Thông Báo Truyện
   


26 Jul.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1456}

Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The Land
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 394, next is 395] Tiếng việt,tv
Love Riron [update chap 11, next is 12] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 754, next is 755) Tiếng Việt, TV
Bleach [update chap 590, next is 591] Tiếng Việt, TV
Tough - Miyazawa Kiichi [update chap 122, next is 123]
Toukyou Kushu [update chap 53, next is 54]
Witch Craft Works [update chap 17, next is 18]
Air gear [update chap 217-218, next is 219] - Truyện này hay :D
Dragon Voice [update chap 38, next is 39]
Angel Diary Chap 1B
Hải Hổ I chap 47
Midori no Hibi Chap 24
Black Jack - Bác sĩ quái ...
Nurarihyon no mago Chap 0...
DRAGON QUEST chap 2
lucu lucu chap 11
Heart no Kuni no Alice Ch...
[V-Sky] School Rumble Cha...
[W-Dar]Open Sesame Chap 7

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/07/26 07:14
duceakaobmt Email
2013/11/30 13:54
ai cho tui biết cái link chuyện của hàn quốc k...................? có j tui dịch cho
napoleonii Email
2013/11/29 17:19
Ôi, hay quá. Cám ơn admin. Mong bản dịch quá
luanhk Email
2013/11/29 15:50
Phong Nhiên đã đả thương đc Hoàn Tổng!
phuongxd Email
2013/11/29 14:43
trước khi đọc, comment phát: Sao lần này ra nhanh vậy nhỉ, bất ngờ thật, ko biết có như xưa, khi nó ra nhanh là khi nó sắp dừng lại ko nữa. Hì, mong mấy bạn dịch nhanh cho với, cảm ơn nhiều.
phuchoang Email
2013/11/29 13:46
Cũng không hẳn là đệ tử. Kiếm Ma cũng giống như HBQ vậy, học được rất nhiều võ công của nhiều người, học đâu nhớ đấy. Vì có lần TMTQ có nói với Kiếm Vương rằng "và đúng như những gì ta dự đoán tất cả các chiêu thức võ công dạy đến đâu hắn tiếp thu được ngay đến đấy". Điều dự đoán ở đây là dự đoán HBQ có tư chất võ học giống như KM hay không. Thằng áo đen trùm mặt đó thì mình cũng đang suy luận tiếp
minhisme Email
2013/11/29 10:22
như vậy theo như ý bạn phuchoang thì kiếm ma ngày trước chính là đại đệ tử của thiên mã tướng quân hả.Thế thì thằng đeo mặt nạ kia là thằng nào nhỉ questionquestion
hbq89 Email
2013/11/27 17:32
Hihi mình chỉ dự đoán dựa trên diễn biến cốt truyện và nhân vật có sẵn chứ ko dám thêm nhân vật dùm tác giả. Cái này thì mình bó tay rùi.
luanhk Email
2013/11/27 17:03
Nếu cho các bạn làm tác giả thị bộ truyện này cũng hay ko kém. Hê hê
quayphotri Email
2013/11/27 06:58
Ban Phuchoang binh luan hay do, tiec la ban xem phim kiem hiep nhieu qua nen hoi bi tung tung
phuchoang Email
2013/11/26 22:27
Lúc này Boss thần địa hiện tại mới lên, với dã tâm độc ác là tiêu diệt kiếm ma trước để phòng trừ hậu họa và sau đó là bá chủ võ lâm (Lúc này Kiếm Ma sống cùng vợ con ngoài võ lâm chứ không sống trong thần địa nữa). Nên thần địa đã phái người ra ngoài võ lâm để giết chết vợ của Kiếm Ma, nhưng HBQ đã may mắn thoát chết. Trước khi mất kiểm soát Kiếm Ma đã dạy cho HBQ 1 ngón võ rất là quan trọng là môn "chạy" và có bảo "Mọi ngườ biết con tồn tại họ sẽ không để yên" Kiếm Ma sau đó đã mất kiểm soát. . Hóa ma và tàn sát võ lâm, tại sao thiên mã tướng quân không ra mặt??? vì TMTQ là người trước của thần địa, và biết rằng thần địa sẽ theo dõi cuộc chiến này nên không ra mặt, hoặc về tình cảm với Kiếm Ma gì đó cũng có thể là đề phòng thần địa đánh ngay lúc đấy nên chưa dại gì ra mặt. KM sau khi bị Thiên Hạ Ngũ Tuyệt đánh bại thì có thể đã bị trọng thương rất nặng và quay về thần địa và bị Boss thần địa hiện tại giết chết. Và Boss thần địa đang có âm mưa thống lĩnh võ lâm, chính vì thế khi Kiếm Vương và TMTQ khi gặp HBQ có nói rằng "Có lẽ ông trời đã gửi gắm thằng bé cho chúng ta để đào tạo nó thàng người thống lĩnh võ lâm sau này". Tức là HBQ khi hóa ma sẽ có khả năng chống lại được với Boss thần địa hiện tại và thống lĩnh võ lâm. Bạn nào đã đọc SONGOKU thì có thể hiểu như là HBQ là SONGOKU, Kiếm Ma chính là KAKALAT còn BOSS hiện tại chính là Bố của Cadic ấy. :D.Đây là toàn bộ ý kiến phân tích của mình, hi vọng mọi người cùng góp ý để mọi người bình luận
phuchoang Email
2013/11/26 22:13
Có lần TMTQ nc với Kiếm Vương khí nói về HBQ có nói rằng "và đúng như những gì ta dự đoán tất cả các chiêu thức võ công dạy đến đâu hắn tiếp thu được ngay đến đấy". và có gọi Kiếm Ma là "tên ngốc đấy". Chứng tỏ cả Kiếm Ma và HBQ đều học nhiều võ công từ TMTQ
phuchoang Email
2013/11/26 21:57
Còn về phía HBQ. Kiếm Ma và Boss thần địa hiện tại là 2 người cùng mang dòng họ Kiếm (Có thể chính là 2 anh em) nhưng bản tính trái ngược nhau. Kiếm Ma lúc bình thường thì có thể ngơ ngơ (giống như HBQ bây giờ) chứ không có con mắt độc ác như BOSS hiện tại. Kiếm Ma yêu 1 người con gái trong dòng họ Đao (cùng dòng họ với TMTQ). Có thể lúc bình thường Kiếm Ma vẫn ra ngoài võ lâm ngao du và có quen và học được rất nhiều võ công từ dòng họ Đao, người dạy KM chính là TMTQ. Kiếm Ma và người con gái họ Đao kia có 1 người con trai là HBQ.
phuchoang Email
2013/11/26 21:47
Tiếp theo là TMTQ. TMTQ chính là con, cháu của người đã được giao nhiệm vụ đưa Hỏa Long Đao ra khỏi thần địa, và là người của dòng họ Đao (giống như HUYẾT LÔI). Sau khi ra khỏi thần địa đã tạo ra Hắc Phong Bang. Và vẫn muốn quay lại theo dõi thần địa có thể 1 là âm mưu lật đổ thần địa, lấy lại vị thế độc tôn cho dòng họ đao tại thần địa, 2 là chống lại âm mưu độc chiếm võ lâm của thần địa.
phuchoang Email
2013/11/26 21:43
Mình có ngồi đọc và phân tích lại như này: Có lần boss thần địa hiện tại đã dằn mặt Tạ Âm Mẫn vì lý do là tại sao lại tập hợp Bát Đại Kỳ Bảo (chap 432) và có nói "Không lẽ giao kết với BVK từ hàng trăm năm trước... Đừng dễ dàng phá vỡ như vậy". Giao kết nghĩa là 2 bên sẽ có một thỏa thuận hợp tác trong 1 khoảng thời gian nếu 2 bên không có bất lợi gì bản giao kèo sẽ tiếp tục. Và bản giao kèo giữa BVK với dòng họ Kiếm là gì. BVK lúc đó đang là Boss thần địa, không muốn có 1 cuộc chiến đẫm máu xảy ra ở thần địa nên đã giao kết với Kiếm Tổng. và kết quả của bản giao kết này là dòng họ kiếm sẽ là chủ của Thần Địa và ngược lại Bát Đại Kỳ Bảo sẽ không tập hợp tại thần địa nữa để tránh 1 cuộc chiến đẫm máu giữa các dòng họ trong nội bộ thần địa. Đấy là chuyện của hàng trăm năm trước, và hàng trăm năm nay dòng họ Kiếm đều làm chủ thần địa, tất cả các dòng họ khác đều phải quy phục. Chính vì thế mà Boss thần địa hiện tại đã nói với Tạ Âm Mẫn muốn phá vỡ giao kết với BVK dễ dàng thế sao? vì khi các bảo vật quay lại thần địa thì các dòng họ khác sẽ có chủ thực sự và sẽ chống lại và không nghe theo lời Boss thần địa hiện tại nữa, sẽ xảy ra đổ máu
nguoitotvole Email
2013/11/26 11:46
mình có một số câu hỏi thắc mắc các bạn giải đáp giúp nhé ! envy
[emot]shock tại sao tập mà có ma kiếm lang ( lưu tư huynh ) thăng boss thần địa sai 1 thằng đi lấy bí kípvà nói "ngươi đừng tham lam học chộm bí kíp người đó",boss thần địa nếu là người đó thì sao nói vậy. nhưng tại sao thằng phong nhiên la thiếu chủ của thần địa đương nhiên la con cbososbosss,tại sao lại co khinh công và bước di chuyển.....giống nhau thế? trong khi ai cung thấy rõ rất nhiều ở các chi tiết chỉ rằng kiếm ma la cha bảo quân. còn nhớ ko lúc ma thằng ma kiếm lang ko dùng thanh kiếm bình thường mà vẫn mất lý trí đó là do học bí kíp của kiếm ma,bạn còn nhớ lúc thanh HLD và cây kiếm phục ma hoa linh kiếm nc ko? nó nói "để ta thử xem mi có chọn đúng chủ nhân ko?" như vậy có thể lý giải tại sao đàm hoa liên và hàn bảo quân có thể găp nhau có liên hệ với nhau là do hai bảo vật này KV và TMTQ biết điều.
grin nhiều bạn cho rằng thiên mã tướng quân là thuộc dòng họ đao nhưng ko phải chủ nhân thực sự của dòng họ đao. bạn đọc tập 59 sẽ hiểu . bảo quân là chủ nhân của dòng họ đao thì ko thể nào lại là con trai của người dòng họ kiếm thế thì làm sao con trai bosss thần địa=>boss thần địa và kiếm ma là hai người khác nhau nhưng tại sao cái thằng ở thần địa nói với phong nhiên "thiếu chủ giết chết người đó ( Hàn bảo quân),nếu ko thiếu chủ có thể sẽ mất đi địa vị của mình trong thần địa". mình thất mâu thuẫn quá?????
smokesweat nếu giả thích kiếm ma là thuộc dòng họ đao nên võ công của kiếm ma va TMTQ có nhiều điểm giống nhau cũng ko có gi là có khó hiểu. nhưng nếu vậy chủ nhân thần địa đương nhiên ko phải kiếm ma ,vậy kiếm ma đâu rồi? nếu kiếm ma thuộc dòng họ đao co giả thích nhiều vấn đề như về TMTQ và KM sao võ công giống nhau. KM là chủ nhân dòng họ đao chống đối với dòng họ kiếm tức ( boss thần địa) nhưng vì lý do nào đó nên KM đã đánh cắp bảo vật đến trung nguyên. nhưng do ko khống chế dc PMHLK và cộng thêm môn võ công mà Ma kiếm lang đã luyện nên phát điên cuồng. TMTQ cùng dòng đao nên ko tham gia . TMTQ biết dc HBQ là con của kiếm ma nhưng lại là người có khả năng duy nhất có khả năng chông đối lại chủ nhân thần địa. nhưng tại sao người ở thần địa gọi chủ nhân thần địa là người đó và cũng gọi kiếm ma là người đó ,con chủ nhân thân địa gọi KM cũng là người đó. mà cha của HBQ cũng là người dó. thật sự lộn xộn và mâu thuẫn,nhưng mình nghĩ khi thằng áo đen đeo mặt nạ lộ thân thế sẽ hé mử nhiều điều hơn. nhưng đến lúc đó chắc qua năm nay rồi. chuyện này ko biết khi lấy vợ rồi đã hết chưa ko biết.
phuongxd Email
2013/11/23 09:16
Thứ 7, nghĩ làm lên comment với mọi người cho đở ghiền. Lần đầu tiên mình comment về cốt truyện, mình chỉ nêu suy nghĩ của mình thôi nha, ko dám nói về cốt truyện vì mình thích truyện vì nó có nhiều bất ngờ. Mình hi vọng mọi ý kiến đều ko đúng lúc đó đọc truyện càng hay hơn. Các bạn nghĩ Hoa Liên là ai? Kiếm Vương ko có con làm sao có cháu gái, Bức MA LÃNH KIẾM nguy hiểm vậy sao Kiếm Vương lại để cho Hoa Liên Dùng, Sao Hoa Liên và Hàn Bảo Quân lại có duyên đến vậy, Phải chăng còn bí ẩn gì về tung tích của Hoa Liên, và có thể vấn đề nằm ở đây, cả chuyện Hoa Liên vào thần địa cũng ko phải vô cớ. Mình chỉ nêu tí suy nghĩ vậy thôi. Mong sao truyện ra nhanh hơn, chứ cứ cứ chờ như chờ lương tháng thế này thì đói lắm. hì
hbq89 Email
2013/11/22 12:58
@phuchoang : KM và Boss thần địa ( viết tắt là Boss nhé ) mình nghĩ thực ra chỉ là 1 thôi. Và cũng chính là cha HBQ. vấn đề này trc đây mình có đề cập ùi. Cứ theo giả thuyết bạn đưa ra KM và Boss là 2 người khác nhau cùng xuất hiện tại trung nguyên để tranh giành người đẹp thì chắc hẳn phải có trận chiến kinh thiên động địa xảy ra, vậy tại sao các cao thủ môn phái trung nguyên ko nhắc đến? 1 mình KM đã làm cho trung nguyên muốn nát tan thì giờ có thêm 1 người anh em chú bác như Boss thần địa như giờ thì thữ hỏi trung nguyên sẽ thành như thế nào? hjhj. trc mình đọc thấy vài chi tiết cũng khó hiểu. Nếu Boss thần địa hiện tại là KM và là cha HBQ thì sao ko nhận. Có lẽ đây chỉ là 1 thông tin gây nhiễu của tác giả làm cho truyện hấp dẫn mở ra nhiều hướng mới. Riêng mình vẫn nghĩ Boss = KM = cha HBQ. lý do Boss làm như chưa từng quen bik HBQ cũng khá đơn giản. thần địa trc đây dc tạo thành bởi 8 bộ tộc. Hiện tại thần địa chịu sự thống lĩnh duy nhất của Boss. 7 bộ tộc khác tuy chịu quy thuận nhưng luôn có sự chống đối ngầm sẵn sáng lật đổ bất kì lúc nào, vậy nếu Boss thần địa nhận HBQ là cốt nhục mình lúc này thì các thế lực chống đối sẽ tìm và giết HBQ trc khi HBQ kịp đoàn tụ với ông già. Các bạn cứ xem chap 402 REMAKE của nhà xuất bản sẽ có nhận định giống mình. hehehehe. Các bạn nhớ chém nhẹ tay nhé
hbq89 Email
2013/11/22 12:38
Hi các bạn. Lâu rùi mới vào cmt góp tí gió cho vui. Mình có xem qua 1 số cmt của các bạn. Bạn ronalclear hình như đặt nặng vai trò của Đô Quyết Thiên quá rùi.Hành động của hắn đơn giản chỉ là âm mưu làm phản muốn cướp ngôi vị của TMTQ nên mới hợp tác với thần địa. Mình công nhận Đô Quyết Thiên là cao thủ cực mạnh nhưng võ công hắn sử dụng là Thiên Mã thần công chẳng liên quan gì đến thần địa hết.đã có đoạn nói về cuộc đối thoại của Đô Quyết Thiên và TỐng Lợi về thỏa thuận hợp tác với thần địa là phải giết cho bằng dc HBQ mà. TMTQ chắc cũng đã đoán biết dc âm mưu của hắn. dự là các chap tiếp theo TMTQ sẽ trị tội của Đô Quyết Thiên. Bạn ronalclear nói vấn đề này mục đích chắc để hâm nóng diễn đàn cmt cho xôm tụ thôi. Phải ko nhỉ hehehehehe ^^
hbq89 Email
2013/11/21 14:19
Hi các bạn
Mam0909 Email
2013/11/20 18:19
boss thần địa đi vi hành gặp phải HBQ đấy =)) =))
NguyenDuyKeToan Email
2013/11/20 10:54
Đọc bình luận của phuongxd xong em phải đăng ký thành viên và vào bình luận luôn. Sáng giờ vào web 2 lần và lần thứ 3 thì đã có. Ngày nào cũng vào xem ad dịch chưa nhiều lúc buồn mà vui. Giờ ngồi đọc lại phải hóng nửa tháng mới có chap mới. Nản... Em chỉ đọc nó từ năm lớp 11 mà ghiền nó quá. Giờ em mới Sinh viên năm 4 bác ạ. Không biết chừng nào mới xong. grin
phuongxd Email
2013/11/20 09:56
Được rồi. Trước khi đọc, comment phát đã.Cái cảm giác ngày nào cũng chờ đời, làm việc không yên khi bản tiếng Hàn còn nằm đó. Mê nó từ khi nó Còn là Nhiệt huyết giang hồ khi đó mình cũng vừa lớp 9 là lúc nhiệt huyết truyện tranh cao độ, Cái cảm giác buồn mỗi lần nó ngừng lại, vui mừng khi thấy nó xuất hiện, lo sợ khi đọc vì sợ nó hết, và giờ mình là ksxd được 6 năm và vẫn còn chờ nó. Tình yêu 14 năm, trong khi tình yêu đầu tiên của mình cũng chỉ có 11 năm. Hic
tvv1310 Email
2013/11/20 00:15
phuchoang (y) cốt truyện của bạn
juve2222 Email
2013/11/19 21:59
hk_vechai suy luận hay quá. tên áo đen và TMTQ chắc như bắp là có bà con rồi.ko biết sư đồ hay là Huynh đệ đồng môn?
hk_vechai Email
2013/11/19 21:18
mình đọc đi đọc lại truyện này mấy lần rồi :v không biết bao giờ mới xong, cốt truyện thì xong rồi nhưng phía HQ ém hàng thôi. Chán !
hk_vechai Email
2013/11/19 21:14
thật sự mấy ão già trong đó đều biết xem tướng số cả thì phải. Vì TMTQ biết bao lần biết HBQ nguy hiểm nhưng k cứu, mình nhớ có đoạn TMTQ ám chỉ số mạng HBQ lớn lắm, chưa chết đc đâu. Khi HBQ chưa ra trò chống gì đã giao cho HLĐ là bảo vật võ lâm, nên ông TMTQ thừa biết từ ngày đầu gặp HBQ. Xem ông Dược Tiên cũng xem bàn tay của Hoa Liên đó :). Các bạn nhớ chi tiết Kiếm Vương giao cho HBQ cuốn TB kiếm quyết hay gì gì đó gửi cho cháu gái ông ta chứ ? 1 đứa trẻ mới gặp làm sao biết n sẽ gặp cháu gái ông KV thfi bận nên không thể ở lại lâu, nên sau này HBQ nhìn Hoa Liên đánh mới học tiếp. Mình nghĩ hay người áo đen có thể là cha HBQ cũng nên, nhưng điều quái lạ sao ông ta cũng biết võ công như TMTC. Hẳn võ của TMTQ và người áo đen đó có chung 1 nguồn gốc - cũng có thể người áo đen là đại đệ tử của TMTQ.
duykhanh7
2013/11/18 23:42
hjc van chua dich sao unhappy
cupipepi Email
2013/11/18 23:09
@Phuchoang: Hay lắm bác zan
namcuonghg Email
2013/11/18 22:49
trời ơi là trời cả tháng mới ra 1 chap hôm nay đã 19 tháng 11 rồi. AD dịch luôn cháp mới này đi làm ơn đi.hix
phuchoang Email
2013/11/18 21:40
"Theo mình nghĩ thằng ku chủ nhân TĐ hiện tại bây giờ chính là chú bác ruột của HBQ chứ ko phải là bố của HBQ,bố HBQ chính xác là KM.trước khi HBQ sinh ra thì 2 ae họ cùng yêu 1 người là mẹ của HBQ ở Trung Nguyên.sau đó mẹ của BQ yêu lão KM và sinh ra BQ,sinh lòng ghen ghét nên chủ của TĐ nảy sinh ý định giết BQ và KM.KM biết chuyện nên đã dạy cho BQ khinh công để đề phòng lão chủ TĐ âm mưu sát hại BQ còn chạy đc.mẹ của BQ bị thằng chủ TĐ giết và đổ tội cho môn phái trong giang hồ nên KM đã hóa điên và nghĩ rằng tất cả là do 1 môn phái nào đó ở giang hồ sát hại nên đã đi đến đâu giết sạch người của giang hồ đến đó.còn TMTQ là 1 trong những người xuất thân từ TĐ đơn giản là tai sao 1 người trẻ đứng đầu tà phái lại có HLĐ tung hoành giang hồ (còn các môn phái khác có bát đại khí bảo sau khi đã tiêu diệt KM mới có nhé) nên ông nắm hết bí mật ở đó nhưng không muốn tham dự vào chỉ muốn HBQ tự tìm đến đấy và tìm hiểu ra.thế nên biết KM nguy hiểm cho võ lâm nhưng ông ko chống lại KM cùng với ngũ tuyệt chính phái.sau khi hạ đc KM thì KV phát hiện ra KM xuất thân từ 1 nơi có tên là TĐ nên đã quyết định đi để ngăn chặn các KM khác đến tàn sát,giao cho Lưu Tư đi tìm cuốn bí kíp của KM và LT tìm đc đã lôi ra đọc tâm trí điên loạn y hệt KM.các bạn còn nhớ cái tập BQ bảo vệ Tống Võ Môn ko?lúc đấy có 1 đoạn TMTQ nói chuyện với 1 ông già gì đó nói là " chúng đã bắt đầu hành động " và " BQ giống hệt tên ngốc đó " ở đây ám chỉ đó chính là TĐ và KM.còn tại sao HBQ nói đã được xem KV và TMTQ thi đấu với nhau mình nghĩ đó là sự tình cờ khi KV đến gặp TMTQ muốn đc hỗ trợ và nói bí mật của TĐ nhưng TMTQ ko nói.2 bên giao đấu với nhau đó là sự tình cờ BQ đc xem 2 ng đánh nhau và 2 ng đó gặp đc BQ.sau đó nhờ duyên gặp đc BQ nên TMTQ đã chỉ rõ vị trí của TĐ cho KV biết để ngăn ko cho ng của TĐ đến Trung Nguyên còn TMTQ muốn nhận HBQ làm đệ tử vì biết BQ là ng có thể thống nhất thiên hạ.kết cục quá rõ rồi còn gì nữa.chỉ còn chờ ngày ra chap tổng tiến công phá hủy TĐ thôi.mình nghĩ thế ko biết ý các bạn thế nào có giống tôi ko?" >>> Mình paste trên FB về nhé. Có vẻ hợp lý
Phân trang 72/167 Trang đầu Trang trước 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X