App Vechai trên Android

Vechai.info

Hoàn toàn miễn phí

Fshare dành tặng thành viên ve chai 1 GB tải nhanh miễn phí
$this->ComicDetail['ComicName']

OnePunch Man

9.1/10 trên tổng số 3,363 lượt đánh giá

Tên khác: OnePunch Man
Thể loại: Supernatural, Seinen, Comedy, Action
Tác giả: ONE
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

OnePunch Man:

Một Manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng phồng tôm đấm phát chết luôn...Lol !!!

Danh sách chương

OnePunch Man chap 00 extra: OnePunch Man x Dragon Ball 03/08/2015

OnePunch Man chap 001 16/07/2015

OnePunch Man chap 002 16/07/2015

OnePunch Man chap 003 16/07/2015

OnePunch Man chap 004 16/07/2015

OnePunch Man chap 005 16/07/2015

OnePunch Man chap 006 16/07/2015

OnePunch Man chap 007 16/07/2015

OnePunch Man chap 008 16/07/2015

OnePunch Man chap 009 16/07/2015

OnePunch Man chap 010 16/07/2015

OnePunch Man chap 011 16/07/2015

OnePunch Man chap 012 16/07/2015

OnePunch Man chap 013 16/07/2015

OnePunch Man chap 014 16/07/2015

OnePunch Man chap 015 16/07/2015

OnePunch Man chap 016 16/07/2015

OnePunch Man chap 017 16/07/2015

OnePunch Man chap 018 16/07/2015

OnePunch Man chap 018.5 16/07/2015

OnePunch Man chap 019 16/07/2015

OnePunch Man chap 020 16/07/2015

OnePunch Man chap 021 16/07/2015

OnePunch Man chap 022 16/07/2015

OnePunch Man chap 022.5 16/07/2015

OnePunch Man chap 022.6 16/07/2015

OnePunch Man chap 023 16/07/2015

OnePunch Man chap 023.5 16/07/2015

OnePunch Man chap 024 16/07/2015

OnePunch Man chap 025 16/07/2015

OnePunch Man chap 026 16/07/2015

OnePunch Man chap 027 16/07/2015

OnePunch Man chap 028 16/07/2015

OnePunch Man chap 029 16/07/2015

OnePunch Man chap 030 16/07/2015

OnePunch Man chap 031 16/07/2015

OnePunch Man chap 032 16/07/2015

OnePunch Man chap 033 16/07/2015

OnePunch Man chap 034 16/07/2015

OnePunch Man chap 035 16/07/2015

OnePunch Man chap 035.1 16/07/2015

OnePunch Man chap 035.2 16/07/2015

OnePunch Man chap 036 16/07/2015

OnePunch Man chap 037 16/07/2015

OnePunch Man chap 038 16/07/2015

OnePunch Man chap 038.5 16/07/2015

OnePunch Man chap 039 16/07/2015

OnePunch Man chap 040 16/07/2015

OnePunch Man chap 041 17/07/2015

OnePunch Man chap 041.1 17/07/2015

OnePunch Man chap 041.2 17/07/2015

OnePunch Man chap 042 17/07/2015

OnePunch Man chap 042.5 17/07/2015

OnePunch Man chap 043 17/07/2015

OnePunch Man chap 044 17/07/2015

OnePunch Man chap 045 17/07/2015

OnePunch Man chap 046 17/07/2015

OnePunch Man chap 046.6 17/07/2015

OnePunch Man chap 047 17/07/2015

OnePunch Man chap 047.5 17/07/2015

OnePunch Man chap 047.6 17/07/2015

OnePunch Man chap 048 17/07/2015

OnePunch Man chap 048 Omake 17/07/2015

OnePunch Man chap 049 17/07/2015

OnePunch Man chap 049.1 17/07/2015

OnePunch Man chap 050 17/07/2015

OnePunch Man chap 051 17/07/2015

OnePunch Man chap 052 17/07/2015

OnePunch Man chap 053 17/07/2015

OnePunch Man chap 054 17/07/2015

OnePunch Man chap 055 - fix 17/07/2015

OnePunch Man chap 056 17/07/2015

OnePunch Man chap 056.5 17/07/2015

OnePunch Man chap 057 17/07/2015

OnePunch Man chap 058 17/07/2015

OnePunch Man chap 059 17/07/2015

OnePunch Man chap 060 17/07/2015

OnePunch Man chap 061 17/07/2015

OnePunch Man chap 062 17/07/2015

OnePunch Man chap 063 17/07/2015

OnePunch Man chap 064 17/07/2015

OnePunch Man chap 065 17/07/2015

OnePunch Man chap 066 17/07/2015

OnePunch Man chap 066.5 17/07/2015

OnePunch Man chap 067 17/07/2015

OnePunch Man chap 068 17/07/2015

OnePunch Man chap 069 17/07/2015

OnePunch Man chap 070 17/07/2015

OnePunch Man chap 071 17/07/2015

OnePunch Man chap 071.5 17/07/2015

OnePunch Man chap 072 17/07/2015

OnePunch Man chap 073 17/07/2015

OnePunch Man chap 074 17/07/2015

OnePunch Man chap 075 17/07/2015

OnePunch Man chap 076 01/08/2015

OnePunch Man chap 077 - TV 01/08/2015

OnePunch Man chap 077.5 - Omake 18/08/2015

OnePunch Man chap 078 (Chap 77-ver.2) 29/08/2015

OnePunch Man chap 078.5 07/09/2015

OnePunch Man chap 079 09/09/2015

OnePunch Man chap 080 03/10/2015

OnePunch Man chap 080.5 12/10/2015

OnePunch Man chap 081 15/10/2015

OnePunch Man chap 082 30/10/2015

OnePunch Man chap 083 14/11/2015

OnePunch Man chap 084 28/11/2015

OnePunch Man chap 085 TV - fix 10/12/2015

OnePunch Man chap 085.5 11/12/2015

OnePunch Man chap 086 TV 15/12/2015

OnePunch Man chap 087 25/12/2015

OnePunch Man chap 088 08/01/2016

OnePunch Man chap 089 23/01/2016

OnePunch Man chap 090 07/02/2016

OnePunch Man chap 091 27/02/2016

OnePunch Man chap 092 13/03/2016

OnePunch Man chap 093 30/03/2016

OnePunch Man chap 093.5 Special TV 20/04/2016

OnePunch Man chap 094 TV 07/05/2016

OnePunch Man chap 095 20/05/2016