Thông Báo Truyện
   


16 Oct.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1551}

Hiệp khách giang hồ [update chap 465, next is 466] Tiếng việt, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 465, next is 466] Tiếng việt Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 465 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 464 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 465 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Toukyou Kushu - Tokyo Ghoul[update chap 104, next is 105]
Kyou Kara Ore Wa [chap 92, next is 93]
Tiểu Hòa Thượng [update chap 145, next is 146]
Vua trên biển - Coco Full Ahead[Update chap 159, next is 160]
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 405, next is 406] Tiếng việt, tv
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [update chap 407, next is 408]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 90, next is 91]
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (update chap 426 next is 427)
Đầu Bếp Siêu Đẳng - Iron Wok Jan [update chap 97 tập 16]
Love Riron [update chap 27, next is 28] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
Phong Vân Chap 558
Hỏa Phụng Liêu Nguyên cha...
Happy World chap 2
Cô dâu của Thủy thần Tập ...
change 123 chap 6
Baby Love  chap 12
witch hunter chap 1
Skip Beat Chap 107
Kid gang - Nhóc siêu quậy...
Hiatari Ryoukou - Hoa nắ...

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/10/15 21:59
fanhiepkhach Email
2014/09/30 20:45
hkgh là truyện gì mà toàn bọn trẻ trâu thế nhỉ smokesmokesmokesmokesmokesmoke
levanphu1992 Email
2014/09/30 20:01
a em co biet truyen nay co ra phim ko ta
levanphu1992 Email
2014/09/30 19:51
sao tập 464 lâu wá dậy tađồgchờ đợi thêm nữa wa
langtuquy Email
2014/09/30 19:12
Điều tôi thấy bí mật nhất là toan tính của Thiên Mã Tướng Quân, và nó có liên quan gì đến Kiếm Vương hay Kiếm Vương có tham gia vào không? Có lẽ bí mật về Thần Địa thì 2 người này rõ nhất. Lại ngồi đoán thôi :)@fanhiepkhach: Nếu đọc hay nghe hay thấy bất kể gì mà không suy nghĩ, suy đoán thì là người có não phẳng nhé. Và tôi xin nhắc bạn rằng rất nhiều người đọc Hiệp khách giang hồ từ thời học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và bây giờ đã có con lớn rồi (trong đó có tôi) chứ không trẻ trâu như bạn nói đâu nhé. Khi mở lời vui lòng lựa lời nói cho mọi người đều vui vẻ nhé. Thanks
vhvylhx Email
2014/09/30 18:28
@fanhiepkhach: "vãi cả kỷ huấn thiên.hình như ở trung tâm của cỗ máy này có một cục nam châm lớn thì phải.em đoán thế thôi,em chưa muốn xây nhà nên các bác đừng cho em gạch đá"
ngoài ra còn nhiều câu khác nửa... chắc bạn không đoán mò... chắc bạn là trâu già cưa sừng làm nghé hử...
fanhiepkhach Email
2014/09/30 18:14
lại thêm mấy em trẻ trâu đoán mòfearfearfear
hoanq2095 Email
2014/09/30 14:12
HBQ sẽ qua được KHT, vì Địa các chủ có nói sợ sẽ lộ con đường phía trên KHT...nên kiểu gì về sau cũng sẽ lộ và đó là con đường HBQ đi qua KHT
vhvylhx Email
2014/09/30 13:23
cái từ "người ấy" hay "người đó"là một đại nhân xưng... một từ không rõ ràng... trường hợp này thì nó là của người này... nhưng trường hợp khác là của người khác... vd như Huyết Lôi gọi HBQ là "người đó" ở chap 151...
langtuquy Email
2014/09/30 12:52
@khanhly158: Mình đồng ý với ý dự đoán "Người ấy" là cha của Hàn Bảo Quân, nhưng mình nghĩ boss của Thần Địa không phải là cái cha ngồi trên ghế chỉ đạo, mình nghĩ cha này chỉ thừa lệnh của một boss bí mật chưa xuất hiện. Còn Đàm Hoa Liên rất khó có khả năng là con của Kiếm Ma, bởi vì Kiếm Ma bị Ngũ Tuyệt tiêu diệt trong đó có Kiếm Vương là ông của Đàm Hoa Liên. Như vậy Kiếm Vương đã băm chính con của mình thì không có lý do gì để giao Phục Ma Hoa Linh Kiếm cho cháu gái (có dòng máu Kiếm Ma) để bi kịch xảy ra một lần nữa. Đồng ý là thân phận của Hàn Bảo Quân và cuộc đời của bố mẹ Đàm Hoa Liên là bí mật. Rất có thể những chap tới sẽ tiết lộ bố mẹ của Hàn Bảo Quân và Đàm Hoa Liên còn sống, và đang là trùm hoặc bị giam giữ ở đâu đó.@c12club1: Đàm Hoa Liên là cháu gái ruột của Kiếm Vương chứ không phải là đệ tử do Kiếm Vương nhận. Bạn có thể xem lại các chap Hàn Bảo Quân và Đàm Hoa Liên tìm về núi Trường Bạch sẽ rõ hơn.
c12club1 Email
2014/09/30 09:13
Truyện này từ đầu đến đến lúc này ko nhắc nhiều đến bố mẹ HBQ, còn bố mẹ ĐHL vẫn là dấu hỏi chấm. KV nhận đàm hoa liên làm đệ tử nhưng thực sự ĐHL là ai cũng chưa ai biết. Tất cả đang xoay quanh nhân vật boss thần địa, có thể là bố HBQ cũng có thể làm một ai khác. Ít nhất phải có nổi 5 chap tiếp theo mới có thể đoán được phần nào về thân thế HBQ và ĐHL. Còn bây giờ chỉ là dự đoán thôi.
khanhly158 Email
2014/09/29 20:16
Theo mình thì Boss thần địa chính là người mà chúng ta hay nhìn thấy người trong TĐ báo cáo. Còn Người ấy mà mọi người hay nhắc đến chính là cha của HBQ (người mang lời hứa nào đó năm xưa chính là ông ấy và hứa hẹn sẽ có đao tôn xuất hiện). ĐHL hứa hẹn sẽ chính là con của kiếm ma năm xưa = Boss của TĐ (Đang tìm hậu duệ thất lạc ở Trung nguyên) Sẽ có nhiều lập luận để nó có thể thành sự thật (Cầm PMHLK rất lâu mà không sao, số tuổi tương đương với thời gian năm xưa KM tung hoành ở Trung Nguyên, cha mẹ ĐHL vẩn còn là bí ẩn) HBQ thì khoảng 24t, có thể là cha HBQ đã ở Trung nguyên từ lâu và có HBQ rồi. KM sợ lung lay ngôi Boss TĐ nên KM đã đi tiêu diệt gia đình HBQ (gia đình HBQ đang ở Trung nguyên)
khanhly158 Email
2014/09/29 20:13
Theo mình thì Boss thần địa chính là người mà chúng ta hay nhìn thấy người trong TĐ báo cáo. Còn Người ấy mà mọi người hay nhắc đến chính là cha của HBQ (người mang lời hứa nào đó năm xưa chính là ông ấy và hứa hẹn sẽ có đao tôn xuất hiện). ĐHL hứa hẹn sẽ chính là con của kiếm ma năm xưa = Boss của TĐ. Sẽ có nhiều lập luận để nó có thể thành sự thật (Cầm PMHLK rất lâu mà không sao, số tuổi tương đương với thời gian năm xưa KM tung hoành ở Trung Nguyên, cha mẹ ĐHL vẩn còn là bí ẩn) HBQ thì khoảng 24t, có thể là cha HBQ đã ở Trung nguyên từ lâu và có HBQ rồi. KM sợ lung lay ngôi Boss TĐ nên KM đã đi tiêu diệt gia đình HBQ (gia đình HBQ đang ở Trung nguyên)
fanhiepkhach Email
2014/09/28 15:05
van chua co chap moi a.lau vkl ra
hk_vechai Email
2014/09/27 07:39
Chap 264, kẻ đứng đầu thần địa nghe báo cáo hậu duệ đao tôn - hậu duệ người ấy. Các b khỏi tranh luận ng ấy và kẻ đứng đầu thần địa có là 1 nữa k nhé, chả lẽ hắn ta nhắc đến mình là người ấy
mcuong293 Email
2014/09/24 17:11
khong bit bao gio moi xong dc tap truyen nay day .doc ma uc che vai
thedeath10129x Email
2014/09/24 13:45
các mem ko nên cắn nhau vậy chứ, hehe toàn là con người với nhau mà cứ tưởng như đang trong sở thú vậy đó kakaka
c12club1 Email
2014/09/24 10:24
Dự là chap sau HBQ chưa vượt qua được. Còn trường hợp có người giúp thì khó nói trước lắm, bở lẽ từ khi đọc truyện đến giờ thì toàn HBQ đánh từ đầu đến cuối và ít có sự trợ giúp.....!
luanhk Email
2014/09/23 11:01
lên google mà tìm chứ trên này đâu cho gửi link đâu. :D
quayphotri Email
2014/09/22 18:30
có link nào JAV tiếng việt ko luanhk
fanhkgh Email
2014/09/20 18:35
Mình là nhân vật mới. Giống như thèng áo đen vậy á, xin 1 chút bình luận:Theo mình, trong tình huống này:1/ HBQ sẽ đợi các chú áo đen lao vào gần mình thì nhờ Hỏa long đao phát ra Địa ngục Hỏa long thì xem như là xong....2/ Hai là anh ấy sẽ dùng Khing công của mình thoát khỏi vòng vây...Nhưng theo mình tình huống 1 sẽ dễ xảy ra nhất.
hanamichi1606 Email
2014/09/19 14:23
...đợi chờ là hạnh phúc!!!đọc 1p30s đợi 24hX1.5thang!!!
nhan.ng8x Email
2014/09/19 08:47
gửi nhatle bạn nói ở đây nhiều bạn nhìn hình đoán nội dung rất tốt mà chắc là bạn cũng một trong số đó thì phải.
yeumoihoalien Email
2014/09/19 00:03
luankhk: cho xin mấy cái link có phụ đề tiếng việt với
luanhk Email
2014/09/18 19:26
Mình chỉ xem JAV có phụ đề tiếng Việt thôi.gringringrin
NhatLe Email
2014/09/18 17:20
luanhk: ko biết bạn thế nào chứ như mình chẳng liên quan luôn. ae ở đây toàn xếp 'nghe nhạc đoán chương trình rất rất là tôt' Nhìn hình đoán nội dung thoải mái luôn ( các thánh xem JAV có cần SUB đâu vẫn hiểu đó thôi )gringringringrin
luanhk Email
2014/09/17 21:04
Không liên quan nhưng mới nhân được tin là hai người dịch chính của bộ truyện này là Hoa Tran và Mino đã tuyên bố rút lui khỏi giang hồ, ko dịch truyện nữa. Từ nay anh em chỉ xem đc hình và đoán nội dung thôi.pukepukepuke
mongle Email
2014/09/17 19:14
bây h` chắc có khã năng Diệu Yến sẽ Xuất chiêu hỗ trợ HBQ và cũng có thễ HBQ sẽ Tung <Thiên Ma Thăng Không> thứ 7 đễ phá chấp típ theo thôi.....(Chuẫn hết 90% đấy nhé)
vhvylhx Email
2014/09/17 16:52
dự đoán này vẫn còn cơ hội để linh nghiệm... không biết chap sau còn linh nghiệm không... smoke HBQ sẽ dùng Tử Hạ Thần công cùng khối chất nổ còn trong người để vượt qua KHT... smoke
nhan.ng8x Email
2014/09/17 14:54
gringringrin
nhan.ng8x Email
2014/09/17 14:52
gửi bạn fanhiepkhach bữa trước bạn chửi những ai comment tren diễn đàn này mà, bạn nhớ không ? tui có lưu lại nè bạn xem coi phải bạn viết ko nha "" fanhiepkhach Email2014/09/16 18:25lại thêm một bọn đoán mò nữafearfearfear.câm mõm hết tụi bay đi.killkillkill """ b bạn chửi người ta "những người đoán mò" sao giờ bạn cũng đi đoán mò, vậy ai sẽ chửi bạn giống bạn chửi người ta đây.
Phân trang 6/186 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X