Thông Báo Truyện
   

24 Jan.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {3326}

One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 774 TV, next is 775 ) - Fix lỗi dịch thuật chap 774, Đọc Truyện One piece - Đảo Hải Tặc (update chap 774 TV, next is 775 ) - Fix lỗi dịch thuật chap 774 Tiếng Việt

Tags: , , , , , , , , , , , ,


one piece
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


Tên Manga: ONE PIECE - Đảo Hải Tặc
Tác giả : Oda Eiichiro
Thể loại: Action, Adventure, Anime, Comedy, Drama, Fantasy, Shounen
nguồn : vnsharing.net || truongton.net|| truyentranhtuan.com ||acc.vn ,Vn-zoom.com || ma5mvn.com || vechai.info

Khi còn nhỏ, Luffy, nhân vật chính của chúng ta, ước mơ trở thành Vua Hải Tặc. Cuộc sống của cậu bé thay đổi khi cậu vô tình có được sức mạnh có thể co dãn như cao su, nhưng đổi lại, cậu không bao giờ có thể bơi được nữa. Giờ đây, Luffy cùng những người bạn hải tặc của mình ra khơi tìm kiếm kho báu One Piece, kho báu vĩ đại nhất trên thế giới
Mọi người rảnh thì vào facebook chèm gió nha, hihi
đầu tiên vào Facebook : http://facebook.com/truyentranh sau đó click vào nut like & cùng tham gia.


READ ONLINE

One Piece chap 774 TV
One Piece chap 773 TV
One Piece chap 772 TV
One Piece chap 771 TV
One Piece chap 770 TV
One Piece chap 769 TV
One Piece chap 768 TV
One Piece chap 767 TV
One Piece chap 766 TV
One Piece chap 765 TV
One Piece chap 764 TV
One Piece chap 763 TV
One Piece chap 762 TV
One Piece chap 761 TV
One Piece chap 760 TV
One Piece chap 759 TV
One Piece chap 758 TV
One Piece chap 757 TV
One Piece chap 756 TV
One Piece chap 755 TV
One Piece chap 754 TV
One Piece chap 753 TV
One Piece chap 752 TV
One Piece chap 751 TV
One Piece chap 750 TV
One Piece chap 749 TV
One Piece chap 748 TV
One Piece chap 747 TV
One Piece chap 746 TV
One Piece chap 745 TV
One Piece chap 744 TV
One Piece chap 743 TV
One Piece chap 742 TV
One Piece chap 741 TV
One Piece chap 740 TV
One Piece chap 739 TV
One Piece chap 738 TV
One Piece chap 737 TV
One Piece chap 736 TV
One Piece chap 735 TV
One Piece chap 734 TV
One Piece chap 733 TV
One Piece chap 732 TV
One Piece chap 731 TV
One Piece chap 730 TV
One Piece chap 729 TV
One Piece chap 728 TV
One Piece chap 727 TV
One Piece chap 726 TV
One Piece chap 725 TV
One Piece chap 724 TV
One Piece chap 723 TV
One Piece chap 722 TV
One Piece chap 721 TV
One Piece chap 720 TV
One Piece chap 719 TV
One Piece chap 718 TV
One Piece chap 717 TV
One Piece chap 716 TV
One Piece chap 715 TV
One Piece chap 714 TV
One Piece chap 713 TV
One Piece chap 712 TV
One Piece chap 711 TV
One Piece chap 710 TV
One Piece chap 709 TV
One Piece chap 708 TV
One Piece chap 707 TV
One Piece chap 706 TV
One Piece chap 705 TV
One Piece chap 704 TV
One Piece chap 703 TV
One Piece chap 702 TV
One Piece chap 701 TV
One Piece chap 700 TV
One Piece chap 699 TV
One Piece chap 698 TV
One Piece chap 697 TV
One Piece chap 696 TV
One Piece chap 695 TV
One Piece chap 694 TV
One Piece chap 693 TV
One Piece chap 692 TV
One Piece chap 691 TV
One Piece chap 690 TV
One Piece chap 689 TV
One Piece chap 688 TV
One Piece chap 687 TV
One Piece chap 686 TV
One Piece chap 685 TV
One Piece chap 684 TV
One Piece chap 683 TV
One Piece chap 682 TV
One Piece chap 681 TV
One Piece chap 680 TV
One Piece chap 679 TV
One Piece chap 678 TV
One Piece chap 677 TV
One Piece chap 676 TV
One Piece chap 675 TV
One Piece chap 674 TV
One Piece chap 673 TV
One Piece chap 672 TV
One Piece chap 671 TV
One Piece chap 670 TV
One Piece chap 669 TV
One Piece chap 668 TV
One Piece chap 667 TV
One Piece chap 666 TV
One Piece chap 665 TV
One Piece chap 664 TV
One Piece chap 663 TV
One Piece chap 662 TV
One Piece chap 661 TV
One Piece chap 660 TV
One Piece chap 659 TV
One Piece chap 658 TV
One Piece chap 657 TV
One Piece chap 656 TV
One Piece chap 655 TV
One Piece chap 654 TV
One Piece chap 653 TV
One Piece chap 652 TV
One Piece chap 651 TV
One Piece chap 650 TV
One Piece chap 649 TV
One Piece chap 648 TV
One Piece chap 647
One Piece chap 646
One Piece chap 645
One Piece chap 644
One Piece chap 643
One Piece chap 642
One Piece chap 641
One Piece chap 640.5 Ngoai Truyen
One Piece chap 640
One Piece chap 639
One Piece chap 638
One Piece chap 637
One Piece chap 636
One Piece chap 635
One Piece chap 634
One Piece chap 633
One Piece chap 632
One Piece chap 631
One Piece chap 630
One Piece chap 629
One Piece chap 628
One Piece chap 627
One Piece chap 626 ngoại truyện
One Piece Chap 626
One Piece Chap 625
One Piece Chap 624
One Piece Chap 623
One Piece Chap 622
One Piece Chap 621
One Piece Chap 620
One Piece Chap 619
One Piece Chap 618
One Piece Chap 617
One Piece Chap 616
One Piece Chap 615
One Piece Chap 614
One Piece Chap 613
One Piece Chap 612
One Piece Chap 611
One Piece Chap 610
One Piece Chap 609
One Piece Chap 608
One Piece Chap 607
One Piece Chap 606
One Piece Chap 605
One Piece Chap 604
One Piece Chap 603
One Piece Chap 602
One Piece Chap 601
One Piece Chap 600
One Piece Chap 599
One Piece Chap 598
One Piece Chap 597
One Piece Chap 596
One Piece Chap 595
One Piece Chap 594
One Piece Chap 593
One Piece Chap 592
One Piece Chap 591
One Piece Chap 590
One Piece Chap 589
One Piece Chap 588
One Piece Chap 587
One Piece Chap 586
One Piece Chap 585
One Piece Chap 584
One Piece Chap 583
One Piece Chap 582
One Piece Chap 581
One Piece Chap 580
One Piece Chap 579
One Piece Chap 578
One Piece Chap 577
One Piece Chap 576
One Piece Chap 575
One Piece Chap 574
One Piece Chap 573
One Piece Chap 572
One Piece Chap 571
One Piece Chap 570
One Piece Chap 569
One Piece Chap 568
One Piece Chap 567
One Piece Chap 566
One Piece Chap 565
One Piece Chap 564
One Piece Chap 563
One Piece Chap 562
One Piece Chap 561
One Piece Chap 560
One Piece Chap 559
One Piece Chap 558
One Piece Chap 557
One Piece Chap 556
One Piece Chap 555
One Piece Chap 554
One Piece Chap 553
One Piece Chap 552
One Piece Chap 551
One Piece Chap 550
One Piece Chap 549
One Piece Chap 548
One Piece Chap 547
One Piece Chap 546
One Piece Chap 545
One Piece Chap 544
One Piece Chap 543
One Piece Chap 542
One Piece Chap 541
One Piece Chap 540
One Piece Chap 539
One Piece Chap 538
One Piece Chap 537
One Piece Chap 536
One Piece Chap 535
One Piece Chap 534
One Piece Chap 533
One Piece Chap 532
One Piece Chap 531
One Piece Chap 530
One Piece Chap 529
One Piece Chap 528
One Piece Chap 527
One Piece Chap 526
One Piece Chap 525
One Piece Chap 524
One Piece Chap 523
One Piece Chap 522
One Piece Chap 521
One Piece Chap 520
One Piece Chap 519
One Piece Chap 518
One Piece Chap 517
One Piece Chap 516
One Piece Chap 515
One Piece Chap 514
One Piece Chap 513
One Piece Chap 512
One Piece Chap 511
One Piece Chap 510
One Piece Chap 509
One Piece Chap 508
One Piece Chap 507
One Piece Chap 506
One Piece Chap 505
One Piece Chap 504
One Piece Chap 503
One Piece Chap 502
One Piece Chap 501
One Piece Chap 500
One Piece Chap 499
One Piece Chap 498
One Piece Chap 497
One Piece Chap 496
One Piece Chap 495
One Piece Chap 494
One Piece Chap 493
One Piece Chap 492
One Piece Chap 491
One Piece Chap 490
One Piece Chap 489
One Piece Chap 488
One Piece Chap 487
One Piece Chap 486
One Piece Chap 485
One Piece Chap 484
One Piece Chap 483
One Piece Chap 482
One Piece Chap 481
One Piece Chap 480
One Piece Chap 479
One Piece Chap 478
One Piece Chap 477
One Piece Chap 476
One Piece Chap 475
One Piece Chap 474
One Piece Chap 473
One Piece Chap 472
One Piece Chap 471
One Piece Chap 470
One Piece Chap 469
One Piece chap 468
One Piece chap 467
One Piece chap 466
One Piece chap 465
One Piece chap 464
One Piece chap 463
One Piece chap 462
One Piece chap 461
One Piece chap 460
One Piece chap 459
One Piece chap 458
One Piece chap 457
One Piece chap 456
One Piece chap 455
One Piece chap 454
One Piece chap 453
One Piece chap 452
One Piece chap 451
One Piece chap 450
One Piece chap 449
One Piece chap 448
One Piece chap 447
One Piece chap 446
One Piece chap 445
One Piece chap 444
One Piece chap 443
One Piece chap 442
One Piece chap 441
One Piece chap 440
One Piece chap 439
One Piece chap 438
One Piece chap 437
One Piece chap 436
One Piece chap 435
One Piece chap 434
One Piece chap 433
One Piece chap 432
One Piece chap 431
One Piece chap 430
One Piece chap 429
One Piece chap 428
One Piece chap 427
One Piece chap 426
One Piece chap 425
One Piece chap 424
One Piece chap 423
One Piece chap 422
One Piece chap 421
One Piece chap 420
One Piece chap 419
One Piece chap 418
One Piece chap 417
One Piece chap 416
One Piece chap 415
One Piece chap 414
One Piece chap 413
One Piece chap 412
One Piece chap 411
One Piece chap 410
One Piece chap 409
One Piece chap 408
One Piece chap 407
One Piece chap 406
One Piece chap 405
One Piece chap 404
One Piece chap 403
One Piece chap 402
One Piece chap 401
One Piece chap 400
One Piece chap 399
One Piece chap 398
One Piece chap 397
One Piece chap 396
One Piece chap 395
One Piece chap 394
One Piece chap 393
One Piece chap 392
One Piece chap 391
One Piece chap 390
One Piece chap 389

One Piece chap 374

One Piece chap 371
One Piece chap 370
One Piece chap 369
One Piece chap 368
One Piece chap 367
One Piece chap 366
One Piece chap 365
One Piece chap 364
One Piece chap 363
One Piece chap 362
One Piece chap 361

One Piece chap 359
One Piece chap 358
One Piece chap 357
One Piece chap 356
One Piece chap 355
One Piece chap 354
One Piece chap 353
One Piece chap 352
One Piece chap 351
One Piece chap 350
One Piece chap 349
One Piece chap 348
One Piece chap 347
One Piece chap 346
One Piece chap 345
One Piece chap 344
One Piece chap 343
One Piece chap 342
One Piece chap 341
One Piece chap 340
One Piece chap 339
One Piece chap 338
One Piece chap 337
One Piece chap 336
One Piece chap 335
One Piece chap 334
One Piece chap 333
One Piece chap 332
One Piece chap 331
One Piece chap 330
One Piece chap 329
One Piece chap 328
One Piece chap 327
One Piece chap 326
One Piece chap 325
One Piece chap 324
One Piece chap 323
One Piece chap 322
One Piece chap 321
One Piece chap 320
One Piece chap 319
One Piece chap 318
One Piece chap 317
One Piece chap 316
One Piece chap 315
One Piece chap 314
One Piece chap 313
One Piece chap 312
One Piece chap 311
One Piece chap 310
One Piece chap 309
One Piece chap 308
One Piece chap 307
One Piece chap 306
One Piece chap 305
One Piece chap 304
One Piece chap 303
One Piece chap 302
One Piece chap 301
One Piece chap 300
One Piece chap 299
One Piece chap 298
One Piece chap 297
One Piece chap 296
One Piece chap 295
One Piece chap 294
One Piece chap 293
One Piece chap 292
One Piece chap 291
One Piece chap 290
One Piece chap 289
One Piece chap 288
One Piece chap 287
One Piece chap 286
One Piece chap 285
One Piece chap 284
One Piece chap 283
One Piece chap 282
One Piece chap 281
One Piece chap 280
One Piece chap 279
One Piece chap 278
One Piece chap 277
One Piece chap 276
One Piece chap 275
One Piece chap 274
One Piece chap 273
One Piece chap 272
One Piece chap 271
One Piece chap 270
One Piece chap 269
One Piece chap 268
One Piece chap 267
One Piece chap 266
One Piece chap 265
One Piece chap 264
One Piece chap 263
One Piece chap 262
One Piece chap 261
One Piece chap 260
One Piece chap 259
One Piece chap 258
One Piece chap 257
One Piece chap 256
One Piece chap 255
One Piece chap 254
One Piece chap 253
One Piece chap 252
One Piece chap 251
One Piece chap 250
One Piece chap 249
One Piece chap 248
One Piece chap 247
One Piece chap 246
One Piece chap 245
One Piece chap 244
One Piece chap 243
One Piece chap 242
One Piece chap 241
One Piece chap 240
One Piece chap 239
One Piece chap 238
One Piece chap 237
One Piece chap 236
One Piece chap 235
One Piece chap 234
One Piece chap 233
One Piece chap 232
One Piece chap 231
One Piece chap 230
One Piece chap 229
One Piece chap 228
One Piece chap 227
One Piece chap 226
One Piece chap 225
One Piece chap 224
One Piece chap 223
One Piece chap 222
One Piece chap 221
One Piece chap 220
One Piece chap 219
One Piece chap 218
One Piece chap 217
One Piece chap 216
One Piece chap 215
One Piece chap 214
One Piece chap 213
One Piece chap 212
One Piece chap 211
One Piece chap 210
One Piece chap 209
One Piece chap 208
One Piece chap 207
One Piece chap 206
One Piece chap 205
One Piece chap 204
One Piece chap 203
One Piece chap 202
One Piece chap 201
One Piece chap 200
One Piece chap 199
One Piece chap 198
One Piece chap 197
One Piece chap 196
One Piece chap 195
One Piece chap 194
One Piece chap 193
One Piece chap 192
One Piece chap 191
One Piece chap 190
One Piece chap 189
One Piece chap 188
One Piece chap 187
One Piece chap 186
One Piece chap 185
One Piece chap 184
One Piece chap 183
One Piece chap 182
One Piece chap 181
One Piece chap 180
One Piece chap 179
One Piece chap 178
One Piece chap 177
One Piece chap 176
One Piece chap 175
One Piece chap 174
One Piece chap 173
One Piece chap 172
One Piece chap 171
One Piece chap 170
One Piece chap 169
One Piece chap 168
One Piece chap 167
One Piece chap 166
One Piece chap 165
One Piece chap 164
One Piece chap 163
One Piece chap 162
One Piece chap 161
One Piece chap 160
One Piece chap 159
One Piece chap 158
One Piece chap 157
One Piece chap 156
One Piece chap 155
One Piece chap 154
One Piece chap 153
One Piece chap 152
One Piece chap 151
One Piece chap 150
One Piece chap 149
One Piece chap 148
One Piece chap 147
One Piece chap 146
One Piece chap 145
One Piece chap 144
One Piece chap 143
One Piece chap 142
One Piece chap 141
One Piece chap 140
One Piece chap 139
One Piece chap 138
One Piece chap 137
One Piece chap 136
One Piece chap 135
One Piece chap 134
One Piece chap 133
One Piece chap 132
One Piece chap 131
One Piece chap 130
One Piece chap 129
One Piece chap 128
One Piece chap 127
One Piece chap 126
One Piece chap 125
One Piece chap 124
One Piece chap 123
One Piece chap 122
One Piece chap 121
One Piece chap 120
One Piece chap 119
One Piece chap 118
One Piece chap 117
One Piece chap 116
One Piece chap 115
One Piece chap 114
One Piece chap 113
One Piece chap 112
One Piece chap 111
One Piece chap 110
One Piece chap 109
One Piece chap 108
One Piece chap 107
One Piece chap 106
One Piece chap 105
One Piece chap 104
One Piece chap 103
One Piece chap 102
One Piece chap 101
One Piece chap 100
One Piece chap 99
One Piece chap 98
One Piece chap 97
One Piece chap 96
One Piece chap 95
One Piece chap 94
One Piece chap 93
One Piece chap 92
One Piece chap 91
One Piece chap 90
One Piece chap 89
One Piece chap 88
One Piece chap 87
One Piece chap 86
One Piece chap 85
One Piece chap 84
One Piece chap 83
One Piece chap 82
One Piece chap 81
One Piece chap 80
One Piece chap 79
One Piece chap 78
One Piece chap 77
One Piece chap 76
One Piece chap 75
One Piece chap 74
One Piece chap 73
One Piece chap 72
One Piece chap 71
One Piece chap 70
One Piece chap 69
One Piece chap 68
One Piece chap 67
One Piece chap 66
One Piece chap 65
One Piece chap 64
One Piece chap 63
One Piece chap 62
One Piece chap 61
One Piece chap 60
One Piece chap 59
One Piece chap 58
One Piece chap 57
One Piece chap 56
One Piece chap 55
One Piece chap 54
One Piece chap 53
One Piece chap 52
One Piece chap 51
One Piece chap 50
One Piece chap 49
One Piece chap 48
One Piece chap 47
One Piece chap 46
One Piece chap 45
One Piece chap 44
One Piece chap 43
One Piece chap 42
One Piece chap 41
One Piece chap 40
One Piece chap 39
One Piece chap 38
One Piece chap 37
One Piece chap 36
One Piece chap 35
One Piece chap 34
One Piece chap 33
One Piece chap 32
One Piece chap 31
One Piece chap 30
One Piece chap 29
One Piece chap 28
One Piece chap 27
One Piece chap 26
One Piece chap 25
One Piece chap 24
One Piece chap 23
One Piece chap 22
One Piece chap 21
One Piece chap 20
One Piece chap 19
One Piece chap 18
One Piece chap 17
One Piece chap 16
One Piece chap 15
One Piece chap 14
One Piece chap 13
One Piece chap 12
One Piece chap 11
One Piece chap 10
One Piece chap 9
One Piece chap 8
One Piece chap 7
One Piece chap 6
One Piece chap 5
One Piece chap 4
One Piece chap 3
One Piece chap 2
One Piece chap 1
One Piece chap 0

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Kyou Kara Ore Wa - Cặp bài trùng [update chap 355, next is 356] - Link nhanh
Não phẳng thật đáng sợ - Aho Girl [Update chap 71 Next is 72]
Prison School - 5 trai 1000 gái [Update chap 132, next is 133] - Link nhanh
Onepunch-Man [Update chap 60 Tiếng Việt, next is 61 ] - Link nhanh
Không lối thoát - Tenkuu Shinpan [Update chap 39, next is 39] - Link nhanh
Lính đánh thuê Maruhan - Mercenary Maruhan [update 37next is 38] - Project mới siêu hot của Vechai
Princess Resurrection [update chap 71, next is 72]
Eyeshield 21 [update chap 227,228 next chap 229]
10 năm trong tù - Old Boy [update chap 66, next is 67] - Link nhanh
Trường Ca Hành [update chap 30, next is 31]
Bạn và tôi
Now chap 14
Hiệp khách giang hồ vol 4...
Rave Master - Thanh kiếm ...
Hayate no Gotoku Chap 238
Ô Long Viện Chap 12
Vầng Dương Mãi Sáng [upda...
Pandora Hearts chap 13
Gunslinger girl [update c...
D.Gray-Man chap 177

Sửa lần cuối ducph Sửa vào2015/01/23 20:53
haizzz Email
2014/11/03 14:24
thế rốt cuộc tuần có chap mới 0 vậy
lufycool1 Email
2014/11/03 13:20
cứ cái kiểu 1 2 tuần ra chập là lại ngưng 1 tuần thế này chắc anime ra trước manga lun quá gringringringringringringringringringringringringringringringringrin
SaBo Ti Email
2014/11/03 10:55
1 tuần 1 tập đã đợi dài cả cổ h cả 3 tuần vẫn chưa có......thứ 4 này hok có nữa chắc kiếm người chém cho đỡ tức quá
lufycool1 Email
2014/11/01 22:39
alo123 nếu đến thứ 4 mới có thì thành 3 tuần rồi đó bạn angerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangerangeranger
thang21691 Email
2014/11/01 18:11
thang rau den la that vu hai nhung h no tu bo roi
alo123 Email
2014/11/01 18:07
lufycool1 đừng giận nha, mình nghĩ thứ 4 sẽ có đó
lufycool1 Email
2014/11/01 18:03
dit me no 2 tuan roi sao chua co tap moi
Kaioken Email
2014/11/01 13:37
Bọn ngũ lão tinh chắc cũng chả có mạnh gì đâu.chẳng qua các ông ấy là con cháu của bọn sáng lập ra TG,sở hữu 1 trong số những vũ khí hủy diệt TG thôi.Cũng giống như vua trung quốc thôi.hehe
zoro_chelsea Email
2014/11/01 12:31
cho mình hỏi tí nhaz...có ai pít thông tin của ngủ lão tin không vậy...từ đầu truyện đến giờ rất ít lần nhắc đến mấy lão này...sức mạnh không biết có hơn TSDD akainu không nữa...!@!!!!!!
kekeke Email
2014/11/01 10:24
điểm đến tiếp theo đc xác định rồi nhé. hòn đảo gì ấy nhưng k pahir đất nước samnurai
nơi mà sạni đang tiến đến
mà tiên sư ODA
cho 1 cháp chỗ San cái
_TrT_ Email
2014/11/01 10:04
bàn xa hơn về đất nước Wano, quê của các samurai. rất có thể đây là điểm đến tiếp theo của băng mũ rơm. Có giả thiết cho rằng Momo không phải là con của ông Kimeon (điều này thuận lợi cho 1 trong 2 bựa nhân này gia nhập băng :v ), có thể cậu bé có 1 thân phận cao quý (hoàng tử chẳng hạn) vì lý do nào đó nên phải ẩn thân. đất nước Wano cũng đang bảo vệ một bí mật nào đó (1 văn bản lịch sử quan trọng chẳng hạn) và Dofy hứng thú với nó. Ngoài ra, Ace cũng từng đến Wano, vì thế Luffy trở thành cứu tinh cho Wano là điều rất có thể xảy ra =))
_TrT_ Email
2014/11/01 09:13
vãi các bố, nghiêm túc vl =))) Boney cũng đáng ngờ đấy nhỉ, trận tổng bộ hải quân, trên đảo sabody, khi tín hiệu trận đánh bị mất, ả đứng khóc. có gì bí hiểm ở đây =))
huynhkim1357 Email
2014/11/01 01:00
Coby chắc lên dc Đại úy rồi đó bạn!
lufycool1 Email
2014/10/31 12:08
tuan nay cung ko co tap moi luon a` crycrycrycry
GodEnel Email
2014/10/31 10:14
Ông TrT chỉ là troll mà.
ngotuanh1995 Email
2014/10/31 09:50
2 năm mà coby lên dc đô đốc thì ghê rùi...các thánh phán kinh vãi
\
kekeke Email
2014/10/31 08:59
coby còn lâu mới làm đô đốc
xem move thì nó mới trình tá thôi
@thanhdat. thằng lỗ thì đang ăn hành rồi làm gì có sức mạnh. có thì có cô côgn chúa tí hon thôi
TVH là những ng có thực lực và sự chém gió bá đạo gây ảnh hưởng đến các hải tăc khác giông bugggy gringringringrin
TVH thứ 7 này vẫn bí mật lắm. đợi vài trăm chap nữa là lộ liền
langkhach Email
2014/10/31 07:49
bạn đoán mò vl thiệt. coby 2 năm trước mới biết haki, mà 2 năm trước Akanu đã lên làm TSDD và bổ nhiệm 2 DD mới lun, người vừa biết haki từ 1 lính quèn đòi lên làm DD đc sao. đảm bảo rằng 2 DD mới là 2 nv hoàn toàn mới, chỉ có TVH thứ 7 thì có thể là người cũ
thanhdatdtd Email
2014/10/30 23:53
minh thi nghi~ 1 la thang lo` xo hoac cong chua ti hon so huu 1 suc manh dang so.
Stupid_Sheep Email
2014/10/30 23:22
Ak` thiếu 1 chút là pải 3 mới đúng và 2 trong số đó đã lộ diện và là Law và Buggy.
Stupid_Sheep Email
2014/10/30 23:20
_TrT_ : =)) ban đoán logic VL lun ak =)), Sabo tầm Đ Đ thì minh hok chác vì lúc chiến vs Fuji thì thấy có vẻ Fuji vấn trên cơ, còn cái hài nhất là Caribau =)), Caribou bik bí mật chứ ko pải nổi danh mok đc làm TVH, trình Caribou mok làm TVH thì HT bon nó cười cho. Và Caribou mới chỉ là tân binh đây thui, mok hình như TVH mới này đã có lâu rùi chác cùng từ trân TBHQ thì CQTG pải kiếm ng thay cả 2 TVH và 1 trong số đó là Law, còn ng con lai thì vấn bỏ ngỏ. Theo mình đoán thì cúng là 1 trong thế hệ đáng chết đó là Bonny vì lúc bi Akainu bắt đc có nói về thân thế hok ró ràng của Bonny và khi lm của LL và lm Kid công bố thì có hình Bonny đang an pizza và đọc báo cùng lúc đó là nói về TVH luôn.
_TrT_ Email
2014/10/30 20:31
đã đoán mò thì đoán hẳn thế này: Coby sau khi ăn 1 trái cây ác quỷ cực mạnh và rèn luyện haki trong 2 năm, đã lên làm đô đốc vs biệt danh là thanh ngưu =))còn TVH thứ 7, hẳn là...Caribou tóc ướt, hắn nắm đc bí mật về Poseidon và đang làm nhiệm vụ ở đảo ng cá =))
manhtuong9 Email
2014/10/30 20:04
chắc ODA ko đưa nhân vật mới đâu,t đoán thằng thứ 7 đấy có thể là Gin hoặc 1 nhân vật nào đấy mà nhóm LF đã từng gặp.chắc vài trăm tập nữa là biết thôi mà,chịu khó đợi đi =)).ODA dạo này chịu khó câu h vãi
GodEnel Email
2014/10/30 16:14
@vnprincess gì chứ cái này t chắc chắn TVH thứ 7 ko phải Apoo .Logic thì cũng đơn giản việc Apoo thành lập liên minh với Hawkin và Kid là chuyện đã được công bố và rất khó có chuyện CQTG chấp nhận chuyện này, và nếu là Apoo thì Oda cũng ko cần phải bí mật như vậy. "Trong cuộc họp vẽ thấy có người giống apoo" cái này thì t ko thấy. "còn có chi tiết TVH thứ 7 là 1 người đã chém đứt tay DD(gì đó quên tên)" cái này cũng ko chính xác luôn, cái ông đan đề cập là noncannon "Onepiece Z", những chi tiết trong này thì ko có gì đảm bảo, mà thậm chí xét Op Z thì nó cũng chỉ nói là 1 TVH đã chém đứt tay Z chứ ko khẳng định đó là TVH bí ẩn thứ 7.
alo123 Email
2014/10/30 15:44
vnprincesfrog mày nói sai người ta chỉ bảo thì lại nói trẻ ranh trẻ trâu. xin lỗi mày chưa chắc lớn tuôi hơn tao đâu. sai ko chịu sửa còn học mấy đứa đầu đường xó chợ ăn nói.
vnprincesfrog Email
2014/10/30 13:30
@Stupid_Sheep: "nếu Apoo vào TVH thì lúc găp mắt KID hay Hakind đã châm biếm 1 xíu rùi, đằng này vào chố KID chỉ chiến 1 xíu thui." là bạn nói đoạn nào vậy để xem lại.
vnprincesfrog Email
2014/10/30 13:26
@alo123: bạn đừng bắt bẻ kiểu đó. nếu bạn đủ thông minh thì nên hiểu đại ý mà mình muốn nói. còn trẻ ranh vào để chửi bới thì mời bạn đừng comment bình luận của mình
Stupid_Sheep Email
2014/10/30 12:03
vnprincesfrog : :D nhìn nhầm Sr. Apoo hok pải đâu ban, nếu Apoo vào TVH thì lúc găp mắt KID hay Hakind đã châm biếm 1 xíu rùi, đằng này vào chố KID chỉ chiến 1 xíu thui. Mok ở chap 700 có thấy Bonny xuất hiên, có khi nào bi Akainu bắt xong rùi nhân ra Bonny có COCC nên thả ra, và qua thời gian đã trở thành TVH hok nhỉ.
alo123 Email
2014/10/30 11:58
Apoo biến đôi tay mình thành dụng cụ chơi nhac, và phát ra những âm thanh chênh lệch nhau tấn công kẻ thù. chứ chém cái j . vnprincesfrog ngu mà tỏ ra nguy hiểm
vnprincesfrog Email
2014/10/30 11:13
@Stupid_Sheep: Mình nói THV có 7 người. Mình mới nói ra 6 người thôi mà. Còn thiếu 1 người nữa!
Phân trang 1/1057 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X