Thông Báo Truyện
   

9 Jan.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {340}

Noblesse - Quý tộc Ma cà rồng [update chap 351, next is 352] - Link nhanh, Đọc Truyện Noblesse - Quý tộc Ma cà rồng [update chap 351, next is 352] - Link nhanh Tiếng Việt

Tags: , , , , , , , ,

NoblesseTên truyện : Noblesse
Họa sĩ : Lee Gwang Shu
Tác giả : Son Jae Ho
Nhãn : Fantasy ,Mature , Action ,Shounen ,Comedy ,Supernatural, Mystery , SciFi
Nhóm SCAN : YuHi - Noblesse
Manga24h: [S.We] Group + BlogTruyen.com : Shiny


Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm...

READ ONLINE


Noblesse chap 351 - Link nhanh
Noblesse chap 350 - Link nhanh
Noblesse chap 349
Noblesse chap 348
Noblesse chap 347
Noblesse chap 346
Noblesse chap 345
Noblesse chap 344
Noblesse chap 343
Noblesse chap 342
Noblesse chap 341
Noblesse chap 340
Noblesse chap 339
Noblesse chap 338
Noblesse chap 337
Noblesse chap 336
Noblesse chap 335
Noblesse chap 334
Noblesse chap 333
Noblesse chap 332
Noblesse chap 331
Noblesse chap 330
Noblesse chap 329
Noblesse chap 328
Noblesse chap 327
Noblesse chap 326
Noblesse chap 325
Noblesse chap 324
Noblesse chap 323
Noblesse chap 322
Noblesse chap 321
Noblesse chap 320
Noblesse chap 319
Noblesse chap 318
Noblesse chap 317
Noblesse chap 316
Noblesse chap 315
Noblesse chap 314
Noblesse chap 313
Noblesse chap 312
Noblesse chap 311
Noblesse chap 310
Noblesse chap 309
Noblesse chap 308
Noblesse chap 307
Noblesse chap 306
Noblesse chap 305
Noblesse chap 304
Noblesse chap 303
Noblesse chap 302
Noblesse chap 301
Noblesse chap 300
Noblesse chap 299
Noblesse chap 298
Noblesse chap 297
Noblesse chap 296
Noblesse chap 295
Noblesse chap 294
Noblesse chap 293
Noblesse chap 292
Noblesse chap 291
Noblesse chap 290
Noblesse chap 289
Noblesse chap 288
Noblesse chap 287
Noblesse chap 286
Noblesse chap 285
Noblesse chap 284
Noblesse chap 283
Noblesse chap 282
Noblesse chap 281
Noblesse chap 280
Noblesse chap 279
Noblesse chap 278
Noblesse chap 277
Noblesse chap 276
Noblesse chap 275
Noblesse chap 274
Noblesse chap 273
Noblesse chap 272
Noblesse chap 271
Noblesse chap 270
Noblesse chap 269
Noblesse chap 268
Noblesse chap 267
Noblesse chap 266
Noblesse chap 265
Noblesse chap 264
Noblesse chap 263
Noblesse chap 262
Noblesse chap 261
Noblesse chap 260
Noblesse chap 259
Noblesse chap 258
Noblesse chap 257
Noblesse chap 256
Noblesse chap 255
Noblesse chap 254
Noblesse chap 253
Noblesse chap 252
Noblesse chap 251
Noblesse chap 250
Noblesse chap 249
Noblesse chap 248
Noblesse chap 247
Noblesse chap 246
Noblesse chap 245
Noblesse chap 244
Noblesse chap 243
Noblesse chap 242
Noblesse chap 241
Noblesse chap 240
Noblesse chap 239
Noblesse chap 238
Noblesse chap 237
Noblesse chap 236
Noblesse chap 235
Noblesse chap 234
Noblesse chap 233
Noblesse chap 232
Noblesse chap 231
Noblesse chap 230
Noblesse chap 229
Noblesse chap 228
Noblesse chap 227
Noblesse chap 226
Noblesse chap 225
Noblesse chap 224
Noblesse chap 223
Noblesse chap 222
Noblesse chap 221
Noblesse chap 220
Noblesse chap 219
Noblesse chap 218
Noblesse chap 217
Noblesse chap 216
Noblesse chap 215
Noblesse chap 214
Noblesse chap 213
Noblesse chap 212
Noblesse chap 211
Noblesse chap 210
Noblesse chap 209
Noblesse chap 208
Noblesse chap 207
Noblesse chap 206
Noblesse chap 205
Noblesse chap 204
Noblesse chap 203
Noblesse chap 202
Noblesse chap 201
Noblesse chap 200
Noblesse chap 199
Noblesse chap 198
Noblesse chap 197
Noblesse chap 196
Noblesse chap 195
Noblesse chap 194
Noblesse chap 193
Noblesse chap 192
Noblesse chap 191
Noblesse chap 190
Noblesse chap 189
Noblesse chap 188
Noblesse chap 187
Noblesse chap 186
Noblesse chap 185
Noblesse chap 184
Noblesse chap 183
Noblesse chap 182
Noblesse chap 181
Noblesse chap 180
Noblesse chap 179
Noblesse chap 178
Noblesse chap 177
Noblesse chap 176
Noblesse chap 175
Noblesse chap 174
Noblesse chap 173
Noblesse chap 172
Noblesse chap 171
Noblesse chap 170
Noblesse chap 169
Noblesse chap 168
Noblesse chap 167
Noblesse chap 166
Noblesse chap 165
Noblesse chap 164
Noblesse chap 163
Noblesse chap 162
Noblesse chap 161
Noblesse chap 160
Noblesse chap 159
Noblesse chap 158
Noblesse chap 157
Noblesse chap 156
Noblesse chap 155
Noblesse chap 154
Noblesse chap 153
Noblesse chap 152
Noblesse chap 151
Noblesse chap 150
Noblesse chap 149
Noblesse chap 148
Noblesse chap 147
Noblesse chap 146
Noblesse chap 145
Noblesse chap 144
Noblesse chap 143
Noblesse chap 142
Noblesse chap 141
Noblesse chap 140
Noblesse chap 139
Noblesse chap 138
Noblesse chap 137
Noblesse chap 136
Noblesse chap 135
Noblesse chap 134
Noblesse chap 133
Noblesse chap 132
Noblesse chap 131
Noblesse chap 130
Noblesse chap 129
Noblesse chap 128
Noblesse chap 127
Noblesse chap 126
Noblesse chap 125
Noblesse chap 124
Noblesse chap 123
Noblesse chap 122
Noblesse chap 121
Noblesse chap 120
Noblesse chap 119
Noblesse chap 118
Noblesse chap 117
Noblesse chap 116
Noblesse chap 115
Noblesse chap 114
Noblesse chap 113
Noblesse chap 112
Noblesse chap 111
Noblesse chap 110
Noblesse chap 109
Noblesse chap 108
Noblesse chap 107
Noblesse chap 106
Noblesse chap 105
Noblesse chap 104
Noblesse chap 103
Noblesse chap 102
Noblesse chap 101
Noblesse chap 100
Noblesse chap 99
Noblesse chap 98
Noblesse chap 97
Noblesse chap 96
Noblesse chap 95
Noblesse chap 94
Noblesse chap 93
Noblesse chap 92
Noblesse chap 91
Noblesse chap 90
Noblesse chap 89
Noblesse chap 88
Noblesse chap 87
Noblesse chap 86
Noblesse chap 85
Noblesse chap 84
Noblesse chap 83
Noblesse chap 82
Noblesse chap 81
Noblesse chap 80
Noblesse chap 79
Noblesse chap 78
Noblesse chap 77
Noblesse chap 76
Noblesse chap 75
Noblesse chap 74
Noblesse chap 73
Noblesse chap 72
Noblesse chap 71
Noblesse chap 70
Noblesse chap 69
Noblesse chap 68
Noblesse chap 67
Noblesse chap 66
Noblesse chap 65
Noblesse chap 64
Noblesse chap 63
Noblesse chap 62
Noblesse chap 61
Noblesse chap 60
Noblesse chap 59
Noblesse chap 58
Noblesse chap 57
Noblesse chap 56
Noblesse chap 55
Noblesse chap 54
Noblesse chap 53
Noblesse chap 52
Noblesse chap 51
Noblesse chap 50
Noblesse chap 49
Noblesse chap 48
Noblesse chap 47
Noblesse chap 46
Noblesse chap 45
Noblesse chap 44
Noblesse chap 43
Noblesse chap 42
Noblesse chap 41
Noblesse chap 40
Noblesse chap 39
Noblesse chap 38
Noblesse chap 37
Noblesse chap 36
Noblesse chap 35
Noblesse chap 34
Noblesse chap 33
Noblesse chap 32
Noblesse chap 31
Noblesse chap 30
Noblesse chap 29
Noblesse chap 28
Noblesse chap 27
Noblesse chap 26
Noblesse chap 25
Noblesse chap 24
Noblesse chap 23
Noblesse chap 22
Noblesse chap 21
Noblesse chap 20
Noblesse chap 19
Noblesse chap 18
Noblesse chap 17
Noblesse chap 16
Noblesse chap 15
Noblesse chap 14
Noblesse chap 13
Noblesse chap 12
Noblesse chap 11
Noblesse chap 10
Noblesse chap 9
Noblesse chap 8
Noblesse chap 7
Noblesse chap 6
Noblesse chap 5
Noblesse chap 4
Noblesse chap 3
Noblesse chap 2
Noblesse chap 1


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Btooom! [update chap 74 TV, next is 75]
Long Phi Bất Bại [End phần 1, update chap 77 phần 2, next 78] - fix all
Anh hùng chết yểu - YUUSHA GA SHINDA! [Chap 14 next chap 15]
Không lối thoát - Tenkuu Shinpan [Update chap 60, next is 61] - Link nhanh
Ký sinh trùng - Okitenemuru [Update chap 22 next is chap 23 - Link nhanh
Chiến tranh sinh hóa - Biomega [update chap 30 next 31]
Lính đánh thuê Maruhan - Mercenary Maruhan [update 60 next is 61] - Project mới siêu hot của Vechai
ReLIFE [Chap 15-16, next 17]
Loli siêu năng lực - Zettai Karen Children - The Lovely Children [update chap 17, next is 18]
Aka Akatoretachi no Monogatari [update chap 18, next is 19] - Fix
Lights Out chap 11-12
Cirque du freak chap 18
Hội những người thích đọc...
Totally Captivated Chap 1...
hunterxhunter tập 28 chap...
Gasshu - Cậu bé bí ẩn Cha...
parallel chap 1a
Demon Sacred - Ác ma thán...
[Anime] Xem Phim One Piec...
aiki chap 43

Sửa lần cuối Cáo Sửa vào2015/01/09 20:33
furuje Email
2014/10/31 17:42
quá nhọ cho reigis .....
jackteopro Email
2014/07/09 10:40
Like truyện thì nó vào danh sách bạn theo dõi đó. Nhưng mình cũng k chắc đâu. tại mình theo dõi nhiều truyện nên mấy chuyện như Dragon Ball, Naruto, bellzebub, one piece nó tự dưng mất trong danh sách
sotran Email
2014/05/05 01:41
ai biết làm thế nào thêm vào danh sách truyện theo dõi chỉ giùm em với ^)
quantc1992 Email
2014/05/03 19:15
đủ má, cuối cùng cũng co chap mớigringrinenvy
huy_S2_hoa Email
2014/03/27 15:07
sao k thay chap 319 ra nhỉ
gainho Email
2014/02/27 23:04
ad oi chinh lai dum di thanks
gainho Email
2014/02/27 23:03
ad oi sao 318 kg mo dc vay
gainho Email
2014/02/14 01:02
mau co chap moi nuâ nha
gainho Email
2014/02/14 01:02
hay wa ad oi cang doc cang hap dan
maquaipq1998 Email
2014/01/22 21:37
Hay wa ad ơi
gainho Email
2014/01/04 01:00
hay wa di, toi nghiep a rai wa khong bit con bao nhieu tuoi tho nua day. thanks ad nhieu nhieu nha. mau co chap moi nua nhe.
gainho Email
2013/12/26 11:45
sao 308 lau wa vay ad oi, hom bua minh thay ban tieng anh roi ma. up le len nha minh cho do. Thanks ad.
gainho Email
2013/12/13 20:57
hay wa, anh Rai dinh het cho che luon, dung suc manh nhu vay kg biet suc khoe se ra sao day? Up chap moi le len nha. Thanks.
gainho Email
2013/12/06 20:39
doc chua j da het chap mat roi. hay wa ad oi mau co chap tiep theo nua nha. thanksenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvy
jackteopro Email
2013/12/06 18:12
Thích nhất ông Frankestein :v
gainho Email
2013/11/24 00:53
thanks ad nhieu! mot chap ngan wa doc chua da j het. toi nghiep hai chang trai nho wa.kg bit khi nao a Rai nha minh moi toi ha.
sun_shroom_2710 Email
2013/11/04 21:00
cho hỏi chap 1 ở đâu vậy ạ ?
gainho Email
2013/10/30 19:52
toi nghiep Seira wa ha,te tua het tron roi,cung may la co vien binh toi nhung kg biet co giup dc j kg. Thanks ad nhieu.
gainho Email
2013/10/25 19:28
mot chap ngan wa doc kg da j het. thanks ad nhieu nhieu lam mau co chap moi nua nha dang hoi gay can wa di, minh mong tung chap mot do.
tuanlsdd1998 Email
2013/10/15 10:19
alo alo! một tháng một cháp ak hay một tuần một cháp thế mọi người
gainho Email
2013/10/12 13:05
gay cn wa up le len nha ad oi. thanks nhieu lam.
gainho Email
2013/09/21 17:04
thanks ad nhieu nhieu lam!
gainho Email
2013/09/21 17:01
hay wa ad oi mau mau co chap moi nua nha!
Rosie_Rose Email
2013/08/28 21:10
có chap 293 bản raw bên mangafox rùi đó ad ui !
oneclicklogin Email
2013/08/09 14:50
tùgjfgkgfykg
mjnkquycp Email
2013/07/25 10:59
thớt bổ xung chap 285 nhé thiếu mất chap 285 mà lại có 2 cái chap 286 =.=!
yumi_ling Email
2013/07/19 11:29
úi giời.... đợi mãi h mới có cho mình đọc đây!!! thiệt là mệt mà!!! đọc truyện cũng khổ công wa' đi!
vechai4you Email
2013/07/18 12:36
may thang rui moi co chap moi nhi cry
fan_manga Email
2013/07/18 11:56
lâu quá ms thấy chap ms ak
fan_manga Email
2013/06/19 20:43
có chap 286 ở mấy web # hơn 1 tuần rồi mà chưa thấy 287 nữa như tác giả bị sao hay nhỉ
Phân trang 1/11 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X