Thông Báo Truyện
   


17 Sep.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1514}

Hiệp khách giang hồ [update chap 463, next is 464] Tiếng Việt, TV, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 463, next is 464] Tiếng Việt, TV Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 463 - TV


Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/09/16 19:52
luanhk Email
2014/01/25 18:54
Chưa chắc Hàn Bảo Quân đã chịu về phe của Boss Thần Địa, tính tình hắn thì ko thích đánh đấm, ko phải chuyện thì hắn ko đánh đâu. CÒn nếu hắn về phe Boss thì hắn sẽ đối mặt với TMTQ thế nào trong khi nếu TMTQ là con của Bảo Vân kết? Hắn sẽ nghe lời ai??? Còn nếu mà lầm tưởng là hậu duệ đao thiệt thì Boss đập cho chết chứ để sống mà lăn tăn làm j.gringrin
hbq89 Email
2014/01/25 18:40
@luanhk : mình đang nói đến dã tâm của TMTQ muốn thống nhất thiên hạ phục hưng dòng họ Đao chứ đâu nói về Boss thần địa. TMTQ có Hắc Phong Bang thì cần gì thế lực ở thần địa nữa. Thần địa hiện tại mình thấy chống đối Boss nhiều hơn là quy thuận. Địa thần các Tống Lợi, Tổng Hoàn bộ tộc điều khiển khí, mỗi bộ tộc đều có long tự tôn ko ai dễ gì chịu quy phục. Boss muốn tìm hậu duệ HBQ về là để tiêu diệt các thế đó đấy. Điều mình thấy khó hiểu là sau này nếu HBQ đối mặt với Boss thần địa sẽ xử lý như thế nào. Đó cũng là lý do vì sao Kiếm Vương và cả người quấn băng trong hang núi Trường Bạch ngăn cản ko cho HBQ đến thần địa. Người quấn băng nói nếu HBQ đến thần địa sẽ ngay lập tức gia nhập thần địa, Tạ Âm Mẫn chờ đợi HBQ sẽ là người dẫn dắt có thể là đề cập đến việc này. Và lúc này có lẽ Hoa Liên là át chủ bài ngăn cản HBQ ko đứng về phía Boss. Có lẽ đoán bik điều này nên TMTQ cho Hoa Liên ăn trường bạch sâm để gia tăng công lực. Với lại có đoạn HBQ nhớ về tuổi thơ bị Kiếm Ma lúc nhập ma đã có ý định giết nên cũng ko có thiện cảm với cha mình.
luanhk Email
2014/01/25 18:10
Cũng chưa biết là Boss Thần Địa có lầm tưởng HBQ là hậu duệ của dòng họ đao hay không nhưng mà Tống Lợi với Tạ Âm Mẫn thì biết HBQ mang dòng máu của Người Đó rồi đấy. Sớm hay muộn thì Boss cũng biết thôi. CÒn việc thống nhất thiên hạ, Boss bây giờ cũng muốn chứ đâu phải không nhưng lực lượng không đủ. Giả sử sau này HBQ tiêu diệt các thế lực ở Thần Địa thì lấy đâu ra lực lượng mà thống nhất thiên hạ đây?
hbq89 Email
2014/01/25 16:03
Và tại sao TMTQ có mặt ở Trung Nguyên lại có được HLĐ nếu ko phải là con Bảo Vân Kết. Bảo Vân Kết xuất hiện khoảng 100 năm trc và TMTQ cũng như Kiếm Vương hiên nay hơn 80 tuổi, vậy nếu là cha con cũng hợp lý nhỉ? Lời giao kết đó mình đoán là dòng họ Đao sẽ biến mất khỏi thần địa để đổi lấy điều gì đấy. Điều này cũng giải thích cho lý do TMTQ xuât hiện ở Trung nguyên khi còn rất trẻ và lại sở hữu HLĐ. TMTQ luôn khao khát được thống nhất võ lâm. chính vì vậy khi bik dc HBQ là cốt nhục của Kiếm Ma, mang trong mình dòng máu cuồng ma cùng với năng lực siêu nhân đã đào tạo và trao HLĐ cho HBQ. Việc trao HLĐ cũng là có chủ đích chứ ko có gì mâu thuẫn đâu nếu các bạn xâu chuỗi các chi tiết lại. Kiếm Ma luôn muốn tìm kiếm cốt nhục của mình ở Trung Nguyên về để củng cố lực lượng. Trao HLĐ cho HBQ để tất cả lầm tưởng HBQ là hậu duệ của dòng họ đao quay trở lại thần địa cũng như đánh lạc hướng Boss thần địa trong việc tìm kiếm cốt nhục. Nếu sau này HBQ tiêu diệt và thống nhất các thế lực thần địa thì với vai trò là sư phụ của HBQ sẽ nghiễm nhiên trở về và phục hưng dòng họ Đao thống nhất thiên hạ.
hbq89 Email
2014/01/25 16:02
Trước đây mình có đưa ra nhận định Kiếm Ma là cha HBQ và cũng là Boss thần địa hiện tại. Giờ mình vẫn giữ nguyên quan điểm này.Các bạn xem truyện sau khi xem bản dịch mới remake chắc cũng có nhận định như mình. Mình xin bỏ qua ko nói về thân thế của HBQ nữa vì đã có dẫn chứng ở các cmt trc.Ở đây mình sẽ nói đến việc vì sao TMTQ bik HBQ là con Kiếm MA vẫn nhận HBQ làm đệ tử truyền dạy võ công và trao HLĐ cho HBQ. Các chap gần đây có đoạn Boss thần địa nhắc đến giao kết hàng 100 năm trc với Bảo Vân Kết rất có thể là đao tôn thời điểm ấy.
e_tankado Email
2014/01/24 09:15
các bạn đọc lại chap 402 và 400 các bạn sẽ biết HBQ là con cúa boss ko nhé, tống lợi miêu tả quá rõ về quá trình Boss về trung nguyên và có vợ + con sau đó để lại trung nguyên ko mang về thần địa dữ kiện này trùng với đầu truyện mà HBQ đc cha truyền kinh công rồi đi nhé
e_tankado Email
2014/01/24 09:10
TMTQ ko thể là kiếm ma. 1 TMTQ dùng đao, 2. TMTQ = KV sao có thể = 5 tuyệt đc, những người biết HBQ có dòng máu kiếm ma( TMTQ, KV, dược lão tiên sinh, Ta âm mẫn, Tống lợi)
nguoitotvole Email
2014/01/24 08:01
tai sao chẳng ai giả thiết TMTQ chính là kiếm ma vi võ công hai người này chùng khớp ! một mình cũng cân với ngũ tuyệt chính phái còn gì!smokesmokesmoke
chẳng lý do nào HBQ là con bosss TĐ cả vì như thế nếu các bạn là HBQ bạn sẽ giúp cha hay giết cha ? ok nhé !
hbq89 Email
2014/01/23 20:27
sao gửi ko dc ta
hbq89 Email
2014/01/23 19:32
chào các bạn. Mình xem qua các cmt mới thì thấy có bạn đặt vấn đề là tại sao TMTQ và Kiếm Vương bik HBQ là con Kiếm Ma mà vẫn truyền dạy võ công và trao Hỏa Long Đao(HLĐ) cho HBQ? Vì sao HBQ nếu dc dự đoán là con Kiếm Ma lại có thể là chủ nhân HLĐ, đặt ra nghi vấn có thể là Đao Tôn sau này trong khi Boss thần địa hiện tại ( 99,99% là Kiếm Ma năm xưa ) là Kiếm Tôn. Quá là mâu thuẫngrin. Ngoài ra thân thế của TMTQ cũng là điều bí ẩn lớn. Những bí ẩn này chắc cũng là những câu hỏi lớn trong suốt diễn biến truyện từ đầu đến giờ. Vậy nay mình đưa ra những giả thiết của mình để giải đáp cho những vấn đề trên, các bạn xem và cho mình nhận xét nhé
e_tankado Email
2014/01/23 17:18
HBQ và Phong Nhiên là 2 anh em cùng cha khác mẹ,thê nên nó có dòng máu có nội lục thâm hậu nhưng HBQ có 1 đặc điểm tuyệt vời là nhanh trí sử lý nhanh, nhìn 1 lần học đc luôn, suy luận thông minh. dó đó các võ công học đc biết điểm yếu và mạnh mà sử dụng chính vì thế mà bá đạo, thần địa các ủng hộ Phong nhiên làm người thừa kế, thiên thần các lại ủng hộ HBQ lúc Tạ âm mẫn bảo" ta chờ đợi ngườiđó HBQ 1 ngày nào đó ngươi cùng bọn ta ..."
e_tankado Email
2014/01/23 17:12
TMTQ và KV biết thần địa đang chuẩn bị thấu tóm trung nguyên, nên 2 người đã truyền dạy võ công cho HBQ và việc để cho HBQ đi khắp trung nguyên để cho HBQ muốn cầm HLĐ nhưng HBQ lại là con của boss thần địa như vậy có vẻ 2 cha con đấu đá nhau à( các bạn xem 402 sẽ biêt HBQ là con boss nhé) Boss là Kiếm tôn HBQ là Đao tôn vậy uổn khúc gì ở đây( ở thần địa cấm ko cho sử dụng đao chuyển hết qua dùng kiếm)
e_tankado Email
2014/01/23 17:04
HBQ giờ ko bị cuồng ma nữa bạn à, nó thu phục đc Hỏa Lươn rồi, giờ nó muốn đánh thế nào cũng đc chỉ tội nội lực thâm hậu mới ko vấn đề gì chứ nội lục yếu là chết luôn với con lươn lửa đó, lần nó giết thằng tử chiêu suyết nữa là nó ko thở đc nữa.
hanhphuc_gan Email
2014/01/23 09:53
vậy cũng hỏi, TMTQ thấy Hoa Liên có thễ khắc chế đc HBQ nên mới an tâm đễ HBQ vào TĐịa chế còn hỏi, HBQ có nhập ma hay nhập quỷ gì cũng có Hoa Liên rồi còn lo gì nửa... =))
e_tankado Email
2014/01/22 20:01
điều mình rất thắc mác TMTQ và Kiếm Vương biết thần đia sắp tấn công vào trung nguyên mà mong muốn 2 người là cản lại nhưng TMTQ biết BHQ là con của boss" no có trong người dòng máu của thằng ngốc đó" nhưng vẫn giúp HBQ mạnh lên và " THần đia đang chuẩn bị rồi phải giúp Quang nhi biết cách cầm đao" như vậy mình nghĩ mãi nó rất rối
e_tankado Email
2014/01/22 19:56
HBQ chính là con của Boss thần địa các bạn xem chap 400 và 402 cuộc nói chuyện của tạ âm mẫn và Tống lợi sẽ rõ
ChemgioThancong Email
2014/01/22 09:30
1. theo baoonline suy đoán: cha của hbq( kiem ma 20 nam truoc) chưa quay về thần địa mà dang ẩn cư ở đâu đó, còn kiếm ma(boss thần địa) hiện tại có thể là giả kiếm madogdog 2.
luanktd Email
2014/01/21 14:17
bộ lạc ý mình nói tới là có thể họ cũng xuất thân từ bộ tộc tương ưng với kỳ bảo mà họ đang nắm ở thần địa, chứ họ không phải là người trung nguyên. Chính vì vậy nên họ trở lại thần địa để nắm lại bộ tộc của mình. Có thế họ chính là con cháu của các tổng đời trước
newgate Email
2014/01/21 12:11
luanktd: diệu yến là con rơi của gia chủ đại đô môn chứ bộ lạc bộ lẹc nào ở đây
xuyenmandem Email
2014/01/21 09:57
các bạn có thể đọc chap 92 để suy nghĩ thêm về cha mẹ của hoa liên nhé.
luanktd Email
2014/01/21 09:45
Diệu yến , Tử hào, Hoa liên chưa chắc đã phải là người từ trung nguyên có thể là người của mỗi bộ lạc tương ứng, nhưng vì một lý do nào đó như nội chiến chẳng hạn nên mới lưu lạc ở trung nguyên. Kiếm vương ko thất tác giả nhắc đến có con, sao lại có cháu.
chuatesohai
2014/01/20 18:25
em nghĩ kiếm ma chính là kiếm tổng bây giờ và là cha của hàn bảo quân
duongtuan
2014/01/20 18:13
Vậy bạn trả lời dùm cái thank
newgate Email
2014/01/20 15:22
vãi thật, kiếm ma là đao tổng, có 1 sự thông minh nhẹ ở đây. HLĐ bị khuất phục trước ý chí của HBQ chứ chả còn lý do nào nữa
hbq89 Email
2014/01/20 14:25
@duongtuan : còn về vấn đề thứ 2 bạn nêu thì bạn nên đọc thật kỹ chap 402 remake của NXB Kim Đồng thì chắc sẽ rõ gringringringrin
hbq89 Email
2014/01/20 14:23
@duongtuan : bạn ơi 1 mình Kiếm Ma đến Trung Nguyên là mún banh cái võ lâm rùi bạn nghĩ nếu có 1 đợt tổng tấn công của Thần Địa vào Trung Nguyên mà thất bại toàn tập dc sao? Bạn xem lại đoạn Kiếm Vương nói chuyện với HBQ và HOa LIên lúc mới gặp lại nhé. Kẻ nào sở hữu dc 4 bát đại kỳ bảo trở lên thì sẽ xâm nhập dc vào sâu bên trong Thần Địa mà ko bị chặn bởi cổ máy của Thần CÔng ( Kỷ Huấn Thiên ) cùng với đó là có sự ủng hộ của bộ tộc của những bát đại kỳ bảo trên. Chính vì vậy mà HBQ mới quay lại tìm Tử HÀo và lại vô tình gặp Diệu Yến, cũng như Tạ Âm Mẫn cố gắng thâu tóm các bảo vật trong trận chiến ở Thần Điện Đông Lãnh.
hbq89 Email
2014/01/20 13:52
@ luffy_mu_rom : có chỗ nào mình nói là Boss Thần Địa ko dám đánh Kiếm Vương ko nhỉ mà bạn bảo mình nhầm?
@ luanktd : Kiếm Ma ngày trc mà sao lại là đao tổng dc bạn ? Với lại Kiếm Ma lúc đó cầm Bức MA Lãnh Kiếm màgrin. Có lẽ bạn thấy HBQ cầm HLĐ nên nghĩ là HBQ con đao tổng đúng ko. Mình xem truyện thì thấy bát đại kỳ bảo chọn chủ nhân dựa vào năng lực và tính cách của chủ nhân nó. nếu nói vậy ko lẽ Tử Hào, Diệu YẾn là con của Giáo tổng, Cung tổng??smokesmoke
duongtuan
2014/01/20 12:04
bạn nào thắc mắc tại sao mình nói dòng họ đao bị xóa sổ thì hỏi thằng HUYẾT LÔI nhé vì chính nó nói( hay cũng chính tác giả bắt nó nói vậy)
duongtuan
2014/01/20 12:00
THỨ HAI: tại sao HBQ bị lưu lạc trong võ lâm- HBQ là hậu duệ của người cầm đầu thần địa ngày trc (là dòng họ đao Đao Tổng) có thể do âm mưu chiếm T.Nguyên ko thành + bị thằng boss thần địa bây giờ làm phản lên dòng họ đao bị xóa sổ và HBQ mới chạy trốn đến trung nguyên, sau đó vô tình gặp KV + TMTQ( đọc lại tâp 1 sẽ thấy) và dc hai người này dạy võ công.( Nhung HBQ ko chịu học nhé còn vì sao các bạn cũng đã biết )
duongtuan
2014/01/20 11:32
Để tôi chém nhé mọi người đừng ném đá hehe.THỨ NHẤT: tại sao bát đại kỳ bảo của thần địa mà lại có mắt ở trung nguyên? Có thể trc đây có một cuộc tổng tấn công của thần địa vào trung nguyên nhưng thất bại toàn tập( bát đại kỳ bảo bị thất lạc) hoặc thần địa cố tình tung một số bảo vật vào trung nguyên để các môn phái tranh dành nhau làm suy yếu sức mạnh võ lâm trung nguyên.
Phân trang 72/180 Trang đầu Trang trước 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X