Thông Báo Truyện
   


17 Sep.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1514}

Hiệp khách giang hồ [update chap 463, next is 464] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 463, next is 464] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 401, next is 402] Tiếng Anh
Chú Bé Rồng [update chap 244, next is 245]
Toukyou Kushu [update chap 100, next is 101]
Love Riron [update chap 25, next is 26] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 86, next is 87]
Ichiban Ushiro no Dai Maou [update chap 40, next is 41]
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 761, next is 762) Tiếng việt, tv
Bleach [update chap 597, next is 598] Tiếng Việt, TV
Genshiken [update chap 71]
Gasshu - Cậu bé bí ẩn Cha...
pretty face chương 39
To Love Ru Darkness Chap ...
bó tay với cô giáo
Hanazakari no Kimitachi e...
NANA chap 73
Rosario + Vampire II chap...
Thiên Thần Ác Quỷ Chap 82
Rurouni Kenshin chap 10
Bleach Chap 320

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/09/16 19:52
luanhk Email
2014/08/29 18:55
Thôi đi Chien1191, giờ này mà còn không biết thằng nào là Ngũ Tuyệt mà còn ở đó bình luận. Tìm bản remake mà đọc lại cho rõ ràng, hoặc lên google mà search. Chỉ cho mày luôn, mày đọc lại bản remake, đoạn Hàn Bảo Quân gặp Hoa Liên có nói rõ ai là Ngũ Tuyệt nhé! Càng nói càng thấy lòi cái ngu ra. Nói thật là ko muốn chửi mày chút nào nhưng thực sự ko kìm chế được. Thứ nhất về việc ghi tiếng Việt, mày bao nhiêu tuổi rồi mà việc gõ có dấu cũng không biết gõ? Cái thứ 2 là nội dung trình bày của mày, nội dung rườm ra ko có chủ đích, cũng chẳng biết mày muốn nói cái j. Đọc vài cái cmt đã thấy khó chịu về hình thức và nội dung rồi.
chien1191 Email
2014/08/29 18:51
anh thay chu noi chuyen qua khich roi day!chu thich thi anh chieu, anh ten NGUYEN VAN CHIEN,chu den 1279 GIAI PHONG, 0943579962, chu thich j anh chieu. LUANHK
chien1191 Email
2014/08/29 18:47
gui LUANHK! nhung j chu nghi duoc thi nguoi khac cung nghi duoc,anh khong them lam tro meo lap 2 nick chui chu dau,anh sai thi anh xin loi,chap vs thằng gà thi bang no ak.
chien1191 Email
2014/08/29 18:45
thế nào là cảnh giới VÔ VI? người học lớp 3 không thể đánh giá được người học lớp 4, trong truyen nay, co nhung lời la cua TÁC GIẢ va cung co nhung nhận xét không nên để ý
chien1191 Email
2014/08/29 18:40
LUANHK nay, câu chữ nào trong truyện nói THẦN CÔNG là ngũ tuyệt?oh hay la vi la ban cua KIEM VUONG va QUAI QUAI nen duoc coi la ngu tuyet!viec nay cung giong nhu co nguoi noi 100 nam nua la TẬN THẾ! Ai đánh thuế? ai dám chửi người ta? hiểu chưa?
chien1191 Email
2014/08/29 18:37
theo suy luan cua minh thi nguoi ao den co quan he het suc gan gui vs KIEM VUONG ve mat tu tuong, ma tran danh cua BAO QUAN + HOA LIEN vs NGUOI AO DEN da nam trong du kien cua KIEM VUONG
chien1191 Email
2014/08/29 18:35
KIEM VUONG khong the biet duoc thong tin tu THAN DIA qua PHONG NHIEN va than cong duoc,do la dieu het suc vo li. KIEM VUONG co the da lay thong tin tu nguoi bo toc thu 8 chuyen nghien cuu ve KHI va TINH THAN con nguoi
chien1191 Email
2014/08/29 18:33
gui ban c12club. theo minh nghi thi HAN BAO QUAN da duoc than nu chua khoi o chap 402
yeumoihoalien Email
2014/08/29 11:09
oh. sao HBQ mai van chua phat doc nhi.
luanhk Email
2014/08/29 09:19
Mình chẳng có ý tranh luận sống chết với ai, chỉ đưa ra quan điểm và bảo vê quan điểm thôi. Nhưng nhan.ng8x biết rôi đấy, thằng Chien1191 cứ mở miệng ra là nói những điều làm người khác bực mình nên ko thể ko chửi nó đc trong khi mình cũng chưa làm j đến nó. Nếu có điều ko đúng thì các bạn vui lòng bỏ qua nhé.smilesmilesmile
c12club Email
2014/08/29 09:05
Tóm lại chỉ một câu" tôi không phải là số 1 nhưng cũng không phải là số 2". tham ra trao đổi cho hấp dẫn chứ có phải sống chết vì nhau đâu. mỗi người có một ý mà. Cùng chờ chap tiếp để theo dõi nhé. HBQ là nhân vật chính thì sau này sẽ là người giỏi nhất rồi. Còn hiện tại thì chưa nói lên điều gì cả. Mà chờ mãi một tháng chưa thấy HBQ bị chất độc ngấm nhỉ. ai phân tích giùm vấn đề này.
nhan.ng8x Email
2014/08/29 06:51
thôi đừng cãi nhau nữa làm gì mấy bạn ơi.Ai cũng có lý lẽ riêng của họ mà. Thường thì ếch ngồi đáy giếng nên thấy trời bằng vung.Người nào cho là mình đúng nhất thì cũng có sau đâu cũng đâu có làm ra tiền ra bạc cho ba mẹ đâu.
luanhk Email
2014/08/28 17:59
@Chien1191: Cái biệt tài của một thằng ngu như mày là làm mọi người ở đây kích động đấy.
chien1191 Email
2014/08/28 17:25
thằng em dễ kích động quá!chưa lấy vợ được.
yeumoihoalien Email
2014/08/28 17:23
HBQ bây h nội công cũng có thể xem là manh lắm rồi. còn đạt được vi vô như KV hay TMTQ thì chắc cũng còn 1 khoảng cách. ngay cả so với dược tiên hay đao đế thì vẫn còn thua đó cứ nó chi đến 2 vị đúng đầu võ lấm chính tà. tuy nhiên nếu HBQ có thể sử dụng thuần thục đc nội công mà quái cái đã truyền lại thì chắc sẽ tiến rất nhanh đó.
luanhk Email
2014/08/28 12:12
@Chien1191: Gà hả? Cái thằng áo đen ấy là 1 trong 5 ngũ tuyệt của mày đấy. Sao nào? Mày chứng minh đc chưa? Sao bảo ko đúng thì ko bao giờ cmt nữa mà. Tao thấy mặt mày cmt là tao bực mình rồi. Nói câu nào sai câu đó mà cứ thích phán. Lần nước lập nick chửi bậy tao là mày chứ còn thằng nào nữa. Mày là cái thằng phát biểu linh tinh nên bị tao đả kích, nói ko lại nên lập nick chửi bậy. Sống ko bằng động vật mà ko biết tự lượng sức mình.
luanhk Email
2014/08/28 12:08
@Chien1191: Cả cái diễn đàn này ai cũng biết mày là cái thể loại j rồi nhé. Cứ mở cái miệng lên là bị chửi mà sao mày ko im đi cho rồi. Cái thế loại ngu như con bò như mày thì ko đáng nói chuyện ở đây đâu. Cút đi, đừng để mang nhục.
chien1191 Email
2014/08/28 12:00
em nào mà lấy phải ông này thì''sướng 1 đời''.đàn bà.
chien1191 Email
2014/08/28 11:58
ếch ngồi đáy giếng, đã gà mà còn nói nhiều.
luanhk Email
2014/08/28 11:38
Một điều nữa, các bạn nên chú ý. Thiên Mã Tướng Quân và KV đã đạt đến cảnh giới vô vi, cảnh giới tối cao của võ học. Bạn nào nhìn anh Hàn lâm trận lúc này mà bảo anh đã đạt đến cảnh giới vô vi thì đúng là ko biết j về võ công rồi.
luanhk Email
2014/08/28 11:34
@MeoRung: ĐÚng đấy! Nếu như nói bây giờ TMTQ ngang với Hàn Bảo Quân thì có nghĩa là 50 năm trước Thiên Mã Tướng Quân chẳng ra j hay thậm chí là ko biết võ công. Như các bạn đều biết, TMTQ cũng là một thiên tài võ học, vì thế bây giờ giang hồ mới xung tụng ông ta là giang hồ tứ đại cao thủ. Bạn thử nghĩ đi, khi Thiên Mã Tướng Quân còn rất trẻ, trẻ hơn cả Hàn Bảo Quân bây giờ, ông ấy đã lãnh đạo đội quân Hắc Phong Bang phân chia thiên hạ bới Chính Phái rồi, và còn đc sự hỗ trợ của Cuồng Hồn Sát Kiếm+ Độc Cô Cửu Kiếm, 2 cao thủ tuyệt thế của Võ lâm tà phái. Vậy thì xem ra lúc đó ông ta đã mạnh hơn 2 cao thủ này rồi. 50 năm trước, Thiên Mã Tướng Quân đã tung hoành tứ hải, qua lời kể của Dân Bách Phong và kí ức của Thiên Mã Tướng Quân. Tôi hỏi các bạn, trình phải như thế nào thì mới tung hoành thiên hạ và lấy đc cái oai danh lẫy lừng như bây giờ? Trình của Hàn Bảo Quân trước đó 10 ngày cũng chỉ ngang với Tử Hào, Phong Nhiên.... Nếu với cái trình đó mà tung hoành tứ hải thì đúng là nực cười. Chẳng lẽ Hàn Bảo Quân luyện võ 10 ngày lại bằng đc Thiên Mã Tướng Quân luyện 50 năm, trong khi cả 2 đều là thiên tài võ học? Chẳng lẽ các bạn ko nhân thấy sự vô lí trong lập luận của các bạn hay sao vậy? Còn nói như MeoRUng, nhân vật chính lúc cuối truyện thì chẳng thua ai? Đúng vậy, nhưng bây giờ chưa phải cuối truyện. Hơn nữa, dù nhân vật chính có ko thua ai đi nữa thì họ cũng phải khổ luyện rất lâu chứ ko phải trong một thời gian quá ngắn như vậy. Bạn có biết đến Dương QUá chứ? Kể ra anh ra cũng giống như Hàn Bảo Quân. Lúc Võ Lâm Ngũ Đế ở một vị trí cao hơn hẳn so với phần còn lại, anh ta ko hề biết võ công. Nhưng sau này phải lăn lộn giang hồ, nhờ khổ luyện 10 năm trong núi, tập luyện trong thì mới ngang ngửa với các vị tiền bối đc. Tôi nghĩ truyện này cũng thế thôi. Bao giờ nhân vật chính muốn mạnh lên thành hàng bá đạo thì cũng phải trải qua quá trình rèn luyện gian nan chứ ko phải chỉ có 10 ngày mà bằng những kì tài khác luyện mấy chục năm đc.
MeoRung Email
2014/08/28 10:59
theo tui đoán thì trình của HBQ giờ này vẫn chưa bằng đc TMTQ và KV nhưng mà cái quan điểm là "Nếu như Thiên Mã Tướng Quân mạnh ngang Hàn Bảo Quân bây giờ thì 50 năm nước, ông ta mạnh cỡ nào nhỉ? Có bạn nào fan cuồng của Hàn Bảo Quân trả lời với". cái này ko hợp lý bởi vì các truyện kiếm hiệp thì bao giờ nhân vật chính là trẻ thì cuối cùng cũng chả thua ai ko phải vì thế mà sau 50 năm sau họ vẫn là vô đối. theo lập luận này của luank thì có ý nói TMTQ 50 năm trước chả ra gì nên 50 năm sau mới ngang HBQ?
luanhk Email
2014/08/28 08:55
@ck12club: Cám ơn bạn đã ủng hộ. Hi vọng sau này bạn sẽ có nhìu phân tích để diễn đàn vui hơn nhé.
c12club Email
2014/08/28 08:22
luanhk nói đúng đấy và hbq89 cũng vậy. Nếu HBQ trình bầy giờ mà khủng thì có lẽ TMTQ và KV chẳng có ý nghĩa gì, và truyện sẽ trở lên nhạt nhẽo. Bởi lẽ TMTQ và KV là hai cao thủ, truyền dậy võ cho để tự, bản thân mỗi để tử học một phần trong bộ pháp hay kiếm pháp của mỗi người. lên chưa thể nói được gì lúc này. trừ khi hai ông già ấy cùng ra tay hay đấu với nhau mới biết được cụ thể như nào.
c12club Email
2014/08/28 08:18
Mình xin tham gia một chút nhé! mình đọc truyện này khi là học sinh và giờ đã có con 6t rồi. Mình chẳng chê trách ai cả, luôn lặng im nghe mọi người bàn tán. mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, để đồng quan điểm nhận xét thì ít người hợp ý nhau lắm.Vậy lên, dù các bạn là ai, giữ quan điểm thế nào thì đừng cãi nhau nhé. Dù sao đều là fan của HKGH vậy lên tất cả sẽ được giải đáp ở các chap sau. Quan điểm của mình là mình thích Luận và hbq89, hai người này phân tích nhiều cái rất sát chuyện. có điều không phải là tác giả lên phân tích và dự đoán cũng chỉ là 3/7. nhưng ủng hộ hai bạn đấy. Hi vọng chap sau dài hơn một chút. không vừa kéo đã hết thì nản lắm.
luanhk Email
2014/08/28 00:00
"""hbq89 quoted:” …Mình đã đưa ra lập luận HBQ sau 10 ngày tập luyện trình sẽ ngang bằng với KV và TMTQ nếu thua cũng 1 ít chứ ko thể kém xa như bạn nói. Đây là những gì mình đã nói và giờ vẫn giữ suy luận đó ko thay đổi…” <= chú buff HBQ lên thánh cmn rồi :)) Nếu 02 ông già đó mà trình ngang HBQ/ hơn HBQ 1 chút thì 01 ông đã chết mất xác trên núi từ đời nào rồi, ông còn lại cũng chẳng còn ngồi ở cái ghế người đứng đầu HBP & được mọi người nể sợ như bây giờ đâu chú """. Đoạn cmt này của HH88 đọc rất là nhộn^^. Mình cũng ko hiểu sao một số bạn lại cho rằng Hàn Bảo Quân bây giờ đã ngang trình với Thiên Mã Tướng Quân. Nếu như Thiên Mã Tướng Quân mạnh ngang Hàn Bảo Quân bây giờ thì 50 năm nước, ông ta mạnh cỡ nào nhỉ? Có bạn nào fan cuồng của Hàn Bảo Quân trả lời với.
chien1191 Email
2014/08/27 23:12
chap sau THAN CONG xuat hien,
MeoRung Email
2014/08/27 18:02
HH88 khi mà phản bác ai cái gì thì chỉ ra điểm sai của người đó chứ ko phải là nói như con nít cứ thấy ko đúng ý mình cái là cho rằng người ta nói bậy đc
MeoRung Email
2014/08/27 18:01
còn cái việc so sánh HBQ với KV tui cũng ko có nói là trình độ võ công của HBQ chưa thể bằng KV nhưng xét về độ thông minh và nhạy bén thì chắc ko thua KV có thể nói là hơn điều này có gì sai, thêm việc nữa là tui bảo HBQ bây giờ đc coi là đao tôn là ko đúng ah.
MeoRung Email
2014/08/27 17:57
buồn cười cho tên HH88 ko biết nói sao chỉ có thể nói bâng quơ chỉ trích ta nên suy nghĩ sâu thêm ah, vậy cho xin cái ý kiến là ta nói sai ở điểm nào, cái người mà ko biết phán đoán thế nào chỉ có thể đợi người khác nói để chỉ trích thì có phải cao thủ ko? tui dự đoán là HBQ sẽ nhớ vị trí của các điểm an toàn để vượt qua KHT điều này đã đúng 1 nửa rùi chỉ là KHT còn biến chiêu nữa thôi và tui cũng dự là HBQ sẽ tiếp tục nghiệm ra biến chiêu của KHT hoặc di chuyển với tốc độ khủng khiếp để đứng vào vị trí lính gác vừa đứng liên tục làm cho mấy tên lính gác ko kịp phát động thay đổi cơ quan
Phân trang 6/180 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X