Thông Báo Truyện
   

4 Dec.2011
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {8}

Võ Thần Phượng Hoàng [update chap 138] END, Đọc Truyện Võ Thần Phượng Hoàng [update chap 138] END Tiếng Việt

Tags: , , ,


Võ Thần Phượng Hoàng

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiTên Truyện : Võ Thần Phượng Hoàng
Chủ Biên : Ôn Nhật Lương
Họa sĩ : Phi Lịch
Nguồn : Comicvn.net
Trans : Kiết Tường
Editor : Ảo Long Vương

Nội dung :

Đây là thời đại sau thời đại của Bạch Võ Nam (VT300) 200 ngàn năm sau. Ở thời đại này, sức mạnh võ thần vẫn còn nhưng ko mạnh như trc nữa. Câu chuyện xoay quanh chàng trai tên Phi Lịch, trong hành trình đi tìm kí ức. Nhưng đằng sau kí ức đó lại là 1 âm mưu to lớn! Tất cả diễn biến sau này đều phức tạp và gay cấn!

READ ONLINE

Võ Thần Phượng Hoàng Chap 1 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 2 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 3 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 4 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 5 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 6 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 7 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 8 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 9 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 10 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 11 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 12 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 13 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 14 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 15 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 16 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 17 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 18 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 19 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 20 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 21 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 22 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 23 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 24 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 25 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 26 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 27 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 28 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 29 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 30 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 31 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 32 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 33 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 34 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 35 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 36 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 37 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 38 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 39 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 40 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 41 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 42 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 43 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 44 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 45 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 46 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 47 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 48 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 49 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 50 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 51 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 52 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 53 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 54 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 55 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 56 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 57 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 58 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 59 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 60 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 61 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 62 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 63 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 64 - Download
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 65 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 66 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 67 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 68 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 69 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 70 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 71 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 72 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 73 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 74 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 75 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 76 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 77 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 78 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 79 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 80 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 81 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 82 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 83 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 84 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 85 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 86 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 87 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 88 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 89 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 90 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 91 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 92 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 93 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 94 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 95 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 96 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 97 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 98 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 99 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 100 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 101 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 102 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 103 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 104 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 105 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 106 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 107 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 108 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 109 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 110 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 111 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 112 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 113 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 114 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 115 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 116 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 117 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 118 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 119 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 120 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 121 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 122 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 123 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 124 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 125 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 126 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 127 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 128 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 129 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 130 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 131 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 132 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 133 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 134 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 135 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 136 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 137 -
Võ Thần Phượng Hoàng Chap 138 -
Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Đầu gấu và kính cận - Yankee-kun to Megane-chan [update chap 206 - 207, next is 208]
Anh hùng chết yểu - YUUSHA GA SHINDA! [Chap 13 next chap 14]
DICE [update chap 86, next is chap 87]
Long Phi Bất Bại [End phần 1, update chap 71 phần 2, next 72]
Âm Dương Lộ [update chap 19 - END]
Toriko [update chap 317 TV, 318 TA next 319]
Bleach [update chap 621 TV,, next is 622] - Link nhanh
Quỷ Vương [update chap 38 next is 39]
Aphorism [update chap 58 - 60, next is 61]
Assassination Classroom - Lớp học sát thủ [update chap 120 - next 121]
Chung Sức Vol 10 Part 1
Monster Hunter Orage -Thợ...
Basara - Đứa con số phận ...
Shonan Junai Gumi chap 8
Detective Conan - Conan T...
Đôrêmon - Thăm Công Viên ...
[V-Sky] Ga-rei chap 38
Buttobi Itto Vol 22 P3
cross game tập 14 chương ...
Phong Vân Chap 26

Sửa lần cuối admin Sửa vào2011/12/04 09:03
AceKing Email
2012/09/08 22:34
Phi Lịch bá đạo !!!!!!!!!!!!!!!
Bụi.....~~! Email
2012/05/19 17:42
đọc đến mấy chap giữa sao load toàn bị mất vài cái hình là seo z...Zzz~~~~~~~~!!sweat
binh thuong
2011/12/21 00:49
truyen cung hay do nhung co ve giong giong voi cac bo vo than khac thoi
all
2011/12/04 14:22
trong tat ca truyen cua tac gia nay, chi co duy nhat truyen nay la minh doc tu dau den cuoi, may tryen khac doc giua chung la no loan xa` ngau, cha dau vao dau @@ ...
minhngoc4491 Email
2011/12/04 10:48
cuối cùng thì cũng đã kết thúc, thanks ad nhìu :D
quá hay!
2011/12/03 14:43
Quá hay!
táo Email
2011/11/30 21:42
không phải up lâu đâu bạn, cách đây mấy tháng chờ dài cổ đó >"<
me
2011/11/30 19:14
vo than phi thien moi co ngang chap 60 thoi ma ban, sao lai bao la full? ngoai bo nay`, vo than, vo than phi thien thi co ai biet co bo nao cua tac gia nay nua ko, chi minh voi
SSon5011Tu
2011/11/30 19:12
hay quá. cuối cùng thanh đao Băng Hà của Thiêp khấp đã tái xuất..... phi lịch dùng Băng Hà sẻo chym Tru Thiên killcry
Phong Email
2011/11/30 17:20
zanzanzanThe La Mot Bo Truyen Hay Sap Ket Thuc. Ket Cuc Se La Tru Thien Chet Hix Ko Xem Cung Doan Dcstupidstupidstupid
Phong Email
2011/11/30 17:11
Hix up lau wa. nhung ma truyen hay wa di. envyenvyenvy
diolo7
2011/11/28 15:25
võ thần bộ nào thằng nhân vật chính cũng bị cướp mất người đẹp....chán nãn thật fearfearkillcry
BOSS Email
2011/11/27 12:15
Võ thần Phi Thiên là bộ sau của truyện này. Mời các bạn đón xem, đã có full rồi đấy
Bi
2011/11/27 10:52
Phần sau PL sẽ đánh solo cùng TT trong KHÔNG GIAN HẮC ÁM của TT. Đáng lẽ TT ko có thua đâu, nhưng vì đòn cuối cùng TT trở nên nhân đạo mà nương tay ( do Vực Tự tác động ) nên PL ra chiu cuoi cùng dứt điểm TT
kool_kool1305@yahoo.com
2011/11/26 21:46
chắc dạ tinh h cũng vl rồi :)cố gắng cầm cự đợi phi lịch xuất hiện T.T
kool_kool1305@yahoo.com
2011/11/26 21:46
chắc dạ tinh h cũng vl rồi :)cố gắng cầm cự đợi phi lịch xuất hiện T.T
kool_kool1305@yahoo.com
2011/11/26 21:44
chắc dạ tinh h cũng vl rồi :)cố gắng cầm cự đợi phi lịch xuất hiện T.T
I Miss You
2011/11/26 18:29
uk mình cũng nghĩa thế!. chắc chap sau Phi Lich nhảy vào cứu Dạ Tinh/ Dạ Tinh thì chắc chắn k đánh lại thằng Tru thiên rùi. Phi Lich đáNH solo cùng TT hahakill
kool_kool1305@yahoo.com
2011/11/26 10:53
chắc phi lịch xuất hiện cứu dạ tinh :)
sson5011Tu
2011/11/26 07:26
Lieu Da Tinh co chet ko day..... Da Tinh chet thi tham thuong cho Hy Vong qua'... Con trai ko biet vo cong, toi do de duy nhat cung chet.... ket nhat thang Thien Khap the ma no chet lang~ xet.
fgdfdg
2011/11/25 11:52
chap sau Chư Bát Giới và Tôn Ngộ Không xuất hiện cứu Phi Lịch smokesmoke
fgdfdg
2011/11/25 11:51
chap sau Chư Bát Giới xuất hiện :))
vietbiahoi Email
2011/11/24 19:21
cang ngay cang hay. dang hap dan. thanhks nha
metuimay
2011/11/23 19:08
me tui may doc truyen di
BOSS Email
2011/11/22 11:48
Chac may ong nay chua bao h doc truyen ngoai hang.Tru Thien la trum cuoi roi...Con cai bo satan 666 full cach day 4 nam roi @@Cai bo vo than Phuong Hoang co tu nam 2008 co
vanthofsjk
2011/11/20 20:07
ai có link dọc 666-santa chỉ cho mình với
rin_lov3 Email
2011/11/20 19:57
chap sau Dạ Tinh vs Nguyệt Hồn xuất hiện
ks
2011/11/19 07:24
gia áo xuống đất nằm rùi hic hic
hu vo
2011/11/18 15:03
2 chap giong nhau kia
siralex
2011/11/16 18:05
cac hon toan nghj~ ra ah`chem vua faj thoistupidkillsmoke
Phân trang 1/5 Trang đầu 1 2 3 4 5 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X