Thông Báo Truyện
   


28 Jul.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1459}

Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 460, next is 460] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Love Riron [update chap 13, next is 14] Siêu Hot, Siêu Bựa :v
One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 755, next is 756) Tiếng Việt, TV
Toukyou Kushu [update chap 57, next is 58]
Fuuka [update chap 24, next is 25]
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ [update chap 34, next is 35]
Vua bếp Soma - Shokugeki no Soma [update chap 79, next is 80]
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [update chap 397, next is 398]
Tough - Miyazawa Kiichi [update chap 128, next is 129]
Watashi no Messiah-sama [chap 56, next is 57]
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 394, next is 395] Tiếng việt,tv
[Anime] Xem Phim One Piec...
Mai Otome Chap 2
Nurarihyon no mago Chap 0...
Kodomo no Jikan chap 3
Great Teacher Onizuka cha...
Bắc Đẩu Thần Quyền chap 7...
A Town Where You Live Cha...
Chú bé rồng chap 142
[A&R Group] Black God...
Miiko desu - Cô Bé Nhí ...

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/07/29 08:44
tankado Email
2013/12/05 17:08
mình lấy dẫn chứng cho các bạn biết độ tuổi của các nhân vật nhé: quái cái 70 tuổi do luyên võ công nên trẻ, con quái cái hơn 40 tuổi các bạn có thể đọc lại ở phần HBQ ở núi trường bạch -> TMTQ 60-70 vì lúc đánh vào quái quái chỉ khoảng 20 tuổi.
tankado Email
2013/12/05 15:40
theo mình TMTQ khoang 60-70 tuổi, lúc ông có HLD để lập HPB đi thu phục võ lâm là 18-20 tuổi, boss thần địa khoảng 40-50 tuổi( lúc nói chuyện với tạ âm mẫn) do đó cuộc tranh đoạn địa vị ở thần địa trước khi có kiếm ma và boss, có nghĩa là đời trước của kiếm ma và boss, sau đó muốn truyền ngôi cho kiếm ma nhưng kiếm ma ko ham đia vị nên vào trung nguyên và boss đã đi truy sát để cướp đoạn địa vị,sau cướp đoạn nhưng thần địa lại có thế lực chống đối lại như thiên thần các và hoàn tôn đã muốn giết Phong nhiên thế nên boss mới cho người tìm lại bát đại kỳ bảo để thống lĩnh và đánh vào trung nguyên
phuchoang Email
2013/12/05 15:18
nguoitotvole vậy là có ý giống mình rồi. Có lẽ nào thằng Boss thần địa bây giờ và Kiếm Ma trước kia cùng một sư phụ. nên bước di chuyển của HBQ và PN giống nhau. HBQ thừa hưởng 2 dòng máu đao kiếm là chuẩn đấy. Sau khi Kiếm Ma bị thần địa giết, thần địa lúc ấy muốn đánh võ lâm không hề đơn giản vì mẫu thuẫn trong nội bộ thần địa. Và ngoài võ lâm có rất nhiều cao thủ nữa.
nguoitotvole Email
2013/12/05 10:32
lúc chủ nhân thần địa sai gia sơn phong đi thì cung gọi KIếm ma là người đó chứng tỏ KM và CN TĐ là hai người. mình vẫn thắc mắc là tại sao bước di chuyển của HBQ và Phong Nhiên lại giống nhau ngay cả cách sử dụng võ công. tính tình nc nhiều lúc cũng giống.
nguoitotvole Email
2013/12/05 10:28
có lẽ trước kia kiếm ma là người có địa vị cao ở thần địa dc mọi người nể phục. theo mình kiếm ma là cha HBQ vàthằng chủ nhân thần địa hiện tại dùng quỷ kế lật đổ có lẽ vì kiếm ma đã yêu người của dòng họ đao nên đã phảo ra đi. Trong khi đó dòng họ đao và kiếm tranh đoạt địa vị. kiếm ma quyết định mang bát đại kỳ bảo ra khỏi thần địa khi mà dòng họ đao thua. Do mang theo bát đại kỳ bảo nên bị truy sát và giết chết vợ của KM . Kiem ma do luyện võ công ma quái đó cộng thêm cầm Ma linh Hoa KIếm nên ko khống chế dc bản tính đa di hại võ lâm. do TMTQ và Kiếm ma có lẽ có liên hệ mật thiết nào đó mà ko ra tay vì TMTQ hiểu chỉ có KM mới là đối thủ của chủ nhân thần địa hiên tại. chủ nhân thần địa hiên tại chỉ dùng võ lực để chấn áp người thần địa phục tùng thì cũng nhận ra nó có võ cao ntn rồi. mà KM cân dc 5 thằng ngũ tuyệt của trung nguyên là cũng hiểu rồi. DO HBQ là con của KM nên nếu về thần địa thì sẽ dc mọi người tôn sùng như vậy địa vị phong nhiên đánh mất. mọi người cũng chỉ gọi kiếm ma hay người đó chứ có ai gọi tên đâu cung đủ hiểu. thằng HBQ thừa hưởng hai dòng máu nên hỏa long đao chọn HBQ làm chủ nhân vì nó bá quá mà . lúc thanh đao và kiếm nc kiếm đã hỏi đao là "để ta thử xem mi có chọn dúng chủ nhân ko?" . còn tại sao thần địa lúc đó ko thôn tính võ lâm. bạdduwwngf nghĩ là tiêu diệt dễ thế dưng quên có TMTQ,dã thú vương,băc hải băng cung chưa ra tay khi ma KM xuat hiện... hơn nữa trong TĐ đang có nội loạn. chỉ có điều mình ko hiểu giờ HBQ giỏi thế mấy thằng đệ tử TMTQ như con muỗi thế! còn mỗi thằng Đại sư huynh là bí ẩn. theo các bạn Dam hoa liên Và HBQ ai giỏi hơn?
phuchoang Email
2013/12/04 23:13
Bạn check lại đi nhé. Gia Sơn Phong, Tạ Âm Mẫn hay những người từ thần địa ra là đang đi tìm bí kíp võ công và hậu duệ của KIẾM MA. Chứ không nói là đi tìm con của Boss thần địa. Thậm trí từ " người đó" chưa chắc đã phải là Boss thần địa. Mà chính là bố của HBQ. Có thể ngày xưa Kiếm Ma mới là người trong dòng dõi,xứng đáng là Boss thần địa nhưng biết đâu có nguyên nhân nào đó??? lật đổ. Thế nên người của thần địa cũng như các thuộc hạ tỏ ra sợ hơn là nể phục Boss hiện tại. Và boss này muốn giết chết con Kiếm Ma. Thế nên bọn kia mới dùng từ " người đó" là hợp lý. Có 1 điều là tại sao Hàn Bảo Quân lại được Hoa Long Đao chọn??? mình đang đặt ra giả thiết là Hàn Bảo Quân mang 2 họ Đao và Kiếm???? và đây cũng chính là nguyên nhân mà Kiếm Ma bị lật đổ năm xưa.
cuteohamvui Email
2013/12/04 21:19
Hẹ hẹ , Boss Thần Địa cũng chính là Kiếm Ma.
ACE nên đọc là CHAP 402 cuộc đối thoại giứa Tống Lợi và Tạ Âm Mẫn nhá.
1) Đã phái rất nhiềuthuooch hạ truy tìm : Gia Sơn Phong, Tạ Âm Mẫn ...
2) Tống Lợi có biết nhưng vì ủng hộ Phong Nhiên nên muốn khử luôn cốt nhục.
3) Boss Thần Địa và Tạ Âm Mẫn đã trao đổi nhưng lại tỏ ra ko biết với Tông Lợi.
cuteohamvui Email
2013/12/04 21:15
Mấy bồ đọc lại Chap 402 đi :
http://doctruyen.vechai.info/hiep-khach-giang-ho-chap-402/
Boss Thần Địa = Cha HBQ = Kiếm Ma.
phuchoang Email
2013/12/04 20:30
Bạn nói chuẩn đấy, Boss thần địa và Kiếm Ma đều là người của dòng họ Kiếm. Kiếm Ma giống tính HBQ ấy, không ham hố đánh đấm nên đưa vợ con ra khỏi thần địa. Nhưng sau bị Boss thần địa âm mưu ám hại nên đã tàn sát võ lâm để lại HBQ, sau cơ duyên đã gặp TMTQ là người của dòng họ đao
rasen Email
2013/12/04 20:22
theo mình mặc dù hbq rất giống boss thần địa nhưng có vẻ như hbq là con của kiếm mà. lúc mà hbq đấu với thiên vân đắc xong bị trọng thương do bạch lược than thì lão tiên có bắt mạch cho hbq. khi bắt mạch ổng hoảng hốt thốt lên kiếm ma. rồi khinh công của hbq cũng giống với khinh công của tư huynh người có vẻ như đã được học võ từ kiếm ma. rồi còn hồi nhỏ hbq được cha dạy cho khinh công là để trốn tránh kẻ thù vì ông có rất nhiều kẻ thù. như kiếm ma thì kẻ thù nhiều nhất rồi. boss thần địa thì ko để con mình trong thần địa ko khỏe hơn à, tuy boss thần địa có nhiều kẻ thù nhưng lại có thế lực của thần địa thì sợ quái gì thằng nào
phuchoang Email
2013/12/04 20:19
takando cũng có 1 vài ý đúng đó. Nếu lăn chuột lại đọc cái ý của tớ, bạn sẽ phân tích được nhiều hơn. Tớ lấy trong ý của tớ ra để trả lời cho bạn thế này. Việc bát đại kỳ bảo ra ngoài thần địa chính là giao kết giữa dòng họ đao và dòng họ kiếm nhé. Cụ thể chính là Bảo Vân Kết phải nhường lại cho Kiếm Tổng chức danh boss thần địa để tránh cuộc chiến đẫm máu. Và ngược lại bát đại kỳ bảo của 8 dòng họ trong thần địa cũng phải đưa ra khỏi thần địa tránh những cuộc chiến tàn khốc. 8 người của mỗi dòng họ được đưa ra khỏi thần địa. TMTQ chính là con cháu của người mang HLĐ của dòng họ đao ra. Đàm Hoa Liên chính là con cháu của dòng họ kiếm chứ không chắc có máu mủ với Kiếm Vương. Không loại trừ Kiếm Vương là một trong những đệ tử của người dòng họ kiếm đã ra ngoài võ lâm. Boss thần địa không phải là bố của HBQ mà Kiếm Ma mới là bố của HBQ. Kiếm Ma sau khi thất thủ và bị thương nặng bởi ngũ tuyệt đã quay về thần địa và bị Boss hiện tại giết chết. Boss thần địa cho người đi tìm bí kíp võ công của Kiếm Ma thực chất là vì lo sợ có người học được.
tankado Email
2013/12/04 10:14
hôm nay mình rảnh có 1 vài câu hỏi nếu trả lời hết mình nghĩ sẽ hình dung ra đc cốt truyện này1. bát đại kỳ bảo của thần địa có uy lực lớn vậy ai đưa nỗi nó ra khỏi thần kịa HLD của TMTT, búc ma lãnh kiếm của kiếm hoàng, cung thần của kiếm hoàng đua cho diệu yên, ngũ tinh giáo của tử hào ko biết ai đưa, áo giáp của tống võ môn,bố môn chủ có trước khi giao đấu với TMTT đã ko mặc vậy ai đưa cho ông ấy, còn cái gậy hồi sinh lực ở đông lãnh của 1 trong 5 ngũ tuyệt2. Đàm hoa liên ko phải cháu ruột kiếm vương rồi vì kiếm vương ko có con, theo mình kiếm vương đã nhặt hoa liên ở cuộc giao đấu nào ở thần địa3.võ công thần địa rất kinh hoàng, tại sao ko đánh trung nguyên mà cho người vào trung nguyên làm gián đoạn, chỉ cần thằng 18 và thằng 12 thần địa đã náo loạn rồi chưa kể từ đầu truyện có mấy thằng khủng như lôi huyết... giờ thêm hoàn tôn và nhiều tổng nữa sao cứ phải đi qua đông lãnh mà có kiêm vương giữ nếu đánh thực sự kiếm vương ko đủ sức vậy lý do 4. TMTT đã mong đc HBQ mạnh lên là có thể chống đỡ đc võ lâm, vì có lúc TMTT bảo nó đã chịu cầm đao rồi thì còn hy vọng vậy ông biết thực lực thần địa thế nào giống như nhiều truyện sẽ có 1 bên rất mạnh còn 1 bên đang tu luyên để 2 bên cân bằng nhau bên kia có các cao thủ hoàn tôn, kiếm tổng, giáo tổng cung tổng... bên này HBQ và các bạn có đc bát đại kỳ bảo diệu yến, tử hào, hoa liên,và các đệ tử TMTT + HPB + chính phái( điều mà tác giả muốn là HBQ đi đến đâu ở đó có bạn ngay cả la kẻ thù của TMTT)mình suy nghĩ vậy các bạn đừng cười nha
tankado Email
2013/12/04 09:53
theo mình Kiếm ma mới là cha HBQ vì thời gian Kiếm Ma vào trung nguyên trốn tránh nơi thần địa đã sinh ra HBQ và (Phong nhiên = tuổi HBQ khi 2 đứa gặp nhau so nội lực có nói) thế nên BOSS thần địa ko phải là Cha HBQ còn việc đưa người đi diều tra vì sợ dòng máu của kiếm ma sẽ quay về trả thù nên boss mới cho người đi tìm để thủ tiêu, còn về võ công 1.Kiếm ma 2.boss thần địa, 3 TMTT và Kiếm Vương ngang ngử nhau và có thể thêm hoàn tôn và 1 vài người ở thần địa 4. đao đế, quái cái, lão tiên riêng có 1 và 2 là võ công nỗi trội hơn hẳn chú ý 1 điểm là kiếm vương + ngũ tuyệt mới = kiếm ma, vậy mới biết thực lực kiếm ma thế nào nhé
cuteohamvui Email
2013/12/03 19:08
À , thấy nhiều bạn cứ phân vân là Boss Thần Địa có phải là cha HBQ ko ?
Sự thật là Boss Thần Địa chắc chắn là cha HBQ vì sao ?
1) Boss Thần Địa từng bí mật sai thuộc hạ tâm đắc đi tìm đứa con thất lạc ở trung nguyên. (Gia Sơn Phong)
2) Boss Thần Địa và HBQ khá giống nhau từ khuôn mặt , tóc và dáng.
3) Boss Thần Địa ko hề suy nghĩ thêm hay hỏi thêm thông tin về HBQ mà cứ nửa ngây nửa ngơ ko giống tác phong của một trùm mafia grin
4) Boss Thần Địa vẫn dửng dưng chưa có đối sách hay họp hành gì từ khi địch đến nhà.
.....
cuteohamvui Email
2013/12/03 18:27
Phải vài tập tới mới rõ , có quá nhiều suy đoán , có điều mình vẫn tin vào suy luận của mình là Đại Sư Huynh của HBQ. Nếu không phải thì là y thì bức tranh về đệ tử của TMTT còn điểm khuyết.
Cũng có thể là TMTQ đến để test học trò và có thể chỉ cho độc chiêu cao cấp nào đó để hiên ngang tiến vào Thần Địa.
Nhớ lại HBQ những lúc thập tử nhất sinh thì TMTQ đều xuất hiện, y như là mọi thứ ông đều tiên liệu cả.Lúc này là lúc quan trọng nhất chẳng lẽ ông ta ko thân chinh.
Các ace chờ xem nếu ko phải đại đệ tử TMTQ hay TMTQ thì hẳn sẽ là một bất ngờ đầy thú vị :D
tuyet phong Email
2013/12/03 10:38
chụa78tankado nói có phần đúng. thần vật chọn chủ nhân chứ ko phai chủ nhân chọn thần vật
tuyet phong Email
2013/12/03 10:36
TNTQ xuất xứ từ thần địa và vẫn có âm mưu thống nhât giang hồ. 6 đại đệ tử của thiên ma tướng quân rất mạnh, không thua gì thế lực thần địa bây giờ. bát đại kỳ bảo cũngioowngos như pháp bảo trong truỵen TRU Tiên thôi. nó chỉ là vật hỗ trợ chứ võ công mới là quyết định. ai đã đọc Thần Mộ chưa
tuyet phong Email
2013/12/03 10:29
kiếmhoa liên vẫn là chủ nhân của bấc ma lãnh kiếm (sau này cũng vậy)
tankado Email
2013/12/02 17:13
nói chung bát đại kỳ bảo đã chọn nhưng thanh niên tuấn tú để có 1 võ lâm mới rồi
tankado Email
2013/12/02 17:06
theo mình thằng Phong nhiên hoặc Lưu Tư sẽ là chủ nhân của Bức hoa lãnh kiếm,lưu tư làm chủ nhân sẽ hay hơn phong nhiên la chủ nhân của quỷ vọng kiếm. tên áo đen chắc là đại đệ tử của tmtq rồi. Kiếm ma là bố của HBQ và là em của Boss chủ thần địa
han phong vu Email
2013/12/02 16:49
người đeo mặt nạ chính là kiếm ma
han phong vu Email
2013/12/02 16:48
các bạn đọc lại truyện mkootj lần rồi phân tích giữa dòng đao và dòng kiểm thì xu hướng bao giờ Đao cũng là Bá Vương còn Kiếm chỉ là quân tử thôi
han phong vu Email
2013/12/02 16:45
ai có link hàn thì gửi tớ dịch cho
zllzroyalzllz Email
2013/12/02 10:59
admin oi dinh xong chap 447 chua.ae hoa huc wa dipukepuke
duceakaobmt Email
2013/11/30 13:54
ai cho tui biết cái link chuyện của hàn quốc k...................? có j tui dịch cho
napoleonii Email
2013/11/29 17:19
Ôi, hay quá. Cám ơn admin. Mong bản dịch quá
luanhk Email
2013/11/29 15:50
Phong Nhiên đã đả thương đc Hoàn Tổng!
phuongxd Email
2013/11/29 14:43
trước khi đọc, comment phát: Sao lần này ra nhanh vậy nhỉ, bất ngờ thật, ko biết có như xưa, khi nó ra nhanh là khi nó sắp dừng lại ko nữa. Hì, mong mấy bạn dịch nhanh cho với, cảm ơn nhiều.
phuchoang Email
2013/11/29 13:46
Cũng không hẳn là đệ tử. Kiếm Ma cũng giống như HBQ vậy, học được rất nhiều võ công của nhiều người, học đâu nhớ đấy. Vì có lần TMTQ có nói với Kiếm Vương rằng "và đúng như những gì ta dự đoán tất cả các chiêu thức võ công dạy đến đâu hắn tiếp thu được ngay đến đấy". Điều dự đoán ở đây là dự đoán HBQ có tư chất võ học giống như KM hay không. Thằng áo đen trùm mặt đó thì mình cũng đang suy luận tiếp
minhisme Email
2013/11/29 10:22
như vậy theo như ý bạn phuchoang thì kiếm ma ngày trước chính là đại đệ tử của thiên mã tướng quân hả.Thế thì thằng đeo mặt nạ kia là thằng nào nhỉ questionquestion
Phân trang 72/168 Trang đầu Trang trước 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X