Thông Báo Truyện
   


28 Jul.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1459}

Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 754, next is 755) Tiếng Việt, TV
Bleach [update chap 590, next is 591] Tiếng Việt, TV
Fuuka [update chap 24, next is 25]
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ [update chap 34, next is 35]
Toukyou Kushu [update chap 56, next is 57]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 79, next is 80]
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [update chap 397, next is 398]
Tough - Miyazawa Kiichi [update chap 128, next is 129]
Watashi no Messiah-sama [chap 56, next is 57]
Love Riron [update chap 12, next is 13] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
Cage of eden chap 1b
[V-Sky]Ga-rei chap 7
Kannazuki no Miko chap 12
Trigun vol 5
Đôi mắt khi yêu là thế đó...
Võ thần chung cực chap 3
Thiên Sát Cuồng Đao chap ...
Naruto chap 500 TA
Cậu Bé Đế Vương - Chân mệ...
umi no misaki chap 9

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/07/29 08:44
viyeu1999 Email
2014/07/04 20:46
gringrincác bạn có đệ ý vì sao tmtq lúc còn rất trẽ đã cầm hld đông chinh bắc chiên .như vậy tmtq có liên quan gi với thần địa ko . có thể tmtq là truyền nhân đao tôn trong truyền thuyết mặc dù vỏ công cũa ông ko đề cập tới việc dùng đao. vì sao kiếm ma 20 năm trước tắm máu giang hồ mà nhân vật tầm cỡ như tmtq ko suất hiện. Tóm lại nhân vật TMTQ này rất thần bí killkill
hbq89 Email
2014/07/04 19:57
Thân thế của HBQ đã quá rõ ràng. HBQ là con KM = boss. Dẫn chứng cứ xem đoạn Gia Sơn Phong dc boss phái đi tìm cốt nhục và bí kíp về. Việc Gia Sơn Phong lầm tưởng Lưu Tư là cốt nhục và muốn giết vì muốn cướp bí kíp và học để mạnh như boss. Dược Tiên cũng đoán HBQ là KM. Đọc thêm chap 402 remake thì rõ như ban ngày, nếu chưa tin nữa thì đọc chap 404 remake đoạn Tống Lợi nói chuyện với Quảng Âm Minh. Vì đã lỡ ủng hộ PN nên bắt buộc TL phải trừ khử HBQ. TL thâm độc thật nhưng mọi toan tính đều bị TÂM nắm dc và còn đi nc cờ cao hơn. các bạn hãy xem thật kỹ diễn biến truyện sẽ thấy rõ điều đó. Nếu ko thì sẽ ko có chuyện TL sai PN đi cản Quảng Âm Minh sau khi đã bị KV đánh bại và dần hiểu dc âm mưu của TÂM. Vậy hỏi xem ai cao tay hơn? Có khả năng PN có thể ko phải con ruột boss, chỉ dc boss mang về nhằm che giấu thân phận thật của HBQ. tất nhiên boss phải chọn ng có năng lực mạnh để giả mạo thì mới ko bị nghi ngờ. Mình ko dám nói là chắc chắn 100% những gì mình nói là đúng nhưng theo logic truyện đến giờ thì khả năng này là 99% rồi. 1% còn lại tác giả cho ko phải thì có lẽ ông sẽ nát cmn đầu để tìm thêm nhiều nhân vật và nhiều tình tiết để chống lại cái logic từ đầu truyện đến giờ. Các bạn đọc thêm truyện và cảm nhận nhé. Thân ái. Hehegringrin
hbq89 Email
2014/07/04 19:20
@ vietnam_fanclub : những loại võ công mà HBQ đã lĩnh hội được ngoài TMTC còn có : trường bạch kiếm pháp của KV, cực thuần thâm thiên công của Quái Cái, 1 vài chiêu độc môn võ công của Đao Đế cũng như Dược Tiên thông qua cháu ông ta là Thiên Vân Đắc.5 tuyệt thì HBQ đã có cơ hội diện kiến và kịp học của 4 người từ ít đến nhiều. Ngoài ra còn có bách băng thần chưởng của Bắc Hải Băng Cung Đoàn Ngâu Hiến, truy huyền ảnh nghĩa kiếm của Tống Võ Môn, tử hà thần công của môn chủ giả Hổ Xám, võ công của HLD lúc chưởng rồng làm Tử Chiêu tan xác (nếu là chủ nhân thực sự của kỳ bảo sẽ có thể giao tiếp cũng như học võ công từ nó - Tử Hào và Diệu Yến là ví dụ), chiêu hấp khí của thần địa mà các nhân vật lầm tưởng là thiên mã hấp khí công. hiện tại chỉ bi nhiêu. Ko bik sau có thêm dc môn võ nào ko. hehehe
viyeu1999 Email
2014/07/04 18:05
theo mình ngỹ 8 bdkb tập hợp ỡ thần địa thì hƯ bvk xẽ bị phá vỡ và thần địa 1 lần nữa nc lúc đó anh hàn xẽ là tâm điểm .thống nhất thần địa và ko còn cái j gọi là 8 tổng nữa shyshy. Loạn thế sinh anh hùng .anh hùng khó vượt ãi mỹ nhânquestion
viyeu1999 Email
2014/07/04 18:02
Rijuka:bạn giỏi rồi làm tác giả được rùi đó gringrin.viết nốt phần còn lại luôn đi
vietnam_fanclub Email
2014/07/04 16:21
Nếu thực sự muốn thay đổi thần địa thì 4 bát đại kì bảo ko đủ. Mà nhất thiết phải có đủ 8 BĐKB mới có thể thay đổi được. Điều gì xảy ra khi cả 8 BĐKB tập hợp đủ ở TĐ nhỉ. Chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Chắc chắn Tử Hào, thần nữ cũng không ngồi yên. Thần nữ sẽ đi cùng Tử Hào để buff dame cho các chiến hữu. he he he
vietnam_fanclub Email
2014/07/04 16:19
Nếu thực sự muốn thay đổi thần địa thì 4 bát đại kì bảo ko đủ. Mà nhất thiết phải có đủ 8 BĐKB mới có thể thay đổi được. Điều gì xảy ra khi cả 8 BĐKB tập hợp đủ ở TĐ nhỉ. Chắc chắn sẽ rất hấp dẫn
vietnam_fanclub Email
2014/07/04 16:17
Có anh em nào liệt kê được hết võ công của HBQ ko nhỉ. Bao gồm truyền từ TMTQ đến học lóm.v.v và v.v. Anh em nào biết thì kể giùm nhé.
viyeu1999 Email
2014/07/04 12:43
cha cũa hbq la kiem tôn hay ko thỳ mình ko bik chập 432 có thể TAM bik được hbq mang số lượng lớn bdkb vào thần địa . Vi sao kiếm tôn lại nổi giận . vÂy việc tap hợp bdkb có thể giao ước BVK xẽ bị pha vỡ.Vậy TAM có mục đích j ./ chã nhẽ phá vỡ h ư bvk à.
Rijuka Email
2014/07/04 12:22
Định vào dùng tuyệt chiêu "Càn khôn đả thông não" cho mấy bạn mà xem ra mấy bạn vẫn k thông đc :)) Có cái thằng ngu nào mà thằng kia nó đang muốn mình nhận điều j đó mà mình nhận là mình làm luôn k =). Chắc đc mỗi bạn vhvy, lý luận cua trùm. Thôi ôm truyện mà tự kỷ đi.
viyeu1999 Email
2014/07/04 12:22
cha cũa hbq là :Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun chính xac 100% khõi bàn cãi.hê hêgringrin
vhvylhx Email
2014/07/04 12:19
@Rijuka: tôi ko tranh luận thêm với bạn nửa nhé... vì tôi đã viết khá nhiều cách đây khoảng 10 page... không chỉ TÂM, mà Phong Nhiên... Boss cũng từng nhận định như thế... bạn lội lại đọc cm rồi hãy trả lời... vậy nhé... bye...
Rijuka Email
2014/07/04 12:13
vhvy: :)), đúng là bọn này đọc truyện just for fun, chả hiểu đọc nhiều làm cái j, tại sao thằng TÂM nó k nhận? nhìn thái độ của nó chưa, vẽ chình ình ra thế còn k biết =)) nếu bạn là TÂM chắc bạn nhảy ra thừa nhận những điều thằng kia nói à =)). Nói vs bọn này tốn nước bọt :))
Rijuka Email
2014/07/04 12:04
hominhthien: Những cái mình đưa vào là tổng hợp lại những chi tiết đã có, cho bọn nó khỏi cãi nhau. Còn cái vấn đề bạn nói, dĩ nhiên khi bọn chủ nhân BĐKB vào TĐ + đc công nhận thì chắc chắn sẽ là thừa kế của cái tổng đó. Tại sao ư? Tại sao mà khi vào TĐ, HBQ thi triển mới có vài chiêu mà bọn kia đã nghĩ nó là Đao Tôn? Tại vì nó thuần hóa đc Hỏa Long Đao, năng lực nó khủng khiếp. Cao thủ chỉ cần nhìn là biết đối phương là ai rồi. Tôn thì chắc chắn là thừa kế của 1 Tổng rồi, có j phải nói? còn muốn đc làm chủ TĐ thì phải đc 8 Tổng đồng ý. Còn tiểu chi chủ thì đã là chủ thần địa chưa mà dám gặp Hoàn Tôn ko cúi chào :)).
vhvylhx Email
2014/07/04 11:56
@Rijuka: vấn đề này tôi đã tranh luận nhiều rồi... không muốn nói thêm nhưng có vẻ bạn rất là bá đạo khẳng định rất chắc chắn... bảo người khác đọc 100 lần... vậy tôi xin mời bạn đọc lại cũng chap 402-remake ở vài đoạn tiếp theo T.Â.M có nói: "Ông giỏi thật, chỉ định đùa Thần Địa chủ một chút ai ngờ lại được nghe ông kể chuyện vui này nữa"... "Nhưng đừng hòng gạt được tôi... những câu chuyện thế này đến bọn hành khất của thị trấn cũng nghĩ ra được"... Bạn tin vào lời Tống Lợi thì đừng bắt người khác phải tin theo mình... vì giữa T.Â.M với Tống Lợi thì T.Â.M trên cơ cả về địa vị lẫn khả năng thu thập thông tin... Vấn đề này tôi đã bàn luận khá nhiều rồi... bạn muốn xem thì lội khoảng 10 page về trước rồi lội thêm một vài page nửa sẽ thấy... tôi cũng chả muốn bàn luận gì thêm nửa...
Rijuka Email
2014/07/04 11:55
hominhthien: Những cái mình đưa vào là tổng hợp lại những chi tiết đã có, cho bọn nó khỏi cãi nhau. Còn cái vấn đề bạn nói, dĩ nhiên khi bọn chủ nhân BĐKB vào TĐ + đc công nhận thì chắc chắn sẽ là thừa kế của cái tổng đó. Còn tiểu chi chủ thì đã là chủ thần địa chưa mà dám gặp hoàn tổng ko cúi chào :)).
vhvylhx Email
2014/07/04 11:41
Xem ra bạn viyeu1999 không hiểu ý mấy câu của mình rồi... ý của mình là bạn alosex nói chỉ tin vào những thứ thấy bằng mắt nên không tin lời TÂM nói QVK là của Âm Tổng... nên mình mới đưa ra hàng loạt câu hỏi đó là những chi tiết chỉ là lời nói mà không nhìn trực tiếp... Nếu thực sự chỉ tin những chi tiết nhìn thấy thì truyện chả còn gì để mà đọc... bạn đọc lại đoạn bình của mình tí nha... nếu không hiểu nửa thì đọc thêm đoạn bình cũ hơn của mình tí...

BĐKB là thần vật của 8 bộ tộc là quá rõ rồi... còn nói tới BĐKB sau nội chiến ms bị thất lạc thì tôi bổ xung thêm là thất lạc vì nhiều lý do, và thất lạc không phải cùng thời điểm là sau khi nội chiến kết thúc... Như cây BMLK mới bị thất lạc khi KM bị Ngũ Tuyệt khống chế... hay BVQDG đã từng được Hoàn Tổng sử dụng... mà cuộc nội chiến xảy ra hàng trăm năm trước... nên BVQDG chỉ mới thất lạc sau này...(trừ khi Hoàn Tổng sở hữu thân thể bất tử thì trường hợp này mới sai)...
Rijuka Email
2014/07/04 11:38
Ko phải bàn cãi. Cha của HBQ chính là Kiếm Tôn + chủ nhân TĐ bây h. Thằng nào thk cãi thì 402 remake, đọc cmn 100 lần xong hẵng cãi. Tạ Âm Mẫn ủng hộ HBQ, muốn HBQ vào đc TĐ, gặp cha nó, thống nhất TĐ vì bây h tuy TĐ đã hợp nhất nhưng vẫn còn nhiều thế lực = mặt k = lòng, nội bộ mâu thuẫn + mối thù Đao Kiếm hàng trăm năm nay. Chỉ có việc HBQ vào mới có thể giải quyết đc. Tại sao ư? Tại vì cha nó là Kiếm tôn chủ TĐ, nó là Đao Tôn, thế thì việc giải quyết mâu thuẫn Đao Tông Kiếm Tông quá sức dễ dàng. Nhưng chưa biết đc cha nó có còn mục đích nào khác k (ví dụ như thống nhất TĐ rồi thống nhất luôn võ lâm, giấc mộng năm xưa), như thế chắc chắn sẽ có tàn sát, vậy chưa chắc HBQ đã đồng ý khi nge kế hoạch của cha nó, vì tính nó thế nào đọc truyện biết rồi đấy.Việc HBQ có vượt wa đc KHT ko, mình nghĩ chắc cũng đoán đc. KHT là cỗ máy đc Thần Công chế tạo khi đã nghiên cứu rõ từng loại võ công của các tuyệt thế võ công đương đại, khắc chế từng loại võ công đó. Tuy nhiên võ công của HBQ là tinh hoa của tất cả các loại võ công, thế nên có thể khả năng là HBQ sẽ vượt wa đc, có sự trợ giúp của ai k thì chưa biết.Hiện h trong TĐ có rất nhiều thế lực ủng hộ HBQ, 1 số công khai, phần nhiều chưa ra mặt, vì họ muốn chờ để khẳng định chắc chắn xem người mà họ định theo có đủ năng lực k. Chứ chưa j mà theo thì khác nào 50 50, tự đào mồ chôn mình. Cao thủ là họ phải chắc chắn.BĐKB đã có 7 cái, 1 cái chưa có thông tin, và chắn chắn mỗi cái đến từ mỗi Tổng. VIệc này mà thằng nào còn cãi nhau nữa thì chỉ vài từ, ngu + nguy hiểm. Mà loại đó thì bỏ wa, nói nhiều làm j.Thân, các bạn đọc truyện muốn tranh luận trừ khi các bạn hiểu rõ, nhớ hết chi tiết chính, ko thì im lặng nge người khác nói. Trí nhớ thì kém, đọc truyện với mục đích just for fun cũng ra cãi nhau làm trò.
hominhthien Email
2014/07/04 11:35
(Rijuka: Ý kiến của bạn có lẻ đúng, nhưng bạn đừng thấy buồn cười ý kiến người khác, chuyện chưa đến hồi kết thì ý kiến của bất kỳ ai cũng có thể xảy ra, có lẻ lúc này nó quá vô lý, nhưng biết đâu nó đúng thì sao? Bởi vậy không có ý kiến nào là buồn cười cả và ai cũng có thể là người giỏi hay không giỏi.Riêng về ý kiến của bạn, mình thấy thê này. Nếu như người nào được bảo vật lựa chọn và trình cao hơn các tổng khác thì sẽ là người đứng đầu của tổng đó, vậy chức vụ giáo tôn của giáo tổng phải do Tử Hào nắm giữ, Cung tôn của cung tổng là Mai Du Tần...Nếu nói về trình độ thì Phong Nhiên chưa chắc thắng được nhiều người khác trong Thần Địa nhưng vẫn là người thừa kế, là tiểu chi chủ của Thần Địa.. có thể là chức vụ đao tôn chỉ có thể kế thừa trong dòng tộc. tuy là tiểu chi chủ nhưng khi gặp hoàn tôn thì cũng phải cúi chào, và hoàn tôn xem Phong Nhiên như kẻ thù. Các bạn có thấy lạ là các võ sĩ thần địa thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu là Kiếm sĩ, ít thấy các võ sĩ của các tổng khác tham gia. Đành rằng họ là một phần của Thần Địa.
hominhthien Email
2014/07/04 10:57
hanphong123: Quan điểm của bạn mình không phản đối, nhưng mình có ý kiến khác, mong bạn và mọi người chỉ bảo thêm.Nếu sư phụ dùng Đao mà không dạy đao pháp thì vô lý, nếu đó là môn phái chuyên về đao và đao pháp. Đặc biệt là Thần Đia, tổng sỉ ở tổng nào thì chắc chắn phải sử dụng và tôn thờ vũ khí của tổng đó, giống như Cung Tổng các tổng sỉ sử dụng Cung... người của Kiếm tổng sử dụng kiếm, trong Thần Địa, chắc chỉ có Đao Tổng là không tồn tại, nguyên nhân thì chưa rõ, có thể là do tranh giành quyền thống trị nên 2 tổng đã có sự thỏa thuận nào đó, nên những tổng sỉ của Đao tổng hoặc là lưu lạc bên ngoài (có khả năng là những người liên quan đến HBQ) hoặc phải chuyển sang sử dụng kiếm (những người theo Huyết Lôi vào trung nguyên) hay các tổng khác (tuy chưa xuất hiện nhưng cũng có khả năng).Chúng ta xem phim kiếm hiệp và theo dõi chuyện này chúng ta đều thấy rõ, khi tổ tiên và cha ông sử dụng vũ khí nào thì con cái sẽ sử dụng vũ khí đó. Trường hợp sử dụng khác vũ khí hoặc loại võ công không dùng tới vũ khí của gia tộc rất hiếm và thường hay là những đứa trẻ lựu lạc, không được cha truyền dạy võ công cho.Mình có từng tải game HKGH 2 về chơi thử, cái mở đầu là hình ảnh một anh chàng cầm đao (Hỏa Long Đao) cũng cái kiểu cột tóc giống Hàn Bảo Quân và chủ nhân Thần Địa, tay kia cầm vai người con trai còn nhỏ của mình.Nên theo ý kiến ngu xuẩn của mình thì đó là Cha của HBQ và HBQ, và mình nghĩ Kiếm Ma không liên quan gì đến Cha HBQ và chủ nhân Thần Địa bây giờ.Là chủ nhân Thần Địa thì đâu phải lưu lạc ngoài Trung Nguyên, rồi giết chết rất nhiều người, phải đến ngũ tuyệt khắc chế mới được. Mà việc khắc chế thì không biết có giết chết kiếm ma không? Nếu giết được kiếm ma thì mới gọi là khắc chế được.Các bạn có xem trailer giới thiệu game HKGH 2 trên youtube chưa? người tàn sát võ lâm chính là 1 cô gái, chưa thể khẳng định đó là hoa liên, có khi nào Kiếm ma là 1 cô gái đã chạy theo người ấy theo như lời huyết lôi và lời giới thiệu Game.Đây chỉ là ý kiến ngu xuẩn của mình thôi, mong các bạn chỉ bảo thêm, để ta thảo luận làm rõ vấn đề.Có lể ý kiến của em sẽ ảnh hưởng đến 1 vài ý kiến khác, có khi mâu thuẫn hoặc nghịch nhau nhưng cũng mong các bạn bỏ qua
hominhthien Email
2014/07/04 10:40
maiyeu1999: Đoạn gần cuối đó bạn. "Đúng vậy, đây chính là đệ tử chính là đệ tử chính thống của Đao Tông thần đia"
hanphong123 Email
2014/07/04 09:23
ko phải cha dùng đao là con cung dùng đao và ko phải su phụ dùng kiem thì de tu cung dùng kiêm. song truyen nhan thi co, nhung chua han la con hay de tu ruot la truyen nhan
hanphong123 Email
2014/07/04 09:09
ê! nhung thang noi chap nay HBQ danh nhau voi Phong nhiên dau hêt roi hè? đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. ko biet gì thì dung co bình luan nhe. 1 lũ ngu dôt
NhatLe Email
2014/07/04 08:57
Rijuka hay bạn nào có thắc mắc về thân thế của HBQ xin mời đọc lại chap-402-remake rồi hãy đưa ra ý kiến nhe!. Mĩnh cúng có cùng quan điểm vs bạn là: thằng cha dùng kiếm chưa chắc thằng con đã dùng kiếm. Biết đâu nó thích dùng đao hay cung hay gì gì đó thì sao
kin Email
2014/07/03 22:36
tao nói thiệt chứ truyện hay vcc ra mà đệt mợ nó đợi lâu vcc ra có cái cách nào cho tao đọc truyện tiếng hàn cũng được tao tự dịch đời tức vcc tao đọc đi đọc lại 3 lần rồi
Rijuka Email
2014/07/03 22:35
các bạn cứ thích kiểu suy luận con của Đao tôn thì sẽ là Đao tôn hay con của Kiếm tôn thì chắc chắn sẽ là Kiếm tôn vậy nhỉ :))Xin thưa là trình thằng nào cao đến mức thuần hóa đc hoàn toàn 1 trong BĐKB (hay nói cách khác là đc BĐKB chọn làm chủ nhân)thì thằng đó mới chắc chắn là người người thừa kế của cái Tổng đó. Con vs chả cái, nge cứ thấy buồn cười.
maiyeu1999 Email
2014/07/03 22:12
hominhthien :killkillchi tiết nào trong truyện nói hbq là đệ tử chính thống của Đao Tôn vậy
viyeu1999 Email
2014/07/03 22:02
người ấy là đại đệ tữ cũa tmtq . có chập tmtq có nói:"nơi đó hay thần địa có tên ngốc đó" ko biết phãi đại đệ tử ko gringringringrin
hominhthien Email
2014/07/03 21:21
Các bạn có thể đọc lại chap 104, lúc Gia Sơn Phong đánh nhau với HBQ, có đoạn Gia Sơn Phong hỏi HBQ học bí kiếp ở đâu và cho rằng người ấy chỉ có 1 hậu duệ duy nhất. Mình nghĩ nếu người ấy là chủ nhân Thần Địa và HBQ là hậu duệ vậy Gia Sơn Phong phải đối xử lễ phép hơn chứ, vì ít ra cũng là công tử mà. Có 1 điều là Gia Sơn Phong nói "Người ấy chỉ có 1 hậu duệ duy nhất", nhưng chủ nhân Thần Địa có con trai là Phong Nhiên, vậy người ấy mà truyện nói tới có thật sự là chủ nhân Thần Địa không? Tại sao những người ở Thần Địa không gọi là chủ nhân hay các từ có liên quan như minh chủ của 8 tổng... mà xưng là người ấy? Bọn người ở Thần Địa biết HBQ là hậu duệ của người ấy, nếu người ấy là chủ nhân Thần Địa thì HBQ phải được sự kính trọng của Bọn họ chứ.Có 1 điểm nữa là Huyết Lôi nhắc tới 2 từ người ấy hình như nói đến Đao Tôn thì đúng hơn.Vì khi thấy nội lực của HBQ phát ra Huyết Lôi nói người ấy không thể ở đây.
hbq89 Email
2014/07/03 21:15
Đã có tiếng việt. Chap này ko phải hoatran dịch nhưng bạn dấu tên dịch cũng rất hay. Diễn đạt rất dễ hiểu. Như vậy là đã ko xảy ra trận chiến thứ 2 giữa HBQ và PN. Nhưng cũng ko quá thất vọng vì chúng ta cũng sắp biết được HBQ đã mạnh đến mức nào sau 10 ngày tu luyện võ công. Quả nhiên ko có việc gì là dễ dàng một khi đã đặt chân đến vùng đất cấm của những siêu cao thủ. PN tuy ko đấu nhưng cũng ko thể giúp HBQ ra mặt dc vì mối hận thù bất cộng đái thiên giữa Kiếm và Đao Tôn mặc dù HBQ đã tập họp đủ 4 kỳ bảo. Và có lẽ PN cũng như Lâm Thiết Quân muốn kiểm chứng xem thực sự HBQ có đủ năng lực chiến thắng Kỷ Huấn Thiên hay ko qua đó khẳng định HBQ có đủ tư cách làm Đao Tôn hay ko. Nên nhớ Kỷ Huấn Thiên từng làm cho KV cũng phải ngậm ngùi thất bại quay về. Vậy HBQ hiện tại như thế nào? Có cơ nào đả bại Kỷ Huấn Thiên ko? Hay lại phải nhờ 1 kẻ nào đó ra mặt để giúp đỡ? ko thể trông chờ vào 4 kỳ bảo nữa rồi vì HBQ đã dc xem là Đao Tôn, kẻ thù số 1 của Thần Địa. Dù có 8 kỳ bảo cũng ko thể đi qua mà yên lành dc rồi. Các bạn cùng dự đoán những diễn biến mới cho sôi nổi. Đừng đào tới đào lui những vấn đề cũ nữa chán nản nhạt nhẽo lắm. Thân ái. Hehehehehe
Phân trang 6/168 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X