Thông Báo Truyện
   


1 Sep.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {1495}

Hiệp khách giang hồ [update chap 462, next is 463] Tiếng hàn, Đọc Truyện Hiệp khách giang hồ [update chap 462, next is 463] Tiếng hàn Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Hiệp khách giang hồ - The Ruler of The LandManga : Hiệp Khách Giang Hồ
Tên khác: The Ruler of The Land
Tác giả: Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Manhwa
Nhóm dịch: Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + vechai.info & manga24h.com || 4rumtruyen.com ||blogtruyen.com
Sơ lược:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .


========ĐỌC ONLINE=========

Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TH

vol 01
vol 02
vol 03
vol 04
vol 05
vol 06
vol 07
vol 08
vol 09
vol 10
vol 11
vol 12
vol 13
vol 14
vol 15
vol 16
vol 17
vol 18
vol 19
vol 20
vol 21
vol 22
vol 23
vol 24
vol 25
vol 26
vol 27
vol 28
vol 29
vol 30
vol 31
vol 32
vol 33
vol 34
vol 35
vol 36
vol 37
vol 38
vol 39
vol 40
vol 41
vol 42
vol 43
vol 44
vol 45
vol 46
vol 47
vol 48
vol 49
vol 50
vol 51
vol 52
vol 53
vol 54
vol 55
vol 56
vol 57
vol 58
vol 59
vol 60
vol 61
vol 62
vol 63
vol 64
vol 65
vol 66
vol 67
vol 68
vol 69
vol 70

Hiệp khách giang hồ Chap 1
Hiệp khách giang hồ Chap 2
Hiệp khách giang hồ Chap 3
Hiệp khách giang hồ Chap 4
Hiệp khách giang hồ Chap 5
Hiệp khách giang hồ Chap 6
Hiệp khách giang hồ Chap 7
Hiệp khách giang hồ Chap 8
Hiệp khách giang hồ Chap 9
Hiệp khách giang hồ Chap 10
Hiệp khách giang hồ Chap 11
Hiệp khách giang hồ Chap 12
Hiệp khách giang hồ Chap 13
Hiệp khách giang hồ Chap 14
Hiệp khách giang hồ Chap 15
Hiệp khách giang hồ Chap 16
Hiệp khách giang hồ Chap 17
Hiệp khách giang hồ Chap 18
Hiệp khách giang hồ Chap 19
Hiệp khách giang hồ Chap 20
Hiệp khách giang hồ Chap 21
Hiệp khách giang hồ Chap 22
Hiệp khách giang hồ Chap 23
Hiệp khách giang hồ Chap 24
Hiệp khách giang hồ Chap 25
Hiệp khách giang hồ Chap 26
Hiệp khách giang hồ Chap 27
Hiệp khách giang hồ Chap 28
Hiệp khách giang hồ Chap 29
Hiệp khách giang hồ Chap 30
Hiệp khách giang hồ Chap 31
Hiệp khách giang hồ Chap 32
Hiệp khách giang hồ Chap 33
Hiệp khách giang hồ Chap 34
Hiệp khách giang hồ Chap 35
Hiệp khách giang hồ Chap 36
Hiệp khách giang hồ Chap 37
Hiệp khách giang hồ Chap 38
Hiệp khách giang hồ Chap 39
Hiệp khách giang hồ Chap 40
Hiệp khách giang hồ Chap 41
Hiệp khách giang hồ Chap 42
Hiệp khách giang hồ Chap 43
Hiệp khách giang hồ Chap 44
Hiệp khách giang hồ Chap 45
Hiệp khách giang hồ Chap 46
Hiệp khách giang hồ Chap 47
Hiệp khách giang hồ Chap 48
Hiệp khách giang hồ Chap 49
Hiệp khách giang hồ Chap 50
Hiệp khách giang hồ Chap 51
Hiệp khách giang hồ Chap 52
Hiệp khách giang hồ Chap 53
Hiệp khách giang hồ Chap 54
Hiệp khách giang hồ Chap 55
Hiệp khách giang hồ Chap 56
Hiệp khách giang hồ Chap 57
Hiệp khách giang hồ Chap 58
Hiệp khách giang hồ Chap 59
Hiệp khách giang hồ Chap 60
Hiệp khách giang hồ Chap 61
Hiệp khách giang hồ Chap 62
Hiệp khách giang hồ Chap 63
Hiệp khách giang hồ Chap 64
Hiệp khách giang hồ Chap 65
Hiệp khách giang hồ Chap 66
Hiệp khách giang hồ Chap 67
Hiệp khách giang hồ Chap 68
Hiệp khách giang hồ Chap 69
Hiệp khách giang hồ Chap 70
Hiệp khách giang hồ Chap 71
Hiệp khách giang hồ Chap 72
Hiệp khách giang hồ Chap 73
Hiệp khách giang hồ Chap 74
Hiệp khách giang hồ Chap 75
Hiệp khách giang hồ Chap 76
Hiệp khách giang hồ Chap 77
Hiệp khách giang hồ Chap 78
Hiệp khách giang hồ Chap 79
Hiệp khách giang hồ Chap 80
Hiệp khách giang hồ Chap 81
Hiệp khách giang hồ Chap 82
Hiệp khách giang hồ Chap 83
Hiệp khách giang hồ Chap 84
Hiệp khách giang hồ Chap 85
Hiệp khách giang hồ Chap 86
Hiệp khách giang hồ Chap 87
Hiệp khách giang hồ Chap 88
Hiệp khách giang hồ Chap 89
Hiệp khách giang hồ Chap 90
Hiệp khách giang hồ Chap 91
Hiệp khách giang hồ Chap 92
Hiệp khách giang hồ Chap 93
Hiệp khách giang hồ Chap 94
Hiệp khách giang hồ Chap 95
Hiệp khách giang hồ Chap 96
Hiệp khách giang hồ Chap 97
Hiệp khách giang hồ Chap 98
Hiệp khách giang hồ Chap 99
Hiệp khách giang hồ Chap 100
Hiệp khách giang hồ Chap 101
Hiệp khách giang hồ Chap 102
Hiệp khách giang hồ Chap 103
Hiệp khách giang hồ Chap 104
Hiệp khách giang hồ Chap 105
Hiệp khách giang hồ Chap 106
Hiệp khách giang hồ Chap 107
Hiệp khách giang hồ Chap 108
Hiệp khách giang hồ Chap 109
Hiệp khách giang hồ Chap 110
Hiệp khách giang hồ Chap 111
Hiệp khách giang hồ Chap 112
Hiệp khách giang hồ Chap 113
Hiệp khách giang hồ Chap 114
Hiệp khách giang hồ Chap 115
Hiệp khách giang hồ Chap 116
Hiệp khách giang hồ Chap 117
Hiệp khách giang hồ Chap 118
Hiệp khách giang hồ Chap 119
Hiệp khách giang hồ Chap 120
Hiệp khách giang hồ Chap 121
Hiệp khách giang hồ Chap 122
Hiệp khách giang hồ Chap 123
Hiệp khách giang hồ Chap 124
Hiệp khách giang hồ Chap 125
Hiệp khách giang hồ Chap 126
Hiệp khách giang hồ Chap 127
Hiệp khách giang hồ Chap 128
Hiệp khách giang hồ Chap 129
Hiệp khách giang hồ Chap 130
Hiệp khách giang hồ Chap 131
Hiệp khách giang hồ Chap 132
Hiệp khách giang hồ Chap 133
Hiệp khách giang hồ Chap 134
Hiệp khách giang hồ Chap 135
Hiệp khách giang hồ Chap 136
Hiệp khách giang hồ Chap 137
Hiệp khách giang hồ Chap 138
Hiệp khách giang hồ Chap 139
Hiệp khách giang hồ Chap 140
Hiệp khách giang hồ Chap 141
Hiệp khách giang hồ Chap 142
Hiệp khách giang hồ Chap 143
Hiệp khách giang hồ Chap 144
Hiệp khách giang hồ Chap 145
Hiệp khách giang hồ Chap 146
Hiệp khách giang hồ Chap 147
Hiệp khách giang hồ Chap 148
Hiệp khách giang hồ Chap 149
Hiệp khách giang hồ Chap 150
Hiệp khách giang hồ Chap 151
Hiệp khách giang hồ Chap 152
Hiệp khách giang hồ Chap 153
Hiệp khách giang hồ Chap 154
Hiệp khách giang hồ Chap 155
Hiệp khách giang hồ Chap 156
Hiệp khách giang hồ Chap 157
Hiệp khách giang hồ Chap 158
Hiệp khách giang hồ Chap 159
Hiệp khách giang hồ Chap 160
Hiệp khách giang hồ Chap 161
Hiệp khách giang hồ Chap 162
Hiệp khách giang hồ Chap 163
Hiệp khách giang hồ Chap 164
Hiệp khách giang hồ Chap 165
Hiệp khách giang hồ Chap 166
Hiệp khách giang hồ Chap 167
Hiệp khách giang hồ Chap 168
Hiệp khách giang hồ Chap 169
Hiệp khách giang hồ Chap 170
Hiệp khách giang hồ Chap 171
Hiệp khách giang hồ Chap 172
Hiệp khách giang hồ Chap 173
Hiệp khách giang hồ Chap 174
Hiệp khách giang hồ Chap 175
Hiệp khách giang hồ Chap 176
Hiệp khách giang hồ Chap 177
Hiệp khách giang hồ Chap 178
Hiệp khách giang hồ Chap 179
Hiệp khách giang hồ Chap 180
Hiệp khách giang hồ Chap 181
Hiệp khách giang hồ Chap 182
Hiệp khách giang hồ Chap 183
Hiệp khách giang hồ Chap 184
Hiệp khách giang hồ Chap 185
Hiệp khách giang hồ Chap 186
Hiệp khách giang hồ Chap 187
Hiệp khách giang hồ Chap 188
Hiệp khách giang hồ Chap 189
Hiệp khách giang hồ Chap 190
Hiệp khách giang hồ Chap 191
Hiệp khách giang hồ Chap 192
Hiệp khách giang hồ Chap 193
Hiệp khách giang hồ Chap 194
Hiệp khách giang hồ Chap 195
Hiệp khách giang hồ Chap 196
Hiệp khách giang hồ Chap 197
Hiệp khách giang hồ Chap 198
Hiệp khách giang hồ Chap 199
Hiệp khách giang hồ Chap 200
Hiệp khách giang hồ Chap 201
Hiệp khách giang hồ Chap 202
Hiệp khách giang hồ Chap 203
Hiệp khách giang hồ Chap 204
Hiệp khách giang hồ Chap 205
Hiệp khách giang hồ Chap 206
Hiệp khách giang hồ Chap 207
Hiệp khách giang hồ Chap 208
Hiệp khách giang hồ Chap 209
Hiệp khách giang hồ Chap 210
Hiệp khách giang hồ Chap 211
Hiệp khách giang hồ Chap 212
Hiệp khách giang hồ Chap 213
Hiệp khách giang hồ Chap 214
Hiệp khách giang hồ Chap 215
Hiệp khách giang hồ Chap 216
Hiệp khách giang hồ Chap 217
Hiệp khách giang hồ Chap 218
Hiệp khách giang hồ Chap 219
Hiệp khách giang hồ Chap 220
Hiệp khách giang hồ Chap 221
Hiệp khách giang hồ Chap 222
Hiệp khách giang hồ Chap 223
Hiệp khách giang hồ Chap 224
Hiệp khách giang hồ Chap 225
Hiệp khách giang hồ Chap 226
Hiệp khách giang hồ Chap 227
Hiệp khách giang hồ Chap 228
Hiệp khách giang hồ Chap 229
Hiệp khách giang hồ Chap 230
Hiệp khách giang hồ Chap 231
Hiệp khách giang hồ Chap 232
Hiệp khách giang hồ Chap 233
Hiệp khách giang hồ Chap 234
Hiệp khách giang hồ Chap 235
Hiệp khách giang hồ Chap 236
Hiệp khách giang hồ Chap 237
Hiệp khách giang hồ Chap 238
Hiệp khách giang hồ Chap 239
Hiệp khách giang hồ Chap 240
Hiệp khách giang hồ Chap 241
Hiệp khách giang hồ Chap 242
Hiệp khách giang hồ Chap 243
Hiệp khách giang hồ Chap 244
Hiệp khách giang hồ Chap 245
Hiệp khách giang hồ Chap 246
Hiệp khách giang hồ Chap 247
Hiệp khách giang hồ Chap 248
Hiệp khách giang hồ Chap 249
Hiệp khách giang hồ Chap 250
Hiệp khách giang hồ Chap 251
Hiệp khách giang hồ Chap 252
Hiệp khách giang hồ Chap 253

Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365 [vn-zoom.com]
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
chap 374 do vechai.info & manga24h.com thực hiện
Chap 374
Chap 375 [Minovn blog]\
Từ đây do 4runtruyen.com thực hiện
Chap 376 TV
Chap 377 TV
Chap 378 TV
Chap 379 TV
Chap 380 TV
Chap 381 TV -
Chap 382 TV -
Chap 383 TV -
Chap 384 TV -
Chap 385 TV -
Chap 386 TV
Hiệp khách giang hồ Chap 387 -
Hiệp khách giang hồ Chap 388
Hiệp khách giang hồ Chap 389
Hiệp khách giang hồ Chap 390 -
Hiệp khách giang hồ Chap 391 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 392 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 393 -
Hiệp khách giang hồ Chap 394 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 395 - Tieng viet -
Hiệp khách giang hồ Chap 396 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 397 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 398 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 399 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 401 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 402 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 403 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 404 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 405 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 406 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 407 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 408 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 409 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 410 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 411 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 412 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 413 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 414 - Tieng Viet
Hiệp khách giang hồ Chap 415 - Tieng viet
Hiệp khách giang hồ Chap 416 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 417 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 418 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 419 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 420 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 421 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 422 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 423 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 424 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 425 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 426 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 427 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 428 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 429 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 430 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 431 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 432 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 433 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 434 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 435 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 436 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 437 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 438 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 439 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 440 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 441 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 442 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.1 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 443.2 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 444 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 445 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 446 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 447 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 448 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 449 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 450 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 451 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 452 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 453 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 454 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 455 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 456 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 457 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 458 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 459 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 460 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 461 - TV
Hiệp khách giang hồ Chap 462 - TH


Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/09/01 08:46
thienthach Email
2014/01/04 21:25
theo quy luật giang hồ mà tui coi trên phim kiếm hiệp thì thằng nào được nhận đồ đệ trước thì xếp bậc cao hơn ... Và sự thực là những thằng được luyện võ càng lâu năm thì càng mạnh nên nói thằng đt 4 đánh hơn thằng 5 cũng có cơ sở đấy
hbq89 Email
2014/01/04 20:21
Vãi meorung puke. Mình công nhận là thằng 4 nó mạnh. Vì để dc TMTQ chọn làm đệ tử thì phải có năng lực rất mạnh mới dc. Nhưng như bạn nói đấu đá nhau giành vị trí thì ko đúng đâu. Đơn giản thằng nào bái sư trc thì làm sư huynh thôi. Có thấy lúc Dân Bách Phong dùng đạn chỉ thần công sượt qua mặt nó ko? Són đái trong quần ko dám nói 1 câu. Chu Xuân Hy cũng là kỳ tài võ học đó nhìn cách đánh ngang ngửa với Huyền Ảnh môn chủ là đủ hiểu năng lực hơn thằng nhiều rồi. thằng 4 nếu giỏi thì cần gì giở thủ đoạn với HBQ?
Sẵn đây dự đoán chap tới: có thể Hắc Phong Bang sẽ đến trợ giúp HBQ. Sau đó kẻ đeo mặt nạ xuất hiện và lúc đó sẽ là " bái kiến đại công tử" . Hê hê hê
luanhk Email
2014/01/04 15:30
Hơn nữa Hắc Phong Bang quy củ rất nghiêm, TMTQ là người thế nào??? Nếu lập ra luật lệ ai mạnh hơn làm đại sư huynh thì mấy huynh đệ suốt ngày đánh nhau để giành vị trí cao hơn à??? Vậy thì có mà loạn, nếu bạn MeoRung là TMTQ liệu bạn có muốn nhìn các đệ tử tranh giành địa vị???
luanhk Email
2014/01/04 15:27
Cứ nhìn vào phong thái của nó thì biết rằng nó chẳng phải là một tay đáng sợ. Cái đoạn mà nó đấu với cái tên kia, một thằng cùi bắp mà bảo rằng:" Tên này thật nguy hiểm, nếu ko dùng gian kế e rằng khó thắng", Võ công cao hơn Chu Xuân Hy mà đánh với tên cùi bắp không thắng, nếu là Chu Xuân Hy thì môt phát nát xương. tiếp nữa là nó sợ Dân Bách Phong như sợ cọp, bị tát mấy phát nhục hết cả mặt, chứng tỏ nó quá yếu so với Dân Bách Phong. Tiếp theo, nếu xếp thứ tự theo võ công thì chẳng lẽ cứ 1 năm đánh nhau một lần để xếp lại vị trí à??? Từ lúc Thiên Mã cứu Dân Bách Phong đã gần 20 năm rồi nhưng cậu ta vẫn là Tam Thiếu Gia. Nói đến vấn đề thời gian thì để ý kĩ đi, Dân Bách Phong theo TMTQ đc gần 20 năm, Chu Xuân Hy theo đc 10 năm còn HBQ cũng gần 2 năm thôi. 2 tên đại sư huynh và Nhị su huynh thì ĐỘ quyết Thiên cũng khá lớn tuổi rồi. Chiếu theo đó mà thấy đc ai theo lâu hơn thì là sư huynh. Cứ nhìn những phim tàu đấy, bao nhiêu tuổi kệ, võ công sao kệ, đến trước là sư huynh thôi.
MeoRung Email
2014/01/04 12:26
ở trong thung lũng hổ xám thằng đội trưởng đi theo thằng thứ 5 cũng có nói trong 6 đt thì có thằng thứ 5 và HPQ là ko tranh quyền đoạt lợi ở trong thiên mã cung vì vậy thằng thứ 5 cũng chả có lý do gì đánh thằng thứ 4 giành vị trí cả
MeoRung Email
2014/01/04 12:23
3 tên htp178 + ledinhquang + luanhk lấy cái gì mà dám nói thằng thứ 4 kém võ công hơn thằng thứ 5
MeoRung Email
2014/01/04 12:21
có ai còn nhó cháp nào mà có 3 thằng nhị tam tứ nói chuyện và khiêu khích đó, nó đã thể hiện rõ là dựa vào võ công để tranh dành chức vị rùi còn cãi nhiều
MeoRung Email
2014/01/04 12:20
thực tế 1 điều là nó chưa có cơ hội phô diễn võ công mặt khác cũng do thằng thứ 5 ko có dã tâm tranh đoạt ngôi thứ vị trí
MeoRung Email
2014/01/04 12:18
đã ai thấy võ công của thằng thứ 4 chưa mà nói nó kém, nó ko muốn đánh với thằng sẹo mặt bồ con nữ chủ bởi ko muốn mất time và làm kinh động, còn khi đánh với Thiên Vân Đắc là nó có dã tâm mượn dao giết người
longtontai Email
2014/01/03 18:59
khi nao co chap moi vay Admin oi . up nhanh nha minh doi lau wa hiii
hk_vechai Email
2014/01/03 18:51
không chỉ có huyết lôi sẽ theo đâu, còn toàn bộ Thiên Thần Các nữa :)"HBQ, hi vọng ngươi sẽ đồng hành cùng chúng ta ... "
newgate Email
2014/01/03 17:12
mà sao lâu nay ko thấy con gái nam lâm dã thú vương nữa nhỉ? con bé đó cũng hài vãi chưởng
xuyenmandem Email
2014/01/03 14:03
ltienktdn: mình đồng ý với bạn. huyết lôi là người trung thành với đao tông. và nó đã từng nói để làm được đao tôn thì phải thức tỉnh được hỏa long chi bảo và lòng trung thành của các đao tông. mình nghĩ là sau khi thức tỉnh được hỏa long chi bảo và kiểm soát được nó, huyết lôi mà nhìn thấy hàn bảo quân bây h thì chắc chắn sẽ ủng hộ hàn bảo quân.
luanhk Email
2014/01/03 11:13
Đúng rồi, thử so sánh thằng số 4 Tư Huy xem, võ công nó như shit đấy, chỉ đủ xách dép cho Chu Xuân Hy. Ai đến trước thì làm lớn hơn thôi. Thằng số 2 nó khích zậy thôi chứ Dân Bách Phong đánh làm sao ăn nó mà đòi lật đổ đại sư huynh.
ltienktdn Email
2014/01/03 10:44
Có ai nghĩ sau này thằng Huyết Lôi sẽ theo HBQ ko ?
ledinhquang Email
2014/01/03 06:15
thằng meorung phải dùng từ nguy hiểm cho nó mới đúng. 2 đứa trẻ song sinh ra trước nhau có mấy phút còn có a có e. thế theo thằng mẻoung thì chu xuân hy với cái thằng họ siêu thì thằng nào hơn hả. nguy hiểm vkl
htp178 Email
2014/01/02 18:30
Về vị trí các đệ tử thì bạn meorung nen xem lai chap khi mà hbq gặp đệ tử thứ 5 cho thống nhất ý kiến nhé. Ai đến trước sẽ là sư huynh thôi. Nếu không thì bạn thử so sánh 2 đệ tử thứ 4 và thứ 5 xem ai hơn ai là biết.
MeoRung Email
2014/01/02 17:06
ai chưa rõ thì mở ra xem lại đừng có ném đá lung tung
MeoRung Email
2014/01/02 17:05
mọi người xem lại cái tập trước khi DBP đi đánh tống võ môn đã có cuộc cãi lộn giữa nhị, tam, tứ đẹ tử đại ý là tam đt khiêu khích thằng tứ xem đủ bản lĩnh hạ nó để leo lên và nó khiêu khich cả nhị đt sau đó nhị đt nói tránh qua là nếu có dã tâm thì chiếm luôn cái ghế đại sư huynh
MeoRung Email
2014/01/02 17:03
thằng nào giỏi nhất là sư huynh thôi, còn HBQ xếp thứ 6 vì nó ko quan tâm đến danh lợi
MeoRung Email
2014/01/02 17:02
ai nói là mấy thằng đt ai bái sư trước là làm sư huynh
hk_vechai Email
2014/01/02 13:31
Dân Bách Phong chỉ là nhân vật phụ bởi anh ta k có mưa đồ bẩn thỉu như Đô Quyết, và anh ta lại k đc trọng dụng như HBQ nên ít xuất hiện là đương nhiên, nếu xảy ra đại chiến Thần Địa và Hắc Phong Bang thì anh ta xuất hiện đó
Dan_Bach_Phong_0 Email
2014/01/02 13:04
ko biết ông tác giả bao giờ mới cho anh Dân Bách Phong của ta xuất hiện lại đây? a mất tích cmnr? có khi tác giả đưa tin buồn anh ấy đã "quay về thành" vì bệnh cũ tái phát
Dan_Bach_Phong_0 Email
2014/01/02 13:00
hehe? bạn "quayphotri" nói đúng đó.
quayphotri Email
2014/01/02 12:50
ngày nào tụi mày cũng chém nhau, sao mỗi thằng không tự viết truyện đi.
luanhk Email
2014/01/02 11:54
Yếu tố j? Cao thủ số 4 và số 10 xuất hiện thì mặc nhiên người ta nghĩ rằng người số 4 võ công cao hơn người số 10 rất nhiều. Vậy thôi. Logic trong truyện thì cao thủ xếp trước võ công cao hơn cao thủ xếp sau. Còn yêu tố nào thì cái đó là do cái suy nghĩ viễn vông và vớ vẩn của cậu tự hình thành thôi. Cứ nói ra một phát biểu là cả diễn đàn xúm lại chửi cho mà ko chừa, toàn phát biểu linh tinh. Mặt dày vừa phải chứ. Ngu thì đừng có phát biểu nữa, ngậm miệng lại và đọc truyện đc rồi.
chien1191 Email
2014/01/02 11:15
cac ban nghi sao ve hanh trinh cua BAO QUAN va HOA LIEN luon co MAI DU TAN di theo?
chien1191 Email
2014/01/02 11:12
y T noi la nguoi muon xep tren thi phai hoi tu nhieu yeu to! chu khong phai la vo cong cao cuong va tu duy tre trau nhu ban ma lai xep tren
luanhk Email
2014/01/02 11:08
Mà ai nói Thiên Mã bị chính phái ghét bỏ??? Chính phái ko ghét bỏ TMTQ mà là sợ hãi, là kính nể, căm thù.... Trước đây SAPA thuộc JONGPA, tà phái trước đây bị chính phái hiếp đáp, gọi họ là những con người thấp cổ bé họng. TMTQ là người lãnh đạo SAPA để chống lại JONGPA, tạo thành 2 thái cực như bây giờ đó bạn ơi.
chien1191 Email
2014/01/02 11:07
de t noi lai cho ban nhung suy nghi tre trau cua ban nhe
Phân trang 72/177 Trang đầu Trang trước 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X