App Vechai trên Android

Vechai.info

Hoàn toàn miễn phí

Fshare dành tặng thành viên ve chai 1 GB tải nhanh miễn phí
$this->ComicDetail['ComicName']

Vua bếp Soma

9.8/10 trên tổng số 15,169 lượt đánh giá

Tên khác: Shokugeki no Soma
Thể loại: Slice of life, Shounen, School life, Romance, Comedy
Tác giả: TSUKUDA Yuuto
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vua bếp Soma:

Cậu trai trẻ Yukihira Souma là con nhà nòi của 1 quán ăn bình dân , cậu có 1 khao khát cháy bỏng là vượt qua cha mình người đã đánh bại cậu liên tục 489 trận ( mặc dù trình nấu ăn của anh Main cũng thần thánh không kém ) . Đến 1 ngày cậu nghe lời cha mình để vào trường đào tạo tài năng ẩm thực . Câu chuyện đời cậu sắp bước sang 1 ngã rẻ khác nhìu thú vị hơn... 

Danh sách chương

Shokugeki no Soma – Etoile Chap 001 05/03/2015

Shokugeki no Soma – Etoile Chap 002 22/04/2015

Shokugeki no Soma – Etoile Chap 003 - fix 27/05/2015

Shokugeki no Soma – Etoile Chap 004 25/06/2015

Shokugeki no Soma – Etoile Chap 005 13/07/2015

Shokugeki no Soma – Etoile Chap 006 14/10/2015

Vua bếp Soma Chap 001 13/01/2013

Vua bếp Soma Chap 002 15/01/2013

Vua bếp Soma Chap 003 31/01/2013

Vua bếp soma Chap 004 31/01/2013

vua bếp soma Chap 005 31/01/2013

Vua bếp soma Chap 006 02/02/2013

Vua bếp Soma Chap 007 09/02/2013

Vua bếp Soma Chap 008 17/02/2013

Vua bếp Soma Chap 009 19/02/2013

Vua bếp Soma Chap 010 25/02/2013

Vua bếp Soma Chap 011 26/02/2013

Vua bếp Soma Chap 012 02/03/2013

Vua bếp Soma Chap 013 15/03/2013

Vua bếp Soma Chap 014 17/03/2013

Vua bếp Soma Chap 015 23/03/2013

Vua bếp Soma Chap 016 27/03/2013

Vua bếp Soma Chap 017 14/04/2013

Vua bếp Soma Chap 018 16/04/2013

Vua bếp Soma Chap 019 16/04/2013

Vua bếp Soma Chap 020 27/04/2013

Vua bếp Soma Chap 021 27/04/2013

Vua bếp Soma Chap 022 14/05/2013

Vua bếp Soma Chap 023 20/05/2013

Vua bếp Soma Chap 024 30/05/2013

Vua bếp Soma Chap 025 01/06/2013

Vua bếp Soma Chap 026 11/06/2013

Vua bếp Soma Chap 027 17/06/2013

Vua bếp Soma Chap 028 24/06/2013

Vua bếp Soma Chap 029 30/06/2013

Vua bếp Soma Chap 030 15/07/2013

Vua bếp Soma Chap 031 15/07/2013

Vua bếp Soma Chap 032 21/07/2013

Vua bếp Soma Chap 033 29/07/2013

Vua bếp Soma Chap 034 05/08/2013

Vua bếp Soma Chap 035 12/08/2013

Vua bếp Soma Chap 035.5 16/08/2013

Vua bếp Soma Chap 036 26/08/2013

Vua bếp Soma Chap 037 02/09/2013

Vua bếp Soma Chap 038 15/09/2013

Vua bếp Soma Chap 039 16/09/2013

Vua bếp Soma Chap 040 24/09/2013

Vua bếp Soma Chap 041 29/09/2013

Vua bếp Soma Chap 041.5 08/10/2013

Vua bếp Soma Chap 042 14/10/2013

Vua bếp Soma Chap 043 14/10/2013

Vua bếp Soma Chap 044 23/10/2013

Vua bếp Soma Chap 045 30/10/2013

Vua bếp Soma Chap 046 05/11/2013

Vua bếp Soma Chap 047 13/11/2013

Vua bếp Soma Chap 048 23/11/2013

Vua bếp Soma Chap 049 28/11/2013

Vua bếp Soma Chap 050 06/12/2013

Vua bếp Soma Chap 051 13/12/2013

Vua bếp Soma Chap 052 15/12/2013

Vua bếp Soma Chap 052.5 27/12/2013

Vua bếp Soma Chap 053 04/01/2014

Vua bếp Soma Chap 054 21/01/2014

Vua bếp Soma Chap 055 05/02/2014

Vua bếp Soma Chap 056 08/02/2014

Vua bếp Soma Chap 057 09/02/2014

Vua bếp Soma Chap 058 18/02/2014

Vua bếp Soma Chap 059 25/02/2014

Vua bếp Soma Chap 060 03/03/2014

Vua bếp Soma Chap 061 12/03/2014

Vua bếp Soma Chap 062 18/03/2014

Vua bếp Soma Chap 063 25/03/2014

Vua bếp Soma Chap 064 04/04/2014

Vua bếp Soma Chap 065 10/04/2014

Vua bếp Soma Chap 066 13/04/2014

Vua bếp Soma Chap 067 30/04/2014

Vua bếp Soma Chap 068 03/05/2014

Vua bếp Soma Chap 068.5 13/05/2014

Vua bếp Soma Chap 069 15/05/2014

Vua bếp Soma Chap 070 22/05/2014

Vua bếp Soma Chap 071 28/05/2014

Vua bếp Soma Chap 072 06/06/2014

Vua bếp Soma Chap 073 12/06/2014

Vua bếp Soma Chap 074 20/06/2014

Vua bếp Soma Chap 075 28/06/2014

Vua bếp Soma Chap 076 05/07/2014

Vua bếp Soma Chap 077 07/07/2014

Vua bếp Soma Chap 078 16/07/2014

Vua bếp Soma Chap 078.5 27/07/2014

Vua bếp Soma Chap 079 28/07/2014

Vua bếp Soma Chap 080 02/08/2014

Vua bếp Soma Chap 081 10/08/2014

Vua bếp Soma Chap 082 15/08/2014

Vua bếp Soma Chap 083 29/08/2014

Vua bếp Soma Chap 084 06/09/2014

Vua bếp Soma Chap 084.1 12/09/2014

Vua bếp Soma Chap 085 13/09/2014

Vua bếp Soma Chap 086 20/09/2014

Vua bếp Soma Chap 087 29/09/2014

Vua bếp Soma Chap 088 03/10/2014

Vua bếp Soma Chap 089 09/10/2014

Vua bếp Soma Chap 090 19/10/2014

Vua bếp Soma Chap 091 23/10/2014

Vua bếp Soma Chap 092 31/10/2014

Vua bếp Soma Chap 092.1 07/11/2014

Vua bếp Soma Chap 093 05/11/2014

Vua bếp Soma Chap 094 13/11/2014

Vua bếp Soma Chap 095 27/11/2014

Vua bếp Soma Chap 096 05/12/2014

Vua bếp Soma Chap 097 08/12/2014

Vua bếp Soma Chap 098 09/12/2014

Vua bếp Soma Chap 099 19/12/2014

Vua bếp Soma Chap 100 - fix 27/12/2014

Vua bếp Soma Chap 101 - fix 05/01/2015

Vua bếp Soma Chap 102 - fix 20/01/2015

Vua bếp Soma Chap 103 - fix 23/01/2015

Vua bếp Soma Chap 104 - fix 31/01/2015

Vua bếp Soma Chap 105 - fix 09/02/2015

Vua bếp Soma Chap 106 19/02/2015

Vua bếp Soma Chap 107 - fix 26/02/2015

Vua bếp Soma Chap 108 01/03/2015

Vua bếp Soma Chap 109 09/03/2015

Vua bếp Soma Chap 110 16/03/2015

Vua bếp Soma Chap 111 24/03/2015

Vua bếp Soma Chap 112 30/03/2015

Vua bếp Soma Chap 113 06/04/2015

Vua bếp Soma Chap 114 13/04/2015

Vua bếp Soma Chap 114.1 27/04/2015

Vua bếp Soma Chap 115 22/04/2015

Vua bếp Soma Chap 116 27/04/2015

Vua bếp Soma Chap 116.1 04/05/2015

Vua bếp Soma Chap 117 11/05/2015

Vua bếp Soma Chap 117.1 13/05/2015

Vua bếp Soma Chap 117.3 13/05/2015

Vua bếp Soma Chap 118 15/05/2015

Vua bếp Soma Chap 119 - Tiếng Việt 25/05/2015

Vua bếp Soma Chap 120 07/06/2015

Vua bếp Soma Chap 121 07/06/2015

Vua bếp Soma Chap 122 23/06/2015

Vua bếp Soma Chap 123 24/06/2015

Vua bếp Soma Chap 124 01/07/2015

Vua bếp Soma Chap 125 11/07/2015

Vua bếp Soma Chap 126 16/07/2015

Vua bếp Soma Chap 127 16/07/2015

Vua bếp Soma Chap 127.1 - Phụ chương 23/07/2015

Vua bếp Soma Chap 128 TV 26/07/2015

Vua bếp Soma Chap 128.1 - Phụ chương 30/07/2015

Vua bếp Soma Chap 129 TV 02/08/2015

Vua bếp Soma Chap 130 08/08/2015

Vua bếp Soma Chap 130.1 - Ngoại truyện RAW 13/08/2015

Vua bếp Soma Chap 131 27/08/2015

Vua bếp Soma Chap 131 - Màu 21/08/2015

Vua bếp Soma Chap 131.2 27/08/2015

Vua bếp Soma Chap 132 TV 01/09/2015

Vua bếp Soma Chap 133 TV 05/09/2015

Vua bếp Soma Chap 134 TA - Full color 11/09/2015

Vua bếp Soma Chap 134 TV 20/09/2015

Vua bếp Soma Chap 135 TV 19/09/2015

Vua bếp Soma Chap 136 TV 26/09/2015

Vua bếp Soma Chap 136.5 30/09/2015

Vua bếp Soma Chap 137 TV 02/10/2015

Vua bếp Soma Chap 137.1 08/10/2015

Vua bếp Soma Chap 138 Full color 11/10/2015

Vua bếp Soma Chap 138 TV 08/10/2015

Vua bếp Soma Chap 139 TV 17/10/2015

Vua bếp Soma Chap 140 Color 03/11/2015

Vua bếp Soma Chap 140 TV 23/10/2015

Vua bếp Soma Chap 141 Color 03/11/2015

Vua bếp Soma Chap 141 TV - fixed 30/10/2015

Vua bếp Soma Chap 142 Color 07/11/2015

Vua bếp Soma Chap 142 TV 06/11/2015

Vua bếp Soma Chap 143 TV 12/11/2015

Vua bếp Soma Chap 144 Color 24/11/2015

Vua bếp Soma Chap 144 TV 19/11/2015

Vua bếp Soma Chap 145 Color 12/12/2015

Vua bếp Soma Chap 145 TV 27/11/2015

Vua bếp Soma Chap 146 Color 12/12/2015

Vua bếp Soma Chap 146 TV 04/12/2015

Vua bếp Soma Chap 147 Color 26/12/2015

Vua bếp Soma Chap 147 TV 11/12/2015

Vua bếp Soma Chap 148 Color 23/01/2016

Vua bếp Soma Chap 148 TV 18/12/2015

Vua bếp Soma Chap 149 Color 23/01/2016

Vua bếp Soma Chap 149 TV 28/12/2015

Vua bếp Soma Chap 150 Color 23/01/2016

Vua bếp Soma Chap 150 TV 15/01/2016

Vua bếp Soma Chap 151 Color 27/01/2016

Vua bếp Soma Chap 151 TV 21/01/2016

Vua bếp Soma Chap 152 Color 06/02/2016

Vua bếp Soma Chap 152 TV 03/02/2016

Vua bếp Soma Chap 153 Color 21/02/2016

Vua bếp Soma Chap 153 TV 04/02/2016

Vua bếp Soma Chap 154 Color 21/02/2016

Vua bếp Soma Chap 154 TV 12/02/2016

Vua bếp Soma Chap 155 Color 01/03/2016

Vua bếp Soma Chap 155 TV 18/02/2016

Vua bếp Soma Chap 156 Color 02/03/2016

Vua bếp Soma Chap 156 TV 25/02/2016

Vua bếp Soma Chap 157 Color 11/03/2016

Vua bếp Soma Chap 157 TV 03/03/2016

Vua bếp Soma Chap 158 Color 15/03/2016

Vua bếp Soma Chap 158 TV 10/03/2016

Vua bếp Soma Chap 159 Color 23/03/2016

Vua bếp Soma Chap 159 TV 16/03/2016

Vua bếp Soma Chap 160 Color 30/03/2016

Vua bếp Soma Chap 160 TV 25/03/2016

Vua bếp Soma Chap 161 Color 14/04/2016

Vua bếp Soma Chap 161 TV 31/03/2016

Vua bếp Soma Chap 162 Color 14/04/2016

Vua bếp Soma Chap 162 TV 07/04/2016

Vua bếp Soma Chap 163 Color 02/05/2016

Vua bếp Soma Chap 163 TV 14/04/2016

Vua bếp Soma Chap 164 Color 08/05/2016

Vua bếp Soma Chap 164 TV 22/04/2016

Vua bếp Soma Chap 165 Color 16/05/2016

Vua bếp Soma Chap 165 TV 02/05/2016

Vua bếp Soma Chap 166 Color 24/05/2016

Vua bếp Soma Chap 166 TV 16/05/2016

Vua bếp Soma Chap 167 TV 19/05/2016