Thông Báo Truyện
   

25 May.2014
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {167}

Phong Thần Ký [update chap 182] end, Đọc Truyện Phong Thần Ký [update chap 182] end Tiếng Việt

Tags: , , , ,


Phong Thần Ký


Tên truyện : Phong Thần Ký
Tác giả : Trịnh Kiến Hòa
Mỹ thuật : Đặng Chí Huy
Nguồn : truyenhay24h|| comicvn
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nỗi dậy

READ ONLINE

Phong Thần Ký Chap 182 - TV
Phong Thần Ký Chap 181 - TV
Phong Thần Ký Chap 180 - TV
Phong Thần Ký Chap 179 - TV
Phong Thần Ký Chap 178 - TV
Phong Thần Ký Chap 177 - TV
Phong Thần Ký Chap 176 - TV
Phong Thần Ký Chap 175 - TV
Phong Thần Ký Chap 174 - TV
Phong Thần Ký Chap 173 - TV
Phong Thần Ký Chap 172 - TV
Phong Thần Ký Chap 171 - TV
Phong Thần Ký Chap 170 - TV
Phong Thần Ký Chap 169 - TV
Phong Thần Ký Chap 168 - TV
Phong Thần Ký Chap 167 - TV
Phong Thần Ký Chap 166 - TV
Phong Thần Ký Chap 165 - TV
Phong Thần Ký Chap 164 - TV
Phong Thần Ký Chap 163 - TV
Phong Thần Ký Chap 162 - TV
Phong Thần Ký Chap 161 - TV
Phong Thần Ký Chap 160 - TV
Phong Thần Ký Chap 159 - TV
Phong Thần Ký Chap 158 - TV
Phong Thần Ký Chap 157 -
Phong Thần Ký Chap 156 -
Phong Thần Ký Chap 155 -
Phong Thần Ký Chap 154 -
Phong Thần Ký Chap 153 -
Phong Thần Ký Chap 152 -
Phong Thần Ký Chap 151 -
Phong Thần Ký Chap 150 -
Phong Thần Ký Chap 149 -
Phong Thần Ký Chap 148 -
Phong Thần Ký Chap 147 -
Phong Thần Ký Chap 146 -
Phong Thần Ký Chap 145 -
Phong Thần Ký Chap 144 -
Phong Thần Ký Chap 143 -
Phong Thần Ký Chap 142 -
Phong Thần Ký Chap 141 -
Phong Thần Ký Chap 140 -
Phong Thần Ký Chap 139 -
Phong Thần Ký Chap 138 -
Phong Thần Ký Chap 137 -
Phong Thần Ký Chap 136 -
Phong Thần Ký Chap 135 -
Phong Thần Ký Chap 134 -
Phong Thần Ký Chap 133 -
Phong Thần Ký Chap 132 -
Phong Thần Ký Chap 131 -
Phong Thần Ký Chap 130 -
Phong Thần Ký Chap 129 -
Phong Thần Ký Chap 128 -
Phong Thần Ký Chap 127 -
Phong Thần Ký Chap 126 -
Phong Thần Ký Chap 125 -
Phong Thần Ký Chap 124 -
Phong Thần Ký Chap 123 -
Phong Thần Ký Chap 122 -
Phong Thần Ký Chap 121 -
Phong Thần Ký Chap 120 -
Phong Thần Ký Chap 119 -
Phong Thần Ký Chap 118 -
Phong Thần Ký Chap 117 -
Phong Thần Ký Chap 116 -
Phong Thần Ký Chap 115 -
Phong Thần Ký Chap 114 -
Phong Thần Ký Chap 113 -
Phong Thần Ký Chap 112 -
Phong Thần Ký Chap 111 -
Phong Thần Ký Chap 110 -
Phong Thần Ký Chap 109 -
Phong Thần Ký Chap 108 -
Phong Thần Ký Chap 107 -
Phong Thần Ký Chap 106 -
Phong Thần Ký Chap 105 -
Phong Thần Ký Chap 104 -
Phong Thần Ký Chap 103 -
Phong Thần Ký Chap 102 -
Phong Thần Ký Chap 101 -
Phong Thần Ký Chap 100 -
Phong Thần Ký Chap 99 -
Phong Thần Ký Chap 98 -
Phong Thần Ký Chap 97 -
Phong Thần Ký Chap 96 -
Phong Thần Ký Chap 95 -
Phong Thần Ký Chap 94 -
Phong Thần Ký Chap 93 -
Phong Thần Ký Chap 92 -
Phong Thần Ký Chap 91 -
Phong Thần Ký Chap 90 -
Phong Thần Ký Chap 89 -
Phong Thần Ký Chap 88 -
Phong Thần Ký Chap 87 -
Phong Thần Ký Chap 86 -
Phong Thần Ký Chap 85 -
Phong Thần Ký Chap 84 -
Phong Thần Ký Chap 83 -
Phong Thần Ký Chap 82 -
Phong Thần Ký Chap 81 -
Phong Thần Ký Chap 80 -
Phong Thần Ký Chap 79 -
Phong Thần Ký Chap 78 -
Phong Thần Ký Chap 77 -
Phong Thần Ký Chap 76 -
Phong Thần Ký Chap 75 -
Phong Thần Ký Chap 74 -
Phong Thần Ký Chap 73 -
Phong Thần Ký Chap 72 -
Phong Thần Ký Chap 71 -
Phong Thần Ký Chap 70 -
Phong Thần Ký Chap 69 -
Phong Thần Ký Chap 68 -
Phong Thần Ký Chap 67 -
Phong Thần Ký Chap 66 -
Phong Thần Ký Chap 65 -
Phong Thần Ký Chap 64 -
Phong Thần Ký Chap 63 -
Phong Thần Ký Chap 62 -
Phong Thần Ký Chap 61 -
Phong Thần Ký Chap 60 -
Phong Thần Ký Chap 59 -
Phong Thần Ký Chap 58 -
Phong Thần Ký Chap 57 -
Phong Thần Ký Chap 56 -
Phong Thần Ký Chap 55 -
Phong Thần Ký Chap 54 -
Phong Thần Ký Chap 53 -
Phong Thần Ký Chap 52 -
Phong Thần Ký Chap 51 -
Phong Thần Ký Chap 50 -
Phong Thần Ký Chap 49 -
Phong Thần Ký Chap 48 -
Phong Thần Ký Chap 47 -
Phong Thần Ký Chap 46 -
Phong Thần Ký Chap 45 -
Phong Thần Ký Chap 44 -
Phong Thần Ký Chap 43 -
Phong Thần Ký Chap 42 -
Phong Thần Ký Chap 41 -
Phong Thần Ký Chap 40 -
Phong Thần Ký Chap 39 -
Phong Thần Ký Chap 38 -
Phong Thần Ký Chap 37 -
Phong Thần Ký Chap 36 -
Phong Thần Ký Chap 35 -
Phong Thần Ký Chap 34 -
Phong Thần Ký Chap 33 -
Phong Thần Ký Chap 32 -
Phong Thần Ký Chap 31 -
Phong Thần Ký Chap 30 -
Phong Thần Ký Chap 29 -
Phong Thần Ký Chap 28 -
Phong Thần Ký Chap 27 -
Phong Thần Ký Chap 26 -
Phong Thần Ký Chap 25 -
Phong Thần Ký Chap 24 -
Phong Thần Ký Chap 23 -
Phong Thần Ký Chap 22 -
Phong Thần Ký Chap 21 -
Phong Thần Ký Chap 20 -
Phong Thần Ký Chap 19 -
Phong Thần Ký Chap 18 -
Phong Thần Ký Chap 17 -
Phong Thần Ký Chap 16 -
Phong Thần Ký Chap 15 -
Phong Thần Ký Chap 14 -
Phong Thần Ký Chap 13 -
Phong Thần Ký Chap 12 -
Phong Thần Ký Chap 11 -
Phong Thần Ký Chap 10 -
Phong Thần Ký Chap 9 -
Phong Thần Ký Chap 8 -
Phong Thần Ký Chap 7 -
Phong Thần Ký Chap 6 -
Phong Thần Ký Chap 5 -
Phong Thần Ký Chap 4
Phong Thần Ký Chap 3
Phong Thần Ký Chap 2
Phong Thần Ký Chap 1

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 430 TV , next is 431]
Đại Quân Phiệt [update chap 48, next is 49]
World Trigger [update chap 77, next is chap 78] - Link nhanh
009 RE:CYBORG [Update chap 4 next chap 5]
Nữ tiến sĩ robot - I the Female Robot [Update chap 5 , next chap 6]
Sưu Thần Ký [update chap 36,37,38 next is 39]
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru [update chap 176, next is 177]
Bàn Long [update chap 97, next is 98]
Tối Cường Tà Thiếu [Update chap 43, next chap 44]
Võ Động Càn Khôn [update chap 27, next is 28]
Lucky Luke chap 30
Phong vân Chap 428
Hayate no Gotoku chap 24...
Sáng Thế Thần Binh Chap 2...
Đua xe
[V-Sky] School Rumble Cha...
Yume de Aetara chap 12
Absolute Boyfriend Chap 5
Black God Chap 51
Black Cat chap 172

Sửa lần cuối admin Sửa vào2014/08/27 21:40
gwen Email
2014/07/01 23:01
truyện hay lắm luôn!! hic hic.. grin
thanhsmc Email
2014/05/11 19:14
*** Ôi vậy lầ sắp chập cuối rồi ư! vừa vui lại vừa buồn hì- Chuyên hay lẵm rất hây.. mình đã hơi buồn khi thiên và A Câu solo với nhàu vì như thế 1 trông 2 phải ra đi, mà mình thì thích cả hai - Thank You các bạn dịch truyện , dịch hay và tốt lắm- Mình yêu Phong Thần Ký
thienlong84 Email
2014/05/10 16:32
chưa có chap 182 hả các ad
thanh0107 Email
2014/02/14 14:59
PHong than ky tu 60 line đã die.vui lòng chỉnh lại dùm-thank
NTA_HN_88
2013/12/28 00:51
Truyện hay, thanks nhóm dịch và nhóm đăng ^__^.Mà kô hiểu tác giả có ý đồ gì mà đặt tên nhân vật thế nhỉ. Thiên phải chăng sau này là Đế Thích THiên tức Ngọc Hoàng Thượng Đế, còn chân thiên thánh vương sẽ là một vị thần đắc đạo thành phật chính là Phật Tổ Như Lai nhỉ :v
huynh_tien Email
2013/10/01 23:26
truyện hay quá, cám ơn các bạn đã dich nhé. chúc các bạn luôn may mắn và mạnh khỏe
huynh_tien Email
2013/09/29 18:00
truyen hay qua di. cam on cac ban da dich. xin loi vi k danh dau duoc do loi vietkey
biettuot Email
2013/05/20 09:21
1 phát mấy chap liền ^^~
zoophim.net
2013/05/15 09:54
Truyện dài vãi chưởng nhưng xem hay
phuonghp Email
2013/03/09 15:45
http://vechai.info/phong-than-ky-3/ad ơi tập 107 giống tập 8 của link đó, link đó có tận chap 12 rồi . cố lên cho a e đọc sơm nhé.
thanhsmc Email
2013/01/07 18:18
Thân gửi các bạn trong bang dịch truyên: trước hết sin cho mình nói đôi lời, mình không phải là một nhà phê bình...các bạn dịch chuyện rất chính xát ,chất lượng hình ảnh rất tốt, không thể chê vào đâu được, và điều quan trọng đó chính là chuyện các bạn dich rất hay, có thể nói là rất tuyệt vời đối với mình.. mình rất thích đọc chuyện Phong Thần Ký, đó thật sự là một chuyên hay,mình rất biết ơn các bạn vì đã dịch rất chính xát nội dung cung như hình anh của bộ truyện, hãy cho minh gửi lời đến những người dịch truyện, mình thật sự biết ơn các bạn, hãy cố gắn lên, hãy vì đam mê của các bạn và cũng chính là đam mê đọc truyện của mình.....mình các ơn các ban rất nhiều ( thật sự biết ơn đến người dịch truyện Phong thần ký, gửi lời cảm tạ trân tình nhất đến các bạn).Chúc luôn thành công trong công việt.
ngoankg Email
2013/01/07 11:03
1tuan roi k thay up truyen naruto voi one piece bleach nua vaymay anh up nhnah len nhe
loi_lam_cua_tui Email
2012/12/26 09:34
sao mà lâu wa mới ra 1 chap zậy mấy chúunhappy ra nhanh nhanh đi mấy chú mấy bác ơi đợi lâu wa rồi nè sweatmau giùm nha nếu ko là ta cho 1 phát cho chít luôn đó keke killkillkillkillkillkillkill có sợ chưa
ngoankg Email
2012/12/23 11:35
anh admin up dum em truyen kenichi chap 455-456 ep them dum di
himurakenshin Email
2012/11/05 21:48
qua hay , dung la sieu pham hehe cam on nhom dich nhieu nhe
himurakenshin Email
2012/10/29 21:31
hay qua ad oi, truyen dung la sieu pham hay het cho noi, cam on nhieu nhieu nhe nhom dich oi hehe
antroc Email
2012/10/29 06:54
truyện hay lắm! không biết truyện này đã xuất bản ở VN chưa các bác AD nhỉ? nếu không các bác AD cứ giữ tiến độ như thế này cho anh em được nhờ! thank các bác!
abay Email
2012/10/23 09:32
doi 2tuan 1 chapsleepy
thx AD
nvtthan Email
2012/10/22 22:00
ngắn quá.coi chữ đã thèmquestion
nvtthan Email
2012/10/22 21:51
tks trước khi đọc chap 95.mà chậm quá ad ơicry
LACDAIVUONG Email
2012/10/22 11:06
AE QUA CO MIC VN CHAM NET DA CO HANG CHAP 95
LACDAIVUONG Email
2012/10/22 11:04
LAU QUA
Vanvatquytam Email
2012/10/15 23:05
Lại dài cổ rồi! sang tuần mới mà hàng vẫn chưa về :( :(
abay Email
2012/10/15 15:30
lay doi them tuan k coa chap moistupidstupid134
himurakenshin Email
2012/10/11 21:42
qua hay dung la sieu pham hehe
nvtthan Email
2012/10/08 18:05
úp nhanh dùm chút.đọc chap 94 thèm chap 95 quá. nhanh nhanh ad love
nvtthan Email
2012/10/08 17:55
tks ad trước khi đọc chap 94zanđã k phụ lòng bạn đọc
abay Email
2012/10/08 12:07
hihihi ra chap 94 luon thx thx admin nhieu lemlemgringringringringringringringrin
Vanvatquytam Email
2012/10/07 21:27
Thanks nhóm dịch! đợi mãi mới được đọc cháp 93.Mong các chap sau ra đều hơn. :D
abay Email
2012/10/06 17:43
chap 93 hay tuyet cu meo ad oi
cuoi cung vocanh da hieu
chap 94 se la tran chien dich thuc vocanh vs thien
ra chap 94 nhanh AD oi thx nhieu nhieu lempigpigpig
Phân trang 1/8 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X
Fshare