Thông Báo Truyện
   


31 Oct.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1565}

Hiệp khách giang hồ [update chap 466, next is 467] Tiếng hàn, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 466, next is 467] Tiếng hàn Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 466 - TH

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 464 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 465 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 466 - TH

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 92, next is 93]
Kyou Kara Ore Wa [chap 113, next is 114]
Tiểu Hòa Thượng [update chap 147, next is 148]
SENGOKU YOUKO - Chiến Quốc Yêu Hồ [update chap 24, next is 25]
Shounan Junai Gumi [update chap 236, 262, next is 237]
Bleach [update chap 603, next is 604] Tiếng Việt, TV
Vua trên biển - Coco Full Ahead[Update chap 166, next is 167]
Yakitate!! Japan - Vua bánh mì [update chap 162, next is 163]
Air gear [update chap 228, next is 229] - Truyện này hay :D
Arisa [update chap 1, nex...
Shuuen no Shiori [update ...
kid gang nhoc sieu quay c...
Lucky Luke chap 17
Fairy Tail chap 116
Rosario + Vampire II chap...
Omamori Himari bonus 2
Get Backers Vol 20A
Riki-Oh Chap 42
Virgin Na Kankei chap 11

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/10/31 09:54
Hai_1250 Email
2014/02/10 22:23
Nhảm quá Hbq89. Chap nào nói KM phong ấn đc BMLK? Tui chỉ nhớ có chap nói là nắm xưa xuất hiện một tên Kiếm khách, đi đến đâu là chém giết đến đó. Vậy theo bạn Kiếm Ma lúc đó còn tỉnh à? Nếu hắn tỉnh mà đi chém giết lung tung vậy mà tui nhớ có cmt ban bảo Thần Công gọi hắn la người thuần khiết. Đối lập quá! Còn BMLK nếu có thể tăng sức mạnh cho chiêu thức thì cũng chẳng phải Kiếm Ma đã dùng nó để cầm cự với 5 tuyệt à? Cầm kiếm thường chịu nổi ko?
hbq89 Email
2014/02/10 22:14
Hai_1250 : chà chà. mấy hum nay bắt đầu chém gió rồi đó hả? Nói người khác hay lắm bây giờ chém bắt đầu lòi cái ngu cái nhảm ra rồi. Đi đọc lại truyện cho kỹ đi nha bạn. Lúc Hoa Liên và HBQ đến làng gặp Lưu 4 thì lúc Lưu 4 đã giết người dân vô tội vì nhập ma do cãi lời KV luyện võ công của KM (bản remake sau này mới có thêm đoạn Lưu 4 nhớ đến lúc này). Lúc đó Lưu 4 chưa cầm BMLK bạn ạ. Còn nói về võ công của KM. Bạn với Thanhphu nói KM trình chỉ hơn KV chút thôi đúng ko? KM nhờ vào BMLK mới chống lại dc 5 tuyệt. Đồng ý là BMLK cũng góp phần làm cho KM bị cuồng điên nhưng bên cạnh đó còn do thứ võ công của KM nữa. Bằng chứng là Lưu 4 đó về xem kỹ lại nha. Còn nói KM chỉ bik dựa vào BMLK thì ko đúng đâu. Người cầm thần vật trong tay cũng cần phải có năng lực, có sức mạnh và nội lực thì mới phát huy hết sức mạnh của thần vật đó. Các bạn nhìn HBQ xem. Lúc đầu dù gọi dc địa ngục hỏa long nhưng có điều khiển nó như ý muốn chưa? và bây giờ thì sao? KM khi xưa còn hơn hẳn HBQ nhiều thì đâu cần phải phụ thuộc BMLK. Các bạn nên nhớ sức mạnh của BMLK ghê gớm cỡ nào mà KM còn có thể phong ấn sức mạnh của nó, chứng tỏ KM có sức mạnh còn hơn cả BMLK nhé ( xem chap 402 remake Tống Lợi nói chuyện với Tạ Âm Mẫn ). BMLK chỉ góp phần làm tăng sức mạnh cho chiêu thức chứ ko phải là lý do chính giúp KM cầm cự dc với 5 tuyệt.
longnhok Email
2014/02/10 18:27
thang tac gia thik troll.bad
ThanhphuHKGH2014 Email
2014/02/10 17:28
ban meorung ao tuong vkl.cong nhan vo cong than dia ba hon rt nhieu voi vo cong cua trung nguyen nhung dung lay thuoc do day ra ma so voi 5 tuyetsweatk co HLK tro giup thi KM gioi lam thi hon KV chut tuoi gi doi chap 5 tuyet khi k co HLK.nhin chenh lech khi cam HLK va k co HLK cua luu tu thi biet,neu doi lai la 1 nguoi vo cong cao hon nhieu lan luu tu la KM thi no manh len the nao thi bietshock
Hai_1250 Email
2014/02/10 17:08
Nếu nói như bạn thì Kiếm Ma cũng dựa vào sức mạnh của Hoa Linh Kiếm chứ đâu có phải chỉ dùng chính sức của hắn. Đọc truyện có đoạn thấy Lưu Tư chém giết nhìu người vô tội mà khi tỉnh dậy mới biết là bị điều khiển bởi Ma Linh Kiếm. Kiếm Ma ngày xưa cũng tương tự vậy thôi. Nếu ko do tác động của Hoa Linh Kiếm thì Kiếm Ma cầm kiếm khác cũng đc chứ cầm chi Hoa Linh Kiếm cho tốn sức.
MeoRung Email
2014/02/10 12:32
với lại KM đang trog trạng thái vô thức thì võ công đc tăng đến giới hạn cực điểm bạn ah
MeoRung Email
2014/02/10 12:29
ah mình nhớ ra 1 chi tiết quan trọng là MLK phát huy sức mạnh khi người đó khao khát có sức mạnh và nếu đó ko phải là chủ nhân thì sẽ hủy diệt luôn chứ chưa có điều nào nói đến việc sử dụng sức mạnh của HLK thì bị điên loạn ( khi BLH sử dụng sm của HLK thì vẫn tỉnh táo như bình thường ) vậy có thể kết luận KM chém giết như vậy do võ công ma quái mà Lưu Tư cũng mắc phải.
MeoRung Email
2014/02/10 12:21
Hai_1250 xem lại nhé, QC giật mình bởi vì thứ võ công đó đã thất truyền từ lâu mà nay lại xuất hiện ở TĐ, cốt truyện này là xuất hiện nhân vật nào mạnh là mạnh chứ bảo so với HBQ ngày trước thì nói làm gì, thế cậu cho rằng lục đại thần long + Lưu Viên Tán + mấy vị cao thủ từng đấu với HBQ trước kia đều ko ra gì ah, với lại khi BLH sử dụng sức mạnh của HLK thì có đáng sợ ko, điều đang nói ở đây là võ công của KM chắc chắn ko thể thua KV rùi vậy thì một mình KM đánh gần ngang với ngũ tuyệt có gì lạ, với trình độ của KM mà phát huy dc sức mạnh của HLK thì mình nghĩ 5 tuyệt ko là gì cả
Dan_Bach_Phong_0 Email
2014/02/10 12:01
bỏ có 1 ngày đi Đầm Sen đốt tết mà có nhiều ng cmt nhỉ. cháp mới lâu có quá.
c12club12 Email
2014/02/10 09:45
Mở mắt ra là vào trang vechai ngó trang 450, đợi hoài, ngóng hoài không thấy đâu. lẽ ra tác giả phải chuẩn bị mấy chap để chào xuân chứ. đi làm cũng ko yên được với bộ chuyện này, hết ngóng chông lại chờ đợi. hic
Hai_1250 Email
2014/02/10 09:18
Suy luân của MeoRung ko đủ thuyết phục. Lúc đó Quái Cái cõng HL, cộng với đó là con ông ta, Quái Cái giật mình vì đó là thứ võ công Quái Dị. Bạch Lý Hương thực ra đâu có lợi hại mấy, bị HBQ khi đó còn non trẻ đập cho te tua. Cũng ko thể từ đó mà suy ra Kiếm Ma chấp đc 5 ngũ tuyệt bằng chính sức của lão đc.
MeoRung Email
2014/02/10 09:17
còn vấn đề KV với TMTQ thì 2 người là mạnh nhất của chính phái và tà phái cho dù chưa có ấn chứng võ công cụ thể nhưng tạm thời coi như là bằng nhau, còn về việc gây dựng sự nghiệp thì cái đó dựa vào sức mạnh tập thể chứ ko phải của cá nhân ai, ở trong truyện này số đông khá quan trọng mình có dẫn chứng là Dân Bách Phong giỏi như vậy nhưng một mình tiêu diệt cả 1 môn phái tuy nhỏ ( Đại Đô Môn) nhưng đc mọi người kính nể là thế, và trong trận Huyết Lôi với đám thuộc hạ tinh nhuệ vậy mà khi nghe tin người của Yến Phi Gia sắp tới cũng phải chạy mất dép,
MeoRung Email
2014/02/10 09:09
Mọi người đọc kỹ và suy xét ra sẽ nhận thấy rằng KM đánh với 5 tuyệt chắc hẳn ko cần đến sự trợ giúp của Hoa Linh Kiếm, bởi vì ai cũng biết KM thực sự bá đạo, võ công của thần địa thật sự bá đạo rùi, như Bạch Lợi Hương con của Quái Cái nhờ hấp thụ võ công của thần địa đáng sợ thế nào ai cũng biết, những thứ võ công thất truyền đã lâu đc đem ra phô diễn ngay cả QC cũng giật mình kinh hãi, vậy thì KM có thể coi là mạnh nhất TĐ khi đó đánh gần ngang với 5 tuyệt cũng ko có gì lạ, việc KM hóa điên chém giết linh tinh là do thứ võ công ma quái làm mất kiểm soát mà bất cứ ai nhìn thấy đều bị như vậy ( dẫn chứng là Lưu Tư) ngay cả KV chưa học nhưng vẫn biết sự đáng sợ của thứ võ công đó )nếu KM có thêm sức mạnh của HLK thì 5 tuyệt có hợp sức thì cũng ko phải là đối thủ
saddream2733 Email
2014/02/09 20:41
giờ còn có mình HOATRAN dịch nên ae cố gắng chờ nha :3
ThanhphuHKGH2014 Email
2014/02/09 20:35
chuan cua no thi la 5 tuyet danh bai KM.nhung bos TD gio k phai la KM 100% vi thang boss cung tung noi "o trung nguyen goi nguoi do la KM sao".to thi to du KM la bo HBQ va la anh em sinh doi voi boss TD gio
danhcongbk Email
2014/02/09 20:04
như các bản dịch thì 5 tuyệt đánh bại kiếm ma chứ có thấy bản nào nói là giết được km đâu phải không các bác.nên e nghĩ boss hiện tại là kiếm ma
ThanhphuHKGH2014 Email
2014/02/09 19:49
to la to du den khi gap dc thang ao den it cung 5 chap nua tuc tam 3 thangcool.ve do ba cua ky bao khi nhap ma dieu khien chu nhan thi cac dong chi cu doc cac chap xem cua HLK va HLD thi thay do la voi 1 nguoi vo cong tam trung da the nao.vay khi KM cam HLK cung roi vao tam ma nhu the chap 5 tuyet la BT the ma cu di so sanh linh tinhsmoke
danggnhapp Email
2014/02/09 15:07
khoảng bao nhiu ngày thì ra chap gì m.n. angeranger
yeuHKGH Email
2014/02/09 13:23
chap tới hi vong se có cốt truyện dài hơn chút chứ mình nghĩ khi người áo đen xuất hiện thì đã hết chap lại phải đợi dài cổ như thế tiếp....
yeuHKGH Email
2014/02/09 13:19
HBQ thì còn lâu mới có thể sánh được với các bậc đương kim tiền bối. HBQ so với TMTQ và KV hay những người tương tự thì vẫn còn một khoảng cách xa nữa. HBQ còn phải nỗ lực học tập và rèn luyện nữa thì mới có thể tiến vào cảnh giơi võ họ như những người ấy đc. Truyện này cũng đang hướng HBQ ngày một mạnh lên, từng bước từng bước một chứ không phải một phát lên mạnh nhất được. Các bạn thấy đúng không? đánh với người áo đen còn không lại thì sao đánh đc TMTQ....
yeuHKGH Email
2014/02/09 13:09
Về khoản TMTQ và KV ai manh hơn thật khó nói. Mỗi người theo một loại võ công khác nhau. TMTQ thiên về nội công, KV thiên về chiêu thức lấy nhu thắng cương. Và lại xét về tầm ảnh hưởng thì cũng là người ảnh hưởng lớn nhất trong cả 2 phe. Tuy nhiên theo diễn biến của truyện thì mình nghĩ TMTQ có phần trội hơn so với 5 tuyệt. Các bạn đã thấy TMTQ khi còn rất trẻ đã từng đánh nhau với một số người trong 5 tuyệt đó và có phần chiếm ưu thế hơn. Còn 5 tuyệt mình nghĩ trình độ tương đương nhau không hơn nhau mấy. KV tuy có nhỉnh hơn trong 5 tuyệt nhưng vẫn khó có thể thắng đc TMTQ(cũng như trình độ HBQ với BC Tống Võ Môn khi đánh nhau)
beauty Email
2014/02/09 12:45
tời ơi chừng nào ms có chap ms day,cháp sau phong nhien đỡ đòn dùm r hòa giải hết đánh nhau
khuongconghai Email
2014/02/09 12:27
nói thật các bạn ai cũng có suy luận của riêng mình.bảo vệ câu nói của minh cũng đúng thôi.song hãy nghe những bình luận của nghười khác nữa.KV=TMTQ.cả 2 đều kém kiếm ma 1 bậc.tôi chỉ suy luận vậy thôi.QC từng nói với bảo Quân:ngươi sẽ gặp kẻ mạnh nhất mà ngươi chưa từng gặp trên võ lâm đến giờ.thứ 2:Kiếm Ma vào trạng thái ma đạo giết hại nhân sĩ võ lâm cũng như người dân vô tội nên 5tuyệt mới dánh kiếm ma.còn tại sao TMTQ không đánh kiếm ma thì tôi nghĩ có thể kiếm ma lúc bị ma tính thì đang giết hại võ lâm chính phái chứ không phải tà phái.Nếu ai nói rằng TMTQ hay kiếm vương và KM có quan hệ tương giao với nhau thì hãy đưa ra dẫn chứng thật thuyết phục nhé.Bình luận cho vui và mong biết thêm về các bạn trong nước thế là ok rồi.I LOVE YOU(lê Cung)
nguoitotvole Email
2014/02/09 12:22
Thực ra kiếm vương hay TMTQ mạnh hơn hay yếu hơn ko quan trọng mà cái đức tính của hai người này thể hiện ntn? cả hai đều đc trọng vọng.
ThanhphuHKGH2014 Email
2014/02/09 11:43
toi k dong tinh voi nguoitotvole o khoan TMTQ manh hon KV.5 tuyet k hop suc danh TMTQ don gian vi TMTQ k phai la 1 ke cuong loan giong KM.cu xem chap dam phan cua quai cai voi TMTQ thi thay TMTQ chang co dung ty bao luc nao de thong nhat thien ha ca.dung co bac nao vao chem khoang cach thuc luc cua KV voi TMTQ
nguoitotvole Email
2014/02/09 11:28
mình xem bình luận của các bạn nên giờ dưa ra một chút ý kiến.
- TMTQ và KV và Dược tiên đã từng đề cập đến sự đáng sợ của HBQ nếu biến thành như cha HBQ.
=> HBQ là con KM ko cần phải nói. Nhưng KM có phải là boss tức chủ nhân TĐ hiện tại ko? Nếu đúng là như thế thì tại sao TMTQ và KV lại muốn đào tạo HBQ và TMTQ đã nói:"trước khi có người ngăn cản đc thì hắn nên cầm đao". ám chỉ chỉ có HBQ mới ngăn cản nổi.
- TMTQ một mình gây dựng sự nghiệp,có đc những đệ tự kiệt xuất một mình mà xóa sổ đc một môn phái mà bạn cũng thấy quân lính võ công khá cao.
-TMTQ đã từng nói với DHL là KV võ công cao hơn nhưng mình nghĩ là TMTQ chỉ Khiêm tốn thôi chứ một người có thể lấy đc thế cân bằng với chính phái thì ko đơn giản. bạn thư nghĩ đi tại sao ngũ tuyệt hợp sức giết KM mà ko Hợp sức giết TMTQ? Vì sức Mạnh của TMTQ ko thua kém KM mấy đâu.nên dám nói KM là kẻ ngu ngốc. => TMTQ giỏi hơn KV .
- chẳng ai nghĩ lưu tư là con của boss sẽ là chủ nhân của kiếm. còn HBQ là con của KM là Đao tôn trước dó,Hoa liên là chủ nhân BVQDG ....chứ thằng HBQ là con cua boss thì ko hiểu chuyện sẽ ntn nữa?
yeuHKGH Email
2014/02/09 10:57
mình theo dõi các bạn bình luận và tranh cãi với nhau rất lâu rồi. hiện tại có 2 ý kiến đối lập nhau và mỗi người đều bảo vệ ý kiến của mình đưa ra là đúng. Tuy nhiên ý kiến của 2 bạn hbq89 và luanhk mỗi bạn đều nên xem xét ý kiến của người khác và tổng hợp lại để có thể có một cái nhìn chính xác hơn. Như mình chẳng hạn, xem ý kiến của 2 bạn mình thấy mỗi bạn nói có cái đúng, có cái mình ko đồng tình nhưng mình nên tôn trọng ý kiến của người khác.VD các bạn đưa ra giả thuyết HBQ ngang bằng TMTQ với KV thì mình ko đồng tình nhưng đó là suy nghĩ của bạn và bạn cho là đúng và còn đưa ra dẫn chứng, còn mọi người góp ý thì mình cũng nên xem xét lại ý kiến đó thế nào! .... Trên diễn đàn này mọi người bình đẳng với nhau nên đừng xưng hô hay nói người khác thế này thế nọ. Mong 2 bạn hòa giải với nhau bà cùng đưa ra ý tưởng của mình để cùng nhau khám phá truyện. Thanks!
trinhhongthai_vn Email
2014/02/09 10:49
thấy bảo ông tác giả sang bên Triều Tiên bị bắt rồi kìa
ThanhphuHKGH2014 Email
2014/02/08 23:13
binh luan chu cai nhau ma kinh vay[hbq89emot]sweat[/emot]
Hai_1250 Email
2014/02/08 22:43
Góp ý ko nghe còn gân cổ mà cãi! thumbdownthumbdown
Phân trang 72/187 Trang đầu Trang trước 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X