Thông Báo Truyện
   

15 Jan.2015
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {307}

Tân Tác Long Hổ Môn [update chap 764, next is 765] - Link nhanh, Đọc Truyện Tân Tác Long Hổ Môn [update chap 764, next is 765] - Link nhanh Tiếng Việt

Tags: , , , , , ,

Tân Tác Long Hổ Môn
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới


Manga : Tân Tác Long Hổ Môn
Tác giả: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại : Action , Manhua , Adventure , Shounen , Fantasy
Nguồn: Comicvn
Sơ lược :
Đây là tác phẩm manhua lừng danh của hoàng ngọc lang được làm lại từ bộ manhua long hổ môn nổi đình đám suốt từ những năm 70 đã đưa tên tuổi hoàng ngọc lang đứng vững đến ngày nay. bộ truyện xoay quanh cuộc đời của vương tiểu long, vương tiểu hổ, thạch hăc long cùng long hổ võ quán.

READ ONLINE - DOWNLOAD

Tân Tác Long Hổ Môn Chap 764 - Link nhanh
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 763 - Link nhanh
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 762
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 761
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 760
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 759
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 758
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 757
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 756
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 755
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 754
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 753
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 752
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 751
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 750
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 749
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 748
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 747
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 746
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 745
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 744
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 743
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 742
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 741
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 740
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 739
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 738
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 737
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 736
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 735
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 734
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 733
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 732
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 731
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 730
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 729
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 728
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 727
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 726
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 725
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 724
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 723
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 722
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 721
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 720
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 719
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 718
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 717
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 716
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 715
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 714
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 713
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 712
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 711
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 710
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 709
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 708
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 707
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 706
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 705
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 704
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 703
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 702
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 701
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 700
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 699
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 698
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 697
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 696
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 695
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 694
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 693
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 692
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 691
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 690
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 689
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 688
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 687
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 686
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 685
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 684
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 683
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 682
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 681
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 680
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 679
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 678
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 677
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 676
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 675
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 674
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 673
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 672
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 671
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 670
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 669
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 668
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 667
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 666
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 665
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 664
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 663
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 662
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 661
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 660
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 659
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 658
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 657
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 656
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 655
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 654
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 653
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 652
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 651
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 649
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 648
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 647
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 646
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 645
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 644
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 644
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 643
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 642
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 641
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 640
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 639
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 638
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 637
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 636
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 635
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 634
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 633
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 632
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 631
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 630
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 629
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 628
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 627
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 626
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 625
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 624
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 623
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 622
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 621
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 620
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 619
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 618
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 617
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 616
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 615
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 614
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 613
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 612
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 611
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 610
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 609
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 608
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 607
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 606
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 605
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 604
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 603
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 602
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 601
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 600
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 599
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 598
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 597
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 596
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 595
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 594
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 593
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 592
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 591
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 590
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 589
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 588
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 587
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 586
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 585
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 584
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 583
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 582
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 581
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 580
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 579
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 578
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 577
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 576
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 575
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 574
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 573
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 572
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 571
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 570
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 569
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 568
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 567
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 566
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 565
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 564
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 563
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 562
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 561
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 560
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 559
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 558
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 557
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 556
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 555
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 554
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 553
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 552
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 551
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 550
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 549
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 548
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 547
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 546
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 545
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 544
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 543
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 542
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 541
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 540
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 539
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 538
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 537
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 536
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 535
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 534
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 533
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 532
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 531
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 530
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 529
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 528
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 527
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 526
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 525
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 524
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 523
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 522
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 521
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 520
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 519
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 518
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 517
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 516
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 515
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 514
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 513
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 512
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 511
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 510
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 509
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 508
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 507
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 506
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 505
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 504
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 503
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 502
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 501
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 500
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 499
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 498
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 497
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 496
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 495
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 494
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 493
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 492
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 491
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 490
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 489
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 488
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 487
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 486
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 485
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 484
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 483
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 482
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 481
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 480
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 479
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 478
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 477
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 476
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 475
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 474
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 473
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 472
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 471
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 470
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 469
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 468
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 467
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 466
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 465
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 464
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 463
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 462
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 461
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 460
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 459
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 458
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 457
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 456
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 455
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 454
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 453
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 452
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 451
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 450
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 449
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 448
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 447
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 446
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 445
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 444
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 443
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 442
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 441
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 440
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 439
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 438
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 437
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 436
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 435
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 434
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 433
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 432
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 431
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 430
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 429
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 428
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 427
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 426
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 425
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 424
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 423
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 422
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 421
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 420
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 419
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 418
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 417
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 416
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 415
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 414
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 413
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 412
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 411
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 410
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 409
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 408
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 407
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 406
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 405
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 404
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 403
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 402
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 401
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 400
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 399
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 398
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 397
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 396
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 395
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 394
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 393
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 392
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 391
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 390
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 389
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 388
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 387
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 386
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 385
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 384
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 383
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 382
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 381
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 380
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 379
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 378
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 377
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 376
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 375
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 374
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 373
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 372
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 371
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 370
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 369
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 368
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 367
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 366
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 365
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 364
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 363
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 362
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 361
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 360
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 359
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 358
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 357
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 356
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 355
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 354
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 353
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 352
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 351
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 350
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 349
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 348
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 347
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 346
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 345
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 344
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 343
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 342
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 341
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 340
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 339
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 338
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 337
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 336
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 335
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 334
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 333
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 332
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 331
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 330
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 329
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 328
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 327
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 326
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 325
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 324
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 323
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 322
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 321
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 320
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 319
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 318
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 317
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 316
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 315
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 314
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 313
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 312
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 311
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 310
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 309
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 308
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 307
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 306
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 305
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 304
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 303
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 302
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 301
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 300
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 299
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 298
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 297
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 296
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 295
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 294
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 293
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 292
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 291
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 290
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 289
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 288
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 287
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 286
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 285
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 284
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 283
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 282
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 281
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 280
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 279
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 278
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 277
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 276
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 275
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 274
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 273
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 272
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 271
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 270
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 269
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 268
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 267
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 266
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 265
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 264
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 263
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 262
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 261
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 260
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 259
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 258
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 257
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 256
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 255
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 254
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 253
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 252
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 251
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 250
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 249
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 248
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 247
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 246
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 245
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 244
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 243
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 242
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 241
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 240
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 239
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 238
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 237
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 236
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 235
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 234
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 233
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 232
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 231
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 230
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 229
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 228
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 227
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 226
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 225
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 224
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 223
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 222
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 221
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 220
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 219
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 218
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 217
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 216
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 215
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 214
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 213
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 212
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 211
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 210
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 209
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 208
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 207
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 206
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 205
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 204
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 203
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 202
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 201
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 200
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 199
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 198
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 197
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 196
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 195
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 194
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 193
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 192
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 191
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 190
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 189
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 188
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 187
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 186
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 185
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 184
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 183
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 182
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 181
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 180
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 179
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 178
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 177
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 176
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 175
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 174
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 173
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 172
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 171
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 170
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 169
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 168
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 167
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 166
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 165
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 164
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 163
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 162
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 161
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 160
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 159
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 158
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 157
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 156
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 155
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 154
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 153
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 152
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 151
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 150
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 149
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 148
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 147
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 146
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 145
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 144
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 143
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 142
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 141
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 140
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 139
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 138
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 137
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 136
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 135
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 134
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 133
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 132
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 131
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 130
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 129
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 128
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 127
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 126
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 125
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 124
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 123
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 122
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 121
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 120
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 119
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 118
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 117
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 116
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 115
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 114
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 113
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 112
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 111
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 110
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 109
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 108
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 107
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 106
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 105
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 104
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 103
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 102
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 101
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 100
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 99
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 98
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 97
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 96
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 95
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 94
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 93
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 92
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 91
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 90
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 89
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 88
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 87
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 86
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 85
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 84
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 83
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 82
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 81
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 80
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 79
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 78
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 77
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 76
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 75
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 74
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 73
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 72
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 71
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 70
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 69
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 68
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 67
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 66
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 65
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 64
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 63
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 62
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 61
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 60
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 59
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 58
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 57
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 56
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 55
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 54
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 53
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 52
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 51
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 50
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 49
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 48
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 47
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 46
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 45
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 44
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 43
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 42
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 41
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 40
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 39
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 38
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 37
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 36
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 35
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 34
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 33
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 32
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 31
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 30
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 29
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 28
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 27
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 26
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 25
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 24
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 23
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 22
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 21
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 20
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 19
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 18
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 17
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 16
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 15
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 14
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 13
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 12
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 11
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 10
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 9
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 8
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 7
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 6
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 5
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 4
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 3
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 2
Tân Tác Long Hổ Môn Chap 1
DOWNLOAD 1-15

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Đông Phương Chân Long [update chap 34,35,36, next is 37]
Trường Ca Hành [update chap 30, next is 31]
Rave Master - Thanh kiếm biến hình[Update chap 42, next is 43] - Link nhanh
The Devil King Is Bored season 2 [update chap 44, next is 45] - Link nhanh
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [update chap 418 RAW]-link nhanh
Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo [update chap 155 TV, next is chap 155 TV, next is chap 156] - Link nhanh
Detective Academy Q [update chap 47 - 48, next is 49]
Thiện Lương Tử Thần [update chap 34, next is 35]
Fairy Tail - Hội Pháp Sư [update chap 417.5 TV , next is 418] - Link nhanh
Đại Chiến Bóng Tối [Update chap 56, next is chap 57]]
Ushio And Tora chap 30
Thú cưng của tôi là quỷ v...
School Of Water Business ...
cross game tập 6 chương 4...
3x3 Eyes Chap 30
Sáng Thế Thần Binh Chap 1...
Cross Over [Update Chap 5...
One Piece Chap 710- One P...
Hunter x Hunter (update c...
aaa chap 1

Sửa lần cuối Cáo Sửa vào2015/01/15 18:46
cuopnghean Email
2014/07/21 16:22
tôi phải đăng nhập để cmt. mong nhóm dịch nhanh hơn chút xíu. đợi mãi :3
charter Email
2014/05/28 13:48
Ai am hiểu truyên cho mình hỏi tầng 7 của ám hắc băng hỏa thất trùng thiên là j nhỉ , tìm hoài mấy bộ ngoại truyệ mà chưa bộ nào thấy có
tinhyeumaunang Email
2014/05/02 19:12
híc tân tác long hổ môn dịch chậm quá admin ơi!
kysutruong
2014/04/09 19:04
Phong Nhien voi bao qua la anh em cung cha khac me gringrin
kheyeuem Email
2014/04/05 17:38
tiến độ dịch rất chậm chạp...thumbdownkillkill
atoniblue Email
2014/02/22 22:45
mấy chap đầu toàn bị lỗi hình ảnh là sao đọc đến chap 3 thì chap 4 5 lỗi ad up lại đi
noenmo Email
2014/02/12 10:39
Truyện hay quá!
maithanhphong Email
2014/02/09 16:23
mọi người cho hoi sao HVTT sống lại hay vậy,,,truyện tuy hay nhưng lộn xộn quá,,còn ĐPVĐ nữa,sao lại đánh nhau vs Vi Sư vậy,,,ở chap 598 ấy,,xem mãi mà k hiểu
manhlam222 Email
2014/01/31 14:27
ủa hình như chap 559 trùng vs chap 560 thì phãi ...
luffyzoro912 Email
2013/12/21 16:46
Mọi người đọc rồi thì cho hỏi, bộ 3 đó ai mạnh nhất vậy
dangcapst Email
2013/12/13 07:05
Đến chap 703 HVTT quay lại đoạt ngôi giáo chủ LA SÁT GIÁOvõ công lại tăng thì phải
luffyzoro912 Email
2013/11/29 02:13
Mình cũng mới đọc truyện này thôi. Xem phim thì thấy vương tiểu long mạnh nhất :D
jachem Email
2013/11/27 21:21
tới đoạn tập 70 thì thạch hắc long mạnh nhất lên dc đệ nhị thập quan sơ khai rùi, tiểu hổ muốn mạnh thì lên thập dương thì mới vô địch dc --!
luffyzoro912 Email
2013/11/27 20:07
Mọi người cho hỏi, bộ 3 này ai mạnh nhất vậy
jachem Email
2013/11/27 19:41
- Chung cực dịch cân kinh mà ko 1 chiêu hạ được kim la hán, thế mà kim chung đệ nhị thập quan 1 chiêu kim la hán bất tỉnh tí chết Suy ra kim chung mạnh hơn dịch cân kinh nếu xem tập thạch hắc long tập 68 69 sẽ rõ
caovo93 Email
2013/11/25 02:05
chắc truyện này tác giả xếp kim chung trạo mạnh nhất quá mới tầng 10 thôi mà bá đạo quá chừng. kim chung trạo tuy xếp cùng hạng vs cửu dương hay dịch cân kinh nhưng mình nghĩ nó có khả năng win cao hơn vì đấy là môn võ công áp dụng chiến thuật lì ăn và cũng khó luyện nhất.
caovo93 Email
2013/11/25 01:52
cửu dương>dương thế là cai chắc bạn ak!=> tầng 11<8dương. vả lại còn fụ thuộc vào thời gian luyện nữa,kim bằng nó cùi vì nói mới luyện đc giai đoạn đầu của tầng 11 thôi, chứ ông già nó luyện max tầng 11 cũng zữ zằn wá chừng!
luffyzoro912 Email
2013/10/31 14:02
trong phim là vương tiểu long mạnh nhất, trong truyện là vương tiểu hổ nhỉ? mình mới đọc được 10 chap,hi
nothingguy Email
2013/10/16 19:42
gọi là Cửu Dương thần công maz có cả Thập Dương cảnh giới, chế nhưng thật sự rất hay :p
nothingguy Email
2013/10/16 19:25
truyện này nói Dương Thế và Âm thế kì kinh k thua kém Cửu Dương thần công và Cửu Âm chân kinh, nhưng sao Kim Bằng luyện dc tầng 11 Dương thế kì kinh maz vẫn cùi thế nhỉ? Có ai nói cho mình bjt dc k?
jerry0011 Email
2013/09/23 15:14
Chap 448 Chưa Dịch Kìa AD
dungvaolakill Email
2013/09/21 21:01
nhom dich nhanh len 1 chut dc. koe cho moi mat qua
nhanknight Email
2013/09/18 12:39
Hix sao chap 448 toàn tiếng TQ vậy ad, ad check lai giup mình với :(
nhanknight Email
2013/09/18 12:37
Hix sao chap 48 toàn tiếng TQ vậy ad, ad check lai giup mình với :(
qwerty456789 Email
2013/08/07 19:18
Đó giờ đọc truyện 1 ngày được cả trăm chap ,nhưng truyện này 1 ngày mình nhai được 20 chap là cao :)) .Vừa đọc vừa ngẫm nghĩ tên chiêu thức =)) hại não kinh .xD
thietke24h Email
2013/08/06 22:36
ai mún theo doi thì đầu tuần bỏ ra 15k có 1 cuốn đọc
akaicz Email
2013/07/21 19:39
xem ở truyện thì hỏa vân tà thần chết rồi ! hắc long làm tân giáo chủ ! sang bộ HVTT II thì tà thần được thiên hạ vô địch cứu :)) rồi giết DPVĐ
starofnight Email
2013/07/12 18:50
sao dạo này lâu ra 1 chap thế!!!!!!!!
Tran_tien_sinh Email
2013/07/09 17:49
cố lên các traditor ơi, truyện hay quá !!!
nhithieugia93 Email
2013/07/02 18:19
Theo bộ cũ là Long Hổ Môn thì Tiểu Long chết khi phá kích đầu cứu Giới tử thạch thiết mà chết..Giờ bộ tân tác không phải nhỉ..Tam hoàng hợp sức đánh bại HVTT mà có vẻ ở ngoại truyện thì nó chưa chết được..Không những thế mà còn bá đạo đánh bại thập dương của DPVĐ..Không bik hồi kết của tân tác sẽ thế nào đây
Phân trang 1/14 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X