Thông Báo Truyện
   

29 Mar.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {619}

Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo [update chap 164 TA, next is chap 165], Đọc Truyện Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo [update chap 164 TA, next is chap 165] Tiếng Việt

Tags: , , , , , , ,

Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo


Tên Manga: Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo
Tác giả: Komi Naoshi
Thể loại: Action, Comedy, Martial Arts, Mystery, Romance, School Life, Shounen
Nguồn: MTO - Vnsharing.net

Em sẽ giữ chìa, còn anh sẽ giữ ổ khóa. Sau này nếu mình được gặp lại nhau thì đây sẽ là thứ chúng ta dùng để nhận ra nhau, và khi đó, chúng ta sẽ... cưới nhau".
Tuổi thơ con người thật hồn nhiên và trong sáng, nhìn cảnh hai đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã nói mấy lời đỡ không nổi như thế thật đáng yêu biết bao...
Con người là thế... Ai cũng mong rằng mọi thứ sẽ có được một kết quả như những câu chuyện cổ tích...
Ấy thế mà

READ ONLINE

Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 164 - TA
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 163 - TV
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 162 - TV
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 161 - Link nhanh - TV
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 160 - Link nhanh - TV
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 159 - Link nhanh - TV
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 158 - Link nhanh - TV
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 157 - Link nhanh - TV
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 156 - Link nhanh - TV
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 155 - Link nhanh - TV
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 154 - Link nhanh - TV
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 153
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 152
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 151
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 150
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 149
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 148
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 147
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 146
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 145
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 144
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 143
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 142
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 141
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 140
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 139
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 138
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 137
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 136
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 135
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 134
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 133
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 132
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 131
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 130
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 129
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 128
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 127
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 126
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 125
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 124
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 123
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 122
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 121
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 120
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 119
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 118
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 117
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 116
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 115
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 114
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 113
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 112
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 111
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 110
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 109
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 108
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 107
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 106
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 105.5
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 105
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 104
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 103
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 102
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 101
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 100
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 99
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 98
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 97
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 96
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 95
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 94
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 93
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 92
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 91
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 90
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 89.6
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 89.5
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 89
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 88.5
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 88
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 87
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 86
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 85
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 84
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 83
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 82
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 81
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 80
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 79
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 78
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 77
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 76
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 75
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 74
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 73
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 72
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 71
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 70
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 69
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 68
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 67
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 66
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 65
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 64
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 63
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 62
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 61
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 60
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 59
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 58
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 57.5
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 57
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 56
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 55
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 54
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 53
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 52
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 51
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 50
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 49
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 48
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 47
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 46
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 45
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 44
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 43
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 42
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 41
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 40
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 39
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 38
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 37
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 36.5
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 36
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 35
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 34
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 33
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 32
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 31
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 30
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 29
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 28
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 27
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 26
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 25
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 24
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 23
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 22
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 21
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 20
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 19
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 18
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 17
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 16
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 15
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 14
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 13
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 12
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 11
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 10.5
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 10
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 9
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 8
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 7
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 6
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 5
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 4
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 3
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 2
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 1
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo chap 0

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Yamada-kun to 7-nin no Majo [update chap 150 TV, next is 151]
Thú cưng của tôi là quỷ vương - Uchi no Maou Kamimasen yo [Update chap 17, next is 18] - cực hot
Okusama ga Seito Kaichou! [Update chap 30, next 31]
Getsurin ni Kiri Saku [update chap 28, next is 29]
Long Phi Bất Bại [End phần 1, update chap 74 phần 2, next 74] - Fix các chap lỗi
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [update chap 426 TV, next 427]
Area D [update chap 94 next is 95]
Prison School - 5 trai 1000 gái [Update chap 143, next chap 144]
Chiến tranh sinh hóa - Biomega [update chap 26 next 27]
World Trigger [update chap 69, next is chap70] - Link nhanh
Crying freeman chap 4
Sora no Otoshimono chap 4
hunterxhunter tập 27 chap...
naruto chap 167
Unbalance x Unbalance cha...
gantz chap 13
Mx0 chap 70
Fairy Tail Chap 63
Nhật Ký Sát Thủ [update c...
Kekkaishi - kết giới sư c...

Sửa lần cuối kamala Sửa vào2015/03/29 08:59
lethaihoangx Email
2014/10/30 11:16
truyen hay qua mong ra chap moi cang som cang tot :D :D
sonboy555 Email
2014/10/28 17:36
up đều nhé admin ơi
Yahiko Email
2014/10/16 15:29
nhạtuplookuplook
Rias.Gremory Email
2014/10/15 20:04
thế cuối cùng ông tác giả chết rồi à AD. hơn 1 tháng mà ko có chap nào là sao?shuaishuaishuaishuaishuaishuai
Dieucongtu Email
2014/09/16 15:32
hoa gap hoa no, ao? that! fat trien tinh cam sieu cham, doc thay cung hay nhung ma nhieu khi...nan sweat
ngocvirgo Email
2014/09/15 19:20
harem vồn =]]anh main nhà mình có đọ sát gái level max =]]
ZhoKuro Email
2014/09/11 19:04
mấy bạn ơi cho mình hỏi nisekoi có anime season 2 ko
hoangtrongduc Email
2014/08/27 09:22
truyện lâu ra chap ghê fearfear
tam5141958 Email
2014/08/26 22:31
h mới ra, chai ơi, hóng mệt wa ,grinsweatsweat
Rias.Gremory Email
2014/08/18 16:13
khi nào mơi có chap mới thế AD chờ lâu quáangerangerangerangerangerangerangerangerangeranger
tam5141958 Email
2014/08/10 23:23
truyen hay wa grin
tam5141958 Email
2014/08/05 22:08
year pig
ha.hieu.cusboj Email
2014/06/05 15:10
angerangerangeranger vì là con trai nên mình ghét thang ichịo qua trời ơi <cuộc đời bất công >
ha.hieu.cusboj Email
2014/06/05 15:06
envyenvyenvy truyen hay tuyet
gaconnhinho Email
2014/05/30 16:26
RAKU 1 thag khon may man ,xoay quanh nhung tinh huong do khoc do cuoi pha lan su uc che cua thag ngoi see
maquaipq1998 Email
2014/05/19 17:03
cái này chuyển wa phim chắc cười khỏi ănzanzanzanzanzan
hung2k13 Email
2014/05/02 10:01
tại sao anime lại chỉ có 20 ep àk
hung2k13 Email
2014/05/02 10:00
truyện này hài vl
kovenski Email
2014/04/20 13:05
nee-chan cung co chia khoa!!
Yahiko Email
2014/04/20 10:40
DM BAY GIO CO CA THE LOAI O KHOA VAN NANG NUA AK
maquaipq1998 Email
2014/03/11 22:20
chap này hay ghê!
Yahiko Email
2013/12/14 21:53
tác giả ơi đề bị lạc ở đâu rồi ấy nhể
phanvankien3245 Email
2013/10/31 20:17
Admin làm chuyện Vua sư tử osamu tezuka đi , truyện đó hay, nhiều người đọc mà toàn bản tiếng trung
tuanlsdd1998 Email
2013/10/31 18:22
tiếp đi ad ơi hay lắm pigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpigpig
gainho Email
2013/10/19 12:21
vui wa xa up le len nha ad oi.........
alan.0e Email
2013/09/16 17:44
Mấy bạn biết còn thể loại nào vui vui như thể loại này nữa không chỉ mình vs, đọc vui quá.
viaill Email
2013/08/26 08:09
ra chap ms le le di hap dan quá ak`...
nhockuteviem Email
2013/08/11 20:59
up chap moi nhanh len di hay wa
xuanbao284 Email
2013/07/31 20:39
DOC TRUYEN NAY MINH ' KO NHIN DC CUOI!!
andre Email
2013/07/30 20:20
Tội Shu unhappy
Phân trang 1/3 Trang đầu 1 2 3 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X