Thông Báo Truyện
   

8 Jan.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {436}

Phong Vân [update chap 292, 674, next is 675] Linh nhanh, Đọc Truyện Phong Vân [update chap 292, 674, next is 675] Linh nhanh Tiếng Việt

Tags: , , , ,

Phong Vân

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


Manga : Phong Vân
Tác giả: Mã Vĩnh Thành
Thể loại : Võ Hiệp, manhua,martial art
Nguồn :Homeviet.org , Comicvn.net , Gamevn.com
Editor: Đế Thích Thiên, comicvn.net
Typesetter: K3ny, hien DT, romeo, Long hiền nhân...
Translator: dc tuan champion, Tia Chớp, comicvn.net
St: juujigun, Vespa161...

NỘI DUNG :
Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.
Dòng họ Nhiếp nổi nổi danh với đao pháp "Ngạo Hàn Lục Quyết" và thanh Tuyết Ẩm Đao, truyền đến đời "Bắc Ẩm Cuồng Đao" Nhiếp Nhân Vương. Nhưng Nhân Vương tuy thành danh mà không màng thế sự, cùng vợ con quy ẩn nơi thôn dã. Vợ Nhân Vương là đệ nhất mỹ nhân Nhanh Doanh cho rằng chồng mình không có chí tiến thủ, nên bỏ đi theo người khác. Nhân Vương vì thế trở nên điên cuồng gàn dở, tuy nhiên con ông là Nhiếp Phong lại thông tuệ và gan dạ hơn người. Hai cha con cứ thế sống qua ngày.
Năm đó Nhiếp Phong theo cha đến Lạc Sơn Đại Phật ở Nga Mi sơn để xem cha tỷ võ với "Nam Lân Kiếm Thủ" Đoạn Soái. Bọn người Thiên Hạ Hội, dẫn đầu là Bộ Kinh Vân lại thừa hư đến cướp hai tuyệt thế thần binh là Tuyết Ẩm Đao và Hỏa Lân Kiếm. Không ngờ cùng lúc đó, Hỏa Kỳ Lân là con thần thú vốn ẩn thân lâu năm trong động Lăng Vân bỗng xuất hiện, chấn nhiếp quần anh, còn bắt Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương đi. Hai thanh thần binh đều mất tích trong lúc hỗn loạn.
Bộ Kinh Vân sau đó mang theo Nhiếp Phong về Thiên Hạ Hội. Hùng Bá ngay lập tức nhận Nhiếp Phong làm đệ tử.READ ONLINE

Phong Vân 1, Phong Vân 2, Phong Vân 3Phong Vân Chap 674
Phong Vân Chap 673
Phong Vân Chap 672
Phong Vân Chap 671.2
Phong Vân Chap 671.1
Phong Vân Chap 670
Phong Vân Chap 669
Phong Vân Chap 668.1
Phong Vân Chap 668
Phong Vân Chap 667
Phong Vân Chap 666
Phong Vân Chap 665
Phong Vân Chap 664
Phong Vân Chap 663
Phong Vân Chap 662
Phong Vân Chap 661
Phong Vân Chap 660
Phong Vân Chap 659
Phong Vân Chap 658
Phong Vân Chap 657 -
Phong Vân Chap 656 -
Phong Vân Chap 655 -
Phong Vân Chap 654 -
Phong Vân Chap 653 -
Phong Vân Chap 652 -
Phong Vân Chap 651 -
Phong Vân Chap 650 -
Phong Vân Chap 649 -
Phong Vân Chap 648 -
Phong Vân Chap 647 -
Phong Vân Chap 646 -
Phong Vân Chap 645 -
Phong Vân Chap 644 -
Phong Vân Chap 643 -
Phong Vân Chap 642 -
Phong Vân Chap 641 -
Phong Vân Chap 640 -
Phong Vân Chap 639 -
Phong Vân Chap 638 -
Phong Vân Chap 637 -
Phong Vân Chap 636 -
Phong Vân Chap 635 -
Phong Vân Chap 634 -
Phong Vân Chap 633 -
Phong Vân Chap 632 -
Phong Vân Chap 631 -
Phong Vân Chap 630 -
Phong Vân Chap 629 -
Phong Vân Chap 628 -
Phong Vân Chap 627 -
Phong Vân Chap 626 -
Phong Vân Chap 625 -
Phong Vân Chap 624 -
Phong Vân Chap 623 -
Phong Vân Chap 622 -
Phong Vân Chap 621 -
Phong Vân Chap 620 -
Phong Vân Chap 619 -
Phong Vân Chap 618 -
Phong Vân Chap 617 -
Phong Vân Chap 616 -
Phong Vân Chap 615 -
Phong Vân Chap 614 -
Phong Vân Chap 613 -
Phong Vân Chap 612 -
Phong Vân Chap 611 -
Phong Vân Chap 610 -
Phong Vân Chap 609 -
Phong Vân Chap 608 -
Phong Vân chap 607
Phong Vân chap 606
Phong Vân chap 605
Phong Vân chap 604
Phong Vân chap 603
Phong Vân chap 602
Phong Vân chap 601
Phong Vân chap 600
Phong Vân chap 599
Phong Vân chap 598
Phong Vân chap 597
Phong Vân chap 596
Phong Vân chap 595
Phong Vân chap 594
Phong Vân chap 593
Phong Vân chap 592
Phong Vân chap 591
Phong Vân chap 590
Phong Vân chap 589
Phong Vân chap 588
Phong Vân chap 587
Phong Vân chap 586
Phong Vân chap 585
Phong Vân chap 584
Phong Vân chap 583
Phong Vân chap 582
Phong Vân chap 581
Phong Vân chap 580
Phong Vân chap 579
Phong Vân chap 578
Phong Vân chap 577
Phong Vân chap 576
Phong Vân chap 575
Phong Vân chap 574
Phong Vân chap 573
Phong Vân chap 572
Phong Vân chap 571
Phong Vân chap 570
Phong Vân chap 569
Phong Vân chap 568
Phong Vân chap 567
Phong Vân chap 566
Phong Vân chap 565
Phong Vân chap 564
Phong Vân chap 563
Phong Vân chap 562
Phong Vân chap 561
Phong Vân chap 560
Phong Vân chap 559
Phong Vân chap 558
Phong Vân chap 557
Phong Vân chap 556
Phong Vân chap 555
Phong Vân chap 554
Phong Vân chap 553
Phong Vân chap 552
Phong Vân chap 551
Phong Vân chap 550
Phong Vân chap 549
Phong Vân chap 548
Phong Vân chap 547
Phong Vân chap 546
Phong Vân chap 545
Phong Vân chap 544
Phong Vân chap 543
Phong Vân chap 542
Phong Vân chap 541
Phong Vân chap 540
Phong Vân chap 539
Phong Vân chap 538
Phong Vân chap 537
Phong Vân chap 536
Phong Vân chap 535
Phong Vân chap 534
Phong Vân chap 533
Phong Vân chap 532
Phong Vân chap 531
Phong Vân chap 530
Phong Vân chap 529
Phong Vân chap 528
Phong Vân chap 527
Phong Vân chap 526
Phong Vân chap 525
Phong Vân chap 524
Phong Vân chap 523
Phong Vân chap 522
Phong Vân chap 521
Phong Vân chap 520
Phong Vân chap 519
Phong Vân chap 518
Phong Vân chap 517
Phong Vân chap 516
Phong Vân chap 515
Phong Vân chap 514
Phong Vân chap 513
Phong Vân chap 512
Phong Vân chap 511
Phong Vân chap 510
Phong Vân chap 509
Phong Vân chap 508
Phong Vân chap 507
Phong Vân chap 506
Phong Vân chap 505
Phong Vân chap 504
Phong Vân chap 503
Phong Vân chap 502
Phong Vân chap 501
Phong Vân chap 500
Phong Vân chap 499
Phong Vân chap 498
Phong Vân chap 497
Phong Vân chap 496
Phong Vân chap 495
Phong Vân chap 494
Phong Vân chap 493
Phong Vân chap 492
Phong Vân chap 491
Phong Vân chap 490
Phong Vân chap 489
Phong Vân chap 488
Phong Vân chap 487
Phong Vân chap 486
Phong Vân chap 485
Phong Vân chap 484
Phong Vân chap 483
Phong Vân chap 482
Phong Vân chap 481
Phong Vân chap 480
Phong Vân chap 479
Phong Vân chap 478
Phong Vân chap 477
Phong Vân chap 476
Phong Vân chap 475
Phong Vân chap 474
Phong Vân chap 473
Phong Vân chap 472
phong vân chap 471
phong vân chap 470
phong vân chap 469
phong vân chap 468
phong vân chap 467
phong vân chap 466
phong vân chap 465
phong vân chap 464
phong vân chap 463
phong vân chap 462
phong vân chap 461
phong vân chap 460
phong vân chap 459
phong vân chap 458
phong vân chap 457
phong vân chap 456
phong vân chap 455
phong vân chap 454
phong vân chap 453
phong vân chap 452
phong vân chap 451
Phong Vân chap 450
Phong Vân chap 449
Phong Vân chap 448
Phong Vân chap 447
Phong Vân chap 446
Phong Vân chap 445
Phong Vân chap 444
Phong Vân chap 443
Phong Vân chap 442
Phong Vân chap 441
Phong Vân chap 440
Phong Vân chap 439
Phong Vân chap 438
Phong Vân chap 438
Phong Vân chap 437
Phong Vân chap 436
Phong Vân chap 435
Phong Vân chap 433
Phong Vân chap 432
Phong Vân chap 431
Phong Vân chap 430
Phong Vân chap 429
Phong Vân chap 428
Phong Vân chap 427
Phong Vân chap 426
Phong Vân chap 425
Phong Vân chap 424
Phong Vân chap 423
Phong Vân chap 422
Phong Vân chap 421
Phong Vân chap 420
Phong Vân chap 419
Phong Vân chap 418
Phong Vân chap 417
Phong Vân chap 416
Phong Vân chap 415
Phong Vân chap 414
Phong Vân chap 413
Phong Vân chap 412
Phong Vân chap 411

Phong Vân Chap 292 - Link nhanh
Phong Vân Chap 291
Phong Vân Chap 290
Phong Vân Chap 289
Phong Vân Chap 288
Phong Vân Chap 287
Phong Vân Chap 286
Phong Vân Chap 285
Phong Vân Chap 284
Phong Vân Chap 283
Phong Vân Chap 282
Phong Vân Chap 281
Phong Vân Chap 280
Phong Vân Chap 279
Phong Vân Chap 278
Phong Vân Chap 277
Phong Vân Chap 276
Phong Vân Chap 275
Phong Vân Chap 274
Phong Vân Chap 273
Phong Vân Chap 272
Phong Vân Chap 271
Phong Vân Chap 270
Phong Vân Chap 269
Phong Vân Chap 268
Phong Vân Chap 267
Phong Vân Chap 266
Phong Vân Chap 265
Phong Vân Chap 264
Phong Vân Chap 263
Phong Vân Chap 262
Phong Vân Chap 261
Phong Vân Chap 260

Phong Vân Chap 251
Phong Vân Chap 250
Phong Vân Chap 249
Phong Vân Chap 248
Phong Vân Chap 247
Phong Vân Chap 246
Phong Vân Chap 245
Phong Vân Chap 244
Phong Vân Chap 243
Phong Vân Chap 242
Phong Vân Chap 241
Phong Vân Chap 240
Phong Vân Chap 239
Phong Vân Chap 238
Phong Vân Chap 237
Phong Vân Chap 236
Phong Vân Chap 235
Phong Vân Chap 234
Phong Vân Chap 233
Phong Vân Chap 232
Phong Vân Chap 231
Phong Vân Chap 230
Phong Vân Chap 229
Phong Vân Chap 228
Phong Vân Chap 227
Phong Vân Chap 226
Phong Vân Chap 225
Phong Vân Chap 224
Phong Vân Chap 223
Phong Vân Chap 222
Phong Vân Chap 221
Phong Vân Chap 220
Phong Vân Chap 219
Phong Vân Chap 218
Phong Vân Chap 217
Phong Vân Chap 216
Phong Vân Chap 215
Phong Vân Chap 214
Phong Vân Chap 213
Phong Vân Chap 212
Phong Vân Chap 211
Phong Vân Chap 210
Phong Vân Chap 209
Phong Vân Chap 208
Phong Vân Chap 207
Phong Vân Chap 206
Phong Vân Chap 205
Phong Vân Chap 204
Phong Vân Chap 203
Phong Vân Chap 202
Phong Vân Chap 201
Phong Vân chap 200
Phong Vân chap 199
Phong Vân chap 198
Phong Vân chap 197
Phong Vân chap 196
Phong Vân chap 195
Phong Vân chap 194
Phong Vân chap 193
Phong Vân chap 192
Phong Vân chap 191
Phong Vân chap 190
Phong Vân chap 189
Phong Vân chap 188
Phong Vân chap 187
Phong Vân chap 186
Phong Vân chap 185
Phong Vân chap 184
Phong Vân chap 183
Phong Vân chap 182
Phong Vân chap 181
Phong Vân chap 180
Phong Vân chap 179
Phong Vân chap 178
Phong Vân chap 177
Phong Vân chap 176
Phong Vân chap 175
Phong Vân chap 174
Phong Vân chap 173
Phong Vân chap 172
Phong Vân chap 171
Phong Vân chap 170
Phong Vân chap 169
Phong Vân chap 168
Phong Vân chap 167
Phong Vân chap 166
Phong Vân chap 165
Phong Vân chap 164
Phong Vân chap 163
Phong Vân chap 162
Phong Vân chap 161
Phong Vân chap 160
Phong Vân chap 159
Phong Vân chap 158
Phong Vân chap 157
Phong Vân chap 156
Phong Vân chap 155
Phong Vân chap 154
Phong Vân chap 153
Phong Vân chap 152
Phong Vân chap 151
Phong Vân chap 150
Phong Vân chap 149
Phong Vân chap 148
Phong Vân chap 147
Phong Vân chap 146
Phong Vân chap 145
Phong Vân chap 144
Phong Vân chap 143
Phong Vân chap 142
Phong Vân chap 141
Phong Vân chap 140
Phong Vân chap 139
Phong Vân chap 138
Phong Vân chap 137
Phong Vân chap 136
Phong Vân chap 135
Phong Vân chap 134
Phong Vân chap 133
Phong Vân chap 132
Phong Vân chap 131
Phong Vân chap 130
Phong Vân chap 129
Phong Vân chap 127
Phong Vân chap 126
Phong Vân chap 125
Phong Vân chap 124
Phong Vân chap 123
Phong Vân chap 122
Phong Vân chap 121
Phong Vân chap 120
Phong Vân chap 119
Phong Vân chap 118
Phong Vân chap 117
Phong Vân chap 116
Phong Vân chap 115
Phong Vân chap 114
Phong Vân chap 113
Phong Vân chap 112
Phong Vân chap 111
Phong Vân chap 109
Phong Vân chap 108
Phong Vân chap 108
Phong Vân chap 107
Phong Vân chap 106
Phong Vân chap 105
Phong Vân chap 104
Phong Vân chap 103
Phong Vân chap 102
Phong Vân chap 101
Phong Vân chap 100
Phong Vân chap 99
Phong Vân chap 98
Phong Vân chap 97
Phong Vân chap 96
Phong Vân chap 95
Phong Vân chap 94
Phong Vân chap 93
Phong Vân chap 92
Phong Vân chap 91
Phong Vân chap 90
Phong Vân chap 89
Phong Vân chap 88
Phong Vân chap 87
Phong Vân chap 86
Phong Vân chap 85
Phong Vân chap 84
Phong Vân chap 83
Phong Vân chap 82
Phong Vân chap 81
Phong Vân chap 80
Phong Vân chap 79
Phong Vân chap 78

Phong Vân chap 73
Phong Vân chap 72
Phong Vân chap 71
Phong Vân chap 70
Phong Vân chap 69
Phong Vân chap 68
Phong Vân chap 67
Phong Vân chap 66
Phong Vân chap 65
Phong Vân chap 64
Phong Vân chap 63
Phong Vân chap 62
Phong Vân chap 61
Phong Vân chap 60
Phong Vân chap 59
Phong Vân chap 58
Phong Vân chap 57
Phong Vân chap 56
Phong Vân chap 55
Phong Vân chap 54
Phong Vân chap 53
Phong Vân chap 52
Phong Vân chap 51
Phong Vân chap 50
Phong Vân chap 49
Phong Vân chap 48
Phong Vân chap 47
Phong Vân chap 46
Phong Vân chap 45
Phong Vân chap 44
Phong Vân chap 43
Phong Vân chap 42
Phong Vân chap 41
Phong Vân chap 40
Phong Vân chap 39
Phong Vân chap 38
Phong Vân chap 37
Phong Vân chap 36
Phong Vân chap 35
Phong Vân chap 34
Phong Vân chap 33
Phong Vân chap 32
Phong Vân chap 31
Phong Vân chap 30
Phong Vân chap 29
Phong Vân chap 28
Phong Vân chap 27
Phong Vân chap 26
Phong Vân chap 25
Phong Vân chap 24
Phong Vân chap 23
Phong Vân chap 22
Phong Vân chap 21
Phong Vân chap 20
Phong Vân chap 19
Phong Vân chap 18
Phong Vân chap 17
Phong Vân chap 16
Phong Vân chap 15
Phong Vân chap 14
Phong Vân chap 13
Phong Vân chap 12
Phong Vân chap 11
Phong Vân chap 10
Phong Vân chap 9
Phong Vân chap 8
Phong Vân chap 7
Phong Vân chap 6
Phong Vân chap 5
Phong Vân chap 4
Phong Vân chap 3
Phong Vân chap 2
Phong Vân chap 1

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Song long - Ouroboros [chap 15 - 18, next 19]
Freezing [update chap 174 next is 175] Hay hay
Yukikaze - Meiji Ishu Kakutouden [Chap 26 next 27]
Shingeki no Kyojin - Birth of Levi [update chap 9.2, next 10]
Búp bê giết người - Dolly Kill Kill [Chap 35 next is 36]
Anh Hùng Xạ Điêu [update chap 85, Next is 86]
Đấu Phá Thương Khung [update chap 121 , next is chap 122]
Xuân Thu Chiến Hùng [update chap 271 - 275, next 276] - Link nhanh
The One - Nghề siêu mẫu (update chap 97, next is 98)
Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh Chap 80 next 81]
IfRid - Người lửa chap 67...
Mahou Sensei Negima chap ...
ichigo 100% chap 75
Chaosic rune chap 20
Kekkaishi - kết giới sư c...
xxxHolic chap 30
20th Century Boy chap 127
Cuồng Thần [update chap 3...
Mahou no Iroha! - Magic 0...
Tru Tiên chap 42

Sửa lần cuối kamala Sửa vào2015/01/08 11:22
kiepconrua Email
2013/02/14 10:58
hjx DP chet lan~ xet vay sao troi
kesongtrenmay Email
2013/02/12 20:56
không biêt vo danh đa đu suc manh đai ma than chua
kesongtrenmay Email
2013/02/12 20:54
kho noi lam nhung minh nghi la se dduoc cai tu hoan sinh thoi.
.zsieudaochichz. Email
2013/02/12 11:03
ko bc bt va dp co dc cai tu hoan sinh ko nhi;binh luan,binh luan
hiepga94 Email
2013/02/11 19:13
qua nay thang chi/ chay mat dep vs phong dai ca jui
zsieudaochichz. Email
2013/02/11 09:54
ko biet chap sau the nao,nhung chap chap sau anh phong phai jet it ten ch ha gian
kesongtrenmay Email
2013/02/11 09:03
nhiêp phong khi bi kich đông dong mau ddien khung trong nguoi len thi cung đang so không kém gì bkv ......
/zsieudaochichz/ Email
2013/02/10 13:15
cho bon ku chi mot tran ra tro
/zsieudaochichz/ Email
2013/02/10 13:15
chap 648 anh phong dien that rui
/zsieudaochichz/ Email
2013/02/10 13:10
con np thi nhan tu ma vo cong lai kem hon bkc
/zsieudaochichz/ Email
2013/02/10 13:09
sao thay ong tac gia toan nhac ve bkv vo cona cao thoi
/zsieudaochichz/ Email
2013/02/10 13:09
ko phan thang bai uh.
kesongtrenmay Email
2013/02/09 22:20
bkv va np mỗi người có môt sở trường nên chăc khó phân thắng bại lắm
zsieudaochichz/ Email
2013/02/08 20:28
theo cac ban bkv va np ai manh hon
light_yagami Email
2013/02/06 19:46
anh vân mem lam, 2 bao nha ta gay ma lam sao chiu no.(hổ báo trong trường mẫu giáo mà)gringrinsmoke
tranthanhctu Email
2013/02/04 20:56
Chap 647 Anh vân sẹo mạnh tay cho chú 2 báo một hít xuyên ngực, thật bá đạo hic.
tranthanhctu Email
2013/02/04 20:56
Chap 647 Anh vân sẹo mạnh tay cho chú 2 báo một hít xuyên ngực, thật bá đạo hic.
hiepga94 Email
2013/02/01 21:36
ong tac gia hoi thien vi bokinh van thi phai nhiep phong bi yeu the hon .truyen hay nhung vay cha thich lam
thanhvb1234
2013/01/27 13:09
Các bạn ơi sao từ chap 287 nhảy lên 411 là sao?
zsieudaochichz Email
2013/01/23 09:33
thang nay noi lau wa
light_yagami Email
2013/01/20 22:44
Sau bao nhiêu năm tháng bị dìm, cuối cùng Vô Danh lại có một màn biểu diễn thắng lợi ngoạn mục còn hơn cả trận chiến với Hoàng Ảnh năm xưa. Toàn bộ chap này, trừ hai trang đầu kể về việc Phong con - có vẻ như bị Chí lấy Tình Di ra uy hiếp - đã đến chỗ rùa đá nơi Nhiếp Phong giấu Thiên thu kiếm, nửa đêm nửa hôm xông vào đốt lửa phóng hỏa tấn công Thần Long - người canh rùa của Tố Tố, mục đích chắc alf để lấy kiếmv ề chuộc người yêu. Còn đâu toàn bộ phần còn lại là màn biểu diễn đầy ấn tượng của Thiên Kiếm. Nhắc lại tập trước, Vô Danh bị mấy thằng ninja đánh lén, Quỷ Hổ với Tử Lộ thấy vậy phân tâm nên bị bác Huyền đánh cho mỗi người một cú ngã lăn ra. Bác Huyền vội xông đến chỗ Vô Danh nghiệm thu thành quả thì chỉ thấy có mỗi mấy thằng đệ bên vài cây kiếm gãy, còn Vô Danh - không biết phục hồi trí nhớ và công lực từ khi nào - đã phân thân thành 3 người, 2 đi cứu Quỷ Hổ và Tử Lộ, còn 1 đứng sau gốc cây nói vọng ra. Bác Huyền điên tiết phá tan lùm cây, thì Vô Danh hiện ra lơ lửng trên trời rồi thoắt cái đã đứng sau lưng bọn lính, bọn này "điếc không sợ súng" đem kiếm cùi đi chém Thiên Kiếm, kết quả tất yếu là kiếm lại gãy vụn. Bác Huyền lại càng điên, xông vào vồ như rắn mổ, chiêu này hồi trước nhanh hơn cả Nhiếp Phong thế mà bây giờ bị Vô Danh chơi "đuổi bắt" hụt mãi không trúng, đã thế còn ăn thêm mấy chỉ cảnh cáo. Bác Huyền vốn sống rất sĩ diện nên bị như vậy coi như "không còn gì để mất", nhào vô định đọ công lực, tung chưởng lao tới thì Vô Danh đưa ngón tay ra đỡ, ngoáy thêm cái nữa làm áo bác rách bung, thắng thua đã rõ, vì cả hai đều bị bắn lại sau nên coi như bác ấy gỡ lại chút sĩ diện nhưng vẫn "giận cá chém thớt" đập chết mấy thắng đệ rồi mới chịu bỏ đi. Nhìn bóng bác Huyền đi khuất, Vô Danh có nói vài câu gì đó, xem ra là bắt đầu kế hoạch chính thức trở lại của mình! Tưởng thế là xong, bác Huyền trở lại Thần cáp môn diện kiến Chí, Chí vốn là người tâm lý nên rủ bác ra rừng trúc nói chuyện an ủi bại trận, ai dè đúng lúc bác khoe cơ bắp tỏ vẻ "lão đây vẫn còn hơi bị xung đấy" thì bất ngờ kiếm khí của Vô Danh cài sẵn trong tay bác - chắc là tính sẵn để dằn mặt Chí - phát tác lao vào đâm thẳng tới, Chí vội vàng vận Xích hỏa nghênh đỡ, dây dưa mãi không gỡ ra được cuối cùng bác Huyền đành vận công hy sinh cánh tay phải nổ tanh bành hất văng cả hai người, bác Huyền bị kiếm ý chấn động quá, gượng không nổi nên chỉ còn kịp trăng trối lại cho CHí vài câu trước khi trút hơi thở cuối cùng!!! Cảnh cuối cùng là Vân với Báo đang đằng đằng sát khí đứng đối diện nhau ở sân Kinh Vân đạo, thôi chap này chưa đánh thì chắc chap sau đánh vậy!
light_yagami Email
2013/01/20 22:44
me kiep moi xem 646 xong, ...... adim dich gi lau qua.de minh tom tat so 643- 646 nhe.
light_yagami Email
2013/01/20 22:27
bkv ko co kill dich phong , nuong tay day xem chap 645 se roi thoi
light_yagami Email
2013/01/20 22:17
coi 645 roi ma moi up 643, nguon gi ma chap nhu ruakillshockshock
saothienvuongpt Email
2013/01/13 21:15
gio moi thay bon kiem khach trung nguyen ko biet bo thien chac gio manh vai
naruto&luffy Email
2013/01/07 23:20
cang` ngay` cang` dai` dong` may' huynh nhi?doi. den' doi` chau' e chac moi' xog PV ak
Goldfancoln Email
2013/01/06 13:08
dịch phog pị BKV kill chap mấy thế??
Goldfancoln Email
2013/01/05 20:49
khoảng chap 500 ông Mã là cha Mã Vinh Thành hả ae??
love,hkgh Email
2013/01/02 14:21
chap 643 va 644 ra roi
love,hkgh Email
2013/01/02 14:19
dich phong bi bkv jet roi anh em oi
Phân trang 3/13 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X
Fshare