Thông Báo Truyện
   

25 Jul.2011
Nhận thông báo khi truyện có cập nhật mới. Nhấn {18}

Võ Thần 300 [update chap 300] END, Đọc Truyện Võ Thần 300 [update chap 300] END Tiếng Việt

Tags: , , ,


Võ Thần 300

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mớiChủ Biên: Ôn Nhật Lương
Vẽ Tranh: Đặng Chí Huy
Nguồn Dịch : ComicVN.Net

Lời Dẫn Của Nhóm Dịch :
"Đây là một trong những truyện hay nhất với mình, hiện truyện ra rất nhiều phần và phần này là dài nhất.
Ngặt nỗi việt nam nhà mình lại toàn đen trắng nên mất đi cái hay của nó khá nhiều, chưa kể nhiều câu đối thoại + edit không cẩn thận nên mình quyết định làm lại từ đầu, lấy theo phần lớn các câu dịch của NXB còn 1 số là mình chỉnh sửa và thêm thắt cho đúng nội dung của nó. Hi vọng mọi người vui vẻ.

ĐỌC ONLINE

Võ Thần chap 1 - Download chap 1
Võ Thần chap 2 - Download chap 2
Võ Thần chap 3 - Download chap 3
Võ Thần chap 4 - Download chap 4
Võ Thần chap 5 - Download chap 5
Võ Thần chap 6 - Download chap 6
Võ Thần chap 7 - Download chap 7
Võ Thần chap 8 - Download chap 8
Võ Thần chap 9 - Download chap 9
Võ Thần chap 10 - Download chap 10
Võ Thần chap 11 - Download chap 11
Võ Thần chap 12 - Download chap 12
Võ Thần chap 13 - Download chap 13
Võ Thần chap 14 - Download chap 14
Võ Thần chap 15 - Download chap 15
Võ Thần chap 16 - Download chap 16
Võ Thần chap 17 - Download chap 17
Võ Thần chap 18 - Download chap 18
Võ Thần chap 19 - Download chap 19
Võ Thần chap 20 - Download chap 20
Võ Thần chap 21 - Download chap 21
Võ Thần chap 22 - Download chap 22
Võ Thần chap 23 - Download chap 23
Võ Thần chap 24 - Download chap 24
Võ Thần chap 25 - Download chap 25
Võ Thần chap 26 - Download chap 26
Võ Thần chap 27 - Download chap 27
Võ Thần chap 28 - Download chap 28
Võ Thần chap 29 - Download chap 29
Võ Thần chap 30 - Download chap 30
Võ Thần chap 31 - Download chap 31
Võ Thần chap 32 - Download chap 32
Võ Thần chap 33 - Download chap 33
Võ Thần chap 34 - Download chap 34
Võ Thần chap 35 - Download chap 35
Võ Thần chap 36 - Download chap 36
Võ Thần chap 37 - Download chap 37
Võ Thần chap 38 - Download chap 38
Võ Thần chap 39 - Download chap 39
Võ Thần chap 40 - Download chap 40
Võ Thần chap 41 - Download chap 41
Võ Thần chap 42 - Download chap 42
Võ Thần chap 43 - Download chap 43
Võ Thần chap 44 - Download chap 44
Võ Thần chap 45 - Download chap 45
Võ Thần chap 46 - Download chap 46
Võ Thần chap 47 - Download chap 47
Võ Thần chap 48 - Download chap 48
Võ Thần chap 49 - Download chap 49
Võ Thần chap 50 - Download chap 50
Võ Thần chap 51 - Download chap 51
Võ Thần chap 52 - Download chap 52
Võ Thần chap 53 - Download chap 53
Võ Thần chap 54 - Download chap 54
Võ Thần chap 55 - Download chap 55
Võ Thần chap 56 - Download chap 56
Võ Thần chap 57 - Download chap 57
Võ Thần chap 58 - Download chap 58
Võ Thần chap 59 - Download chap 59
Võ Thần chap 60 - Download chap 60
Võ Thần chap 61 - Download chap 61
Võ Thần chap 62 - Download chap 62
Võ Thần chap 63 - Download chap 63
Võ Thần chap 64 - Download chap 64
Võ Thần chap 65 - Download chap 65
Võ Thần chap 66 - Download chap 66
Võ Thần chap 67 - Download chap 67
Võ Thần chap 68 - Download chap 68
Võ Thần chap 69 - Download chap 69
Võ Thần chap 70 - Download chap 70
Võ Thần chap 71 - Download chap 71
Võ Thần chap 72 - Download chap 72
Võ Thần chap 73 - Download chap 73
Võ Thần chap 74 - Download chap 74
Võ Thần chap 75 - Download chap 75
Võ Thần chap 76 - Download chap 76
Võ Thần chap 77 - Download chap 77
Võ Thần chap 78 - Download chap 78
Võ Thần chap 79 - Download chap 79
Võ Thần chap 80 - Download chap 80
Võ Thần chap 81 - Download chap 81
Võ Thần chap 82 - Download chap 82
Võ Thần chap 83 - Download chap 83
Võ Thần chap 84 - Download chap 84
Võ Thần chap 85 - Download chap 85
Võ Thần chap 86 - Download chap 86
Võ Thần chap 87 - Download chap 87
Võ Thần chap 88 - Download chap 88
Võ Thần chap 89 - Download chap 89
Võ Thần chap 90 - Download chap 90
Võ Thần chap 91 - Download chap 91
Võ Thần chap 92 - Download chap 92
Võ Thần chap 93 - Download chap 93
Võ Thần chap 94 - Download chap 94
Võ Thần chap 95 - Download chap 95
Võ Thần chap 96 - Download chap 96
Võ Thần chap 97 - Download chap 97
Võ Thần chap 98 - Download chap 98
Võ Thần chap 99 - Download chap 99
Võ Thần chap 100 - Download chap 100
Võ Thần chap 101 - Download chap 101
Võ Thần chap 102 - Download chap 102
Võ Thần chap 103 - Download chap 103
Võ Thần chap 104 - Download chap 104
Võ Thần chap 105 - Download chap 105
Võ Thần chap 106 - Download chap 106
Võ Thần chap 107 - Download chap 107
Võ Thần chap 108 - Download chap 108
Võ Thần chap 109 - Download chap 109
Võ Thần chap 110 - Download chap 110
Võ Thần chap 111 - Download chap 111
Võ Thần chap 112 - Download chap 112
Võ Thần chap 113 - Download chap 113
Võ Thần chap 114 - Download chap 114
Võ Thần chap 115 - Download chap 115
Võ Thần chap 116 - Download chap 116
Võ Thần chap 117 - Download chap 117
Võ Thần chap 118 - Download chap 118
Võ Thần chap 119 - Download chap 119
Võ Thần chap 120 - Download chap 120
Võ Thần chap 121 - Download chap 121
Võ Thần chap 122 - Download chap 122
Võ Thần chap 123 - Download chap 123
Võ Thần chap 124 - Download chap 124
Võ Thần chap 125 - Download chap 125
Võ Thần chap 126 - Download chap 126
Võ Thần chap 127 - Download chap 127
Võ Thần chap 128 - Download chap 128
Võ Thần chap 129 - Download chap 129
Võ Thần chap 130 - Download chap 130
Võ Thần chap 131 - Download chap 131
Võ Thần chap 132 - Download chap 132
Võ Thần chap 133 - Download chap 133
Võ Thần chap 134 - Download chap 134
Võ Thần chap 135 - Download chap 135
Võ Thần chap 136 - Download chap 136
Võ Thần chap 137 - Download chap 137
Võ Thần chap 138 - Download chap 138
Võ Thần chap 139 - Download chap 139
Võ Thần chap 140 - Download chap 140
Võ Thần chap 141 - Download chap 141
Võ Thần chap 142 - Download chap 142
Võ Thần chap 143 - Download chap 143
Võ Thần chap 144 - Download chap 144
Võ Thần chap 145 - Download chap 145
Võ Thần chap 146 - Download chap 146
Võ Thần chap 147 - Download chap 471
Võ Thần chap 148 - Download chap 148
Võ Thần chap 149 - Download chap 149
Võ Thần chap 150 - Download chap 150
Võ Thần chap 151 - Download chap 151
Võ Thần chap 152 - Download chap 152
Võ Thần chap 153 - Download chap 153
Võ Thần chap 154 - Download chap 154
Võ Thần chap 155 - Download chap 155
Võ Thần chap 156 - Download chap 156
Võ Thần chap 157 - Download chap 157
Võ Thần chap 158 - Download chap 158
Võ Thần chap 159 - Download chap 159
Võ Thần chap 160 - Download chap 160
Võ Thần chap 161 - Download chap 161
Võ Thần chap 162 - Download chap 162
Võ Thần chap 163 - Download chap 163
Võ Thần chap 164 - Download chap 164
Võ Thần chap 165 - Download chap 165
Võ Thần chap 166 - Download chap 166
Võ Thần chap 167 - Download chap 167
Võ Thần chap 168 - Download chap 168
Võ Thần chap 169 - Download chap 169
Võ Thần chap 170 - Download chap 170
Võ Thần chap 171 - Download chap 171
Võ Thần chap 172 - Download chap 172
Võ Thần chap 173 - Download chap 173
Võ Thần chap 174 - Download chap 174
Võ Thần chap 175 - Download chap 175
Võ Thần chap 176 - Download chap 176
Võ Thần chap 177 - Download chap 177
Võ Thần chap 178 - Download chap 178
Võ Thần chap 179 - Download chap 179
Võ Thần chap 180 - Download chap 180
Võ Thần chap 181 - Download chap 181
Võ Thần chap 182 - Download chap 172
Võ Thần chap 183 - Download chap 183
Võ Thần chap 184 - Download chap 184
Võ Thần chap 185 - Download chap 185
Võ Thần chap 186 - Download chap 186
Võ Thần chap 187 - Download chap 187
Võ Thần chap 188 - Download chap 188
Võ Thần chap 189 - Download chap 189
Võ Thần chap 190 - Download chap 190
Võ Thần chap 191 - Download chap 181
Võ Thần chap 192 - Download chap 192
Võ Thần chap 193 - Download chap 193
Võ Thần chap 194 - Download chap 194
Võ Thần chap 195 - Download chap 195
Võ Thần chap 196 - Download chap 196
Võ Thần chap 197 - Download chap 197
Võ Thần chap 198 - Download chap 198
Võ Thần chap 199 - Download chap 199
Võ Thần chap 200 - Download chap 200
Võ Thần chap 201 - Download chap 201
Võ Thần chap 202 - Download chap 202
Võ Thần chap 203 - Download chap 203
Võ Thần chap 204 - Download chap 204
Võ Thần chap 205 - Download chap 205
Võ Thần chap 206 - Download chap 206
Võ Thần chap 207 - Download chap 207
Võ Thần chap 208 - Download chap 208
Võ Thần chap 209 - Download chap 209
Võ Thần chap 210 - Download chap 210
Võ Thần chap 211 - Download chap 211
Võ Thần chap 212 - Download chap 212
Võ Thần chap 213 - Download chap 213
Võ Thần chap 214 - Download chap 214
Võ Thần chap 215 - Download chap 215
Võ Thần chap 216 - Download chap 216
Võ Thần chap 217 - Download chap 217
Võ Thần chap 218 - Download chap 218
Võ Thần chap 219 - Download chap 219
Võ Thần chap 220 - Download chap 220
Võ Thần chap 221 - Download chap 221
Võ Thần chap 222 - Download chap 222
Võ Thần chap 223 - Download chap 223
Võ Thần chap 224 - Download
Võ Thần chap 225 - Download
Võ Thần chap 226 - Download
Võ Thần chap 227 - Download
Võ Thần chap 228 - Download
Võ Thần chap 229 - Download
Võ Thần chap 230 - Download
Võ Thần chap 231 - Download
Võ Thần chap 232 - Download
Võ Thần chap 233 - Download
Võ Thần chap 234 - Download
Võ Thần chap 235 - Download
Võ Thần chap 236 - Download
Võ Thần chap 237 - Download
Võ Thần chap 238 - Download
Võ Thần chap 239 - Download
Võ Thần chap 240 - Download
Võ Thần chap 241 - Download
Võ Thần chap 242 - Download
Võ Thần chap 243 - Download
Võ Thần chap 244 - Download
Võ Thần chap 245 - Download
Võ Thần chap 246 - Download
Võ Thần chap 247 - Download
Võ Thần chap 248 - Download
Võ Thần chap 249 - Download
Võ Thần chap 250 - Download
Võ Thần chap 251 - Download
Võ Thần chap 252 - Download
Võ Thần chap 253 - Download
Võ Thần chap 254 -

Võ Thần chap 255 -

Võ Thần chap 256 -

Võ Thần chap 257 -

Võ Thần chap 258 -

Võ Thần chap 259 -

Võ Thần chap 260 -

Võ Thần chap 261 -

Võ Thần chap 262 -

Võ Thần chap 263 -

Võ Thần chap 264 -
Võ Thần chap 265 -
Võ Thần chap 266 -
Võ Thần chap 267 -
Võ Thần chap 268 -
Võ Thần chap 269 -
Võ Thần chap 270 -
Võ Thần chap 271 -
Võ Thần chap 272 -
Võ Thần chap 273 -
Võ Thần chap 274 -
Võ Thần chap 275 -
Võ Thần chap 276 -
Võ Thần chap 277 -
Võ Thần chap 278 -
Võ Thần chap 279 -
Võ Thần chap 280 -
Võ Thần chap 281 -
Võ Thần chap 282 -
Võ Thần chap 283 -
Võ Thần chap 284 -
Võ Thần chap 285 -
Võ Thần chap 286 -
Võ Thần chap 287 -
Võ Thần chap 288 -
Võ Thần chap 289 -
Võ Thần chap 290 -
Võ Thần chap 291 -
Võ Thần chap 292 -
Võ Thần chap 293 -
Võ Thần chap 294 -
Võ Thần chap 295 -
Võ Thần chap 296 -
Võ Thần chap 297 -
Võ Thần chap 298 -
Võ Thần chap 299 -
Võ Thần chap 300 -

complete

Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Thất nghiệp đầu thai - Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Không lối thoát - Tenkuu Shinpan [Update chap 40, next is 41] - Link nhanh
10 năm trong tù - Old Boy [update chap 68, next is 69] - Link nhanh
The Breaker New Waves - The Breaker 2 [update chap 189 TV, next is chap 190] - Link nhanh]
Thần chết và 4 cô bạn gái [Chap 12, next 13]
Hunter x Hunter (update chap 141, 349,) Tiếng việt, TV - Link nhanh
Diêm đế - King of hell [update chap 244-250, mới nhất 264] - Fix link nhanh
Kamen Teacher Black [update chap 19, next is 20]
Ký sinh trùng - Okitenemuru [Update chap 14-16, next is chap 17] - Link nhanh
Lính đánh thuê Maruhan - Mercenary Maruhan [update 38 next is 39] - Project mới siêu hot của Vechai
Kannazuki no Miko chap 3
090 - Eko To Issho [updat...
Chim Lửa Chap 4
Lives chap 8
Sumire 16 Sai Chap 3
Boys Over Flowers - Con n...
Kiss Hug chap 4
Kyoukai no Rinne Chap 36
Bitagi - Anh chàng ngổ ng...
Space Brothers - Uchuu Ky...

Sửa lần cuối admin Sửa vào2011/07/31 08:37
hattim Email
2014/10/02 11:11
mấy chú cứ coi đi.còn bộ tiếp theo nữa mà. doạn sau là lên đến 99.9 % đó.lúc đó mới kịch tính
anhtuan8z Email
2013/10/24 14:54
truyện này dở cái là thong minh tuyệt đỉnh như Bạch Sầu gần 40 mới có 25 trùng thiên. Cứ cho là sau đó từ trường thay đổi thì các chú còn lại cũng không thể phá cảnh giới quá kinh khủng như vậy được, nhất là Hổ Nhẫn luyện có mấy năm là lên 93 trùng thiên. Tàu khựa viết truyện lúc đầu khi nào cũng hay sau dần rồi bất đầu hack dame...
luunghia Email
2013/07/11 00:29
bạch sầu là mạnh nhất,phong cách nhất,hot boy nhất.ai thích bạch sầu thì like nào
AkainuSAn Email
2012/10/04 13:33
OD sao lại để BẠch Bất NHị chết .. nó chết thì ai chả thù cko bạch Sầu lữa... grin
AceKing Email
2012/09/07 14:55
truyen hay truyen hay . doc mai~ ko chan' . Tks nhom dich
ODA Email
2012/08/26 07:14
truyện này chuyển nhân vật 9 kì wá angerangeranger
l3i Email
2011/12/17 23:35
bộ này là bộ trước võ thần phượng hoàng mà :)
depzaj1m82 Email
2011/10/29 02:33
truyen nay hay.nhung ma bien dich nhieu cho^~ nho^' nhang lam mat ca cai hay cua cau chuyen
zzzz
2011/10/18 10:43
179 die kja bac
anhday Email
2011/10/07 18:30
sao ko up tiep len de minh dang download thieu the nay doc sao
1234 Email
2011/10/07 18:29
sao ko uptip vay mjnh dang dơnload do?
khanh
2011/10/04 12:48
chan that bach sau chet som vl :))
llong
2011/09/27 12:14
minh thich bach vo nam chinh nghia homn ma sao bach vo nam chinh ngia lai ko quay lai 1 lan nua
a
2011/08/17 21:03
chap 179-253 die a @@
sdasd
2011/08/04 13:13
chap 13-14 trùng nhau à :! truyện này mình đọc lâu gồy giờ đọc lại vẫn hay :X
hatinhgame
2011/07/29 14:52
THANKS ADMIN ĐÃ THÀNH CÔNG KHI POST TRUYỆN NÀY LÊN.
CHÚC SỨC KHỎE VÀ POST NHIỀU TRUYỆN TƯƠNG TỰ NHƯ VẬY NỮA LÊN MẠNG
Bụp
2011/07/27 13:47
- Đầu truyện thì tranh nhau Thiên Quân Võ Thần, sau đó thì Bất Nhị chui vào đó và học đc võ công trong đó, lúc đọc đến đó tưởng sau này Bất Nhị sẽ mạnh lắm nhưng rút cuộc cũng chẳng manh bằng ai (so với tất cả các võ thần chính của truyện) cuối cùng thì chết lãng xẹt.
Depdai_k Email
2011/07/26 18:52
Doc tap cuoi hay vai pig hinh dep vo mom bach vo nam chet la phai .Ten tien nhan
zIkzakkool
2011/07/26 12:26
trâu thật, h này mới hít. mà bộ truyện bán ở ngoài hiệu sách hình như hk có cái đoạn trùng sinh thì phãi?
oho
2011/07/25 09:26
bac up nhanh cho a e voi lau qua rui ne
oho
2011/07/25 09:25
anh em update tiep di chu
bachlongky Email
2011/07/20 10:48
truyen nay co nhiu chap aecool, co trung sinh nua a, vay cuoi cung ai manh nhat zay!!!!dogdog
abcd Email
2011/07/17 12:39
theo tui hiu thi bvn chet va trung sinh lai nhiu lan moi dat den canh gioi vo dich, sau do bvn moi di tim kiem nhung cuong gia manh nhat duoc trung sinh giong nhu minh, de ho tu luyen den khi co suc manh chung cuc, de thuc hien cuoc chien chung cuc
n2tm46 Email
2011/07/17 10:35
Thi cuoc chien sau cung voi Thich Thien Vo
Vo Nam tu huy khong co hoi sinh nua vi Thich Thien Vo da dat duoc mon qua do la khong che thoi gian
khánh
2011/07/16 18:50
tui thấy thắc mắc thế này, chap 300 thi bvn bị sat giết. nhưng đọc đến võ thần chung cực thì bvn vẫn còn sống và tạo ra chung cực chiến.tui đc biết là sau khi bị sat giết thì hình như bvn trùng sinh thì phải. vậy thì sau này sat ở đâu có bị bvn trùng sinh lại giết chết ko.thắc mắc là vậy ae nào bít giải thích giùm coi
BVN
2011/07/16 12:11
Tem
thiet ke web gia re Email
2011/07/15 18:06
thanks nhá để down vậy
green
2011/07/15 09:36
sao chap 292 ko xem dc vậy?
Hải Hổ
2011/07/12 13:36
hjx Up lâu quá bác Ảo ơi. 1 tuần mà tụi em có đc 2 chap của Báccry
log199 Email
2011/07/12 10:58
võ thần 300 là có 300 chap hả các pro :D
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối
Hãy đăng nhập để có thể gửi được bình luận. Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy nhấn vào đây để đăng ký.
Tắt Quảng Cáo X