Thông Báo Truyện
   

16 Jan.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1712}

Hiệp khách giang hồ [update 471 Tiếng Việt, next is 472], Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update 471 Tiếng Việt, next is 472] Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 471 - link nhanh - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 470 - link nhanh - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 469 - link nhanh - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 468 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 467 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 466 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 465 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 464 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 393 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 390 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 389 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 388 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 387 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 386 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 385 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 384 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 383 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 382 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 381 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 380 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 379 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 378 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 377 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 376 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 375 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 374 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 373 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 372 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 371 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 370 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 369 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 368 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 367 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 366 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 365 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 364 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 363 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 362 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 361 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 360 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 359 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 358 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 357 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 356 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 355 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 354 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 353 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 352 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 351 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 350 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 349 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 348 - Tieng viet
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 347
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 346
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 345
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 344
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 343
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 342
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 341
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 340
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 339
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 338
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 337
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 336
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 335
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 334
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 333
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 332
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 331
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 330
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 329
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 328
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 327
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 326
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 325
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 324
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 323
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 322
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 321
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 320
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 319
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 318
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 317
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 316
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 315
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 314
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 313
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 312
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 311
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 310
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 309
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 308
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 307
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 306
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 305
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 304
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 303
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 302
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 301
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 300
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 299
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 298
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 297
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 296
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 295
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 294
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 293
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 292
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 291
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 290
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 289
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 288
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 287
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 286
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 285
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 284
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 283
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 282
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 281
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 280
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 279
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 278
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 277
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 276
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 275
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 274
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 273
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 272
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 271
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 270
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 269
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 268
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 267
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 266
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 265
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 264
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 263
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 262
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 261
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 260
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 259
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 258
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 257
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 256
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 255
Hiệp Khách Giang Hồ Chap 254
Hiệp khách giang hồ Chap 253
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 1

Hiệp khách giang hồ Vol 70 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 69 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 68 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 67 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 66 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 65 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 64 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 63 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 62 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 61 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 60 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 59 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 58 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 57 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 56 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 55 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 54 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 53 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 52 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 51 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 50 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 49 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 48 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 47 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 46 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 45 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 44 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 43 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 42 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 41 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 40 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 39 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 38 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 37 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 36 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 35 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 34 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 33 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 32 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 31 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 30 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 29 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 28 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 27 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 26 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 25 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 24 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 23 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 22 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 21 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 20 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 19 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 18 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 17 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 16 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 15 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 14 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 13 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 12 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 11 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 10 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 9 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 8 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 7 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 6 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 5 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 4 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 3 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 2 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Vol 1 - Tieng vietBài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Nội Tôi Toàn Kể Truyện Bựa =)) [Update chap 42 next is chap 43] - Link nhanh
Toukyou Kushu - Tokyo Ghoul[update chap 124, next is 125]
Ai hơn ai - chung sức [update chap 221,222 next is 223]
Kyou Kara Ore Wa - Cặp bài trùng [update chap 354, next is 355] - Link nhanh
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 102 Tiếng Việt] - Link nhanh
Rain [update chap 50, next is 51]
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 774 TV, next is 775 ) - Fix lỗi dịch thuật chap 774
Love Riron [update chap 35, next is 36] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
Air gear [update chap 244, next is 245]
Kamen Teacher Black [update chap 15, next is 16]
Đôrêmon - Cuộc phiêu lưu ...
Eden no hana chap 11
Rosario + Vampire I chap ...
I''s chap 112
Sankarea Fix chap 4
Đôrêmon - Bí Mật Hành Tin...
hunterxhunter tập 26 chap...
Kyoukai no Rinne chap 78
Kekkaishi chap 5
Yotsuba chap 6

Sửa lần cuối kamala Sửa vào2015/01/16 10:08
MeoRung Email
2014/02/12 10:34
KM đi đến đâu chém giết đến đó nên bị 5 tuyệt đón đánh chứ ko phải tự nhiên KM hẹn với 5 tuyệt bẻm nhau nên KM bị động khi giao đấu, theo như mọi người nói KM giỏi hơn KV mà KV giỏi nhất trong 5 tuyệt vậy thì mình KM đánh với 5 rùi thua thì có gì lạ mà mọi người bảo mình ảo tưởng về võ công của KM, thà rằng KM thắng 5 tuyệt mà bảo ko cần sự trợ giúp của HLK mới là ảo tưởng, tác giả xây dựng cốt truyện cho KM gần bằng chứ chả lẽ nói 5 tuyệt đánh bại KM dễ dàng, thua là thua mà thắng là thắng thôi. khi Lưu Tư nhận đc sm của HLK thì tên Gia Sơn Phong có nói là MLK đã bị người ấy phong ấn vậy có nghĩa là KM ko cần sự giúp dỡ của MLK cũng như là từ chối sm của nó, nói chung mọi người đã công nhận là KM hóa điên do võ công chứ ko phải do MLK, vậy thì cuộc tranh cãi coi như kết thúc vì ko có bằng chứng nào chứng tỏ điều đang tranh luận, tất cả chỉ là suy đoán mỗi người 1 ý kiến
ThanhphuHKGH2014 Email
2014/02/11 22:57
Thần công khen KM là chuẩn rồi 5 tuyệt mỗi người mạnh 1 loại còn vất vả mới ăn dc làm sao thần công chẳng khen nhat là thần công gato k biết võsmoke.đọc mấy tập đầu nhầm lẫn thân thế của lưu tư là bt vì con quá ít dữ liệu,đọc đến doạn Tống lợi bem lưu tư ở cái thị trấn mà còn nhầm lẫn họ hàng với HBQ thì bo taygrin.KM với boss TD giờ chắc chắn là 2 người khác nhau.
luanhk Email
2014/02/11 22:50
Bạn là người thích hơn thua, thực sự tranh cãi với bạn cuối cùng cũng ko đi đến đâu nên đây là cmt cuối cùng. Mình đọc những j trên web này và bình luận theo những j mình biết, đúng với bản đó. CÒn bản của bạn ở đâu thì mình ko biết. Mình chỉ biết là hiện tại với cái bản đang có trên trang vechai thì như vậy. Chưa biết bản nào đúng bản nào sai, mình có xem bản remake, cảm thấy lời văn dở hơn bản này rất nhìu.
hbq89 Email
2014/02/11 22:37
Nếu chỗ thần công khen ai ko quan trọng vậy sao bạn nhất quyết cãi với mình chuyện này? còn bạn nói KM và TMTQ có quan hệ là do võ công giống nhau. Chính bạn đưa ra dẫn chứng chứ ai nữa mà giờ nói là ko quan trọng. Nếu ko quan trọng thì nó đã ko khiến bạn hiểu nhầm từ dịch là " thuần khiết " rồi liên tưởng đến KV rồi. chẳng phải là bản dịch cũ có nhiều chỗ khó hiểu và đôi khi dẫn đến hiểu lầm từ đó làm lệch suy đoán ko? như chuyện Lưu 4 trc đây mình cũng từng đoán là anh em chú bác với HBQ đó. Chỉ sau khi đọc bản mới thì mới hiểu ra thôi
luanhk Email
2014/02/11 22:17
Cái chỗ thần Công khen ai ko quan trọng. CÒn TMTQ có quan hệ với Kiếm Ma đâu chỉ dựa vào võ công. Tuy là có câu từ khác nhau nhưng nội dung thì như nhau thôi, ko nên vịn vào đó mà bắt lỗi. Những vấn đề chính mà mọi người đang tranh luân thực ra không mấy liên quan đến nhưng chỗ đó đâu.
dinhquangtrong Email
2014/02/11 21:51
Tất cả câu chuyện này đều vướng nào một bí mật Bất Lão Bất Tử:D
hbq89 Email
2014/02/11 21:27
@Dan_Bach_Phong_0 : nếu bạn đã có bản dịch mới và đọc rồi thì quá tốt, mình nói rõ mình bảo những bạn kia đọc lại bản của NXB kim đồng là để ko hiểu sai mà cãi nhau mất time thôi. Nội dung gần giống nhau nhưng cũng có nhiều chỗ quan trọng mà đọc bản mới thì mới hiểu hết dc. Ví dụ như chuyện luanhk nói thần công khen KM là người thuần khiết, hay lầm tưởng TMTQ có quan hệ với KM vì sử dụng võ công giống nhau ( đoạn Tống Lợi bị HBQ đánh đã đề cập ), hay như vì sao Lưu 4 hóa điên, thân phận của HBQ, Kiếm Ma và Boss là 1 hay 2 người, v.v... rất nhiều vấn đề chứ đâu phải giống nhau nội dung hết hả bạn. Bản cũ bạn đọc đâu có hiểu dc những chỗ này. Lúc trc nhiều ng còn đoán Lưu 4 và HBQ là anh em chú bác kìa. Bạn công nhận chỗ này ko. Bạn nói nội dung như nhau hết thì bạn có truyện mà ko xem kỹ rồi.fear
Dan_Bach_Phong_0 Email
2014/02/11 18:57
gửi bạn hbq89 và bạn meorung nhé: tôi đã từng có 57 tập truyện của kim đồng nhưng h còn có mười mấy tập vì người ta mượn mà ko trả. nên bạn đừng nói cứ như đúng rồi vậy nhé. mình đọc 2 bản dịch thì nd giống nhau chỉ khác chỗ là lời văn của kim đồng chau chuốt và ko có từ teen như trên mạng thôi. còn bạn meorung thì có vẻ như bạn hơi ảo tưởng sức mạnh của KM. KM tuy có dòng máu khác người thường nên mới có võ công cao như vậy nhưng ko cao như bạn ảo tưởng đâu. nếu KM võ công cao tuyệt đỉnh như vậy thì ko khác 5 tuyệt đánh thắng KM chỉ là hên thôi sao.
nguoitotvole Email
2014/02/11 18:33
killkillkill
DocCoThang Email
2014/02/11 14:20
Tum' lai. la khi nao co' chap moi' tac' gia? chet' het' roi ak
ThanhphuHKGH2014 Email
2014/02/11 13:05
so sánh sự hỗ trợ của HLD va Quỷ vong kiếm ở chỗ lúc HBq gọi ra địa ngục hỏa long và sự kinh ngạc của tư chiêu aycry
ThanhphuHKGH2014 Email
2014/02/11 12:57
ok ban mèo rừng đồng ý bạn chuyện BMLK cho sm xong hủy diệt người đó luôn chứ ko làm người đó mất đi ý thức+Lưu Tư hóa ma là do thứ võ công cua KM.nhưng bảo KM đánh 5 tuyệt mà k dc HLK hỗ trợ nhiều sức mạnh thì bạn lại quá ảo tưởng sức mạnh của KM rồianger
MeoRung Email
2014/02/11 09:34
Hai_1250 làm ơn đọc kỹ hãy đưa ra lời tranh cãi, khi cậu dưa ra ý kiến độc lập thì sao cũng đc, còn tranh luận với người khác thì bình luận cho chuẩn kẻo bị chê cười, mình đã nói mấy lần rùi, Lưu Tư hóa ma là do thứ võ công cua KM, từ khi 5 tuyệt đánh bại KM thì BMLK là tín vật của KV sau đó KV để lại cho ĐHL, chưa bao giờ Lưu Tư có BMLK cho đến khi đánh với Ma Kiếm Lang giả ( Gia Sơn Phong) bị đánh cho bầm dập có thể khi đó trong trạng thái vô thức nên càng khao khát có sm vì vậy BMLK mói giúp đỡ, mình đã phân tích kỹ vậy mà mọi người ko chịu hiểu ah, BMLK cho sm xong hủy diệt người đó luôn chứ ko làm người đó mất đi ý thức ( bằng chứng là Bạch Lý Hương)
MeoRung Email
2014/02/11 09:22
Hai_1250: cho mình hỏi quỷ vong kiếm đã phát huy sức mạnh chưa mà nói vậy, theo mình biết thì QVK đc vậy là do đặc tính của nó thôi còn khi nó phát huy sm là khi nó gặp chủ nhân thực sự và nói chuyện với chủ nhân, mấy hôm nay mình thấy mọi người nói người thuần khiết mình ko để ý lắm, bây giờ xem lại mới hiểu, các bạn chỉ nghĩ đến ý nghĩa của từ thuần khiết có nghĩa là tâm tư trong sáng thế có ai nghĩ từ " thuần khiết " ở đây có nghĩa là 1 con người = xương = thịt ko có sự trợ giúp của máy móc mà có sức mạnh ghê gớm vậy ko?bởi vì thần công là người phát ngôn mà thần công đồng thời là người chuyên phát minh ra máy móc - thứ có sức mạnh vô song
hbq89 Email
2014/02/11 08:55
@nhan.ng8x : mình ko phải chien1181 đưa ra những bình luận vô căn cứ đâu. Bạn xem cmt của mình nếu có chỗ nào ko đúng thì cứ tranh luận cho vui. Hoan nghênh bạn.
@Hai_1250 : mình ko bik tiếng Hàn. nhưng nhờ đọc bản remake này mà mình hiểu ra nhiều bí ẩn mà trc đó bản cũ mình đọc ko hiểu. Cái nào đúng thì chỉ cho bạn coi để bạn khai thông trí óc để ko phát biểu linh tinh chứ đâu phải lấy ra khè bạn. Đọc truyện chứ đâu phải khoe tiền của giàu sang gì mà khè với ko khè. Còn link thì sao bạn ko bik google search mà phải đợi mình đưa? Đây là diễn đàn của web vechai mình ko muốn đưa link khác lên đây bạn hiểu ko.
luanhk Email
2014/02/11 08:33
dạo này ko thấy nhan.ng8x bình luận nhỉ?
nhan.ng8x Email
2014/02/11 07:07
LÀM ƠN CHO HỎI HBQ89 VỚI CHIEN1181 LÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG. NẾU KHÔNG PHẢI THÌ OK HBQ89 CỨ VIỆC BÌNH LUẬN. NẾU HAI ĐỨA BÂY LÀ MỘT NGƯỜI THÌ LÀM ÔN IM MIỆNG LAI ĐI NHA CHIEN1181 NHỜ ĐẾN CÁI SUY NGHĨ ĐIÊN RỒ CỦA MÁY LÀ TẠ ÂM MẪN LÀ ĐẠI ĐỆ TỬ TMTTQ LÀ TAO PHÁT TỞM ĐẦU ÓC MÀY RỒI CHIÊN1181.
nguoitotvole Email
2014/02/11 06:51
bạn hải_1250 nha ! lúc mà lưu tư huynh chém giết linh tinh là lúc mà hoa liên cầm phục ma HLK nhé bạn. phát điên và khát máu la do võ công. còn nhữnng bảo vật chỉ khiến mất lý trí.
Hai_1250 Email
2014/02/11 00:32
"bó tay với hbq89. cái bát đại kỳ bảo món nào cũng hỗ trợ chủ nhân lên 1 cách dã man, để ý trận đánh giữa 3 kỳ bảo HLĐ+ngũ tinh giáo+ Quỷ Vong Kiếm xem kỳ bảo nó hỗ trợ thế nào hãy phán nhé!" Này ThanhPhu gửi cho câu.
Hai_1250 Email
2014/02/11 00:22
Cậu Hbq89 hay nhỉ, cậu có biết tiếng Hàn ko mà biết cái đúng cái nào sai nhỉ? Tôi chỉ đọc những j trên trang này và dựa vào nó tôi phát biểu với cậu, cậu thích khè bản remake với thiên hạ nhỉ? Vui lòng post link để mọi người đọc đi. Ừ tôi thấy tên là biết cậu thần tượng Hàn Bảo Quân rồi nhưng thần tượng thôi chứ đừng có Cuồng nhé.
hbq89 Email
2014/02/10 23:49
Mình thần tượng HBQ chứ ko phải KM. Chỉ là công nhận sự thật thôi bạn.
hbq89 Email
2014/02/10 23:45
Tìm đọc bản dịch mới remake của nhà xuất bản kim đồng đi rồi quay lại nói chuyện tiếp bạn à. Sao mình phải nói đi nói lại vấn đề này nhỉ? Bản dịch của bạn HoaTran có nhiều chỗ khó hiểu ko rõ ràng. Xin lỗi bạn HoaTran vì điều này nhưng có những người ko chịu hiểu vấn đề. Tuy là như vậy nhưng mình ko thể phủ nhận công sức của bạn HoaTran. Nhờ bạn và chỉ có những người tâm huyết như bạn mà mọi người yêu truyện này dc hưởng lợi. Sẵn đây thay mặt mọi người gửi đến bạn lời cảm ơn sâu sắc. Nhưng Hai_1250 à bạn giống như con ếch ngồi đáy giếng vậy. @ThanhPhu cài VietKey rồi hãy cmt. Nhìn cmt ko dấu ko muốn đọc.
Hai_1250 Email
2014/02/10 23:26
Chán ông Hbq89! Thần tượng Kiếm Ma quá! Bạn đọc chap Thần Công nói chuyện với Kiếm Vương. Thần Công nói:" Ngày đó chúng ta cùng nhau hợp sức chống lại một con quái vật. Tôi đã rùng mình khi nhìn thấy một người thuần khiết lại có sức mạnh đến như vậy". Cậu nói Thần Công đang nói đến Kiếm Ma thì chẳng phải câu cho rằng Kiếm Ma thuần khiết à?
ThanhphuHKGH2014 Email
2014/02/10 22:50
bo tay voi hbq89.cai bat dai ky bao mon nao cung ho tro chu nhan len 1 cach da man,de y tran danh giua 3 ky bao HLD+ngu tinh giao+quy vong kiem xem ky bao no ho tro the nao hay fan nhe
yeuHKGH Email
2014/02/10 22:37
KM trình độ mạnh hơn 5 tuyệt. Cái đó không phải bàn cãi.Nhưng để thắng được 1 trong 5 tuyệt cũng không phải dễ(Các bạn thấy trong tam quốc Lữ Bố đánh nhau với 3 ae Lưu Bị thì trường hợp này cũng tương tự thế, đầu tiên đánh với 1 người, rồi 2 người đánh, sau cùng cả 3 người cùng đánh mới áp chế đc Lữ Bố nhưng cũng không giết đc Lũ Bố). Khi KM cầm BMLK thì sức mạnh như được nhân lên nhiều lần. KM phong ấn BMLK nhưng không phải hoàn toàn áp chế được nó mà vẫn bị nó khống chế một phần ý thức. Khi 5 tuyệt đối đầu thì thực sư lúc đó KM đã tiếp nhận sức mạnh của BMLK để chống lại 5 tuyệt(bằng chứng là những người đc chứng kiến và đối đầu KM khi thấy Lưu tư bị BMLK khống chế thì nhớ lại chuyện 20 năm trước khi gặp KM). Cuối cùng KM thua trận nên phải rút lui. Còn KM có phải là Boss không thì mình thấy truyện này đưa ra lắm điều khó hiểu, lắm nhân vật bí ẩn quá nên thật sự khó đoán đc. Chúng ta cùng xem các dự đoán của mình có trùng ý tác giả không nhé! THANKS!
hbq89 Email
2014/02/10 22:37
Bạn thix nói người khác nhảm nhỉ? Bạn ko có coi kỹ cmt của mình à? Mình chỉ chỗ cho bạn xem luôn để bạn mở mang tầm mắt rồi mà bạn ko thấy hả (chap 402 của nhà xuất bản Kim Đồng có đoạn Tống Lợi nói chuyện với Tạ Âm Mẫn sau đó là nói với Quảng Âm Minh). Đoạn đó nói KM đã phong ấn BMLK đó. Nếu bạn có cái đầu bik xâu chuỗi sự kiện thì chắc sẽ hiểu chỗ này. Còn chuyện nói KM là người thuần khiết là cao thủ khác sùng bái TMTQ là luanhk. Bạn muốn nói người khác cái gì thì tìm đọc cho kỹ hãy nói chứ đừng nhớ. Đã nói bậy còn nói người khác nhảm. KM đúng là cần có BMLK để tăng sức mạnh chiêu thức nhưng mình đã nói BMLK ko phải là lý do chính mà chủ yếu vẫn là nhờ sức mạnh khủng khiếp của KM bạn ạ. Bạn xem ông già bị KM chém cụt tay may mắn sống sót trong đoạn gặp Đao Đế lúc nói đến KM có nói KM mạnh nhờ BMLK ko? Thần Công là 1 trong 5 tuyệt đánh với KM đó có đề cập đến KM nhờ sức mạnh của BMLK ko hay chỉ nói KM là có sức mạnh vô hạn.
Hai_1250 Email
2014/02/10 22:23
Nhảm quá Hbq89. Chap nào nói KM phong ấn đc BMLK? Tui chỉ nhớ có chap nói là nắm xưa xuất hiện một tên Kiếm khách, đi đến đâu là chém giết đến đó. Vậy theo bạn Kiếm Ma lúc đó còn tỉnh à? Nếu hắn tỉnh mà đi chém giết lung tung vậy mà tui nhớ có cmt ban bảo Thần Công gọi hắn la người thuần khiết. Đối lập quá! Còn BMLK nếu có thể tăng sức mạnh cho chiêu thức thì cũng chẳng phải Kiếm Ma đã dùng nó để cầm cự với 5 tuyệt à? Cầm kiếm thường chịu nổi ko?
hbq89 Email
2014/02/10 22:14
Hai_1250 : chà chà. mấy hum nay bắt đầu chém gió rồi đó hả? Nói người khác hay lắm bây giờ chém bắt đầu lòi cái ngu cái nhảm ra rồi. Đi đọc lại truyện cho kỹ đi nha bạn. Lúc Hoa Liên và HBQ đến làng gặp Lưu 4 thì lúc Lưu 4 đã giết người dân vô tội vì nhập ma do cãi lời KV luyện võ công của KM (bản remake sau này mới có thêm đoạn Lưu 4 nhớ đến lúc này). Lúc đó Lưu 4 chưa cầm BMLK bạn ạ. Còn nói về võ công của KM. Bạn với Thanhphu nói KM trình chỉ hơn KV chút thôi đúng ko? KM nhờ vào BMLK mới chống lại dc 5 tuyệt. Đồng ý là BMLK cũng góp phần làm cho KM bị cuồng điên nhưng bên cạnh đó còn do thứ võ công của KM nữa. Bằng chứng là Lưu 4 đó về xem kỹ lại nha. Còn nói KM chỉ bik dựa vào BMLK thì ko đúng đâu. Người cầm thần vật trong tay cũng cần phải có năng lực, có sức mạnh và nội lực thì mới phát huy hết sức mạnh của thần vật đó. Các bạn nhìn HBQ xem. Lúc đầu dù gọi dc địa ngục hỏa long nhưng có điều khiển nó như ý muốn chưa? và bây giờ thì sao? KM khi xưa còn hơn hẳn HBQ nhiều thì đâu cần phải phụ thuộc BMLK. Các bạn nên nhớ sức mạnh của BMLK ghê gớm cỡ nào mà KM còn có thể phong ấn sức mạnh của nó, chứng tỏ KM có sức mạnh còn hơn cả BMLK nhé ( xem chap 402 remake Tống Lợi nói chuyện với Tạ Âm Mẫn ). BMLK chỉ góp phần làm tăng sức mạnh cho chiêu thức chứ ko phải là lý do chính giúp KM cầm cự dc với 5 tuyệt.
longnhok Email
2014/02/10 18:27
thang tac gia thik troll.bad
ThanhphuHKGH2014 Email
2014/02/10 17:28
ban meorung ao tuong vkl.cong nhan vo cong than dia ba hon rt nhieu voi vo cong cua trung nguyen nhung dung lay thuoc do day ra ma so voi 5 tuyetsweatk co HLK tro giup thi KM gioi lam thi hon KV chut tuoi gi doi chap 5 tuyet khi k co HLK.nhin chenh lech khi cam HLK va k co HLK cua luu tu thi biet,neu doi lai la 1 nguoi vo cong cao hon nhieu lan luu tu la KM thi no manh len the nao thi bietshock
Phân trang 72/188 Trang đầu Trang trước 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X