Thông Báo Truyện
Nhà Tài Trợ
+1 Để đọc truyện nhanh hơn :

9 Apr.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {143}

Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo [update chap 117, next is 118], Đọc Truyện Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo [update chap 117, next is 118] Tiếng Việt

Tags: , , , , , , ,

Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


Tên Manga: Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo
Tác giả: Komi Naoshi
Thể loại: Action, Comedy, Martial Arts, Mystery, Romance, School Life, Shounen
Nguồn: MTO - Vnsharing.net

Em sẽ giữ chìa, còn anh sẽ giữ ổ khóa. Sau này nếu mình được gặp lại nhau thì đây sẽ là thứ chúng ta dùng để nhận ra nhau, và khi đó, chúng ta sẽ... cưới nhau".
Tuổi thơ con người thật hồn nhiên và trong sáng, nhìn cảnh hai đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã nói mấy lời đỡ không nổi như thế thật đáng yêu biết bao...
Con người là thế... Ai cũng mong rằng mọi thứ sẽ có được một kết quả như những câu chuyện cổ tích...
Ấy thế mà

READ ONLINE

Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 0
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 1
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 2
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 3
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 4
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 5
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 6
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 7
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 8
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 9
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 10
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 10.5
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 11
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 12
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 13
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 14
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 15
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 16
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 17
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 18
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 19
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 20
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 21
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 22
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 23
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 24
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 25
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 26
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 27
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 28
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 29
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 30
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 31
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 32
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 33
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 34
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 35
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 36
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 36.5
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 37
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 38
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 39
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 40
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 41
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 42
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 43
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 44
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 45
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 46
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 47
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 48
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 49
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 50
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 51
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 52
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 53
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 54
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 55
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 56
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 57
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 57.5
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 58
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 59
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 60
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 61
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 62
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 63
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 64
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 65
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 66
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 67
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 68
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 69
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 70
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 71
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 72
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 73
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 74
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 75
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 76
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 77
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 78
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 79
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 80
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 81
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 82
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 83
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 84
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 85
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 86
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 87
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 88
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 88.5
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 89
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 89.5
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 89.6
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 90
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 91
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 92
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 93
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 94
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 95
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 96
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 97
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 98
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 99
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 100
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 101
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 102
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 103
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 104
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 105
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 105.5
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 106
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 107
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 108
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 109
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 110
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 111
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 112
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 113
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 114
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 115
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 116
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 117


Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/04/09 09:50
maquaipq1998 Email
2014/03/11 22:20
chap này hay ghê!
Yahiko Email
2013/12/14 21:53
tác giả ơi đề bị lạc ở đâu rồi ấy nhể
phanvankien3245 Email
2013/10/31 20:17
Admin làm chuyện Vua sư tử osamu tezuka đi , truyện đó hay, nhiều người đọc mà toàn bản tiếng trung
tuanlsdd1998 Email
2013/10/31 18:22
tiếp đi ad ơi hay lắm pigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpig
gainho Email
2013/10/19 12:21
vui wa xa up le len nha ad oi.........
alan.0e Email
2013/09/16 17:44
Mấy bạn biết còn thể loại nào vui vui như thể loại này nữa không chỉ mình vs, đọc vui quá.
viaill Email
2013/08/26 08:09
ra chap ms le le di hap dan quá ak`...
nhockuteviem Email
2013/08/11 20:59
up chap moi nhanh len di hay wa
xuanbao284 Email
2013/07/31 20:39
DOC TRUYEN NAY MINH ' KO NHIN DC CUOI!!
andre Email
2013/07/30 20:20
Tội Shu unhappy
12tung12 Email
2013/07/18 13:18
đù má coi tới chap 32 thấy thằng đó nhìu gái hứa hôn ghê shy
dragonsworn Email
2013/07/01 19:24
cam on nhom dich nhieu ! cam on MTO pigpigzanzanzanzanpig
redholic2804 Email
2013/06/15 22:28
Kết con bé Haru rồi =]]
novakute Email
2013/06/12 17:52
hay quá ik!lovezan
nson355 Email
2013/06/09 16:49
tem ~~!
hvtb129 Email
2013/06/06 12:16
mong là nhóm dịch ra chap mới tò mò qua' uplook
nson355 Email
2013/05/06 06:53
ai se dc hon nhi? to` mo` wa uplook
zero999
2013/04/14 11:08
sao ko up nữa vậy bộ đến chap 69 là end rùi à ko biết đâu
thanhkhon Email
2013/03/03 21:17
cac ban oi cho minh hoi chung nao ra tap cuoi zay ?
danhthiep119 Email
2013/02/18 21:59
truyện đọc hay ra phết đề nghị AD làm típ đi AD cố lên
Icaros Email
2013/02/08 08:12
Haygrin
Sarsi Email
2012/10/30 13:47
sao chua co tap moi nua
bichdao Email
2012/10/15 23:38
raku và chigeto sau này là một đôi mà. hai đứa iu nhau mà. chap 0 y
luonggiaihuy Email
2012/10/05 18:38
cái này hay zậy mak chưa có fjm ak
Sarsi Email
2012/10/04 22:47
thich nhat la Raku♥Chitoge but Raku lai thich Onodera
luonggiaihuy Email
2012/09/29 22:32
1 tuan` 7 chap de doc' het nguyen ca~ luc luong de~ up truyen dj
giaihuy Email
2012/09/24 23:58
Zaxia In Love mjk` nghj~ chitoge la` ng` ket hon zoi rakun
luonggiaihuy Email
2012/09/23 02:35
tkag` ny` hui nho~ pat ca' 2 tay =.="""
KeiT Email
2012/09/04 10:32
Thích nhất là nhân vật Chigeto, cá tính nhưng có fa chút dễ thương :)
Ng Đăng Long Email
2012/08/30 21:52
quá hay luôn thanks các bạn nhiu` nhé shy
Phân trang 1/3 Trang đầu 1 2 3 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X