Thông Báo Truyện
   

8 Jan.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {437}

Phong Vân [update chap 292, 674, next is 675] Linh nhanh, Đọc Truyện Phong Vân [update chap 292, 674, next is 675] Linh nhanh Tiếng Việt

Tags: , , , ,

Phong Vân

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


Manga : Phong Vân
Tác giả: Mã Vĩnh Thành
Thể loại : Võ Hiệp, manhua,martial art
Nguồn :Homeviet.org , Comicvn.net , Gamevn.com
Editor: Đế Thích Thiên, comicvn.net
Typesetter: K3ny, hien DT, romeo, Long hiền nhân...
Translator: dc tuan champion, Tia Chớp, comicvn.net
St: juujigun, Vespa161...

NỘI DUNG :
Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.
Dòng họ Nhiếp nổi nổi danh với đao pháp "Ngạo Hàn Lục Quyết" và thanh Tuyết Ẩm Đao, truyền đến đời "Bắc Ẩm Cuồng Đao" Nhiếp Nhân Vương. Nhưng Nhân Vương tuy thành danh mà không màng thế sự, cùng vợ con quy ẩn nơi thôn dã. Vợ Nhân Vương là đệ nhất mỹ nhân Nhanh Doanh cho rằng chồng mình không có chí tiến thủ, nên bỏ đi theo người khác. Nhân Vương vì thế trở nên điên cuồng gàn dở, tuy nhiên con ông là Nhiếp Phong lại thông tuệ và gan dạ hơn người. Hai cha con cứ thế sống qua ngày.
Năm đó Nhiếp Phong theo cha đến Lạc Sơn Đại Phật ở Nga Mi sơn để xem cha tỷ võ với "Nam Lân Kiếm Thủ" Đoạn Soái. Bọn người Thiên Hạ Hội, dẫn đầu là Bộ Kinh Vân lại thừa hư đến cướp hai tuyệt thế thần binh là Tuyết Ẩm Đao và Hỏa Lân Kiếm. Không ngờ cùng lúc đó, Hỏa Kỳ Lân là con thần thú vốn ẩn thân lâu năm trong động Lăng Vân bỗng xuất hiện, chấn nhiếp quần anh, còn bắt Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương đi. Hai thanh thần binh đều mất tích trong lúc hỗn loạn.
Bộ Kinh Vân sau đó mang theo Nhiếp Phong về Thiên Hạ Hội. Hùng Bá ngay lập tức nhận Nhiếp Phong làm đệ tử.READ ONLINE

Phong Vân 1, Phong Vân 2, Phong Vân 3Phong Vân Chap 674
Phong Vân Chap 673
Phong Vân Chap 672
Phong Vân Chap 671.2
Phong Vân Chap 671.1
Phong Vân Chap 670
Phong Vân Chap 669
Phong Vân Chap 668.1
Phong Vân Chap 668
Phong Vân Chap 667
Phong Vân Chap 666
Phong Vân Chap 665
Phong Vân Chap 664
Phong Vân Chap 663
Phong Vân Chap 662
Phong Vân Chap 661
Phong Vân Chap 660
Phong Vân Chap 659
Phong Vân Chap 658
Phong Vân Chap 657 -
Phong Vân Chap 656 -
Phong Vân Chap 655 -
Phong Vân Chap 654 -
Phong Vân Chap 653 -
Phong Vân Chap 652 -
Phong Vân Chap 651 -
Phong Vân Chap 650 -
Phong Vân Chap 649 -
Phong Vân Chap 648 -
Phong Vân Chap 647 -
Phong Vân Chap 646 -
Phong Vân Chap 645 -
Phong Vân Chap 644 -
Phong Vân Chap 643 -
Phong Vân Chap 642 -
Phong Vân Chap 641 -
Phong Vân Chap 640 -
Phong Vân Chap 639 -
Phong Vân Chap 638 -
Phong Vân Chap 637 -
Phong Vân Chap 636 -
Phong Vân Chap 635 -
Phong Vân Chap 634 -
Phong Vân Chap 633 -
Phong Vân Chap 632 -
Phong Vân Chap 631 -
Phong Vân Chap 630 -
Phong Vân Chap 629 -
Phong Vân Chap 628 -
Phong Vân Chap 627 -
Phong Vân Chap 626 -
Phong Vân Chap 625 -
Phong Vân Chap 624 -
Phong Vân Chap 623 -
Phong Vân Chap 622 -
Phong Vân Chap 621 -
Phong Vân Chap 620 -
Phong Vân Chap 619 -
Phong Vân Chap 618 -
Phong Vân Chap 617 -
Phong Vân Chap 616 -
Phong Vân Chap 615 -
Phong Vân Chap 614 -
Phong Vân Chap 613 -
Phong Vân Chap 612 -
Phong Vân Chap 611 -
Phong Vân Chap 610 -
Phong Vân Chap 609 -
Phong Vân Chap 608 -
Phong Vân chap 607
Phong Vân chap 606
Phong Vân chap 605
Phong Vân chap 604
Phong Vân chap 603
Phong Vân chap 602
Phong Vân chap 601
Phong Vân chap 600
Phong Vân chap 599
Phong Vân chap 598
Phong Vân chap 597
Phong Vân chap 596
Phong Vân chap 595
Phong Vân chap 594
Phong Vân chap 593
Phong Vân chap 592
Phong Vân chap 591
Phong Vân chap 590
Phong Vân chap 589
Phong Vân chap 588
Phong Vân chap 587
Phong Vân chap 586
Phong Vân chap 585
Phong Vân chap 584
Phong Vân chap 583
Phong Vân chap 582
Phong Vân chap 581
Phong Vân chap 580
Phong Vân chap 579
Phong Vân chap 578
Phong Vân chap 577
Phong Vân chap 576
Phong Vân chap 575
Phong Vân chap 574
Phong Vân chap 573
Phong Vân chap 572
Phong Vân chap 571
Phong Vân chap 570
Phong Vân chap 569
Phong Vân chap 568
Phong Vân chap 567
Phong Vân chap 566
Phong Vân chap 565
Phong Vân chap 564
Phong Vân chap 563
Phong Vân chap 562
Phong Vân chap 561
Phong Vân chap 560
Phong Vân chap 559
Phong Vân chap 558
Phong Vân chap 557
Phong Vân chap 556
Phong Vân chap 555
Phong Vân chap 554
Phong Vân chap 553
Phong Vân chap 552
Phong Vân chap 551
Phong Vân chap 550
Phong Vân chap 549
Phong Vân chap 548
Phong Vân chap 547
Phong Vân chap 546
Phong Vân chap 545
Phong Vân chap 544
Phong Vân chap 543
Phong Vân chap 542
Phong Vân chap 541
Phong Vân chap 540
Phong Vân chap 539
Phong Vân chap 538
Phong Vân chap 537
Phong Vân chap 536
Phong Vân chap 535
Phong Vân chap 534
Phong Vân chap 533
Phong Vân chap 532
Phong Vân chap 531
Phong Vân chap 530
Phong Vân chap 529
Phong Vân chap 528
Phong Vân chap 527
Phong Vân chap 526
Phong Vân chap 525
Phong Vân chap 524
Phong Vân chap 523
Phong Vân chap 522
Phong Vân chap 521
Phong Vân chap 520
Phong Vân chap 519
Phong Vân chap 518
Phong Vân chap 517
Phong Vân chap 516
Phong Vân chap 515
Phong Vân chap 514
Phong Vân chap 513
Phong Vân chap 512
Phong Vân chap 511
Phong Vân chap 510
Phong Vân chap 509
Phong Vân chap 508
Phong Vân chap 507
Phong Vân chap 506
Phong Vân chap 505
Phong Vân chap 504
Phong Vân chap 503
Phong Vân chap 502
Phong Vân chap 501
Phong Vân chap 500
Phong Vân chap 499
Phong Vân chap 498
Phong Vân chap 497
Phong Vân chap 496
Phong Vân chap 495
Phong Vân chap 494
Phong Vân chap 493
Phong Vân chap 492
Phong Vân chap 491
Phong Vân chap 490
Phong Vân chap 489
Phong Vân chap 488
Phong Vân chap 487
Phong Vân chap 486
Phong Vân chap 485
Phong Vân chap 484
Phong Vân chap 483
Phong Vân chap 482
Phong Vân chap 481
Phong Vân chap 480
Phong Vân chap 479
Phong Vân chap 478
Phong Vân chap 477
Phong Vân chap 476
Phong Vân chap 475
Phong Vân chap 474
Phong Vân chap 473
Phong Vân chap 472
phong vân chap 471
phong vân chap 470
phong vân chap 469
phong vân chap 468
phong vân chap 467
phong vân chap 466
phong vân chap 465
phong vân chap 464
phong vân chap 463
phong vân chap 462
phong vân chap 461
phong vân chap 460
phong vân chap 459
phong vân chap 458
phong vân chap 457
phong vân chap 456
phong vân chap 455
phong vân chap 454
phong vân chap 453
phong vân chap 452
phong vân chap 451
Phong Vân chap 450
Phong Vân chap 449
Phong Vân chap 448
Phong Vân chap 447
Phong Vân chap 446
Phong Vân chap 445
Phong Vân chap 444
Phong Vân chap 443
Phong Vân chap 442
Phong Vân chap 441
Phong Vân chap 440
Phong Vân chap 439
Phong Vân chap 438
Phong Vân chap 438
Phong Vân chap 437
Phong Vân chap 436
Phong Vân chap 435
Phong Vân chap 433
Phong Vân chap 432
Phong Vân chap 431
Phong Vân chap 430
Phong Vân chap 429
Phong Vân chap 428
Phong Vân chap 427
Phong Vân chap 426
Phong Vân chap 425
Phong Vân chap 424
Phong Vân chap 423
Phong Vân chap 422
Phong Vân chap 421
Phong Vân chap 420
Phong Vân chap 419
Phong Vân chap 418
Phong Vân chap 417
Phong Vân chap 416
Phong Vân chap 415
Phong Vân chap 414
Phong Vân chap 413
Phong Vân chap 412
Phong Vân chap 411

Phong Vân Chap 292 - Link nhanh
Phong Vân Chap 291
Phong Vân Chap 290
Phong Vân Chap 289
Phong Vân Chap 288
Phong Vân Chap 287
Phong Vân Chap 286
Phong Vân Chap 285
Phong Vân Chap 284
Phong Vân Chap 283
Phong Vân Chap 282
Phong Vân Chap 281
Phong Vân Chap 280
Phong Vân Chap 279
Phong Vân Chap 278
Phong Vân Chap 277
Phong Vân Chap 276
Phong Vân Chap 275
Phong Vân Chap 274
Phong Vân Chap 273
Phong Vân Chap 272
Phong Vân Chap 271
Phong Vân Chap 270
Phong Vân Chap 269
Phong Vân Chap 268
Phong Vân Chap 267
Phong Vân Chap 266
Phong Vân Chap 265
Phong Vân Chap 264
Phong Vân Chap 263
Phong Vân Chap 262
Phong Vân Chap 261
Phong Vân Chap 260

Phong Vân Chap 251
Phong Vân Chap 250
Phong Vân Chap 249
Phong Vân Chap 248
Phong Vân Chap 247
Phong Vân Chap 246
Phong Vân Chap 245
Phong Vân Chap 244
Phong Vân Chap 243
Phong Vân Chap 242
Phong Vân Chap 241
Phong Vân Chap 240
Phong Vân Chap 239
Phong Vân Chap 238
Phong Vân Chap 237
Phong Vân Chap 236
Phong Vân Chap 235
Phong Vân Chap 234
Phong Vân Chap 233
Phong Vân Chap 232
Phong Vân Chap 231
Phong Vân Chap 230
Phong Vân Chap 229
Phong Vân Chap 228
Phong Vân Chap 227
Phong Vân Chap 226
Phong Vân Chap 225
Phong Vân Chap 224
Phong Vân Chap 223
Phong Vân Chap 222
Phong Vân Chap 221
Phong Vân Chap 220
Phong Vân Chap 219
Phong Vân Chap 218
Phong Vân Chap 217
Phong Vân Chap 216
Phong Vân Chap 215
Phong Vân Chap 214
Phong Vân Chap 213
Phong Vân Chap 212
Phong Vân Chap 211
Phong Vân Chap 210
Phong Vân Chap 209
Phong Vân Chap 208
Phong Vân Chap 207
Phong Vân Chap 206
Phong Vân Chap 205
Phong Vân Chap 204
Phong Vân Chap 203
Phong Vân Chap 202
Phong Vân Chap 201
Phong Vân chap 200
Phong Vân chap 199
Phong Vân chap 198
Phong Vân chap 197
Phong Vân chap 196
Phong Vân chap 195
Phong Vân chap 194
Phong Vân chap 193
Phong Vân chap 192
Phong Vân chap 191
Phong Vân chap 190
Phong Vân chap 189
Phong Vân chap 188
Phong Vân chap 187
Phong Vân chap 186
Phong Vân chap 185
Phong Vân chap 184
Phong Vân chap 183
Phong Vân chap 182
Phong Vân chap 181
Phong Vân chap 180
Phong Vân chap 179
Phong Vân chap 178
Phong Vân chap 177
Phong Vân chap 176
Phong Vân chap 175
Phong Vân chap 174
Phong Vân chap 173
Phong Vân chap 172
Phong Vân chap 171
Phong Vân chap 170
Phong Vân chap 169
Phong Vân chap 168
Phong Vân chap 167
Phong Vân chap 166
Phong Vân chap 165
Phong Vân chap 164
Phong Vân chap 163
Phong Vân chap 162
Phong Vân chap 161
Phong Vân chap 160
Phong Vân chap 159
Phong Vân chap 158
Phong Vân chap 157
Phong Vân chap 156
Phong Vân chap 155
Phong Vân chap 154
Phong Vân chap 153
Phong Vân chap 152
Phong Vân chap 151
Phong Vân chap 150
Phong Vân chap 149
Phong Vân chap 148
Phong Vân chap 147
Phong Vân chap 146
Phong Vân chap 145
Phong Vân chap 144
Phong Vân chap 143
Phong Vân chap 142
Phong Vân chap 141
Phong Vân chap 140
Phong Vân chap 139
Phong Vân chap 138
Phong Vân chap 137
Phong Vân chap 136
Phong Vân chap 135
Phong Vân chap 134
Phong Vân chap 133
Phong Vân chap 132
Phong Vân chap 131
Phong Vân chap 130
Phong Vân chap 129
Phong Vân chap 127
Phong Vân chap 126
Phong Vân chap 125
Phong Vân chap 124
Phong Vân chap 123
Phong Vân chap 122
Phong Vân chap 121
Phong Vân chap 120
Phong Vân chap 119
Phong Vân chap 118
Phong Vân chap 117
Phong Vân chap 116
Phong Vân chap 115
Phong Vân chap 114
Phong Vân chap 113
Phong Vân chap 112
Phong Vân chap 111
Phong Vân chap 109
Phong Vân chap 108
Phong Vân chap 108
Phong Vân chap 107
Phong Vân chap 106
Phong Vân chap 105
Phong Vân chap 104
Phong Vân chap 103
Phong Vân chap 102
Phong Vân chap 101
Phong Vân chap 100
Phong Vân chap 99
Phong Vân chap 98
Phong Vân chap 97
Phong Vân chap 96
Phong Vân chap 95
Phong Vân chap 94
Phong Vân chap 93
Phong Vân chap 92
Phong Vân chap 91
Phong Vân chap 90
Phong Vân chap 89
Phong Vân chap 88
Phong Vân chap 87
Phong Vân chap 86
Phong Vân chap 85
Phong Vân chap 84
Phong Vân chap 83
Phong Vân chap 82
Phong Vân chap 81
Phong Vân chap 80
Phong Vân chap 79
Phong Vân chap 78

Phong Vân chap 73
Phong Vân chap 72
Phong Vân chap 71
Phong Vân chap 70
Phong Vân chap 69
Phong Vân chap 68
Phong Vân chap 67
Phong Vân chap 66
Phong Vân chap 65
Phong Vân chap 64
Phong Vân chap 63
Phong Vân chap 62
Phong Vân chap 61
Phong Vân chap 60
Phong Vân chap 59
Phong Vân chap 58
Phong Vân chap 57
Phong Vân chap 56
Phong Vân chap 55
Phong Vân chap 54
Phong Vân chap 53
Phong Vân chap 52
Phong Vân chap 51
Phong Vân chap 50
Phong Vân chap 49
Phong Vân chap 48
Phong Vân chap 47
Phong Vân chap 46
Phong Vân chap 45
Phong Vân chap 44
Phong Vân chap 43
Phong Vân chap 42
Phong Vân chap 41
Phong Vân chap 40
Phong Vân chap 39
Phong Vân chap 38
Phong Vân chap 37
Phong Vân chap 36
Phong Vân chap 35
Phong Vân chap 34
Phong Vân chap 33
Phong Vân chap 32
Phong Vân chap 31
Phong Vân chap 30
Phong Vân chap 29
Phong Vân chap 28
Phong Vân chap 27
Phong Vân chap 26
Phong Vân chap 25
Phong Vân chap 24
Phong Vân chap 23
Phong Vân chap 22
Phong Vân chap 21
Phong Vân chap 20
Phong Vân chap 19
Phong Vân chap 18
Phong Vân chap 17
Phong Vân chap 16
Phong Vân chap 15
Phong Vân chap 14
Phong Vân chap 13
Phong Vân chap 12
Phong Vân chap 11
Phong Vân chap 10
Phong Vân chap 9
Phong Vân chap 8
Phong Vân chap 7
Phong Vân chap 6
Phong Vân chap 5
Phong Vân chap 4
Phong Vân chap 3
Phong Vân chap 2
Phong Vân chap 1

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Fairy Tail Ice Trail [update chap 6, next is 7]
009 RE:CYBORG [Update chap 1,2 nect chap 3]
World Trigger [update chap 76, next is chap 77] - Link nhanh
Freezing - Zero [update chap 8 next is 9]
Tale of Eun Aran [update chap 47, next 48]
Đấu La Đại Lục [update chap 140, next is 141] - Link nhanh
Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka Gaiden - Sword Oratoria [Update chap 1-2 , next chap 3 ]
Zombie Brother - Thi Huynh [Update chap 73 - 74 next is 75]
Shingeki no Kyojin - Before the fall [update chap 6- đã fix , next is 7]
The Breaker New Waves - The Breaker 2 [update chap 199 next is chap 200]
conan tập 64 chap 674
NANA chap 66
Buster keel chap 3
Boys Over Flowers - Con n...
Jigoku Shoujo chap 2
Samurai Deeper Kyo 228
Hiệp khách giang hồ vol 7...
20th Century Boys chap 64
TOMIE Chap 1
hiệp khách giang hồ chap ...

Sửa lần cuối kamala Sửa vào2015/01/08 11:22
Mr.114
2012/05/12 15:42
Tốt quá, ngóng mãi. Thanks so much
kiddog
2012/05/11 22:22
cám ơn, đợi đã lâu rùi,các bạn dịch truện đừng buồn vì những kẻ kg hiểu biết, vô văn hóa nhé
Khánh
2012/05/07 13:30
Truyện ra liên tục. Thanks.
Khánh
2012/05/06 19:42
cảm ơn các bạn trong nhóm dịch đã quay trở lại. các bạn cố lên. rất nhiều người mong chờ các bạn. :). thanks.
linhvn90 Email
2012/05/06 16:40
Cảm ơn các bạn trong nhóm dịch truyện đã quay trở lại. Chúc mọi người có đủ sức khỏe và kiên nhẫn trong những ngày hè nắng nóng này, để có thể đem niềm vui tới những người hâm mộ Phong Vân. Thank you so much! :)
jackma
2012/05/06 14:31
Dịch lẹ , men :))
sh_luffy
2012/05/04 09:36
các bác đã trở lại chap 622 hay wa
Mr tOan
2012/05/03 13:48
Haizz.lai them 1 lan tho daj...sleepy
teo
2012/04/27 17:32
hixhix muon thuo PV
mr toan
2012/04/25 11:09
hix . kiểu này chắc mình thành kon hưu cao cổ mấtuplook
Mr k2 Email
2012/04/25 01:37
bác nào có link truyện TQ cho em xin đọc tạm cái.đợi lâu quá
TheKy
2012/04/22 08:38
Ngay nao cung vao check ma ko thay :((. Team dich ban biu j cung nen noi ra de moi nguoi thong cam va ko cho doi trong vo vong chu!!!
lusabucute Email
2012/04/18 16:26
KY VAY MAY BA CO CHAP 622 TIENG VIET MA CHA THAY DAU VAY ....RA 625 TIENG HOA RUI MA SAOCHA THAY DICH 622..625 LAM AN CHAM CHAP QUA CO GANG DI DICH DE DOC AI OAI
kha Email
2012/04/15 22:05
co chap 626 rui ma.tran dau voi ddg phong and van da bem cho ddg bik máu màu gì rùi.thèng nhị báo nhảy vô thay người
uidapp Email
2012/04/15 21:49
đệch, mấy thằng ngu không biết cám ơn người dịch cho mà đọc còn lại vào mà chửi, chúng mày não ngắn ah, lượn đi cho nước nó trong đi mấy thằng ngu+ tự tin.
Mong chap 250 của nhóm :)
GaGia
2012/04/08 20:35
Đúng là thằng Đầu đất văn hóa ngắn
Vô Danh Email
2012/04/05 12:04
các bác làm ơn dịch nhanh nhanh hộ e tí. chờ lâu lắm rồi mà ko thấy chap mới
wind
2012/04/03 23:32
tôi thấy tốt nhất là không dịch nữa. ai có bản lĩnh thì vào bản tiếng TQ mà đọc. đã đi ăn cơm miễn phí còn om sòm chửi bới, ở đây không biết có bao nhiêu comment như vậy. kẻ thì than chậm nguời thì bảo chán. chán thì đọc làm gì, đi ăn cơm nhà nguời khác thấy chán thì cũng ngậm miệng lại giùm
thèm khát phong vân
2012/04/02 23:37
giờ không ai dịch phong vân nữa à các bạn.mỗi tội mình không biết tiếng trung
cubin
2012/04/01 22:30
bên TQ đã có chap 625 =))
GaGia
2012/03/30 11:44
Từ biết ơn (vì nhóm Edit đã đem bộ truyện tranh này đến với độc giả VN) đến biết chửi ( vì quá sót ruột)có yêu mới co hận hy vọng nhóm edit sơm giải tỏa cho độc giả vn( nếu thiếu nhân sự thì thông báo để anh em biết mà còn giúp)
Bat khoc tu than
2012/03/26 16:02
Co' 622 china roi, sao mai~ kho^ng ra TV va^y.
D.luffy
2012/03/24 08:26
èo lâu wa trời ơi!!!! không biết khi nào mới có chap mới
JackMa
2012/03/24 04:36
Sao ko thấy thằng Mod nào vào trả lời trả vốn gì hết vậy nhỉ ? Đúng là VN độc quyền mà, ko có ai cạnh tranh là muốn làm gì thì làm
langtu.1185 Email
2012/03/23 17:45
ra nhanh dumangerangeranger
bingo
2012/03/21 10:20
bên trung quốc ra chap 624 rồi đấy...
PV_VP
2012/03/21 09:19
team đi nghỉ dài hạn thì còn gì nữa.. thôi ko đợi nữa... cổ từ 2 ngấn thành 4 ngấn rồi @@
kaio
2012/03/20 23:56
BKV vô địch mà bị mấy thằng nhãi nhép nó ép thế kia à =.=
kha Email
2012/03/15 07:57
Hôm qua em cầm cây thước đem đo thử thì phát hiện ra cổ em dài thêm mấy centi roài.T_T.Nhưng điều em buồn là ko bik chừng nào mới có CHAP MỚI nữa hả trời.
sdsfdf
2012/03/11 21:45
ngày mai minh sẽ dịch từ tiếng hoa sang tiếng CAMPUCHIA cho các bác đọc đở ghiền nhé smokesmokesmokesmoke
Phân trang 7/13 Trang đầu Trang trước 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X
Fshare