Thông Báo Truyện
   

4 Aug.2011
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {26}

Itto Cơn lốc sân cỏ - Kattobi Itto [update chap 276], Đọc Truyện Itto Cơn lốc sân cỏ - Kattobi Itto [update chap 276] Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Kattobi Itto - Itto Cơn lốc sân cỏG]


Tên Truyện : Itto Cơn lốc sân cỏ / Kattobi Itto
(Đường dẫn đến khung thành bộ 1)

Tác Giả : Motoki Monma

Nguồn :BlogTruyen.Com

Thể Loại :Truyện Scan,thể thao,học đường,hài hước , võ thuật,shounen ...
Nội dung :

Sau 5 năm luyện Kungfu tại Hồng Kông , anh chàng lùn nhiễu sự Itto trở về nước Nhật thân yêu , và vừa đặt chân xuống sân bay đã ẩu đả một trận ra trò .... quậy...quậy .... bla bla bla
Thể thao , Quậy , đập lộn tưng bừng , đó là tất cả về bộ truyện này .(Đây là phần Itto vẫn còn học cấp 2)


ÐỌC ONLINE

Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 1

Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 2
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 3
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 4
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 5
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 6
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 7
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 8
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 9
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 10
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 11
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 12
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 13
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 14
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 15
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 16
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 17
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 18
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 19
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 20
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 21
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 22
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 23
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 24
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 25
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 26
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 27
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 28
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 29
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 30
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 31
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 32
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 33
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 34
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 35
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 36
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 37
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 38
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 39
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 40
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 41
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 42
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 43
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 44
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 45
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 46
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 47
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 48
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 49
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 50
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 51
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 52
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 53
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 54
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 55
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 56
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 57
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 58
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 59
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 60
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 61
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 62
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 63
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 64
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 65
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 66
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 67
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 68
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 69
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 70
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 71
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 72
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 73
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 74
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 75
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 76
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 77
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 78
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 79
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 80
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 81
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 82
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 83
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 84
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 85
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 86
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 87
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 88
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 89
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 90
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 91
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 92
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 93
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 94
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 95
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 96
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 97
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 98
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 99
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 100
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 101
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 102
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 103
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 104
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 105
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 106
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 107
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 108
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 109
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 110
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 111
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 112
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 113
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 114
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 115
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 116
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 117
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 118
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 119
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 120
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 121
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 122
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 123
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 124
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 125
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 126
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 127
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 128
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 129
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 130
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 131
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 132
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 133
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 134
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 135
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 136
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 137
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 138
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 139
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 140
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 141
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 142
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 143
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 144
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 145
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 146
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 147
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 148
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 149
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 150
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 151
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 152
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 153
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 154
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 155
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 156
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 157
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 158
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 159
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 160
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 161
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 162
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 163
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 164
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 165
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 166
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 167
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 168
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 169
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 170
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 171
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 172
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 173
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 174
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 175
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 176
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 177
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 178
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 179
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 180
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 181
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 182
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 183
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 184
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 185
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 186
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 187
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 188
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 189
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 190
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 191
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 192
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 193
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 194
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 195
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 196
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 197
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 198
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 199
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 200
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 201
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 202
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 203
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 204
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 205
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 206
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 207
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 208
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 209
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 210
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 211
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 212
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 213
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 214
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 215
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 216
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 217
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 218
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 219
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 220
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 221
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 222
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 223
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 224
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 225
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 226
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 227
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 228
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 229
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 230
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 231
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 232
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 233
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 234
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 235
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 236
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 237
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 238
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 239
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 240
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 241
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 242
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 243
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 244
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 245
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 246
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 247
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 248
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 249
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 250
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 251
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 252
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 253
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 254
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 255
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 256
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 257
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 258
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 259
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 260
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 261
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 262
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 263
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 264
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 265
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 266
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 267
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 268
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 269
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 270
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 271
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 272 - Ngoại Truyện
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 273 - Ngoại Truyện
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 274 - Ngoại Truyện
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 275 - Ngoại Truyện
Itto Cơn lốc sân cỏ Chap 276 - Ngoại Truyện

END

Và đây là phần 2, khi itto lên cấp 3 : http://vechai.info/buttobi-itto/

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Sun-Ken Rock [update chap 154 TA, next is 155]
Ta không muốn nói ta chỉ là một con gà [Update chap 12 , next chap 13]
Khách sạn kì dị - The Voynich Hotel [Update Chap 35 - 38 next 39] (Hello Gilty!)
To Love Ru Darkness [Chap 53A, next is chap 54] ecchi hot - Link nhanh
Hồi sinh thành quái vật - Re:Monster - Reincarnated: Monster [Chap 13, next is chap 14]
Gintama [update 329 - 539 TV next 540]
Fate/Kaleid Liner Prisma Illya [FULL 27 CHAP,] END - Update chap extra 27.5
Area D [Chap 97 next is 98]
Siêu huấn luyện viên - Giant Killing [Chap 72, next 73]
DICE [update chap 92, next is chap 93]
Moe Kare Chap 4
Crimson Shell Chap 3
Black God Chap 23
Mx0 chap 81
Goumaden Shutendoji [upda...
mar chap 70
Eyeshield 21 chap 306
Bleach chap 528 - Bleach ...
ONE PIECE (đảo hải tặc) c...
Dragonball AF Chap 11

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/10/23 21:17
xitrumtanthanh
2013/03/21 17:54
tu chap39 tro di sao ko koi dc nua nhi?
Nguyen quoc viet Email
2012/06/10 23:31
S truyn hay bi die khic cuoi vay ban
meca Email
2012/06/02 08:43
Làm tiếp đi mọi người . Truyện hay lắm !
murom Email
2012/05/05 22:20
chan qua sao lai ko sang tac nua cry crycry
nguyen thi thanh quynh
2012/01/08 20:46
Truyên đang hay mà. đừng dừng lại. viết tiếp đi nhé. hjhj. rất mong châp truyện mới của các bạn
thang 6b dep trai Email
2011/12/29 18:31
oi hay khung khiep.gia ma dang con nua?chu ko phai la truyen itto mehiou
jet92bn
2011/12/03 11:22
hjx' ng` dick. sua? lai. he^t' con` ca(t' bo*t' hin`h chan' puke
tinhle Email
2011/11/22 07:47
tai sao cac anh khong pos bai itto o truong dai hoc chu dang thieu het aunhappyunhappyunhappyunhappyunhappy
Không Tên Email
2011/09/03 22:36
Thế là hết à các anh không sáng tác chuyện nữa à crycrycrycrycry
duong kute Email
2011/09/01 12:28
cac ban oi poss tiiep phan moi di vao cang nhiu cang tot nha minh doi tin cua cac ban day thank
duc
2011/08/10 19:47
the' la` het' oi` ak` cac a oi ???
Gooners Email
2011/08/10 15:02
hjx!! khj nào mới ra chap tiếp theo vậy anh???? :((
hong xjem
2011/08/09 14:04
troi a.truyen nay doc den ca ti lan roi sao ma van hay khung khiep.cuoi vo bung mat thoi.se khong bao gio quen bo truyen nay
hong xjem
2011/08/08 21:39
bộ truyện tranh huyền thoại
Không Tên Email
2011/08/05 09:08
Bao Giờ Các Anh Cho Em Đoc Tiếp Bóng Đá Chứ Không Phải Ngoại Truyện Nữa Vậy!!!angerangeranger
?????
2011/08/04 13:56
Chap mấy là hết vậy ADmin ?
Tony Email
2011/08/02 17:36
sao tap 273 khong tiep phan cuoi cua 272 vay :((
bkkhanh0721
2011/07/31 22:36
sao lâu ra chap 273 vậy hơn 3 ngày rùi...angeranger
anhtidaica Email
2011/07/31 03:36
hay ghe,up nhanh nhanh nha ban.Thanks nhiu`
gugaulove
2011/07/31 00:30
2 hom roi sao Amin chua up chap nao het za?xot ca ruot!!
n/a
2011/07/30 13:52
hix.18/7 mới ra.sao lâu zậy trời.có phần itto ở Meiho lâu ùi mà/bạn up lên cho mọi người coi đỡ cũng dc.hi
duc
2011/07/29 16:45
sao chap 273 lau ra the' :s
bkkhanh0721
2011/07/29 11:29
sau lâu ra chap 273 vậy...stupidstupid
anhtidaica Email
2011/07/29 02:12
ủng hộ team nha,cố gắng úp nhìu nhìu,thanks a lot..
Vip
2011/07/28 17:28
Sao chap 272 itto chua wa barsil
bkkhanh0721
2011/07/27 21:44
ra lẹ lẹ chap 272 đi...envyenvy
noskind
2011/07/27 09:10
tem 271 ne
duc
2011/07/26 16:04
up nhanh chap 271 di a :) dang hay qua' :((
tình
2011/07/26 10:02
quá hay luôn :D mất anh úp nhanh tí nhé em thank mấy anh :D
killer
2011/07/26 08:36
hay quá
Phân trang 1/3 Trang đầu 1 2 3 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X
Fshare