiếp, vậy đâu có phải là Thiên tài võ học. Nếu yếu kém như vậy thì 3 năm sau Dân Bách Phong đâu thể nào có nội công không tưởng và 1 mình chấp một môn phái lớn như là Tống Võ Môn được. Nhị Sư huynh chưa thể hiện võ công nhưng nhìn vào cái phong thái của hắn thì đúng là một đại cao thủ. Bạn nói TMTQ chọn đệ tử đều là những người có thiên tài võ thuật, cái này mình đồng ý, nhưng nếu 20 năm mà không luyện được chiêu Thiên Ma Đại Diệt Kiếp thì liệu có phải Thiên Tài???? Bạn còn nhớ cái đoạn ở Thiên Mã Cung chứ??? Lúc tên Tư Huy định cầm kiếm chơi Dân Bách Phong thì anh Phong đã cho hắn mấy bạt tai rồi còn nói để xem trình của chú mày lên đến đâu==> Tư Huy trước giờ vẫn yếu hơn rất nhiều. Vậy thì phải chăng có sự mâu thuẫn trong bản remake???
hbq89 Email
2014/08/03 17:12
Đọc bản remake thì ko nên nghĩ tên bịt mặt là đại sư huynh? Sao vậy nhỉ? Mà đó chỉ là suy luận của mình, mình có chỗ nào dám nói chắc chưa vậy bạn? Còn chi tiết chap 39 có thể là họ in sai sót chỗ này nhưng nó vẫn ko ảnh hưởng nhiều, bạn vẫn có thể biết dc = tư duy của mình mà. Ủa như vậy là tự tay bóp dái à? Mình có bảo là trc đây mình tin bản remake giờ thì ko tin nữa ko? Bạn bị gì vậy? Chỉ lấy 1 lỗi sai nhỏ để bảo bản remake nhiều chỗ sai thì thiếu công bằng quá ko hả bạn? Mình hỏi bạn cũng như tất cả mọi người đọc bản remake có dễ hiểu hơn ko, có phải ko bị hiểu lầm nhiều chỗ như bản cũ ko? Mà thôi nhé mình ko muốn nói với bạn nữa. Đừng nghĩ là mình đuối lý nhé. Chỉ vì ko mún xoáy vào cuộc tranh luận ko hồi kết, ko nói lan man những thứ vớ vẩn. ukie gringrin
vhvylhx Email
2014/08/03 16:55
nếu HBQ gần bằng hoặc bằng TMTQ + KV cũng không có gì là lạ... vì nội công cả đời của Quái Cái đã được truyền vào người HBQ + tư chất có sẵn nữa nên nếu HBQ có gần bằng hoặc bằng hoặc như thế nào đó cũng không phải quá bất ngờ...
vhvylhx Email
2014/08/03 16:51
@hbq89: tôi chưa bao giờ tham gia vào để nói HBQ mạnh hơn hay gần bằng KV, TMTQ... tôi chỉ nói ở trường hợp HBQ hóa giải trận so nội công giữa Hoa Liên với kẻ đeo mặt nạ... tôi bảo trường hợp đó kẻ đeo mặt nạ trên cơ HBQ... bạn đồng ý ý kiến này không...? nếu không đồng ý bạn có thể đưa ra ý kiến của mình...!
vhvylhx Email
2014/08/03 16:47
cau mình nói bạn "tự tay bóp dái" là thế này...
-Trước kia bạn suy luận rất nhiều nói kẻ đeo mặt nạ là Đại Sư Huynh...
-Bạn tin tưởng hoàn toàn vào bản remake... theo bản remake chap 39 "3 năm trước chỉ Tứ công tử mới luyện được công phu này"
giờ tôi nói bản remake có chỗ hay chỗ dở thì bạn lại nói "Bản remake dịch lại sau bản cũ dễ đến gần chục năm. Trình độ người dịch sau này cũng đã nâng cao cùng với đó sự du nhập của phim, ca sĩ thần tượng K-pop thì thử hỏi bản remake này có chính xác hơn bản cũ ko"... thế có phải bạn tự tay bóp dái mình không...?

mới đây bạn lại nói "cái này khuyên răng người khác có vẻ ra chiều từng trải và hiểu biết rất nhiều về truyện nhỉ?" tức là bạn vẫn không đồng ý với ý kiến của mình là tin tưởng hoàn toàn vào remake thì không nên nghĩ kẻ đeo mặt nạ là Đại Sư Huynh rồi... thật là mâu thuẫn quá đê... smoke
hbq89 Email
2014/08/03 16:45
Mình ko muốn nói nhưng bạn cứ thích đào đúng ko. Nói về những tranh luận trc kia chủ yếu xoay quanh năng lực của HBQ hiện giờ cũng như đẳng cấp của các cao thủ khác. Trc kia mình dự đoán HBQ sau khi luyện võ 10 ngày sẽ bá đạo võ công có thể ngang trình KV và TMTQ. Nếu như ko = 2 người này thì cũng sẽ thua chút ít nhưng sẽ đủ khả năng đánh ngang với tên bịt mặt. Rất nhiều bạn bảo mình ảo tưởng sức mạnh, quá cuồng HBQ và nhiều bạn dự đoán HBQ sẽ ăn hành, te tua các kiểu nhưng thực tế thì thế nào? Hiện tại diễn biến ra sao. Ko lẽ đến giờ diễn biến truyện như vậy thì mình đăng diễn đàn chỉ trích những bạn kia sai vì nói mình này nọ. Như vậy dc gì ko? dc lợi ích hay thiệt hại gì ko? Mình ko bao giờ làm trò trẻ con rẻ tiền đó thì bạn cũng đừng nói chuyện mình trânh luận trc đây với luanhk làm gì. Giờ nhiều bạn còn tin HBQ sẽ thắng dc Kỷ Huấn Thiên nữa kìa mà Kỷ Huấn Thiên đã từng đánh bại KV đó. Những dự đoán này có bị xem là ảo tưởng sức mạnh của HBQ ko nhỉ? Như mình đã từng bị nói là ảo tưởng sức mạnh?
hbq89 Email
2014/08/03 16:19
@@vhvylhx : "Bạn lấy luôn Đại Sư Huynh - kẻ mà đến bây giờ chưa bik mặt mũi ra sao (mặc dù có dự đoán là tên đeo mặt nạ) để làm dẫn chứng suy luận thì mình bó tay rùi"....
Câu này là bạn "tự tay bóp dái mình" đó nhé... (thích câu bóp dái của bạn quangdanpro quá cơ @@)... trước kia bạn tranh luận rất nhiều với bạn luanhk thì phải... bạn đã dẫn chứng này dẫn chứng nọ... suy luận này suy luận nọ rồi giờ bạn lại bảo kẻ mà đến bây giờ chưa biết mặt muỗi ra sao... "
Mình hỏi thật nhé. Bạn bị não à? sao lại thích hoang tưởng quá vậy??? Mình lấy dẫn chứng là từ truyện ra, sợ tìm ko ra còn chỉ rõ chap. Mình đã dẫn chứng gì bậy bạ để bạn nói " tự tay bóp dái"? bạn chỉ ra thử xem? bạn bị sao thế? Mình cũng dự đoán tên đeo mặt nạ là đại sư huynh vì võ công giống với TM thần công. Chỉ có vậy. Còn phán võ công đại sư huynh bình thường rồi sau 3 năm thành siêu đẳng gì đấy có phải là bị hoang tưởng nặng ko? Cái vấn đề chính của bạn là bạn lấy suy nghĩ của riêng bạn để làm dẫn chứng suy luận, như vậy là phiến diện và hoang tưởng quá. Mình nói rùi chỉ nên bám sát truyện, căn cứ vào những diễn biến đã có làm dẫn chứng.
"Vấn đề bây giờ của bạn là nếu bạn tin tưởng hoàn toàn vào bản remake thì tất cả những suy luận trước kia của bạn về Đại Sư Huynh là tên đeo mặt nạ khó lòng đúng được... và những ai tin hoàn toàn vào bản remake cũng nên bỏ suy nghĩ kẻ đeo mặt nạ là Đại Sư Huynh là vừa... Còn nếu ai nghĩ bản remake không đúng hoàn toàn... có chỗ hay chỗ dở thì vẫn còn thấy kẻ đeo mặt nạ là Đại Sư Huynh là hợp lý... "
cái này khuyên răng người khác có vẻ ra chiều từng trải và hiểu biết rất nhiều về truyện nhỉ? Mà thôi nhé ko dây dưa vào bạn nữa. Phiền phức thật
Phân trang 6/175 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X