Thông Báo Truyện
   


17 Jul.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1455}

Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The Land
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Love Riron [update chap 10, next is 11] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 754, next is 755) Tiếng Việt, TV
Bleach [update chap 590, next is 591] Tiếng Việt, TV
Air gear [update chap 216, next is 217] - Truyện này hay :D
Toukyou Kushu [update chap 51, next is 52]
Detective Conan - Conan Thám Tử Lừng Danh [Update chap 901+902, Next is 903] Tiếng Việt,tv
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ [update chap 27, next is 28]
Yakitate!! Japan - Vua bánh mì [update chap 156, next is 157]
Ashita no Joe - Thiết Quyền Lãng Tử [update chap 49, next is 50]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 78, next is 79]
Xuân Thu Chiến Hùng chap ...
Yureka Lost Saga Chap 3
DRAGON QUEST chap 7
Thiếu Lâm Đệ Bát Đồng Nhâ...
O long vien vol 7 chap 2
Dengeki Daisy chap 4
Shaman King - Vua Pháp Th...
[Anime] Phim One Piece - ...
gantz chap 293
Hải Hổ I chap 28

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/07/24 11:10
vietnam_fanclub Email
2014/07/03 18:22
Anh HBQ chắc món võ công nào cũng học được, kể cả khí công. Nhưng có 1 món ( cái này gọi là võ công thì chắc chắn ko phải) chắc chắn anh ấy sẽ ko học và nếu mà có gặp lão già đó thì chắc chắn anh ấy sẽ Bem Bem Bem lão ngay. Món đó là món Bạch Lược Than của Bạch Lược Tử =))
vietnam_fanclub Email
2014/07/03 18:08
Các nhân vật trong lục đại thần long là có những ai, mình không nhớ hết được, nhớ mang máng, ko nhớ tên nên ko dám kể. Bạn nào biết thì kể cho mình nghe nhé.Các đệ tử của TMTQ hiện tại đã biết được các đệ tử từ thứ 2 trở xuống: Nhị công tử - Đa mưu túc trí, võ công thượng thừa. Tam công tử - Dân Bách Phong - võ công thuộc hàng bá đạo 1 mình có thể súc cả 1 bang phái, tính cách bất cần đời mang trong mình 1 căn bệnh hiểm nghèo. Tứ công tử - Khôn lỏi, luôn đố kị và tìm cách hấp diêm anh HBQ. Võ công của thằng này thì chưa được kiểm chứng, chỉ biết là bị Dân Bách Phong nó dằn mặt cho 1 phát són dái vào. Ngũ công tử - Học được món võ thiên mã đằng không của TMTQ, rất nữ tính, thích thêu thùa và đã chấp nhận thay thằng em HBQ làm con rể hờ của Nam Lân =)). Lục công tử - Hàn Bảo Quân - Võ công thuộc hàng trên ko nể mà dưới chả sợ, thích thì nhích ko cần biết thắng thua mà một khi đánh ko lại thì chuồn =)). Tính cách thì em cũng chả biết phải phán thế nào được cái đập chai, có đánh thế nào mặt cũng chả có sẹo =)). Nhân vật chính của chúng ta.Riêng về Đại Công Tử thì có lẽ chưa 1 ai biết, thậm chí theo tớ nghĩ, tác giả còn chưa hình dung được nhân vật đó sẽ như thế nào. Chắc hản là còn đang suy nghĩ nhiều và dài.
vietnam_fanclub Email
2014/07/03 17:56
Chốt lại vấn đề: Bát đại kỳ bảo hiện tại xuất hiện 7 loại: Phục ma hoa linh kiếm ( Hoa Liên cầm) + Hỏa Long Chi Bảo ( HBQ cầm) + Bá Vương Quỷ Diện Giáp ( Hoa Liên mặc) + Ngọc Thần Trượng ( Thần nữ Đông Lãnh cầm) + Quỷ Vọng Kiếm ( Tạ Âm Mẫn đã lượm được =))) + Ngũ Tinh Giáo ( Tử Hào sử dụng) + Huyền Vũ Phá Thiên Cung ( Diệu Yến bắn)Ai ko biết thì tham khảo, cảm thấy ko chính xác thì đọc lại tốt nhất từ tập 1 cho nó lành. Thế nhé
vietnam_fanclub Email
2014/07/03 17:49
@:hanphong123: Theo như bạn nói thì mình có thể suy diễn chắc chắn 1 điều. Cha của HBQ là Hàn Mặc Tử người Việt Nam =)). Mình là mình thực sự khâm phục sự tự tin 1 cách ngu ngốc và mù quáng của bạn.
Rijuka Email
2014/07/03 16:16
toàn mấy thằng ngu chửi nhau, đọc truyện thì ko đến đâu, trí nhớ thì kém, ngồi tranh luận, nực cười =))
hominhthien Email
2014/07/03 16:06
Phải xem tác dụng của Kỳ bảo đó mới xác định nó thuộc Tổng nào. Kiếm, Đao, Giáo, Cung thì các loại vũ khí đó quá rõ là của tổng nào. Bá Vương quỷ diện giáp hỗ trợ nâng cao công lực thì đương nhiên thuộc về Hoàn tổng, vì Hoàn tổng chủ yếu sử dụng các loại khí lực. Quỷ Vọng Kiếm cũng vậy, tuy là kiếm nhưng điểm mạnh của nó là âm thanh, sử dụng âm thanh tấn công đối phương nên thuộc về Âm tổng là đúng hơn. Còn Hàn Ngọc Thần Trương theo mình thấy tác dụng của nó là chữa bệnh rất hiệu quả. Có khi nào nó thuộc về Tổng nào đó có khả năng sử dụng độc dược hay thảo dược chữa bệnh...
vhvylhx Email
2014/07/03 14:54
@alosex: chap 398-remake TÂM đã nói QVK thuộc Âm TỔng rồi... Còn nói như bạn thì nhìn thấy tận mắt mới chính xác chứ gì? thế xin hỏi bạn vì sao bạn biết Tống Lợi lấy trộm đưa cho Tử Chiêu? bạn có thấy Tống Lợi làm việc đó ko? Vì sao bạn biết Tử Chiêu là cao thủ thứ 18 của Thần Địa... bạn có trực tiếp thấy 20 cao thủ đó xếp hàng cho bạn kiểm chứng chưa? Xin thưa với bạn là những chi tiết trong truyện đa phần chỉ thông qua lời nói thôi... Nếu mỗi BĐKB phải lôi người đứng đầu mỗi tổng ra để xác nhận hay sử dụng thì truyện đến bao giờ mới kết thúc... Rồi chẳng hạn như Kiếm Ma từng gây náo loạn Trung Nguyện bạn có thấy trực tiếp không... hay hàng trăm năm trước Thần Địa đã từng đánh chiếm Trung Nguyên bạn có nhìn thấy không... Hay là HBQ đã từng cứu mạng của TMTQ và KV bạn có nhìn thấy không... Nói như bạn thì bạn chỉ tin những thứ trực tiếp nhìn thấy tận mắt mà thôi... Nếu suy nghĩ như bạn thì có vẻ bạn chả tin những tình tiết trong truyện này là mấy nhỷ...

Còn cái BVQDG bạn đọc lại chap 441a để xác nhận... Tất nhiên với quan điểm của bạn bạn có quyền không tin BVQGD là của Hoàn Tổng vì chưa nhìn thấy Hoàn Tổng mặc nó bao giờ...

Như đã nói ở mấy cm trước... trong thời gian chờ chap... các bạn nên đọc lại một lần nửa đi, đọc kỹ chứ đừng bỏ sót... sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị đó... đây kà kinh nghiệm của mình thôi... chứ những chi tiết đã biết mà các bạn quên gần hết, toàn thắc mắc những chi tiết có rồi thì còn gì là thưởng thức cái hay của truyện nửa...
alosex Email
2014/07/03 13:13
Bạn đã thấy người nào của Giáo Tổng chưa ?Bạn đã thấy người nào của Âm Tổng chưa ?Bạn biết là QVK chỉ là Tống Lợi lấy trộm ra đưa cho Tử Chiêu => Tử Chiêu không phải người của bộ phận mà bạn gọi là Âm Tổng. Truyện cũng chỉ ghi Tử Chiêu là võ sĩ xếp thứ 18 của Thần Địa.Bạn bảo Bá Vương Quỷ Diện Giáp là của Hoàn Tổng, xin hỏi chỗ nào trong truyện nói như vậy ?
VTTvuthien Email
2014/07/03 08:55
có thắc mắc về cây QVK xíu thứ nhất ai cũng biết nó phản lại các đợt tấn công theo sóng âm theo nguyen lý Chạm và phát vậy vi vận công thì những thứ ưu điểm của nó sẽ bị mắc lại , nếu như vậy thì nó phải tăng thêm nội lực cho kẻ sử dụng chứ như vậy thì cũng có # gì 1 thanh kiếm chỉ có ưu điểm đó thôi sao , TÂM đã nói ( QVK sức mạnh quy dị như độc xà , nhưng sử sách đã ghi chép sai về nó ) hay tại có quá ít thông tin về nó mà chúng ta chưa biết ??????
KiemPhong
2014/07/03 06:20
Tôi không phải là cái thằng đi bịa chuyện. Cái gì giả thuyết tôi bảo là giả thuyết, cái gì đã có trong truyện thì tôi nói cho các bạn rõ. Không đọc kỹ truyện rồi phán tùm lum vậy à?
Trong 7 kì bảo đã xuất hiện thì 6 cái đã xác định tổng: Phục Ma Kiếm - Kiếm Tổng; Hỏa Long Đao - Đao Tổng; Bá Vương quỷ diện giáp - Hoàn Tổng; Huyền Vũ phá thiên cung - Cung Tổng; Ngũ Tinh giáo - Giáo Tổng; Quỷ Vong kiếm - Âm Tổng. Chỉ có Hàn ngọc thần trượng là chưa rõ, có thể là Thương tổng chăng?
vhvylhx Email
2014/07/03 04:49
Chap 398-remake TÂM có nói cây QVK (Quái Danh Kiếm) thuộc Âm Tổng... bạn nào không tin cây QVK của âm tổng thì đọc lại chap đó...

@maiyeu1999: QVK có 2 tác dụng là: phản dame với tạo ra âm thanh, bạn có thể đọc mấy chap gần 398 để nhớ lại... @@

@khanhly158: chap 432-remake Kiếm Vương có nói "ngày trước Thần Địa chia làm 8 môn phái với 8 loại võ công khác nhau" câu này đủ biết 8 môn phái mỗi môn phái sở hữu 1 bđkb
Còn sở hữu 4 BĐKB thì chap đó KV chỉ nói "Khi có thể tập trung hơn một nửa từ 4 BĐKB người đó sẽ có một quyền hạn nhất định" chứ không có chi tiết nào nói lật đổ thần địa... câu gió sẽ đổi hướng nào của Hoàn Tổng, nhưng hồi trước mình có phân tích chỗ này rồi... có lẽ Nguyệt Linh thông báo HBQ là Đao Tôn đã xuất hiện ở gần thân địa... Vì lúc này rất ít người biết là đã có 4 BĐKB được tập hợp... (ngay cả mấy người tới đánh sau khi tên đeo mặt nạ đi thì HBQ mới nói cho biết)... còn Đao Tôn đến Thần Địa thế nào thì có lẽ liên quan đến giao ước với Bảo Vân Kết trước kia...

Nói chung chi tiết tập hợp 4 BĐKB có quyền hạn gì còn mơ hồ lắm... @@ Boss đã từng giận giữ TÂM vì nghi ngờ TÂM đứng sau chuyện này... @@

Còn Tống Lợi nghĩ HBQ là con boss nên mới khử để Phong Nhiên là người kế vị thôi, chứ không có chi tiết nào nói Tống Lợi muốn khử HBQ vì tập hợp 4BĐKB hết...

@alosex: BĐKB với VQK mình đã nói ở trên rồi nhé... còn chi tiêt bạn nói chủ nhân của TĐ hiện tại không cầm PMHLK... thế bạn quên chi tiết là trước kia Kiếm Ma đấu nhau với Ngũ Tuyệt, bị khống chế rồi lấy thanh kiếm đi ah... vì nhiều lý do nên 8 BĐKB chỉ còn mỗi cây QVK là còn ở thần địa mà thôi... Chap 402-remake TÂM nói với Tống Lợi "tất cả võ lâm BĐKB đều do TĐ chúng ta tạo ra, nhưng nay chỉ còn lại duy nhất một thứ đó là Quái Danh Kiếm (QVK)"... không lẽ mấy tổng còn lại không còn bảo vật thì bảo vật đó không phải do tổng đó tạo ra ah...

Thằng cẦm cây QVK không phải là người đứng đầu một tổng... mà là cây kiếm đó cất ở kho của thần địa... Tống Lợi lấy đưa cho nó... TÂM lấy việc đó ra để uy hiếp Tống Lợi trước mặt boss...

Còn cái BVQDG là thuộc sở hữu của Hoàn Tổng (tổng mà Phong Nhiên luyện tập trước khi đến chỗ giao chiến)... bảo vật, đương nhiên người đứng đầu tổng đó sẽ có đủ tư cách và sẽ là người dùng nó... chứ nếu nói theo cách của bạn thì không lẽ cả tổng dùng chung một món bảo vật ah... vd như cung tổng thì tất cả đều dùng Huyền Vũ, Đao Tổng thì tất cả dùng Hoa Long Đao.v.v...

Hàn Ngọc Thần Trượng cũng như QVG và những BĐKB khác... người đứng đầu mới sở hữu thôi...

Còn tập hợp 4 BĐKB như đã nói thì chi tiết này còn mơ hồ... @@

Hình như còn có nhiều người quên khá nhiều chi tiết... trong thời gian chờ chap các bạn đọc lại lần nửa đi... bảo đảm với các bạn là đọc lại lần nửa sẽ không thừa đâu... mà sẽ thấy nhiều chi tiết hay mà trước kia mình bỏ xót đó...
alosex Email
2014/07/03 00:10
Thấy các thánh dạo này cứ hay sáng tạo_______________________________________________________hanphong123 thì không cần phải nói vì mình cũng đã nói cũng như nhiều người chửi nó rồi, không cần nhắc lại nữa_____________________________________________________________nhưng cũng từ nó - hanphong123 mà giờ các bạn lại sáng tạo ra "Âm tổng" - thông tin ở đâu vậy.___________________________________________________________Đến giờ ở Thần Địa chỉ có Thiên thần các, Địa thần các, Kiếm Tổng, Cung Tổng, và chỉ mới xuất hiện Đao Tổng ____________________________________________________Chưa có thông tin từ tác giả rằng Thần Địa có đủ 8 tổng tương ứng 8 bát đại kỳ bảo, tác giả cũng không bảo ai sở hữu Bát đại kỳ bảo sẽ đứng đầu tổng tương ứng.________________________________________________________Chủ nhân của thần địa hiện tại - tương ứng kiếm tổng - đâu có cầm phục ma hoa linh kiếm . Chưa kể nói như các bạn thì thằng cầm Quỷ Vong Kiếm phải đứng đầu 1 tổng gọi là Âm tổng như có người đặt ra, đã vậy thì ai ra lệnh được cho nó. Vì các bạn cũng thấy khi Huyết Lôi gọi Hàn Bảo Quân là Đao Tông 1 cái là thằng gì nhỉ -quên rồi, không dám quyết định, phải nhờ Phong Nhiên quyết định -vì Phong Nhiên được coi là người thừa kế Thần Địa ______________________________________________________Bá Vương Quỷ Diện Giáp có 1 tổng ??? Giáp này chỉ bảo vệ và tăng công lực cho người sử dụng, chẳng lẽ cả 1 tổng mặc giáp này => ai gọi là kỳ bảo nữa._______________________________________________________Hàn Ngọc thần trượng có tác dụng chữa thương, có lẽ cũng có tác dụng tấn công nhưng chủ nhân hiện tại không có võ công => cả 1 tổng đều có khả năng này ?_____________________________________________________________Còn cái tin ai nắm hơn 4 bát đại kỳ bảo - các bạn thấy nó giống bỏ phiếu đa số thắng thiểu số không - nó cũng chỉ giống như luật ở Thần Địa như vậy để có người lãnh đạo mà không phải đổ máu thôi.
khanhly158 Email
2014/07/02 23:02
kiemphong: ban con thức k. bạn trả lời mấy câu hỏi dùm minh di
KiemPhong
2014/07/02 22:36
Chính xác thì Quỷ Vong Kiếm có khả năng hấp thụ các đòn tấn công của đối phương và phản lại dưới dạng sóng xung kích. Đồng thời khi tấn công mà các vũ khí chạm vào nhau sẽ tạo lên các đợt sóng âm cực mạnh. Nếu là kiếm thông thường thì chỉ đâm và chém thôi. Sức mạnh thật sự của Quỷ Vong Kiếm nằm ở sóng âm và thuộc Âm Tổng. Đọc lại bản remake từ 388-398 để biết thêm chi tiết.
khanhly158 Email
2014/07/02 22:05
cho mình hỏi cái này nha các bạn??? các bạn cứ nói BDKB là 8 vũ khí của 8 tộc của TD. Thông tin này các bạn lấy từ đâu vậy. Mình chỉ nghe là BDKB đến từ TD. Ai nắm giữ hơn 4 BDKB thì gió ở TD sẽ không biết thổi hướng nào (hoàn tổng, Tạ Âm Mẩn, Tống lợi) sau này thì HBQ có nói là sẽ được thị sát TD. Còn thông tin BDKB thuộc 8 loại binh khí khác nhau về sở trường (VD như các bạn đang tranh luận vấn đề BDKB có 2 cây kiếm, QVK thuộc dòng âm nhé)thì cái này mình cũng chưa nghe. Các bạn chỉ mình với
khanhly158 Email
2014/07/02 18:40
hình như con tinh trùng sinh ra thằng hanphong123 bị hư não thì phải. Ai thấy đúng thì giơ tay!!!
maiyeu1999 Email
2014/07/02 18:01
cũng điều là kiếm sao lại khác biệt chứ . đã là kiếm cũng phãi gọi là kiếm tỗng chớ ><
maiyeu1999 Email
2014/07/02 17:59
KiemPhong : mình nhớ là qvk dựa vào lực phãn chấn cũa người tung cú đánh mà , đâu phai âm thanh @@. dùng bao nhiêu sức thì nó trã lại bấy nhiêu . còn người cầm qvk ko bị tác động j mà
KiemPhong
2014/07/02 13:30
Mấy bạn hỏi Quỷ Vong Kiếm thuộc kiếm tổng làm ơn đọc lại truyện đi. Cây này mặc dù gọi là kiếm nhưng thuộc Âm Tổng, vì sức mạnh chủ yếu của nó là âm thanh. sleepy
viyeu1999 Email
2014/07/02 12:37
hanphong123 làm ơn xem lại tập 383 rồi hãy phán ^^ mình thấy bạn ngu ngu sao đó ><
viyeu1999 Email
2014/07/02 12:35
dragonfuit: chĩ là 1 thôi bạn . chập 383 có nói qvk 1 trong bát đại kỳ bảo cũa vo lâm ,mình hơi bất ngờ vì quá mâu thuẫn: 8 bát đại kỳ bão được 8 tộc nhân cũa thần địa tôn thờ . qvk 1 trong 8 bát đại kỳ bão chã nhẽ người đứng đầu cũa tộc này cũng có chức vị là kiếm tỗng luôn hã./ mâu thẫn quá tac giả ôi, sớm ra chập mới đễ giãi thick giùm con ><
langkhach Email
2014/07/02 12:34
nhìn truyện thằng hanphong123 bịa ra là đủ ngứa con mắt rùi. mẹ nó đâu phải chỉ mình vechai dịch QVK là 1 trong bát đại kỳ bảo đâu thế mà nó còn cứ cãi ko phải nữa chứ. Trang nào cũng dịch như vậy mà nó còn cãi cho được, cái thứ ngu còn tỏ ra nguy hiểm nữa chứ
viyeu1999 Email
2014/07/02 12:20
theo mình ngi bát đại kỳ bão 8 thần vật được tôn thờ cũa 8 bộ tộc trong thần địa: mình thấy hơi mâu thuẫn: qvk và phmlk 2 kỳ bảo điêù là kiếm vậy chã lẽ trong thần địa lại có 2 kiếm tổng. vô lý nhỹ ><
dragonfuit Email
2014/07/02 12:04
mình cũng ko biết:Phục ma hoa linh kiếm. Rồi Ma hoá lãnh kiếm, rồi BỨc ma lãnh kiếm có phải là một hay là 2 cây. Hay phụ thuôc chủ nhân sử dụng:Lưu huynh xài gọi la ma hoá lãnh kiếm phát huy tâm ma.còn Hoa Liên xài goi là phục ma hoa linh kiếm. MÌnh ko rõ lắm, do 2 bản dịch trước đây khác nhau, giải thích giúp mình! cám ơn!
dragonfuit Email
2014/07/02 11:59
mình thắc mắc xíu: lúc trước HBQ có trúng Bạch lược than, khi vận công sẽ bị nổ, mà coi chap nào (quên rồi) dùng TỬ HÀ Thần công hoá giải dc 1 phần, vậy bậy giờ chất độc còn ko??? và thấy ảnh dùng nội công quá bá đạo mà ko bị gì hết, giải độc khi nào, mấy thánh cho em hỏi với?
saobangbuon Email
2014/07/02 11:09
sao ko dich sang tieng viet vay
vhvylhx Email
2014/07/02 10:57
có lẽ cỗ máy của Thần Công cần sự giúp đỡ của Bạch Lược Tử để vượt qua... :3
wishhunter Email
2014/07/01 21:46
Không biết uy lực của các cỗ máy thần công chế tạo mạnh đến mức nào mà đến Kiếm Hoàng còn phải chụi phục nhỉ ???uplookuplook
heinz1
2014/07/01 19:14
hi vọng các võ sĩ gác cổng ko cho HBQ vào và khởi động mấy con robot của lão Thần Công ;)
wishhunter Email
2014/07/01 12:46
cách bạn có suy nghĩ j về trận chiến sắp tới !
Phân trang 6/167 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X