Thông Báo Truyện
   


16 Oct.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1553}

Hiệp khách giang hồ [update chap 465, next is 466] Tiếng việt, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 465, next is 466] Tiếng việt Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 465 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 464 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 465 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 765, next is 766) Tiếng Việt, TV
Bleach [update chap 602, next is 603] Tiếng Việt, TV
Liar Game - Trò Chơi Dối Trá [update chap 189, next is 190]
Toukyou Kushu - Tokyo Ghoul[update chap 105, next is 106]
Ichiban Ushiro no Dai Maou [update chap 43, next is 44]
Vua trên biển - Coco Full Ahead[Update chap 160, next is 161]
Kyou Kara Ore Wa [chap 92, next is 93]
Tiểu Hòa Thượng [update chap 145, next is 146]
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 405, next is 406] Tiếng việt, tv
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [update chap 407, next is 408]
Giã Biệt Anh Hùng Chap 13
i''s chap 67
One Piece Vol 53
Hammer Session chap 26
D.Gray-man chap 199
Wild Life - Cuộc Sống Hoa...
Liar Game Chap 058
NANA chap 72
Zero no Tsukaima [update ...
Skip Beat chap 163

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/10/15 21:59
luanhk Email
2014/02/08 17:07
Mình ở Quận Bình Thạnh đó Dân Bách Phong, đối diện bến xe Miền Đông.dogdog
hbq89 Email
2014/02/08 16:59
Tác giả cho 2 người này đứng đầu 2 phái đối nghịch nhau, lại sáng tác cho cả 2 có cuộc quyết đấu chính là để cho bạn có sự so sánh thực lực của cả 2 là ngang ngửa với nhau, là cuộc chiến cân sức giữa chính và tà hiển hiện trc mắt còn chờ nói chỗ nào nữa. Thôi thì cứ như bạn nói TMTQ mạnh hơn KV đi. Mình cũng mệt mỏi rồi ko bàn về vấn đề này nữa. Nếu có bạn nào đưa ra giả thuyết về những chap tiếp theo thì mình góp gió cho vui thôi. Nản bạn lắm rồi.
Dan_Bach_Phong_0 Email
2014/02/08 16:54
bạn luanhk bình luận rất hay đối với mình vì mình đọc truyện thấy các tình tiết khá ăn khớp. hehe không biết luanhk ở đâu nhỉ. mình ở Q3 tp HCM ko biết gần ko khi nào gặp uông cafe phát he.
hbq89 Email
2014/02/08 16:48
Sao bạn ko chịu hiểu là ở trung nguyên ko có ai có đủ khả năng để chặn đường thần địa ở cái hang đó nên KV mới đứng ra chặn lại. KV là người đứng đầu chính phái, ông ko chặn thì ai đứng ra chặn? KV bik Boss mạnh hơn nhưng cũng phải chặn lại thôi. Đó là đức hi sinh của người đứng đầu, bạn xem và đọc truyện kiếm hiệp nhiều sao ko hiểu chỗ này mà cứ lăn tăn hoài vậy?
Dan_Bach_Phong_0 Email
2014/02/08 16:38
mình chắc chắn là kiếm ma đã sử dụng BMLK. và cùng với sức mạnh của thần vật thì mới chống đỡ đc 5 tuyệt nhưng cuối cùng vẫn bại. TMTQ gọi KM là thằng ngu thì chứng tỏ TMTQ ko hề sợ KM. với lại boss hiện tại của TĐ mình cũng đoán chắc chắn ko phải là KM năm xưa. bạn nào phản đối thì hãy đọc lại đoạn TMTQ nói chuyện với Độc Cô Tiền Bối nhé. mình nhớ ko nhầm là lúc HBQ đánh nhau xong với ĐTC đó. và khẳng định luôn là trình độ của HBQ hiện tại chưa thể sánh bằng TMTQ đc. nếu kết hợp nhuần nhuyễn với HLĐ cũng chỉ tầm cỡ 60->70% là cùng.
hbq89 Email
2014/02/08 16:37
Hehe thôi mình ko nói nữa. Nản quá rồi. ko bik nghĩ sao mà bạn nói Thần Công khen KV nữa. Bạn nên ôn lại ngữ pháp đại từ nhân xưng dc rùi đó. Sẵn đây cho mình hỏi tất cả các bạn đọc truyện đoạn Thần CÔng nói chuyên với KV có phải là khen KV là người thuần khiết ko nhé. Trả lời cho bạn ấy bik với. Rõ ràng Thần CÔng đang đề cập đến Kiếm Ma. Khen Kiếm MA chứ nhắc gì đến KV.
luanhk Email
2014/02/08 15:48
Đâu có chap nào nói TMTQ=KV, cái này do các bạn thấy họ quyết đấu mà ko nói thắng bại nên suy ra thôi. Còn mình dựa vào lời nói của các nhân vật mà phỏng đoán như vậy. Như Hoa Liên thấy TMTQ ra đòn thì nghĩ thầm " Nội công ông ta thât khủng khiếp, trong giang hồ chắc không có ai sánh ngang ông ta", mà nên nhớ HL từng tập luyện với KV nên biết công lực của KV như thế nào. Tiếp đến là Đoàn uy Chính, Dược tiên là hai bậc siêu cao thủ về cũng khiếp vía trước nội công của TMTQ và sau này là trưởng lão đông lãnh. Chưa có chap nào nói KV là mạnh nhất trung nguyên nhưng đã có nhìu nhân vật nói TMTQ là mạnh nhất trung nguyên đấy.
luanhk Email
2014/02/08 15:42
Ớn cháo cho mây cha quá. Nếu KV đã không có tâm ma thì việc Thần Công gọi KV là người thuần khiết thì có j sai. Vậy cái nhân vật mà thần công nói đến chính là KIếm Vương chứ đâu phải là Kiếm Ma. Kiếm Ma phát cuồng cầm kiếm chém tùm lum thì chẳng lý do j Thần Công gọi ông ta là người Thuần Khiết, hơn nữa trước đó lại gọi Quái Vật. Bạn có nhớ chap đánh nhau ở Đông Lãnh ko? Khi TAM nhắc đến TMTQ thì các trưởng lão đông Lãnh kinh hãi thốt lên:" TMTQ? chẳng lẽ là cao thủ mạnh nhất trung nguyên?" Ở đây TMTQ ko chọn KV là người giao đấu j cả. Chỉ là họ là bạn và đều là cao thủ, ko phải cứ quyết đấu là ngang nhau. Còn nếu nói KV= ngũ tuyệt thì nên nghĩ đến trường hơp này. Nếu Kiếm Ma chấp đc ngũ tuyệt thì thứ nhất Kiếm Vương ko dám chặn cổng người có công lực gấp 3, 4 hoặc 5 lần mình. Thứ 2 việc Boss ra mặt đánh Kiếm Vương dễ như trở bàn tay, cũng giống như Kiếm Vương đánh Tống Lợi thôi. Thứ 3, Nếu Thần Địa có quá nhiều hơn ông ta thì chẳng có chuyên chặn hơn 1 năm mà ko ai lên tiếng tiêu diệt mà còn để quá nhiều người chết và đi theo KV như vây.
hbq89 Email
2014/02/08 15:07
Còn TMTQ lúc gây dựng thanh thế của mình cũng phải cần đến sự trợ giúp của 2 vị cao thủ tiền bối mà, đâu phải 1 mình chinh phục. Trong 5 tuyệt thì trình độ võ công của KV là mạnh nhất rồi ( đứng đầu chính phái ). Trình KV = TMTQ thì Quái Cái thua cũng đâu có gì lạ. Bạn đừng quên TMTQ cũng từng suýt thất bại trc cha của Đổng Thiết Cương, trưởng môn của Tống Võ Môn đời trc, TMTQ cũng e ngại võ công Tử Hà Thần Công nên đã phái ngũ đệ tử Chu Xuân Hy đi điều tra lấy bí kíp về. Những kẻ nghe đến TMTQ chạy mất dép toàn là những tên thường dân nhãi nhép của chính phái nghe tên người đứng đầu tà phái thì chạy là phải. Có chăng TMTQ dc thích vì đã tạo ra 1 đội quân tinh nhuệ và kỷ cương, cùng với đó làm những đệ tử là kỳ tài luyện võ mỗi người có 1 phong thái riêng nên mọi người thích. Chứ bạn nói KV ko thể ngang tầm TMTQ thì mình thấy bạn quá thần tượng TMTQ rồi. ko phải ngẫu nhiên mà cả 2 lại chọn nhau làm đối thủ để giao đấu.
hbq89 Email
2014/02/08 14:38
KV ko bị BMLK khống chế vì ông ta ko có tà tâm. Chỉ có ai có tâm địa độc ác khao khát muốn có sức mạnh vô địch thì mới bị khống chế thôi. KV chỉ giữ BMLK để ko ai có thể bị ma lực của nó quyến rũ chứ đâu phải KV là chủ nhân của BMLK. Còn nói KV chặn ở hang động là vì ông là người đứng đầu chính phái, bảo vệ trung nguyên là trách nhiệm của ông, nếu ông ko chặn thì ko còn ai đủ năng lực để chặn, chứ đâu phải KV tự tin vào sức mạnh của mình mới làm vậy. Nếu KV thua thì do thần địa quá mạnh thôi chứ làm gì mà sợ mất thanh danh. Bạn suy diễn hơi quá chỗ này rồi.
khuongconghai Email
2014/02/08 13:05
trình độ suy luận của bạn Luanhk chỉ để cho người khác cười vào mặt.TMTQ>Kv.thạt hài hước.
hbq89 Email
2014/02/08 13:02
Ặc. HBQ lúc đánh với Huyết Lôi mới chỉ gọi dc HLĐ chứ đã hấp thụ dc hết toàn bộ sức mạnh của HLĐ đâu. Bạn có xem lúc Tống Lợi giao đấu với HBQ đã nói gì ko. " năng lực của ngươi chưa đủ để phát huy hết sức mạnh của HLĐ ". Cầm thần vật trong tay cũng cần phải có sức mạnh tương đương thì mới có thể phát huy hết sức mạnh của nó. Nếu KM ko mạnh thì BMLK đâu có nhận làm chủ nhân, lúc đó thì cũng chỉ như Bạch Lý Hương con Quái Cái bị BMLK thiêu rụi thôi. BMLK chỉ hỗ trợ tiếp thêm 1 phần sức mạnh cho chiêu thức của KM mạnh hơn thôi bạn à. Bạn nhìn vào HBQ từng bước thuần phục HLĐ thì thấy thôi. Bạn nói KM bị BMLK khống chế nên mới đi tàn sát chứ nếu bt thì ko đúng ko? Vậy bạn giải thích Lưu Tư sau khi luyện võ của KM thì thế nào? Khi đó Lưu 4 cũng đâu có cầm BMLK mà vẫn điên cuồng tàn sát người dân đó thôi. Đó là do thứ võ công của KM bạn ạ. Như vậy ko phải là KM chủ động tàn sát trung nguyên thì là gì? Mình đâu đánh giá thấp 5 tuyệt, chẳng qua trình của KM quá kinh khủng quá vượt trội thôi.
ChemgioThancong Email
2014/02/08 12:34
nói đến kiemvuong cũng chỉ ngang ngửa ngửa với người dứng đầu các tổng( chủ nhân của bat dai ki bảo trước đo) trong than dịa thoi. Sắp sửa kiemvuong chịu số phận như quai cai cho mà xem, vì cứu người mà thua.
ChemgioThancong Email
2014/02/08 12:24
hom nay thấy thím nào bình luận cũng hay hếtdog
theo như tôi nghĩ thì ngày xưa kiếmma muốn đạt dến giới hạn của võ công dặc biệt của mình đã tới trung nguyên, kiemma là người có tư chất thân thể luyện võ dặc biệt, và sau vài năm ở trung nguyên võ công đã luyện dến giới hạn cuối, nhưng lại theo chiều hướng khác, sa vào ma đạo, ko khắc chế hết dược ma tính. Sau này chắc chắn rồi hbq cũng đạt tới giới hạn này nhưng theo chiều hướng khác với cha mình, và nhờ bản tính của mình và hoa lien mà khắc chế đuọc ma tính. Tôi nghĩ kiếm vuong, tmtq và cha của hbq có mối quan hệ với nhau, có thể ngày xưa cùng chung 1 bang phái, nếu tác giả nghĩ vậy.
tuanb15ktvn Email
2014/02/08 11:52
Kiếm Ma thực sự mạnh, điều đó không phải bàn cãi nhưng ở Thần Địa đâu phải ai cũng có cái gen như hắn. Nếu có thì chẳng để hắn lên làm Boss. Kiếm Vương chưa phải mạnh nhất Trung Nguyên, mạnh nhất trung nguyên là TMTQ. Kiếm Vương chặn bước tiến của Thần Địa không phải chỉ vì trách nhiệm mà còn phải có cơ sở võ công. Nếu đến chặn mà đánh thua ngay thì mất hết thanh danh cả đời. Lượng sức là lượng sức ở chỗ đó. BMLK là bảo vật của Kiếm Vương từ sau Kiếm Ma, ông ta cũng đâu bị ma tính của nó khống chế. Bạn cứ nhìn số kiếm chỗ Kiếm Vương thì biết số người đến đánh ông ta nhiều như thế nào. Khi mà HBQ và Hoa Liên tập luyện có vài ngày mà đội Thiên Kiếm đã phải xuất hiện tiêu diệt, chuyện đã náo động thần địa. CÒn kiếm Vương chặn cổng thần địa không cho thần địa chuyển quân và nhân hàng hóa hơn một năm mà bảo là không cần thiết. Phong Nhiên cũng từng nói đó" Ông ta người gây nguy hiểm cho Thần Địa, sớm muôn tôi cũng sẽ tiêu diệt ông". Phong Nhiên năng lực ngang ngửa Bảo Quân mà đánh với KIếm Vương ko biết mấy lần đều thua te tua. Một người mà gây nguy hiểm cho cái nơi gọi là sức mạnh tuyệt đối thi có phải là bá đạo??? Ngay từ đầu mình đã nói là chưa cần biết kế hoạch của Thần Địa có cần thiết hay chưa nhưng tác giả đã cho Kiếm Vương đến chặn cổng thần Địa thì hẳn phải cho ông ta một sức mạnh cực kì bá đạo, vì vốn dĩ Kiếm Vương đâu có biết kế hoạch của Thần Địa có gấp hay không. Mình ko nói Kiếm Vương và Kiếm Ma ai hơn ai nhưng mình dám khẳng định trong Thần Địa không có nhiều người hơn đc Kiếm Vương.
quayphotri Email
2014/02/08 10:54
mấy thằng mày bình luận hay quá. Thằng tác giả ngủm củ tỏi rồi. tụi mày viết tiếp truyện đi
luanhk Email
2014/02/08 10:51
Còn về kì bảo, bạn đọc tập 59, khi mà HBQ hấp thụ toàn bộ sức mạnh của HLĐ thì sức mạnh thế nào? sức mạnh như thế thì ngày xưa Kiếm Ma hấp thụ sức mạnh của BMLK mà cầm cự với ngũ tuyệt có j là lạ, hơn nữa Kiếm Ma ngày xưa mạnh hơn bảo quân lúc đó rất nhiều. Chưa có đoạn nào nói Kiếm Ma chủ động đi tàn phá cả. Mà cũng chẳng có thằng Khùng nào tự nhiên xách kì bảo đi chém giết lung tung cả. Cái này bạn nên suy nghĩ kĩ, Kiếm Ma bị BMLK không chế nên mới thành ra như thế. Sử dụng sức mạnh của BMLK và có một sức mạnh bá đạo trong cơ thể thì mới chống đc ngũ tuyệt. Ngũ tuyệt cũng là kì tài vượt trội chứ đâu có phai kì tài thông thường mà nói đánh là đánh đc, đừng nên đánh giá thấp họ.
luanhk Email
2014/02/08 10:44
Còn về TMTQ, nếu ông ta không có sức mạnh cực kì bá đạo thì ngay từ đầu gây dựng Hắc Phong bang đã bị đánh cho tả tơi rồi. Từ thời Hắc Phong Bang chỉ có vài trăm người đi lang thang khắp Jongpa mà bây giờ đã chia đôi sơn hà với Chính Phái, hơn nữa còn đánh chính phái mỗi khi nghe đến tên là chạy mất dép. Nếu ông ta chỉ ngang với Kiếm Vương thì liệu có chống đỡ đc, chỉ cần 2,3 ông ngũ tuyệt hợp sức đánh thì văng rồi. Đoạn quái cái nhìn thấy TMTQ thì bạn có thấy hình ảnh của Quái Cai quá nhỏ bé so với TMTQ ko? Một bên là ngũ tuyệt chính phái, một bên là TMTQ, nếu TMTQ chỉ ngang KIếm Vương thì liệu có làm đc??? TMTQ và KV là đôi bạn thân, cuộc quyết đấu của họ như đầu truyện ko hề mang sát tính. Ai mạnh hơn ai thì chỉ có họ biết. Ngay từ đầu truyện bạn đã thấy tác giả đề cao TMTQ như thế nào? Từ võ công cho đến uy danh, chẳng thế mà có rất nhiều fan của TMTQ đấy. CÒn HBQ sau khi tiến vào Thần ĐỊa, sẽ đối đầu với các cao thu trong top 10 và lần lượt đạt đến cấp độ của họ trước khi đc sánh với TMTQ và Kiếm Vương.
luanhk Email
2014/02/08 10:25
Kiếm Ma thực sự mạnh, điều đó không phải bàn cãi nhưng ở Thần Địa đâu phải ai cũng có cái gen như hắn. Nếu có thì chẳng để hắn lên làm Boss. Kiếm Vương chưa phải mạnh nhất Trung Nguyên, mạnh nhất trung nguyên là TMTQ. Kiếm Vương chặn bước tiến của Thần Địa không phải chỉ vì trách nhiệm mà còn phải có cơ sở võ công. Nếu đến chặn mà đánh thua ngay thì mất hết thanh danh cả đời. Lượng sức là lượng sức ở chỗ đó. BMLK là bảo vật của Kiếm Vương từ sau Kiếm Ma, ông ta cũng đâu bị ma tính của nó khống chế. Bạn cứ nhìn số kiếm chỗ Kiếm Vương thì biết số người đến đánh ông ta nhiều như thế nào. Khi mà HBQ và Hoa Liên tập luyện có vài ngày mà đội Thiên Kiếm đã phải xuất hiện tiêu diệt, chuyện đã náo động thần địa. CÒn kiếm Vương chặn cổng thần địa không cho thần địa chuyển quân và nhân hàng hóa hơn một năm mà bảo là không cần thiết. Phong Nhiên cũng từng nói đó" Ông ta người gây nguy hiểm cho Thần Địa, sớm muôn tôi cũng sẽ tiêu diệt ông". Phong Nhiên năng lực ngang ngửa Bảo Quân mà đánh với KIếm Vương ko biết mấy lần đều thua te tua. Một người mà gây nguy hiểm cho cái nơi gọi là sức mạnh tuyệt đối thi có phải là bá đạo??? Ngay từ đầu mình đã nói là chưa cần biết kế hoạch của Thần Địa có cần thiết hay chưa nhưng tác giả đã cho Kiếm Vương đến chặn cổng thần Địa thì hẳn phải cho ông ta một sức mạnh cực kì bá đạo, vì vốn dĩ Kiếm Vương đâu có biết kế hoạch của Thần Địa có gấp hay không. Mình ko nói Kiếm Vương và Kiếm Ma ai hơn ai nhưng mình dám khẳng định trong Thần Địa không có nhiều người hơn đc Kiếm Vương.
luanhk Email
2014/02/08 10:22
Kiếm Ma thực sự mạnh, điều đó không phải bàn cãi nhưng ở Thần Địa đâu phải ai cũng có cái gen như hắn. Nếu có thì chẳng để hắn lên làm Boss. Kiếm Vương chưa phải mạnh nhất Trung Nguyên, mạnh nhất trung nguyên là TMTQ. Kiếm Vương chặn bước tiến của Thần Địa không phải chỉ vì trách nhiệm mà còn phải có cơ sở võ công. Nếu đến chặn mà đánh thua ngay thì mất hết thanh danh cả đời. Lượng sức là lượng sức ở chỗ đó. BMLK là bảo vật của Kiếm Vương từ sau Kiếm Ma, ông ta cũng đâu bị ma tính của nó khống chế. Bạn cứ nhìn số kiếm chỗ Kiếm Vương thì biết số người đến đánh ông ta nhiều như thế nào. Khi mà HBQ và Hoa Liên tập luyện có vài ngày mà đội Thiên Kiếm đã phải xuất hiện tiêu diệt, chuyện đã náo động thần địa. CÒn kiếm Vương chặn cổng thần địa không cho thần địa chuyển quân và nhân hàng hóa hơn một năm mà bảo là không cần thiết. Phong Nhiên cũng từng nói đó" Ông ta người gây nguy hiểm cho Thần Địa, sớm muôn tôi cũng sẽ tiêu diệt ông". Phong Nhiên năng lực ngang ngửa Bảo Quân mà đánh với KIếm Vương ko biết mấy lần đều thua te tua. Một người mà gây nguy hiểm cho cái nơi gọi là sức mạnh tuyệt đối thi có phải là bá đạo??? Ngay từ đầu mình ko nói là chưa cần biết kế hoạch của Thần Địa có cần thiết hay chưa nhưng tác giả đã cho Kiếm Vương đến chặn cổng thần Địa thì hẳn phải cho ông ta một sức mạnh cực kì bá đạo, vì vốn dĩ Kiếm Vương đâu có biết kế hoạch của Thần Địa có gấp hay không. Mình ko nói Kiếm Vương và Kiếm Ma ai hơn ai nhưng mình dám khẳng định trong Thần Địa không có nhiều người hơn đc Kiếm Vương.
hbq89 Email
2014/02/08 02:24
Bạn luanhk cũng đừng lấy tuổi tác ra để phân thứ bậc trình độ võ công. Tại sao người trẻ tuổi hơn ko thể mạnh hơn người lớn tuổi đã luyện võ cả đời? Nếu kẻ đó là kỳ tài võ thuật có năng lực cực mạnh thì vẫn có thể mạnh hơn chứ. Nên nhớ KV đến thần địa cũng chỉ ở 1 chỗ đánh chặn thôi. Còn Kiếm Ma đến trung nguyên chủ động đi tàn phá, đến chỗ nào thì chỗ đó tan nát. Bạn thấy đấy HBQ trẻ tuổi như thế nào mà tuyệt học của TMTQ nhìn qua 1 lần là nhớ và thực hiện lại dc ( cái này TMTQ đã nói với Hoa Liên chứ mình ko đặt điều ), rồi võ công KV, Quái Cái, Đao Đế, Bắc Hải Băng Cung, Tử Hà Thần Công,V.v...Đó ko phải là tuyệt học cả đời của họ hay sao mà cũng bị HBQ học dc dù chỉ nhìn hoặc đọc qua 1 lần. Chiêu thức cần 3,4 năm tập luyện HBQ chỉ học trong vài ngày. Huống chi đây là KM thế hệ cha chú năng lực lúc đó đã thuộc hàng siêu siêu đẳng rồi thì sao ko thể hơn dc những tiền bối cao tuổi luyện tập cả đời? TMTQ và KV mạnh thật, mình công nhận nhưng nếu KM trình = 2 người này thì trung nguyên đã ko tan nát, ko cần đến sự hợp tác của 5 tuyệt, BMLK chỉ là vũ khí làm tăng uy lực cho chiêu thức của chủ nhân, nếu chủ nhân ko có năng lực thì cũng ko phát huy dc hoặc bị nó cho mượn năng lực rồi thiêu rụi. Nhìn vào HBQ thuần phục HLĐ thì rõ.
hbq89 Email
2014/02/08 01:21
Nhân đây cũng bàn về thân thế của HBQ và Phong Nhiên ( PN ). Mình nghĩ 2 người này chẳng có máu mủ chú bác gì đâu. Đơn giản Boss mún che dấu tung tích về cốt nhục của mình ở trung nguyên là HBQ nên mới tìm 1 người là PN để thay thế. Tất nhiên ngươi thay thế này phải có năng lực thì mới có qua mắt dc tất cả mọi người ở thần địa. Bằng chứng cho giả thuyết mình đưa ra là Quảng Âm Minh đã nói minh chủ chỉ có duy nhất 1 cốt nhục. Nếu HBQ là cốt nhục thì tất nhiên PN ko thể là hậu duệ của Boss.
hbq89 Email
2014/02/08 01:06
KV là người mạnh nhất chính phái thì trách nhiệm của ông là bảo vệ trung nguyên nên việc ông ngăn chặn đường tiến quân của thần địa vào trung nguyên là việc đương nhiên. Boss ko đánh cũng như ko cử cao thủ mạnh đi đánh KV vì thấy ko cần thiết thôi. Với lại những cao thủ này sống ẩn dật ko ra mặt. Boss có âm mưu khác to lớn hơn thì cần gì phải quyết tâm đánh KV cho hao binh tổn tướng. Thần địa đang mua chuộc gần hết trung nguyên rồi, mượn người trung nguyên đánh người trung nguyên thì thần địa dần dần sẽ chiếm hữu dc trung nguyên mà ko cần tốn binh lực. Với lại đây cũng đâu phải con đường duy nhất đến trung nguyên. Bằng chứng là Huyết Lôi, Gia Sơn Phong vẫn đến dc trung nguyên đó thôi, chỉ là KV chặn con đường thuận tiện nhất để hành quân số lượng lớn đến trung nguyên thôi. Kiếm bị rớt lại nhiều cũng chính bởi vì vậy.
hbq89 Email
2014/02/08 00:59
Bạn nghĩ sao vậy. Thần Công đang nói chuyện với KV và nói là chúng ta cùng chống lại 1 con quái vật. Ý của Thần Công là khen Kiếm Ma cũng là con người bình thường ko có máy móc hay bất cứ thứ gì trợ giúp mà có thể mạnh đến vậy. Chứ khi ko tự dưng Thần Công đang nói chuyện về KM mà đi khen KV. Với lại khen mà dùng câu từ như vậy thì đâu có hợp lý. Bạn đọc kỹ lại xem thì rõ
luanhk Email
2014/02/08 00:35
Thần Công nói:" Ngày đó chúng ta cùng chống lại một con quái vật. Tôi không ngờ một con người thuần khiết lại có sức mạnh đến nhường đó", sức mạnh đến nhường đó là chỉ Kiếm Vương chứ ko phải Kiếm Ma. Kiếm Ma làm sao là người thuần khiết đc. MÌnh nghĩ đây là Thần Công ngưỡng mộ sức mạnh của Kiếm Vương.
hbq89 Email
2014/02/08 00:19
Còn những chap sau chưa remake lại mình nghĩ các bạn chỉ nên xem để tham khảo vì câu từ có khi ko chính xác hoặc khó hiểu ( mình ko phủ nhận công sức của nhóm dịch mà ngược lại rất cảm kích nhũng bạn này ). Huyết Lôi nói " người đó " chính thực là nói HBQ. Vì sau trận đối đầu với HBQ thì Huyết Lôi đã bik rõ HBQ chính là chủ nhân của HLĐ. Nên khi thấy địa ngục hỏa long xuất hiện thì chắc chắn chỉ nghĩ đến HBQ thôi.
hbq89 Email
2014/02/08 00:12
về vấn đề thực ra Boss thần địa hiên tại có phải là Kiếm Ma ngày xưa ko thì các bạn chỉ cần xem chap 402 remake là rõ thôi ko cần phải suy đoán nhiều. Đoạn Tống Lợi nói chuyện với TAM và sau đó là Quang Âm Minh. Còn ai nói Kiếm Ma ngày xưa thực lực chỉ = Kiếm Vương và phải nhờ sức mạnh BMLK để đánh với 5 tuyệt thì cần xem lại. Lưu Tư chính là người tìm dc bí kiếp võ công của Kiếm Ma và đã ko cưỡng lại dc khát vọng sở hữu võ công Kiếm Ma bất chấp trc đó KV đã căn dặn kỹ là tuyệt đối ko dc mở ra xem. Ngay khi luyện thì Lưu Tư đã bị nhập ma rùi chứ đâu cần cầm đến BMLK mới trở nên điên dại. Từ đây có thể thấy võ công của Kiếm Ma là võ công của ma đạo. BMLK và HLĐ là 2 thần vật mạnh nhất trong 8 đại kỳ bảo có khả năng thiêu rụi kẻ nào ham muốn sở hữu sức mạnh của nó mà ko phải chủ nhân. Nếu nói Kiếm Ma phải dựa vào sức mạnh của BMLK để có sức mạnh đánh lại 5 tuyệt thì ko khéo Kiếm Ma cũng bị thiêu rụi rồi. Đằng này Kiếm Ma còn có thể phong ấn ngược lại BMLK nữa thì sức mạnh phải hơn cả BMLK chứ. Nói vậy là đủ hình dung trình của Kiếm Ma rồi. Đến Thần Công sau khi chứng kiến sức mạnh đó cũng mê mẫn và đầu quân cho thàndia955 luôn. Ông ta đã từng nói " chưa bao giờ tin 1 con người lại có thể sở hữu 1 sức mạnh như vậy ". Và KV thì là đối thủ của TMTQ , 2 người này trình độ ngang nhau ( có bạn nào ko đồng tinh chỗ này thì lên tiếng nhé ). Vậy sao có thể nói TMTQ có thể solo dc với Boss hiện tại bây giờ dc ( 99,99% là Kiếm Ma năm xưa )
khuongconghai Email
2014/02/07 21:54
Quái cái từng nói với hàn bảo quân:ngươi sẽ gặp 1 kẻ mạnh nhất mà ngươi chưa từng gặp trên võ lâm.tôi nghĩ đó là ám chỉ boss TĐ.Từ đó có nghĩa KV không thể bằng boss được.suy luận của tôi thôi.AE trao đổi cho vui.
keochanh Email
2014/02/07 19:53
longnhok zan
longnhok Email
2014/02/07 19:15
tac gia thi chet cmnr, con lai 1 lu tre trau.gringrin
Phân trang 72/186 Trang đầu Trang trước 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X