Thông Báo Truyện
   

8 Jan.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {438}

Phong Vân [update chap 292, 674, next is 675] Linh nhanh, Đọc Truyện Phong Vân [update chap 292, 674, next is 675] Linh nhanh Tiếng Việt

Tags: , , , ,

Phong Vân

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


Manga : Phong Vân
Tác giả: Mã Vĩnh Thành
Thể loại : Võ Hiệp, manhua,martial art
Nguồn :Homeviet.org , Comicvn.net , Gamevn.com
Editor: Đế Thích Thiên, comicvn.net
Typesetter: K3ny, hien DT, romeo, Long hiền nhân...
Translator: dc tuan champion, Tia Chớp, comicvn.net
St: juujigun, Vespa161...

NỘI DUNG :
Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.
Dòng họ Nhiếp nổi nổi danh với đao pháp "Ngạo Hàn Lục Quyết" và thanh Tuyết Ẩm Đao, truyền đến đời "Bắc Ẩm Cuồng Đao" Nhiếp Nhân Vương. Nhưng Nhân Vương tuy thành danh mà không màng thế sự, cùng vợ con quy ẩn nơi thôn dã. Vợ Nhân Vương là đệ nhất mỹ nhân Nhanh Doanh cho rằng chồng mình không có chí tiến thủ, nên bỏ đi theo người khác. Nhân Vương vì thế trở nên điên cuồng gàn dở, tuy nhiên con ông là Nhiếp Phong lại thông tuệ và gan dạ hơn người. Hai cha con cứ thế sống qua ngày.
Năm đó Nhiếp Phong theo cha đến Lạc Sơn Đại Phật ở Nga Mi sơn để xem cha tỷ võ với "Nam Lân Kiếm Thủ" Đoạn Soái. Bọn người Thiên Hạ Hội, dẫn đầu là Bộ Kinh Vân lại thừa hư đến cướp hai tuyệt thế thần binh là Tuyết Ẩm Đao và Hỏa Lân Kiếm. Không ngờ cùng lúc đó, Hỏa Kỳ Lân là con thần thú vốn ẩn thân lâu năm trong động Lăng Vân bỗng xuất hiện, chấn nhiếp quần anh, còn bắt Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương đi. Hai thanh thần binh đều mất tích trong lúc hỗn loạn.
Bộ Kinh Vân sau đó mang theo Nhiếp Phong về Thiên Hạ Hội. Hùng Bá ngay lập tức nhận Nhiếp Phong làm đệ tử.READ ONLINE

Phong Vân 1, Phong Vân 2, Phong Vân 3Phong Vân Chap 674
Phong Vân Chap 673
Phong Vân Chap 672
Phong Vân Chap 671.2
Phong Vân Chap 671.1
Phong Vân Chap 670
Phong Vân Chap 669
Phong Vân Chap 668.1
Phong Vân Chap 668
Phong Vân Chap 667
Phong Vân Chap 666
Phong Vân Chap 665
Phong Vân Chap 664
Phong Vân Chap 663
Phong Vân Chap 662
Phong Vân Chap 661
Phong Vân Chap 660
Phong Vân Chap 659
Phong Vân Chap 658
Phong Vân Chap 657 -
Phong Vân Chap 656 -
Phong Vân Chap 655 -
Phong Vân Chap 654 -
Phong Vân Chap 653 -
Phong Vân Chap 652 -
Phong Vân Chap 651 -
Phong Vân Chap 650 -
Phong Vân Chap 649 -
Phong Vân Chap 648 -
Phong Vân Chap 647 -
Phong Vân Chap 646 -
Phong Vân Chap 645 -
Phong Vân Chap 644 -
Phong Vân Chap 643 -
Phong Vân Chap 642 -
Phong Vân Chap 641 -
Phong Vân Chap 640 -
Phong Vân Chap 639 -
Phong Vân Chap 638 -
Phong Vân Chap 637 -
Phong Vân Chap 636 -
Phong Vân Chap 635 -
Phong Vân Chap 634 -
Phong Vân Chap 633 -
Phong Vân Chap 632 -
Phong Vân Chap 631 -
Phong Vân Chap 630 -
Phong Vân Chap 629 -
Phong Vân Chap 628 -
Phong Vân Chap 627 -
Phong Vân Chap 626 -
Phong Vân Chap 625 -
Phong Vân Chap 624 -
Phong Vân Chap 623 -
Phong Vân Chap 622 -
Phong Vân Chap 621 -
Phong Vân Chap 620 -
Phong Vân Chap 619 -
Phong Vân Chap 618 -
Phong Vân Chap 617 -
Phong Vân Chap 616 -
Phong Vân Chap 615 -
Phong Vân Chap 614 -
Phong Vân Chap 613 -
Phong Vân Chap 612 -
Phong Vân Chap 611 -
Phong Vân Chap 610 -
Phong Vân Chap 609 -
Phong Vân Chap 608 -
Phong Vân chap 607
Phong Vân chap 606
Phong Vân chap 605
Phong Vân chap 604
Phong Vân chap 603
Phong Vân chap 602
Phong Vân chap 601
Phong Vân chap 600
Phong Vân chap 599
Phong Vân chap 598
Phong Vân chap 597
Phong Vân chap 596
Phong Vân chap 595
Phong Vân chap 594
Phong Vân chap 593
Phong Vân chap 592
Phong Vân chap 591
Phong Vân chap 590
Phong Vân chap 589
Phong Vân chap 588
Phong Vân chap 587
Phong Vân chap 586
Phong Vân chap 585
Phong Vân chap 584
Phong Vân chap 583
Phong Vân chap 582
Phong Vân chap 581
Phong Vân chap 580
Phong Vân chap 579
Phong Vân chap 578
Phong Vân chap 577
Phong Vân chap 576
Phong Vân chap 575
Phong Vân chap 574
Phong Vân chap 573
Phong Vân chap 572
Phong Vân chap 571
Phong Vân chap 570
Phong Vân chap 569
Phong Vân chap 568
Phong Vân chap 567
Phong Vân chap 566
Phong Vân chap 565
Phong Vân chap 564
Phong Vân chap 563
Phong Vân chap 562
Phong Vân chap 561
Phong Vân chap 560
Phong Vân chap 559
Phong Vân chap 558
Phong Vân chap 557
Phong Vân chap 556
Phong Vân chap 555
Phong Vân chap 554
Phong Vân chap 553
Phong Vân chap 552
Phong Vân chap 551
Phong Vân chap 550
Phong Vân chap 549
Phong Vân chap 548
Phong Vân chap 547
Phong Vân chap 546
Phong Vân chap 545
Phong Vân chap 544
Phong Vân chap 543
Phong Vân chap 542
Phong Vân chap 541
Phong Vân chap 540
Phong Vân chap 539
Phong Vân chap 538
Phong Vân chap 537
Phong Vân chap 536
Phong Vân chap 535
Phong Vân chap 534
Phong Vân chap 533
Phong Vân chap 532
Phong Vân chap 531
Phong Vân chap 530
Phong Vân chap 529
Phong Vân chap 528
Phong Vân chap 527
Phong Vân chap 526
Phong Vân chap 525
Phong Vân chap 524
Phong Vân chap 523
Phong Vân chap 522
Phong Vân chap 521
Phong Vân chap 520
Phong Vân chap 519
Phong Vân chap 518
Phong Vân chap 517
Phong Vân chap 516
Phong Vân chap 515
Phong Vân chap 514
Phong Vân chap 513
Phong Vân chap 512
Phong Vân chap 511
Phong Vân chap 510
Phong Vân chap 509
Phong Vân chap 508
Phong Vân chap 507
Phong Vân chap 506
Phong Vân chap 505
Phong Vân chap 504
Phong Vân chap 503
Phong Vân chap 502
Phong Vân chap 501
Phong Vân chap 500
Phong Vân chap 499
Phong Vân chap 498
Phong Vân chap 497
Phong Vân chap 496
Phong Vân chap 495
Phong Vân chap 494
Phong Vân chap 493
Phong Vân chap 492
Phong Vân chap 491
Phong Vân chap 490
Phong Vân chap 489
Phong Vân chap 488
Phong Vân chap 487
Phong Vân chap 486
Phong Vân chap 485
Phong Vân chap 484
Phong Vân chap 483
Phong Vân chap 482
Phong Vân chap 481
Phong Vân chap 480
Phong Vân chap 479
Phong Vân chap 478
Phong Vân chap 477
Phong Vân chap 476
Phong Vân chap 475
Phong Vân chap 474
Phong Vân chap 473
Phong Vân chap 472
phong vân chap 471
phong vân chap 470
phong vân chap 469
phong vân chap 468
phong vân chap 467
phong vân chap 466
phong vân chap 465
phong vân chap 464
phong vân chap 463
phong vân chap 462
phong vân chap 461
phong vân chap 460
phong vân chap 459
phong vân chap 458
phong vân chap 457
phong vân chap 456
phong vân chap 455
phong vân chap 454
phong vân chap 453
phong vân chap 452
phong vân chap 451
Phong Vân chap 450
Phong Vân chap 449
Phong Vân chap 448
Phong Vân chap 447
Phong Vân chap 446
Phong Vân chap 445
Phong Vân chap 444
Phong Vân chap 443
Phong Vân chap 442
Phong Vân chap 441
Phong Vân chap 440
Phong Vân chap 439
Phong Vân chap 438
Phong Vân chap 438
Phong Vân chap 437
Phong Vân chap 436
Phong Vân chap 435
Phong Vân chap 433
Phong Vân chap 432
Phong Vân chap 431
Phong Vân chap 430
Phong Vân chap 429
Phong Vân chap 428
Phong Vân chap 427
Phong Vân chap 426
Phong Vân chap 425
Phong Vân chap 424
Phong Vân chap 423
Phong Vân chap 422
Phong Vân chap 421
Phong Vân chap 420
Phong Vân chap 419
Phong Vân chap 418
Phong Vân chap 417
Phong Vân chap 416
Phong Vân chap 415
Phong Vân chap 414
Phong Vân chap 413
Phong Vân chap 412
Phong Vân chap 411

Phong Vân Chap 292 - Link nhanh
Phong Vân Chap 291
Phong Vân Chap 290
Phong Vân Chap 289
Phong Vân Chap 288
Phong Vân Chap 287
Phong Vân Chap 286
Phong Vân Chap 285
Phong Vân Chap 284
Phong Vân Chap 283
Phong Vân Chap 282
Phong Vân Chap 281
Phong Vân Chap 280
Phong Vân Chap 279
Phong Vân Chap 278
Phong Vân Chap 277
Phong Vân Chap 276
Phong Vân Chap 275
Phong Vân Chap 274
Phong Vân Chap 273
Phong Vân Chap 272
Phong Vân Chap 271
Phong Vân Chap 270
Phong Vân Chap 269
Phong Vân Chap 268
Phong Vân Chap 267
Phong Vân Chap 266
Phong Vân Chap 265
Phong Vân Chap 264
Phong Vân Chap 263
Phong Vân Chap 262
Phong Vân Chap 261
Phong Vân Chap 260

Phong Vân Chap 251
Phong Vân Chap 250
Phong Vân Chap 249
Phong Vân Chap 248
Phong Vân Chap 247
Phong Vân Chap 246
Phong Vân Chap 245
Phong Vân Chap 244
Phong Vân Chap 243
Phong Vân Chap 242
Phong Vân Chap 241
Phong Vân Chap 240
Phong Vân Chap 239
Phong Vân Chap 238
Phong Vân Chap 237
Phong Vân Chap 236
Phong Vân Chap 235
Phong Vân Chap 234
Phong Vân Chap 233
Phong Vân Chap 232
Phong Vân Chap 231
Phong Vân Chap 230
Phong Vân Chap 229
Phong Vân Chap 228
Phong Vân Chap 227
Phong Vân Chap 226
Phong Vân Chap 225
Phong Vân Chap 224
Phong Vân Chap 223
Phong Vân Chap 222
Phong Vân Chap 221
Phong Vân Chap 220
Phong Vân Chap 219
Phong Vân Chap 218
Phong Vân Chap 217
Phong Vân Chap 216
Phong Vân Chap 215
Phong Vân Chap 214
Phong Vân Chap 213
Phong Vân Chap 212
Phong Vân Chap 211
Phong Vân Chap 210
Phong Vân Chap 209
Phong Vân Chap 208
Phong Vân Chap 207
Phong Vân Chap 206
Phong Vân Chap 205
Phong Vân Chap 204
Phong Vân Chap 203
Phong Vân Chap 202
Phong Vân Chap 201
Phong Vân chap 200
Phong Vân chap 199
Phong Vân chap 198
Phong Vân chap 197
Phong Vân chap 196
Phong Vân chap 195
Phong Vân chap 194
Phong Vân chap 193
Phong Vân chap 192
Phong Vân chap 191
Phong Vân chap 190
Phong Vân chap 189
Phong Vân chap 188
Phong Vân chap 187
Phong Vân chap 186
Phong Vân chap 185
Phong Vân chap 184
Phong Vân chap 183
Phong Vân chap 182
Phong Vân chap 181
Phong Vân chap 180
Phong Vân chap 179
Phong Vân chap 178
Phong Vân chap 177
Phong Vân chap 176
Phong Vân chap 175
Phong Vân chap 174
Phong Vân chap 173
Phong Vân chap 172
Phong Vân chap 171
Phong Vân chap 170
Phong Vân chap 169
Phong Vân chap 168
Phong Vân chap 167
Phong Vân chap 166
Phong Vân chap 165
Phong Vân chap 164
Phong Vân chap 163
Phong Vân chap 162
Phong Vân chap 161
Phong Vân chap 160
Phong Vân chap 159
Phong Vân chap 158
Phong Vân chap 157
Phong Vân chap 156
Phong Vân chap 155
Phong Vân chap 154
Phong Vân chap 153
Phong Vân chap 152
Phong Vân chap 151
Phong Vân chap 150
Phong Vân chap 149
Phong Vân chap 148
Phong Vân chap 147
Phong Vân chap 146
Phong Vân chap 145
Phong Vân chap 144
Phong Vân chap 143
Phong Vân chap 142
Phong Vân chap 141
Phong Vân chap 140
Phong Vân chap 139
Phong Vân chap 138
Phong Vân chap 137
Phong Vân chap 136
Phong Vân chap 135
Phong Vân chap 134
Phong Vân chap 133
Phong Vân chap 132
Phong Vân chap 131
Phong Vân chap 130
Phong Vân chap 129
Phong Vân chap 127
Phong Vân chap 126
Phong Vân chap 125
Phong Vân chap 124
Phong Vân chap 123
Phong Vân chap 122
Phong Vân chap 121
Phong Vân chap 120
Phong Vân chap 119
Phong Vân chap 118
Phong Vân chap 117
Phong Vân chap 116
Phong Vân chap 115
Phong Vân chap 114
Phong Vân chap 113
Phong Vân chap 112
Phong Vân chap 111
Phong Vân chap 109
Phong Vân chap 108
Phong Vân chap 108
Phong Vân chap 107
Phong Vân chap 106
Phong Vân chap 105
Phong Vân chap 104
Phong Vân chap 103
Phong Vân chap 102
Phong Vân chap 101
Phong Vân chap 100
Phong Vân chap 99
Phong Vân chap 98
Phong Vân chap 97
Phong Vân chap 96
Phong Vân chap 95
Phong Vân chap 94
Phong Vân chap 93
Phong Vân chap 92
Phong Vân chap 91
Phong Vân chap 90
Phong Vân chap 89
Phong Vân chap 88
Phong Vân chap 87
Phong Vân chap 86
Phong Vân chap 85
Phong Vân chap 84
Phong Vân chap 83
Phong Vân chap 82
Phong Vân chap 81
Phong Vân chap 80
Phong Vân chap 79
Phong Vân chap 78

Phong Vân chap 73
Phong Vân chap 72
Phong Vân chap 71
Phong Vân chap 70
Phong Vân chap 69
Phong Vân chap 68
Phong Vân chap 67
Phong Vân chap 66
Phong Vân chap 65
Phong Vân chap 64
Phong Vân chap 63
Phong Vân chap 62
Phong Vân chap 61
Phong Vân chap 60
Phong Vân chap 59
Phong Vân chap 58
Phong Vân chap 57
Phong Vân chap 56
Phong Vân chap 55
Phong Vân chap 54
Phong Vân chap 53
Phong Vân chap 52
Phong Vân chap 51
Phong Vân chap 50
Phong Vân chap 49
Phong Vân chap 48
Phong Vân chap 47
Phong Vân chap 46
Phong Vân chap 45
Phong Vân chap 44
Phong Vân chap 43
Phong Vân chap 42
Phong Vân chap 41
Phong Vân chap 40
Phong Vân chap 39
Phong Vân chap 38
Phong Vân chap 37
Phong Vân chap 36
Phong Vân chap 35
Phong Vân chap 34
Phong Vân chap 33
Phong Vân chap 32
Phong Vân chap 31
Phong Vân chap 30
Phong Vân chap 29
Phong Vân chap 28
Phong Vân chap 27
Phong Vân chap 26
Phong Vân chap 25
Phong Vân chap 24
Phong Vân chap 23
Phong Vân chap 22
Phong Vân chap 21
Phong Vân chap 20
Phong Vân chap 19
Phong Vân chap 18
Phong Vân chap 17
Phong Vân chap 16
Phong Vân chap 15
Phong Vân chap 14
Phong Vân chap 13
Phong Vân chap 12
Phong Vân chap 11
Phong Vân chap 10
Phong Vân chap 9
Phong Vân chap 8
Phong Vân chap 7
Phong Vân chap 6
Phong Vân chap 5
Phong Vân chap 4
Phong Vân chap 3
Phong Vân chap 2
Phong Vân chap 1

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Rave Master - Thanh kiếm biến hình[Update chap 55-58 next is 59] - Link nhanh
Cerberus [update chap 34, next 35]
Diêm đế - King of hell [update tập 45e phần 2]
Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh [Update chap 69 next 70]
Gintama [update 494, 532 next 533] Fix link nhanh
Ultimate Legend: Kang Hae Hyo [update chap 67, next 68] - Hay
The Breaker New Waves - The Breaker 2 [update chap 193 TV, next is chap 194] - Link nhanh]
Không lối thoát - Tenkuu Shinpan [Update chap 48, next is 49] - Link nhanh
Lính đánh thuê Maruhan - Mercenary Maruhan [update 48 next is 49] - Project mới siêu hot của Vechai
Enigma [update chap 19 next is 20]
Change Guy chap 273
Katekyo Hitman Reborn cha...
Thần Binh Huyền Kỳ Chap 2...
Hải Hoàng Ký - Kaiouki [u...
Hanazakari no Kimitachi e...
Thần Đồng Đất Việt Tập 10...
Skip Beat chap 165
Võ Thần chap 45
Freezing chap 7
Fairy Tail chap 381 Tiếng...

Sửa lần cuối kamala Sửa vào2015/01/08 11:22
tuanhp110487 Email
2013/05/23 21:22
tu chap 286 doc o dau cac ban????????/
huynhhung25
2013/05/16 19:58
há há! cháp 649 dịch hay thật gringringringringringringrin
huynhhung25
2013/05/16 17:47
anh zô danh tái xuất giang hồ rùi envyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvyenvy
huynhhung25
2013/05/14 19:48
đọc tới chap 635 mak chả thấy anh vô danh đâu hết fearfearfearfearfear
kojdka Email
2013/05/13 19:30
vãi anh bát
sieunhandaubu Email
2013/04/30 21:09
cac ban cho minh hoi ai bik chap 288 den chap410 o dau ko chi~ minh voi
anmanhha Email
2013/04/09 20:45
sao ko co chapter 652 tro di vay cac ban
hungpro197 Email
2013/04/07 03:29
truyện hồi kết buồn quá. Ôi đúng là "Giang Hồ "
thế anh Email
2013/04/04 21:25
sao không có từ chap 287 trở đi vậy..ai co link chỉ với
binstupid9x Email
2013/03/24 20:14
truyen. ao? loi`, neu' thang DP k giet BT, tat' ca? Nhiep PHong BKV, tat' ca lien minh lai k an dc thang` LCT a`k. NP o? ngay day' ma` de thang LCT giet DP, 2 bo con no' phoi' hop.k an dc bon LCT ak`. Ma` deo' biet' thang nao` khoe o? day, thang lol nao cung khoe? @@
zsieaochichz, Email
2013/03/22 12:32
tieu hoa thuong mo ltc xe jet bkv, chac la chap nay
zsieaochichz, Email
2013/03/22 12:31
cac pan xem lai chap 640 xem
zsieaochichz, Email
2013/03/22 12:26
co le chap mnay bkv bi ltc jet thi phai
hiepga94 Email
2013/03/19 13:21
det xanh rau ma tac gia lam an kieu j.tap truoc thi khen lay khen de nhiep phong lam doc suong phong ca mui,tap nay lai de thang ltc no day lui .UC VAJ DAI.it nhat cung phai cho thang chi no an don joi chay chu.DON NHU LOI
ConGaMaiMo Email
2013/03/19 10:34
xem tập sau thì chôn DP rồi, Vô danh quay lại dẫn dắt toàn đội, BKV sẽ chặn đường bọn áo lông chim kia để xử chúng trước.sắp đến hồi hay rồi đây
Tuấn Thành Email
2013/03/14 15:44
Dịch phong chưa chết..........với cử chỉ và lời dặn dò Kinh nô như vậy thì không chết được. Trước khi Dịch Phong chết thì Kiếp xà còn phải chết trước. với 1 con người tâm cơ như Dịch Phong mà chết đơn giản như vậy thì không cò là truyện Phong Vân nữa rồi
son 123 Email
2013/03/11 13:47
Nỗi đau mất vợ và con thật khủng khiếp. Nhiếp Phong chịu nhiều nỗi đau quá. Tác giả đã đưa ra tình huống đẫn dắt truyện quá hay.
dungh269 Email
2013/03/08 13:56
anh Mã nhà ta vớ vỉn quá.ko ltc có lên level tnao cũng sao đánh đc huyền thoại phong trung chi thần đã nổi điên.thế mà bác mã để đánh ngang ngửa.không biết kết tnao đây
light_yagami Email
2013/03/06 21:16
np van ko dich lai thang ltc mac du da noi dien. ltc sau khi dc phuc menh tro thang boss roi.sleepysleepytoi nghiep thang phong con hi sinh chet chung voi thang ltc vao dong lua.chac thang phong con chit mot minh wa, no ko bit thang ltc tung nhay vao lua sao do hoi sinh....chap 650 se ro
langtu89891223
2013/03/05 11:18
ra chap 649 roi ba con oi
Kyle Email
2013/03/05 09:46
nhuwg chap sau chắc thằng có đi thật lúc đấy Phong huyh mấy nổi điêngrin
Kyle Email
2013/03/05 09:45
Tà Vương mà
kiepconrua Email
2013/03/02 20:46
then dp lam muu vai~
congapk Email
2013/03/02 16:08
vậy mứi là DP chứ.tính toán như thần
kojdka Email
2013/03/01 11:00
Việc Tình Di đâm Dp là kế hoạch của DP để TD làm 1 việc gì giúp DP hay truyền 1 thông tin gì đại loại thế. Điều đó giải thích vì sao DP đẩy TD ra chỗ con ngựa. killkillkillkillkillkillkillkill
luxiboy Email
2013/02/17 14:31
me chap647/648 toan tieng tau khua doc bo' ai hieu noi~.lam on may chu dich nhanh len nhe.cho dai co rui
kiepconrua Email
2013/02/16 21:23
10 nam nua~ chap 649 moi ra hjx chan vai~
light_yagami Email
2013/02/14 22:59
chap 649 xem o dau vay ban
kiepconrua Email
2013/02/14 21:22
hjx amin lam j` ma lau ra chap 649 the ko pitsem a phong danh anh chi the nao
Apologize224 Email
2013/02/14 16:30
anh phong điên lên rồi hóng chap sau chí ăn hànhcry
Phân trang 2/13 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X